__MAIN_TEXT__

Page 1

Maart 2018

Ons kinders presteer standaarde in die skool opgeskerp en dit reflekteer in 'n toename in die aantal leerlinge wat die jaar ingeskryf het. Foto regs: Driaan Beyers Jnr., seun van Driaan en Adel Beyers woonagtig op die Kleinfon-

In die foto hierbo is nuwe

tein hoewes, het hierdie jaar

gesiggies by Kleinfontein se eie

met die gesogte trofee van

CVO skool. Onder die be-

Mnr. Afrikaans weggestap.

kwame leiding van Mev. Do-

Driaan is 'n graad 10 leerling

rothea Steenkamp is

in CVO Pretoria.

Mnr. Afrikaans, Driaan Beyers Jnr. is ‘n graad 10 leerling in CVO Pretoria

Van die ouer garde laat die wiele rol! Ons het in die vorige uitgawe

Anna Claassens en Shirley

berig oor die drie dames van

Harmse langs die pad gekry!

Wag ’n Bietjie, wat met hul eie vervoer, na die winkelsentrum ry vir hul inkopies en banksake. Miempie Bosch het vir tannie

Dié foto het baie reaksie uitgelok op Kleinfontein se Afrikaners se Facebook blad.

1


Uit die redakteur se pen -Álet Erasmus Die nuwe jaar is reeds vol-

Die swembad se ablusieblok

word in ons midde gekweek.

spoed aan die gang. In Klein-

is voltooi, die water is pragtig

By die Kleinfontein Sorgsen-

fontein is die meeste inwoners

skoon en die kinders geniet

trum is daar weer ‘n groep ver-

bedrywig op een of ander

die koel water in die agtermid-

sorgers opgelei om hul eie

wyse. Die CVO Skool het

dag na skool en gedurende

mense met sorg en liefde te

weggespring met hul huissport

naweke.

kan help.

wat voortgesit word na ander

By die Gemeenskapsaal is die

byeenkomste wat gereël word

Lees meer oor hierdie

lapa ontwikkel vir buitelug-

onderwerpe en nog meer in die

byeenkomste en vir ‘n

nuutste uitgawe van Nuus vir

Wanneer jy net deur Kleinfon-

gesonde liggaam en gees kan

die Kleinfonteiner!

tein se ingangspoort ry, is die

jy twee keer per week kom

museum in aanbou aan jou

saamoefen in die saal.

regterkant. In die winkelsen-

Die Kleinfonteiners geniet hul

trum het ‘n vriendelike dame

tuine veral wanneer daar so af

haar haarsalon oopgemaak om

en toe ‘n los bui reën val en

oud en jonk se hare te versorg.

interessante groente en vrugte

deur die BCVO.

Baie welkom aan Carine Joubert wat nou amptelik deel van die redaksiespan is vir bladuitleg en taalversorging!

REDAKSIESPAN: REDAKTEUR: Álet Erasmus MEDEWERKERS: Marietjie Fourie ADVERTENSIES: Elisabeth Malan (083 486 5040/eamalan@kleinfontein.net) BLADUITLEG: Carine Joubert Foto’s: Á Erasmus, M Fourie, R Prinsloo, D de Beer Die Redaksie behou die reg voor om artikels af te keur, te redigeer of te verkort. Stuur enige bydraes asseblief aan alete@kleinfontein.net Advertensie tariewe vir 2018 Volblad — R300 1/2 blad — R150 1/4 blad — R80 1/8 blad — R50

Jy kan Nuus vir die kleinfonteiner in volkleur lees by www.issuu.com. Tik Kleinfontein in die soekvenster en kies die uitgawe. Volg ons ook op Facebook by Kleinfontein se Afrikaners en op Twitter by @Kleinfontein-KBK

Ondersteun ons adverteerders en maak melding daarvan dat u hul inligting in die Nuus vir die Kleinfonteiner gekry het.

2


Oordenking Die Weggooimense—Ds. Nico Steenberg

stry, wat in opregtheid en eenMat.25:40 — Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.

voud van hart dankbaar is vir elke goeie gawe van die Gewer. Al hierdie mense, ja ook die

slegtes, het die onverdeelde

In elke gemeenskap is hulle

Onder die weggooimense is

daar — die weggooimense.

daar slegtes, die uitvaagsels,

Hulle wat nêrens in berekening

skuim van die aarde. Daarom

gebring word nie en van wie

is hulle ook die uitskot van die

niemand notisie neem nie.

samelewing.

Hulle dien nie op rade en

Maar daar is ook die goeies,

komitees nie. Hullle word nooit

dan sal ons die woord hoor:

die edeles, die sout van die

oor enigiets geraadpleeg nie.

