Page 1

1DIL_06b-2.ai

1

2/23/10

10:24 AM

oleþný e Sp

ký ops ref vr

ec

oleþný e Sp

2

ní enþ rám er

ký ops ref vr

CD audio

B

ní enþ rám er

ec

oleþný e Sp

CD audio

ec

ní enþ rám er

ký ops ref vr

CD audio

2

3

UČEBN Í KOMPL ET PRO STŘED NÍ ŠKOLY

Класс! сс Ruština pro střední školy školyy Učebnice a pracovní ssešit ešit

Класс! Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

Класс! Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

КЛАСС! НАШ КЛАСС! ПОКАЖЕТ КЛАСС!! Učebnice ruštiny pro střední školy

Klett nakladatelství s. r. o.


Koncepce učební sady Класс!

pro žáky 1DIL_06b-2.ai

1

2/23/10

pro učitele

10:24 AM

o

na

í, pi ko ba

ro je

Metodická příručka pro učitele

šíĜ

en

í té t

o

na

ký ops ref vr

hr

áv

D CD C io di dio ud udi ud audio au aud a

áv

pr

h ýc

sk or

Ĥ

au

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

CD 1

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

pský refe ro

písemného s na. Bez ouh

oleþný ev Sp

vozování a rozh jné pro laso

lasu

je

lasu

oleþný ev Sp

Ĝe , ve

oleþný ev Sp

ko

ba

ro

p

í,

pi

í, pi

je

ání

Ruština pro střední dní školy

t

av la

stn

ík

t

školy Ruština pro střední sešit Učebnice a pracovní

Класс!

aha ha a 2010 2010 20 Praha ww www ww.k ww w.kle w.k w klett kl let ett ttt.c t.cz cz cz www.klett.cz

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., r.o.,

střední školy Ruština pro st pracovní sešit Učebnice a pra

Všechna prá va

výro

bce

Класс!

Praha 20 010 2010 www.klett t.cz www.klett.cz

školy Ruština pro střední se sešit Učebnice a pracovní

Metodická příručka pro učitele

Všechna prá va

výro

bce

av la

stn

ík

Ĥ

au

t

en

í té t

o

na

A1

ko

ba

ro

je

lasu

oleþný ev Sp

oleþný ev Sp

písemného s na. Bez ouh

í, pi ko

p

í,

pi

í, pi

je

lasu

vozování a rozh jné pro laso

šíĜ

en

í té t

o

na

ký ops ref vr

hr

áv

2

pský refe ro

Metodická příručka pro učitele

2

CD CD i io dio di ud udi ud audio au aud a

áv

pr

h ýc

sk or

au

t

© Klett nakladatelství s.r.o.,

Ĥ

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

CD 1

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

Ĝe , ve

Ruština pro střední dní školy

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., r.o r.o o.,

Класс! av la

stn

ík

Praha 2010 www.klett.cz

t

Класс!

aha ha a 2010 2010 20 Praha ww www ww.k ww w.kle w.k w klett kl let ett ttt.c t.cz cz cz www.klett.cz

školy Ruština pro střední sešit Učebnice a pracovní

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., r.o.,

střední školy Ruština pro st pracovní sešit Učebnice a pra

Všechna prá va

výro

bce

Všechna prá va

výro

bce

av la

stn

ík

Ĥ

au

t

CD 1 a CD 2 poslechová a fonetická cvičení z učebnice a pracovního sešitu

Класс!

Praha 20 010 2010 www.klett t.cz www.klett.cz

školy Ruština pro střední sešit se Učebnice a pracovní

Metodická příručka pro učitele

A2

o

ko

ba

ro

je

lasu

oleþný ev Sp

oleþný ev Sp

písemného s na. Bez ouh

šíĜ

en

í té t

o

ký ops ref vr

na

hr

pský refe ro

Metodická příručka pro učitele

B

D CD C io io dio di d udio u udi ud audio au aud a

3

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

CD 1

áv

or

sk

ýc

h ýc

sk or

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., .rr.o r.o o.,

Ĥ

au

Класс! av la

stn

ík

školy Ruština pro střední sešit Učebnice a pracovní

bce

t

Praha 2010 www.klett.cz

výro

© Klett nakladatelství s.r.o.,

Praha aha ha a 2010 2010 20 www.klett.cz www ww ww.k ww w.kle kklet ett ttt.c t.cz cz cz

Všechna prá va

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

vozování a rozh jné pro laso

Класс 3! Кла

í,

p

í,

pi

í, pi ko

je

lasu yh uv

Ĝe , ve

Ruština pro střední dní školy

t

Všechna prá va

ec

písemného s na. Bez ouh

c

raze

c

jso

ání

.

áv

ov

no

pr

Ĥjþ

3

,p

nþní ráme re

CD C audio a

m

.

B

nþní ráme re

pský refe ro

CD audio

CD 2

je

za

no

.

B

ky

no

3

pský refe ro

ro

ní enþ rám er

Ruština pro střední školy Ruština pro střední školy škko oly ly

CD 1

áv za

ba

hr

ky

Класс 3!Классс 3! 3

na

oleþný e Sp

í té t

oleþný ev Sp

en

p

šíĜ

pi

ové

za

ro

ozování a roz hlas

ko

v jné pro veĜe š ívĜá n í , o ení tét o na hr áv

ba

Ĥjþ

ro

,p

m

je

je

lasu

ro

písemného s na. Bez ouh

vozování a rozh jné pro laso

Класс! střední školy Ruština pro st pracovní sešit Učebnice a pra

výro

bce

av la

stn

ík

Ĥ

au

t

CD 1 a CD 2 poslechová a fonetická cvičení z učebnice a pracovního sešitu

au

Ĝe , ve

Ĥ

ání

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., r.o.,

ík

ov

stn

Ĥjþ

2010 Praha 20 010

av la

,p

www.klett.cz www.klett t.cz

bce

m

výro

je

Všechna prá va

c

ro

ky

p

VYJDE V DUBN U 2012 ec

ec

písemného s na. Bez ouh

c

raze

c

yh uv

ání

.

jso

ov

no

CD C audio a

Ĥjþ

nþní ráme re

nþní ráme re

CD 2

2

,p

Класс 2! Кла

.

2

pský refe ro

CD audio

m

no

.

CD 1

2

je

za

no

2

pský refe ro

ky

Ruština pro střední školy Ruština pro střední školy škko oly ly

ro

ní enþ rám er

za

ko

áv

ba

hr

oleþný e Sp

šíĜ

oleþný ev Sp

p

aso

za

ro

ozování a roz hl

ba

v jné pro veĜe š ívĜá n í , o ení tét o na hr áv

ro

Ĥjþ

,p

je

m

lasu

je

písemného s na. Bez ouh

ro

ky

p

vozování a rozh jné pro laso

au

Ĝe , ve

Ĥ

ání

ík

ov

stn

Ĥjþ

av la

,p

Класс 2!Классс 2! 2

bce

m

výro

je

Všechna prá va

c

ro

ec

oleþný e Sp

lasu

písemného s na. Bez ouh

c

ec

písemného s na. Bez ouh

c

raze

ov

.

yh uv

Ĥjþ

no

jso

,p

Класс 1! Кла nþní ráme re

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., .rr.o r.o o.,

Класс!

Praha 2010 www.klett.cz

ky

učebnice s integrovaným pracovním sešitem 7 lekcí s 2 opakovacími jednotkami, audio CD

m

.

© Klett nakladatelství s.r.o.,

nþní ráme re

Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

je

no

nþní ráme re

CD C audio a

CD 2

3

Класс!

za

pský refe ro

CD audio

ro

ní enþ rám er

ko

áv za

ba

hr

oleþný e Sp

í té t

p

en

ky

p

šíĜ

ky

ro

áv

.

oleþný e Sp

hr

no

oleþný e Sp

vozování a rozh jné pro laso

na

КЛАСС! 2

o

pský refe ro

nþní ráme re

ní enþ rám er

КЛАСС! 3

veĜe

tét

VYJDE V DUBN U 2011

učebnice s integrovaným pracovním sešitem 7 lekcí s 2 opakovacími jednotkami, audio CD

CD audio

š ívĜá n í , o ení

CD 1 a CD 2 poslechová a fonetická cvičení z učebnice a pracovního sešitu

Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

B

Ĥjþ

2

Класс!

ký ops ref vr

,p

ní enþ rám er

CD audio

m

za

CD 1

učebnice s integrovaným pracovním sešitem 7 lekcí s 2 opakovacími jednotkami, audio CD

2

je

Ruština pro střední školy Ruština pro střední školy ško ko oly ly ly

Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

ký ops ref vr

ro

ky

Класс!

vozování a rozh jné pro laso

au

Ĝe , ve

Ĥ

ání

ík

ov

stn

Ĥjþ

av la

,p

Класс 1!Классс 1! 1!

bce

m

výro

je

Všechna prá va

c

ro

nþní ráme re

КЛАСС! 1

VYŠLO V ROCE 2010

CD audio

ec

ní enþ rám er

ký ops ref vr

Класс! školy Ruština pro střední sešit se Učebnice a pracovní

Metodická příručka pro učitele

B1


ObecnĂĄ charakteristika uÄ?ebnice 10:24 AM

oleĂžnĂ˝ e Sp

ec

oleĂžnĂ˝ e Sp

nĂ­ enĂž rĂĄm er

2

oleĂžnĂ˝ e Sp

ec

B

CD audio

3

kĂ˝ ops ref vr

CD audio

ĐšĐťĐ°Ń Ń !

