Page 1

Wir Általános iskolai tankönyvcsalád

A Deuts ch méltó u mobil – már a tódja általáno teljes s is számára kola !

Európai bestseller


Wir Kedves KollégáNk! Tavalyi országjáró rendezvénysorozatunk során nagyon sok városban jártunk, örömmel és érdeklődéssel fogadtak bennünket, illetve új könyvünket, a Wir -t. Rengeteg hasznos vélemény, hozzászólás, visszajelzés érkezett Önöktől akkor és azóta is, amit ezúton is nagyon köszönök. Tanácsaikat igyekeztünk megfogadni és a Wir 2 átdolgozásánál felhasználni. Remélem, Önök közül többen is látják majd visszaköszönni ötleteiket, javaslataikat a most megjelent második kötetben. Közkívánságra döntöttünk úgy például, hogy az öt tanév anyagát az eredetileg tervezett három kötet helyett öt kötetben adjuk ki. Sokan jelezték felénk, hogy előnyösebb lenne mind a tanárok, mind pedig a tanulók számára, ha a Wir 1-hez hasonlóan a többi rész is egy tanév alatt elvégezhető lenne. Azokat az elemeket pedig, amelyek elnyerték az Önök tetszését – például a portfóliókészítés, a projektek és a kommunikatív nyelvi játékok –, megtartottuk, sőt az Önök segítségével továbbfejlesztettük. Az Önök kívánsága volt az is, hogy a most megjelent második kötet, bár már felső tagozatosoknak szól, továbbra is inkább játékos ismerkedés legyen a német nyelvvel, nem pedig rendszerező tanulás. A Wir 2-be a már megismert szereplőkhöz új szereplők, a régi feladattípusokhoz újfajta feladatok érkeznek, a primer készségek fejlesztése kiegészül az olvasás és írás fejlesztésével, a nyelvtani jelenségeket pedig már nem annyira implicit módon „tálaljuk”, hanem fokozatosan bevezetjük az önálló nyelvtantanulási módszert. Szintén rengeteg kérés érkezett hozzánk, hogy digitális tananyaggal segítsük tanulási módszereiket. A Klett Kiadó 2011. Júniusában úgy döntött, hogy minden megjelenő új könyvéhez ingyenes digitális tananyagot biztosít a pedagógusok számára. A fejlesztési munkák már gőzerővel folynak, hogy 2011. januárjában birtokukba vehessék a mindkét megjelent Wir hez tartozó interaktív segítségeket! Remélem, ha megismerik, ezt is épp annyira kedvelni fogják, mint a Wir első kötetét! Sikeres tanévet kívánva

Dr. Kóczián Nóra szerkesztő tankönyv+CD

munkafüzet+CD

online tanári kézikönyv

online interaktív tananyag

Wir 1

P

P

P

2012. január

Wir 2

P

P

2011. november

2012. január

Wir 3

2012. március

2012. március

2012. március

2012. április

Wir 4

2012. december

2012. december

2013. január

2013. január

Wir 5

2013. május

2013. május

2013. június

2013. június

Wir Live

2012. szeptember


Wir

A Wir tankönyvcsalád Wir 1 tankönyv

munkafüzet

online tanári kézikönyv

elektronikus tananyag

Wir 1

+ audio CD (feladatok hanganyaga)

@

Wir 2 tankönyv

munkafüzet

online tanári kézikönyv

elektronikus tananyag

Wir 2

+ audio CD (feladatok hanganyaga)

@

Wir 2

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

Wir 3

WIR1 CD borito.indd 1

tankönyv

2010.07.28. 12:25:40

munkafüzet

online tanári kézikönyv

elektronikus tananyag

Wir 3

+ audio CD (feladatok hanganyaga)

@

Wir 3

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

Wir 4

WIR1 CD borito.indd 1

tankönyv

2010.07.28. 12:25:40

munkafüzet

online tanári kézikönyv

elektronikus tananyag

Wir 4

+ a udio CD (feladatok hanganyaga)

