Page 1

2

SALI YIL 1

SAYI

26

www.haber56gazetesi.com

26 OCAK 2010

DOĞRU TARAFSIZ OBJEKTİF HALKTAN OLAN HALKLA OLAN HABERCİLİK

İMAN

m.yardim@haber56gazetesi.com

www.kanal56.net

TARİHİMİZ - KÜLTÜRÜMÜZ İSMAİL FAKİRULLAH HZ.

smail Fakirullah Hz.Hicri 1067 'de recep ayı Regaip kandiline rastlayan cuma gecesi dünyaya gelmiştir. Babası Hoca Kasım Efendi'dir. İsmail Fakirulluh Hz. çocuk yaşlarında ilim tahsiline başlamış ve hoca oluncaya kadar ilim tahsiline aralıksız devam etmiştir. 24 yaşındayken babasını kaybetmiş tir. Bu yaş ta evlenerek oturduğu camide müderrislik ve imamlık yapmaya başlamıştır. 30 yaşında annesini kaybettikten sonra Züht ve Takvasının gereği olarak kendisine bir tarla satın almış, bizzat kendi elleriyle asma ağaçları dikmiş ve geçimini sağlamak için çalışmıştır. Tarla ekmiş ekin biçmiştir.40 yaşına kadar günlerinin çoğunu oruçla geçirmiş, orucunu bir kaç üzüm tanesiyle açmıştır.40 gün konuşmadan, yeme içmeden kesilerek mana alemine dalmıştır. Kırkıncı gün gözünü açmış bir tas su içmiş ekşi nar aşı isteyip bir parça ekmekle yemiş ve kendine gelmiştir. Bundan sonra yemeğini normal yemeye başlamıştır. Daha sonra Kırksekiz yaşında Hacc'a gitmiştir.İsmail Fakirullah Hz' nin biri kız olmak üzere 5 çocuğu vardı. İbrahim Hakkı Hz' nin üstadı olan İsmail Fakirullah Hz'nin büyük k e r a m e t l e r i o l m u ş t u r. Bunlardan bir tanesi de kuyu hadisesidir. İsmail Fakirullah Hz 48 yaşında iken komşularından biri vefat e d e r. O n l a r ı n e v l e r i n e taziyeye gider. Taziyede bulunduktan sonra namaz vakti izin alıp, eve dönmek isterken avluda bulunan ve içinde su bulunma yan 22 metre derinliğinde bir kuyuya düşer.İsmail Fakirullah Hz'nin camiye gelmediğini gören cemaat. İsmail Fakirullah Hz'ni aramaya başlar. Nihayet taziye evinden çıkanlar İsmail Fakirullah Hz'nin kuyudan seslerini işitirler. Bunun üzerine kuyuya biri inerek İsmail Fakirullah Hz' ni kuyudan çıkarır. Büyük mürşid kuyudan çıkarılırken sarığı başında, terliği ayağında ve kaşındaki ufak sıyrık haricinde vücudunda her hangi bir yara veya kırık olmadığı halde olup bitenlerden habersiz hala o manevi mecliste içtiği muhabbet ve ilahi aşk şarabının etkisiyle istiğrak halindeydi. İsmail Fakirullah Hz'nin camiye gelmediğini gören cemaat. İsmail Fakirullah H z ' n i a r a m a y a b a ş l a r. Nihayet taziye evinden çıkanlar İsmail Fakirullah Hz'nin kuyudan seslerini işitirler. Bunun üzerine kuyuya biri inerek İsmail Fakirullah Hz' ni kuyudan çıkarır.