ĐšĐťĐ°Ń Ń !

RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

• kaĹždĂ˝ dĂ­l se sklĂĄdĂĄ z uÄ?ebnice s integrovanĂ˝m pracovnĂ­m seĹĄitem a ze dvou vloĹženĂ˝ch CD a metodickĂŠ příruÄ?ky pro uÄ?itele • vĹĄechny dĂ­ly obsahujĂ­ 7 lekcĂ­ a 2 opakovacĂ­ jednotky • ĐšĐťĐ°Ń Ń ! 1–3 odpovĂ­dĂĄ ĂşrovnĂ­m A1, A2, B1 podle SpoleÄ?nĂŠho evropskĂŠho referenÄ?nĂ­ho rĂĄmce pro jazyky • celou třídĂ­lnou sadou i jednotlivĂ˝mi lekcemi studenty provĂĄzĂ­ skupinka spoluŞåkĹŻ z petrohradskĂŠho gymnĂĄzia a jejich Ä?eskĂĄ kamarĂĄdka Veronika

2

kĂ˝ ops ref vr

CD audio

nĂ­ enĂž rĂĄm er

CelĂ˝ komplet tvoří tĹ™i dĂ­ly: КЛĐ?ĐĄĐĄ! 1, КЛĐ?ĐĄĐĄ! 2, КЛĐ?ĐĄĐĄ! 3.

2/23/10

nĂ­ enĂž rĂĄm er

zaÄ?Ă­najĂ­ s ruskĂ˝m jazykem, a kterĂŠ ĐšĐťĐ°Ń Ń ! dovede na ĂşroveĹˆ B1 dle SERR. TřídĂ­lnĂĄ sada uÄ?ebnic ĐšĐťĐ°Ń Ń ! pokryje pĹ™ibliĹžnÄ› Ä?tyĹ™i roky studia, pĹ™i dotaci 2–3 hodiny tĂ˝dnÄ›. Obsah i metodickĂŠ zpracovĂĄnĂ­ celĂŠho souboru odpovĂ­dĂĄ poĹžadavkĹŻm SpoleÄ?nĂŠho EvropskĂŠho referenÄ?nĂ­ho rĂĄmce pro jazyky.

1

kĂ˝ ops ref vr

ec

1DIL_06b-2.ai

КЛĐ?ĐĄĐĄ! je napsĂĄn pro studenty stĹ™ednĂ­ch ĹĄkol, kteří

RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

ĐšĐťĐ°Ń Ń ! RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

6

УРОК

ĆŽ Ç’Ç?Ç‡Ç ÇŒĂŠÇŽÇ‰Ç&#x;, DždžǎÇ? Ç‘Ç?LJDžÊǎljǀ Ç“ĂłÇŒÇ?Ç‹Ç? Ç‘Ç Çˆ ǃ Ç„Ç?Ç…Ă˝

AutorskĂ˝ tĂ˝m je sloĹžen ze zkuĹĄenĂ˝ch pedagogĹŻ, vedoucĂ­ tĂ˝mu Doc. NatĂĄlie OrlovĂĄ Csc. vede katedru anglickĂŠho jazyka na univerzitÄ› Jana Evangelisty PurkynÄ›, PhDr. Marta WĂĄgnerovĂĄ pĹŻsobĂ­ na JihoÄ?eskĂŠ univerzitÄ›, Mgr. Miroslava KoĹžuĹĄkovĂĄ mĂĄ dlouholetĂŠ zkuĹĄenosti se stĹ™edoĹĄkolskou vĂ˝ukou. Na evaluaci uÄ?ebnice se podĂ­lela uÄ?itelka ruskĂŠho jazyka Mgr. Jana KĂśrchnerovĂĄ a jejĂ­ studenti z GymnĂĄzia Duchcov.

V tĂŠto lekci se nauÂŤĂ­te: nĂĄzvy roÄ?nĂ­ch obdobĂ­ Đ° mÄ›sĂ­cĹŻ zeptat se kamarĂĄda, kdy mĂĄ narozeniny struÄ?nÄ› informovat o svĂ˝ch narozeninĂĄch Ä?Ă­slovky 30 - 100 3. pĂĄd osobnĂ­ch zĂĄjmen Он, Онå tvoĹ™it minulĂ˝ Ä?as sloves ‌dozvĂ­te se, kde se v Rusku ohĹ™ejete.

1 ʞˑˊË?˃Ë?ĂłË?Ë&#x;˕ˈ˔Ë&#x;, Ë’Ë‘Ë‰ĂĄËŽË–ËŒË”Ë•Ëƒ! ˃! Seznamte se, prosĂ­m! kaps 6.indd 55

˃) PoslechnÂłte si text a pâiâaÂŽte jmĂŠna ĂŠna k obrĂĄzkĂľm.

1.6.10 10:56

CD1/2

ĹĄa Viktor Ira

DĂĄ

CD1/3

КЛĐ?ĐĄĐĄ! mĂĄ vĹĄechny vĂ˝hody modernĂ­ uÄ?ebnice: • modernĂ­ a atraktivnĂ­ grafickĂŠ zpracovĂĄnĂ­, velkĂŠ mnoĹžstvĂ­ ilustracĂ­ a fotografiĂ­ • tĂŠmata blĂ­zkĂĄ cĂ­lovĂŠ skupinÄ› ve vÄ›ku 15-19 let • dĹŻraz na rovnomÄ›rnĂ˝ rozvoj jazykovĂ˝ch kompetencĂ­, orientaci na Ĺživou a souÄ?asnou ruĹĄtinu • nabĂ­zĂ­ postupnĂŠ a soustavnĂŠ shrnovĂĄnĂ­ jazykovĂ˝ch poznatkĹŻ, velkou zĂĄsobu rozmanitĂ˝ch cviÄ?enĂ­ • CD namluvenĂĄ rodilĂ˝mi mluvÄ?Ă­mi

b) PoslechnÂłte Poslech hnÂłte si text xtt jjeĹĄtÂł eĹĄ jednou jedn nou a vyberte sprĂĄvnou sprĂĄvnou ĂĄ od dpov³³Ž. odpov³Ž. †‡„›†ŽÀÂžĂŚÂƒÇŤ ˜‘•Â?Â˜Âł  ˜Â‡Â–Â”Â‘ÂŠÂ”ÂƒÂ†Âł  ˜‹Â?•Â?—

‘Ž‹Â?Œ‡žÌ‡Ž‡–Ǎ Ž‡–Ǎ  ͳ͡  ͳ͚  ͳ͜

DĂĄĹĄa Viktor

Ǒǭšȅǭ Ç?Ǿš ǡǿǝǽ

Ira Vadim

‘Â?ž‹Â?–‘””ž†Ǎ  †‹˜ƒ†Ž‘  •’‘”–  …‡•–‘˜žÂ?Ă€

Ǖš ǽǭ Ç?ǭǹǾšǚ

2 Ę—Ë?ˈË?ĂĄ. JmĂŠna. ˃) Porovnejte, jak se pĂ­ĹĄĂ­ jmĂŠna naĹĄich hrdinĂľ latinkou a azbukou. b) Spojte ruskĂĄ a ÂŤeskĂĄ pĂ­smena.

‘Â?–‡”¹–âÀ†›…Š‘†À Â”ÂƒÇŤ  † ‘’”˜Â?ÀŠ‘ ”‘Â?Ă€Â?—Â?ƒ —Â?Â‹Â˜Â‡Â”ÂœÂ‹Â–Âł † ‘–âÀ†›•žÌ‘— ƒ‹Â?–‘”‡Â? ‘ Œ‡†‡Â?”‘Â?Ă€Â?Â˜Ă˝ĂŚ Â?Â‡Ä ÂžĂŚÂƒ

Đ° t k ĹĄ Đž v d r

ƒ†‹�”ž†Š”ƒŒ‡  ˆ‘–„ƒŽ  –‡�‹•  Š‘�‡Œ

Ńˆ Đž в Đ° Đş Đ´ Ń€ Ń‚

Ę–Ë?ĂĄËˆË•Ëˆ ËŽË‹ Ë…Ëž? VĂ­te, Ĺže... ? 1. zåří 1 åříí – toto t t datum d t znamenĂĄĂĄ ve vÄ›tĹĄinÄ› Ä›tĹĄi Ä› ruskĂ˝ch k ĹĄkol, stejnÄ› jako u nĂĄs, zaÄ?ĂĄtek ĹĄkolnĂ­ho roku. Tento den je v Rusku naprosto vĂ˝jimeÄ?nĂ˝, je to den, kdy se Şåci a studenti prvnĂ­ch tříd a roÄ?nĂ­kĹŻ seznamujĂ­ se ĹĄkolou, Şåci a studenti vyĹĄĹĄĂ­ch roÄ?nĂ­kĹŻ se po prĂĄzdninĂĄch na dlouhou dobu do ĹĄkoly vracejĂ­. Co je v Rusku typickĂŠ pro tento den? „ MoĹ™e kvÄ›tin“, kterĂŠ Şåci darujĂ­ svĂ˝m vyuÄ?ujĂ­cĂ­m. Pokud na ulici potkĂĄte Ä?lovÄ›ka s obrovskou kyticĂ­, je to bezpochyby uÄ?itel.

