Page 1


Thema 2

Boodschappen

Inhoudsopgave 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

Eten en drinken  Ontbijt, lunch en avondeten  Ik drink melk.  Aard-ap-pel  Maanden en seizoenen  Op de markt  In de supermarkt  Cijfers en getallen  Boek-boeken, tafel-tafels  Het woordenboek  Zinnen maken (1)

131 133 135 136 138 140 141 143 144 147 149


THEMA

1

Welk woord hoort bij welk plaatje?

• de supermarkt • pinnen

• de suiker • de groente

2

BOODSCHAPPEN

…………………………….........………………

…………………………….........………………

…………………………….........………………

…………………………….........………………

2

Beantwoord de vragen.

1. Hoe vaak doe jij boodschappen? En waar doe jij boodschappen? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Waar doen mensen boodschappen in jouw land? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Wat eet jij meestal ‘s ochtends als ontbijt? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Welk seizoen vind jij het leukst? Waarom? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

130


2.1 Eten en drinken **

het ei

de aardappels

de rijst

het fruit

het vlees

de groente

de kaas

de koffie

131


THEMA 2

BOODSCHAPPEN

3

de thee

de melk

de kip

de vis

Wat betekenen de woorden?

Wat betekenen de blauwe woorden? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

4 5 * 6 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

7

Maak de sms af.**

Je gaat vanavond bij een vriend eten. Hij stuurt jou een sms. Lees de sms en stuur een sms terug. Hoi! Wat wil je vanavond eten? Aardappels of rijst? Met kip of vis? En wat drink je bij het eten? Groetjes, Ramon

132


Hoi Ramon!..................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... .....................................................

2.2 Ontbijt, lunch en avondeten ** In Nederland eten mensen meestal drie keer op een dag: ’s Ochtends eet je het ontbijt. Veel Nederlandse mensen eten dan brood. En ze drinken koffie, thee of melk. Sommige mensen doen suiker of melk in hun thee of koffie. het ontbijt ’s Middags eet je de lunch. De meeste Nederlandse mensen eten dan ook brood. Ze drinken ook vaak melk.

de lunch ’s Avonds is het avondeten. Nederlandse mensen eten dan bijvoorbeeld aardappels, groente en vlees. Daar drinken ze vaak water, melk of een glas wijn bij. het avondeten

133


THEMA

8

BOODSCHAPPEN

10 11 * 12 **

Maak de opdracht.*

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer.

9

2

Wat betekenen de woorden?

Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

13 Maak het briefje af.* Je gaat naar je werk. Je komt pas na het avondeten weer thuis. Je moeder komt voor je dochter Laila zorgen. Op de plaatjes zie je wat je kind moet eten. Je schrijft een briefje voor je moeder.

ontbijt

lunch

lunch

avondeten

Hoi mama,

Bedankt dat je vandaag voor Laila wilt zorgen! Ze krijgt als ontbijt ….........................……………........................……………………………….. ……………….....................……………..................................................………………………………….. . Ze krijgt als …...................................……………........................……………………………………………….. ….........................……………..........................................................……………………………………………….. . Ze ….........................……………........................………………………………………………..…........................... ……………........................………………………..............................................................……………………….. . Tot vanavond! …………………….............................................. ……………………..............................................

134


2.3 Ik drink melk. ** In thema 1 heb je de werkwoorden hebben en zijn geleerd. Nu leer je de werkwoorden drinken en werken. drinken: ik jij u hij / zij wij jullie zij

drink drinkt drink jij? drinkt drinkt drinken drinken drinken

→ drink → drink + t → drink + t → drink + t → drink + en → drink + en → drink + en

Ik drink vaak melk. Jij drinkt te weinig. Drink jij te weinig? U drinkt uit een glas. Zij drinkt nooit wijn. Wij drinken samen koffie. Jullie drinken water. Zij drinken nogal veel.