İ

Büyük mürşid kuyudan çıkarılırken sarığı başında, terliği ayağında ve kaşındaki ufak sıyrık haricinde vücudunda her hangi bir yara veya kırık olmadığı halde olup bitenlerden habersiz hala o manevi mecliste içtiği muhabbet ve ilahi aşk şarabının etkisiyle istiğrak halindeydi.Kendisini kuyudan çıkarmak isteyenlere "Beni kendi halime bırakın artık benim sizinle işim kalmadı benden uzaklaşınız" diyerek kendisini mevlasıyla o manevi mecliste hazır bulunan evliya ruhlarıyla baş başa bırakmalarını ısrarla istemiştir. İsmail Fakirullah Hz ayıldığında kuyuya düştüğ ünden haberi olmadığını ancak kuyuda bulunduğu zaman zarfında yüce ALLAH'ın tecelli sıfatlarıyla müstağrik olduğunu birçok evliyanın ruhlarıyla tanıştığını ifade eder. İsmail Fakirullah Hz.'nin istiğrak hali 8 yıl boyunca devam etmiştir. 9.yıl istiğrak halinden ayrılıp cenab-ı Hak'tan aldığı feyz ile insanları hak yoluna irşada başlamıştır. Bir tarafta "Uvey siye" tarikatının esasları doğrultusunda her kesimden insanları irşad ederken diğer taraf taşer-i ilimler ve müspet ilimlerde dünyaca ünlü meşhur ilim adamları yetiştirmiştir. Hay atını Hak yolda insanları irşad etmekle geçiren bu büyük veli hicri 1146,Miladi 1734 sen esinde ruhunu mevlasına teslim etmiştir. Kabri Tillo kabristanlığı'nda kendi istemiyle anılan türbededir. İsmail Fakirulluh Hz'nin vefatından sonra halka tanıtan İbrahim Hakkı Hz 'dir. Her sene binlerce kişi türbesini ziyaret etmektedir.Bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda ve bir hol ile bi kuleden ibarettir. Türbe nin asıl özelliği;Tillo'nun 3-4 Km. doğusundaki bir tepe üzerine yapılmış olan duvardaki 40x50Cm boyundaki pencereden her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü yeni doğan güneşin ilk ışınları, türbenin tümü kale duvarının etkisiyle gölgede kalırken, pence re boşluğundan geçip türbe kalesinin pencere sine vurarak kırılmak suretiyle İsmail Fakirullah Hz.'ne ait sandukanın baş tarafını aydınlatmasıdır.Bunula ilgili "yeni yılda doğan ilk güneş, hocamın baş ucunu aydınlatmazsa, ben o güneşi neyleyim"sözü İbrahim Hakkı'nın hocasına olan saygısını göstermektedir.Ne yazık ki bu ışık düzeni,türbenin restorasyonu sırasında bozulmuş bulunmak tadır. Avrupa'nın bir çok uzman bilim adamı, bütün uğraşlarına rağmen bu ışık düzenini eski orjinal haline getirememişlerdir. Türbe son olarak 1963 yılında Vakıflar genel müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

HAFTALIK YAYIN AKIŞI ÇARŞAMBA 27 OCAK 2010

SALI 26 OCAK 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 22:30 23:00 01:00 02:00 04:00 06:30

ANADOLUDA SABAH HABER 56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ KADIN OLMAK (TEKRAR) YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR SPOR GECESİ HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA DİNİ FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR GÖNÜL DÜNYAMIZ HABER 56 YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI İLAHİ SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA DİNİ FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR ÇOBAN SHOW(CANLI) HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

TATİL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖĞLE BÜLTENİ SAFARİ BELGESEL HABER 56 JENERİK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENİ AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR KÜLTÜR SANAT PROGRAMI HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

