Page 1

Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Deze module gaat over … Schriftelijk contact met ouders.     

Je weet hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd moet vervoegen. Je weet hoe je werkwoorden met ‘zich’ moet vervoegen. Je kent de onregelmatige werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Je weet hoe je werkwoorden in de verleden tijd moet vervoegen. Je weet hoe je de voltooide tijd van werkwoorden moet schrijven. Je kent de onregelmatige werkwoorden in de verleden tijd en voltooide tijd. Je kunt informele briefjes en e-mails schrijven aan je collega’s en aan ouders. Je weet hoe je formele brieven moet schrijven. Je kunt zelf formulieren voor ouders maken.

Kinderopvang

3-1


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 1 Bespreek met elkaar. 

Schrijf jij weleens in een schriftje aan ouders hoe het die dag met hun kind is gegaan? Vind je dat moeilijk of makkelijk? Waarom? Wat schrijf je allemaal in zo’n schriftje? En hoe vaak schrijf je erin?

In het schriftje schrijven

Simone begint vandaag als leidster bij de kinderopvang De Regenboog. Haar collega Maaike werkt haar in. Simone Maaike

Simone Maaike

Simone Maaike Simone Maaike

Simone

Schrijven jullie ook voor de ouders op wat er allemaal op een dag is gebeurd? Ja, dat doen we in de communicatieschriftjes. Kijk, die liggen hier altijd. Ouders schaffen deze schriftjes zelf aan en ze schrijven er zelf ook vaak in. Op die manier is iedereen steeds op de hoogte van hoe het met het kind gaat en wat er thuis of in het weekend is gebeurd. En ouders vinden de verhaaltjes meestal heel leuk om te lezen. Oh ja, wat handig, zeg. Hoe vaak schrijven de leidsters in die schriftjes? In de schriftjes van de baby’s schrijven we elke keer dat hij of zij naar de opvang komt een verslagje. We vermelden hoeveel en wat het kind heeft gegeten. Bij flesvoeding schrijven we ook op hoe laat het kind de fles heeft gekregen. Ook schrijven we hoe vaak en hoelang het kind die dag heeft geslapen. Verder schrijven we een kort verslagje over het verloop van de dag. Wat heeft het kind gedaan vandaag? Hoe voelde het kind zich? Hoe gedroeg het kind zich? We schrijven uiteraard bijzonderheden op en we vragen hoe bepaalde dingen thuis gaan. Oh, wat voor soort dingen vraag je dan? We vragen bijvoorbeeld wat ouders zelf doen als een kind vroeg honger heeft. Of wat ze doen als hun kind niet in slaap komt. En dan schrijven ouders het antwoord in het schriftje? Ja, inderdaad. Dat werkt heel goed. Vooral omdat het soms druk is tijdens het ophalen. Je vergeet dan weleens dat je iets wilde vragen of zeggen. Op deze manier kun je gedurende de dag alles al noteren. Ja, ik snap het. Schrijf je ook je zorgen over een kind in deze schriftjes? Dus als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind? Of

Kinderopvang

3-2


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Maaike

Simone Maaike

Simone

wanneer een kind moeilijk hanteerbaar is? Nou, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Je kunt wel bepaalde dingen signaleren, maar houd het dan objectief. Schrijf dus alleen wat je ziet en niet wat je daarbij denkt. Bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat Pietje veel alleen speelt.’ En niet: ‘Ik denk dat Pietje zich sociaal niet goed ontwikkelt, want hij speelt veel alleen.’ Uitspraken over dit soort zorgen doen we pas na meerdere observaties in een gesprek met de ouders. We vragen dan ook wat hun eigen mening daarover is en hoe het kind thuis is. Oké, dat begrijp ik. Wat we trouwens ook in de schriftjes plakken, zijn briefjes met informatie. Een nieuwe stagiaire of collega schrijft bijvoorbeeld een briefje om zichzelf voor te stellen en plakt dit in de schriftjes. Op die manier zijn alle ouders weer op de hoogte. Jij kunt straks ook wel even zo’n briefje schrijven, dan kunnen we die vanmiddag in de schriftjes plakken. Oké, goed idee. Dat zal ik doen. En bedankt voor de uitleg!

Opdracht 2 Bespreek met elkaar. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst. Je vindt de woordenlijst achterin.     

iemand inwerken de communicatie aanschaffen het verloop zich gedragen noteren zich zorgen maken signaleren objectief de stagiaire

 Lees de tekst ‘In het schriftje schrijven’ nog een keer. Welke belangrijke woorden ken je nog niet? Schrijf de woorden op in jouw woordenlijst achterin. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis ook op.

