Klaverbledtsje editie 7 jaargang 42 2018

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Stratenvolleybal

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 1

11

Haren in de wind

Nr. 7 - jaargang 42 - 2018

13

Toen en nu: Tsjerke

23

16-04-18 (week16) 10:45


Dorpsagenda Donderdag 19 april 20.00 uur............ Lezing ‘Gezond ouder worden’ in dorpshuis

Zondag 22 april 10.00 uur........................... Kerkdienst, ds. S. Blok

Vrijdag 27 april Vrijmarkt bij Dorpshuis Dienstenveiling Geertjan Fekken

Zondag 6 mei 10.00 uur.................... Kerkdienst, ds. L. de Ruiter

Vrijdag 11 mei Open Boerderijendag bij fam. Van Ginneken (Klidze Rjocht 5)

Zaterdag 12 mei 14.00 uur.................... Opening kunstexpositie in dorpshuis

Zondag 20 mei Eerste Pinksterdag 10.00 uur............................ Kerkdienst, ds. S. Blok

Zondag 3 juni 10.00 uur................. Kerkdienst, ds. D. Deuzeman

Vrijdag 8 juni 18.00 uur..................... Ronde vrijwillige bijdrage ‘t Klaverbledtsje

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 2

16-04-18 (week16) 10:45


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 7- Jaargang 42, April 2018

Hoera, het is lente! De narcissen en krokussen knallen de grond uit, de lammetjes dartelen weer in de wei en het is langer licht ’s avonds. Genieten! Het eerste weekend met hoge temperaturen hebben we inmiddels achter de rug en daar was iedereen eigenlijk wel aan toe. De komst van de lente betekent ook dat het einde van het (sport)seizoen in zicht is en dat het bestuur

Colofon Bestuur: Hylke de Vries, Berend van der Molen, vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Wiesje Elzinga, Elly

en de redactie van ’t Klaverbledtsje binnenkort van

Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong,

een zomerstop gaan genieten. Dit is dan ook het

Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra,

een-na-laatste nummer van dit seizoen. Bomvol verslagen van alles wat er in ons mooie dorp heeft plaatsgevonden afgelopen tijd. Best veel: van een succesvolle feestavond in het dorpshuis met band De Koffer tot de opening van Haren in de Wind. Ook het stratenvolleybaltoernooi heeft plaatsgevonden: een gezellige en fanatieke avond in de sporthal met de buren en buurten. U leest het allemaal verderop.

Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter. E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Inhoudsopgave Dorpsagenda ..........................................................2 Voorwoord & colofon ..............................................3

Veel leesplezier!

Houd ’t Klaverbledtsje in stand ...............................5

PS: Wist u dat het bestuur van ’t Klaverbledtsje plaats

Kerknieuws ............................................................7

heeft voor maar liefst drie nieuwe bestuursleden? Meer informatie is te verkrijgen bij Hielke de Vries en/ of Berend van der Molen.

Alpe d’ Huzes .........................................................9 Stratenvolleybal ....................................................11 Haren in de wind ..................................................13 Sport ....................................................................15 Dorpshuis ............................................................21

Namens de redactie, Suzanne Dekker

Toen en nu ...........................................................23 Overig nieuws .......................................................26

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000

Planning seizoen 2017 – 2018 Editie 8 Kopijdatum: Vrijdag 25 mei 2018 Uitdeelavond: Vrijdag 8 juni 2018* *Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 3

16-04-18 (week16) 10:45


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 4

16-04-18 (week16) 10:45


Redactie

5

Houd de dorpskrant in stand! Vrijwillige bijdrage ‘t Klaverbledtsje Ook dit jaar komen onze vrijwilligers weer

je

bledt s ‘t Klaver

42 argang

Dorpsb

Langezwa lad vo or

ja Nr. 1 -

ag

huis-aan-huis om een vrijwillige bijdrage voor

- 2017

het Klaverbledtsje op te halen. Zonder de vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om

‘t Klaver

’t Klaverbledtsje te realiseren.

