Page 1

KLIKinfo

Pilot 2011

EDITIE ZORG EN OVERHEID

Dierenarts

CHIPPEN De voor- en nadelen van het chippen van uw huisdieren. PAGINA 8 MASSAGE

DORN METHODE Jezelf uitlijnen met APK. PAGINA 15

07

Vragen over erfenis beantwoordt    


E - Z I N E VO O R KLIK-INFO Or neglected agreeable of discovery concluded oh it sportsman. Week to time in john. Son elegance use weddings separate. Geachte lezers,

Na lange tijd wikken en wegen hebben we besloten voor de klik-info websites een e-zine te starten. In niet één, maar zelfs vier edities. Deze zijn onderverdeeld in de volgende categoriën: zorg & overheid, vakantie & vrije tijd, zorg & overheid en techniek & bouw. In deze proefeditie zullen een aantal artikelen aanbod komen, alsmede antwoorden uit de vraagbaak, verschillende aanbiedingen. In de e-zine is ook ruimte voor verschillende advertenties.

Voor nu alvast veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Redactie klik-info


inhoudsopgave 4 7 VRAGEN OVER ERFENIS BEANTWOORD Veelvoorkomende vragen over erfenis worden op de website notaris-info.nl door diverse bedrijven beantwoord. Hier een overzicht van de 7 meest recente vragen en antwoorden.

8

CHIPPEN

Huisdieren worden tegenwoordig vaak gechipt om ze makkelijk terug te kunnen vinden nadat zij zijn weggelopen. Maar wat zijn nou eigenlijk de voor- en nadelen van chippen?

10 CHRONISCH ZIEK - JE MAG NU GAAN LEVEN! Als ziekte een boodschap voor ons heeft, kan ziekte dan een aansporing zijn om nu echt te gaan leven? Ziekte vanuit de ziekte bekeken.

12 SOCIAL MEDIA Klik-Info is nu ook bereikbaar via Twitter en Facebook.

13 DORN METHODE: JEZELF UITLIJNEN MET APK De basis van de Dorn methode is correctie van het beenlengte verschil. Bijna iedereen heeft beenlengteverschil.

16

ADVERTEERMOGELIJKHEDEN

and they starts with great heading, great subheading, great typography and all other great things you will find in this universal Magazine Template. We have plenty of space here and can start with a very long one, up to five lines.

page 24


VRAAGBAAK

7 vragen over erfenis beantwoord


VRAAGBAAK

01

Eerder overlijden dan ouder? Beste notaris,

Heb zusters met kinderen en de zogenaamde koude kant is onterfd. Zelf ben ik getrouwd en mijn vrouw heeft 2 eigen kinderen. Stel, ik kom eerder te overlijden dan mijn moeder (vaders is overleden), hoe gaat het dan met mijn erfdeel? Gaat dit dan naar mijn zusters? Kan ik het zo regelen dat de kinderen van mijn vrouw mijn erfdeel krijgt? Alvast bedankt, Jaap Antwoord: Als u komt te overlijden voor uw moeder dan laat u, tenzij u een testament heeft gemaakt, alles na aan uw vrouw. Ook uw erfdeel in de nalatenschap van uw vader (het kindsdeel). Als uw moeder na u komt te overlijden laat zij alles na aan uw zusters en niet aan de kinderen van uw vrouw. Dit is alleen mogelijk als u de kinderen van uw vrouw adopteerd.

02

Is mijn testament nog geldig na echtscheiding? Beste notaris,

Is mijn testament nog geldig na mijn echtscheiding? Alvast bedankt, Van den Berg Antwoord: Waarschijnlijk zal uw ex-man niet meer van u erven, maar dat hangt zeker ook van de inhoud van uw testament af. Ik zou u daarom aanraden een afspraak te maken met een notaris om het testament door te nemen. Met de notaris kunt u dan bespreken of het nodig dan wel wenselijk is het testament aan te passen. Hoffspoor notarissen, Rosmalen

Notariskantoor T.A. Dantuma, Burgum

03 Beste notaris,

Kunnen fiscale partners apart schenken?

