Page 1

Wir

Amenny ib kedvelte en a Deutsc biztosanhmobilt, fogja lel örömét ni benne !

Európai bestseller

Általános iskolai tankönyvcsalád


Wir

Kedves KollégáNk! A Klett Kiadó gondozásában megjelent a Wir című, Európa-szerte sikeres, 10-15 éveseknek szóló német nyelvkönyvcsalád magyar változatának első része. A három részes tankönyvcsalád azoknak a gyerekeknek, illetve fiataloknak készült, akik most ismerkednek a német nyelvvel. A könyv írásakor mindenneműen figyelembe vettük a Közös Európai Referenciakeret szintjeit, ajánlásait és követelményeit, melyre a mi Nemzeti Alaptantervünk is épül. A három kötettel így a B1-es szintig juthatnak el a tanulók. A Wir végre egy könyv, ami megfelel a magyarországi német mint idegennyelv-tanítás megváltozott igényeinek: olyan gyerekek tanítására is alkalmas, akik alacsonyabb óraszámban, sokszor sajnos kevésbé motiváltan tanulják a német nyelvet. Így a Wir hiánypótló a magyar piacon. A Wir tankönyvcsaláddal tényleg elérhető az alapvető cél, a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása, mert kifejezetten az általános iskolások számára használható életszerű nyelvtudás megalapozására és fejlesztésére készült. A Wir tankönyvcsalád modulszerűen felépülő kötetei garantáltan mindig az adott korosztályra jellemző kommunikációs szituációkat tartalmazzák és mindig a korosztálynak megfelelő módszereken alapulnak. A most megjelent első kötetben például főképp a primer készségek (hallás, beszéd) fejlesztésén van a hangsúly, szem előtt tartva, hogy a nyelvtanulás az első években főleg játékos ismerkedést jelent az idegen nyelvvel. Reméljük, örömét leli a könyvben, és segítségére lesz a tanítás hétköznapjaiban. Üdvözlettel:

Dr. Kóczián Nóra szerkesztő tankönyv

Wir 1

munkafüzet

P

P

tanári kézikönyv

P

+ audio CD

P

Wir 2

2011. május

2011. május

2011. május

2011. május

Wir 3

2011. december

2011. december

2011. december

2011. december


Wir

A Wir tankönyvcsalád Wir 1 tankönyv

munkafüzet

tanári kézikönyv

+ audio CD (feladatok hanganyaga)

Wir 2 tankönyv

munkafüzet

tanári kézikönyv

+ audio CD (feladatok hanganyaga) Wir 2

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

WIR1 CD borito.indd 1

2010.07.28. 12:25:40

Wir 2 tankönyv

munkafüzet

tanári kézikönyv

+ audio CD (feladatok hanganyaga) Wir 3

Német nyelvkönyv általános iskolásoknak

A tankönyv és a munkafüzet hanganyaga ©magyar kiadás: Klett Kiadó Kft., Budapest 2010 ISBN: 978-963-9641-91-4 Minden jog fenntartva.

WIR1 CD borito.indd 1

2010.07.28. 12:25:40


Wir

Általános jellemzők/Tankönyv A korszerű idegennyelv-oktatás elvárásainak megfelelően a Wir-hez olyan témákat és a témákhoz olyan szövegeket választottunk, melyek egyrészt összhangban állnak a tanulóknak a világról szerzett ismereteivel, tapasztalataival, érdeklődésével, kommunikatív szükségleteivel, másrészt a lehetőségekhez mérten árnyaltan mutatják be a célnyelvi országokban élő emberek, közülük is elsősorban a 10-15 évesek életét. A Wir tankönyvcsalád középpontjában a készségfejlesztés áll, de nagy hangsúlyt fektet a nyelvi készségek mellett az interkulturális és szociális készségek fejlesztésére is.