Kinderopvang

3-3


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 3

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 4

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 5

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 6

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 7

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3-4


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 8

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Grammatica: tegenwoordige tijd (regelmatig) In het Nederlands kun je werkwoorden in drie tijden vervoegen: de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de voltooide tijd. Er zijn regels voor het vervoegen van de werkwoorden. Hieronder zie je de regels voor het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd.

ik jij u hij / zij wij / jullie / zij

werken werk werkt werk jij? werkt werkt werken

worden word wordt word jij? wordt wordt worden

leven leef leeft leef jij? leeft leeft leven

blazen blaas blaast blaas jij? blaast blaast blazen

De stam van het werkwoord is het hele werkwoord zonder –en. Vaak komt dit overeen met de ik-vorm. Bij jij, u, hij en zij (enkelvoud) komt er een –t achter de ik-vorm van het werkwoord. Let vooral op bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op een –d. Dan schrijf je namelijk –dt. Bijvoorbeeld: Hij wordt morgen zeven jaar. Bij werkwoorden met een –v, verandert de –v in een –f als je de ik-vorm maakt. Bijvoorbeeld: leven – leef. En bij werkwoorden met een –z, verandert de –z in een –s als je de ik-vorm maakt. Bijvoorbeeld: blazen – blaas. Ook de andere spellingsregels (zoals behandeld in module 1) worden toegepast bij het maken van de ik-vorm. Kijk naar de volgende voorbeelden: werkwoord rennen verven lopen reizen

stam renn verv lop reiz

ik-vorm ren verf loop reis

Kinderopvang

3-5


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 9

 Lees de tekst ‘In het schriftje schrijven’ nog een keer. Onderstreep alle werkwoorden die in de tegenwoordige tijd staan. 

Staan er werkwoorden in de tekst die –dt krijgen na jij/u/hij/zij? Zo ja, welke? ..........................................................................................................Staan er werkwoorden in de tekst die de –v/–f of –z/–s-wisseling krijgen? Zo ja, welke? ..........................................................................................................Staan er werkwoorden in de tekst die open klinkers hebben? Zo ja, welke? ..........................................................................................................

Opdracht 10

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 11

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 12

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3-6


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 13

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Grammatica: tegenwoordige tijd (onregelmatig) In het Nederlands zijn een paar werkwoorden onregelmatig in de tegenwoordige tijd. Je kunt dan geen regels toepassen. Deze werkwoorden moet je uit je hoofd leren. Hieronder zie je alle werkwoorden die in de tegenwoordige tijd onregelmatig zijn.

ik jij u hij / zij wij / jullie / zij

ik jij u hij / zij wij / jullie / zij

ik jij u hij / zij wij / jullie / zij

doen doe doet doe jij? doet doet doen

gaan ga gaat ga jij? gaat gaat gaan

hebben heb hebt heb jij? heeft heeft hebben

komen kom komt kom jij? komt komt komen

kunnen kan kunt kun jij? kunt kan kunnen

mogen mag mag mag jij? mag mag mogen

slaan sla slaat sla jij? slaat slaat slaan

staan sta staat sta jij? staat staat staan

willen wil wilt wil jij? wilt wil willen

zien zie ziet zie jij? ziet ziet zien

zijn ben bent ben jij? bent is zijn

zullen zal zult zul jij? zult zal zullen

Kinderopvang

3-7


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 14

 Lees de tekst ‘In het schriftje schrijven’ nog een keer. Welke onregelmatige werkwoorden staan er in de tekst? ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Opdracht 15

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 16

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 17

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 18

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3-8


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Grammatica: tegenwoordige tijd (wederkerende werkwoorden) Bij sommige werkwoorden staat zich. Bijvoorbeeld: zich gedragen, zich verheugen, zich zorgen maken. Dit zijn wederkerende werkwoorden. Hieronder zie je hoe je wederkerende werkwoorden moet vervoegen.

ik jij u hij / zij wij jullie zij

zich gedragen gedraag gedraagt gedraag gedraagt gedraagt gedragen gedragen gedragen

me je je je? zich zich ons je zich

zich verheugen verheug verheugt verheug verheugt verheugt verheugen verheugen verheugen

me je je je? zich zich ons je zich

Opdracht 19

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 20

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 21

 Nieuwe ouders kunnen voor hun kind een communicatieschriftje meenemen. Dit staat in de algemene regels die ouders krijgen als ze zich hebben ingeschreven bij het kinderdagverblijf.

