Page 1

SAYFA 6 SALI YIL 2

SAYI 61

www.haber56gazetesi.com

30 KASIM 2010

SÝÝRT SPOR 1 SANCAKTEPE BLD 1

S

por Toto Liginde mücadele eden temsilcimiz Siirt Spor kendi evinde konuk ettiði Sancaktepe Belediye Sporla 1-1 berabere kalarak aðýr bir yara aldý.

Kýrýkhan deplasmanýnda çýkan olaylar nedeniyle 2 maç saha kapatma cezasý alan Siirt Spor karþýlaþmaya taraftarýndan yoksun çýktý. Karþýlaþma ev sahibi ekip Siirt Spor'un vuruþuyla baþladý. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan konuk ekip oldu. Dakika 1'de kalecinin kendi yarý alanýndan kullandýðý serbest vuruþta topa iyi yükselen Emrah kafa vuruþuyla takýmýný 1-0 öne geçirdi. Karþýlaþmaya 1.dakikada yediði golle 1-0 yenik baþlayan Siirt spor rakip kaleye yüklenmeye baþladý. Bulduðu pozisyonlarý deðerlendiremeyen Siirt spor dakika 42'de sað taraftan geliþtirdiði atakta ceza sahasýna ortalanan topa iyi yükselen Yusuf takýmýnýn beraberlik golünü kaydetti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-1 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýya konuk ekip Sancaktepe Belediye Spor baþladý. Siirt Spor ikinci yarýda da karþýlaþmanýn tek hakimiydi. Yakaladýðý pozisyonlarý cömertçe harcayan Siirt spor kendi sahasýnda aðýr bir yara aldý. Dakika

88'de Nedim Gül gördüðü kýrmýzý kartla son dakikalarda takýmýný 10 kiþi býraktý. Kendi sahasýnda aldýðý bu beraberlikle puanýný 22'ye çýkaran Siirt spor haftaya grubun zayýf ekiplerinden Kýrýkkale spor ile karþýlaþacak.

MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ 91 MUÞ GENÇLÝK 93

E

rkekler Bölgesel basketbol liginde mücadele eden takýmlarýmýzdan biri olan Milli Eðitim Gücü Spor kendi sahasýnda Muþ Gençlik Spor'u aðýrladý. Bu sene uygulanan bölgesel basketbol liginde milli eðitim gücü spor ve polis gücü spor ilimizi temsil ediyor. Erkekler Bölgesel Basketbol Liginin ilk haftasýnda ayný grupta yer alan iki takýmýzý birbirleriyle karþý karþýya geldiler. Karþýlaþmayý polis gücü spor kazandý. Basketbol liginin 2.haftasýnda milli eðitim gücü spor konuk ettiði muþ gençlik spor'a 93-91 maðlup oldu. Maçýn ilk yarýsý 44-40 muþ gençlik spor'un üstünlüðüyle sona erdi. Ýkinci yarý çekiþmeli anlara sahne oldu. Normal süresi 81 -81 berabere biten maçýn uzatma dakikalarýnýn sonunda yediði basketle Milli Eðitim Gücü Spor karþýlaþmadan 93-91 yenik ayrýldý.

MÝLLÝ GÜREÞÇÝMÝZ EVÝN DEMÝRHAN GÜREÞ TARÝHÝNE GEÇTÝ

G

üreþ Vakfý tarafýndan Ankara Rixos Otel'de düzenlenen Yýlýn Oscar'larý ödül törenine katýlan Evin Demirhan, ödülünü milli haltercimiz Halil Mutlu'nun elinden aldý. Bayanlarda ilk defa altýn madalya alarak Türk güreþ tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Evin Demirhan'ý kutlayan Vali Musa Çolak, son yýllarda Siirtli sporcularýn uluslar arasý þampiyonalarda büyük baþarýlar elde ettiklerini hatýrlatarak, "Son yýllarda amatör sporcularýmýz uluslar arasý turnuvalarda bizi gururlandýran dereceler elde ettiler. Kýt imkanlarla þampiyonalara hazýrlanan sporcularýmýza Valilik olarak sahip çýkýyor ve destekliyoruz. Ýnanýyorum ki imkanlar kalýcý hale getirildiðinde bu baþarýlar artarak devam edecektir. Bu vesileyle Avrupa Þampiyonasýnda büyük baþarý elde ederek, þampiyon olan milli güreþçimiz Evin Demirhan'ý ve yetiþmesinde emeði geçenleri kutluyorum." dedi.

sayfa6  

MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ MUÞ GENÇLÝK 91 93 SAYFA 6 SALI YIL 2 SAYI 61 www.haber56gazetesi.com 30 KASIM 2010 rkekler Bölgesel basketbol liginde üreþ...

sayfa6  

MÝLLÝ EÐÝTÝM GÜCÜ MUÞ GENÇLÝK 91 93 SAYFA 6 SALI YIL 2 SAYI 61 www.haber56gazetesi.com 30 KASIM 2010 rkekler Bölgesel basketbol liginde üreþ...