Kunnen broer en zus die als fiscale partners worden beschouwd, ieder individueel aan dezelfde persoon een schenking doen? Maria Antwoord: Ja, dit is mogelijk. Notarispraktijk Dieren, Dieren


VRAAGBAAK

04

Verdeling van geld na overlijden? Beste notaris,

Onze familie bestaat uit 3 kinderen. Een van de kinderen heeft nooit naar de ouders omgekeken. Nu zijn beiden overleden, hoe moet ik dan het geld gaan verdelen wat er nog is? Het gaat om ongeveer 13 duizend euro. Antwoord: Ook al is het erg vervelend dat ĂŠĂŠn van de kinderen het contact met de ouders verbroken heeft, blijft een kind onder deze omstandigheden wel gewoon erfgenaam, en heeft dus recht op 1/3 van de nalatenschap, ervan uitgaande dat de ouders bij testament niets anders bepaald hebben. Het kind kan zelf wel verwerpen, en erft dan natuurlijk niets meer. Een kind is pas onwaardig om te erven als er misdrijven jegens de ouders gepleegd zijn, waarvoor het kind ook veroordeeld is (poging tot moord/doodslag, vervalsing of verduistering testament). Notariskantoor Kruis-Sweere, Noordwijk

05

Is het nodig om het testament en erfrecht aan te passen na ons trouwen en de geboorte van ons kind? Beste notaris,

In 1990 hebben mijn man en ik een huis gekocht en zijn we gaan samenwonen. Gelijktijdig hebben we toen een samenlevingscontract opgesteld en beide een testament op de langstlevende op laten maken met als volgende begunstigde ouder(s)/ broers&zussen. Inmiddels zijn we gehuwd i.g.v.g. en hebben wij een kind gekregen. Is het nodig om het testament dat wij voor ons huwelijk en voor de geboorte van ons kind hebben laten opstellen (tgv de langstlevende) aan te passen danwel te vernieuwen? Antwoord: Dit hangt af van de inhoud van het testament. Als de familie alleen erfgenaam is als u zonder afstammelingen komt te overlijden, dan erven de kinderen. Zo niet, dan zal u uw testament moeten aanpassen. Het is altijd raadzaam uw testament aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden, aangezien uw kinderen geen erfgenaam zijn als een van u beiden zou overlijden. Dit kan onvoordelig zijn voor de erfbelasting. Notariskantoor D.L. Rang, Zetten


06

Is het testament automatisch aangepast na een huwelijk? Beste notaris,

Mijn vriendin en ik hebben enkele jaren geleden (omstreeks 2004) een samenlevingcontract en een testament op laten stellen. Daarin zijn we elkaars erfgenaam. Bij het overlijden van ons beide zijn onze ouders automatische de erfgenamen. Twee weken geleden is ons dochtertje geboren. Nu moet ons testament aangepast worden om ons dochtertje erfgenaam te laten worden, anders wordt ze overgeslagen en gaat bij overlijden van ons alles naar onze ouders. Nu denken we eraan om te gaan trouwen. Lost dit het probleem op van het opnieuw moeten afsluiten van een testament of overruled het testament het huwelijk en is bij een huwelijk ons kindje nog steeds uitgesloten van erven? Met vriendelijke groet, Jonker Antwoord: Dit hangt af van de bewoordingen van uw testament. Ik adviseer u om uw testament door een notaris te laten bekijken. Het samenlevingscontract is door het huwelijk wel geĂŤindigd. Notariskantoor D.L. Rang, Zetten

07

VRAAGBAAK

Krijgt mijn moeder een groter deel van de erfenis omdat zij in de bloedverwantschap dichterbij staat? Beste notaris,

Mijn moeder heeft een (ongetrouwde) volle nicht die onlangs is overleden. Zij laat 200.000 euro na. Blijkbaar worden alle nabestaanden zoveel mogelijk achterhaald. Mijn moeder (78) is de enige nicht en verder zijn er een 50- tal achterneven/nichten. Mijn vraag is of mijn moeder een evenredig deel krijgt (dus 1:51) of dat zij meer mag verwachten, omdat zij de enige is die in de bloedverwantschap dichter bij de nicht staat? Antwoord: Wij denken dat uw moeder meer kan verwachten. 010NOTARIS, Rotterdam

Heeft u zelf een vraag over erfenis of kunt u, als notaris, vragen beantwoorden van bezoekers? Bekijk dan snel de vraagbaak op www.notaris-info.nl.