@

Wir 4

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

Wir 5

WIR1 CD borito.indd 1

tankönyv

2010.07.28. 12:25:40

munkafüzet

online tanári kézikönyv

+ a udio CD (feladatok hanganyaga) Wir 5

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

WIR1 CD borito.indd 1

2010.07.28. 12:25:40

elektronikus tananyag

Wir 5

@


Wir

Általános jellemzők/Tankönyv A korszerű idegennyelv-oktatás elvárásainak megfelelően a Wir-hez olyan témákat és a témákhoz olyan szövegeket választottunk, melyek egyrészt összhangban állnak a tanulóknak a világról szerzett ismereteivel, tapasztalataival, érdeklődésével, kommunikatív szükségleteivel, másrészt a lehetőségekhez mérten árnyaltan mutatják be a célnyelvi országokban élő emberek, közülük is elsősorban a 10-15 évesek életét. A Wir tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll, de nagy hangsúlyt fektet a nyelvi készségek mellett az interkulturális és szociális készségek fejlesztésére is. A Wir törekszik arra, hogy az előzetes tudásra építve fokozatosan növelje a tanulás hatékonyságát. Kiemeli a legfontosabb alapösszefüggéseket és kulcsfogalmakat, játékosan fejleszti a gondolkodást.

A Wir 2-ben már mind a négy alapkészség fejlesztése egyforma szerepet kapott és a már ismert feladattípusok kiegészülnek újabb, az olvasás-értés és az íráskészség fejlesztésével.

A portfólió-készítés és a projektek során fejlődik a tanulók idegen nyelvi kommunikációs és interkulturális kompetenciája, fejlődik önismeretük is és megismerik az együttműködés és a csapatmunka előnyeit.

A tanulók kis lépésekkel haladva, életkori és nyelvi sajátosságaiknak megfelelő, változatos, kooperatív feladatokon és gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a német nyelv szépségeit, sajátosságait.


Wir

Tankönyv

A Wir 1 tankönyv kedvet ébreszt a gyerekekben a német tanuláshoz, a Wir 2 pedig változatos témáival, színes fotóival, autentikus szövegeivel, játékos feladataival, az önálló tanulás lehetőségével fenntartja a gyerekek érdeklődését és motiváltságát.

A tanulók megismerik a német nyelvű országok legjellemzőbb ünnepi szokásait és hagyományait. Ezáltal nemcsak kommunikatív nyelvi, hanem interkulturális kompetenciájuk is fejlődik.

A Wir 2-ben is folytatódik a gyermekközpontú nyelvtantanítás. Az ötödikesek nyelvtanulására azonban a játékosságon kívül már egy fajta nyelvi tudatosság is jellemző. Ezért a Wir 2-ben a tanulók a Grammatik ABC segítségével önállóan fedezhetik fel a nyelvtani szabályokat.


Wir

Munkafüzet A Wir tankönyvcsalád szerves része a tankönyv mellett a munkafüzet. Piktogramok segítik a tankönyv és a munkafüzet párhuzamos használatát. A munkafüzet feladatai elsősorban az íráskészség fejlesztését és az egyes leckékben megismert lexikai és nyelvtani egységeket gyakoroltatják.

A munkafüzet feladatai nemcsak az egyéni, hanem a kooperatív tanulást is lehetővé teszik. Még a sokak által kevésbé kedvelt drillezés sem unalmas, a kedves, motiváló rajzoknak és a gyerekek érdeklődésének megfelelő szövegeknek köszönhetően.

A tanulók a Wir 1-ben megismerik és a Wir 2-ben továbbra is használják a „Wörter lernen mit der Lernkartei” tanulási technikát. Ennek a technikának külön érdeme, hogy nemcsak a német, hanem más tantárgyak tanulásánál is eredményesen alkalmazható, így indirekt módon hozzájárul az élethosszig tartó tanulás megalapozásához.


Wir

Munkafüzet/Tanári kézikönyv A szótanulást megkönnyíti a minden modul végén megtalálható szótár, ahol az adott lecke szavai szerepelnek az előfordulás sorrendjében. A tanári kézikönyv bemutatja a tankönyvcsalád koncepcióját és a részletes óravázlatok mellett tartalmazza a hallás utáni megértést fejlesztő szövegek transzkripcióját és megoldásait, valamint a fejezetek anyagaihoz készült, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő teszteket.

Tanári kézikönyv A Wir tankönyvcsalád nemcsak tanuló-, de tanárbarát is. A www.klett.hu honlapról ingyenesen letölthető tanári kézikönyv és tanmenet segíti a tanárok eredményes felkészülését.