Kinderopvang

3-9


KleurRijker

Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

Schrijf een stukje voor het document met alle regels. Vermeld hierin dat: 1. ouders zelf een schrift mee moeten nemen; 2. leidsters bij baby’s iedere dag een verhaaltje schrijven met hierin: - een verslag van eten en drinken - een verslag van slapen - een rapportage van bijzonderheden 3. het op prijs wordt gesteld als ouders ook bijzonderheden aangeven met betrekking tot hun kind

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Kinderopvang

3 - 10


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Grammatica: verleden en voltooide tijd (regelmatig) Om te vertellen over dingen die zijn geweest, kun je de verleden tijd of de voltooide tijd gebruiken. Voor regelmatige werkwoorden kun je een regel gebruiken om de verleden en de voltooide tijd goed te spellen. Dit is de SoFT KeTCHuP Xregel. Wil je weten hoe je de verleden tijd en voltooide tijd schrijft? Kijk dan naar de stam van het werkwoord. Staat de laatste letter van de stam in het woord SoFT KeTCHuP X? ja? Bijvoorbeeld: werken – werk nee? Bijvoorbeeld: rennen –renn

  

verleden tijd: voltooide tijd: verleden tijd: voltooide tijd:

–te(n) –t –de(n) –d

  

werkte(n) gewerkt rende(n) gerend

werken (stam: werk) verleden tijd werkte ik werkte jij werkte u werkte hij / zij wij / jullie / zij werkten

voltooide tijd Ik heb gewerkt. Jij hebt gewerkt. U heeft gewerkt. Hij heeft gewerkt. Wij hebben gewerkt.

gooien (stam: gooi) verleden tijd gooide ik gooide jij gooide u gooide hij / zij wij / jullie / zij gooiden

voltooide tijd Ik heb gegooid. Jij hebt gegooid. U heeft gegooid. Hij heeft gegooid. Wij hebben gegooid.

Eindigt de stam op een –v of een –z? Dan krijgt de verleden tijd –de(n). verven (stam: verv) verleden tijd verfde ik verfde jij verfde u verfde hij / zij wij / jullie / zij verfden

voltooide tijd Ik heb geverfd. Jij hebt geverfd. U heeft geverfd. Hij heeft geverfd. Wij hebben geverfd.

niezen (stam: niez) verleden tijd niesde ik niesde jij niesde u niesde hij / zij wij / jullie / zij niesden

voltooide tijd Ik heb geniesd. Jij hebt geniesd. U heeft geniesd. Hij heeft geniesd. Wij hebben geniesd.

Meestal maak je de voltooide tijd met hebben: Ik heb gerend. Soms maak je de voltooide tijd met zijn: Ik ben gisteren zes jaar geworden.

Kinderopvang

3 - 11


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Dit zijn de meest voorkomende werkwoorden waarbij zijn wordt gebruikt in de voltooide tijd: komen, gaan, zijn en worden. Let op! Als de stam op een –t of –d eindigt, schrijf je daar ook –te(n) of –de(n) achter. Dat zie je in de voorbeelden hieronder. praten (stam: praat) verleden tijd praatte ik praatte jij praatte u praatte hij / zij wij / jullie / zij praatten

voltooide tijd Ik heb gepraat. Jij hebt gepraat. U heeft gepraat. Hij heeft gepraat. Wij hebben gepraat.

antwoorden (stam: antwoord) verleden tijd antwoordde ik antwoordde jij antwoordde u antwoordde hij / zij wij / jullie / zij antwoordden

voltooide tijd Ik heb geantwoord. Jij hebt geantwoord. U heeft geantwoord. Hij heeft geantwoord. Wij hebben geantwoord.

Opdracht 22

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 23

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 24

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 12


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 25

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 26

 Werk samen. Lees de verslagjes in de communicatieschriftjes. In elk schriftje zijn fouten gemaakt in de werkwoordsvormen. Zet een streep onder de fouten en verbeter ze. Schriftje 1:

Kas was vandaag heel erg vrolijk. Vooral aan tafel zag je hem genieten. Hij eette maar liefst twee boterhammen! Het gevolg was wel dat hij zijn fles niet meer wilde. Met de eenkennigheid valde het vandaag ook reuze mee. Kortom, een geweldige dag met Kas! Eten:

Slapen:

fruit + sap

9:30 - 11:20

brood

13:35 - 15:20

yoghurt/sap/koekje Groetjes, Sanne & Urszula Schriftje 2: Vandaag ging het heel goed met Kas. Vanmorgen heeft hij lekker geslaapt. Ook heeft hij vanmorgen goed gegeten. Hij heeft namelijk alles opgegeten! ‘s Middags heb Kas met Mirjam gespeelt. Hij heeft in de middag trouwens maar kort geslaapt. Ik denk dus dat hij vannacht goed zult slapen. Groetjes!