”Vir sover julle dit aan een van

aarde mense - mense wat

Mense wonder nie wat hulle

hierdie geringstes nie gedoen

deur omstandighede buite

oor ‘n saak dink nie. Hulle is die

het nie, het julle dit aan My ook

hulle beheer gedwing is tot ‘n

randfigure wat in nederige

nie gedoen nie.”

vlak waar hulle nie uit vrye

huise woon en nederige

keuse sou wou wees nie. Dit

betrekkings beklee.

is hulle wat die goeie stryd

Soms ontdek ons dat hulle daar is, as hulle kinders presteer op skool in atletiek of in rugby. Dán weet ons wie hulle is en

waar hulle woon. Soms sal ʼn kind wat uit so ‘n eenvoudige huis kom, uit die aarde uit opstaan en ‘n dokter word, of ‘n professor, of ‘n predikant. En as so iemand sy nederige wortels onthou, het hy

liefde en barmhartigheid en gebede van die gelowige mense nodig. Want almal, ons en hulle, sal eenmaal voor die regterstoel van God verskyn. En

Daarom moet ons mekaar se laste dra en onthou wat die apostel Paulus aan die Galasiërs skryf: “Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel.” En die oes, belowe Jesus ons, is die ewige lewe en nou reeds ontvang ons vrede, geregtigheid voor God, vergiffenis en blydskap!

ware grootheid bereik. 3


Ter Nagedagtenis Erna Kruger - Marietjie Fourie Erna Kruger het op hoewe 74 gewoon. Daar het sy en Maryke na Daan se afsterwe aangebly. Erna se vriendelike geaardheid en haar gemaklike omgang met mense was van haar innemendste karaktertrekke. Skielik is sy weg en “haar plekkie baie leeg”. 14 Januarie 2018 is nou ʼn hartseer dag. Maryke, ons het nie woorde nie. Ons kan slegs saam met jou dankie sê vir die mooi wat jy met Ma kon deel. Jy het ‘n ruim porsie van haar mooi geaardheid geërf. Jou vriendelikheid is ook welbekend en jou innemendheid is geen geheim nie. Mag al die mooi en goeie wat sy in jou belê het ‘n ryke oes oplewer. Mag die toekoms vir jou vol genade en liefde wees, soos die Here dit aan Sy kinders beloof. Ons dra jou op ons harte.

Nico Kruger -Marietjie Fourie Nico en Ria Kruger het in Patryssingel no. 7 gewoon. Nico die stille, en Ria die besige, sorgsame moedertjie; so het ons die paartjie leer ken.

Op Donderdag 23 November het die Here Nico op 81 jarige leeftyd na die hemel geneem. Ria bly agter en vestig haar in Bergakker no. 3. Ria, ons bewonder jou moed en geloof. Na al die jare wat jy so onvermoeid na Nico omgesien het, weet ons dat jou lewe skielik leeg is. Mag die pad vorentoe vir jou vol berusting en vrede wees. Welkom hier by ons in Wag ʼn Bietjie.

4


Selma Diepraam - Marietjie Fourie Selma Diepraam het op Sondag 28 Januarie 2018 na die Vaderhuis gegaan. Haar skielike heengaan was vir haar dierbares ‘n geweldige en gevoelige verlies. Haar glimlaggie het verstil, maar haar kosbare nalatenskap van geloof en liefde sal met dankbaarheid in die harte van haar geliefdes bly voortleef en vir elkeen tot vertroosting en inspirasie wees. Oom Wim en Katinka en Deon, ons dink aan julle!

- Lou en Álet Selma kon die lekkerste en interessantste kosmandjies pak! Ons het dit eerstehands ervaar tydens ‘n busrit na Orania vir een van die rugby kragmetings! Elke nou en dan moes Wim strek om nog ‘n houer van die rak af te haal in die bus en nog lekkernye is aangebied! Selma, so op jou stil manier het jy in ons harte gekruip!

5


Meer as Goud

gedoen om in die wyke ʼn ak-

is mos maar pasmaats!

sie te loods om ʼn gesament-

Deur Marietjie Fourie

Maar wat van die ander wyke?

like poging aan te wend om

Ja, party dra alreeds by. An-

Die hoogste roeping waaraan ʼn

behoeftige kinders te borg so-

der(e) doen hul deel t.o.v. hul

samelewing kan voldoen is om

dat hul hier ter plaatse kan

eie kinders en kleinkinders en

die kinders wat deur God aan

skoolgaan.

dis reg so. Maar aan diegene

hom toevertrou is, tot Sy eer

Dit is nie vreemd dat Wag ʼn

wat nog nie betrokke is by die

groot te maak. Kleinfontein

Bietjie, waar ons ʼn konsentra-

welsyn van ʼn kind nie, die

spring nie hierdie eis wat die

sie van bejaardes bymekaar

R100 of R50 wat u per maand

Here stel vry nie.

het, die voortou geneem het

skenk kan help dat nog ʼn

CVO Kleinfontein is gereed om

en onderling die nodige R900

kindjie die voorreg van Christe-

op onderwysvlak sy kant te

per maand bymekaar gekry

like Volksonderwys mag

bring.

het vir so ʼn hulpbehoewende

smaak.

kind nie. Wysheid en grysheid

Hulle is voorwaar meer as goud

Daar is ʼn beroep op Wyksleiers

werd. Dankie!