C HIP P EN

D IEREN A R T S

Het wordt vaak aangeraden om uw hond of kat te chippen, maar waarom eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen van chippen. Tekst door Tamarah de Groot, foto van Jurgen Kleykamp


D IEREN A R T S

H

ET chippen van een hond of kat heeft veel voor- en nadelen, die wij hieronder zullen beschrijven. Huisdieren worden tegenwoordig vaak gechipt om ze makkelijk terug te kunnen vinden nadat zij zijn weggelopen. Ook is het voor een dierenambulance of asiel makkelijker om het baasje van een hond of kat te traceren. Dit is meteen ook een van de voordelen van het chippen van je huisdier. Het nadeel van chippen is dat het, in tegenstelling tot een halsband of penning, onzichtbaar is. Een weggelopen of gevonden hond of kant zal dus altijd naar een dierenarts of asiel gebracht moeten worden om te kijken of er een

chip is. Ook gaan er verhalen de ronde dat de chip kankerverwekkend zou zijn en zouden er dierenartsen zijn die veel te veel geld vragen voor de behandeling. Natuurlijk zijn er verschillen in de prijs die dierenartsen vragen voor het chippen van een hond of kat, toch zijn de kosten hiervan relatief laag. Daarnaast is de procedure van het chippen snel en pijnloos. De chip wordt onder de huid ingebracht via een injectienaald. Na verloop van tijd groeit de chip in de huid van uw hond of kat en zit dan vast. Uw huisdier zal er geen last van hebben


ARTIKEL

“Chronisch Ziek - Je mag nu gaan leven!”

D

e week van 5 t/m 12 november is de week van de Chronisch Zieken. Als ziekte een boodschap voor ons heeft, kan ziekte dan een aansporing zijn om het leven vanaf nu werkelijk aan te gaan? Ziekte vanuit het perspectief van ziekte bekeken. Chronisch ziek, ‘je moet er mee leren leven’, hoor je dan. Vanuit het perspectief van gezondheid gezien is ziekte beperkend. Beperking geeft alleen maar inperking, inleveren en stilstaan. Je focust je alleen op die dingen die je niet meer kunt. Vanuit het perspectief van ziekte is die beperking een kader waarbinnen je je leven met ziekte beleeft, en kijkt wat het leven je binnen dit kader kan bieden. Je leeft vanuit een totale acceptatie van je situatie. Als het ware op een andere manier, vanuit een

ander perspectief dan voorheen. En dit schept ruimte in plaats van beperking. Je ontdekt wat je wel kunt. Je ontdekt bezigheden en therapieën die je op dieper niveau voeden en je merkt dat je leven wint aan kwaliteit. Pijn en beperking is er nog wel, maar je ervaart het als minder hinderlijk en je hebt niet meer het gevoel dat je leven beperkt wordt. Alsof je een ruimte in jezelf ontdekt waar je je tot dusver niet bewust van was. Deze ervaring brengt je dichter bij jezelf en schept de ruimte en misschien wel de noodzakelijke voorwaarde om jezelf te ‘ont-dekken’ en je zelf te helen. Hoe zou het zijn om die slagzin ‘je moet er mee leren leven’ te veranderen in “ik mag nu gaan leven”? Want je ziekte heeft iets te zeggen.


