Page 1

Metodická príručka; pracovný zošit Metodická príručka pre učiteľov je samostatnou časťou každého dielu učebnice Wir. Učitelia v nej nájdu vysvetlenia, rady aj námety na realizáciu cvičení, hier, posluchov či opakovanie. Zahŕňa veľmi praktický prepis posluchových cvičení z učebnice aj pracovného zošita, riešenia ku cvičeniam v učebnici a v pracovnom zošite, testy ku každej lekcii a doplnkové cvičenia. Dvojjazyčný prekladový slovníček v pracovnom zošite pridává k väčšine slovíčok aj ich vetný kontext, pre lepšiu zrozumiteľnost a zapamätateľnoť. Heslá sú zoradené podľa postupnosti ich výskytu v učebnici.

Pracovný zošit k učebnici Wir

obsahuje veľké množstvo zábavných a systematizujúcich úloh pre samostatnú prácu žiakov. Zameriava sa aj na početné komunikatívne úlohy, ktoré sú vo vyučovacom procese vhodné pre prácu vo dvojiciach alebo v skupinách.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o učebniciach z našej ponuky nás neváhajte kontaktovať na: Klett nakladatelství s.r.o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Nová verzia

Metodické listy k učebnici Wir s ďalšími námetmi pre výučbu nájdete ZDARMA na www.klett.cz.

Klett nakladatelství s.r.o. www.klett.cz

Wir

osvedčen učebnice

ej

!

Nemčina pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, stále častejšie sa dnes učiteľom prízvukuje, že majú naučiť svojich žiakov najmä „komunikovať“. Každý učiteľ ale vie, že dobre komunikovať možno až vtedy, keď máme k tomu aj solídny základ. Učebný komplet pre výučbu nemčiny Wir 1, Wir 2, Wir 3 ideálne prepája oboje: tak moderné metódy komunikatívneho vyučovania, ako aj poctivé a prehľadné spracovanie základu: slovnej zásoby a gramatiky. Učebnica Wir je výbornou pomôckou pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka na 2. stupni základných škôl a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií. Plne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu i úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Materiál, ktorý držíte v ruke, Vám učebnicu Wir predstaví zo všetkých stránok. Za nakladateľstvo Klett Vám prajem, aby ste si výučbu nemčiny so svojimi žiakmi čo najviac užívali. Veľa radosti a pevné nervy! Veronika Matějková redaktorka

Wir 1

po 4 lekciách opakovacie jednotky

Pracovný zošit

Metodická príručka pre učiteľov

pro učitele

A1 Audio CD

88 strán

12 lekcií 100 strán

Učebnica

Pracovný zošit

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Wir 2

po 3 lekciách opakovacie jednotky

12 lekcií 136 strán

Doložka ministerstva školstva pod č. CD2009-20905/60671:919

Metodická príručka pre učiteľov

pro učitele

A2

Audio CD

Učebný súbor Wir 1, Wir 2, Wir 3

Učebnicová sada Wir – Nemčina pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií je ideálna na výučbu ďalšieho cudzieho jazyka podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Pripravuje žiakov na skúšky Fit in Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. Hlavnými prednosťami učebníc sú prehľadnosť, grafická atraktívnosť a ľahkosť, s akou vedú žiakov ku komunikácii v nemčine. Vďaka premyslenej štruktúre so stálymi rubrikami a opakovacími jednotkami, vďaka rôznorodosti učebných aktivít a dôrazu na upevňovanie slovnej zásoby i výslovnosti, si žiaci prirodzene osvojujú všetky jazykové zručnosti. Prostredníctvom mladých hrdinov sa žiaci zoznamujú so životom v Nemecku i s prirodzeným hovoreným jazykom. Každý diel učebnice Wir tvoria 3-4 moduly po 3-4 lekciách. Učebnicu Wir uzatvára abecedný nemecko-slovenský slovníček. Lekcia obsahuje: - posluchové texty a prirodzenú slovnú zásobu v každodenných situáciách - mnoho fotografií, obrázkov, aktivizačných hier - minirámčeky Grammatik pre ľahké učenie - upevňovanie slovnej zásoby Wortschatz wiederholen! - cvičenia na výslovnosť Aussprache! - zhrnutie slovných zvratov a zručností Du kannst… - vtipné pesničky Wir singen