Die Kleinfontein gemeenskap lê nog

Die laning bome in Kleinfonteinweg moes

altyd na aan ons harte. Daarom adverteer Datonet in elke Kleinfontein nuus vir die laaste jaar. Datonet het in dié tyd mooi gegroei en sou dit nie sonder Kleinfontein kon doen nie. Ons hier van Datonet wil net baie dankie sê vir julle ondersteuning! - Tobie en Daniël

Briewe

‘n Dankie-sê vir Kleinfonteiners

-Marietjie Fourie

gesnoei en die oorhangende takke wat die muur bedreig, verwyder word. Dit was ‘n formidabele stuk werk. Dankie vir ons inwoners se begrip en vriendelikheid terwyl die werk aan die gang was. Veral dankie vir die inwoners aan die ander kant van die muur wat die werkers se taak ligter gemaak het met hul vriendelike dankbetuigings, hulpverlening, geduld en selfs ‘n welkome skinkbordjie koffie! So met ‘n glimlag word harde werk ligte werk.

Vervoer / Transport Meubels - Rommel - Tuinvullis Skoonmaak van Persele Eienaar, drywer en toesig. Skakel 072 989 3680 vir 'n kwotasie 6


Geloftefees 2017 Exodus 14: 13-14 13: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here. 14: Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Wees stil: - want jy kan net luister as jy stil is.

Dit is die Here wat dit doen. Hy neem die

- want net dan kan jy hoor wat die Here sê.

inisiatief in die verlossing van Sy kinders. Dit is

- want dan doen jy niks en gee vir die Here kans om te werk.

die teken van Sy groot barmhartigheid, genade

- dis teken van ware afhanklikheid, van eie onmag.

Christus Jesus ons Here.

- sodat jy die genadiglike magsdaad van God

en liefde. En so vind dit vandag steeds plaas in

- Ds. Attie Bezuidenhout

kan bewonder. Dit is die boodskap wat die

meer as vyfhonderd feesgangers met Geloftedag by Kleinfontein toegeroep is. Dit was ʼn dag van verootmoediging, van stilwees, en van vashou aan die Gelofte van 16 Desember.

Foto’s deur Jannie Groenewald 7


‘n Gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees CVO Kleinfontein hou Huissport—26 Januarie 2018 Volgens Mev Dorothea Steenberg, skoolhoof van CVO Skool Kleinfontein, was dit die eerste huissport wat gehou is vandat die skool bestaan. Rooibokspan met onderwyseres, Pieter Pretorius en Tronel Bekker

Eerste plek: Marijke Lombard; tweede plek: Demika Coetzee; en derde plek: Angeline Grobler.

Eerste plek, Kate Putter; tweede plek, Lea Brits; derde plek, Kelly Etchell; en by hulle staan Mev. Dorothea Steenberg (skoolhoof).

8


BO: Van links: Jaco Visser, Martin Gutschmidt, Evert Potgieter en Josua Kotze; Afsitter, Banie Vorster. REGS: Eerste plek, Ruben Vorster; tweede plek, Chantel Botha; derde plek, MornĂŠ Brand.

Ons kinders presteer ook in Bybelkennis:

Geluk aan Dawie Potgieter, Ruben Vorster en MornĂŠ Brand wat deurgedring het tot die tweede rondte van die BCVO se jaarlikse Bybelkennis-eksamen.

9


Gemeenskapsorgkomitee bied Kersfunksie aan vir die Sorgsentrum Deur Susan van der Berg, ‘n inwoner Ria Prinsloo verskaf die foto’s Dis die oggend van 15 Desember 2017. Groot opgewondenheid heers

in die Sorgsentrum. Al die inwoners is keurig

Ds. Tom lewer ‘n kort Kersboodskap en gebed. Die orkes speel Kersliedere en daar word hartlik saamgesing.

Die mooi opgemaakte tafels— foto’s deur Tokkie Pieterse

Daarna word geskenkpakkies met

uit, terwyl elkeen ‘n drukkie kry.

heerlike eetgoed aan

Die kindertjies woon in

al die inwoners en

Dagbreekpark.

personeel uitgedeel.

Terwyl almal lekker saam tee

Ewe skielik kom ‘n

drink, maak die orkes weer

hele klompie kinder-

vrolike musiek.

lyfies, aangetrek

Dit was ‘n heerlike oggend!

soos hasies en leeutjies in en deel Die Kleinfontein Boere-orkes

“Hartjie-briefies” wat hulle self gemaak het, aan die inwoners

aangetrek want dis weer tyd vir die Kersfunksie wanneer almal trakteer en bederf word deur die Gemeenskapsorgkomitee. Die eetkamer is vroeg-vroeg reggeskuif en stoele ingedra vir die lekker saamkuier. Die Kleinfontein Boere-orkes kom kuier en vermaak almal met vrolike musiek.

Die personeel wat die Kersete gereël het.

Die Kerskinders van Dagbreekpark het die inwoners met “Hartjiebriefies” verras. 10


Versorgers ontvang hul sertifikate Op 31 Januarie 2018 ontvang ‘n groep versorgers hul sertifikate na afloop van die kursus wat hulle voltooi het. Die kursus is aangebied deur Suster Ruth Lopes. Die vier dames wat die kursus voltooi het is werksaam by Kleinfontein Sorgsentrum. Hier staan Hannah Boshoff, Eileen Vermeulen, Shaneen Williams, en Chalien Kruger,saam Sr. Ria Prinsloo en Sr. Ruth Lopes.

