Page 1

OFC/ N i e u w s b r i e f april 2010

Marktvisie

Optiedeal

TipLijst

Special

www.todaysbeheer.nl

Š OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


M a r k t v i s i e april 2010

Ideale start 2010 strategie 1 & 2

Cliënten van Todays Beheer Spakenburg zijn het jaar 2010 weer goed begonnen. Ondanks het feit dat de beurzen dit jaar nog weinig gestegen zijn hebben onze cliënten (tot 15 maart) gemiddeld een positief rendement behaald van meer dan 4%. Een ideale start, en ik hoop dat we met Todays Beheer Spakenburg deze lijn kunnen voortzetten in de rest van het nog lange beursjaar. De combinatie van aandelen met geschreven opties en de juiste posities in obligaties hebben ervoor gezorgd dat we de benchmark weer ruimschoots hebben verslagen. Na een voor beleggers in zowel aandelen als obligaties geweldig 2009 is er in de eerste maanden van 2010 wel twijfel ontstaan bij beleggers over de te volgen strategie. Is de wereldeconomie bezig aan een langdurig herstel of hebben we te maken met een korte opleving voortkomend uit de enorme pakketten stimuleringsmaatregelen van overheden wereldwijd? Het valt me op dat weinig analisten een duidelijk verwachting durven te geven voor de korte termijn. Dit maakt het er voor u als belegger niet makkelijker op. Vandaar dat ik heb besloten om in deze nieuwsbrief een viertal strategieën toe te lichten die passen bij mijn visie voor de rest van beursjaar op verschillende beleggingscategorieën. Iedere strategie zal vooraf worden gegaan door een duidelijke verwachting de betreffende beleggingscategorie.

door Michiel Beukers (Directeur OFC/Today’s Beheer Spakenburg)

1

Aandelen Explosieve groei in de opkomende economieën en de flexibiliteit van de Amerikaanse economie zullen beleggers positief verrassen. Aandelenkoersen kunnen veel verder herstellen in 2010, al blijven er wel een aantal factoren die roet in het eten zouden kunnen gooien, zoals bijvoorbeeld de economie in Zuid-Europese landen (PIGS: Portugal, Italië Griekenland, Spanje). wanneer dit zover is de beurs waarschijnlijk alweer 20 tot 25 procent hoger zal staan.

De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat ook onder en dit staat een verder herstel voorlopig ook in de weg. Veel beleggers wachten totdat de laatste wolken voor de horizon verdwenen zijn, maar beseffen niet dat Qua aandelen heb ik voor de komende maanden een duidelijke voorkeur voor dividendaandelen in combinatie met geschreven opties. We staan aan het begin van het dividendseizoen en hierdoor verwacht ik een outperformance van aandelen als bijvoorbeeld Arcadis,KPN en E.on en DSM. Verder heb ik veel vertrouwen in een verdere opmars van de emerging markets. Strategie 1: Dubbelcijferig rendement door een combi van aandelen, opties en dividend Voorbeeld: Koop 500 aandelen DSM op €32,50 Verkoop 5 calls DSM December 2010 €34,- op Verkoop 5 puts DSM December 2010 €30,- op Strategie 2: Emerging markets kopen in combinatie met puts op Europese indices Koop een combinatie van beleggingsfondsen gericht op emerging markets ter waarde van €30.000. (bijvoorbeeld: Skagen Kontiki, Ishares Emerging markets, Fidelity South East Asia en East Capital Baltic) Koop 1 putoptie AEX December 300 Bovenstaande strategieën zijn niet weggelegd voor beginnende beleggers. Mocht u echter vertrouwen heb in hoogdividend-aandelen of in Emerging markets maar zoekt u wel enige bescherming dan adviseer ik u contact op te nemen met de specialisten van Todays Beheer Spakenburg via 033-2999906.

