__MAIN_TEXT__

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nieuws Kinderwoud

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 1

13

Jubileum Dorpshuis

Nr. 3 - jaargang 44 - 2019

19

OKK

27

05-11-19 (week45) 11:37


Planning seizoen 2019 – 2020 Editie 4: Kopijdatum: Maandag 25 november 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 6 december 2019 Editie 5: Kopijdatum: Maandag 13 januari 2020 (Toneel) Uitdeelavond: Vrijdag 24 januari 2020 Editie 6: Kopijdatum: Maandag 2 maart 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 13 maart 2020 Editie 7: Kopijdatum: Dinsdag 28 april 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 8 mei 2020 Editie 8: Kopijdatum: Maandag 8 juni 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 19 juni 2020 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen. Bezorgklachten Klaverbledtsje niet of (te) laat ontvangen? Mail ons: info@klaverbledtsje.nl of bel: 06 45 63 04 63

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 2

Dorpsagenda 17 november 2019 ................... 10.00 uur Kerkdienst ds. Y. Slik 19 november 2019 .......13.30 – 16.30 uur Griepvaccinatie 7 december 2019 Kerstfair 20 november 2019 Algemene ledenvergadering sv Langezwaag 30 november 2019 ................... 19.30 uur Kaartavond S.V. Langezwaag 8 december 2019 ...................... 10.00 uur Kerkdienst ds. Sietske Blok 15 december 2019 .................... 10.00 uur Kerkdienst ds. Sietske Blok

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

05-11-19 (week45) 11:37


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

Nummer 3 - Jaargang 44 - November 2019

Voorwoord

Colofon

De dagen worden korter, de nachten weer langer. De klok staat op wintertijd en de meeste mensen schuiven de gordijnen om een uurtje of vijf alweer dicht. Knus en herfstig zijn de woorden die deze dagen het beste omschrijven.

Bestuur:

Ondanks dat het vroeger donker is, worden er nog genoeg activiteiten in het dorp georganiseerd. Zo is er op 16 november een heuse speurtocht in het donker onder leiding van niemand minder dan Lucky Luke. Er staat weer een kerstfair op het programma, Sinterklaas doet ons dorp weer aan tijdens zijn ronde door Nederland en voor de sportievelingen: de 8 van Langezwaag wordt ook weer georganiseerd. Laat de donkere avonden met regen je trainingen niet in de weg staan!

3

Wietse Bosma, Mattie Homsma en vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter. E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com Advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl Inhoudsopgave Voorwoord inhoud.....................................................3 Floralia ......................................................................5

Verder is er de afgelopen tijd natuurlijk ook veel gebeurd in het dorp, ook daarvan hebben wij weer verslag gedaan. Ook vind je een leuke bijdrage van school! De leerlingen van groep 7 vertellen over hun favoriete boek. Misschien staat er nog een leuke tip tussen voor deze lange avonden. Veel leesplezier! De redactie

Johannes Hijlkema ...................................................7 Kerknieuws ...............................................................9 Nieuws van kinderwoud..........................................13 Bijdrage van school ................................................14 Dorpshuis ...............................................................19 SV Langezwaag .....................................................20 Column Hielke ........................................................23 8 van Langezwaag .................................................25 Plaatselijk Belang ...................................................27 Overig nieuws .........................................................29 Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ......................... 0513 854000 Huisarts SPOED: ................................. 0513 854020 Dokterswacht Friesland: ................... 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: ........................ 0512 386222 Dorpshuis: ........................................... 0513 436268 Sportkantine: ....................................... 0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma0513 688021 Reidsma Plaatselijk Belang .................. pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ...........................dorpssteunpunt@langezwaag.com ........................... www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 3

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 4

05-11-19 (week45) 11:37


Redactie

5

buurtspelletjes los. De spelletjes waren lekker simpel maar met een grote hilariteit-factor. En wat is het mooi om te zien dat de teams zo fanatiek voor hun buurt strijden om die felbegeerde trofee te winnen. Ook hier hebben wij kunnen constateren dat de ‘buurtjes’ naar elkaar toe werden getrokken om dit tot een geslaagde middag te maken.

Beste Dorpsbewoners, Het is alweer enige weken geleden dat wij samen het Floralia-feest hebben gevierd. Als bestuur blikken wij graag nog even terug.