Staatmaker Gert word 81! Een van Kleinfontein se Sorgsentrum inwoners is Gert Both-

ma. Voor die eerste teetyd in die oggend, kry jy hom hard aan die werk in die eetsaal waar hy altyd help om groente te skil. Sy stokperdjie is om die mooiste en moeilikste legkaarte (van 1000+ stukke) te bou waarvan ‘n hele paar al geraam is.

Marietjie Nell en Gert Bothma vier sy verjaarsdag

Gert by een van sy besonderse legkaarte.

11


Die boom wat eintlik nie ’n boom is nie (Vervolg) - Carel Breytenbach

Terwille van oorlewing… verskuiwing! In elke lewende organisme ter wêreld vanaf die eensellige Amoeba tot die hoogste lewensvorm, die mens en alles tussenin, is daar ʼn geneties vasgelegde drang tot oorlewing op watter manier en in watter vorm ook al moontlik. In baie gevalle is die

gepaardgaande herbelyning

maklik om uit te haal en te

doelbewuste ingryping van die

van die pad is daar toe bevind

verplant, maar hoe skuif en

mens nodig om oorlewing te

dat sowat 60 kremetartbome

verplant jy ’n 80 ton bosreus

verseker. Een so ’n geval was

in die slag gaan bly.

oor ’n afstand van slegs 24

die verskuiwing en herplant

Goedkeuring is dan ook vanaf

meter? Hou in gedagte dat die

van 60 Kremetartbome

Natuurbewaring verkry dat die

kroon deursnee van die boom

waarvan die grootste een na

padboukontrakteur die bome

ongeveer 15 meter was, wat

raming 80 ton geweeg het.

mag vernietig. As ek reg

beteken die boom gedurende

Voertuigverkeer en veral

onthou het die padwerke

die skuifproses regop gehou

swaarvoertuigverkeer tussen

gedurende 2001 begin.

moes word, want as dit sou

Suid-Afrika en ander Afrika-

Die kontrakteur en die

lande het tot so ’n mate

toesighoudende ingenieur,

toegeneem dat die reeds smal

Dirk Steyn, het beide ’n hart

N1 roete tussen Louis

gehad vir die natuur en na

Trichardt en Musina se pad-

onderhandelings met SANRAL

oppervlakte, wat nie vir die

is daar toe

nuwe volumes druk verkeer

R250 000,00

ontwerp is nie, drasties

omval sou die massiewe takke afgeskeur het en die boom eenvoudig net gevrek het van verrotting in die reuse wonde. Op dié punt is ek genader om

bewillig om die

agteruitgegaan het en selfs

bome te

lewensgevaarlik geword het.

verplant.

Gedurende die oorgang vanaf

Makliker gesê

die 80’s na die 90’s is daar toe

as gedaan, nè.

van owerheidkant af besluit om die roete te herontwerp en oor

Die kleiner en

te bou. Met die herontwerp en

middelslag bome was 12


te help met die voorbereiding

dag, soos wat die foto aandui

aangehegte foto’s vertel die res

van die plante om die skok van

was 11 April 2003. Twee

van die storie. Vyftien jaar later

verplanting sovêr as moontlik

trekkers is gebruik om die

en al 60 bome het oorleef en

te verklein. Die plante is toe

boom en stutte te stabiliseer

floreer!

gedurende die nasomer en

gedurende

vroeë herfs van 2003 verder

die

ondersteun met ekstra water,

skuifproses

bemesting en veral spoor-

waarvoor

elementvoeding deur blaar-

twee D8-

bespuitings. Intussen is ’n slee

kruip-

en stutte deur mnr. Steyn

trekkers

ontwerp en gebou waarmee

ingespan

die boom verskuif moes word.

is. Die

Al die nodige slote ens. vir die verskuiwing is gegrawe en D-

072 243 4297 012 940 8187

Koot Burger: 012 734 4633 / 083 672 3752 No. 17, h/v Prinsloo– en Jennerstraat 13


Kleinfontein se kuierplekke - Leonè Kruger Piekniekplek in die Wildpark:

Die Lapa by die saal:

skadunet) gaan vervang word

Die piekniekplek in die wildpark

Dit gaan ook ’n gewilde kui-

met ’n muur en vensters. Hier

was die gemeenskap se kui-

erplek word. Daar is braaiers

is werklik ’n gawe kuierplek vir

erplek tydens die jaarlikse

en ons gaan in die baie nabye

elke geleentheid en ons moet

wildsfees. Daar is ʼn kraan by

toekoms ’n paar vinnige groei-

dit benut. Dis heel onnodig om

die dam en ʼn buitekleinhuisie.

ers daar aanplant vir meer

te probeer om al die familie en

Inwoners pak soms ’n mandjie

koelte. ’n Lekker groot

geliefdes vir die 70ste of 80ste

en gaan span daar onder ’n

vuurmaakplek in die middel vir

verjaardag of ’n huweliks-

boom uit... heerlik!

geselligheid en ’n wasbak of

herdenking in jou huis te

twee sal dinge gerieflik maak

probeer huisves! Kontak Ame-

vir groepe.

lia 0129404354 vir verhuring.