ARTIKEL

De diagnose ‘ongeneeslijk’ is confronterend. Langdurig ziek zijn kan sowieso confronterend zijn. De wereld staat even stil. Misschien zit je wel verplicht stil. Omdat je lichaam niet meer wil wat jij eigenlijk wilt. Kun je dat? Stil zitten, stil zijn? Laat het eens stil worden van binnen en accepteer je lichaam zoals het nu is. Geef je over aan de ziekte en aan de verdiepte communicatie met jezelf. Neem even tijd om datgene wat je voelt ook te doorvoelen. Geeft het de ruimte en laat toe wat zich aandient. Omarm je ziekte, wees erbij met liefde en aandacht zodat het proces van ziek-zijn een proces kan worden van dieper begrijpen en verstaan van jezelf. Overgave betekent niet: passief en bitter de ziekte over je heen laten gaan maar er actief mee samenwerken als met een vriend. Op deze manier is het voelen de ingang naar de ontdekking van datgene wat er in je leeft, een luisteren naar je ziel. We hebben ons lichaam vaak nodig om werkelijk bij dat gevoel te komen. En soms hebben we zelfs ziekten nodig om bij ons gevoel te komen. En dan beseffen we op een gegeven moment dat deze ziekte niet een toevalligheid is, geen willekeurige samenloop van omstandigheden.

Uiteindelijk zul je ontdekken dat het helemaal niet meer om de lichamelijke klacht gaat, maar om iets heel anders. Dat die lichamelijke symptomen alleen maar een richtingaanwijzer waren om een vergeten of verborgen stukje in je zelf te kunnen helen. Een belangrijk aspect in genezing is het lichaamsbewustzijn. Het Hoger Bewustzijn kan pas het helingswerk doen in het lichaam als er een liefdevolle verbinding is tussen bewustzijn en lichaam. Voelen en aandacht hebben voor de signalen van het lichaam is een voorwaarde voor deze verbinding. Bewustzijn is licht. Het Hoger Zelf heeft een veel intensere lichttrilling dan bijvoorbeeld het emotionele lichaam. Door bewustzijn in de cellen te brengen, komt er licht in de cellen en zijn cellen in staat de eigen celintelligentie - die net zo is aangesloten op de Bron en de oorsprong van perfectie als het Hoger Zelf - veel directer te laten werken.Andersom geldt hetzelfde. Als je licht op celniveau activeert in het lichaam, dan vergroot dit automatisch de trilling van het bewustzijn. Dit activeert en vergroot het zelfgenezend vermogen van het lichaam op ongekende wijze!

Werkelijke genezing kan alleen plaatsvinden van binnen uit. En dat is iets wat alleen jij zelf kunt doen. Waarom zou je deze bewustwordingsweg niet gaan? Het maakt je een zoveel gelukkiger mens. Je kunt het! Door: Tineke Klein Deuters

NatuurlijkBewust Tineke Kleine Deters, (Natuurgeneeskundig Therapeut en reumapatiente) Borgerbrink 100 7812 NG Emmen 06-20852259 www.praktijknatuurlijkbewust.nl


SOCIAL MEDIA Social Media zijn hot. Er zijn nog maar weinig mensen die niet weten wat Facebook of Twitter is. Veel bedrijven gebruiken de Social Media om hun doelgroep beter van dienst te kunnen zijn. Door regelmatig gebruik te maken van Facebook of Twitter krijgt een bedrijf meer een eigen gezicht en kan zij makkelijker en sneller in contact staan met haar klanten. Wij willen daarin natuurlijk niet achterlopen, en daarom heeft Klik-Info Zorg & Overheid sinds kort een eigen Twitter- en Facebookaccount. Op deze accounts zullen artikelen, nieuwsberichten, vacatures en vragen worden gepost die ook op de diverse websites staan. Zo weet je meteen wanneer er iets nieuws op staat! Ook deze e-zine zal in de toekomst via de social media worden verspreidt. Blijf op de hoogte

door onderstaande accounts te volgen!