Veel werkwoorden gaan op dezelfde manier. Kijk maar naar het woord werken. werken: ik jij u hij / zij wij jullie zij

werk werkt werk jij? werkt werkt werken werken werken

→ werk → werk + t → werk + t → werk + t → werk + en → werk + en → werk + en

Ik werk vooral ’s ochtends. Jij werkt in Utrecht. Werk jij in Utrecht? U werkt hier. Hij werkt steeds langer. Wij werken aan allerlei opdrachten. Jullie werken de hele dag. Zij werken helemaal nooit.

14 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

15 16 * 17 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

18 Kijk naar de zinnen. Zet een streep onder het werkwoord drinken. Zet een rondje om het werkwoord werken. Voorbeeld Ik drink elke dag koffie. Waar werk jij?

135


THEMA

1. Werk jij al lang als tandarts? 2. Drink jij soms een glas wijn? 3. U werkt nooit in het weekend.

2

4. Hassan drinkt melk bij zijn ontbijt.

BOODSCHAPPEN

5. Wij drinken gezellig samen koffie. 6. Zij drinkt thee met heel veel suiker. 7. Ik werk altijd ’s ochtends en ’s middags. 8. Nadir en Uzay werken bij het zwembad.

19 20 21 * 22 * 23 ** 24 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

25 Maak de zinnen af.** Gebruik de woorden die tussen haakjes staan. 1. Mijn kleinkind ��������������������������������������������������������������������������������������� . (drinken – melk) 2. Salma ����������������������������������������������������������������������������������������������� . (werken – tandarts) 3. Hij ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . (drinken – leeg) 4. Renilde ������������������������������������������������������������������������������������������� . (werken – computer) 5. Ik ����������������������������������������������������������������������������������� bij mijn ontbijt. (drinken – koffie) 6. De kinderen ������������������������������������������������������������������������������������������ . (drinken – water) 7. Karima en Kim ������������������������������������������������������������������������������������� . (werken – samen) 8. Opa ��������������������������������������������������������������������������������� in het weekend. (werken – vaak)

2.4 Aard-ap-pel ** Een woord kun je meestal verdelen in stukjes: lettergrepen. Hier zie je een paar voorbeelden:

136

twee lettergrepen:

• slager • bakker

→ sla-ger → bak-ker

drie lettergrepen:

• ongeveer • supermarkt

→ on-ge-veer → su-per-markt


Sommige woorden hebben maar één lettergreep: • kaas • lunch • thee • fruit Sommige lettergrepen zijn ook woorden. Kijk maar:

bloempot: bloem + pot

voetbal: voet + bal

26 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

27 28 * 29 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

30 Kijk naar de woorden. Hoeveel lettergrepen heeft het woord? Zet een rondje om het goede antwoord. Voorbeeld supermarkt

1–2–3

1. koffie

1–2–3

6. bakker

1–2–3

2. rijst

1–2–3

7. lunch

1–2–3

3. slager

1–2–3

8. aardappel

1–2–3

4. fruit

1–2–3

9. ongeveer

1–2–3

5. suiker

1–2–3

10. allerlei

1–2–3

137


THEMA 2

11. thee

1–2–3

14. vooral

1–2–3

12. ontbijt

1–2–3

15. glas

1–2–3

13. verdelen

1–2–3

16. helemaal

1–2–3

31 32 * 33 *

Maak de opdrachten.

BOODSCHAPPEN

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

34 Lees de woorden.* Zet een streep na iedere lettergreep. Voorbeeld kof fie

1. n e d e r l a n d s

9. v e r j a a r d a g

2. c o m p u t e r

10. p r e c i e s

3. g r o e t e n

11. t a n t e

4. s u p e r m a r k t

12. s l a g e r

5. e e n v o u d i g

13. m e v r o u w

6. m a a n d a g

14. g o e d e m o r g e n

7. k l e i n k i n d

15. b a k k e r

8. o n t b ij t

16. d a n k j e w e l

2.5 Maanden en seizoenen ** Een jaar heeft twaalf maanden: 1. januari 2. februari 3. maart 4. april 5. mei 6. juni 7. juli 8. augustus 9. september 10. oktober 11. november 12. december