Hier is baie koelte en ’n groter

Die Groot stoep langs die

Kleinfontein het nog ander kui-

groep kan hier saam kuier.

Saal:

erplekke wat in onbruik geraak

Ablusiegeriewe is ook byder-

Hierdie onderdak kuierplek

het en weer opgekikker kan

hand. (Kontak 0827814224 vir

gaan ook verder ontwikkel

word. Maar kom ons geniet die

navrae.)

word en die groot seeroog (die

wat tans beskikbaar is.

Die jukskeibaan:

Oefengroep saam met Tereza Myburgh Een… en… twee… en… drie...! Elke Maandag- en Donderdagoggend, oefen ons in die Gemeenskapsaal. Trek gemaklike oefenklere aan, bring vir jou ’n oefenmat saam en kom sluit aan by die groep. Die oefengroep (mans en dames) se ouderdom wissel van 22 tot 80 en jy oefen na jou vermoë. Verskillende spiere word geoefen, longfunksie word ook so tussenin beproef, maar aan die einde van die dag geniet almal die aktiwiteit. Pilatus, lae-impakoefeninge, rek en strek, asook ’n paar minute se aërobiese oefeninge (TABATA) is ingesluit. … en ASEMHALING … is baie belangrik!

Die klas word aangebied deur Tereza Myburgh wat moeite doen met die voorbereiding. Tyd: tussen 08h00 en 09h00 Waar: Gemeenskapsaal Koste: Slegs R10 per maand! 14


Die Gemeenskapsaal Die Saalkomitee verskaf die volgende inligting:

- Leonè Kruger

1) Besprekings: Elkeen wat die saal wil gebruik moet by die kantoor (by Amelia, 012 940 4354) gaan hoor of die saal beskikbaar is en daar die nodige vorm invul. Mense met gereelde besprekings soos die boeredansers, oefengroep en ballet vul eenmalig hul vorm in en dis geldig vir die hele jaar. Ander soos bv. die CVO skool vir koor en skouspel oefeninge,

orreloefening, begrafnisse, ens. vul telkens weer ‘n vorm in. Die orrel is die eiedom van die AP Kerk en toestemming vir die gebruik daarvan moet by die betrokke kerkamptenaar verkry word. 2) Die groot stoep: Die stoep word apart verhuur en as daar iemand is wat draad- of tuinmeubels het wat nie meer gebruik word nie, kan u dit gerus skenk. Mettertyd sal die skadunet aan die westekant vervang word met ‘n muur en vensters. Vir verhuring kontak Amelia by 012 940 4354. 3) Bestuurder:

Willie Bouer (082 781 4224) sal tussen 5 en 16 Maart met verlof wees. Ria Pretorius (012 802 0044/ 072 200 5438) sal dan waarneem. 4) Bedankings: Dankie aan die Werkedepartement vir die baie netjiese stuk werk wat hulle gedoen het met die installering van die nuwe kragkabel. Ook vir die opruiming van al die stompe en takke sodat daar nou baie meer parkeerplek onder die bome beskikbaar is.

Dinsdae gesluit

15


16


Die Boere-Afrikaner Volksmuseum Andries Breytenbach (Voorsitter: Kleinfontein Museumkomitee).

Die Boere-Afrikaner Volksmu-

volk tot stand te bring wat aan

lik deur die Museumraad be-

seum wat tans op Kleinfon-

die bogenoemde strewe reg

fonds. Dié fondse is nou

tein verrys, is ’n lang gekoes-

sou laat geskied.

uitgeput.

terde ideaal wat besig is om in

Twee probleme het die Mu-

Ons dringendste behoefte

vervulling te gaan.

seumraad in die gesig

nou is fondse om met die

Op 31 Mei 2002 is die 100-

gestaar, naamlik fondse vir die

bouwerk voort te gaan en dit

jarige herdenking van die

oprigting van’n museum en ’n

te voltooi. Aangesien hierdie

Tweede Vryheidsoorlog hier op

geskikte plek om dit op te rig.

’n projek vir ons hele volk is

Kleinfontein afgesluit. Daarmee

Majuba en Kleinfontein is vir

en nie spesifiek vir Kleinfon-

het die werksaamhede van die

die doel oorweeg.

tein nie, word ieder en elk

Volkskomitee wat die herden-

van u gevra om mee te werk

king gereël het, tot ’n einde

om dit te vind: maak self

gekom en is die Komitee

skenkings; bemaak fondse aan

ontbind. Volksgenote het egter

die Museumkomitee in u testa-

aangedring dat die gees van

ment; ondersteun ons tydens

volkstrots, offervaardigheid en

markdae, verskaf aan ons die

idealisme wat tydens daardie

name van besighede of ver-

herdenking na vore gekom het,

moënde persone wat moontlik

op een of ander wyse

sal bydra. Ons sal hulle gaan

voortgesit moet word. Dit het

Verwikkelinge waaroor nie hier

sien as u nie self die vry-

aan die lig gekom dat daar ’n

uitgebrei word nie, het gelei tot

moedigheid het om hulle te vra

groot hoeveelheid kultuurhisto-

die vorming van die Kleinfon-

nie.