12

ĐœĐžĐš ĐşĐťĐ°Ń Ń

kaps 1.indd 12

1.6.10 10:48

KĐ›Đ?ĐĄĐĄ! respektuje potĹ™eby Ä?eskĂŠho studenta: • dvojjazyÄ?nĂŠ pokyny ke cviÄ?enĂ­m v prvnĂ­m a druhĂŠm dĂ­le, ve tĹ™etĂ­m dĂ­le pak jen pokyny v ruskĂŠm jazyce • v ĂşvodnĂ­ch kapitolĂĄch ĂşzkĂŠ propojenĂ­ ruĹĄtiny s mateĹ™skĂ˝m jazykem • pracovnĂ­ listy pro nĂĄcvik grafickĂŠ podoby jazyka volnÄ› ke staĹženĂ­ na www.klett.cz


UÄ?ebnice, struktura lekce 1

2/23/10

10:24 AM

oleĂžnĂ˝ e Sp

ec

oleĂžnĂ˝ e Sp

CD audio

oleĂžnĂ˝ e Sp

CD audio

ec

B

nĂ­ enĂž rĂĄm er

kĂ˝ ops ref vr

ĐšĐťĐ°Ń Ń !

2

nĂ­ enĂž rĂĄm er

kĂ˝ ops ref vr

nĂ­ enĂž rĂĄm er

kĂ˝ ops ref vr

ec

1DIL_06b-2.ai

3 2

4

УРОК

CD audio

Ć“Ç?ÇŽÇ†Ç…ĂŠÇŒÇ?ǎljNj – DždžǎÇ? Ç“Ç€Ç‡ĆżÇŒÇœÇŠ?

Kapitoly jsou uvedeny vstupnĂ­ motivaÄ?nĂ­ stranou s velkou fotografiĂ­, kterĂĄ pĹ™edstavĂ­ tĂŠma lekce a poskytne studentĹŻm dostatek podnÄ›tĹŻ ke konverzaci. Na ĂşvodnĂ­ stranÄ› jsou takĂŠ vyjmenovĂĄny cĂ­le lekce „V tĂŠto lekci se nauÄ?Ă­te“.

ĐšĐťĐ°Ń Ń !

RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

ĐšĐťĐ°Ń Ń ! RuĹĄtina pro stĹ™ednĂ­ ĹĄkoly UÄ?ebnice a pracovnĂ­ seĹĄit

V tÊto lekci se nauíte: pojmenovat dny v týdnu pojmenovat ťkolní předměty informovat o svÊm rozvrhu vyjadřovat svůj nåzor na tÊma ťkola a ťkolní předměty vyjadřovat zåjem

Kapitolu uzavĂ­rĂĄ struÄ?nĂ˝ a srozumitelnĂ˝ gramatickĂ˝ pĹ™ehled, vĂ˝klad probranĂŠ gramatiky a fonetiky. Na samĂŠm zĂĄvÄ›ru kapitoly si studenti mohou ověřit svĂŠ znalosti v rĂĄmeÄ?ku „Zkontrolujte, co uĹž umĂ­te“.

 Ä?Ă­slovky 0 - 20 ‌a dozvĂ­te se, Ĺže v ruskĂ˝ch ĹĄkolĂĄch zaÄ?Ă­najĂ­ prĂĄzdniny uĹž v Ä?ervnu.

JednotlivĂŠ lekce obsahujĂ­ rozmanitĂŠ texty urÄ?enĂŠ k poslechu i Ä?tenĂ­, Ĺ™adu lexikĂĄlnĂ­ch i gramatickĂ˝ch cviÄ?enĂ­, poslechy, ale i rĂĄmeÄ?ky s poznĂĄmkami ke slovnĂ­ zĂĄsobÄ›, gramatice a zajĂ­mavĂ˝m reĂĄliĂ­m.

kaps 4.indd 39

1.6.10 10:43

УрОк

Ę’Ę&#x;Ę?ʛʛà ʥʗʙĘ?

3 ʣˑ˕ˑˆ˓å˗ˋˋ ˇˎˢ Ë„ËŽĂłË†Ëƒ. Fotografie na blog. PoslechnÂłte si popis fotograĎ”iĂ­ a zaĹĄkrtnÂłte, kterĂŠ DĂĄĹĄa vybrala na svĂľj blog.

I VyjĂĄdâenĂ­ ÂŤeskĂŠho „potâebuji, potâebuji musĂ­m“ m ”—Ì–‹Â?ÂłÂ?ĂľÄ Â‡Â?‡Â’Â‘Â—Ä Ă€Â–Â˜Ă˝Â”ÂƒÂœÂ›„Ë?Ë?ˈ Ë?ĂĄË‡Ë‘â€œ Â?‡„‘„Ë?Ë?ˈ Ë?ýˉË?Ë‘â€œÇĄÂ?ÂƒÂ’Ă˘Ç¤ÇŁÂ‘Â–Ă˘Â‡Â„Â—ÂŒÂ‹Č€Â?—•ÀÂ? Â?‘—’‹–‘Â?‘Žž†—Č‚Ę›Ë?ˈ Ë?åˇˑ/Ë?Ë?ˈ Ë?ýˉË?Ë‘ Ë?Ë–Ë’Ë‹Ć´ Ë•Ë&#x; ˛ˑË?ˑˎåˇǤ–¹–‘Â?‘Â?•–”—Â?…‹•‡Â’Â‘Â—Ä Ă€Â˜Âž Â˜Ä Â†Â›;Ǥ’ž†’‘†•–ƒ–Â?¹Š‘ÂŒÂ?ÂąÂ?ƒĘ‘Ë‹Ć´Ë?Ë•Ë‘Ë“Ë– Ë?åˇˑ/ Ë?ýˉË?Ë‘ ...Â?‡„‘‘•‘„Â?ÀŠ‘œžŒÂ?‡Â?ƒĘ›Ë?ˈ, Ë•ËˆË„ĂŠ , ˈË?Ă˝ Ë?åˇˑ/Ë?ýˉË?Ë‘ ...Ǥ

CD1/4

II ZĂĄjmena j – 3. pĂĄd p osobnĂ­ch zĂĄjmen j ĘŽ Ë?Ë?ˈ ĘĄËž Ë•ËˆË„ĂŠ Ë‘Ë?ȀˑË?˃ ˈË?Ă˝/ˈˌ

Ë?Ëž Ë…Ëž Ë‘Ë?Ë‹Ć´

Ë?˃Ë? ˅˃Ë? Ë‹Ë?

III Z âadových ý íslovek uŞ umíme tyto y tvary: y ͳǤ ʹǤ ;Ǥ ͜Ǥ ͡Ǥ

4 ʞ˓ˋ˅Ê˕! ʞˑË?ĂĄ! ZdravĂ­me se.

CD1/5

a) Poslechn³te si rozhovory a pâiâaŽte odpovídající obråzky.

Ë?˃˒¹˓˅ˑË?Č‹Ë Ë•ËƒË‰ÂąČŒ Ë?˃Ë…Ë•Ë‘Ë“Ă—Ë?Č‹Ë Ë•ËƒË‰ÂąČŒ Ë?˃˕˓¹˕Ë&#x;ˈË?Č‹Ë Ë•ËƒË‰ÂąČŒ Ë?˃˚ˈ˕˅ˊ˓˕ˑË?Č‹Ë Ë•ËƒË‰ÂąČŒ Ë?˃˒ˢƴƴ˕ˑË?Č‹Ë Ë•ËƒË‰ÂąČŒ

IV ÂŤasovĂĄnĂ­ slovesa „Ë?Ë–Ë’Ë‹Ć´ Ë– Ë•Ë&#x;“ | z | z

| z

ʞ˓ˋ˅¹˕ǨĘ™ËƒË?Ë‡ËˆËŽÂžÇŤČ?PrivÂłt! Kak dilĂĄ?Č? ? Ę Ë’ËƒË”Ë‹Ć´ Ë„Ë‘ÇĄšˑ˓ˑ˛×ǤČ?SpasĂ­ba,, charaĹĄĂł.Č?Č? Ę?Ë?˃Ë?Ë•Ë…Ë‘Ë‹Ć´ Ë‡ËˆËŽÂžÇŤČ?A kak tvajĂ­ ajĂ­ dilĂĄ?Č? ? ĘœË‘Ë“Ë?žˎË&#x;Ë?ˑǤČ?NarmĂĄĂ?na.Č?

ˢ Ë•Ëž Ë‘Ë?ȀˑË?ž

1 2

z

ʞˑË?žǨʢ˅ˋƴ ˇˋË?˔ˢˊž˅˕˓˃ǨČ?PakĂĄ! kĂĄ! UvĂ­dims´a zĂĄftra!Č? zĂĄftra a!Č? Ę“Ë‘ˊž˅˕˓˃ǤČ?Da zĂĄftra.Č? | z

c) KterÊ z t³chto pozdravþ se pouŞívají pâi louení?

Ë?ý˒ˋË? Ë?Ă˝Ë’Ë‹Ë•Ëˆ Ë?ý˒ˢ˕

VI VĂ˝slovnost —Ì–‹Â?ƒÂ”Â‘ÂœÂŽÂ‹ĂŚÂ—ÂŒÂ‡Â?ÂłÂ?Â?Âąˎ´Č‹Ë?Ë‘Ë„Ë‹Ć´ËŽË&#x;Ë?Ë‹Ë?, Ë’ËŽĂŠËŒËˆË“, Ë?˃ˎË&#x;Ë?Ë–ËŽË˘Ć´Ć´Ë•Ë‘Ë“ČŒƒÂ–Â˜Â”Â†ÂąËŽȋ˔˕ˑˎ, Ë?ˎ˃˔˔, Ë”ËŽĂłË…Ë‘ČŒÂœÂƒÂ–Ă€Â?…‘‡•Â?Âąl Œ‡ǡÂ?‡—–”žŽÂ?ÀDzǤƒÂ?Âą•‘—ŠŽž•Â?›ËŠ/ˊ´ƒË”/c´Œ•‘—Â’ÂžÂ”Â‘Â˜ÂąÇ¤

3

Ę“Ë‘˔˅ˋˇžË?ˋˢǨČ?Da svidĂĄnija!Č? a!Č? Ę“Ë‘˅˔˕˓¹˚ˋǤČ?Da fstr’ʍi.Č?