Dit jaar hadden wij op donderdag een vernieuwd concept betreft de buurtversiering. Door samen langs de creaties te rijden heeft iedereen de mogelijkheid gehad om elkaars creatie te bekijken en te bewonderen. Wij zagen nog mooiere creaties dan voorgaande jaren en veel saamhorigheid bij de buurten om dit tot een succes te maken. In de tent werd aansluitend de winnaar bekend gemaakt wat ook de aftrap voor het feest was. Op de vrijdagochtend zijn de kinderen van de peuteropvang begonnen met leuke spelletjes in de tent. De onderbouw heeft zich vermaakt met een speurtocht en aansluitend een goochelaar. De bovenbouw is met spy-active in de weer geweest. Deze schooldag was dan ook als een geslaagde dag. Op de vrijdagavond was het weer lachen en genieten van elkaars prestaties op het podium. Ook de jeugd was in het spelelement meegenomen en was goed vertegenwoordigd; er waren 13 optredens! Daarna waren de buurten aan de beurt. Vorig jaar waren de optredens al goed te noemen, maar dit jaar hing het niveau tegen het professionele aan. Bijna elke buurt had een afgevaardigde het podium opgestuurd. De twee buurten die dit jaar de eerste keer meededen – de Klamp en Paradys – hebben al aangegeven dat ze zo met het virus zijn besmet, dat ook zij komend jaar kijken of ze het podium op vrijdag kunnen beklimmen. Aansluitend hebben de ‘buurtjuryleden’ hun cijfers gegeven en kwam, na lang in spanning gezeten te hebben, het verlossende antwoord op de vraag; Wie o wie was vanavond de grootste ster op het podium? Dat bleek de Jister te zijn. Nadat eenieder op zaterdag weer fris en fruitig wakker was geworden konden we s ‘middags met de

Dan de zaterdagavond. Een avond waar veel gebeurde, maar de band “ The Originals” voor het grootste feest zorgden. De tap heeft weer overuren gedraaid en tot in de laatste uurtjes was de dansvloer gevuld. Helaas is de avond iets anders afgesloten dan gewenst. Waar wij als bestuur zeer content mee zijn is dat ook hier de saamhorigheid overheerst en wij door menigeen werden geholpen om problemen zo nodig op te lossen. De zondagochtend start zoals gebruikelijk rustig met een stukje bezinning en een luisterend oor. De rust werd daarna snel verdreven door weer een grote opkomst bij de “merke” en het veelvuldig spelen op de race-simulator of, helaas van te korte duur, het rodeo-bed. De innerlijke mens kwam niets te kort door het weer voortreffelijke voedsel dat werd aangeboden door semiprofessionele koks uit het eigen dorp. Dit alles met een stukje muziek op de achtergrond was er weer een vrolijke stemming in en rond de tent. Nadat iedereen zich een beetje moed had ingedronken werd het laatste deel van de buurtspelen in gang gezet. De “buurtpub-quiz” werd fanatiek gespeeld om een allerlaatste poging te doen de buurt-trofee te bemachtigen. En dan … dan is het wachten … o, wat is dat spannend. Wie o wie is de winnaar van dit feestweekend? Met ‘Skoalplein’ als winnaar hebben de overige buurten komend jaar weer een doel om hen de trofee afhandig te maken. In één ruk gingen we door met de band “Straight on Stage” waardoor de sfeer er goed in bleef. Het laatste beetje energie wat nog in de lijven zat werd er op de dansvloer uitgegooid. De poging om met zijn allen het ‘fust’ leeg te drinken is niet gelukt. Maar de stemming was geweldig, tot het eind aan toe.Dan is er voor de bewoners een eind gekomen aan een, volgens ons, geslaagd feest. Het bestuur rest dan nog om op maandag het terrein op te ruimen alsof er niets is gebeurd. Tijdens deze dag komen wij als bestuur al pratende tot de conclusie dat, mede door het concept buurtspelen, de buurten en dorpsbewoners zichtbaar naar elkaar toe groeien. Ook blijkt dat omdat verscheidene mensen zich tijdens het feest aanbieden om te assisteren met diverse activiteiten. Dit doet ons vanzelfsprekend deugd. > www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 5

