Page 1

Klein Seminarie HOOGSTRATENWelkom Het Klein Seminarie is een sociaal bewogen school met een christelijke achtergrond. Onze school geeft haar leerlingen volop de ruimte om zich evenwichtig te ontwikkelen tot enthousiaste, creatieve en sportieve jongeren. Wie bij ons naar school komt, is bereid om zich het hoofd te breken en de handen uit de mouwen te steken. Onze school ademt ruimte. Grote, ruime gebouwen en veel groen zorgen voor een aangename en uitdagende leeromgeving. We beschikken over goed uitgeruste klaslokalen, vernieuwde specialisatieklassen, een open leercentrum, een moderne sporthal, een zwembad, goed onderhouden sportvelden, een atletiekpiste en een ecotuin. Wij willen samen leren leren en samen leren leven. Met moderne onderwijsmethodes betrekken we leerlingen actief bij de lessen. Over de drie graden heen is de aanpak van de leerkrachten gericht op een geleidelijk groeiende leervaardigheid. Elke leerling mag rekenen op extra zorg en begeleiding als dat nodig is. Onze ASO- en TSO-richtingen bereiden de leerlingen voor om met uitstekende slaagkansen aan het hoger onderwijs te beginnen.


Ruimte Dagelijks ontmoeten ongeveer 1100 leerlingen elkaar op onze school. De meesten komen met de fiets of het openbaar vervoer. Die stevig uit de kluiten gewassen groep leerlingen wordt begeleid door enthousiaste leerkrachten.

veel ruimte vooral veel voordelen. De landelijke omgeving van de school benadrukt het groene karakter, iets waar we te allen tijde van proberen te genieten. Bij mooi weer vind je onze leerlingen tijdens de middagpauze picknickend in de Dreef. Wie groene vingers heeft, kan zijn hart ophalen in Historisch gezien was het Klein Seminarie een Ecoland, een stukje ongerepte natuur binnen onze jongensschool. Ondertussen is dat achterhaald: de school. verhouding jongens-meisjes is zo goed als gelijk. De meeste jongeren komen vooral uit Hoogstraten en De afstand tussen leerling en leerkracht houden de directe omgeving, maar met zeventien verschillen- we bewust heel klein. Leraars zijn ruimdenkend de nationaliteiten duiken er ook leerlingen op wiens in hun omgang met jongeren en heel bereikbaar. wortels net iets verder liggen. Elke klasgroep wordt opgevolgd en begeleid door een team van leerkrachten. De titularis is voor leerMet een oppervlakte van liefst acht voetbalvelden is lingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Deze het Klein Seminarie een zeer ruime school. Dat kan leerkracht betekent net iets meer voor een klas en in het begin een beetje afschrikken. Toch biedt zo- is de grootste supporter van zijn of haar klasgroep.


“Samen genieten van ruimte en groen.”


“Onze school draagt zorg voor al haar leerlingen.”


Samen De eerste schooldag is voor groot en klein een spannende dag. Na een uitgebreide kennismakingsronde met je klasgenoten verkennen jullie samen de nieuwe omgeving waar jullie vaak zullen vertoeven. We stellen alles in het werk om elke leerling een veilige start te laten nemen. We verzekeren je dat je voldoende ruimte en tijd krijgt om te wennen aan je nieuwe school. Tijdens de zomervakantie ontvang je van ons een uitnodiging waarop je alle info over deze eerste schooldag vindt. Het aftellen kan dan echt beginnen. Na enkele weken verlaten we onze vertrouwde omgeving en verblijven we drie dagen in het Vormingscentrum in Malle. Op dat moment is het schooljaar even bezig en is iedereen al wat vertrouwd met elkaar. De ervaring leert ons dat we net op dit moment goed kunnen werken aan relatievorming binnen een klasgroep. Tijdens de driedaagse wordt hier flink op ingezet. Nagenoeg heel het programma staat in het teken van groepsvorming en samenhorigheid. Vaak halen leerlingen de ‘Malle dagen’ aan als een hoogtepunt van het schooljaar.