3

4 b) Poslouchejte a opakujte pozdravy.

Ë?Ë–Ë’ËŽËĄĆ´ Ë?Ëž Ë?ý˒ˋ˛Ë&#x; Ë…Ëž Ë?ý˒ˋ˕ Ë‘Ë?Ë‹Ć´ 

V PodstatnĂĄ jmĂŠna ĹženskĂŠho i muĹžskĂŠho rodu zakonÂŤenĂĄ v 1. pĂĄdÂł Â?ƒ-aÂ?‡„‘-ˢÂ?ÂƒÂŒĂ€ve 3. pĂĄdÂł j. ÂŤ.Â?‘Â?…‘˜Â?—-ˈČ‹Ë?ĂĄË?ˈ, Ë’ĂĄË’Ëˆ, ˕ˊ˕ˈ, Ë‡Ë˘Ć´Ć´Ë‡ËˆČŒÇ¤‘†•–ƒ–Â?žÂŒÂ?ÂąÂ?ƒ Â?Â—Ä Â•Â?¹Š‘”‘†—œƒÂ?‘Â?‡Â?ž˜ͳǤ’ž†³Â?ƒ–˜”†‘—•‘—ŠŽž•Â?—Â?ÂƒÂŒĂ€ve 3. pĂĄdÂł j. ÂŤ.Â?‘Â?…‘˜Â?—-Ë– Č‹Ë„Ë“ĂĄË•Ë–, ˇ˓ýˆ˖, ˔˞ƴË?Ë–ČŒÇ¤

Ę“Ă—Ë„Ë“Ë‘Ëˆý˕˓ˑǨĘ™ËƒË?Ë–Ę‘ËƒË”Ë‡ËˆËŽÂžÇŤČ?DĂłbraje Ăştra! Kak u vass dilĂĄ?Č? ? Ę“Ă—Ë„Ë“ËžËŒˇˈË?Ë&#x;ǨĘ Ë’ËƒË”Ë‹Ć´ Ë„Ë‘ÇĄ˅˔ˊË…˒ˑ˓ˢƴˇË?ˈǤČ?DĂłbryjj d³Ò! SpasĂ­ba, fs’o f par’ådk’e.Č? Ę“Ă—Ë„Ë“ËžËŒˇˈË?Ë&#x;ǨĘ  |

CD1/6

Ë’ÂąË“Ë…ËžËŒ Ë…Ë•Ë‘Ë“Ă—ËŒ Ë•Ë“ÂąË•Ë‹ËŒ ˚ˈ˕˅ˊ˓˕˞ˌ Ë’Ë˘Ć´Ć´Ë•ËžËŒ

Zkontrolujte, co uĹž umĂ­te: —Â?Ă€Â?‡’‘ŒÂ?‡Â?‘˜ƒ–‘„…Š‘†› ˜‘„…Š‘†Â?Ă€Â?…‡Â?–”— —Â?Ă€Â?‡âÀ…–ǥŒƒÂ?ÂąÂœÂ„Â‘Ä Ă€˜Â?‹…Š Â?ƒÂ?‘—’ÀÂ?‡ —Â?Ă€Â?‡âÀ…–ǥÄ Â‡Â?³…‘…Š…‡Â?‡ ƒÂ’Â‘Â–Ă˘Â‡Â„Â—ÂŒÂ‡Â?‡ —Â?Ă€Â?‡Ă˘ÂƒÂ†Â‘Â˜ÂąÂŤĂ€Â•ÂŽÂ‘Â˜Â?›ÍłČ‚͡ ƒ—Â?Ă€Â?‡Œ‡•’‘Œ‹–•Â’Ă˘Â‡Â†ÂŽÂ‘Ä Â?‘— ǡË?ËƒÇ˛ —Â?Ă€Â?‡Â˜ĂŚÂ‡Â…ŠÂ?›–˜ƒ”›•Ž‘˜‡•ƒ ǡË?Ë–Ë’Ë‹Ć´Ë•Ë&#x;Dz —Â?Ă€Â?‡Â˜Â›ÂŒÂžÂ†Ă˘Â‹Â–Â•Â˜Âą’âžÂ?Ă€ —Â?Ă€Â?‡;Ǥ’ž†ŒǤǤ˜›„”ƒÂ?ý…Š ’‘†•–ƒ–Â?ý…ŠÂŒÂ?‡Â?

 ʞ˓ˋ˅¹˕ǨČ?PrivÂłt!Č?Č€Š‘ŒǨ Ę“Ă—Ë„Ë“ËžËŒˇˈË?Ë&#x;ǨČ?DĂłbryj d³Ò!Č?Č€‘„”ý†‡Â?Ǩ ʞˑË?žǨČ?PakĂĄ!Č?Č€Š‘ŒǨ Ę“Ë‘˔˅ˋˇžË?ˋˢǨČ?Da svidĂĄnija!Č?Č€ƒ•ŠŽ‡†ƒÂ?‘—Ǩ

13

ĐœĐžĐš ĐşĐťĐ°Ń Ń kaps 1.indd 13

74

1.6.10 10:48

ЧтО ĐżĐžĐ´Đ°Ń€Đ¸Ć´Ń‚ŃŒ? Đ“Đ´Đľ ĐşŃƒĐżĐ¸Ć´Ń‚ŃŒ?

kaps 7.indd 74

1.6.10 11:00

УрОк

Ę§ËƒË† ˊ˃ ˛åˆˑË?

10 Ę’Ë‡Ëˆ Ë‘Ë?Ë‹Ć´ Ë?ËƒË˜ĂłË‡Ë˘Ë•Ë”Ë˘? a) PoslechnÂłte si text a doplĂ’te vynechanĂĄ slova.

1 Porovnejte P jt intonaci i t i ruských ký h a eských v³t.

CD2/21

CD1/46

„Шаг Са ŃˆĐ°ĐłĐžĐźâ€œ nabĂ­zĂ­ Ĺ™adu cviÄ?enĂ­ na procviÄ?enĂ­ obtĂ­ĹžnĂ˝ch fonetickĂ˝ch a gramatickĂ˝ch jevĹŻ. Shrnuje takĂŠ aktivnĂ­ slovnĂ­ zĂĄsobu v tematickĂŠm slovnĂ­Ä?ku.

 

Ę™ËƒË?Ë•ËˆË„Ë˘Ć´ˊˑ˅ý˕Ǎ ƒÂ?•‡ÂŒÂ?‡Â?Â—ÂŒÂ‡ĂŚÇŤ

 

Ę?Ë•Ë?Ă˝Ë‡Ëƒ˕˞Ǎ †Â?—†ÂŒÂ•Â‹ÇŤ

 ĘĄ Ëžˆˑ˅ˑ˓ˋƴ Ë›Ë&#x;Ë’Ë‘ÇŚË?ˈË?¹˙Ë?Ë‹ÇŤ ›Â?ÂŽÂ—Â˜Ă€ĂŚÂ?ÂłÂ?‡…Â?›Ǎ

 

Ę’Ë‡ËˆË•Ëžˉˋ˅ˊ˛Ë&#x;ÇŤ †‡„›†ŽÀÌǍ

 

ĘĄËž˚¹˛Ë?ËƒÇŤ ›Œ•‹,‡•Â?ÂƒÇŤ

 ĘĄ Ëžý˚ˋ˛Ë&#x;˓ý˔˔Ë?Ë‹ËŒˢˊ˞ƴ Ë?ÇŤ ›•‡—ÀÌ”—•Â?Ă˝Œƒœ›Â?ÇŤ

Ę Ë?Ă—ËŽË&#x;Ë?Ë‘Ë•ËˆË„ÂąËŽËˆË•ÇŤ ‘Ž‹Â?–‹Œ‡Ž‡–Ǎ

 

Ę‘Ëž˃Ë?ˆˎˋ˚žË?Ë‹Ë?ÇŤ ›Œ•–‡Â?Â‰ÂŽÂ‹ÂŤÂƒÂ?ÇŤ

 

„Знаото-Ни Вы‌?“ rĂĄmeÄ?ek se zajĂ­mavostmi ze souÄ?asnĂŠho ruskĂŠho Ĺživota, kultury ale i historie. SouÄ?ĂĄstĂ­ kaĹždĂŠ lekce je individuĂĄlnĂ­ nebo skupinovĂ˝ „Đ&#x;рОокт!“, kterĂ˝ studentĹŻm pĹ™inese mnoho zajĂ­mavĂ˝ch zjiĹĄtÄ›nĂ­ a informacĂ­.