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 6

05-11-19 (week45) 11:37


Redactie Vervolg FLORALIA 2019 Aangezien wij als bestuur inderdaad niet alles zelf kunnen doen, zijn wij altijd zeer blij met de extra handen die ons uit de brand helpen. Dan hebben we het onder meer over de bardienst, mar denk ook aan de zaken die wat meer uit het zicht gebeuren tijdens zo’n feest. Zo zijn er al een aantal personen die assisteren tijdens het opbouwen en afbreken van de tent en het feestterrein. Het feestterrein wordt elke ochtend weer door vrijwilligers opgeruimd zodat we schoon de dag kunnen beginnen. Tussentijds is er

7

ook behoefte aan scheidsrechters bij spelletjes, hulp bij opbouwen en afbreken van de springkussens Mocht je tot de groep behoren die graag een kleine bijdrage wil leveren op een bepaalde dag of onderdeel, laat dat dan graag weten. Dat kan bij één van de bestuursleden of via info@floralia.frl. Nogmaals dank voor jullie opkomst, inzet en feestvreugde en wij zien jullie graag weer terug komend jaar tijdens het Floralia-feest van 3 tot en met 6 september 2020. Het bestuur

Lezing over het leven van Johannes Hijlkema 1919-1941 Zaterdagmiddag 19 oktober waren in het dorpshuis 30 mensen aanwezig op de lezing over Johannes Hijlkema. Dit jaar is het 100 honderd jaar geleden dat Johannes geboren werd op de boerderij aan de Hegedyk 15, nu Luxwoude. Het gezin verhuisde 1923 naar Heerenveen. Johannes kon goed leren en tekenen en wilde als jongen later naar zee. Eind jaren dertig melde hij zich bij de marine in Den Helder. In september 1939 vertrekt Johannes naar Nederlands Indië waar hij uiteindelijk seinermaat wordt op de duikboot de Hr. Ms. O16 met als commandant A.J. Bussemaker. Het leven aan boord van een duikboot in die jaren was zeer zwaar en alleen geschikt voor mannen met een uitstekende conditie en sterke ‘psyche’. Er was geen gelegenheid om zich te wassen en er was één toilet met een gordijntje. Men droeg soms weken, maanden lang dezelfde kleren en moest het matras of hangmat delen met twee andere opvarenden. Het eten bedierf snel door de hoge luchtvochtigheid in combinatie met hoge temperaturen van soms 50 graden Celsius en door de constante deining en schommelingen had men veel last van zeeziekte. Het laat zich niet moeilijk raden wat voor klimaat er in een duikboot heerste plus de enorme spanning en angst onder de opvarenden als er aanvallen op vijandelijke schepen werden gedaan. In het najaar van 1941 werden door de O16 vier Japanse schepen getorpedeerd in de Pattanibaai in Thailand. Na deze geslaagde actie voer de O16 weer naar Singapore voor bevoorrading. Men ging er van uit dat er geen vijandelijke vaartuigen in de buurt waren en om snelheid te kunnen maken voer men ’s nachts boven water. Wat niet bekend was

dat er op de route Japanse zeemijnen waren gedropt. Dat werd de O16 in de vroege ochtend van 15 december 1941 fataal. Een aanvaring met een zeemijn en de navolgende explosie deed de O16 binnen enkele minuten zinken met de nog in de romp aanwezige Johannes. Alleen de zes mensen die op de open brug stonden overleefden aanvankelijk het vergaan van de O16. Al zwemmend probeerden ze een in de buurt liggend eiland te bereiken. Door de sterke zeestroming en de kwellende dorst raakten er steeds meer mannen uitgeput en uiteindelijk wist maar één persoon, na ruim 30 uur zwemmen, het strand te bereiken. Daar werd hij ontdekt door een visserman die hem verder kon brengen naar de bewoonde wereld, maar daar werd het overlevingsverhaal weinig geloofd en pas na ontdekking van het scheepswrak van de O16 in 1995 zijn de commandant en zijn bemanning gerehabiliteerd voor navigatiefouten. De familie van Johannes kreeg wel te horen dan de O16 werd vermist maar pas in mei 1942 kwam er een bericht via het Rode Kruis dat Johannes was omgekomen met het vergaan van de O16. De vader van Johannes kon het niet aanvaarden dat zijn zoon was omgekomen en is nog jaren lang elke dag naar het treinstation in Heerenveen gegaan in de hoop dat Johannes terug zou komen….. Als afsluiting van het levensverhaal van Johannes Hijlkema las Janni Bouwhuis, nicht van Johannes, een zeer indrukwekkende brief voor van haar moeder, over de grote onzekerheid van haar broer Johannes zijn leven, aan boord van de O16 en over het moment dat de pastoor het overlijdensbericht kwam brengen in het gezin Hijlkema. Hielke www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 7