A tanulók kis lépésekkel haladva, életkori és nyelvi sajátosságaiknak megfelelő, változatos, kooperatív fel� Wechselspiel: Wer adatokon és gyakorlatokon unterrichtet was? Spieler A keresztül ismerhetik meg Name der Lehrkraf Er/Sie t unterrichtet … Name der Lehrkraf t a német nyelv szépségeit, Frau Bauer –––––––––––––– Herr Bergersajátosságait. Meine WoSchul wohn sache t ihr? n — Modul 3, 2, LEKTION 1

A Wir törekszik arra, hogy az előzetes tudásra építve fokozatosan növelje a tanulás hatékonyságát. Kiemeli a legfontosabb alapösszefüggéseket és kulcsfogalmakat, játékosan fejleszti a gondolkodást.

Sport

Frau Kohl

Herr Stein

–––––––––––––– Geschichte

Frau Schmidt

Frau Henstschel

–––––––––––––– Englisch

Herr Müller

Frau Hansmann

–––––––––––––– Kunst

● Spieler A: Was unte rrichtet Frau Baue r? ● Spieler B: Sie unte rrichtet Biologie. se? — Modul

in der Pau

● Spieler A: Was unte rrichtet Frau Baue r? ● Spieler B: Sie unte rrichtet Biologie.

Was isst du

N2

3, LEKTIO

Deutsch Herr Müller

ude

Die Wurstb

Religion Frau Hentschel

––––––––––––––

Frau Schmidt Ein kostet Hamburger 2 Euro 25.

Mathematik Herr Stein

––––––––––––––

Frau Kohl

Ich nehme d wurst. Un eine Curry s? Was du Marku ? nimmst du

–––––––––––––– Biologie

t

Tasche? Zeichne

enta

gsge

dich

t. Sp

ielt Woc mit. hen tagsg Modu3_1-4_KORR .indd edic Am ht Mon tag w Zum eckt Früh 1 1,95 mich stüc Bier k m 2,35 g 1 1 1,50 ibt e e s Bro ine Mu Gulaschsuppe Dose Cola Am tte t mit 1,60 D 1 1,50 en mit Brot 1 Butt r. in ein ienstag fi Paar Würstch Dose Fanta er. 1 1,70 n er H asser 1 1,70 ecke de ich m Currywurst Flasche Mineralw A it 1 1,45 mse 1 0,95 lnest der Sch Kaffee se Schinkenbrot Tas A west er. mM 1 2,25 1 0,95 er it ger tw bur ein K o Ham Glas Tee 1 2,00 leid, ch kauft so grü sic Stück Pizza 1,50 n wie h Tante mes frites 1 Liese eine Portion Pom Am Wie D se. den onnersta d b. ganze g ielen a un den Beisp n Ta streiche et wie in g lan lt K d antwort g sein Großva GRAMMATI Zehn te  Fragt un en K ater. r Kan Am inch ich esse a. t. Freit mst du? ag g en hat G hen mit Bro du isst ● Was nim ebe roßm Paar Würstc ein ic me h ih ● Ich neh nen utter. Am Futt Sa : Ü. 6, 7 er. weil mstag g AB S. 57-58 b. laschsuppe? eh ich sc tet eine Gu hwim e ich zu ● Was kos 35. m ro Eu m 2 Flu en le ● Sie kostet rnen ss Am Sonn muss ta Am . . pe. Mon g schla reibe dazu Wir-Map f ic tag m T ne und sch o: Deine uss ic h lange inas  Portfoli du in der Pause? Zeich a h ja Woc früh us. hen Was isst plan raus. . Lie chzig 69 s Tin neunundse as W och 8. 2:29:55 enp 2010.07.2 lan und Vorm mac Mon ittag h da tag nn Ü Nach Schu bun mitta D g 10 le ienst g d 69 . _KORR.ind a 3_1-4 in g Modu s Sch Schu w M im bad le ittw mgehe o zu c h n Bri Schu Don gehe gitte le ner n in d stag en Schu Tenn le Vorm is zu H Freit gehe club ittag ause ag n Nach b le ibe Schu mitta Sam le Klass n, für g stag e in d lern narbeit en T auss en Son enn chla club isnta fen g g mit Brig ehen, V Fahrt it Mutt ati, n anru te a ch Mün i fen Stefa und c Tante hen: n Kino ins besu Eva gehe Modu chen n 3_174 vi 4_KO RR.in erun dd 74 dsieb zig