Dorpsb

lad vo or Langezwa

ag

bledt sje Nr. 5 ja

argang

42 - 20

17

Vaak wordt ons gevraagd om een richtlijn voor de vrijwillige bijdrage. Als we van

baar Uitneem a! m program

elk adres waar het ’t Klaverbledtsje in de brievenbus wordt gedaan € 10,00 ontvangen hebben wij net genoeg budget om Nieuw s van

’t Klaverbledtsje in de huidige uitvoering

ble ‘t Klaver Do

ngezwa vo or La rpsblad

42 argang

ag

7

v.v. Lan gezwaa g

17

Even voo rstellen 30

te blijven uitgeven. Als € 10,00 voor u een

dt sje

ja Nr. 3 -

het Dor pshuis

bezwaar is, zijn wij uiteraard heel erg blij

- 2017

Klaverbledt

sje ed_5-

42-201.indd

1

met elk ander bedrag.

11-02-18

Het laatste nummer van dit seizoen wordt, net

(week6)

11:48

‘t Klaver

als voorgaande jaren, weer persoonlijk bij u

Dorpsb

lad vo or Langezwa

afgegeven en dan vragen wij u om uw bijdrage.

ag

bledt sje Nr. 6 ja

argang

42 - 20

17

Wij komen langs de deuren op vrijdagavond 8 juni 2018 tussen 18.00 en 21.00 uur. Als wij u 27

laas in Sinterk

t aantoch

17

n f coache Positie

21

Nu Toen en

niet thuis treffen, laten wij een briefje achter met het bankrekeningnummer waar u uw bijdrage naar over kunt maken.

Haren in de

wind

5

Alpe d’H uzes 9

Fun op

het ijs 15

Bestuur en redactie

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 5

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 6

16-04-18 (week16) 10:46


Kerknieuws Gastheren en gastvrouwen gezocht Hij staat er: Gisteren is de spits op de toren geplaatst. De duplicaatkerk is af! En het mag met recht een kunstwerk worden genoemd. Om te beginnen natuurlijk het ontwerp. Ik wil niet op de stoel van kunstrecensent gaan zitten maar het ontwerp wekt bij mij in ieder geval nieuwsgierigheid op. Benieuwd naar het verhaal erachter zoals dat volgende week bij de opening verteld zal gaan worden. En dan de uitvoering. Die is minstens even kunstig. Zo kun je als niet-bouwvakker ook eens zien hoe bouwconstructies in elkaar zitten. En zo kun je zien hoe verhalen met onalledaagse materialen kunnen worden verbeeld. En tenslotte het proces waarin dit alles tot stand is gekomen. Ook dat mag wel een kunststukje worden genoemd. Hoe een dorp gezamenlijk een gemeenschappelijk doel realiseert en daarvoor zo veel in het dorp aanwezige talenten aanboort. Heeft u de opening gemist? Jammer maar er komen nog vele herkansingen. Het is vrij toegankelijk. Dat brengt me wel bij een ander punt. De duplicaatkerk is, zoals de naam al zegt, een duplicaat van de echte kerk. En ook de afzonderlijke kunstobjecten in de duplicaatkerk hebben een link met objecten in de echte kerk. Veel bezoekers zullen daarom ook graag de echte kerk willen bekijken. Hoe groot deze behoefte is, weten we niet. Maar we willen wel proberen om de kerk vaker open te hebben. In de zomermaanden zal dat in ieder geval op zaterdagmiddag zijn. Dat waren we toch al gewend door onze deelname aan Tsjerkepaad. Het streven is dit uit te breiden met de zondagmiddag aangezien we in de weekenden toch de meeste bezoekers verwachten. Op andere dagen willen we voorlopig volstaan met een briefje op de kerkdeur en op de website van Haren in de Wind met een telefoonnummer van een sleuteladres. En daarvoor zoeken we dus gastheren en gastvrouwen die het leuk vinden om af en toe op een zaterdag- of zondagmiddag de kerk open te houden of die af en toe door de week als sleuteladres willen optreden. U mag uiteraard zelf bepalen wanneer en hoe vaak u dienst wilt doen. En gewoon een keer proberen mag ook. Wilt u hierbij helpen? Neem dan even contact op met Peter de Vries (0513-688200). TIP: in de kerk is Wifi aanwezig. Wanneer er weinig bezoekers komen, kun je veel werk verzetten (of een film kijken of muziek luisteren).