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 8

05-11-19 (week45) 11:37


Kerknieuws

9

Volkskerk 2.0 Ds. Wim Beekman, classispredikant Fryslân, schrijft regelmatig columns in de Leeuwarden Courant en het Friesch Dagblad. Zo ook in de LC van 19 oktober, waarin hem wordt gevraagd ‘iets’ te vertellen over de volkskerk. Ds. Beekman schrijft dat krimp de oude volkskerken deed verdwijnen, maar dat de nieuwe volkskerken, in alle kleinheid en kwetsbaarheid, springlevend zijn. ‘In Fryslân proberen de kleine dorpsgemeenten kerk voor het volk te zijn’, zegt hij en noemt hierbij een aantal voorbeelden: ‘De kerk hier geeft om het dorp, en het dorp hier omarmt de kerk. Wij zorgen voor elkaar, een kleine, warme groep. En wij proberen te zorgen voor mensen in het dorp. Wij leven mee met de mensen van de wieg tot het graf. Bij iedere boreling in het dorp brengen we een bloemetje. Voor de kerkdienst aan het einde van het kerkelijk jaar waarin wij onze gestorvenen herdenken, nodigen wij iedere familie uit die een dierbare verloor, kerkelijk of niet. En velen komen.’ ‘Toen onze dominee afscheid nam, wisten wij niet eens bij wie hij allemaal over de drempel kwam. We hadden geen idee wie er allemaal een band met hem had, en wie we moesten uitnodigen. Toen hebben we de uitnodigingen voor zijn afscheidsdienst maar gewoon huis aan huis bezorgd. Velen kwamen die de kerk nog nooit van binnen hadden gezien.’ Ds. Beekman vertelt dat hij van een gemeente hoorde waar de diaconie een woning heeft gekocht waarin dorpsgenoten die in scheiding liggen tijdelijk kunnen wonen. Of een vluchtelingenfamilie, die onderdak nodig heeft. Of een gemeente die de sleutel van hun kerk en wijkgebouw beschikbaar stellen aan allen in het dorp, die deze gebouwen voor niet-commerciële activiteiten mogen gebruiken. Voor niets. Pro deo – ‘voor God’. En van een gemeente die, omdat de huisartsen wegens gebrek aan goede praktijkruimte het dorp zouden moeten verlaten, een kerkelijk ruimte opknapt en verhuurt aan de dokters.

Vandaar ook de opmerking van ds. Beekman na zijn bezoeken aan protestantse gemeente in Fryslân: ‘Eigenlijk hoor ik van ‘volkskerken 2.0’. En wij denken dat wij ons wel een volkskerk 2.0 mogen noemen, toch? Martine Zwaagstra-van Steinvoorn en Tjitske de Jong-Reidsma

Al even over kerst.. Ieder jaar op eerste kerstdag hebben we een mooie kerstviering voor jong en oud. Ook dit jaar is de commissie bijzondere diensten al bezig om te bedenken of er weer een kerstspel gespeeld kan worden door de kinderen uit onze dorpen. Of er muziek gespeeld wordt, een kerstverhaal wordt gelezen.. en zo ja, wat en hoe dan. Om van deze kerstviering weer een mooi geheel te maken kunnen we best nog wat hulp gebruiken. Ten eerste hebben we kinderen nodig die het leuk vinden om mee te spelen in het kerstspel. Ouders of pake’s of beppe’s die het leuk vinden om te helpen oefenen of spelers en podium aan te kleden. Wil je meehelpen of heb je andere leuke ideeën? Laat het ons weten! Groetjes, Elly Spek, Akke Fekken, Liset Otten en Martine Zwaagstra. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 9

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 10

05-11-19 (week45) 11:37


Kerknieuws

11

Eeuwigheidszondag In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag. Dit jaar op 24 november. Er wordt stilgestaan bij mensen die het afgelopen jaar zijn overleden, net zoals met Allerzielen in de rooms katholieke kerk.