Een peter of een meter is een vijfdejaars die een groep eerstejaars wegwijs maakt op onze school. Samen organiseren de peters en meters diverse activiteiten voor hun petekinderen: boterhammen in de klas of een avondactiviteit tijdens de driedaagse. Ze staan ook op andere momenten voor de eerstejaars klaar. Onze school draagt zorg voor al haar leerlingen. Samen met de ouders voeden we hen op tot jongvolwassenen die stevig in hun schoenen staan. Zo staan we al jaren garant voor een algemene en brede basiszorg. Het is voor ons erg belangrijk om aan elke leerling de ruimte te geven om zichzelf te zijn. Zo krijgt iedereen de kans om zijn kwaliteiten te tonen en zijn grenzen te erkennen en deze waar mogelijk te verleggen.Leerproblemen vormen soms een hindernis. Daarvoor zoeken we in overleg met de leerling, de ouders, de leerkrachten en het CLB naar haalbare compensaties. Die worden jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd met het oog op een groeiende zelfstandigheid.


Innovatief Over de toekomst van het onderwijs wordt op verschillende niveaus nagedacht. hervorming van het secundair onderwijs. Daarom actualiseerden we de studierichtingen van onze eerste graad. Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier de kwaliteit van ons onderwijs kunnen versterken en tegelijk een attractief en uitdagend aanbod kunnen voorstellen aan onze toekomstige leerlingen. Een twaalfjarige krijgt bij ons de kans om een studierichting te kiezen die aansluit bij zijn of haar talenten, vaardigheden en interesses. Onze eerste graad bestaat uit een brede waaier van algemene studierichtingen. In al onze richtingen ligt de nadruk op theorie. Latinisten, moderne wetenschappers, sportieve wiskundigen in spe ... Ze zullen allemaal behoorlijk veel uurtjes met hun neus in de boeken zitten. Veel oud-leerlingen die onze school bezoeken, herkennen vaak amper hun favoriete lokalen en plaatsen. De laatste jaren is er immers flink geïnvesteerd in de verfraaiing en vernieuwing van onze school. Het muzieklokaal, het techniekatelier en de nieuwe wetenschapsklassen bieden het summum van wat een vaklokaal vereist.

Ze vormen en – dit zeggen we zonder blozen – zowat het meest moderne wat je op dat vlak in de verre omgeving kan terugvinden. Hiermee wil het Klein Seminarie de materiële randvoorwaarden vervullen om te kunnen streven naar kwalitatief hoogstaand, innovatief en up-todate onderwijs. Steeds vaker wordt leerstof aan leerlingen digitaal aangeboden. Dit hoeft niet te verbazen, aangezien persoonlijke aandacht, de nadruk op het leerproces en verschillen tussen leerlingen hierbij extra aandacht krijgen. Digitaal leren betekent meer gepersonaliseerd onderwijs, meer directe feedback en een betere aansluiting bij de leefwereld van leerlingen. Ons open leercentrum, de lessen ICT, het digitaal leerplatform Smartschool en de tablets in de klas bieden alle kansen om in te spelen op de digitale noden en behoeften van onze leergierige jongeren.


“Streven naar kwalitatief hoogstaand, innovatief en up-to-date onderwijs.”


“Ook onze schoolploegen zijn graag geziene gasten op tal van interscolaire wedstrijden.”


Sportief De uitgebreide sportaccommodatie speelt een belangrijke rol op onze school. Door ons breed aanbod van sportvoorzieningen werken we tijdens de lessen LO heel gevarieerd aan een gezonde geest in een gezond lichaam. Onze sportieve leerkrachten gaan met onze leerlingen aan de slag op het voetbalveld, de volleybalof basketbalterreinen. Daarnaast kunnen we eveneens uitwijken naar de atletiekpiste, twee turnzalen en een moderne sporthal. Dat sportoase als het ware in onze achtertuin ligt, is uiteraard mooi meegenomen. Het blijft op onze school niet enkel bij een paar uurtjes lichamelijke opvoeding per week. Ook tijdens de middagpauzes kunnen leerlingen sporten. In eerste instantie kunnen klassen op eigen initiatief de sportterreinen op de speelplaats reserveren. Bovendien organiseren de leraars, samen met de leerlingen, een aantal klassencompetities. Daarbij komen er over de verschillende graden heen een zestal bijkomende sportdisciplines aan bod. Voor de wedstrijden in de eerste graad kunnen de LO-leerkrachten rekenen op scheidsrechters uit het vijfde en zesde jaar.