Speisen

t

� Portfolio: Diene Wir-Map

och

.. Getranke

A hangsúly a hallásértés és a beszédkészség fejlesztésén van, a nyelvtanulás e szakasza tulajdonképpen játékos ismerkedés a német nyelvvel.

Tina

s Wo

chen

plan

2010

.07.28

. 2:3 0:0

2

Spieler B

W

Name der Lehrkraf

Herr Berger Name der Lehrkraf

gung, Entschuldi ein was kostet Hamburger?

––––––––––––––

UL 3

Er/Sie unterrichtet …

MOD

Ich en nehme ein Hamburger.

Frau Bauer

CD•59

ch.

sprich na

Frau Hansmann

d  Hör zu un

pe. Male deine Schu ltasche. Was ist und schreibe dazu in der . dreiundsechzig

63

63

2010.07.28. 2:29:42

A portfólió-készítés és a projektek során fejlődik a tanulók idegen nyelvi kommunikációs és interkulturális kompetenciája, fejlődik önismeretük is és megismerik az együttműködés és a csapatmunka előnyeit.


Wir

TankĂśnyv MODUL 1

Mautzi, unsere Katze

dem Hut. Das ist der Vater mit lieb und gut. Das ist die Mutter, r 1, 2, 3, Das sind die Kinde Reih’. alle kommen in eineModul2

t mit!  Fingerspiel: Mach

ie und

ne deine Famil Meine Familie: Zeich Partner vor. stelle sie deinem

mein Vater meine Mutter

3

Modul3

GRAMMATIK

Lektion

âž” er âž” sie

Lektion

Zu Hause haben wir eine Katze. Sie heiĂ&#x;t Mautzi. Sie ist 4 Jahre alt. Sie ist sehr lieb. Sie mag Milch. Ich spiele gern mit Mautzi! Ich mag Haustiere, aber ich habe leider keine. Ich mĂśchte gern einen Hund oder ein Kaninchen haben! ortet. l: Fragt und antw

GRAMMATIK

 Kettenspie

CD•40

Mutter

Richtig oder falsch? HĂśr

1. Tina hat eine Katze. 2. Die Katze heiĂ&#x;t Mautzi. 1 3. Die Katze ist fĂźnf Jahre alt. 4. Brigitte mag keine Haustier e. 5. Tina mĂśchte einen Hund oder ein Kaninchen.

AB S. 10: Ăœ. 1

t ihr auf Seite 115.

 Familie Weigel –

ry. Die Karten finde Memory: Spielt Memo

mit  Wer ist das? Ăœbt

den Karten von

Ăœbung 7.

Modul4

Ich esse

einen chen. CD•41 Was trink Ku st in der Pa du use? 2010.07.28.

sechzehn

und entscheide. 2

3

Buch

Spitzer

Heft

5

Tankonyv_Modul2.indd.indd

Filzstift

Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Und zwei spitze Ohren, so wird sie geboren, ritze, ratze, ritze, ratze, fertig ist die Miezekatze.

ďż˝ Ich ha be Fragt un

Wie heiĂ&#x;en die Tiere?

.

HĂśr zu und sprich nach.

â—? Was fehlt? â—? Die Mappe? â—? Nein, falsch. â—? Der Radiergumm i? â—? Ja, richtig.

2:25:10

fĂźnfundvierzig

45

45

 SchultĂźte. Macht mit! Stell dir vor, dass Kinde r, die in Deutschlan d in die 1. Klasse gehen, bekommen am ersten Schultag eine SchultĂźte, die man auch ZuckertĂźte nennt. In dieser TĂźte sind viele SĂźĂ&#x;igkeiten wie Schok oladen, Bonbons, aber auch kleine Schulsachen: Bleisti fte, Radiergummis, Lineal oder Spitze r. Was mĂśchtest du in deiner SchultĂźte haben? Zeichne in dein Heft.