riese gedenkwaardighede in

tein Museumkomitee. Dié

Groot Afrikanerbakens soos

besit van volksgenote is, wat

Komitee het by die Museum-

die Voortrekkermonuent en die

gevaar loop om vir ons volk

raad geaffilieer en daar is

Vrouemonument in Bloemfon-

verlore te gaan tensy ’n be-

besluit om ’n sentrum be-

tein is gebou in tye toe ons

waarplek daarvoor geskep

staande uit ’n museum, biblio-

volk arm en verdeeld was en

word.

teek en argief op te rig. Dit is

onder groot druk verkeer het.

Daar is toe besluit om die

’n gesamentlike projek van die

Vandag beleef ons soortgelyke

Volkseie Museumraad in die

twee liggame. KBK het ’n

omstandighede. Kom ons bou

lewe te roep. Die Museumraad

perseel voorsien.

in geloof ’n nuwe sieraad vir

moes hom daarop toespits om

Die konstruksiewerk wat tot

ons volk!

’n lewende museum vir ons

dusver gedoen is, is hoofsaak17


Leserskring Woensdag 31 Januarie 2018 Reader’s Digest Classic Reads 2014 18 amazing real life stories Silja van der Merwe kies drie uit hierdie

keur van ware verhale en deel dit met die Leserskring.

The Amazing Grace of John

belydenisstuk “Belydenis van

Newton (1725-1807)

Nicea “ beslag gekry het. Con-

Hy was ’n ateïs, in beheer van

stantyn het self ook ‘n Christen

’n slaweskip en meedoënloos.

geword, maar is eers op sy

Deur die genade van God kom hy tot bekering en word ’n wêreldberoemde Woordverkondiger. Hy skryf godsdienstige liedere waarvan “Amazing Grace” die bekendste is. Hy getuig dat hy ‘n groot sondaar is, maar dat Jesus Christus ’n groter Verlosser is.

sterfbed gedoop. Die boek begin waar Constantius aangestel is as tribuun in die Twintigste Legioen. Hy trou met Helena, dogter van die koning van Engeland, en word later Keiser. Constantyn volg hom op na sy oorwinning oor Maxcentius.

Stowaway: Die verhaal van

Die naam van die boek is “Hout

Armando Raminez, ‘n sewen-

wat Lewe” wat dui op die kruis Woensdag 28 Februarie

van Christus. Helena het glo

in 1969 in die wielruimte van ‘n

Hout wat Lewe deur Louise

haar lewe lank gesoek na die

vliegtuig ontvlug het aan sy

de Wohl vertaal deur M. van

kruis en dit na bewering naby

benarde omstandighede tuis en

der Merwe voorgedra deur

Jerusalem gekry. Die kruis is

lewendig in Spanje aangeland

Ds. Lood van der Merwe.

stuk vir stuk uitgegrawe en ‘n

het na ‘n vlug van agt ure.

Die boek handel grootliks oor

Strange encounter on Coho

gebeure in die Romeinse Ryk

Creek: Norris Erwin ’n goud-

ongeveer 200 - 400 n.C. Die

prospekteerder in Alaska het

Romeinse Ryk het ‘n lang en

op ‘n wolvin afgekom wat in ‘n

geweldadige geskiedenis

slagyster vasgevang was. Haar

gehad. Dit het gestrek vanaf

uier was vol melk en hy het

Engeland in die weste tot by

besef dat haar kleintjies naby

die noordelike grens van Indië.

moes wees. Hy het hulle op-

Rome het berugte keisers

gespoor en na die moeder

soos Nero gehad. Constantyn

gelok. Hy het haar van vleis

het onder invloed van sy

voorsien en na vyf dae haar

moeder Helena godsdiensvry-

vertroue in so ‘n mate gewen

heid verleen (Edik van Milaan)

dat hy haar van die slagyster

en in 325 dit voortgesit met die

kon bevry.

Konsilie van Nicea waar ons

tienjarige Kubaanse seun wat

stuk word in die Vatikaan bewaar. Hout wat lewe is ‘n “moderne” verhaal van sestien eeue gelede. Dit is ‘n boek wat bestaan uit romantiek, aksie en spanning. ‘n Boek wat die moeite werd is om te lees.

18


19


Die swembad se ablusieblokke

Foto’s deur Dannie de Beer

Danksy bydraes wat aan

TMA Solutions, 'n firma wat

rioolaansluiting en septiesetenk

Vriende van Kleinfontein ge-

spesialiseer in hout- en alu-

voorbereiding is deur KBK ge-

maak is, is die swembad-

miniumoplossings, het die

doen.

kleedkamers voltooi. De Wet

vensters gratis verskaf. Jako-

Cilliers, staatmaker en

bus Venter wat 'n houtwerk-

meesterbouer en sy span, het

winkel in Kleinfontein se in-

oor naweke aan die broodno-

dustriĂŤle area bedryf, het die

TMA Solutions PTY Ltd; Klein-

dige kleedkamers gewerk.

houtdeure uit herwinde

fontein Boubestuur BK; Vriende

"Oregan Pine" vervaardig. Die

van Kleinfontein.