138


Het jaar heeft vier seizoenen:

de lente

de zomer

de herfst

de winter

35 Maak de opdracht.* Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer.

36 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

37 38 39 * 40 * 41 ** 42 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

43 Maak de zinnen af.* Vul een maand in. 1. Mijn verjaardag is in .………....................……………… . 2. Het is nu .………....................……………… . 3. In .………....................……………… begint de lente. 4. In .………....................……………… begint de zomer. 5. In .………....................……………… begint de herfst. 6. In .………....................……………… begint de winter.

139


THEMA

7. Het nieuwe jaar begint op 1 .………....................……………… . 8. Ik vind .………....................……………… de leukste maand.

2.6 Op de markt **

2

BOODSCHAPPEN

Vera gaat boodschappen doen bij de groenteman op de markt. Vaak kosten groentes en fruit op de markt minder geld dan in de supermarkt. Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper Vera verkoper

Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Wat is de prijs van een zak aardappels? Drie euro. Dat is goedkoop! Doe mij maar twee zakken. Dat is inderdaad niet duur, mevrouw. Anders nog iets? Ja, ik wil graag nog een pond appels. Mag het iets meer zijn? Ja, hoor. Dat was het? Ja. Dat is dan zeven euro. Alstublieft. Dank u wel. Wilt u er nog een tasje bij? Ja, graag. Alstublieft. Ik wens u een prettige dag verder! Tot ziens! Dank u wel. Tot ziens! Wie is er dan aan de beurt?

• Een kilo is 1000 gram. • Een pond is 500 gram (dat is precies de helft van 1 kilo). • Een ons is 100 gram. Meer A: Wilt u 1 kilo vlees? B: Nee, ik wil graag meer. Geef maar 2 kilo. Minder A: Hoeveel zit er in die zak aardappels? B: 5 kilo. A: Oh, dat is te veel. Ik wil graag minder. Ik heb 2 kilo nodig.

44 Maak de opdracht.* Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer.

140


45 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

46 47 48 * 49 * 50 * 51 ** 52 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

53 Wat zeg je?** Schrijf op wat jij zou zeggen. Gebruik meer of minder. 1. Je zoon vraagt wat meer is: 800 gram of één kilo. Wat zeg je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. De slager vraagt of je één kilo kip wilt. Dat vind je te weinig. Wat zeg je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. De bakker vraagt of je twee broden wilt. Dat vind je te veel. Wat zeg je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Je vriendin vraagt of de computer € 500,- kost. Hij kost € 400,-. Wat zeg je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. De verkoper vraagt of je drie kilo aardappels wilt. Dat vind je te veel. Wat zeg je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Je buurvrouw vraagt hoeveel kinderen jij hebt. Zij heeft drie kinderen. Jij hebt vier inderen. Wat zeg je? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.7 In de supermarkt ** 54 Luister naar de tekst.** Ga naar www.taalsterk.nl en luister naar tekst 2.7. Je hoort Anna. Ze gaat naar de supermarkt. In de supermarkt zoekt ze alle boodschappen. Maar ze kan de koffie niet vinden. Ze vraagt het aan iemand die in de supermarkt werkt.

141


THEMA

55 Maak de opdracht.*

BOODSCHAPPEN

57 Wat betekenen de woorden?

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer.

56 Print uit.

2

Ga naar www.taalsterk.nl en print de tekst uit.

Wat betekenen de blauwe of onderstreepte woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

58 59 60 * 61 * 62 ** 63 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

64 Maak het briefje af.* Je bent ziek. Je zus gaat boodschappen doen voor jou. Op de plaatjes zie je wat je wilt hebben. Schrijf op wat je zus moet kopen. Schrijf ook waar ze dit kan kopen. Schrijf dat je zegeltjes wilt en de bon.