TIK

a und b.

58

ndd 58

18

Es ist FrĂźhling. Viele Blumen blĂźhen: SchneeglĂśckchen, Veilchen, Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Krokusse.

Marion

.indd 67

19

20 21

14 15

8

22 23 24

5

4 3

25

2 1

26

27

 Der Osterhase

Im FrĂźhling feiern wir Ostern. Wer kommt dann? Verbinde die Zahlen.

GRAMMA

TIK

Akkusa tiv Ich esse ein Du isst ein en Apfel. Er isst ein e Banane. Wurstbr ot.

.

-4_KORR

16

7

6

Daniel

Modu3_1

17

13

10 9

Kennst du diese Blumen? Ordne die Namen den Bildern zu.

Karin

12

11

 FrĂźhlingsblumen

trinke ‌

siebenu

ndsechzi

g

67

28 29

49 45 44

92

46

43

48

39

47 42

30

31

51 50

AB S. 56 : Ăœ. 1,2

achtundfĂźnfzig

A tanulók nemcsak a nyelvvel, hanem a nÊmet nyelvŹ orszågok kultúråjåval Ês mindennapjaival is megismerkednek.

Modu3_1-4_KORR.i

b. â—? Ha st du â—? Ja, ich Durst? habe Du rst. Ich

â—? Was iss t Oliver? â—? Er iss t einen Kuchen

32 33 35

34

38

36 37

40 41

zweiundneunzig

2010.07.28. 2:32:04 Tankonyv_Modul4.indd.indd 92

2010.07.2

8. 2:29 :52

7. kein – keine –

kein Tisch Schrank Hund

8. ein Haustier – Hier ist

alt? Wie

viele? Wie

Wie?

ie – r –d 6. de

GyermekkĂśzpontĂş nyelvtantanulĂĄs: kevĂŠs, csak a kommunikĂĄciĂłhoz mindenkĂŠppen szĂźksĂŠges nyelvtani anyag, ami nem terheli tĂşl a tanulĂłkat. A szemlĂŠletes rajzok megkĂśnnyĂ­tik szĂĄmukra a nyelvtani magyarĂĄzatok megĂŠrtĂŠsĂŠt.

Hier sind

? Wer

das

die

Eltern ls Weige

die r Mutte r este Schw r te Toch n di Freun

der Vater er Br ud Sohn d Freun

in e, de mein ein – 7. m

Wie?

Wie alt?

ine – de

Grammatik Modu l2

kein

Das ist ‌

UL 1 en MOD -Frag er W um d 5. Ba

keine Lampe Dusche Maus

zwei Haustiere

kein Sofa Bett Kaninchen

ein Hund. eine Katze. ein Kanrienvog ogeel. el. ein Kaninchen. n. eine Kuh. ein Pferd. ein Papagei. zwei Hunde. vier Katzen. drei KanarienvĂś Ăśgel. gel. zwei Kaninchen. n. zwei KĂźhe. zwei Pferde. fĂźnf Papageien. n.

Wie viele?

Was? 9. B Baum der W-Frage n

Wer?

10. icht ‌, aber Der Garten ist nicht groĂ&#x;, aber schĂśn. Das Wohnzimmer ist nicht modern, aber gemĂźtlich.

11. sondern

e s dein Ist da din? Freun

Das ist kein Sofa, sonde rn ein Bett. Ich habe keinen Hund , sondern eine Katze.

ne

t mei das is r. Nein, te Schwes

neunundneunzig

99

Kezikonyv_Gramma 7

tik.indd 99

2:34:5 7.28.