Kinderopvang

3 - 13


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Schriftje 3: Maandag 2 januari 2012 Faith had het vandaag een beetje moeilijk. Ze was verdrietig en wilde het liefst geknuffeld worden. Dat doen we dan ook. Ze lijkt ’s middags trouwens steeds vroeger om haar fles te komen. Vandaag hat ze al voor tweeÍn weer honger, terwijl ze pas om 15.00 uur haar fles krijg. Is dit thuis ook zo? En hoe gaat jullie hier mee om? Verder lijkt alles prima met Faith. Groetjes, Aynur en Lisette Schriftje 4: Donderdag 8 november Pien vind afscheid nemen erg moeilijk. Ze huilt vaak een paar minuten als mama weggaat. Gelukkig is ze wel goed af te leiden en duurd het verdriet niet heel lang. Vandaag heb ze beide flessen leeggedronken (11.15 en 15.00 uur). Vanmorgen heb ze weer heerlijk liggen slapen. Ze doezelt snel weg als je haar in bed leg. Ik maak me wel zorgen over haar motorische ontwikkeling, want Pien staat nog steeds niet in de box! Ze was ook al zo laat met omdraaien. Als ik jullie was, zou ik echt even langs de CB-arts gaan, als het nog veel langer duurt. Groeten, Agnes Schriftje 5:

11 januari Chris was vandaag heel tevreden. We zijn buiten geweest. Chris heb met de bal gespeelt. Daarna dartelde hij lekker rond. Hij heeft 3 boterhammen op en goed gedronk. Chris vind de treinbaan heel leuk om mee te spelen. Het verbaasd mij hoe lang hij er alleen mee bezig kan zijn! Vanmiddag was er een klein ongelukje gebeurt met plassen. Chris was net te laat. Nu lig hij heerlijk in dromenland. Tot donderdag! Groetjes, Tamar Kinderopvang

3 - 14


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 27

 Denk aan je laatste werkdag. Neem een kind in gedachten en schrijf over dat kind een verslagje voor zijn/haar communicatieschriftje. Beschrijf de volgende dingen:   

eten en drinken slapen activiteiten het humeur van het kind bijzonderheden vragen aan ouders

Let op de correcte spelling van de werkwoorden.

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Kinderopvang

3 - 15


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 28

 Bespreek met elkaar. Kijk wat jullie hebben geschreven bij de vorige opdracht en vergelijk met elkaar.  

Is de informatie die over het kind is opgeschreven compleet? Is het leesbaar? Begrijp je wat de ander bedoelt? Zijn de werkwoorden in de goede vorm geschreven en goed gespeld?

Opdracht 29

 Je bent vandaag nieuw komen werken bij de kinderopvang. Stel jezelf voor aan de ouders/verzorgers via een briefje. Schrijf een tekstje over jezelf dat in de communicatieschriftjes of de nieuwsbrief kan worden gezet. Schrijf in ieder geval:   

wie je bent welke opleiding je hebt gedaan en wanneer welke werkervaring je hebt met kinderen wanneer je werkt en op welke groep(en) een leuk slot

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Kinderopvang

3 - 16


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Opdracht 30

 Bespreek met elkaar. Kijk wat jullie hebben geschreven bij de vorige opdracht en vergelijk met elkaar. 

Is het leesbaar? Begrijp je wat de ander bedoelt? Zijn de werkwoorden in de goede vorm geschreven en goed gespeld?

Kinderopvang

3 - 17


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 31 Bespreek met elkaar. 

Hoe vaak observeer jij kinderen op het werk? Waar schrijf je je waarnemingen op? Vind jij het moeilijk om op te schrijven wat je ziet of merkt aan een kind? Waarom wel/niet?

Het observatieformulier

Op de meeste kinderdagverblijven moet je een paar keer per jaar een observatieformulier invullen. Je moet kinderen observeren. Maar hoe moet dat precies? Observeren is het zo nauwkeurig en objectief mogelijk beschrijven wat je waarneemt. Objectief betekent dat je iets kunt controleren, zoals een feit. Een feit is zoals het is, bijvoorbeeld: ‘gras is groen’. Het tegenovergestelde van objectief is subjectief. In een subjectieve waarneming neem je bewust of onbewust je normen en waarden mee. Een subjectieve waarneming is vaak een mening en die is van iedereen anders. In je beroep is het belangrijk om deze normen en waarden zo veel mogelijk buiten beschouwing te laten. Schrijf dus niet op wat je vindt, denkt of voelt, maar wat je ziet. Maak onderscheid tussen feiten en meningen. Verder is het belangrijk om een kind zo onopvallend mogelijk te observeren. Als het kind namelijk in de gaten heeft dat jij gericht zit te kijken, zal hij zich waarschijnlijk anders gaan gedragen. In veel gevallen vul je tijdens het observeren een observatieformulier in. Op zo’n formulier is vaak ruimte voor opmerkingen. Hier kun je opschrijven wat je opvalt, of je schrijft een korte conclusie van wat je hebt geobserveerd. Hieronder zie je een voorbeeld van een ingevuld observatieformulier.