Ę“ĂĄË›Ëƒ: Ę Ë?ËƒË‰Ë‹Ć´Ë•ËˆÇĄË’Ë‘Ë‰ÂžËŽË–ËŒË”Ë•ËƒÇĄË”Ë?Ă—ËŽË&#x;Ë?Ë‘˔˕×ˋ˕Ë Ć´Ë•Ë‘Ë•ÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇŤ ĘžË“Ë‘Ë‡ËƒË…ĂŠË™: ʏƾ˕ˑ˕ǍĘ ËˆËŒËšÂžË”Ë’Ë‘Ë”Ë?ˑ˕˓˥ƴǤʏƾ˕ˑ˕ÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽ˔˕×ˋ˕ͺͲͲË“Ë–Ë„ËŽÂąËŒÇ¤ Ę“ĂĄË›Ëƒ: Ę Ë’ËƒË”Ë‹Ć´Ë„Ë‘Ç¤

a) Poslechn³te si v³ty a pokuste se graϔicky znåzornit intonaci.

ʛåË?˃ ʗƾ˓˞: Ę“Ă˝Ë?ËƒËĄÇĄ˚˕ˑË?ËžË?Ë–Ë’Ë‹Ć´ËŽË‹˅˔ˊǥ˚˕ˑË˜Ë‘Ë•ÂąËŽË‹ÇŁÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĄË˘Ć´ËŒË™ËƒÇĄÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĄË?ËƒË“Ë•Ă—Ë—ËˆËŽË&#x;Ǥ Ę—ĆľË“Ëƒ:  ĘŽË„ËžË˜Ë‘Ë•ÂąËŽËƒˈ˜ˊË?Ë–Ë’Ë‹Ć´Ë•Ë&#x;ÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽË‹Ë?Ë‘Ë?˗¹˕˞Ǥ ʛåË?˃:  ʤˑ˓ˑ˛×Ǥ Ę‘Ë‹Ć´Ë?Ë•Ë‘Ë“: Ę Ë?Ë‘Ë•Ë“Ë‹Ć´ÇĄË?˃Ë?Ă—ËŒË?ˎž˔˔Ë?˞ˌÇĽÇĽÇĽÇĽÇĽ Ę‘ËˆË“Ë‘Ë?Ë‹Ć´Ë?˃: Ę?Ë?ÇĄË?ËƒË…ÂąË“Ë?Ë‘ËˆÇĄĂ—ËšËˆË?Ë&#x;Ë‡Ë‘Ë“Ë‘Ë†Ă—ËŒÇ¤ Ę‘Ë‹Ć´Ë?Ë•Ë‘Ë“: ʙˑË?¹˚Ë?Ë‘ÇĄË Ć´Ë•Ë‘˔žË?ËƒË˘˒ˑ˔ˎ¹ˇË?ˢˢË?ˑˇ¹ˎË&#x;Ǥ

 Ę‘ Ë‹Ć´ Ë?Ë•Ë‘Ë“ˉˋ˅ˊ˕Ë…Ę ËŽË‘Ë…ÂžË?Ë‹Ë‹ÇŤ ‹Â?–‘”Ä Â‹ÂŒÂ‡Â?ƒŽ‘˜‡Â?•Â?—Ǎ

b) Poslechn³te si text znovu a âekn³te, v kterých obchodech se d³j odehråvå.

CD1/22

b) Otåzky sami pâet³te.

ČƒČŠČŒČ†Ă´ȆdzȔiȇȉ

CD1/47

b) A teŽ v³ty sami pâet³te. t³te. Jak vyslovíte poslední ní slovo?? l

CD1/48

c) LĂĄmejte si jazyk.

11 ĘŚË•Ë‘ ˈ˜ˊ Ë?Ë–Ë’Ë‹Ć´ËŽË‹ Ę Ë?Ë‹Ë“Ë?ó˅˞?

ÇŞpČ‘ČŁČŠČŒČ†Č¤Č–ȆÇłČ„Č”ČŒÂˇČŠČ‰" Ç°Č’Č?Č“iČ“Č„²ČŒČ‘ȊȉȑpČ” ǰȒȣ¡ Č?iČ?Č„²ȊȗȔȑȄČ?ČŒÂˇ Č•Č–ČŽČ„ ÇłČ”Č’Č™Č’ČˆČŒÂˇČ“Č’ČŠiČ?Č— Č—Č?Č•Č–Č„ Č•Č–Č„

2 VĹĄimnÂłte si vĂ˝slovnosti vnosti ruskĂŠho „ˉ“. a) Poslouchejte a opakujte. ujte.

l

l

Co je to? ZapiĹĄte ÂŤĂ­sla!

l

ĐŁ оМa – оМaŃ‚Đ°, оМ Ńƒ ŃƒĐśa – ŃƒĐśaŃ‚Đ°. l l l Đ?Đ° кры̗ Ń‹ŃˆĐľ Ńƒ Шyры МиН ĐśŃƒŃ€aĐ˛ĐťŃŒ Đ–yра. l l l l ĐśŃƒĐśĐśĐ¸Ń‚ и крyĐśĐ¸Ń‚Ń Ń?. Đ–ŃƒĐśĐśĐ¸Ń‚ ĐśyМоНица, Đś

ʞˑ˅˕ˑ˓ˋƴ ˕ˈ ˔ˎˑ˅å Ë‹ Ë—Ë“ĂĄËŠËž ˇåË?Ë?ˑˆˑ Ë–Ë“ĂłË?˃. Zopakujte si slova a vĂ˝razy lekce. ČˆĘŚÂąË˜Ë‹Ë˘ČˆĘ ËŽË‘Ë…ÂžË?ˋˢČˆĘ&#x;ˑ˔˔ˋƴˢČˆĘ’ËˆË“Ë?žË?ˋˢČˆË?ˆˎˋˢČˆ Čˆʣ˓žË?˙ˋˢČˆʗ˔˒žË?ˋˢČˆ Čˆʗ˕žˎˋˢČˆʠʧĘ?Čˆʞ×ˎË&#x;˛˃ČˆʢË?Ë“ËƒË‹Ć´Ë?˃ČˆĘ‘ÂąË?ˆ˓ˋˢČˆ Čˆ˅˔˕˓ˋˢČˆĘ?Ë?¹˓ˋË?˃ Čˆ˒ˑnj˚¹˛˔Ë?Ë‹Čˆ˒ˑnj˓ý˔˔Ë?Ë‹ČˆË’Ë‘ÇŚË?ˈË?¹˙Ë?Ë‹Čˆ˒ˑnjˋ˔˒žË?Ë”Ë?Ë‹ ČˆË’Ë‘ÇŚË—Ë“ËƒË?˙ýˊ˔Ë?Ë‹ČˆË’Ë‘ÇŚËƒË?Ë†ËŽË‹Ć´ËŒË”Ë?Ë‹ČˆË’Ë‘ÇŚË‹Ë•ËƒËŽË&#x;ˢƴË?Ë”Ë?Ë‹Čˆ ČˆË’Ë‘ÇŚË’Ă—ËŽË&#x;Ë”Ë?Ë‹Čˆ˒ˑnj˔ˎˑ˅ž˙Ë?Ë‹ Čˆ˚¹˛Ë?˃Č€˚ˈ˘Čˆ˔ˎˑ˅ž˚Ë?˃Č€˔ˎˑ˅žË?Čˆ˓ý˔˔Ë?ËƒË˘Č€˓ý˔˔Ë?Ë‹ËŒČˆ Čˆ˃Ë?ˆˎˋ˚žË?Ë?˃Č€˃Ë?ˆˎˋ˚žË?Ë‹Ë?ČˆË?ÂąË?Ë?˃Č€Ë?ÂąË?ˈ˙Čˆ Čˆ˗˓˃Ë?Ë™Ă˝Ë‰ËˆË?Ë?˃Č€˗˓˃Ë?˙ýˊČˆˋ˕˃ˎË&#x;ˢƴË?Ë?˃Č€ˋ˕˃ˎË&#x;ˢƴË?ˈ˙Čˆ Čˆˋ˔˒žË?Ë?˃Č€ˋ˔˒žË?ˈ˙Čˆ˃Ë?ˈ˓ˋË?žË?Ë?˃Č€˃Ë?ˈ˓ˋË?žË?ˈ˙ Čˆ˒ˢ˕Ë?žˇ˙˃˕Ë&#x;Čˆ˛ˈ˔˕Ë?žˇ˙˃˕Ë&#x;

ĘŁË“ĂĄËŠËž: ĘœËƒË?˃Ë?Ă—Ë?ˢˊ˞Ë?¹˕˞ ˆˑ˅ˑ˓ˋƴ˛Ë&#x;ÇŤ Ę?Ë•Ë?Ă˝Ë‡Ëƒ˕˞Ǎ ĘŽˆˑ˅ˑ˓˥ƴ˔˅ˑ˄סË?Ë‘ Č€Ë˜Ë‘Ë“Ë‘Ë›Ă—Č€Ë?ËˆË’ËŽĂ—Ë˜Ë‘ Č€Ë?ˈË?Ë?׈ˑČ€Ë’ËŽĂ—Ë˜Ë‘Č€ Ë?ˎž˔˔Ë?ˑǤ ĘŽË?ˈˆˑ˅ˑ˓˥ƴË’Ë‘ÇŚ ˃Ë?Ë†ËŽË‹Ć´ËŒË”Ë?ˋǤ ʞˑË?ˢƴ˕Ë?ˑǤ ʎƾ˔Ë?ˑǤ Ę‘Ë‘Ë•ˊˇ×˓ˑ˅ˑǨ

Ę–Ë?ĂĄËˆË•Ëˆ ËŽË‹ Ë…Ëž?

