Page 1

TÜM SÝÝRT HALKININ KURBAN BAYRAMINI KUTLAR SÝZE AÝLENÝZE MÝLLETÝMÝZE ve ÜLKEMÝZE ESENLÝKLER GETÝRMESÝ DÝLEÐÝYLE SAYGILARIMI SUNARIM M.Muhdi KOYUNCU CHP SÝÝRT ÝL BAÞKANI

CANSABUNCU PETROL Pet.Ütr.Paz.Dað.San.Tic.Ltd.Þti. Adres : Veysel Karani Caddesi - SÝÝRT Tel: 0 ( 484 ) 223 21 65 Fax: 0 ( 484 ) 223 95 80

TEMÝZ AKARYAKITIN ADRESÝ EV ve ÝÞYERLERÝNE MOTORÝN VE KALORÝFER YAKITI SERVÝSÝ YAPILIR

Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin bir araya geldiði, rahmet ve þefkat dolu günlerin en deðerlilerinden olan Kurban Bayramýnýz kutlu olsun.

TÜM ÝSLAM ALEMÝÝN KURBAN BAYRAMINI KUTLUYOR SAÐLIKLI GÜNLER DÝLÝYORUZ Adres : Atatürk Bulvarý No:32

Tel: 0484 223 65 00 - 223 65 01 223 65 02 - 223 55 55 Fax: 0484 2236503

sayfa3  

Pet.Ütr.Paz.Dað.San.Tic.Ltd.Þti. Tel: 0484 223 65 00 - 223 65 01 223 65 02 - 223 55 55 Fax: 0484 2236503 EV ve ÝÞYERLERÝNE MOTORÝN VE KALORÝ...

Advertisement