Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 2

SAYI 69

www.haber56gazetesi.com

SÝÝRT SPOR KONGRESÝ YAPILDI Spor Toto ligi 3 grupta mücadele eden Siirt Sporun olaðan genel kurulu yapýldý. Halk Eðitim Merkezinde yapýlan genel kurula tek listeyle seçime gidildi. Divan Baþkanlýðýný eski futbolculardan Abdullah Söyler'in yaptýðý genel kurulda eski yönetim ve denetim kurulu raporlarý okundu ve aklandý. Yönetime Seçilenler: Baþkan M. Fadýl Akgündüz, Bilal Veysi Yaþar, Giray Ozan, M. Ayhan Özgen, Barýþ Ýlçin, Yusuf Kenan Çavuþoðlu, M. Beþir

Aksoy, M. Kemal Varýr, Nedim Tekin ve Alaattin Akýnay'dan oluþan liste yönetim kurulun, Edip Melayim, Kamil Aparý ve Salih Batðý'dan oluþan liste denetim kuruluna seçildi. Genel kurula kayýtlý 497 üyeden 195 oy kullandý.

OKULLARARASI SPOR MÜSABAKALARINDA DERECEYE GÝREN OKULLARA ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ 20102011 Eðitim ve öðretim yýlýnda okullar arasý spor müsabakalarýnda dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. 14 Eylül Kapalý Spor Salonunda düzenlenen törende futbol küçüklerde Çevik Ersin Temel Ýlköðretim Okulu, genç erkeklerde Þ.Zafer Kýlýç Spor Lisesi, genç kýzlarda Gazi Lisesi, futsalda genç erkeklerde Þ.Zafer Kýlýç Spor Lisesi, basketbol yýldýz kýzlarda Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okulu, basketbol yýldýz erkeklerde Sancaklar Ýlköðretim Okulu, hentbol yýldýz kýzlarda Kurtalan Fatih Ýlköðretim Okulu, yýldýz erkeklerde 14 Eylül Ýlköðretim Okulu, genç erkeklerde Þ.Zafer Kýlýç Spor Lisesi, genç kýzlarda Selami Deðer Anadolu Lisesi takýmlarý ile güreþ ve teakvando da bireysel olarak kilolarýnda birinci olan öðrencilere ödül ve kupalarý verildi. Öðrencilere ödülleri Milli Eðitim Müdürü T.Fikret Eteker, Gençlik ve Spor Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan verildi. Birinci olan takýmlar bölge yarýþmalarýnda Siirt'i temsil etmeye hak kazandýlar.

25 OCAK 2011

DEPLASMANLI BÖLGESEL BASKETBOL LÝGÝ POLÝS GÜCÜ SPOR VAN BELEDÝYE SPOR

D

eplasmanlý Bölgesel Basketbol liginde oynanan önemli maçta Siirt Polis Gücü Spor güçlü rakibi Van Belediye Spor 64-51'lik bir skorla yendi.

Her iki takýmýn play-offa kalmayý garantilediði maç 14 Eylül Kapalý Spor Salonunda oynandý. Maçý, Vali Musa Çolak, Emniyet Müdürü Recep Güven, Kulüp Baþkaný Zekeriya Batký, Siirt Spor eski baþkanlarýndan Beþir Ýlçin ve emniyet müdürlüðü üst düzey yöneticileri izledi. Vali Çolak, maçtan sonra her iki takýmýn sporcularýný kutladý ve hatýra fotoðrafý çektirdi.

S

por Toto Ligi 3.lig 3.grupta mücadele eden takýmýmýz Siirt Spor Kars'tan eli boþ döndü. Siirt Spor 2'nci devrenin ilk maçýnda deplasmanda Kars Spor ile karþýlaþtý. K a r s S p o r d e p l a s m a n ý n d a k a r þ ý l a þ m a n ý n 23.dakikasýnda yediði golle maçtan 1-0 maðlup ayrýldý. 2'nci devrenin ilk maçýnda aldýðý bu yenilgi ile zirvede hýzla uzaklaþan Siirt spor kötü gidiþine devam ederek 26 puan ile 8'inci sýraya geriledi. Siirtspor haftaya Pazaspor ile Atatürk Stadyumunda 13:30'da karþý karþýya gelecek.

sayfa6  
sayfa6  

Spor Toto ligi 3 grupta mücadele eden Siirt Sporun olaðan genel kurulu yapýldý. Halk Eðitim Merkezinde yapýlan genel kurula tek listeyle seç...