2010.0

96

d 96

tik.ind

ramma

onyv_G

Kezik

rte

Legt Schulsachen auf einen Tisch. Ihr habt eine Minute einer Minute mach zu memorieren. Nach t ihr eure Augen zu, und der Lehrer/die Schulsache weg. Ihr Lehrerin nimmt eine macht die Augen auf. Wer findet am schne fehlt? Er darf die nächs llsten heraus, was te Schulsache verste cken.

Ich habe Hunger. Ich habe Ich Durst. Ich esse ... trinke ...

Martina

Mäppchen

Mappe Landka

 Kim-Spiel

GRAMMA

ich esse du isst

Peter

he

 HĂśr zu und sprich nach

CD•50

2010.07.28. 2:27:29

Was isst du in der Pa use?

a. � Ha st du � Ja, ich Hunger? habe Hu nger. Ich esse ‌ � Was iss t Ol Fragt un iver? d antw or tet wi e im Be ispiel. Oliver

Lineal

Textmarker

d 16

ispielen

die Schultasc Schere

Radiergummi

4

Tankonyv_Modul1.ind

Hunger. Ich habe d antw Durst. or tet wi e in de n Be

das

Kugelschreiber

Miezekatze. Macht mit!

2? â—? Wer ist Nummer von Stefan und Tina. l. Sie ist die Oma â—? Das ist Berta Weige Was isst du in der von Stefan und Tina. ist Nummer 3? Wer die Eltern Pause? — â—?ďż˝ Kettens e Weigel. Sie sind Modul 3, Renat und pie Peter l: Spiel LEKTIO â—? Das sind t Ball. Fra 4, 5 N 2 gt und AB S. 10-11: Ăœ. 2, 3, ? antwor â—? Wer ist Nummer‌ tet. â—? ...

16

noch einmal Ăœbung 1

der

Meine Schulsachen

Bleistift

nach.

� A tankÜnyv tÊmåival, színes illusztråcióival, dalaival, versikÊivel, mondókåival, � rejtvÊnyeivel, az ÜnellenőrzÊs lehetősÊgÊvel, våltozatos, n Ostern Lektio jåtÊkos feladataival motivålja 3 � a tanulókat. dein Vater, deine

âž” Er heiĂ&#x;t Peter. Wie heiĂ&#x;t dein Vater? Schwester? Und wie heiĂ&#x;t deine heiĂ&#x;t ... âž” Sie heiĂ&#x;t Petra. Wie

ďż˝ Was sagen sie? HĂśr zu und sprich

1

unzig

ndne

sechsu

2010.07.28. 2:34:59

2010.07.28. 2:29:38


Wir

Munkafüzet A Wir tankönyvcsalád szerves része a tankönyv mellett a munkafüzet. Piktogramok segítik a tankönyv és a munkafüzet párhuzamos használatát. A munkafüzet feladatai elsősorban az íráskészség fejlesztését és az egyes leckékben megismert lexikai és nyelvtani egységeket gyakoroltatják.

Mautzi,

ul tze Mod

unsere Ka

ion 3

2, Lekt

Um wie vie

l Uhr stehst

� Bilde Sä tze

.

1. jeden Ta

g • aufsteh

er m mag od 1.

agst?

Jeden Tag

hr. Tiere se

2. Freitagn

achmittag

ich e? – Ja, du Tier hen. e Kaninc en. _ kein _________ ine Katz _________ ____ ke