www.todaysbeheer.nl

© OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


M a r k t v i s i e april 2010

Vastgoed & Obligaties strategie 3 & 4

VASTGOED Na jaren negatief te zijn geweest over vastgoed begint ik voorzichtig naar beursgenoteerd vastgoed te kijken. De aanhoudende lage rente op de kapitaalmarkt en het herstel van de wereldeconomie hebben mijn visie op de vastgoedmarkt doen veranderen. Beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben hun bezittingen boekhoudkundig flink afgewaardeerd. Het einde in dit proces lijkt nabij. De directe resultaten uit huuropbrengsten lopen alweer op door lagere financieringskosten. Ik blijf mensen echter wel afraden om te investeren in vastgoedobligaties of vastgoedcv’s . De kredietcrisis heeft beleggers hopelijk één ding geleerd namelijk dat een belegging altijd transparant en vrij verhandelbaar moet zijn. Er zijn op de Amsterdamse beurs diverse vastgoedfondsen te koop die u dit jaar meer dan 6% dividend uitkeren. Daarnaast is de beurswaarde in veel gevallen lager dan de intrinsieke waarde. Mijn voorkeur gaat uit naar Wereldhave vanwege haar gezonde financieringsstructuur en een dividendrendement van bijna 7%. Strategie 3: Investeren in stenen met direct resultaat uit dividend en optiepremie Kopen 500 Turbo’s Wereldhave met een stoploss op €62,50 voor €8.30 Verkopen 5 calls Wereldhave December 2010 €68,op 1.75

OBLIGATIES Obligatieportefeuilles verdienen juist nu verhoogde aandacht. Koersen van bedrijfsobligaties met looptijden korter dan vier jaar zijn te sterk gestegen. Leningen van bedrijven als Unilever, Akzo Nobel, Ahold, Wolters Kluwer en KPN zijn in veel gevallen niet langer koopwaardig. Het effectief rendement is in vele gevallen gezakt tot onder het niveau van de spaarrente. Nu is 2.5% rente op een spaarrekening of deposito ook te weinig dus moeten we op zoek naar alternatieven. Deze hebben wij voor u gevonden. Er zijn nog steeds pareltjes te koop die u vaak niet worden geadviseerd door u beleggingsadviseur bij de bank. In de tiplijst verderop in deze nieuwsbrief komt u er een aantal tegen. Naast kortlopende leningen zijn er ook obligaties te koop met een lange of zelfs eeuwigdurende looptijd waar nog veel koerswinst mee te behalen is. Gelooft u net als ik dat de lange rente het komende jaar niet zal stijgen, maar eerder verder zal zakken dan is onderstaande strategie wellicht iets voor u. Strategie 4: Uit kortlopende obligaties, in langlopende obligaties Koop de RBS Accrual 2035 op koersniveau onder de 72% 5.5% rente voor iedere dag dat de 10-jaarsrente boven de 2-jaarsrente ligt en aflossing op 100% in 2035

De strategie is zeer offensief en behoeft dan ook continue aandacht van uw beheerder. Door turbo’s te combineren met opties kunt u met een hefboom profiteren van de dividenduitkering van Wereldhave. Voor meer informatie over de winstkansen en een uiteenzetting van de risico’s van deze constructie vraag ik u om een afspraak met mij te maken.

2

www.todaysbeheer.nl

© OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


M a r k t v i s i e april 2010

Resumé

Resumerend:

Ik verwacht een verdere stijging van de AEX op de korte termijn geleidt door een inhaalslag bij de hoog dividend aandelen.

Emerging markets blijven de westerse beurzen outperformen

Beursgenoteerd vastgoed verdient weer een plaats in een goed gespreide effectenportefeuille

De lange rente blijft vorlopig laag en kan zelfs nog verder dalen.

De korte rente kan langzaam oplopen waardoor de koersen van korte bedrijfsobligaties onder druk komen.

door Michiel Beukers (Directeur OFC/Today’s Beheer Spakenburg)

3

Deze marktvisie wordt geschreven op persoonlijke titel. Belangrijk gegeven hierbij is dat ik in samenwerking met mijn collega’s van Todays Beheer de markt nauwlettend in de gaten houdt. Het kan dan ook voorkomen dat door marktontwikkelingen onze visie op markt verandert. Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om u te nodigen voor een persoonlijk onderhoud om mijn visie verder toe toelichten. Deze marktvisie is niet bedoeld als beleggingsadvies.

www.todaysbeheer.nl

© OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


O p t i e d e a l april 2010

Ratio Putspreads

Bescherm u aandelenportefeuille met ratio putspreads op de AEX-index

Waarde verzekering bij verschillende slotstanden van de AEX-index in december 2010

Door de sterk teruggelopen volatiliteit (beweeglijkheid) op de aandelenmarkten is het verzekeren van uw aandelenportefeuille een stuk goedkoper geworden. Door onze positieve vooruitzichten voor de aandelenmarkten durven wij onze aandelenbelangen verder uit te breiden. Wij doen dit echter wel beleid en vinden het verstandig om naast de aandelenuitbreiding ook enkele bescherming aan te kopen.