VĹĄichni VĹĄi h i sii jistÄ› ji tÄ› pamatujete t pĹ™edvĂĄnoÄ?nĂ­ nĂĄkupnĂ­ horeÄ?ku. NejspĂ­ĹĄ jste sami strĂĄvili hezkĂ˝ch pĂĄr dnĂ­ shĂĄnÄ›nĂ­m vhodnĂ˝ch dĂĄrkĹŻ pro svĂŠ blĂ­zkĂŠ. V Rusku jsou jeĹĄtÄ› dva svĂĄtky, kterĂŠ si nelze pĹ™edstavit bez bÄ›hĂĄnĂ­ po obchodech a bez svĂĄteÄ?nĂ­ho shonu. Je to Den obrĂĄnce vlasti, kterĂ˝ se slavĂ­ 23. Ăşnora, a MezinĂĄrodnĂ­ den Ĺžen 8. bĹ™ezna. 23. Ăşnora je zvykem blahopřåt vĹĄem muŞům a chlapcĹŻm. V rodinĂĄch vĹĄichni blahopĹ™ejĂ­ otcĹŻm, bratrĹŻm, synĹŻm a dĂĄvajĂ­ jim dĂĄrky. Ĺ˝eny se zase těťí na jarnĂ­ svĂĄtek 8. bĹ™ezna. KaĹždĂĄ Ĺžena v tento den dostĂĄvĂĄ spoustu blahopřånĂ­ od znĂĄmĂ˝ch a kolegĹŻ, dĂĄrky a kvÄ›tiny pak od svĂ˝ch blĂ­zkĂ˝ch.

Čˆˆˑ˅ˑ˓ˋƴ˕Ë&#x;Čˆˉˋ˕Ë&#x;Čˆˋˊ˖˚ž˕Ë&#x; ĐŁ Đ˝Đ°Ń Đ˝ĂłĐ˛ĐľĐ˝ŃŒĐşĐ°Ń?! kaps 3.indd 37

хНой йýНОчки ПОНОкó кроП ŃˆĐ°ĐźĐżĂ˝Đ˝ŃŒ ĐźĂĄŃ ĐťĐž ŃˆĐžĐşĐžĐťĂĄĐ´ Ń Ń‹Ń€ ĐźŃ?Ń Đž ĐşĐžĐťĐąĐ°Ń ĂĄ фрýкты óвОщи

37 1.6.10 10:53

70

ЧтО ĐżĐžĐ´Đ°Ń€Đ¸Ć´Ń‚ŃŒ? Đ“Đ´Đľ ĐşŃƒĐżĐ¸Ć´Ń‚ŃŒ?

kaps 7.indd 70

1.6.10 11:00


Grafické zpracování

VELKÝ DŮRAZ je kladen na barevné a atraktivní grafické zpracování celé sady, učebnice jsou vybaveny velkou řadou fotografií a ilustrací. Jednotlivými lekcemi studenty provází skupinka spolužáků z Petrohradu Даша, Ира, Виктор и Вадим a jejich česká kamarádka Veronika. Fotografie jsou doplněny vtipnými ilustracemi, které studentům výuku jistě oživí.


Pracovní sešit, CD, metodická příručka Pracovní sešit, metodická příručka a audio CD

Урок Vzor: ʞž˅ˈˎˎˡƴ˄ˋ˕˒ˎž˅˃˕˟

10 ʦ˕ˑ ˅˞ ˎˡƴ˄ˋ˕ˈ ˇéˎ˃˕˟ ˎé˕ˑˏ?

Pracovní sešit je součástí knihy a bezprostředně doplňuje, rozšiřuje, procvičuje a upevňuje aktivity probírané v dané lekci. Pracovní sešit je zaměřený především na rozvoj písemného projevu, procvičení gramatického učiva a obsahuje řadu cvičení, které jsou vhodné nejen k práci ve vyučovacích hodinách ale i k domácí přípravě studentů.

Co d³láte rádi o prázdninách? Osoby na obrázcích pojmenujte. ˒ˎž˅˃˕˟

ˋˆ˓ž˕˟˅ ˕±ːːˋ˔

˚ˋ˕ž˕˟ ˍːˋƴˆˋ ˘ˑˇˋƴ˕˟ ˅˒ˑ˘×ˇ

ˎˑ˅ˋƴ˕˟ ˓˞ƴ ˄˖

Cvičení v pracovním sešitě jsou řazena tak, aby odpovídala probíraným jevům z jednotlivých lekcí v učebnici.

ˊ˃ˆˑ˓ž˕˟

ˋˆ˓ž˕˟˅ ˅ˑˎˈˌ˄×ˎ

ˋˆ˓ž˕˟ː˃ ˆˋ˕ž˓ˈ

ˍ˃˕ž˕˟˔ˢː˃ ˓×ˎˋˍ˃˘ ʏ˅˞ǫʮˎˡ˄ˎˡƴǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

11 ʙ˓ˑ˔˔˅ó˓ˇ.

„”ýŽ‡

Kâížovka.

…Šƒ–ƒ –‡‹•

12 ʞ˓ˋˢƴ˕ːˑˆˑ ˃˒˒ˈ˕ˋƴ˕˃!

‘Ž‡«‘˜±„”—•Ž‡

V textu, který znáte z u«ebnice, jsou chyby. Najd³te je a doplÒte k jídlõm správnou zemi. Ǎǭ

ǎǮǏǯǐǰ

ǑDZ

 ǒDz

Ǔdz

ǔǴ

Ǖǵ

“™

¦Æ

§Ç

¨È

©É

ǞǾ

ǟǿ

ǠȀ

ǡȁ¡Á

¢Â

£Ã

¤Ä

ǗǷ

ǘǸ

Ǚǹ

ǚǺ

Ǜǻ

ªÊ

«Ë

¬Ì

­Í

®Î

¯Ï

°Ð

±Ñ

²Ò

³Ó

´Ô

ǢȂ

ǣȃ

ǤȄ

ǥȅ

ǦȆ

ǧȇ

ǨȈ

ǩȉ

ǪȊ

ǫȋ

ǬȌ

µÕ

¶Ö

·×

¸Ø ¹Ù

Ú

Û

Ü

½Ý

¾Þ

¿ß ǜǼ ǝǽ 

ʺ̼ ̭̖̏ ̣̀ǵ̛̥̍ ̡̏ý̨̭̦ ̨̪ḙ̯́̽. ʦ ̡ą̙̜́̔ ̭̯̬̦̌é ̖̭̯̽ ̨̭̏́ǵ ̛̣̀̍ǵ̥̌́ ̖̔á. ʰ̯̣̌̽́ǵ̶̦̼ ó̸̖̦̽ ̣̀ǵ̯̍́ ̡̨̣̍á̡̛̭. ˇ̶̬̦̌ý̼̚ ̸̛̦̦̌̌̀ǵ̯ ̨̭̜̏ ̖̦̔̽ ̭ ̛̪ǵ̶̶̼. ʦ Á̛̛̦̣̐ ̸ą̭̯́ ̖̔́ǵ̯ ̡̬̱̭̌cá̦̼ ̦̌ ̚á̡̯̬̏̌. ʻé̶̥̼ ̣̀ǵ̯̍́ ̪̖̣̥̽é̛̦ ̛ ̛̣̦̼̍ǵ . ʤ ̸̨̯ ̣̀ǵ̯̍́ ̏ ˀ̨̛̭̭ǵ̛? ʻ̌̏ę̬̦̖́, ̭ḁ̼̖́ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̘̦̦̼̖̌̌ ˒ˋƴ˙˙˃ ̣̍̀ǵ̔̌ - ̾ǵǵ̨̯ ˍ˓˖˃˔…žː˞ ̡̦ẹ̡̛̛́̔. ʰ̵ ̥ǫ̙̦́ ̡̛̱̪ǵ̯̽ ̏ ̣̀̍ó̥ ˢˋƴ˚ːˋ˙˃˔˄ˈˍ×ːˑˏ ̛̥̌̐̌̚ǵ̦̖, ̡̡̌ ̛́ǵ̸̶̛̦̱ ̭ ̡̖̍ǫ̦̥́ ̏ ˍˑˎ˄ž˔ˍˋ ˋé̵̛̛.

ǖǶ

À¥Å

ƿȍ1 Procvi«ujte azbuku. a) Vypište z tabulky všechna písmena, která jste se nau«ili v 1. lekci.

⇍ƒ ˆ‘–„ƒŽ Ž±–‘ Š‘”›

ʗ˕áˎˋˢ

˒ˈˎ˟ˏ±ːˋˋ˄ˎˋː˞ƴ b) Obkreslete písmena a slova a pak je napište.

ˍː±ˇˎˋˍˋ

ʐ˄ ¡Á ʒˆ £à ʵ˩ “™ ʖˊ §Ç ʘˌ ©É ʚˎ «Ë ʜː ­Í ʠ˔ ±Ñ ʢ˖ ³Ó ʦ˚ ·× ˟ ʭˡ ¾Þ

ʵ ˩˜›•Ž‘˜—Œ‡‡ Œƒ‘ǷŒˑDz

ʫ ˟ Ȃ³ýœƒ •Ž‘—āÀŒƒ‘Ƿ†³ŽÀ…À œƒDzǤƒœ—Œ‡žǡ ā‡ž•Ž‡†—ŒÀ…À •ƒ‘ŠŽž•›e, ˩, ˢ, ˡ —•À‡˜›•Ž‘˜‘˜ƒ– ‘††³Ž‡³ǡ–‡†›•ǷŒDz ƒœƒ«ž–— ʭ ˡ ˜›•Ž‘˜—Œ‡‡ Œƒ‘ǷŒ—Dz

Повторéние – мать учéния 2 151 PS 9.indd 151

Velký prostor je v úvodních lekcích věnován k nácviku a upevnění grafické podoby jazyka.