Ook onze schoolploegen zijn graag geziene gasten op tal van interscolaire wedstrijden. Binnen verschillende sporttakken selecteren wij onze beste spelers om deel te nemen aan competities en wedstrijden. Wie al eens kwam kijken naar de jaarlijkse stratenloop in Hoogstraten, weet dat we ook daar elk jaar talrijk vertegenwoordigd zijn. Elk jaar trekken we op sportief vlak alle registers open tijdens de sportdag. Op die weerkerende sportieve hoogmis zoeken we het meestal nog net iets verder. Kajakken, teambuilding, klimmen of een stevig potje rugby? Het zijn maar enkele sporten die de revue passeren op onze sportdag.


Traditioneel Het Klein Seminarie ademt geschiedenis. Kun jij je voorstellen dat hier ooit bier gebrouwen werd, dat er elektriciteit werd opgewekt voor heel Hoogstraten, dat we een eigen harmonie hadden, dat er zelfs een boerderij was en dat de kelders heel belangrijk waren tijdens de oorlog? Al in 1835 liepen de eerste leerlingen door de schoolpoort naar binnen. Duizenden anderen lieten ondertussen onze schoolpoorten weer achter zich. Gewapend met een flinke portie kennis en vaardigheden zochten zij hun weg in de maatschappij. Ze waren er toen klaar voor en dat is nu niet anders. Ons onderwijs is modern en vooruitstrevend, maar de traditionele waarden van toen staan ook vandaag nog centraal. Hou je van taal? Heb je een onstilbare honger naar kennis en wetenschap? Ben jij ook nieuwsgierig naar hoe de Grieken en de Romeinen leefden? Beschik je over de capaciteit om je ergens stevig in vast te bijten? Dan zijn klassieke studiën echt iets voor jou! Latijn en Grieks, oude talen? Er zit meer leven in dan je denkt. Het zijn die ‘klassieke’ talen die een boeien-

de wereld voor je laten opengaan. Latijn en Grieks scherpen je geest en denkvermogen en plaveien als geen enkele andere studierichting de weg naar succes in het hoger onderwijs. Kennis en vaardigheden vind je volop binnen onze school, maar soms moet je ook over de schoolmuren heen kijken. In het Klein Seminarie organiseren we buitenlandse reizen voor de leerlingen van de derde graad. Londen, Parijs en Italië zijn jaarlijks vaste bestemmingen. De begeleidende leerkrachten fungeren als volwaardige gidsen en loodsen je naar alle interessante plekjes. In de eerste en tweede graad zijn de bestemmingen nog niet zo ver. Leren gebeurt ook extra muros: bezoek aan Luik met Franstalige gids, fietszoektocht en het Gallo-Romeins Museum in Tongeren voor de Latinisten, Sportimonium voor de sporters, Technopolis voor de STEM-klassen … Reizen om te leren wordt heel echt in het Klein Seminarie.


“Ons onderwijs is modern en vooruitstrevend, maar de traditionele waarden van toen staan ook vandaag nog centraal.”


“Een krachtige leeromgeving bieden waarin iedereen geprikkeld en uitgedaagd wordt.”