Akik már minket választottak és a Wirből tanítanak: Abaújszántó Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abda Zrínyi Ilona Általános Iskola Ács Gárdonyi Géza Általános Iskola, Szakiskola, Óvoda és Bölcsőde Ajka Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola Alsópáhok Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda Alsóvadász Tompa Mihály Általános Iskola Balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola Borsodbóta Körzeti Általános Iskola Budaörs Herman Ottó Általános Iskola és Budaörsi Logopédiai Intézet Budapest Óbudai Nagy László Általános Iskola Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Száraznád Nevelési-Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Ady Endre Általános Iskola Eötvös József Általános Iskola Városmajori Gimnázium és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Bükkzsérc Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Csapi Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csemő Csemő Nyársapát Általános Művelődési Központ Dalmand József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár, Attala, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény) Debrecen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dédestapolcsány Lajos Árpád Általános Iskola Dombóvár József Attila Általános Művelődési Központ (Dombóvár, Attala, Dalmand Önkormányzatok Társulásaként Működő Intézmény) Écs Általános Iskola, Óvoda-Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása Edelény Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda Fehérvárcsurgó Radnóti Miklós Általános Iskola Gersekarát Általános Iskola Gyula Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Jánossomorja Körzeti Általános Iskola Jászszentandrás Kunráth Sándor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kadarkút Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Kaposmérő Hunyadi János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kaposvár Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Kapuvár Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Kecskemét Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Corvina Óvoda és Általános Iskola Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kenyeri Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunhalas Felsővárosi Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola Komádi Barsi Dénes Általános Iskola Komárom Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Dózsa György Általános Iskola Komló Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola és Óvoda Kompolt Általános Iskola Kompolt-Nagyút Kunmadaras Kunmadarasi Református Általános Iskola Kunszentmiklós Varga Domokos Általános Művelődési Központ Martonvásár Beethoven Általános Iskola Mecsér Timaffy László Pedagógiai Központ Általános Iskola és Óvoda Mérk Mérk- Vállaj Általános Művelődési Központ Mezőberény Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Mindszent Mindszenti Általános Iskola Miskolc Szabó Lőrinc Általános Iskola és Német Két Tanítási Nyelvű iskola Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nagykanizsa Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin Hevesi Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykőrös Kossuth Lajos Általános Iskola Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola Nyírbátor Nyírbátori Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Bölcsőde. Hungarian-English Bilingual Elementary School, Art Institution and Day Nursery Nyúl Pilinszky János Általános Iskola Okány Okány-Sarkadkeresztúr Általános Iskola és Óvoda Paks Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Pap Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda-Bölcsőde Pécel Szemere Pál Általános Iskola Pécs Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

Piliscsaba Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pirtó Felsővárosi Általános Iskola Pusztakovácsi Pusztakovácsi Egyesített Általános Iskola és Óvoda Ricse II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rum Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Seregélyes Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és Óvoda Sirok Országh Kristóf Általános Iskola Solt Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sopron Deák Téri Általános Iskola Szank Általános Művelődési Központ Szécsény II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szeged Béke Utcai Általános Iskola Jerney János Általános Iskola Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata Szeghalom Tildy Zoltán Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár Németh László Általános Iskola Szentes Deák Ferenc Általános Iskola Szentkirály Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és Közkönyvtár Szombathely Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Osnovna škola Mihálya Vácija i ustanova osnovnog stupnja za umjetnost; Mihály Váci Grundschule und Institution für Elementare Kunstbildung Bercsényi Miklós Általános Iskola Tác Gorsium Általános Iskola Tiszanagyfalu Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tószeg Általános Iskola és Óvoda Tunyogmatolcs Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Vállaj Mérk- Vállaj Általános Művelődési Központ Veszprém Dózsa György Általános Iskola Gyulaffy László Általános Iskola Cholnoky Jenő Általános Iskola Zalavár Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Zirc Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zsámbék Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Klett Kiadó Budapest, Pf: 47. 1507 | www.klett.hu, www.pons.hu | klett@klett.hu | (+36) 1 486 1771

Wir_A4_prospektus_10102011  

Általános iskolai tankönyvcsalád A Deutschmob ilméltó utódja – már a teljes általános iskola számára! Európai bestseller

Wir_A4_prospektus_10102011  

Általános iskolai tankönyvcsalád A Deutschmob ilméltó utódja – már a teljes általános iskola számára! Európai bestseller

Advertisement