@Zorgenoverheid

/ Klik-Info Zorg & Overheid


T O M O RR O W

D o r n methode: je ze l f ui t lijn en m e t A PK ! De basis van de Dorn methode is correctie van het beenlengte verschil. Bijna iedereen heeft beenlengteverschil. De benen zijn de steunpilaren van ons bekken. Als deze “pilaren” niet even lang zijn, staat ook het bekken scheef! Dit heeft zijn uitwerking op de wervelkolom met mogelijk pijn en bewegingsbeperking als gevolg. De oorzaken van beenlengte verschil kunnen zijn: een val, vertillen, een misstap, maar vooral het zitten. Als je zit, staat de romp in een 90 graden positie ten opzichte van de benen. Dan ontspannen de heupspieren zich. Het heupgewricht bestaat simpel gezegd uit een kop en een kom, met daar tussen kraakbeen, bijeengehouden door spieren en pezen. Slaan we nu het ene been over het andere, dan wordt de kop van dat bovenbeen als het ware iets uit de kom van het heupgewricht “getrokken”. Staan we nu op, en glijdt het gewricht niet automatisch terug in de goede positie, dan wordt de foute houding door het aanspannen van de spieren gestabiliseerd. Nog sterker gebeurt dat in de auto, omdat die bij het zitten ook nog trilt. Door deze vibraties trillen de kop en de kom millimeter voor millimeter uit elkaar. Zo kan er een beenlengte verschil van wel 2 tot 3 centimeter ontstaan. Behandeling Om dit weg te werken zetten we geen verhoging onder het te korte been, maar gaan we het (tijdelijk) langer geworden been korter maken!


Klik-Info zegt Ja Ben jij al donor? JaofNee.nl


Dit korter maken en houden doet u (na instructie) zelf, door het uitvoeren van een eenvoudige oefening. Als na het corrigeren van het beenlengte verschil de basis in orde is, gaan we verder met het controleren van het bekken (Si-gewrichten) en daarna de wervelkolom. Eventuele wervels die niet in de juiste positie staan, worden gecorrigeerd in samenwerking met de therapeut. Deze correctie vindt plaats tijdens het uitvoeren van een bepaalde beweging. Door deze beweging houden we de spieren als het ware voor de gek en kunnen de spieren de correctie niet tegenwerken. De behandeling van de wervelkolom kan worden afgesloten met een zachte massage: de Breuss massage, die met name gericht is op het verbeteren van de functie van de tussenwervelschijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Johannesolie. Deze olie werkt ontspannend bij spierpijn, rugpijn, spit en reumatische pijnen. De Dorn methode kan ook prima toegepast worden bij kinderen. Kinderen vallen regelmatig en worden vaak geholpen bij het uittrekken van strak zittende laarzen of schoenen. Er wordt dan (onbewust) behoorlijk hard aan de beentjes getrokken waardoor eventueel beenlengte verschil kan ontstaan. Een behandeling duurt ca. 1 uur.

Therapie de ‘erfenis’ aan actieve ‘spierknopen’ (triggerpoints die een herkenbare uitstralingspijn veroorzaken) weg te werken. Ook dit kunt u helemaal zelf (leren). Ik raadt mensen wel aan om in eerste instantie te beginnen bij een gediplomeerd triggerpoint therapeut. Hij/zij kan u precies uitleggen op welke manier en frequentie u zichzelf kunt behandelen. Tot slot Ik krijg wel eens de vraag: als men zichzelf kan behandelen is dat dan niet slecht voor de portomonaie van de therapeut?

Driewerf neen, mits de therapeut van het conservatieve beeld kan afstappen om mensen krampachtig bij zich te houden en liefst wekelijks wil laten terugkeren. De nieuwe visie is m.i. meer geholpen met zoveel mogelijk mensen die zichzelf kunnen helpen in plaats van steeds dezelfde mensen in de praktijk met weinig progressie. Als er weinig progress wordt gemaakt met een therapie, dan is er mogelijk ook iets mis met het gekozen protocol. Mijn advies; blijf dan ook niet ‘hangen’ maar zoek verder! Met het huidige aantal gediplomeerde (en erkende) therapeuten kunnen we moeilijk alle Nederlanders bedienen en daarnaast willen mensen eens in de paar maanden nog wel eens een ‘check-up’. Soms verdraait er in het Na de behandeling dagelijks leven wel eens een wervel. Daarnaast is er ook nog een grote groep mensen die bij autopech direct naar de garage gaat, Na de Dorn behandeling is het erg belangrijk om 2 tot 3 dagen maar bij klachten aan het lichaam verbazingwekkend lang blijven inspanningen en zwaar tillen te vermijden. Er kan gedurende 3 doorlopen. tot 7 dagen wat spierpijn optreden op plaatsen waar de wervels gecorrigeerd zijn. Het lichaam moet wennen aan de gecorrig- Vandaar ook de gekozen subtitel: jezelf uitlijnen met APK. eerde stand. Veel water drinken helpt hierbij. Kortom... werk zat! Zowel voor uzelf als voor de therapeut(en). Waar? Dat is een lastige vraag. Binnen de Dorn Methode zijn er een aantal stromingen ontstaan. Eén daarvan blijft zo dicht mogelijk bij de methode van Dieter Dorn zelf (less is more). Helaas zijn er ook instanties die de eenvoud van deze techniek ‘mooier’ of ‘ingewikkelder’ proberen te maken dan nodig is.