Leergierig Iedereen is uniek. Leerlingen verschillen van elkaar wat interesse, sociale achtergrond, niveau en tempo betreft. Elke leerling doorloopt op zijn eigen manier een leerproces. Als school willen we aan al onze leerlingen een krachtige leeromgeving bieden waarin iedereen geprikkeld en uitgedaagd wordt. In het kader van een brede eerste graad hebben we oog voor de talenten en vaardigheden van elke jongere. Door regelmatig gedifferentieerd te werken ondersteunen we leerlingen die moeite hebben met een bepaald leerstofonderdeel. Leerlingen met wat meer reserve worden uitgedaagd en gestimuleerd. In het secundair moet er meer gestudeerd worden. Sommige leerlingen kunnen dit al heel goed, voor anderen zal het nog een werkwoord zijn. Tijdens de eerste periode van het schooljaar leren we de leerlingen studeren. Een goede studiehouding en een juiste studiemethode zijn erg belangrijk voor het behalen van knappe resultaten. Alle leerkrachten integreren het verwerven van studievaardigheden in hun lessen. Het secundair onderwijs is opgedeeld in drie graden. Op het einde van een graad maak je een studiekeuze. Die bepaalt voor een stukje mee wat de toekomst zal brengen. Het is belangrijk dat hier voldoende over nagedacht wordt. Vooral in het tweede, het vierde en het zesde jaar werken we intensief aan deze studiekeuzebekwaamheid. Dit doen we door uiteenlopende activiteiten te organiseren. Wat dacht je van een heuse talentendag in het tweede jaar, een spannende speeddate in de loop van het vierde jaar en een gezellige studentenbabbel met oud-leerlingen in het zesde jaar?Studieprofielen De eerste graad van het secundair onderwijs beschouwen we als een brede oriënterende graad. Deze sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen verwierven in de basisschool. Door in te spelen op interesses en talenten trachten we de leerling op het einde van het tweede jaar een doordachte en bewuste studiekeuze te laten maken voor de tweede (en mogelijk derde) graad. In het eerste jaar leggen we sterk de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Een groot aantal vakken zijn gemeenschappelijk, dit noemen we de algemene vorming. Toch zijn er tussen de vier richtingen heel wat accentverschillen. De verschillende benamingen van richtingen verwijzen naar het keuzegedeelte, de zogenaamde vijf plusuren. Wie kiest voor een richting in ons eerste jaar, heeft een brede theoretische interesse en wil haar of zijn talenten verder uitdiepen. Vanaf het eerste jaar verwachten we een grote mate van studiediscipline en leerzelfstandigheid.


Lessentabellen Vakken

1 AV

1 LATIJN

1 STEM

1 SPORT

Engels

1 1 1 1

Frans

5 4 4 4

Geschiedenis

1 1 1 1

Godsdienst

2 2 2 2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Mens en samenleving

2

2

2

2

Nederlands

6 4 5 5

Wiskunde

5 4 4 4

Muziek

1 1 1 1

Beeld

1 1 1 1

Techniek

2 2 2 2

Natuurwetenschappen 2

2

2

2

Aardrijkskunde

2 2 2 2

Klassieke talen

-

4

-

-

Project STEM

-

-

3

1

Project Sport

-

-

-

2

32 32 32 32


Profielen 1 AV (algemene vakken)

De richting algemene vakken geeft je een zeer brede vorming. De plusuren worden ingezet om de algemene vakken Frans, Nederlands en wiskunde verder uit te diepen. Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar een studierichting met een van de volgende basisopties in het tweede jaar: moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-sport en ten slotte Economie en organisatie. Na het tweede jaar is doorstromen naar elke richting in het ASO mogelijk.

1 STEM

STEM is de afkorting voor de Engelse woorden Science, Technology, Engineering en Mathematics. Tijdens de drie plusuren van het vak STEM komen al deze componenten binnen verschillende projecten aan bod. De overige twee plusuren besteden we aan verdieping en verbreding van de vakken Frans en Nederlands. Wie kiest voor deze richting, heeft een brede theoretische interesse en wil haar of zijn talenten voor wetenschappen, techniek en wiskunde verder uitdiepen. Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar de volgende richtingen in het tweede jaar: Moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-sport of Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk.

1 Latijn

1 SPORT

Na het eerste jaar kan je doorstromen naar een studierichting met de basisoptie Klassieke Talen. Kiezen voor Moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-sport of Economie en organisatie als basisoptie is uiteraard ook mogelijk. Na het tweede jaar is doorstromen naar elke richting in het ASO mogelijk.

Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar een studierichting met een van de volgende basisopties in het tweede jaar: Moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-sport of ten slotte Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk.