7

Op Haren en Snaren De afgelopen periode zijn er op een aantal zaterdagmiddagen muziekopnamen gemaakt in de kerk door het Fries Lachrimae Consort. Dit is een groep musici die oude (Engelse) muziek ten gehore brengt en daarvan dus nu geluidsopnamen maakt. De naam is afgeleid van een beroemde verzameling muziekstukken van John Dowland die in 1604 werden gepubliceerd onder de titel: Lachrimae, or seaven teares, figured in seaven passionate pavans, with divers other pavans, galliards, and allemands, set forth for the lute, viols, or violons, in five parts. De groep beschikt over een uitgebreid instrumentarium omdat vele leden meerdere instrumenten bezitten en bespelen. Naast een vijftal diskantgamba’s, zijn er vijf altgamba’s en zeven basgamba’s, van diverse bouwers, en zoveel mogelijk met darmsnaren bespannen. Als dank voor het gebruik van onze kerk verzorgt het Fries Lachrimae Consort op zaterdag 19 mei om 16.00 uur een concert met stukken van onder andere Gibbons en Cobbold. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang is gratis. Mooi om te combineren met een bezoek aan ‘Haren in de Wind’. Kliederkerk Een zaadje is geplant en begint langzaam te groeien. Een groepje mensen heeft zich verzameld om samen na te denken over een eerste Kliederkerk. Een datum, tijd en locatie zijn geprikt: Zaterdag 16 juni van 16.00 tot 18.00 uur in het dorpshuis van Langezwaag. Wordt vervolgd… Ds. Sietske Blok Kerkdiensten De plaats en aanvangstijden van de kerkdiensten in Langezwaag staan in de dorpsagenda op de 2e pagina van dit blad. Alle kerkdiensten zijn gezamenlijk met de gemeente van Lippenhuizen-Hemrik. Op de zondagen dat er geen dienst is in Langezwaag, is er dienst in Lippenhuizen of Hemrik. Tijd en plaats kunt u vinden op onze website www.kerklangezwaag.nl. Mocht u geen vervoer hebben, of gewoon gezellig willen carpoolen, dan regelen we dat graag voor u. Belt u dan even met Tjitske de Jong (688021), Geertjan Fekken (688453), Liset Otten (689633), Martine Zwaagstra (615228) of Peter de Vries (688200). Voorafgaand aan iedere dienst kan er van te voren een kopje koffie of thee worden gedronken. Dat is natuurlijk niet verplicht maar het blijkt wel een goed moment om eens beter met anderen in contact te komen. U bent van harte welkom.

Peter de Vries

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 7

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 8

16-04-18 (week16) 10:46


Alpe d’Huzes

9

Dienstenveiling voor actie Alpe d’Huzes Op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018 Vorig Klaverbledtsje heb ik uitgelegd wat we willen doen. Namelijk veilen van verschillende diensten. Inmiddels zijn er al verschillende diensten binnen gekomen en hiervan wil ik alvast een paar bekend maken, zodat je alvast kunt sparen hiervoor. Te veilen objecten: - Cake/appeltaart gebakken door Tonie van Es - Autowassen door Geertjan - Pizza avond voor max 15 personen bij fam. Van Zadelhoff - Pedicurebehandeling bij Pedicuresalon Akke Fekken - verzorgen van aangifte inkomstenbelasting door Harrie Brouwer Bij deze de oproep om diensten of andere zaken voor de veiling aan te melden bij mij (tel. 0620-392908 of e-mail: grfekken@kpnmail.nl) Laten we er met elkaar een geweldige actie van maken. Natuurlijk ook de oproep om op Koningsdag naar het Dorpshuis te komen voor de veiling en mee te bieden. Want we hebben zowel aanbieders als kopers nodig. Uiteraard is de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel, mocht je nu gewoon geld willen geven dan kan dat natuurlijk ook via: https://deelnemers. opgevenisgeenoptie.nl/geertjanfekken Geertjan Fekken