Modul obsahuje: - motivačnú stranu s komunikačnými cieľmi Naučíš se… - precvičovanie jazykových zručností Wir trainieren - podrobný prehľad Grammatik s komentárom v slovenčine - autoevaluačný test pre žiakov Teste dein Deutsch!

Doložka ministerstva školstva pod č. MŠSR2010-440/3797-4:919

92 strán

9 lekcií 144 strán

9 lekcií 100 strán

Učebnica

Pracovný zošit

po 3 lekciách opakovacie jednotky

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Wir 3

Vychádza v marcu 2010!

Metodická príručka pre učiteľov

B1 pro učitele

pre žiakov

pre žiakov

pre žiakov

Učebnica

Učebnica – štruktúra lekcií

Audio CD

Bausteine – zviditeľňujú najpotrebnejšie frázy a slovné spojenia niekoľkokrát v priebehu lekcie. Grammatik – prináša rýchly prehľad gramatiky pre správne osvojenie si preberaného učiva. Piktogramy – pre ľahkú orientáciu v učebnici.

Wortschatz wiederholen! – na konci lekcie precvičuje prebratú slovnú zásobu. Aussprache! – cvičenia krok za krokom pomáhajú lepšie zvládnuť nemeckú výslovnosť. Du kannst… – názorné zhrnutie najdôležitejších zručností, ktoré sa žiaci v lekcii naučili.

104 strán

12 lekcií 156 strán

12 lekcií 104 strán

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Vychádza v marcu 2011!

DN070038HU


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, stále častejšie sa dnes učiteľom prízvukuje, že majú naučiť svojich žiakov najmä „komunikovať“. Každý učiteľ ale vie, že dobre komunikovať možno až vtedy, keď máme k tomu aj solídny základ. Učebný komplet pre výučbu nemčiny Wir 1, Wir 2, Wir 3 ideálne prepája oboje: tak moderné metódy komunikatívneho vyučovania, ako aj poctivé a prehľadné spracovanie základu: slovnej zásoby a gramatiky. Učebnica Wir je výbornou pomôckou pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka na 2. stupni základných škôl a v nižších ročníkoch osemročných gymnázií. Plne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu i úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Materiál, ktorý držíte v ruke, Vám učebnicu Wir predstaví zo všetkých stránok. Za nakladateľstvo Klett Vám prajem, aby ste si výučbu nemčiny so svojimi žiakmi čo najviac užívali. Veľa radosti a pevné nervy! Veronika Matějková redaktorka