In de kerk bestaat er een ander soort kalender dan die je in de keuken vindt of in je agenda. In de kerk bepalen de christelijke feestdagen de kalender. Advent – de weken voor Kerst – zijn de eerste weken van het kerkelijk jaar en zo wordt Kerst het eerste feest op deze kalender. De laatste zondag vóór Advent is daarmee de afsluiting van het kerkelijk jaar. Tijdens Eeuwigheidszondag is er ruimte voor tranen en verdriet om wie wordt gemist. De pijn van een afgebroken leven, de leegte voelen. Tegelijk wordt aan dat verdriet ook richting en perspectief gegeven. Een interessant weetje: het idee voor deze speciale zondag is in 1816 ontstaan, toen koning Frederik Willem III van Pruisen wilde dat er een ‘algemeen christelijk feest van herinnering aan de overledenen’ zou zijn. Hij noemde het Dodenzondag. Hierbij speelde ook de herdenking aan hen die in de oorlogen waren gesneuveld, een rol. Ook in onze kerk hier in Langezwaag noemen we de namen van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. En gedenken we hen samen met nabestaanden in gebed. Hier in Langezwaag is het de gewoonte om deze dienst te houden op oudejaarsavond, waarbij het terugkijken op het oude jaar centraal staat. De directie familie van overledenen die in een van onze drie dorpen (Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân) wonen of hebben gewoond, nodigen wij uit om deze herdenkingsdienst bij te wonen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen kerkelijken en niet-kerkelijken. Ook zijn dorpsgenoten van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Tjitske de Jong-Reitsma en Martine Zwaagstra-van Steinvoorn

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 11

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 12

05-11-19 (week45) 11:37


Redactie

13

Het is even een periode wat stil van onze kant geweest……

Maar we hebben niet stil gezeten! Tijdens de zomervakantie werkten we aan het thema “Lekker in je hangmat”. De eerste week zijn we naar de camping in Jubbega geweest. Alle kinderen en ook de leiding heeft zich hier prima vermaakt. Zo kwam er een echte politie op bezoek en mochten we alles vragen en bekijken. Ook is er bezoek geweest van verschillende reptielen die we mochten aanraken; voor sommigen kinderen was dat best wel een beetje spanend. Na de zomervakantie zijn de

peuteropvang en de bso gestart met het gezamenlijke thema “Het regent kunst”. De kinderen hebben met verschillende materialen allerlei mooie kunstwerkjes gemaakt. De peuters hebben de kunstwerken gelijk mee naar huis genomen, maar het resultaat van de kinderen van de bso was te bewonderen tijdens een echte tentoonstelling! De komende maanden zullen we weer druk in de weer zijn met 11-november, Sinterklaas en Kerst. Het belooft weer een fijne, gezellige en creatieve periode te worden. Prietpraat: Het is dierendag en we hebben het over allerlei soorten dieren. B. begint te vertellen over de kinderboerderij en dat we daar wel naartoe kunnen. Juf zegt dat dat nu niet zo handig is omdat het heel hard regent. J. heeft

een oplossing……bij hem thuis hebben ze een auto met een dak! Bent u nieuwsgiering en wilt u een keertje komen kijken? Loop gerust eens binnen! Peuters zijn vanaf 2 jaar welkom op de peuteropvang Boartlik Begjin. Met vragen, opmerkingen of wijzigingen kunt u ook terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing: T(0513)610825 – planning@Kinderwoud.nl www.kinderwoud.nl

Dorpshuis nieuws

Sinterklaas

Naast de speurtocht op zaterdag 16 november worden er in het dorpshuis in november weer een viertal AED-cursussen gegeven. Deze cursussen worden in samenwerking met Plaatselijk Belang, de Sportvereniging en het Dorpshuis georganiseerd.

Ook dit jaar is het gelukt om te regelen dat Sinterklaas ons dorp bezoekt! Op zaterdag 23 november zal hij met zijn Pieten een ronde maken door het dorp en vervolgens naar het dorpshuis gaan om alle kinderen uit het dorp te ontmoeten.

Ondanks de aankondiging in het vorige Klaverbledtsje gaat de traditionele muziekavond in november helaas toch niet door. De jaarlijkse Kerstfair vind dit jaar plaats op zaterdagavond 7 december 2019 en begint om 18 uur.