Моя´ семья´ 103 2.6.10 14:19

je

m

,p

Ĥjþ

ov

ání

Ĝe , ve

vozování a rozh jné pro laso

ro

je

m

,p

vozování a rozh jné pro laso veĜe vé šíĜ vání, šíĜ eon en í té Ĥjþ í té to to na na hr hr áv áv

í,

pi

ko

pi

no

no

ro

ba

ko

ba

za

za

ro

ky

Класс ассс 2! Класс 2! p

í,

ro

ky

p

PS 2.indd 103

lasu

je

oleþný ev Sp

lasu

oleþný ev Sp

písemného s na. Bez ouh

c

písemného s na. Bez ouh

CD audio

CD audio

yh uv

jso áv pr

h

ýc

sk

or

© Klett nakladatelství s.r.o.,

av la

stn

ík

,p

Ĥjþ

ov

ání

Ĝe , ve

vozování a rozh jné pro laso

Všechna prá va

í, pi ko

ba

na

hr

oleþný ev Sp

c

písemného s na. Bez ouh

nþní ráme re

pský refe ro

Metodická příručka pro učitele

D CD io dio di audio au aud audio

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

CD 1

© Klett nakladatelství s.r s.r.o., r.o., Praha 2010 20 010 www.klett.cz www.klettt.cz

Класс! školy Ruština pro střední se sešit Učebnice a pracovní

áv

.

o

no

je

í té t

lasu

en

Ruština pro střední dní školy

šíĜ

ký ops ref vr

za

Класс 1!

ní enþ rám er

ro

m

Soubor doplňují 2CD se zvukovou nahrávkou fonetických cvičení a cvičení na poslech s porozuměním. Všechny texty jsou namluvené rodilými mluvčími. CD obsahují všechny poslechové texty z učebnice a opakovacích jednotek, poslechy z pracovního sešitu.

školy Ruština pro střední sešit Učebnice a pracovní

ky

p

je

bce

výro

ro

Класс!

Praha 2010 www.klett.cz

Všechna prá va

n pro střední školy ina tina ština štin ušti Ru Rušt Ruš Ru Ruština sešit p cee a pracovní ice nice bnic bni bn ebn Učebnice Učeb U Uč Uče

oleþný e Sp

t

Класс! К

Praha 2010 20 010 www.klett.cz www.klettt.cz

ec

au

© Klett nakladatelství kladatelství s.r s.r.o., r.o.,

Ĥ

or

sk

ýc

h

pr

áv

jso

yh uv

raze

CD 2

2

nþní ráme re

raze

2

pský refe ro

nþní ráme re

CD 1

2

c

je

.

2

pský refe ro

.

Ruština pro o stře střední ře e školy Ruština pro střední školy

Metodická příručka pro učitele je samostatnou součástí každého dílu, která je k dispozici na CD. Veškeré texty jsou zde uloženy ve formátu PDF a učitel zde nalezne náměty na realizaci každé lekce, transkripci všech poslechových textů, řešení cvičení v učebnici a pracovním sešitě, testy ke každé lekci a jejich řešení, doplňující materiály pro výuku.

1.6.10 11:21

Všechna prá va

výro

bce

av la

stn

ík

Ĥ

au

t

výro

bce

av la

stn

ík

Ĥ

au

t


Obsah Obsah Класс! 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Мой класс Моя семья У нас новенькая! Понедельник – день тяжёлый? Повторение – мать учения 1 К сожалению, День рождения только раз в году. Что подарить? Где купить? Приятного аппетита! Повторение – мать учения 2 Класс

Obsah Класс! 2

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

’‘œ†”ƒ˜‹–ǡ ”‘œŽ‘—«‹–•‡ǡ ’⇆•–ƒ˜‹–•‡

’‘œ†”ƒ˜›

‘•Ž‘˜‘˜žÀ ˜”—æ–‹³ ˄˞˕˟

”—•ý ’âÀœ˜— ƒ‹–‘ƒ…‡ ˜ý•Ž‘˜‘•–˛

”—æ–‹ƒ˜‡ ”—æ–‹ƒ˜‡ •˜³–³

‹ˆ‘”‘˜ƒ– ‘ƒ”‘œ‡Ǧ ‹ž…Š

”‘«À‘„†‘„Àǡ ³•À…‡

«À•Ž‘˜› ͵ͲȂͳͲͲ ͵Ǥ’ž†ˑː, ˑː˃ƴ •Ž‘˜‡•‘ ˒ˑˇ˃˓ˋƴ ˕˟ ‹—Žý«ƒ• ˜æ‡…Š•Ž‘˜‡•

˜ý•Ž‘˜‘•–˞

’‘ŠŽ‡†‹…‡ ƒ”‘œ‡Ǧ ‹ž œ”—•±Š‘ ‹–‡”‡–—

ʢ˓ˑˍ ʢ ʢ˓ ˓ˑˍ 6

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

ʢ˓ˑˍ ʢ ˓ˑˍ 7

•‡œž‹–•‡ ƒ’⇆•–ƒ˜‹– ³‘Š‘ Œ‹±Š‘ âÀ…–ǡ…‘ž‡ ”ž†‹

”‘†‹ƒǡ ’”‘ˆ‡•‡ǡ †‘ž…À œ˜À⃖ƒ

˜›Œž†â‡À žǡžæ ž”ž† ’⋘Žƒ•–Ǧ ґ˜ƒ…À œžŒ‡ƒ

˜ý•Ž‘˜‘•– ˢ, ˈ, ˩, ˡ ‡’âÀœ˜—«± ‡’âÀœ˜—«± ˑ, ˈ

‡Œ”‘œǦ ‡Œ”‘œǦ æÀ⇐³ŒæÀ Œ±ƒ

˜›Œž†â‹–ǡ ā‡³…‘ ā‡³…‘ ’‘–⇄—Œ‡‡ǡ ’‘–⇄—Œ‡‡ǡ …Š…‡‡ ˜›Œž†â‹–’➐À

‘„…Š‘†›ǡ œ„‘āÀ

⃆‘˜± «À•Ž‘˜›ǡ •Ž‘˜‡•‘ ˍ˖˒ˋƴ ˕˟ ͵Ǥ’ž† ͵Ǥ’ž† ³–‡”ý…Š ’‘†•–ƒ–ý…Š Œ‡

˜ý•Ž‘˜‘•– ˎ/ˎ˟ ‹–‘ƒ…‡ ‘–žœ‡

ʒʢʛ Ȃ‹ˆ‘”ƒ…‡ œ‹–‡”‡–—

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

‹ˆ‘”‘˜ƒ– ‘•‘„³ ‘•‘„³ ƒŒ‹ý…Šǡ ‘ž”‘†‘•–‹

˜›„”ƒ± ˜›„”ƒ± •–ž–›ǡŒ‡Œ‹…Š ‘„›˜ƒ–‡Ž±ƒ Œƒœ››

«À•Ž‘˜›ͳͷǡ «À•Ž‘˜›ͳͷǡ ͳ͸ •Ž‘˜‡•ƒ ˉˋ˕˟ǡ ˆˑ˅ˑ˓ˋƴ ˕˟ǡ ˋˊ˖˚á˕˟

˜ý•Ž‘˜‘•–ˉ

ž”‘†‘•–‹ ž”‘†‘•–‹ ”—•±ˆ‡†‡Ǧ ”ƒ…‡

‘„Œ‡†ƒ– ŒÀ†Ž‘ǡ ’‘…Š˜žŽ‹–Š‘ǡ Ž—˜‹– ‘…‡ž…Š

ŒÀ†Ž‘ƒž’‘Œ‡

«À•Ž‘˜› ʹͲͲȂͳͲͲͲǡ •’‘Œ‡À •’‘Œ‡À «À•Ž‘˜‡ •’‘†•–Ǥ Œ±›

˜ý•Ž‘˜‘•– ³±Š‘ b, ³±Š‘b, p, m

‘Œ‡ ‘Œ‡ ‘„ŽÀ„‡ž ‘„ŽÀ„‡ž ƒ˜ž”ƒ

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

‹ˆ‘”‘˜ƒ– ‹ˆ‘”‘˜ƒ– ‘”‘œ˜”Š—ǡ ˜›Œž†â‹–žœ‘” ˜›Œž†â‹–žœ‘” ƒ–±ƒ ƒ–±ƒ 捑Žƒƒ捑ŽÀ ’⇆³–›ǡ ˜›Œž†â‹–œžŒ‡

†› ˜–ý†— 捑ŽÀ ’⇆³–›

«À•Ž‘˜› ͲȂʹͲ ͲȂʹͲ Œžžǡ –›žæ •Ž‘˜‡•‘ •Ž‘˜‡•‘ ˒ˋ˔á˕˟

˜ý•Ž‘˜‘•– ˜œ†³Žž˜ƒ…À •›•–± ˜ǡƒ³±Š‘ •›•–± ˓, ˎ ˜—•—ƒ,

Š‘˜‘â‹– ‘’Žž‡…Š ‘’Žž‡…Š ƒŽ±–‘ǡ —’‘œ‘”‹–ƒ —’‘œ‘”‹–ƒ œƒŒÀƒ˜‘— ˜³…

•’‘”–‘˜À ’‘–⇄›

•Ž‘˜‡•ƒ ˒ˑˌ˕ˋƴ , ˒ˑé˘˃˕˟ œžŒ‡ƒ ˍ˃ˍóˌ, ˠƴ˕ˑ˕ ’âÀ†ƒ˜ž ’âÀ†ƒ˜ž Œ±ƒ

‘’ƒ‘˜žÀ

‡–”‘Š”ƒ† ‡–”‘Š”ƒ† Ȃ‹ˆ‘”ƒ…‡ œ‹–‡”‡–—

nau«íte se

lexika

gramatika

fonetika

projekt

‹ˆ‘”‘˜ƒ– ‘Œ‹±‘•‘„³

’⇌ƒ–ž•Ž‘˜ƒǡ Œ±‘’‘‘–…‹

‘’ƒ‘˜žÀ

‘’ƒ‘˜žÀ

”õœ± ”õœ± ‘”õœý…Š ƒ„‡…‡†ž…Š

ʢ˓ˑˍ ʢ ʢ˓ ˓ˑˍ 1

ʛˑˌ ˍˎ˃˔˔ ʛˑˌ

10. Скажи мне, кто твой друг… 11. Как проходит ваш день? 12. Сколько праздников в году! 13. В нашем городе 14. Повторение – мать учения 3 15. Будьте здоровы! 16. По одежке встречают. 17. В отпуск 18. Повторение – мать учения 4

u«ebnice u« «eb ebnice bni nice ice sstr. ttrr 11 – 18 str 100 – 102 pracovní sešit str.