İman bir kalp ameliyesidir, kalp işidir. Yani izan ve idraktir. Allah'ın varlığından ve birliğinden emin olmaktır. Aynı zamanda peygamber (sav) tarafından getirilenlere inanmaktır. Kalp ile tasdik dil ile ikrar edilirse hüsnü kabul görür İmanın insanın hem dünyasına hem ahiren hayatına hem sosyal hem de kişisel dünyasına hitap eden son derece önemli yönleri vardır. iman edenler dışın da kimsenin kolay kolay anlamayacağı ve müminin de hayatını kolaylaştıran ve koruyan bir özellik taşırlar. Kişisel dünyası ile her zaman ve her yerde, kendisi ile beraber bulunan her halini görüp gözeten bir dost olduğunun ve yanlız olmadığı hissi içinde olur. başına gelen her şeyin ondan geldiğinin bilinci ile kısmen daha rahattır. Ama güze şeylerin bir lütuf, kötü görünenlerinde bir uyarı veya bir hatasından dolayı yada sonuç itibarı ile derece atlamaya ait imtihanlar olduğunu bilinci ile her zaman bir çıkış yolu bulur. Allah ile irtibatı zayıf birinin büyük bir hadise karşısında nasıl tepki vereceğini düşünün Bu olay neden benim başına geldi, neden ben seçildim, ne yapmam lazım, gibi sorularla çok ciddi bir mücadele içersine girecek ve muhtemelen bu soruların hiçbiri gerçek bulamayacaktır.. Ama mümin Allahın her işinde bir hikmet olduğuna inandığı için, işin hikmetini arar tabiki herkesin iman derecesi aynı olmadığı için herkes olaylardan iman derecesine göre etkilenir mesela bir asker şehit olur aile iman derecesi çok yüksek ise beni tebrik edin öğlum şehit oldu der.bir başkası çok fazlası ile yıkılır. yani insanlar olaylardan imanları kadar etkilenir. Sosyal hayatı adına. iman insanın sosyal hayatınıda dizayn eder o biri bizi gözetliyor piskolojisi ile hareket eder, yani canımın istediği gibi hareket edemem der. ve dinin kendine yüklediği misyonu kendinden başlayarak halkının canlı cansız bütün varlığın hakkını titizlikle, gözetir. hiç bir şeye karşı yanlış yapma hakkım yok der, şayet bilmeden bir hata yapmış ise hemen telafisine çalışır iman insanın ahiret hayatınıda garantiye alan tek kurtuluş yoludur.o inandığı gibi yaşarsa ebedi saadete sahip olur.ve cennem den de ancak iman etmekle kurtulur.rabimiz hepimiza aksine ihtimal vermeyecek şekilde iman etmeyi nasip etsin

PAZAR 31 OCAK 2010

CUMARTESİ 30 OCAK 2010

CUMA 29 OCAK 2010

PERŞEMBE 28 OCAK 2010

Müzeyyen YARDIM

08:30 10:00 11:30 13:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 02:00 03:00 05:30

MİSTİK

SAYFA

TATİL SABAHI GONCA AYNA BELGESEL ÖĞLE BÜLTENİ SAFARİ BELGESEL HABER 56 JENERİK REKLAM VE TANITIM KADIN OLMAK YABANCI FİLM HABER 56 AKŞAM AJANSI BELGESEL(TANITIM) ANA HABER BÜLTENİ AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR TÜRK SİNEMASI HABER 56 YABANCI SİNEMA HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

PAZARTESİ 01 ŞUBAT 2010 07:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 23:00 00:00 00:20 02:00 03:00 05:30

ANADOLUDA SABAH HABER56 ÇİZGİ FİLM YEŞİL OBA TARÇIN VE ARKDAŞLARI KLİP SAATİ GÜN ORTASI HABERLERİ HABER 56 YABANCI SİNEMA TÜRK SİNEMA HABER 56 AKŞAM AJANSI DİNİ BELGESEL ANA HABER BÜLTENİ JENERİKLER VE REKLAMLAR GRUP OLUŞUM İLE PAZAR ERTESİ KEYFİ HABER 56 PROGRAM BİTİŞ YABANCI FİLM HABER 56 YABANCI FİLM MÜZİK

sayfa2  

smail Fakirullah Hz.Hicri 1067 'de recep ayı Regaip MMSTTK MMSTTK Müzeyyen YARDIM www.kanal56.net SALI 26 OCAK 2010 ÇARŞAMBA 27 OCAK 2010 PE...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you