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 9

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 10

16-04-18 (week16) 10:46


Stratenvolleybal

11

Luxwoude wint 24e stratenvolleybaltoernooi Het door Bouwbedrijf de Jong Langezwaag gesponsorde stratenvolleybaltoernooi van vrijdag 30 maart werd gewonnen door Luxwoude. Na leuke en spannende poulewedstrijden bereikten de volgende teams de finaleronde: Jonkerslân 2, Luxwoude en Hegedyk 3.

De uitslagen van de poulewedstrijden leverden onderstaande eindstanden op:

POULE A

POULE B

POULE C

Team

Punten

Team

Punten

Team

Punten

Jonkerslân 1

10

Luxwoude

8(+36)

Hegedyk 3

10

Lytse Wyngaerden

7

Jonkerslân 1

8(+36)

Boerestreek 1

7

Boerestreek 2

6

Om Utens 1

8(+35)

Om Utens 2

6

Hegedyk 1

5

Jister 2

4

Skoalplein

5

Jister 1

4

t Hou

2

Tsjerkeleane

2

De Finne 2

0 (89)

Hegedyk 2

0

De Finne 1

0

Poule B bleek een superspannende ontknoping te krijgen. Drie ploegen eindigden met een gelijk aantal punten bovenaan. Daar Luxwoude de onderlinge wedstrijd van Jonkerslân 1 had gewonnen eindigden zij op de eerste plaats. Om Utens kwam net 1 gamepunt tekort om zich voor de finale te kunnen plaatsen. In de eerste wedstrijd moest Jonkerslân 2 het opnemen tegen Luxwoude. Via tussenstanden 6-11 en 12-21 won Luxwoude met 18-32. In de 2e wedstrijd probeerde Jonkerslân 2 uit alle macht nog een resultaat te behalen. Dit lukte en ze versloegen Hegedyk 3 met 23-27. In de laatste wedstrijd deed Hegedyk 3 wat het kon, maar via tussenstanden 11-5 en 19-13 liet Luxwoude duidelijk zien wie de sterkste was. De eindstand werd 30–19.

De uitslagen in de finaleronde waren: Jonkerslân 2 – Luxwoude 18 – 32 Hegedyk 3 - Jonkerslân 2 23 – 27 Luxwoude - Hegedyk 3 30 – 19 De eindstand: 1 Luxwoude 2 Jonkerslân 2 3 Hegedyk 3 De poedelprijs ging dit jaar weer naar De Finne 2 met een negatief puntensaldo van -/- 89. Op bijgaande foto winnaar Om Utens 1 geflankeerd door Jister 2 en Luxwoude 2.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 11

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 12

16-04-18 (week16) 10:46


Redactie

13

Haren in de wind mooie gouden paardjes hebben gemaakt voor een ‘warm welkom’ op de begraafplaats. Onvoorstelbaar! Zonder al deze inspanningen was het ons nooit gelukt dit te realiseren. Wij zijn trots op deze bijzondere installatie in de buitenlucht! Tot en met 21 oktober is de installatie gratis te bezoeken. We hopen op een groot aantal bezoekers: familie, vrienden, collega’s maar ook dagjesmensen van buitenaf of misschien wel uit het buitenland?! Vertel er daarom zoveel mogelijk over, er is van alles mogelijk! Bijvoorbeeld arrangementen in combinatie met andere evenementen in de buurt, waarbij het dorpshuis gebruikt kan worden als locatie voor een bakje koffie, lunch of misschien wel een diner. Of misschien wil je trouwen in deze kerk of er een bijzondere familiebijeenkomst of reünie organiseren?