1.

2.

3.

Hoi Fatma, Bedankt dat je boodschappen voor me wilt doen! Ik wil graag (1) ..….………………..........….......... , (2) ..….………………..........….............. en (3) ..….……………….......…............. hebben. Je..….….........................………….......….... ..….……………….......................................................................................................….......... . Ik ..….………………..................................................................................................….......... . Groetjes, ..….……………….......….............

142


2.8 Cijfers en getallen ** 0 nul 1 één 2 twee 3 drie 4 vier 5 vijf 6 zes 7 zeven 8 acht 9 negen 10 tien 11 elf 12 twaalf 13 dertien 14 veertien 15 vijftien 16 zestien 17 zeventien 18 achttien 19 negentien

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

twintig eenentwintig tweeëntwintig drieëntwintig vierentwintig vijfentwintig zesentwintig zevenentwintig achtentwintig negenentwintig

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dertig eenendertig tweeëndertig drieëndertig vierendertig vijfendertig zesendertig zevenendertig achtendertig negenendertig

40 veertig 41 eenenveertig 42 tweeënveertig 43 drieënveertig 44 vierenveertig 45 vijfenveertig 46 zesenveertig 47 zevenenveertig 48 achtenveertig 49 negenenveertig 50 vijftig 60 zestig 70 zeventig 80 tachtig 90 negentig 100 honderd

Als je de cijfers 0 tot en met 9 kent, is het makkelijk om de andere getallen te leren. Kijk goed naar de namen van de tientallen. Vanaf 20 staat er steeds en tussen:

19 24 33 negentien

vierentwintig

drieëndertig

Getallen gebruiken doe je zo: • • • • • • • • •

Wat kost dat? Hoeveel broodjes wilt u? Wat is uw geboortedatum? Hoe oud bent u? Wat is uw huisnummer? Wat is uw postcode? Wat is uw telefoonnummer? Heeft u kinderen? Hoe laat kom je?

Dat kost € 20,-. Ik wil graag drie broodjes. Mijn geboortedatum is 25 april 1960. Ik ben 49 jaar. Mijn huisnummer is 44. Mijn postcode is 6583 AB. Mijn telefoonnummer is 032-8967539. Ja, ik heb drie kinderen. Ik kom om twee uur ’s middags.

143


THEMA

65 Wat betekenen de woorden?

BOODSCHAPPEN

72 73 74 * 75 *

Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

66 67 68 * 69 * 70 ** 71 **

2

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

76 Beantwoord de vragen.** 1. Hoe oud ben je? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Wat is je huisnummer? Mijn ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Hoe oud zijn je kinderen? Mijn ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Wat is je telefoonnummer? Mijn ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Hoeveel boeken lees je ongeveer per jaar? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2.9 Boek-boeken, tafel-tafels ** In thema 1 heb je geleerd wat klinkers en medeklinkers zijn. En je hebt geleerd dat er de-woorden en het-woorden zijn. De woorden hieronder staan in het enkelvoud: het is er maar één. • het boek • het meisje • de boot • de tas Een woord kan ook in het meervoud zijn. Dit betekent dat er meer van zijn. Voor een woord in het meervoud staat altijd de: enkelvoud het boek de boot de tas

144

meervoud de boeken de boten de tassen

enkelvoud de tafel de moeder het meisje

meervoud de tafels de moeders de meisjes


Soms is het meervoud met –en en soms met –s. Daarvoor zijn regels: • Het meervoud is meestal met –en: deur – deuren, vrouw – vrouwen. • Na –e, –el, –er, –en, –em en –ie is het meervoud met –s: appel – appels, stoeltje – stoeltjes boot – boten Bij een lange klinker met daarna één medeklinker (boot), komt in het meervoud maar één klinker (boten). De klank blijft hetzelfde. • boot – boten • verhaal – verhalen tas – tassen Bij een korte klinker met daarna één medeklinker (tas), komen in het meervoud twee medeklinkers (tassen). De klank blijft hetzelfde. • tas – tassen • sok – sokken brief – brieven Als de laatste letter van het woord een –f is, komt in het meervoud een –v: • brief – brieven • druif – druiven huis – huizen Als de laatste letter van het woord een –s is, komt in het meervoud een –z: • huis – huizen • poes – poezen

77 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de blauwe woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

78 79 * 80 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

145


THEMA

81 Kijk naar de woorden. Zet een streep onder de woorden die in het enkelvoud zijn. Zet een rondje om de woorden die in het meervoud zijn.