Dankie aan al die borge van hierdie waardige projek:

20


- Ds. Lood v.d.Merwe

REËNVALVERSLAG

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jan.

184

90

78

95

105

150

130

93

Feb.

29

31

51

141

25

34

112

96

Mrt.

117

70

50

276

89

142

15

Apr.

66

100

96

10

58

18

107

Mei

0

0

28

0

0

70

29

Jun.

8

0

0

2

0

20

0

Jul.

0

0

0

0

6

4

0

Aug.

22

0

4

2

0

2

0

Sep.

2

118

11

1

78

2

16

Okt.

114

138

146

65

16

100

59

Nov.

76

112

128

139

87

293

80

Des.

192

208

156

256

94

107

115

810

867

748

987

565

942

663

TOT.

21


Hiermee deel ek graag die

oulike waterbesparingstegniek

drankbottel.

wat ek raakgeloop het: -Annatjie Coetzee

Neem ʼn leë tweeliter koel-

Boor ʼn gaatjie waarin ʼn strooitjie/pypie stewig sal

In hierdie tyd van droogte

moet almal help om ons kosbare water te bespaar. Annatjie Coetzee het ‘n slim plan ontdek om baie water te spaar. Sy deel dit graag met ons:

pas laag in die bottel. 

bak vir handewas of iets

Steek die strooitjie/pypie in

kleins afspoel.

die gaatjie en maak seker hy lek nie. 

Tap die bottel vol water en draai die doppie op.

As jy die doppie effens losdraai sal die water by die pypie uitkom. Wanneer jy klaar is draai jy net weer die

Plaas die bottel op jou wasbakkie of kombuiswas-

doppie vas. Probeer dit gerus!

22


Johan se droom Elkeen van ons dra maar ’n

Maar wat van die ou flenter

droom in ons rond. Veral hier

stoel of tafel of matras of wat

op Kleinfontein is daar baie

ook al?

dinge om oor te droom. Meeste

Op sy klein bakkie volgelaai

van die drome kos geld en

stuk flenter ding langs die pad

met swartsakke vol huisafval

word dan maar stilweg gebêre

lê tot almal se ergernis en

kan Johan dit kwalik laai. Hier

vir eendag. Maar Johan se

is Johan se plan: As mens

droom vra nie geld nie, nie

hom vooraf bel (082 549

eens danig tyd nie! Dit vra net

3761) en reël sal hy ’n plan

die goedheid van omgee en

maak. Eers moet hy by die

begrip.

stortingsterrein uitklaar of hulle

Ons het nou ’n stortplek som-

die items sal ontvang. Daarna

mer lekker byderhand vir tuin-

kan die inwoner en hy dan tot

afval en binnekort is die nuwe

’n vergelyk kom oor die hoe en

So deel ons in sy droom van ’n

een vir bou-afval ook weer reg.

wanneer. So sal daar nie ’n

skoon en netjiese Kleinfontein.

beskaming nie. En dan vra hy ook mooi dat inwoners nie hul huisafval moet ophoop nie. Sit maar elke Maandag en Vrydagoggend jou sakke uit, mooi toegeknoop asseblief.

23


Om Boer te wees Om iets in die grond te sit en te

Welgedaan! Geniet elke

opvreet nie. Sy boontjies,

sien hoe dit groei beteken lewe!

oomblik!

patats, pampoen en tamaties

Dit is waarom elke huis in Kleinfontein ’n tuin het. Dit is te danke aan hierdie gebondenheid aan die aarde wat in ons elkeen leef.

Marius Bosch is geen uitsondering nie. Sy erf is omhein, so goed dat selfs die Njalabul nie oor die drade kom nie. Sy slaai en kool en rape is

Aan elke inwoner wat so stil-

toe onder skadunet sodat die

weg tuinmaak wil ons toeroep:

voëltjies en hase dit nie kan

oorleef danksy die reënwatertenk. En hy glimlag breed. Hy het appelkoos-, perske- en vyebome en ’n pragtige ‘pitlose’ granaatboom wat bekend is vir sy baie sap en klein pitjies.

LINKS: Marius Bosch, trots op sy tuin. REGS: Die bekende pitlose granaat wat in Marius se tuin groei.

RASSIE BOU- EN HERSTELWERK

Indien u enige aanbou- en/of herstelwerk binne of buite Kleinfontein wil laat doen, skakel vir: Lou Erasmus 084 767 8688 / 012 940 1939 E-pos: lou.erasmus5206@gmail.com

Goeie werk gewaarborg!