Op het moment van schrijven is er nog één week te gaan tot de opening van Haren in de Wind. We gaan ervan uit dat we een fantastische opening met elkaar hebben beleefd en we een stukje geschiedenis hebben geschreven voor Langezwaag. Al ongeveer een jaar zijn er zo ontzettend veel mensen uit het dorp betrokken; het was een wens, maar we hadden nooit kunnen dromen dat er zoveel mensen zo enthousiast waren en mee wilden werken aan Haren in de Wind. En dan alle kinderen die samen met hun ouders of anderen allemaal

Haren in de Wind is nu van jullie als inwoners van Langezwaag, dus pak het komende halfjaar je kans om er iets moois mee te doen! Met trots gemaakt door de dorpsinwoners van Langezwaag onder leiding van Monique Jansma en Wietske Lycklama à Nijeholt.

www.harenindewind.nl www.facebook.com/harenindewind info@harenindewind.nl

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 13

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 14

16-04-18 (week16) 10:46


SV Langezwaag

15

Van het bestuur Hieronder geven we informatie over de ontwikkelingen die binnen de sportvereniging spelen.

Toekomstige structuur/invulling In een vorige uitgave van het Klaverbledtsje hebben we informatie gegeven over de nieuwe organisatievorm van 1 bestuur die wordt ondersteund door commissies, kader en vrijwilligers. Het bestuur heeft samen met RenĂŠ Boeijenga haar visie op hoofdlijnen over hoe de taken en verantwoordelijkheden van bestuur, commissies, kader en vrijwilligers eruit zouden moeten zien, vastgesteld. Verder is vastgesteld welke commissies gevormd zouden moeten worden en hoe de communicatie op hoofdlijnen tussen bestuur, commissies, vrijwilligers en kader zou moeten lopen. Dit wordt verder uitgewerkt en met de vrijwilligers besproken en gezamenlijk vastgesteld. De verdere concretere invulling van de commissies, taken, communicatie enzovoort zal samen met de vrijwilligers en kader worden uitgewerkt. Dan gaat het over invulling met personen, taakomschrijvingen en communicatielijnen. Kantinedienst Inmiddels is er een werkgroep uit leden samengesteld, die zich gaan buigen over de kantinedienst. Het bestuur staat voor alle adviezen open en er zijn vooraf geen belemmeringen aangegeven. Een eerste bijeenkomst van deze werkgroep heeft interessante en bruikbare ideeĂŤn opgeleverd die nu verder moeten worden besproken en uitgewerkt. Tevens zullen de leden naar hun mening over

de verschillende opties worden gevraagd. Dit moet leiden tot een breed gedragen wijze van invullen van de kantinedienst. Verder wil het bestuur een advies over hoe we richting leden het beste kunnen communiceren over de invulling van de kantinedienst, over de spelregels en waarom kantinedienst voor de leden verplicht is. Verder heeft het bestuur besloten en nieuw kassasysteem aan te schaffen. Onderdeel van dit nieuwe systeem is de mogelijkheid met pin te kunnen betalen. Verder biedt dit nieuwe systeem meer mogelijkheden, die ons in de gelegenheid stellen op toekomstige ontwikkelingen te kunnen inspelen. Voordat er met dit nieuwe systeem gewerkt gaat worden zal er natuurlijk een uitgebreide introductie en uitleg worden gegeven. Duurzame energie Met betrekking tot de zonnepanelen zijn de voorbereidende acties in een afrondende fase en hopen we binnenkort met de daadwerkelijke plaatsing te beginnen. De klachten over de koude douches worden steeds groter. Daarom is er actie ondernomen die moet leiden tot een snelle tijdelijke oplossing. Voor een deďŹ nitieve oplossing zal worden gekeken naar duurzame en energiebesparende oplossingen. Daarbij zal ook richting de gemeente actie moeten worden genomen, omdat deze voor groot onderhoud verantwoordelijk is.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 15