Observatieinstrument welbevinden individueel Het kind zelf 1 of 2 • Het kind is tevreden, ontspannen, evenwichtig • Hij/zij heeft aandacht voor de omgeving • Hij/zij kan zichzelf bezighouden • Hij/zij reageert zonder schrik op gebeurtenissen

Relatie met andere kinderen 1 of 2 • Het kind is tevreden, ontspannen, evenwichtig in contact met andere kinderen • Hij/zij heeft positieve contacten met andere kinderen • Hij/zij laat zich niet uit het veld slaan bij het leggen van contacten

Kinderopvang

3 - 18


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Observatieinstrument welbevinden individueel 4 of 5 kind is rusteloos, schrikachtig, huilt zonder reden, is snel in paniek • Hij/zij toont frustratie door tegendraadsheid, onredelijke boosheid, dwingend gedrag of passiviteit • Hij/zij is afwachtend in spel, neemt geen risico • Hij/zij is snel ontmoedigd SCORE 1 2 3 4 5 Opmerkingen

4 of 5 kind heeft weinig positieve contacten met andere kinderen • Hij/zij is agressief, afwerend, afwachtend of tegendraads in het contact met andere kinderen • Hij/zij reageert angstig, paniekerig of met gespannen lichaamshouding op (lichamelijk) contact met andere kinderen SCORE 1 2 3 4 5 Opmerkingen

• Het

• Het

Ik merk dat Dylon een tevreden kind

Dylon heeft geen vaste vriend, maar

is. Hij speelt graag met bekende

speelt wel met andere kinderen. Ik zie

dingen. Nieuwe dingen vindt hij nog

dat hij daar wel van geniet.

een beetje eng.

Opdracht 32 Bespreek met elkaar. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst. Je vindt de woordenlijst achterin.          

nauwkeurig waarnemen het feit subjectief de waarneming de mening buiten beschouwing laten onderscheid onopvallend de conclusie evenwichtig rusteloos de frustratie tegendraads dwingend de passiviteit afwerend ontmoedigen zich uit het veld laten slaan afwachtend

Kinderopvang

3 - 19


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

 Lees de tekst ‘Het observatieformulier’ nog een keer. Welke belangrijke woorden ken je nog niet? Schrijf de woorden op in jouw woordenlijst achterin. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis ook op.

Opdracht 33

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 34

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 35

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 36

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 20


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 37

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 38

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 39

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 40

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 41

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 21


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Grammatica: verleden en voltooide tijd (onregelmatig) In het Nederlands zijn er veel onregelmatige werkwoorden. De SoFT KeTCHuP Xregel geldt dan niet. De verleden en voltooide tijd moet je uit je hoofd leren. Hieronder zie je een paar veel voorkomende onregelmatige werkwoorden. werkwoord

verleden tijd enkelvoud

verleden tijd meervoud

voltooide tijd

blijven doen gaan hebben houden kijken komen kunnen liggen moeten mogen schrijven slapen staan vragen worden zijn zien zeggen zitten

bleef deed ging had hield keek kwam kon lag moest mocht schreef sliep stond vroeg werd was zag zei zat

bleven deden gingen hadden hielden keken kwamen konden lagen moesten mochten schreven sliepen stonden vroegen werden waren zagen zeiden zaten

is gebleven heeft gedaan is gegaan heeft gehad heeft gehouden heeft gekeken is gekomen heeft gekund heeft gelegen heeft gemoeten heeft gemogen heeft geschreven heeft geslapen heeft gestaan heeft gevraagd is geworden is geweest heeft gezien heeft gezegd heeft gezeten

Tip! Je kunt de verleden tijd en voltooide tijd van alle werkwoorden opzoeken in het woordenboek.

Opdracht 42

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:

Kinderopvang3 - 22


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 43

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 44

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:

Kinderopvang3 - 23


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 45

 Vul onderstaand observatieformulier in voor een (denkbeeldig) kind uit jouw groep. Observatieformulier kenmerk 1: open, levenslustig – gesloten, lusteloos Naam kind: Geboortedatum: Aantal dagen in opvang:

In de groep sinds: Geobserveerd door: Datum observatie:

Het kind zelf

Relatie met andere kinderen 1 of 2 • Het kind is tevreden, ontspannen, evenwichtig in contact met andere kinderen • Hij/zij heeft positieve contacten met andere kinderen • Hij/zij laat zich niet uit het veld slaan bij het leggen van contacten 4 of 5 • Het kind heeft weinig positieve contacten met andere kinderen • Hij/zij is agressief, afwerend, afwachtend of tegendraads in het contact met andere kinderen • Hij/zij reageert angstig, paniekerig of met gespannen lichaamshouding op (lichamelijk) contact met andere kinderen SCORE 1 2 3 4 5 Opmerkingen