Massagepraktijk Masseurs

Ik heb het genoegen gehad om het onderwijs in deze methode te genieten van een directe leerlinge van Dieter Dorn zelf (Jeannet Botter). Waardoor er (gelukkig) geen ruis tussen de oorspronkelijke technieken en het onderwijs zit. Het is dus best even ‘zoeken’ op internet naar een goede behandelaar. Referentie’s zijn uiteraard het meest waardevol bij zo’n zoektocht. Let er wel op of de Dorn opleiding gevolgd is bij een geaccrediteerde opleidingsinstantie en of de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging (ivm richtlijnen, klacht-/tucht commissie).

1432 LE Aalsmeer

Vervolg? Als e.e.a. na een Dorn behandeling weer recht(er) staat (of soms al meteen), verdient het de aanbeveling om m.b.v. Triggerpoint

Edo Masseurs Zoete veenstraat 10 0655171007 www.massagepraktijk-masseurs.nl


Advertentiemogelijkheden In deze pilot-editie van de Klik-Info Zorg & Overheid e-zine zijn nog geen echte advertenties opgenomen. Dat wil niet zeggen dat dit niet mogelijk is. In toekomstige uitgaves van de e-zine zullen er vier verschillende adverteermogelijkheden zijn. De komende twee pagina’s laten duidelijk zien wat de mogelijkheden zijn. In het kort: Advertorial Advertentie volledige pagina Advertentie groot Advertentie middel Advertentie klein Deze e-zine komt één keer in de vier maanden uit en is onderdeel van een serie van vier e-zines in vier categorieen: Zorg & Overheid, Techniek & Bouw, Zakelijk & IT en Vakantie & Vrije Tijd. Van elke categorie komen in een jaar dus drie edities uit. In totaal zijn er meer dan 8000 mensen lid van deze ezines. Daarnaast wordt de e-zine via Social Media verspreid. Voor meer informatie over de verschillende adverteermogelijkheden, het bereik en de kosten kunt u contact op nemen met redactie@klik-info.nl.

Klik-Info is onderdeel van e-Active B.V. Emmastraat 12 8011 AG Zwolle Kamer van koophandel: 05068478 BTW-nummer: NL820843106B01 redactie@klik-info.nl


ADVERTORIAL

Plek voor een introductie van de advertorial. Ruimte voor twee foto’s: één grote en een kleine. De tekst geschreven als een artikel - ong. 200/300 woorden. Uptatie mod tin voluptat praesse quisit utpat nisci eraessequam dolenim do ex eu feugait

I

s we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable.

Literature admiration frequently indulgence announcing are who you her. Was least quick after six. So it yourself repeated together cheerful. Neither it cordial so painful picture studied if we were together.

Him position doubtful resolved boy expenses. Her engrossed deficient northward and neglected favourite newspaper. But increasing considered occasional travelling. Ever read tell year give may men call its. Piqued son turned fat income played end wicket. To do noisy downs round an happy books. Blind would equal while oh mr do style. Lain led and fact none. One preferred sportsmen resolving the happiness continued. High at of in loud rich true. Oh conveying do immediate acuteness in he. Equally her set nothing has gravity. Fertile suppose shyness mr up pointed in staying on respect. Quick six blind smart out burst. Perfectly on furniture dejection determine my depending an to. Add short water court fat. Her bachelor honoured perceive securing but desirous ham required.


Advertentie 1/2e - Groot

Advertentie (1/3e) - M e diu m

Ad 1/8e - Klein

E-Zine Zorg en Overheid  

E-Zine van Klik-Info categorie Zorg en Overheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you