2

Voorbeeld

BOODSCHAPPEN

verhaal sokken

1. personen

11. bus

2. neef

12. broers

3. jaar

13. seizoenen

4. school

14. woordenboek

5. klinkers

15. letters

6. groenteman

16. zussen

7. aardappels

17. verkoopsters

8. computer

18. opdrachten

9. kranten

19. ziekenhuis

10. markt

20. boodschappen

82 83 84 * 85 ** 86 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

87 Vul in.** Je schrijft een brief aan je vriend. Je vertelt over je familie. Vul het meervoud in. Kies uit: broer – gesprek – maand – neef – nicht – tante – zus

146


Hoi Juan, Hoe gaat het met je? Je vroeg of ik over mijn familie wil vertellen. Dat doe ik graag! Ik heb een grote familie. Mijn ouders hebben vijf kinderen: mij en mijn twee ………….............………………… en twee ………….............………………… . We hebben zes ooms en ………….............………………… , die ook allemaal kinderen hebben. Dus we hebben zeventien ………….............………………… en dertien ………….............………………… ! Soms zien we de familie een paar ………….............………………… niet. Maar het is altijd gezellig als we weer samen zijn. Dan praten we veel met elkaar. Dat zijn altijd leuke ………….............………………… . Heb jij ook een leuke familie? Groetjes, ………….............…………………

2.10 Het woordenboek ** In thema 1 heb je geleerd dat je in het woordenboek kunt opzoeken of je de of het moet gebruiken. Je kunt meer dingen vinden in het woordenboek. Als je een woord niet kent, kun je in het woordenboek opzoeken wat het woord betekent. Alle woorden staan op alfabet. Het is dus belangrijk dat je het alfabet goed kent. Zo kun je de woorden snel vinden. Vul in. In thema 1 heb je het alfabet geleerd. Weet je het nog? Maak het alfabet af. a, b, …….............................................…………………………………………………………………………… …….............................................……………………………………………………………………………........

88 Maak de opdracht. Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdracht op de computer. De goede vorm Niet alle woorden staan in het woordenboek. Veel woorden hebben

147


THEMA

verschillende vormen. Er staat maar één vorm in het woordenboek. Die vorm heet de ‘woordenboekvorm’. Je moet dus weten welke vorm van een woord de woordenboekvorm is.

2

BOODSCHAPPEN

De kortste vorm De woordenboekvorm is vaak de kortste vorm.

• tafels staat bij tafel • opdrachten staat bij opdracht

Werkwoorden Werkwoorden hebben veel verschillende vormen. In het woordenboek vind je alleen het hele werkwoord. Het hele werkwoord is dus de woordenboekvorm.

• Ik werk, hij werkt, wij werken. Je vindt deze woorden bij het hele werkwoord werken. • Ik spreek, hij spreekt, wij spreken. Je vindt deze woorden bij het hele werkwoord spreken.

89 90

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer. Kies de goede betekenis. Veel woorden hebben meer dan één betekenis. Als je het woord opzoekt in het woordenboek, weet je niet meteen welke betekenis je moet kiezen. Kijk daarom altijd naar de hele zin. Welke betekenis is het beste? Vul in. Damir wil iets lekkers maken. Hij leest wat hij moet doen, maar hij begrijpt niet alle woorden. Deze woorden zijn onderstreept. Zoek de betekenis van deze woorden op in het woordenboek.