______ _________

___

___ _________

___

_________

_________

_________

_________

_________

_________

d Salat. tten un __ Karo _________ ien. _________ e Papage _ kein – Es ______

______

_________

_________

e? die Tier

n • auf de

_________

_________

en • nicht

z • gehen

_________

9.00 Uhr

_________

• fernseh

n Sportplat

_________

fangen •

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

• am • um

_________

_________

so gern •

_________

_________

n

Banane

_________

_________

G

Pferde Äpfel ien n Karotte

Hunde

_________

Kanarie

Würmer

_________

_________

_________

nvögel

_________

Freitag

g

__

Sontag

__________

__

_________

_________

_________

___

_________

_________

Sammsta

__________

� Wohin gehs

Hamster

_________

__

t du? Üb

Kanarie

_________

_________

_________

_________

___

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

__

Donerstag

nvögel

Katzen

_________

_________

_________

_________

__________

Mitwoch

Gras

_________

_________

_________

Dinstag

Katzen

_________

_________

_________

Würste

_________

Lektion

• er

• zusamme

_________

hule • an

_________

_________

oldfische

Papage

Uhr • um

du auf? Mo dul 3,

Anna • am A munkafüzet feladatai nemcsak 5. Hans • 13.30 Uhr . er • m na ür ch Hause • um en W he mög egyéni, hanem pármunkában is • zurückfah Goldfisc ren 6. meine megoldhatók. Még a szükséges Freundin Monika • ich • 19.00 Uhr • anru Pferde fen • um rossz, a drillezés sem unalmas, a � Richtig sc hr eib kedves, motiváló rajzoknak és a en: 7 Tage ien Streich di , 5 Fehler Papage e falsche . n Woche ntage du rch. Schr gyerekek érdeklődésének megfeeib sie da richtig nn richt ig. Hunde Montag lelő szövegeknek köszönhetően. __________

_________

_________

ögen Was m

_________

g • die Sc

4. Abend

• wir • am

_________

3. Diensta

___ ______ _________ 2. Peter asso ______ ______ nchen? _________ Hund H in Kani _________ 3. Mein ____ de aber ich _________ ___ ___ nvögel, ______ Kanarie 4. Was ______

5. Ich ___

en • 7.00

___

_________

_________

_________

_________

___

_________

___

__________ __ __________ __ __________ __

t zu zweit

.

Salat Hamster

Kaninc

hen

Käse Kaninc

hen

Mäuse

Milch

● Wohin gehst du? ● Ich gehe ... Und du ? Woh

in gehst du ? mit der Lernkarte ue Karte i. Ergä n und üb e die neue nze deine Lernka rtei. n Wör te r. Viel Sp ion 1 aß! Hallo! Modul 1, Lekt

Mäuse

� Wörter lernen Bastle ne

L2.

et_MODU

Munkafuz

39 indd.indd

ddreißig neunun en? Was passt zusamm

39

Modul3_Arbe

siebenund

itsbuch_K

ORR.indd

sechzig

67

67

3:00:46 0.07.28.

201

a. Wiedersehen. b. Stefan. c. bist du? d. Tina. e. heiße Thomas.

1. Ich 2. Und wie 3. Hallo, ich bin 4. Und wer 5. Wie alt 6. Ich bin 7. Grüß dich

2010.07.2

8. 3:01:34

f. bist du? g. heißt du? h. 12.

A tanulók az első leckében megismerik, és innentől folyamatosan � Spielt zu dritt: Stef használják a „Wörter lernen mit der Hallo, ich bin … kartei Lernkartei” tanulási technikát. Ennek Lern der mit en � Wörter lern Lernkartei ist eine eine Lernkartei. Die n. a technikának külön érdeme, hogy Heute basteln wir st du Wörter lerne kann ihr mit und schine“ einfache „Lernma die Wörter. 5 eine Lernkartei für Wir basteln heute nemcsak a német, hanem más 4 Du brauchst: tantárgyak tanulásánál is eredméhschachte 3 Schu ale schm eine 2 Pappkarton nyesen alkalmazható, így indirekt 1 Karteikarten Filzstifte módon hozzájárul az élethosszig Schere . fünf Fächer entstehen tartó tanulás megalapozásához. ss soda on, So machst du das: Kart de aus rische Wort, auf die Schuhschachtel Wän 8. Auf

an, Tina, Thomas

unga 1. Klebe in eine ge! die Vorderseite das eikarte. Schreibe auf , Rot, Grün und Oran 2. Nimm eine Kart ende die Farben Blau sche Wort. Tipp: Verw Rückseite das deut die Eltern Foto das die Mutter der Vater ins 3. Lege die Karten