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 16

16-04-18 (week16) 10:46


SV Langezwaag NL Doet Een aantal vrijwilligers hebben in de kantine een muur gedeeltelijk gesausd en een lambrisering aangebracht. Hierdoor krijgt de kantine een gezelligere uitstraling en nodigt het uit na het sporten met z´n allen gezellig onder het genot van een hapje en drankje na te kletsen. Verder zijn de lichtkoepels in de hal tussen kleedboxen en sportzaal schoongemaakt. De komende weken wordt in het kader van NLdoet verder gegaan met onderhoudsklussen. Hierbij kunnen we altijd hulp gebruiken, dus doe mee!! Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. SC Heerenveen Het bestuur heeft verschillende gesprekken met SC Heerenveen gevoerd over het gebruik van het volledige complex van onze vereniging en de tegenprestatie die wordt geleverd. Dit waren intensieve gesprekken die in de afrondende fase even moeizaam verliepen. Gelukkig zijn we tot goede afspraken gekomen. Ook komende zomer maakt SC Heerenveen gebruik van het volledige complex. In de voorbereiding van dit seizoen en komend seizoen speelt SC Heerenveen 2 oefenwedstrijden in Langezwaag tegen betaalde voetbalclubs. Verder is er de mogelijkheid dat er door SC Heerenveen een jeugd-clinic wordt gehouden. Op 22 mei zijn onze velden gesloten omdat SC Heerenveen op zaterdag 23 juni met de voorbereiding start. Dit seizoen speelt SC Heerenveen op 7 en 17 juli in Langezwaag en de tegenstander op de 17e is De Graafschap. Start tennisseizoen Begin april zijn de tennisbanen weer speelklaar gemaakt. De competitieteams starten in deze maand met de competitie. We wensen hen veel succes en plezier toe. In april is ook voor de actie “maak kennis met tennis” geweest. Met deze actie willen we de jeugd laten zien hoe leuk tennis is en dat ze daardoor gaan tennissen. Verder zijn we aan het nadenken hoe we meer mensen op de tennisbaan

17

krijgen. Een idee dat we aan het uitwerken zijn, is dat onze voetbal- en volleyballeden in de zomermaanden tegen een lage vergoeding kunnen tennissen. Langezwaag – Tijnje In verband met de wedstrijd SC Heerenveen – Feijenoord op zondag 6 mei, wordt deze wedstrijd op zaterdagavond 5 mei om 18.30 uur gespeeld. Einde seizoen activiteiten Vrijdag 20 april is de laatste competitieavond van de volleybal en deze willen we op een leuke wijze invullen. De volleyballers is gevraagd met ideeën over de invulling van deze avond te komen. Een aantal van hen heeft deze uitdaging opgepakt. De voetbal sluit het seizoen af met op vrijdag 18 mei voor de 7x7 teams een toernooi in Langezwaag. Na afloop is er een gezellige nazit met muziek verzorgd door DJ Appie. Zaterdagavond spelen zowel het 1e als 2e hun laatste thuiswedstrijd om 19.30. Hierna is het supportersfeest met natuurlijk de verkiezing speler van het jaar en de bekendmaking van de topscoorder. Ook wordt deze avond na ruim 30 jaar afscheid genomen van shirtsponsor van het 1e team: Bouwbedrijf De Jong. Ook hier ontbreekt de muziek niet en dat is het duo de HitSingers. Dit zijn Harwin Bergsma (Guilty Pleasure) en Jacob Dijkstra (Die Twa). Opzeggen lidmaatschap Mocht je aan het einde van het seizoen willen stoppen met de sport die je bij de SV Langezwaag beoefend, houd er dan rekening mee dat je voor 1 juni 2018 je lidmaatschap moet opzeggen. Doe je dit niet voor 1 juni, dan ben je nog één jaar contributie plichtig. Daarnaast is het prettig om de betreffende commissie ook tijdig in te lichten, omdat op dit moment al voor schillende sporten nieuwe teams voor volgend seizoen worden samengesteld.