ʢ˓ˑˍ ʢ ˓ˑˍ 2

ʛˑˢƴƴ ˔ˈˏ˟ˢƴ ʛˑˢ ˔ˈˏ˟ ˈˏ˟ˢ

u«ebnice u« «ebnice str. 19 – 28 2 pracovní pracovn pracovn ovní sešit str. 103 – 108 1

ʢ˓ˑˍ ʢ ʢ˓ ˓ˑˍ 3

ʢ ː˃˔ ːó˅ˈː˟ˍ˃ˢ! ːó˅ˈː˟ˍ˃ˢ! ˅ˈː˟ˍ ˍ˃ˢ!

ʙ ˔ˑˉ˃ˎéːˋˡ, ˔ˑˉ˃ˎé éːˋˡ, ʓˈː˟ ˓ˑˉˇéːˋˢ ˓ ˓ˑˉˇ éːˋˢ ˢ ˕óˎ˟ˍˑ ˕ óˎ˟ˍ ˎ˟ˍˑ ˓˃ˊ ˓˃ ˆˑˇý. ˅ ˆˑˇý ˆˑˇ ˇý.

u«ebnice u u« «ebnice «eb ebnice bni nice ice sstr str. tr 55 tr 5 – 64 6 str 127 – 133 pracovní sešit str.

ʦ˕ˑ ʦ ˕ˑ ˒ˑˇ˃˓ˋƴ ˒ˑˇ˃ ˒ˑˇ˃˓ˋ ˃˓ˋ ˓ ˕˟ ˕˟? ˕˟? ˕˟? ʒ ˍ˖˒ˋƴ ʒˇˈ ˍ˖˒ ˒ˋƴ ˕˟ ˟?

u«ebnice u «ebnicce str. 65 5 – 74 pracovní pracovníí sešit str. str. 134 4 – 140

ʢ˓ˑˍ ʢ ˓ˑˍ 8

ʞ˓ˋˢ˕ːˑˆˑ ʞ˓ˋˢƴ ː ˑ ˃˒˒ˈ˕ˋƴ ˃˒˒ˈ ˈ˕ˋƴ˕ ƴ ˃! ˕˃! ˃!

u«ebnice « str. 75 75 – 86 pracovní sešit str. 141 – 147

u«ebnice u«eb u« «eb ebni bni nice ice str. sstttrr 29 2 – 38 pracovní pracovníí sešit š str. 109 – 116

ʢ˓ˑˍ ʢ ˓ˑˍ 4

ʞˑːˈˇé ʞˑːˈˇéˎ˟ːˋˍ éˎ˟ːˋˍ ˇˈː ˇ ː˟ – ˇˈː˟ ˕ˢˉ˩ˎ˞ˌ? ˕ˢˉ˩ ˕ˢ ˕ˢˉ˩ˎ˞ˌ ˩ˎ˞ˌ? ˩ˎ˞ˌ

projekt

u«ebnice u«ebn u u« «eb b bn n ni nice i str. stttrr. 39 – 48 p ní sešit seši š str. 117 117 – 122 pracovní

ʢ˓ˑˍ ʢ ʢ˓ ˓ˑ ˓ ˑˍ 9

ʞˑ ʞˑ˅˕ˑ˓ˈƴ ʞ ˑ˅˕ ˕ˑ ˑ˓ˈː ƴ ˋˈ – ˏ˃˕˟ ˏ˃ ˃˕ ˕˟ ˖˚ˈƴ ˖˚ˈ ˖˚ˈ ˈː ƴ ˋˢ 2 ːˋ ːˋˢ

u«ebnice u«eb u u« ««ebnice eb bni nic i str. 87 – 96 pracovní sešit str. str 148 – 153

ʢ˓ˑˍ ʢ˓ ˓ˑˍ 5 ˓ˑ

ʞˑ ʞˑ˅˕ˑ˓éːˋˈ ˑ˅˕ˑ˓éːˋˈ – ˏ˃˕˟ ˕˟ ˖˚éːˋˢ ˖˚éːˋˢ ˖˚é ˖˚ ˢ1

u«ebnice u« u «ebnice b i str. sttr. 49 4 – 54 ši š str. 123 123 – 126 pracovníí sešit

6

7

PREQUEL.indd 6

1.6.10 13:21

K učebnici Класс! jsou na www.klett.cz volně ke stažení pracovní listy, které pomohou studentům zvládnout obtížné začátky spojené s osvojením azbuky. 1. lekce – pracovní listy

Azbuka krok za krokem

1. lekce – pracovní listy

ĐͿ

ʤ̌ʫ̖ʽŽʶ̡ʺ̥˃̯ ϭ͘ ̌Ϳ

Аа Ее Оo Кк ďͿ

Кo Ак кo ак ĐͿ

ʤ̌ ʫ̖ ʽŽ ʶ̡ WƎĞƉŝƓƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ^ƉŽũƵũƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

............................... ............................... ............................... ...............................

Ок ............................. Ка ................................. Ке ............................. Ек .................................. ók ............................. ка .................................. ке .............................. ек ...................................

WƎĞƉŝƓƚĞƐůŽǀĂ͘

Как ............................................................................................................... как ............................................................................................................... Ока ............................................................................................................... к Оке ............................................................................................................. Ϯ͘ ĂͿ

ʺ̥ ˃̯ WƎĞƉŝƓƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

ďͿ

^ƉŽũƵũƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

Мм ............................................................................................................... Тт .............................................................................................................. Мo ............................... Ом ............................ Ма ................................ Ам ............................... Ме ............................ Ем ................................... мo ............................... ом ............................ ма .................................. ам ............................... ме ............................. ем ................................... Тo ............................... От ............................ Та ................................. Ат ............................... Те............................. Ет ................................... тo ............................... ót .............................. та ................................... ат ............................... те .............................. ет ................................... 1

Azbuka krok za krokem

WƎĞƉŝƓƚĞƐůŽǀĂ͘

Дима ............................................................................................................. Вóvа ............................................................................................................... Вót ............................................................................................................... вógа ............................................................................................................... мógа .............................................................................................................. дома .............................................................................................................. ϰ͘ ̌Ϳ

Пп Рр Ээ Шш Яя ďͿ

Па Ра ра Эп Эд эм эv аэ Шo шк Ям Яд ря ĐͿ

ʿ̪ ˀ̬ ˑ̾ ˔́ WƎĞƉŝƓƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

ˌ̹

............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... ^ƉŽũƵũƚĞƉşƐŵĞŶĂ͘

............................... Ре .............................. Пи .................................. ............................... па ............................. пе ................................... ............................... ре .............................. пи ................................... ............................... Эм ............................ Эт .................................. ............................... Эv ............................. эп ................................... ............................... эт ............................ эд ................................... ............................... Мэ ............................ óэ ................................... ............................... Ша ........................... Шк .................................. ............................... Ше ............................ ша .................................. ............................. шп ............................ шм ................................. ............................... Яп ............................. Як ................................... ............................... мя ............................ дя ................................. ............................... тя ............................ WƎĞƉŝƓƚĞƐůŽǀĂ͘

река ............................................................................................................... карта ........................................................................................................... парта ........................................................................................................... 3

PREQUEL.indd 7

1.6.10 13:22

1. lekce – p

racovní lis t

y

метрo ........... мир ........................... привет .......... ........... пókа ............... ............ папа .............. ............. тópт ............. .............. директóp ...... .............. вид ............... ............... ветер ............. ................ Рим ............... ................ ................. Ява ..


Klett – cesta k jazykům! V případě, že máte zájem o zaslání učebnice Класс 1! zdarma nebo o jakékoliv doplňující informace o učebnicích z nabídky nakladatelství Klett, neváhejte nás kontaktovat na: Klett nakladatelství s. r. o. Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, 233 084 111 fax: 233 084 115 e-mail: info@klett.cz www.klett.cz

Klett nakladatelství s. r. o. www.klett.cz

leaflet - Klass  
leaflet - Klass  

Класс! vropský ref eren ní rám ec Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit B 2 CD audioaudio CD audio ссссссссссссс Spole ný e...

Advertisement