Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

21

www.haber56gazetesi.com

02 SUBAT 2010

DOĞRU TARAFSIZ OBJEKTİF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCİLİK

DOST

m.yardim@haber56gazetesi.com

www.kanal56.net

TARİHİMİZ - KÜLTÜRÜMÜZ SİİRT ADININ KAYNAĞI

S

iirt adının Sami dilinden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın,Keert (Kaa'rat) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır.Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryaniler kente Se'erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) demişlerdir. XIX. yüzyıl'da da Sert, Seerd, Sört, Sairt, olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimi ile benimsenmiş. Diğer bir kaynakta Siirt isminin, "Seert" anlamında ki "üç yer" anlamına geldiği söylenir. Siirt adının nereden geldiği konusunda değişik görüşler vardır. Bazı kitaplarda şöyle geçmektedir:Doğu Anadolu tarihi adlı kitap Siirt, Sert, Kamus adlı kitapta Tiğrakent olarak geçmektedir.Şimdiki Siirt, eski Siirt'in üstündeki sırtlarda kurulmuş olduğu için yukarıda sözü edilen "Sırt" kelimesi mevki ve kelime ilgisi bakımından daha uygun olarak görülmektedir.Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştiği bir alanda kurulmuştur. Bu yüzden kuzeyinde ve güneyinde ortaya çıkan uygarlıklar, yörenin kültürel gelişmesinde etkili olmuştur. Bölgenin dağlık oluşu ve ulaşım imkanlarının yetersizliği, gelişmiş kentlerin kültür merkezlerinin ortaya çıkmasını engellemiştir.Güneydoğu Anadolu tarih öncesi araştırmaları karma projesi kapsamında,Siirt ilinde yapılan yüzey araştırmalarında Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Helenistik, Roma, Bizans-İslam ve Yakınçağ'ı kapsayan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Günümüzdeki kültürel yapı Türk- İslam kültürünün etkisiyle biçimlenmiştir.

SİİRT'İN TARİHİ

M.Ö.3000 İslam Uygarlıkları Dönemi İ.Ö.3000 ve 2000'lerde Güneydoğu toroslar iki kültür alanını birbirinden ayırmaktaydı.Güneyde Mezopotamya'da gelişmiş bir tarım kültürü, kuzeyde ise Doğu Anadolunun yüksek yaylasın da ilkel tarımcılığa ve hayvancılığa dayalı daha yavaş gelişen bir kültür vardı. İki kültürün kesiştiği yerde bulunan Siirt'e yayla kültürü özellikleri görülmekteydi.

İslam Uygarlıkları Dönemi

6

39'da Elcezire'nin fethi için görevlendirilen İlyas Bin Ganem Diyarbakır yöresini islam mücahidlerine açtığı zaman Siirt'e aynı akibete uğramıştır. Diyarbakır'ın zaptında mühim hizmetleri bulunan Halit Bin Velid Hasankeyf savaş'ında muzaffer olduktan sonra sıra Siirt'e yürümüş şehrin o zamanki hakimi Hersolu itaatini arz ederek, şehri teslim etmiştir. Bundan sonra Siirt hakimliğine sahabeden olan Hişşamoğlu Hakem tayin olmuştur.

Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Dönemi

M

alazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başlamış ve Büyük Selçuklu Devleti'nin isteği dışında küçük Türk devletçikleri kurulmuştur. Siirt yöresi Hasankeyf, Artukluların yönetimindeydi. Artuklular'a bağlı göçebe Türkmenler yöreye yerleşmiş, Artuklu beyleri ve askerleri kentlerde Türkleşmenin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Beylerinin Alp, İnanç, Yağbu gibi Türk adlarını kullanmaları ; Artuklularda Türkmen geleneğinin güçlülüğünü göstermektedir. Bağlı oymaklara "Ok Gönderme" biçimindeki Orta Asya Geleneği de Artuklarda sürmekteydi.

Cumhuriyet Döneminde Siirt

C

umhuriyet döneminde Siirt, komşu illerle dahi ilişkisi sınırlı ticaret yollarından uzak bir yerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen dönüşümler yöreyi pek az etkilemiş geleneksel, toplumsal, kültürel yapı uzun süre korunmuştur.