Het bestuur van de sportvereniging Langezwaag

Uitslagen klaverjassen Uitslagen 17-02-2018

Uitslagen: 24-03-2018

1. N. de Jong 7081 2. H.B. v.d. Ende 6959 3. W de Jong 6851 4. B. de Jong 6700 5. H. de Jong 6454 6. W. Hofstra sr. 6427 7. Sj. Meijer 6377 8. H. Scheepstra 6212 Y. Bodzinga 5516 (Poedel)

1. S. Venema 7064 2. Sj. Meijer 7014 3. Y. Bodzinga 6571 4. H. de Jong 6431 5. W. Hofstra sr. 6199 6. H. Scheepstra 6158 7. N. de Jong 6131 H.B. v.d. Ende 5382 (Poedel)

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 17

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 18

16-04-18 (week16) 10:46


Tennis

19

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 19

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 20

16-04-18 (week16) 10:46


Dorpshuis

21

Dorpshuis nieuws Als u dit leest hebben we net de grote opening van “Haren in de wind” gehad. Het kunstproject van Langezwaag vallende onder Under de Toer en horende bij Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. We hopen dat dit project dit jaar de nodige belangstelling zal trekken uit – wat ons betreft – geheel Europa. Bijzonder, groots en mooi kun je dit kunstzinnige project zeker noemen. Op 24 maart hebben vele dorpsbewoners genoten van de TOP 100 band DE KOFFER met oud Langezwaagster Gerben Suurmeyer. Het was met ongeveer 170 personen een drukke, gezellige, grandioze avond. DE KOFFER bracht een gevarieerd aantal nummers ten gehore en betrok met publiek er uitstekend bij. Kortom een prima geslaagde, feestelijke avond, die om herhaling/vervolg vraagt. Koningsdag, vrijdag 27 april staat weer in het teken van de vrijmarkt nabij het dorpshuis. Mocht het slecht weer zijn dan gebruiken we de sportzaal weer. Geertjan Fekken zal op Koningsdag proberen zoveel mogelijk geld binnen te halen voor zijn project in de strijd tegen kanker naar de top van de Alpe d’Huez. Help Geertjan met veilingitems, sponsoring, middelen of geld. Op zaterdag 12 mei wordt er om 14 uur een kunstexpositie van diverse kunstenaars in het dorpshuis geopend. De expositie zal daarna geopend zijn van 14 tot 17 uur op de zaterdagen en zondagen in de maand mei. Reserveer ook alvast in uw agenda: ZONDAGMIDDAG 24 JUNI; FRYSKE MIDDEI OF THE PROMS Deze middag is een vervolg op vorig jaar, toen we voor de eerste keer een muzikale activiteit op het parkeerterrein hebben georganiseerd. We zijn druk bezig met de voorbereidingen en kunnen nu al melden dat er diverse Friese artiesten aanwezig zullen zijn.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 21

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 22

16-04-18 (week16) 10:46


Overig nieuws

23

Toen en Nu De tsjerke fan Langsweagen

Wy hawwe yn Langsweagen al mear as 700 jier in gebedshûs yn it doarp. De hjoeddeistiche tsjerke oan ‘t Hou is al 234 jier âld! Mar in 1315 wie der yn Langsweagen al in kapel. De tsjerke fan no is bout yn 1781 om yn plak te kommen fan de âldere tsjerke wijd oan Sint-Matteüs. De sealtsjerke mei syn trije-siidiche koarslûting en rûnboagefinsters hat in inboude toer mei in achtkantige spits. It meganysk oerwurk yn de toer is makke troch Van Bergen. Dit oerwurk waard oant en mei 2012 noch eltse dei mei de hân opwûn. In meganyske ûtkomst fan Willem Lycklama à Nijeholt hat der in 2012 foar soarge dat der net mear eltse dei immen de toer yn mast om de klok op te winen (der is doe ek in stikje makke foar it Omrop Fryslân programma Hea!). De lûdklok is ùt 1948 en is fan de firma Eijsbouts. Dizze hat de twa klokken ùt 1763 (Pieter Seest) ferfange, de dùtske besetter hie se yn 1943 op easke. Het oargel is fan 1901 en makke troch Bakker & Timmenga. It is yn 1993 yn de tsjerke pleatst. It hat syn oarsprong yn de gereformeerde tsjerke fan Gaast. De tsjerke is yn 1927, 1963 en 1992 restaurearre. It is ek in Ryks monument. Bareld van der Meer Bron: Wikipedia www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 23