In de richting Latijn besteden we vier plusuren aan het vak Klassieke Talen. Je maakt intensief kennis met de twee klassieke talen Latijn en Grieks en je wordt regelmatig ondergedompeld in de cultuur van de Grieken en Romeinen. Het vijfde plusuur besteden we aan verdieping en verbreding van het vak Frans. Als je kiest voor deze richting, heb je naast een brede theoretische interesse ook veel belangstelling en talent voor klassieke talen.

In de richting SPORT besteden we – naast het vak LO – twee plusuren aan project sport en één aan project STEM. De overige twee plusuren besteden we aan verdieping en verbreding van de vakken Frans en Nederlands. Het is vanzelfsprekend dat wie voor deze richting kiest, heel wat talent en een uitgesproken interesse heeft voor zeer uiteenlopende sportdisciplines.


Ver-reikend Juist kiezen betekent nadenken over interesses, talenten, capaciteiten. Kiezen is ook dromen over de toekomst. Wat kan het Klein Seminarie de volgende zes jaar voor jou betekenen? Wij bieden je graag een overzicht van de studierichtingen die onze school aanbiedt. De lestabellen zijn te vinden op de website van onze school. Wat nu nog veraf lijkt, wordt geleidelijk aan duidelijk. Met een goed uitgekiend studiekeuzetraject proberen we je in de loop van je schoolcarrière juist te oriënteren.


STUDIERICHTINGEN TWEEDE EN DERDE GRAAD (3de graad is een uitdovend traject) Handel 6 5

4 3

Economiemoderne talen

Economiewiskunde

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Moderne talen wetenschappen

Moderne talen Natuurwetenschappen (in aanvraag)

Moderne talenwiskunde

Natuurwetenschappen + SEMi

STUDIERICHTINGEN EERSTE GRAAD

2

1

Tweede leerjaar A met volgende basisopties • Moderne talen en wetenschappen • Klassieke talen (Latijn of Grieks-Latijn) • STEM-wetenschappen • STEM-sport • Economie en organisatie

Eerste leerjaar A • 1 Algemene vakken met plusuren Nederlands, Frans en wiskunde • 1 Latijn met plusuren Klassieke talen en Frans • 1 STEM met plusuren STEM, Frans en Nederlands • 1 Sport met plusuren sport, Frans en Nederlands

Wetenschappenwiskunde

Natuur Sport

Latijn-moderne talen

Latijnwetenschappen

Latijnwiskunde

Latijn

Bedrijf & organisatie

+ Grieks-Latijn

Boekhoudeninformatica Secretariaattalen

Taal & communicatie


“Samen werken wij aan jouw toekomst.”


Tot ziens, toch? We hadden je graag willen ontmoeten, maar COVID-19 heeft daar anders over beslist. Daarom organiseren wij – onder normale omstandigheden – infomomenten waar we op al je vragen een antwoord geven. Samen werken wij aan jouw toekomst. Op ons online infomoment op 24 februari kunnen jullie - weliswaar digitaal kennismaken met onze school. Je kan bij die gelegenheid ook online vragen stellen. Benieuwd naar wat het Klein Seminarie voor jou in petto heeft? Wie wil, kan zich inschrijven vanaf maandag 3 mei. Je zal vanaf die dag op onze website alle benodigde info terugvinden. Als dat gebeurd is, ben je zeker van je plekje op onze school. Ook tijdens de zomervakantie is er in principe mogelijkheid tot inschrijven. Wij kijken nu al uit naar jou! Wikken en wegen... Ook dat is kiezen. Misschien twijfel je nog en wil je meer informatie. Ook hier verwijzen we u graag door naar onze website en sociale media waarop wij u vanaf 24 februari op regelmatige basis nieuwtjes, updates, filmpjes posten en u zo op de hoogte zullen houden. En als u toch nog andere vragen zou hebben, maken wij uiteraard graag tijd voor een telefonisch, persoonlijk gesprek. Neem even contact op met de school om een moment te plannen.


Klein Seminarie Vrijheid 234 2320 Hoogstraten 03 340 40 40 info@klein-seminarie.be www.klein-seminarie.be Klein Seminarie KS Hoogstraten @Klein_Seminarie kleinseminariehoogstraten


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.