1 of 2 • Het kind is tevreden, ontspannen, evenwichtig • Hij/zij heeft aandacht voor de omgeving • Hij/zij kan zichzelf bezighouden • Hij/zij reageert zonder schrik op gebeurtenissen 4 of 5 kind is rusteloos, schrikachtig, huilt zonder reden, is snel in paniek • Hij/zij toont frustratie door tegendraadsheid, onredelijke boosheid, dwingend gedrag of passiviteit • Hij/zij is afwachtend in spel, neemt geen risico • Hij/zij is snel ontmoedigd SCORE 1 2 3 4 5 Opmerkingen • Het

 Bespreek met elkaar. Kijk wat jullie hebben geschreven en vergelijk met elkaar.

Kinderopvang

3 - 24


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 46

 Lees de woorden. Maak van de woorden een goede zin. Schrijf de zin op. Zin 1 feit – objectief ........................................................................................................................................ Zin 2 opmerking – conclusie ........................................................................................................................................ Zin 3 signaleren – zich zorgen maken ........................................................................................................................................ Zin 4 bijzonderheden – noteren ........................................................................................................................................ Zin 5 stagiaire – inwerken ........................................................................................................................................ Zin 6 mening – buiten beschouwing laten ........................................................................................................................................

Kinderopvang

3 - 25


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 47 Bespreek met elkaar.

 Hoe vaak krijgen ouders op jouw werk schriftelijke informatie? Wat krijgen ze zoal aan schriftelijke informatie?

 Krijgen ze informatie via de e-mail? Zo ja, wat voor informatie? Schrijf jij weleens een brief aan ouders? Wat voor brieven schrijf je?

Brieven en formulieren

NIEUWSBRIEF BSO DE REGENBOOG - mei Beste ouders/verzorgers, Hierbij alweer de 3e nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan hoesthygiëne, kijken we vooruit naar de zomervakantie en kunt u natuurlijk weer de nieuwtjes van de groepen lezen. Veel leesplezier! Protocol hoesten en niezen Binnen onze BSO werken wij op het gebied van hygiëne volgens de landelijk geldende normen. Misschien hebt u uw kind thuis weleens zien niezen in de elleboog i.p.v. in de hand. Dat is ook de manier waarop het wordt gehanteerd door onze pedagogisch medewerkers en zoals we dat voordoen aan de kinderen. Op die manier hoest en nies je niet in de richting van een ander. En raken je handen niet besmet. Nieuws vanuit BSO De Regenboog - We zijn in maart begonnen met de thema-activiteiten. Het afgelopen thema was ‘de schoenenwinkel’. We hebben gezien dat dit thema heel leuk aansluit bij de beleving van de kinderen. Het volgende thema is alweer bijna aan de beurt, dan zullen we samen met de kinderen gaan bouwen. We hebben daarvoor constructief speelgoed aangeschaft. - De hoeken die gemaakt zijn in de groep, werken goed en geven wat meer rust en overzicht. Door de hoeken in te richten merken we dat de kinderen hun spel met fantasie spelen en leren om samen met elkaar te spelen. Wij stimuleren de kinderen na het spelen om goed op te ruimen. We vragen uw begrip dat de kinderen bij het ophalen eerst het speelgoed opruimen voordat ze meegaan naar huis. - Per 1 juli gaat juf Laura met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door juf Nicole. Juf Nicole heeft al eerder bij BSO de Regenboog gewerkt en vindt het heel leuk om straks weer terug te zijn!

Kinderopvang

3 - 26


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

-

Nieuwe kinderen die we van harte welkom heten zijn: Melle, David, Joris, Bente, Noortje en Alvin. Kinderen van wie we helaas afscheid moeten nemen zijn: Ingmar en Nynke. Zij gaan namelijk verhuizen naar Wageningen. We zullen ze missen!

Zomervakantie Over een kleine twee maanden start de zomervakantie. De kinderen kunnen tijdens deze 6 weken met plezier naar de BSO komen. De pedagogisch medewerkers zijn al druk met het voorbereiden van de activiteiten. Nog even de thema’s op een rij: Week 30 en 31 Water en bewegen Week 32 en 33 Papier en hout Week 34 en 35 Zintuigen Mocht u tijdens de zomervakantie opvang nodig hebben, dan kunt u onderstaand aanvraagformulier nog tot uiterlijk vrijdag 10 juni inleveren. Bezetting kantoor tijdens de zomervakantie Tijdens de zomervakantie (met name de maand augustus) is het kantoor minder goed bereikbaar. Het kan daardoor wat langer duren voordat uw e-mail of vraag beantwoord wordt. We vragen hiervoor uw begrip. We wensen iedereen alvast een heel gezellige en warme zomer toe! Team BSO De Regenboog -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANVRAAGFORMULIER ZOMERVAKANTIE BSO

Opdracht 48 Bespreek met elkaar. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis op in de woordenlijst. Je vindt de woordenlijst achterin.     

de hygiĂŤne het protocol hanteren besmet de beleving constructief het overzicht het zintuig de bezetting bereikbaar

Kinderopvang

3 - 27


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

 Lees de tekst ‘Uitnodigingen en formulieren’ nog een keer. Welke belangrijke woorden ken je nog niet? Schrijf de woorden op in jouw woordenlijst achterin. Wat betekenen de woorden? Schrijf de betekenis ook op.