Fach 1.

en: ter üben und lern der Lernkartei Wör So kannst du mit 1. Karte aus dem Fach 1. Nimm die erste es auf Deutsch? t Keine heiß Wie t. Wor e du nicht gewusst? 2. Lies das ungarisch dert ins Fach 2. Hast Bravo! Die Karte wan 3. Hast du gewusst? e er ins Fach 1. Kart n wied t erste Wor der das bei Panik! Lege Fach 1. Mach so, wie ste Karte aus dem e. 4. Nimm die näch nimm die erste Kart en im Fach 2 sind, sch? 5. Wenn alle Kart Wie heißt es auf Deut t. Wor e nicht gewusst? Die risch ins Fach 3. Hast du 6. Lies das unga dert wan e Kart Die Bravo! 7. Hast du gewusst? er ins Fach 1. wied mt kom e . Kart Fach 5 wandern bis alle Karten ins 8. Und so weiter, neun

9

2010.07.28. 2:59:36

RR.indd 9

Modul1_Arbeitsbuch_KO

3


Wir

Munkafüzet/Tanári kézikönyv

Modul 3

ionen. tion 1–3) s den Lekt ul 3 (Lek e Sätze au atz Mod ter und di Wortsch du die Einzelwör st Hier finde . Spalte. Pluralform ng in die rechte auch die zu e Überset di b Schrei

eht

ntiven st

Bei Substa

— ————— ————— ————— Mod —— — — — ul 3 — — 1: ————— Lektion Er geht in en. ———— —— Schulsach ————— -n — , ne le — ei — m hu — d der M die Sc as sin ————— — athem lural) D ————— atikle lsachen (P ————— die R hrer, die Schu ————— eligio ——— — — nsleh — -n -e — ift, en —— — rerin — — — der Bleist , ——— — — — — r, — der S —— hreibe — lsc — ge — p — Ku ortleh der ————— — rer, ——— ————— mith er, ——— aben ————— der Spitz ——— ————— ——— -s — ——— ——— i, — m d — m — a s Math gu ——— ——— ——— — — — der Radier — eheft Hast ——— — —— — — — , d — — -e ——— u — verge ——— alles —— ker, — ar — m ——— — xt ss m — — Te e — it? ——— n der — ———— — — — — ——— ——— —— — -e — , — ift — — — st ——— —— ——— der Filz Ich h Dank ——— ————— — ab ——— e. ——— ————— , Bücher ——— verge e das Math ——— ————— das Buch ssen. ——— eheft ————— — — — — — — — — — — ——— ——— -e Dank ————— ——— —— das Heft, e sch Lekt ————— — ——— ön. ——— ion 2 ————— ——— ——— : al, -e ————— —— das Line — d — ————— ie — — Pause ——— ——— ————— , -n ——— ——— pchen, ————— ——— das Mäp — ————— ——— ——— ——— essen, ich ——— ——— ————— , -n esse, — he d — sc u — Ta — is e ——— — di st, er ——— — — — — — is — ——— st ——— ——— Was m ltasche, -n der ——— ——— ————— die Schu öchte ——— ————— — Schokorie ——— in de ——— gel, ————— r Pau st du ——— re, -n ——— ————— se ess — — — die Sche — — — ——— — en? — ——— Ich e ——— —————heute sse lie ——— , -n —— ————— b ——— Scho die Mappe ————— korie er einen ——— ——— —e— r Hun gel. ————d ——— e, -n ——— — rt — ka — — nd g er (Sin ——— — Was is die La ————— — — — — g — st du ——— ular) nichts ——— r, ———— heute ——— ——— enbreche ————— Ich h ? ——— der Zung ————— ——— abe H —— brecher — — en — — — ng — — u — Zu nger. ——— ——— die ————— Ich e ——— der K — ————— sse n ——— uche ——— ——— ich ——— Ich h n, ——— scharf ————— ——— abe k ts. der Jo — ————— — e — — — in — — ——— en Hu n ——— ————ghurt, -s Wir e ——— schneide nger. ——— ————— der ssen ——— einen ——— Saft— ————— , S— ——— t was? ——— Kuch äfte ———— schnell ———d —— Wer such — e — n — — — . — ie ——— ——— Ba a—— ——— ——— ne, -n ——— Ich tr ———n— suchen —— ——— ——— inke die B ————— S — — — a n, — ir — ft — la — — n . ——— ——— denp , -n Sie is ————e— ——— der Stun —— st gern ———— die Sc ——— ——— ————— Bana hok— —— ——— -pläne ——— ola nen. ———— de, -n —— —d— ——— — — ik — at ie — m ——— Tafel, ——— ——— ——— die Mathe ——— -n ——— ——— ) ——— — ————— (= Mathe ——— ——— ————— ——— ——— Er isst die L tarten or Sp — — t, e imon ——— der Spor ——— Tafel ine ade, -n — ——— ——— Scho —— de kolad ——— e. ——— die Erdkun ——— Wer tr das B ——— ——— inkt e rot, -e — — L in — im ig — Glas o4 ——— ——— dsechz das K 8. 3:01:3 nade? ——— ——— 2010.07.2 äsebro 68 achtun ——— — t, -e ——— ——— das W ——— ——— urstb ——— — Möch rot, -e ——— ——— test d das S ——— ——— u ein tück, ——— — Käseb -e ——— ——— rot? d .indd 68 ie RR — — T _KO orte, ——— ——— rbeitsbuch -n Modul3_A ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— — ——— ——— ——— ——— ——— — ——— ——— 7 0 Modul si — — ebzig 3_Arbe ——— ——— itsbuch ——— _KORR .indd ——— 70 ——— le. die Schu

