Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 2

SAYI 76

www.haber56gazetesi.com

12 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayý olmak isteyen hemþerilerimiz parti merkezlerine baþvurdular. Baþvurularda dikkat çekenlerden biri de Diyarbakýr'daki Siirtliler Derneði baþkaný Adnan Öktüren idi, Öktüren 14 Mart Pazartesi günü saat 10:30 sýralarýnda ak parti il binasýna kalabalýk bir gurupla gelerek ak partiden aday adayý olmak için resmi baþvurusunu yaptý. Baþvuru sýrasýnda bir konuþma yapan Disi-Der Baþkaný Adnan Öktüren; ''Öncelikle herkesin þunu bilmesini isterim Allah nasip ederde sizlere hizmet etme þerefi bana verilirse ulaþýlabilir bir vekil olacaðýmýn altýný çizmek isterim. Ýhtiyaç duyulduðu an buna yanýt verebilecek, kaynaklarýn ve yatýrýmlarýn aktarýlmasý için çalýþan, seçmenine sýrtýný dönen deðil, seçmeni ile omuz omuza yürüyen, gücünü seçmeninden alan, ona güç katan bir vekil olacaðým." Dedi.

Ý

stanbul Siirtliler Derneði Baþkaný Aydýn Candabakoðlu, yönetim kurulu üyeleri mesut altunç ve iþ adamý Ali Nafiz Soysal kanal56 televizyonunu ziyaret ederek yönetim kurulu baþkaný Necdet kuzu ile görüþtüler.

Diyarbakýr'da düzenlenen Siirtliler gecesine katýldýktan sonra ilimize gelen Sider Baþkaný Aydýn Candabakoðlu ve beraberinden ki heyet kanal56 televizyonunu ziyaret etti.

15 MART 2011

sayfa6  

SAYFA 6 SALI YIL 2 SAYI 76 adamý Ali Nafiz Soysal kanal56 televizyonunu ziyaret ederek yönetim kurulu baþkaný Necdet kuzu ile görüþtüler. Di...