Wir 1

po 4 lekciách opakovacie jednotky

Pracovný zošit

Metodická príručka pre učiteľov

pro učitele

A1 Audio CD

88 strán

12 lekcií 100 strán

Učebnica

Pracovný zošit

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Wir 2

po 3 lekciách opakovacie jednotky

12 lekcií 136 strán

Doložka ministerstva školstva pod č. CD2009-20905/60671:919

Metodická príručka pre učiteľov

pro učitele

A2

Audio CD

Učebný súbor Wir 1, Wir 2, Wir 3

Učebnicová sada Wir – Nemčina pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií je ideálna na výučbu ďalšieho cudzieho jazyka podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Pripravuje žiakov na skúšky Fit in Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. Hlavnými prednosťami učebníc sú prehľadnosť, grafická atraktívnosť a ľahkosť, s akou vedú žiakov ku komunikácii v nemčine. Vďaka premyslenej štruktúre so stálymi rubrikami a opakovacími jednotkami, vďaka rôznorodosti učebných aktivít a dôrazu na upevňovanie slovnej zásoby i výslovnosti, si žiaci prirodzene osvojujú všetky jazykové zručnosti. Prostredníctvom mladých hrdinov sa žiaci zoznamujú so životom v Nemecku i s prirodzeným hovoreným jazykom. Každý diel učebnice Wir tvoria 3-4 moduly po 3-4 lekciách. Učebnicu Wir uzatvára abecedný nemecko-slovenský slovníček. Lekcia obsahuje: - posluchové texty a prirodzenú slovnú zásobu v každodenných situáciách - mnoho fotografií, obrázkov, aktivizačných hier - minirámčeky Grammatik pre ľahké učenie - upevňovanie slovnej zásoby Wortschatz wiederholen! - cvičenia na výslovnosť Aussprache! - zhrnutie slovných zvratov a zručností Du kannst… - vtipné pesničky Wir singen

Modul obsahuje: - motivačnú stranu s komunikačnými cieľmi Naučíš se… - precvičovanie jazykových zručností Wir trainieren - podrobný prehľad Grammatik s komentárom v slovenčine - autoevaluačný test pre žiakov Teste dein Deutsch!

Doložka ministerstva školstva pod č. MŠSR2010-440/3797-4:919

92 strán

9 lekcií 144 strán

9 lekcií 100 strán

Učebnica

Pracovný zošit

po 3 lekciách opakovacie jednotky

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Wir 3

Vychádza v marcu 2010!

Metodická príručka pre učiteľov

B1 pro učitele

pre žiakov

pre žiakov

pre žiakov

Učebnica

Učebnica – štruktúra lekcií

Audio CD

Bausteine – zviditeľňujú najpotrebnejšie frázy a slovné spojenia niekoľkokrát v priebehu lekcie. Grammatik – prináša rýchly prehľad gramatiky pre správne osvojenie si preberaného učiva. Piktogramy – pre ľahkú orientáciu v učebnici.

Wortschatz wiederholen! – na konci lekcie precvičuje prebratú slovnú zásobu. Aussprache! – cvičenia krok za krokom pomáhajú lepšie zvládnuť nemeckú výslovnosť. Du kannst… – názorné zhrnutie najdôležitejších zručností, ktoré sa žiaci v lekcii naučili.

104 strán

12 lekcií 156 strán

12 lekcií 104 strán

CD 1: posluchové a fonetické cvičenia z učebnice aj pracovného zošita + pesničky

Vychádza v marcu 2011!

DN070038HU


Metodická príručka; pracovný zošit Metodická príručka pre učiteľov je samostatnou časťou každého dielu učebnice Wir. Učitelia v nej nájdu vysvetlenia, rady aj námety na realizáciu cvičení, hier, posluchov či opakovanie. Zahŕňa veľmi praktický prepis posluchových cvičení z učebnice aj pracovného zošita, riešenia ku cvičeniam v učebnici a v pracovnom zošite, testy ku každej lekcii a doplnkové cvičenia. Dvojjazyčný prekladový slovníček v pracovnom zošite pridává k väčšine slovíčok aj ich vetný kontext, pre lepšiu zrozumiteľnost a zapamätateľnoť. Heslá sú zoradené podľa postupnosti ich výskytu v učebnici.

Pracovný zošit k učebnici Wir

obsahuje veľké množstvo zábavných a systematizujúcich úloh pre samostatnú prácu žiakov. Zameriava sa aj na početné komunikatívne úlohy, ktoré sú vo vyučovacom procese vhodné pre prácu vo dvojiciach alebo v skupinách.

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o učebniciach z našej ponuky nás neváhajte kontaktovať na: Klett nakladatelství s.r.o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111, fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Nová verzia

Metodické listy k učebnici Wir s ďalšími námetmi pre výučbu nájdete ZDARMA na www.klett.cz.

Klett nakladatelství s.r.o. www.klett.cz

Wir

osvedčen učebnice

ej

!

Nemčina pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií

Wir_sk  

N ová verzia osvedčeNej učebNice NemčiNa pre 2. stupeň základNých škôl a Nižšie ročNíky osemročNých gymNázií !