Minden modul egy integrált, interakcióra lehetőséget adó szótárral végződik, ahol az adott lecke szavai szerepelnek az előfordulás sorrendjében.

2010

.07.28

Tanári kézikönyv A Wir tankönyvcsalád nemcsak tanuló-, de tanárbarát is. A www.klett.hu honlapról ingyenesen letölthető tanári kézikönyv és tanmenet segíti a tanárok eredményes felkészülését. A tanári kézikönyv bemutatja a tankönyvcsalád koncepcióját és a részletes óravázlatok mellett tartalmazza a hallás utáni megértést fejlesztő szövegek transzkripcióját és megoldásait, valamint a fejezetek anyagaihoz készült, a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő teszteket.

. 3:01 :34


katalogusBORITO0

2_2010:katalogus

Klett Kiadó Budapest Pf: 47. 1507 www.klett.hu, www.pons.hu klett@klett.hu (+36) 1 486 1771

Mellékelt katalógusunkban számos, az Ön tanítását vagy tanítványai tanulását segítő kiadványt talál könnyített olvasmányoktól nyelvvizsga-felkészítőkig:

Das neue Deutschmobil Európa legsikeresebb és legnagyobb példányszámban eladott általános iskolai tankönyvcsaládja

Generation E DACH országismereti tankönyv a 21. század iskolásainak

33 Aussprachespiele játékos fonetikai gyakorló minden korosztály számára

BORITO02_2010

3/12/10

7:57 AM

Page B1

Klett. A nyelvtanulás élmén

ye.

Nyelvkönyvkatalógus

2010

angol :: német :: francia spanyol :: olasz :: orosz magyar :: holland :: horvát portugál :: török

Rundum olvasó- és gyakorlókönyv kezdő nyelvtanulók számára, mely betekintést enged a német történelembe, kultúrába és a hétköznapokba

Perfekt in Deustch szórakoztató gyakorlókönyv általános iskolások számára

Schon mal gehört a régen várt új daloskönyv

Wir prospektus 2010  

Általános iskolai tankönyvcsalád Am ennyiben kedvelte a Deutschm obilt,biztosan öröm étfogjalelnibenne! Európai bestseller 2011. május 2011....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you