Recept voor cake Doe de oven aan op 180 graden. Klop de boter met de suiker en het zout, tot het een mooi beslag is. Klop er vier eieren door. Zeef het meel en doe het bij het beslag. Doe het beslag in een cakevorm. Doe de schaal in de oven. Bak de cake één uur in de oven.

148

Woord

Woordenboekvorm

recept

recept

cake

cake

Betekenis


oven

oven

graden

graad

klop beslag zeef meel vorm bak

een ding waarin eten warm wordt gemaakt

..........…………………….... ..........…………………….... ..........…………………….... ..........…………………….... ..........…………………….... ..........……………………....

2.11 Zinnen maken (1)** Een gewone zin noemen we een hoofdzin. Het werkwoord staat in een hoofdzin altijd op de tweede plaats. Dit zijn voorbeelden van hoofdzinnen: 1: persoon of ding Hij Dit huis Ham Ik Hamid en Boris

2: werkwoord eet is is schrijf gaan

3: de rest van de zin een boterham met jam. nieuw. lekker. een brief. vanavond samen eten.

Een zin begint vaak met de persoon of het ding waar de zin over gaat. Dit kan één woord zijn: hij, of meer woorden: dit huis. Dan schrijf je wat hij doet (het werkwoord): eet. Ten slotte komt de rest van de zin. De rest van de zin kan één woord zijn: nieuw, of meer woorden: een boterham met jam.

149


THEMA

91 Wat betekenen de woorden? Wat betekenen de onderstreepte woorden in de tekst? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst.

92 93 * 94 **

2

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

BOODSCHAPPEN

95 Kijk naar de zinnen. Zet een streep onder de persoon of het ding waar de zin over gaat. Zet een rondje om het werkwoord. Voorbeeld Deze broek is heel mooi

1. Chiel pint bij de kassa. 2. Het alfabet heeft 26 letters. 3. Hij doet jam op zijn boterham. 4. De herfst is een mooi seizoen. 5. Mijn kind moet vanavond in bad. 6. Onze hele familie komt naar het feest. 7. Ik eet ’s ochtends altijd twee boterhammen. 8. Evrin zoekt een moeilijk woord op in het woordenboek.

96 97 * 98 **

Maak de opdrachten.

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de opdrachten op de computer.

99 Maak zinnen met de woorden.** 1. lezen – Ruan – boek �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Stefano – wijn – drinken �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. vaak – voetballen – Jozef �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. vriend – Shirina – hebben ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

150


5. werken – bakker – weekend �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. bellen – opa en oma – moeder �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. mijn verjaardag – december – zijn �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8. boodschappen – betalen – Hassan ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

100

Maak de opdracht.**

Ga naar www.taalsterk.nl en maak de toets op de computer.

151


THEMA

101

Maak de puzzel.

Je ziet een aantal zinnen en een aantal woorden. Er is steeds een woord weg. Vul de woorden in de puzzel in. Als je alle woorden hebt ingevuld, lees je van boven naar beneden een woord. Kies uit:

2

BOODSCHAPPEN

aardappels – boterham – goedkoop – gram – groente – kassa – lunch – maart – minder – vlees 1. Zullen we vanavond kip eten? Of wil je ander … ? 2. ’s Ochtends eet je ontbijt en ’s middags eet je … . 3. Deze fiets is honderd euro. Dat vind ik … . 4. Wat wil je op je … ? 5. Je moet elke dag fruit en … eten. 6. Eén kilo is 1.000 … . 7. Hoeveel … eet jij bij je avondeten? 8. Drie kilo vind ik te veel. Doe maar wat … . 9. Bij de … kun je je boodschappen betalen. 10. In … begint de lente.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Welk woord lees je van boven naar beneden? ………………………………………………………………………………………………..

152

TaalCompleet A1 Thema 2  
TaalCompleet A1 Thema 2  

Lesmethode TaalCompleet , taalniveau A1, Thema 2

Advertisement