Slotstand AEX AEX 320 en hoger AEX 310 AEX 300 AEX 290 ` AEX 280 AEX 270 AEX 260 AEX 250 AEX 240 AEX 230 AEX 220 AEX 210 AEX 200 AEX 190

Kopen 3 puts AEX December 2010 €320,- voor €21,75 = €6525,-

SHORTDEAL

Waarde verzekering €0,€3.000,€6.000,€9.000,€12.000,€15.000,€18.000,€21.000,€24.000,€21.000,€18.000,€15.000,€12.000,€9.000,-

Verkopen 6 puts AEX December 2010 240,- voor €4.25 = €2550,-

Kopen 3 puts AEX dec10

Totale investering = €3975,-

Verkopen 6 puts AEX dec10 Visie Bescherming portefeuille tegen koersdalingen

4

Bij een koersniveau van de AEX-index boven de €320,- in december 2010 loopt u verzekering waardeloos af. Bij een daling van de AEXindex tot onder de 320 punten wordt u verzekering geld waard.

www.todaysbeheer.nl

© OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


T i p l i j s t april 2010

Volatiliteit

Iedere maand publiceert OFC Today een hotlist van tien aandelen, obligaties of andere financiële producten die op dat moment volgens ons de moeite van het kopen waard zijn. Alle tips in de lijst zijn voorzien van een eigen risicoprofiel, varieërend van zeer defensief tot speculatief. Voor een onderbouwing van de adviezen kunt u contact opnemen met één van de vermogensbeheerders van Today’s Beheer Spakenburg (033) 299 00 01 Rendement Het rendement, dat u kunt terugvinden in de laatste kolom van de Hitlist, is een prognose voor de komende twaalf maanden. Aan deze getallen kunnen geen garanties worden ontleend (zie ook disclaimer). <<<

Effect

Koers

Profiel

Rendement*

Arseus Arcadis Wereldhave Skagen Kontiki Japan Lange calls ING 4,125% Rabobank 2019 AAB Inflatieobligatie 2013 11,25% SNS Perpetual Volatility Tracker

* geprognosticeerd rendement op jaarbasis

5

www.todaysbeheer.nl

© OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


S p e c i a l april 2010

Vastgoed

Beleggen in vastgoed kan op verschillende manieren. U kunt direct in vastgoed beleggen door bijvoorbeeld zelf een bedrijfspand of vakantiewoning te kopen. Voordeel hiervan is dat u zelf de touwtjes in handen houdt. U kunt echter ook indirect in vastgoed beleggen met vastgoedobligaties of vastgoedcvâ&#x20AC;&#x2122;s., aangeboden door derden. Het nadeel hiervan is dat u voor een langere periode aan de belegging vastzit. Gedurende de looptijd van het product bent u overgeleverd aan de marktomstandigheden en wanneer het mis dreigt te gaan dan kunt u niets anders doen dan afwachten. Dit is een belangrijke redden voor mij om beleggers af te raden in dit sort producten te stappen. De vastgoedmarkt stabiliseert, maar kan door verschillende omstandigheden ook snel weer verslechteren. Wilt u toch profiteren van de lagere waarderingen van vastgoed, dan adviseren wij u te kijken naar beursgenoteerd vastgoed.

6

www.todaysbeheer.nl

Š OFC/Today's Beheer Spakenburg | Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl


Š OFC/Today's Beheer Spakenburg

OFC/ Dieselweg 4 | 3752 LB Bunschoten | (033) 299 00 01 | info@ofconline.nl

designed by KIM The Company

OFC/Todays Beheer Nieuwbrief April 2010  

Nieuwsbrief

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you