Opdracht 49

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 50

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 51

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 52

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 28


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 53

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 54

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 55

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 56

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 57

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 29


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Studievaardigheid schrijven: brieven en e-mails Iedereen schrijft weleens een briefje aan een vriend, een collega of een buurvrouw. Dit soort briefjes noemen we informeel. Schrijf je een brief aan een instantie, een bedrijf of aan klanten, dan noemen we dat formele brieven. Een ander woord voor formeel is zakelijk. Het is belangrijk om te weten welke woorden en welk taalgebruik je in formele en informele brieven kunt gebruiken. Hieronder zie je een schema met de verschillen.

aanhef

afsluiting

taal

informeel Hoi ……, Hé ……, Hallo ……, Ha die ……, Beste ……, Lieve …… (voornaam), Dag Doei Groetjes, Groeten, Kusjes, Liefs, (je voornaam) je / jij / jouw

formeel Beste meneer/mevrouw (achternaam) Geachte meneer/mevrouw (achternaam)

Met vriendelijke groet, (je voornaam en je achternaam) Hoogachtend, (je voornaam en je achternaam)

u / uw

Een formele brief heeft altijd een vaste opbouw. Hieronder zie je hoe een formele brief eruitziet. D. A. Gukasian Meertensstraat 14 3334 SH Papendrecht

1. je eigen naam en adres

VEO T.a.v. de heer H.B. Schoneveld Sloterdijkstraat 90 1256 AB Utrecht

2. naam en adres waar je brief naartoe moet

Rotterdam, 14 juni 2011

3. plaats en datum

Betreft: dubbele afschrijving

4. onderwerp van je brief

Geachte heer Schoneveld,

5. aanhef

Vorige maand is mijn mobiele telefoon gestolen. Ik heb toen onmiddellijk mijn simkaart laten blokkeren. Op 10 mei heb ik een nieuwe sim-kaart aangevraagd. Mijn huidige simkaartnummer is HZ886-7122. Gisteren heb ik mijn telefoonrekening bekeken. Ik zag dat de kosten voor mijn nieuwe sim-kaart twee keer zijn afgeschreven. Dit lijkt mij een fout in de afschrijving. Kunt u ervoor zorgen dat het bedrag dat ik teveel betaald heb, weer terug wordt gezet op Kinderopvang

3 - 30


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

mijn rekening? Mijn rekeningnummer is 5577927. Ik ontvang hiervan graag een schriftelijke bevestiging. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet,

6. afsluiting 7. je handtekening

David Gukasian

8. je naam

Ook een e-mail kan formeel zijn. Je ziet een voorbeeld hieronder.

Een formele e-mail ziet er niet hetzelfde uit als een formele brief. Een groot verschil is dat je de gegevens van de geadresseerde niet apart hoeft te noemen in je e-mail. De datum en de gegevens van de afzender worden door het e-mailprogramma toegevoegd, dus die hoef je ook niet apart te noemen. Ook de betreftregel vervalt. In plaats daarvan kun je in het e-mailprogramma achter ‘Onderwerp:’ typen waar de email over gaat. Beantwoord de vraag. Hieronder zie je een formele brief in stukken geknipt. Zet de letters van de stukken in de goede volgorde. a

Maastricht, 26 maart 2012

b

Mart van der Lisse

c

Gemeenteloket Maastricht T.a.v. de heer S.M. Geutjes

Kinderopvang

3 - 31


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht d

Betreft: buurtfeest Minckelerstraat

e f

M. E. van der Lisse Minckelerstraat 14 6266 DT Maastricht

g

Afgelopen donderdag, 21 juni, heb ik op internet een vergunning aangevraagd voor een buurtfeest in de Minckelerstraat. Ik kreeg toen de melding dat de vergunning verwerkt zou worden en dat ik daarvan binnen twee werkdagen bericht zou krijgen. Ik heb echter nog geen bericht ontvangen. Het buurtfeest staat gepland op zaterdag 5 juli en u zult vast begrijpen dat het erg belangrijk is om voor die datum de vergunning rond te hebben. Daarom wil ik u vragen of de vergunning verwerkt kan worden en of ik daarvan bericht kan ontvangen. Ik hoor graag van u.

h

Met vriendelijke groet,

De goede volgorde is: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____ Schrijf de brief. Schrijf een briefje aan je collega. Je bent morgen vrij. Er moeten morgen twee dingen gebeuren. Vraag aan je collega of zij morgen de verfschorten in de wasmachine wil doen. En vraag of ze de nieuwsbrief aan de ouders mee wil geven. ........................................, Morgen ben ik vrij. ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................, ........................................