24


ʼn Koningsdis vir Kleinfontein - Deur Marietjie Fourie Wat word nie deur die molle onder die grond opgevreet nie? Nie deur die bokke bo-op die grond afgeëet nie? Nie deur die liewenheersbesies bygekom nie, ook nie die torre nie? Wat hou meer as vyftien jaar aan met groei en vra nie baie water nie, maar gee gereeld elke somer sy oes? Vervuil nie en neem nie jou tuin roekeloos oor nie? Wat tooi die somer met sagte diepgroen blaartjies en die mooiste helder rooi bessies vir

saadjies? Sny hom in die herfs kort af en as die lente kom stoot hy sy sagte krone uit en lewer ‘n koningsdis om jou moeite te beloon. Dit is een van die lek-

Rina du Preez groei aspersies

Sny net die kop af en los genoeg stingel kernye in Rina du Preez se

lopers om die plant lekker te

tuin naamlik aspersies.

vestig. Daarna oes jy in die

Jy kan krone by kwekerye

vroeë somer elke jaar uitlopers

aankoop (dis nou wortel-

om te kook, los net genoeg van

stelsels van die aspersies). Jy

die stingel om die plant te laat

plant die krone so Augustus/

gedy. In die herfs sny jy die tak-

September en kan mettertyd

kies kort af en na die lente is dit

die grond rondom operd en

weer oestyd. Die takkies dra

weldra kan jy begin oes. Hoe

rooi ronde saadjies wat ook ge-

langer die lopers aan die son

plant kan word. Hulle neem drie

blootgestel word hoe groener

jaar om ‘n lekker boompie te

word hulle. Laat net genoeg

word. 25


KSK Finansiële Koöperatief Beperk bied aan sy lede die volgende rentekoerse op Vaste Deposito’s:

Bedrag Vaste termyn 3 tot 11 maande Effektiewe opbrengs 12 tot 23 maande Effektiewe opbrengs 24 tot 35 maande Effektiewe opbrengs 36 tot 47 maande Effektiewe opbrengs 48 tot 59 maande Effektiewe opbrengs 60 maande Effektiewe opbrengs

R0 – R99,999 5.54 5.68 6.15 6.49 6.66 6.87 7.18 7.42 7.79 8.07 8.82 9.19

% % % % % % % % % % % %

R100,000 + 6.66 6.87 7.69 8.17 8.30 8.62 9.12 9.51 9.64 10.08 10.25 10.75

% % % % % % % % % % % %

Die Effektiewe opbrengs word verdien indien rente maandeliks gekapitaliseer word

Koerse op Spaar Rekenings:

Kapitaal Belegging

60 Maande

R50,000 +11.25%

Gewone Spaar

3.588%

Beperkte Spaar

4.100%

Minimum saldo: R500

Teiken Spaar

6.663%

24 maande

Alle koerse is gekoppel aan die prima uitleenkoers van ABSA Prima koers tans 10.25%

26


Uit Álet se Kleinfontein Kombuis In hierdie uitgawe kuier ons in Turkye. Soethappies, waarvan verskillende soorte melkpoedings soos gebakte ryspoeding, gekaramelliseerde en verbruinde melkpoeding, asook die bekende baklava met sy neute en heuning, domineer die Turkse spyskaart. Die volgende resep is heerlik om voor te sit tydens koffietyd of as ’n nagereg saam met room!

Turkse Okkerneutekoek

Smeer ’n vierkantige 20cm tertbord en hou eenkant.

Metode: Bestanddele: Stroop:

die eiers tot lig en romerig en terwyl u aanhou met klits, voeg

Kook die stroop van 2 kop-

u die suiker stadig by en klits die beslag totdat die suiker op-

pies witsuiker en 1½ koppie

gelos is.

water asook ’n knippie sout en laat afkoel.

1 k suiker 1 k bruismeel knippie sout 1 e fyn kaneel

Smelt die botter oor stadige hitte en vou stadig by die

geklitste beslag. 

Vou heel laaste die gekapte okkerneute in.

Skep die mengsel in ’n 20 cm vierkantige gesmeerde tertbak en bak dit vir 40 minute in die voorverhitte oond van 180ºC.

250 g botter, gesmelt 125g gebreekte okkerneute

Sif die bruismeel, knippie sout en kaneel saam en vou stadig, maar goed, by die eiermengsel in.

Koek: 5 ekstragroot eiers

Gebruik ’n elektriese klitser vir die eerste twee stappe. Klits

Sodra die koek uit die oond kom, sny u dit in bedienbare blokkies.

Daarna gooi u die afgekoelde stroop versigtig bo-oor sodat dit al die blokkies bereik.

Die Turkse koek kan voorgesit word saam met geklopte room.

Die tekstuur van die geklitste eiers en suiker lyk amper soos geel meringue, en dit behou die skuimerige tekstuur terwyl die droë bestanddele bygevoeg word. Die eindresultaat is heerlik! Die neute, die kaneel en die stroop laat jou baie dink aan die stroperigheid van baklava met die kaneelgeur. Geniet die soetigheid so aan die begin van die jaar! 27


28

Profile for Kleinfontein

Nuus vir die Kleinfonteiner Maart 2018  

Nuus vir die Kleinfonteiner Maart 2018  

Advertisement