HAFTALIK YAYIN AKIŞI ÇARŞAMBA 03 ŞUBAT 2010

SALI 02 ŞUBAT 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ KADIN OLMAK (TEKRAR) YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR SPOR GECESİ HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA DİNİ FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI İLAHİ SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA DİNİ FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR ÇOBAN SHOW(CANLI) HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

TATİL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖĞLE BÜLTENİ SAFARİ BELGESEL HABER 56 JENERİK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENİ AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

İyi bir dostu olanın aynaya bakma gereksinimi olmaz demişler. Demek ki Dost dostun aynasıdır, aynı zamanda dostuna dışardan bakan bir göz, acıda olsa onun hayrına olanı söyleyendir. Onun için dost acı söyler sözü dilimize yerleşmiştir. Aynı zamanda dost dostunun aynısıdır yani adeta yedeği gibidir. Sende olmayanı ihtiyaç duyduğu da yedeğinde bulduğundur dost. Yani dost tercihte önceliği dostundan yana kullanandır. Bir gün büyük bir zat talebesiyle yemeğe oturmuş.ve talebesinden ekmek istemiş..ekmeği ikiye bölen talebe bir parçanın diğerinden büyük olduğunu görmüş ve büyük parçayı hocasına uzatmış..ekmeğe uzanırken derin bakışla talebesini süzen zat talebesini meraklandırmış.yemek yendikten sonra hocasına sormuş” Hocam ekmeği alırken bana çok derin baktınız,sebebi nedir?..Hoca talebesine dönerek şu manidar dersi vermiş..Sana şimdi söyleyeceklerim arkadaş seçiminde rehberin olsun..bir arkadasın herhangi bir dünya malını ikiye böldüğünde büyük olan parçayı kendisine alıyorsa onunla irtibatını hemen kes,çünkü o kişi ihlas ile değil menfaat duygusu ile hareket ederek hakiki dost olmadığını göstermiştir..tabi ki güzel ve güvenilir dost Allah’tır. Ayeti kerimede Allah müminlerin dostudur, kâfirlerin Allah gibi dostu yoktur buyrulur. Bediüzzaman da “Dost istersen Allah yeter, yaran istersen kuran yeter, mal istersen kanaat yeter, düşman istersen nefis yeter, nasihat istersen ölüm yeter diyor.” Daha sonra Allah için olan dostluklar gelir. Zaten gerçek dost Allah’ı hatırlatandır, Asıl olan gördüğümüzde Allah’ı unutturan dostlar yerine, unuttuğumuzda Allah’ı hatırlatan dostlarımızın olması değil midir? Kendimize dostluk yapmak istiyorsak önce Allah’a dost olalım. Zaten Allah la dostluğu kuvvetli olanlar her şeye karşı dostane duygular içinde olur. Ali Fuat BAŞGİL derki, dost olacağın kişi de şu üç özellik bulunsun; çalışkan olsun senide etkiler, dürüst olsun güven içinde olursun, iyi niyetli olsun sırtını dayayabilesin. Güzel bir dostluk ahirete taşınacak arkadaşlıktır der bir başkası. Ve en güzel dostluklar dünya görüşü aynı olanların dostluklarıdır. Cennette kiminle kol kola gezmek istiyorsan bil ki o senin dostundur. Dünya’da da sıkılmadan yürüyorsanız saatlerce ve hiç konuşmadan siz dostsunuz demektir. Hatta yıllarca konuşmasanız da görüşmeseniz de yine eminseniz birbirinizden ve konuşmaya sanki yarım kalmış cümleleri tamamlamak için başlamışsanız siz geçekten dostsunuz. Sırlarınızı biliyorsa ve bu sizi endişelendirmiyorsa dışarıya sızdırmayacağından eminseniz siz tam bir dostsunuz. Sizin olmadığınız yerde sizin adınıza karar verecek durumdaysa birisi o sizin ruh ikizi bir dostunuzdur o kadar yakınsınız demektir İbrahim hakkı HZ. anlarsa uzağım yakınımdır, anlamasa yakınım uzağımdır der. Ondandır âlimler kitap biriktirir cahiller para akılı insanlarda dost biriktirir. İnsan dost bildiğinde fani olmalı. Buna tefani sırrı denir. Kendini yok saymalı ve her şeyi ile dostunda hayat bulmalı. Nazım Hikmette dostluğu şu mısra ile özetler ”o gider, bu gider, şu gider, dostluk, sen yanı başımızda kalırsın… Bir Hak dostu da şöyle der; Hakiki dost düştüğünde dostunu kollayandır, her işin de başını sallayan değil. Hâsılı dostluklarda Allah için olmalı, Allah için sevmeli, Allah için almalı Allah için vermeli ve bir gün bitecekse de Allah için bitmeli vesselam…

PAZAR 07 ŞUBAT 2010

CUMARTESİ 06 ŞUBAT 2010

CUMA 05 ŞUBAT 2010

PERŞEMBE 04 ŞUBAT2010

Müzeyyen YARDIM

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

MİSTİK

SAYFA

TATİL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖĞLE BÜLTENİ SAFARİ BELGESEL HABER 56 JENERİK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENİ AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR TÜRK SİNEMASI HABER 56 YABANCI SİNEMA HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

PAZARTESİ 08 ŞUBAT 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR GRUP OLUŞUM İLE PAZAR ERTESİ KEYFİ HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

sayfa2  

M.Ö.3000 slam Uygarlıkları Dönemi www.haber56gazetesi.com 02 SUBAT 2010 umhuriyet döneminde Siirt, komşu illerle dahi ilişkisi sınırlı ticar...