Kinderopvang

3 - 32


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

 Werk samen. Onderaan de nieuwsbrief in de tekst ‘Brieven en formulieren’ hoort een aanvraagformulier. Ouders kunnen hun kind(eren) met dit formulier opgeven voor BSO tijdens de zomervakantie. Stel samen het aanvraagformulier op. Bedenk eerst welke informatie je op het formulier zet en welke informatie je van ouders wilt krijgen. Zoals:   

van welk kind is het formulier in welke groep zit het kind komt het kind wel of niet in de zomervakantie op welke dagen komt het kind zijn er bijzonderheden / opmerkingen

AANVRAAGFORMULIER ZOMERVAKANTIE BSO

Kinderopvang

3 - 33


KleurRijker

Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

 Schrijf de brief. Om ouders te helpen herinneren aan het inleveren van het ‘Aanvraagformulier Zomervakantie BSO’ hang je een briefje op de deur. Schrijf het briefje voor de ouders. Schrijf in ieder geval wanneer en bij wie het formulier uiterlijk ingeleverd kan worden. Denk ook aan een correcte aanhef en afsluiting. De brief moet formeel zijn, maar je mag de ouders eventueel met je/jullie aanspreken.

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Kinderopvang

3 - 34


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

 Schrijf de brief. Schrijf nu zelf een formele brief aan ouders. Situatie: Het pand waarin jullie zitten, moet worden verbouwd. Het pand is volgens de brandweer niet veilig genoeg. De kinderen worden daarom een week lang over de drie andere locaties verdeeld. Schrijf in de brief in ieder geval:   

een goede aanhef en een goede afsluiting waarom je deze brief schrijft wanneer de verbouwing plaatsvindt hoelang de verbouwing duurt waar de kinderen worden opgevangen

……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………, ……………………………………… Betreft: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

Kinderopvang

3 - 35


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………, ………………………………………

Opdracht 58

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 59

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 36


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Opdracht 60

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 61

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 62

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Opdracht 63

 Ga naar www.taalsterk.nl en maak deze opdracht op de computer. Klaar met deze opdracht? Vink af:Kinderopvang

3 - 37


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

Woordenlijst

 Schrijf de betekenis op. Hoe? Dat mag je zelf kiezen. Bijvoorbeeld in je eigen taal, of in het Nederlands. Met een voorbeeldzin, of met een tekening.

woord

betekenis

aanschaffen

______________________________

afwachtend

______________________________

afwerend

______________________________

beleving

______________________________

bereikbaar

______________________________

besmet

______________________________

bezetting

______________________________

buiten beschouwing laten

______________________________

de

communicatie

______________________________

de

conclusie

______________________________

constructief

______________________________

dwingend

______________________________

evenwichtig

______________________________

het

feit

______________________________

de

frustratie

______________________________

hanteren

______________________________

hygiĂŤne

______________________________

iemand inwerken

______________________________

mening

______________________________

nauwkeurig

______________________________

noteren

______________________________

objectief

______________________________

onderscheid

______________________________

onopvallend

______________________________

ontmoedigen

______________________________

overzicht

______________________________

de

de

de

de

het

het

Kinderopvang

3 - 38


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

de

passiviteit

______________________________

het

protocol

______________________________

rusteloos

______________________________

signaleren

______________________________

stagiaire

______________________________

subjectief

______________________________

tegendraads

______________________________

verloop

______________________________

waarnemen

______________________________

waarneming

______________________________

zich gedragen

______________________________

zich uit het veld laten slaan

______________________________

zich zorgen maken

______________________________

zintuig

______________________________

de

het

de

het

 Schrijf jouw nieuwe woorden op deze lijst. Schrijf ook de betekenis op. Vul minimaal drie woorden in.

woord

betekenis

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

Kinderopvang

3 - 39


Module 3 Schriftelijk contact met de ouders

KleurRijker

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

 Kies vijf woorden uit de woordenlijst. Spreek ze uit. Kies opnieuw vijf woorden uit de woordenlijst. Maak een zin waarin het woord voorkomt en spreek deze uit. Kies vijf moeilijke woorden uit de woordenlijst. Vraag aan een andere cursist wat de woorden betekenen.

Kinderopvang

3 - 40

Schriftelijk contact met de ouders  

Voorbeeldmodule VVE

Advertisement