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 24

16-04-18 (week16) 10:46


Overig nieuws

25

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 25

16-04-18 (week16) 10:46


Overig nieuws

26

Column: Wat mag er nog wel Deze vraag komt zo nu en dan boven, nu na Pasen er klachten kwamen over de luchtkwaliteit doordat er in Nederland en Duitsland veel paasvuren waren ontstoken. Dit eeuwenoude gebruik van paasvuren heeft wel vaker in de sfeer van verboden en tegenwerking gestaan. In eerste instantie was het paasvuur een heidens gebruik en werd het ritueel door de kerken gezien als een feest van de ongelovigen. Echter, ondanks de verboden om paasvuren te houden ging de bevolking door met de traditie. Kennelijk bestond toen ook al de ‘Kreft fan de mienskip’. De kerken hebben toen (paas)eieren voor hun geld gekozen en van het paasvuur

dan ook maatregelen genomen om dit misbruik te voorkomen. Om de tijdelijke rookoverlast en gevaar van vuurverspreiding te voorkomen zijn de paasvuren meestal te vinden in het buitengebied, ver van bebouwingen. Tot nu toe is men in geslaagd om de critici te pareren, de kracht van het gebruik van paasvuren is ook dat mensen het onder andere ook beleven als een vreugdevuur en met oud en nieuw het vuur zien als het begin van een nieuwe tijd.

een symbool van het licht gemaakt in het teken van de herrijzenis van de Zoon van God. In sommige dorpen in Duitsland wordt ook een pop mee verbrand die Judas of een heks moet voorstellen. In de tweede wereldoorlog bleven dorpen ondanks zeer strenge restricties van de bezetter, toch stug doorgaan met paasvuren te houden in hun dorp. En nu ligt het paasvuur weer onder het vergrootglas van de milieuvoorschriften. Aan één kant te begrijpen toen de paasvuren werden misbruikt om oude autobanden en alle andere brandbare rotzooi op te ruimen in het paasvuur. De dorpsorganisaties van de paasvuren hebben

voordeel of bijvangst is van tegenstand dat de voorstanders nog meer zullen vechten voor het behoudt van hun traditie of geloof. Dat is ook het geval met de zwarte pieten discussie en daar komt bij dat de beleving veel meer gezien wordt als een grotestedendiscussie en wanneer dit dreigt uit te breken naar de provincie, de bussen, correct of niet en met enige gefronste wenkbrauwen, rechts-om- keert te laten maken. Vrede en tradities hebben met elkaar gemeen dat het behoudt ervan nooit vanzelfsprekend is. Steeds zullen er nieuwe bedreigingen en discussies oplaaien, maar het verbindt ook.

Dus tegenstand heeft het paasvuur door de eeuwen heen gebracht. Het onbedoelde

Even voorstellen Wij zijn Tjalle & Ninke Klijnstra-van der Veen en we zijn afgelopen kerst verhuisd van Heerenveen naar de Klamp in Langezwaag. Inmiddels wonen we hier alweer een paar maandjes, maar we zijn nog altijd bezig met van alles en nog wat in en om onze woning, want er is nog genoeg te doen! Wanneer we niet bezig zijn met het huis, bouwen we aan Lego sets, kijken we films en series of gamen we met

(of zonder) vrienden op de PC. Tjalle werkt als Aegon medewerker op de klantenservice op de bank en leven afdeling. Naast veel gamen houdt Tjalle ook wel van een table top

Hielke

game met vrienden. Als sport wordt er wel eens een “vriendschappelijk” potje squash gespeeld en zal er binnenkort begonnen worden met survival trainingen. En als het even meezit wordt er ook nog wel eens meegedaan als gevechtsfigurant in een Nederlandse film of lokale productie. Ninke werkt als webdeveloper bij Pool Communicatie in Oosterwolde. In haar vrije tijd beoefent ze Kyudo, Japans boogschieten, in Heerenveen en zingt ze samen met andere koorleden van zangschool Vocaliezz leuke popnummers.

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 26

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 27

16-04-18 (week16) 10:46


Klaverbledtsje ed_7-42-2018 (origineel).indd 28

16-04-18 (week16) 10:46