De verwachting is dat Sinterklaas en de Pieten vanaf 14.00 uur een ronde maken door het dorp. Dit kun je niet missen! Vanaf 14.30 uur is de Sint in het dorpshuis te vinden, waar de kinderen met de pieten kunnen dansen op muziek van het korps uit Jonkersland. Ook zal er iemand een verhaal voorlezen en als alle kindjes lief zijn geweest, krijgen zij misschien nog wel een klein cadeautje…. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 13

05-11-19 (week45) 11:37


Beste inwoners van Langezwaag, In de afgelopen editie van het Klaverbledtsje heb ik mijzelf als nieuwe directeur van de Wjukslach voorgesteld aan u. Het is nu de beurt aan de kinderen van de school. Zij zullen u in elke editie op geheel eigen wijze verrassen met een aantal leuke bijdragen. Dit keer is het de groep van juf Geeske. Haar groep 7 heeft de week voor de herfstvakantie hard gewerkt aan een nieuwe bijdrage voor het Klaverbledtsje. De leerlingen hebben allemaal iets geschreven over hun eigen lievelingsboek. Namens alle kinderen van groep 7 wensen wij u veel leesplezier! Het team van obs de Wjukslach

Het dagboek van een muts Nikki beleeft de ene na de andere ramp en de populaire meiden noemen haar muts! Elke dag op school is voor haar een nachtmerrie, Toch blijft Nikki dromen van een date met de knappe hottie Brandon. Wanneer ze vlak voor het grote schoolfeest door aartsvijand Mackenzie te kakken wordt gezet kan ze niet anders dan erge maatregelen nemen. De schrijver is: Rachel Renée Russell. De illustrator is: Rachel Reneé Russel Ik vind het een leuk boek, omdat er veel plaatjes in staan. Het verhaal is gewoon leuk. Eva van Wezep

Donald duck Mijn lievelingsboek is Donald Duck. De auteur is Glorg Cavazzano. Er is geen illustrator er zijn wel heel veel plaatjes maar ik weet het ook niet? Ik vind het een leuk boek, omdat het grappig is, een beetje spannend en omdat het een fantasie boek is. Samenvatting: Donald heeft neefjes, (Kwik Kwek en Kwak) die bij hem wonen. En Donald doet er soms niet zo aardig tegen. want Donald laat ze soms stomme klusjes doen. Terwijl Donald in zijn hangmat ligt. Maar de neefjes zijn niet dom, want als Donald slaapt, stoppen ze of ze binden iets vast aan hun hond (Loebas) dan kunnen de neefjes leuke dingen doen. Donald heeft nog een oom die doet niet zo aardig tegen Donald. Want Donald is muntenpoetser bij zijn oom. Weetje: Donalds oom is de rijkste eend van de wereld. Het is een leuk boek en een spannend boek. Homme Achtien

Verdacht Hallo.ik ga het hebben over mijn lievelingsboek en waarom hij zo leuk is.Mijn lievelingsboek is verdacht.En de schrijver is Carry Slee. (Het boek heeft geen illustrator) Het boek gaat over 4 kinderen.Die kinderen hebben bewijs van een overval. (In een juwelierswinkel) Ze hebben het toen naar de politie gebracht. En later blijkt dat de vader van een van die kinderen schuldig is voor die overval… De hoofdpersonen: Tess: Is verliefd op Victor. En heeft verkering met Victor.Victor: is verliefd op Tess. En heeft verkering met Tess. Braham: Houdt van autodrop. Rachel: Is verliefd op Boy. Wat voor soort boek is het? Het boek kan iedereen anders beschrijven.De ene zegt dat het een eng boek is de ander weer wat anders enz… Maar wat ik ervan vind is dat het een Liefdes Griezelig, Detective boek is. Waarom is hij leuk? Omdat ik van dat soort boeken houd. Koop dit boek nu in de boekwinkel voor weet ik veel euro. Het is het leukste boek ooit je kunt er niet vanaf blijven.NU TE KOOP!!!!!!!!!!!!!!!!! Sanne Groen

Mijn leukste boek is Donald Duck pocket 200. De hoofdpersonen zijn Donald en de neefjes. Donald beleeft veel spannende dingen. Het boek dat u op het plaatje ziet, heb ik thuis. Het boek is super leuk. De schrijver weet ik niet. Donald Duck is super leuk boek. Ik heb dit boek gekregen. Ik ga het nu afsluiten Dag, groetjes Jesper Kloosterman

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 14

05-11-19 (week45) 11:37


De Wjukslach Mijn lievelingsboek is:

Tom Piekepol en de schat van Kartoni

15

Mijn lievelingsboek is Donald Duck

De auteur is Tosca Menten Het verhaal: Er is een jongen die naar een ziekenhuis gaat en hij komt meneer Kartoni tegen. Kartoni zocht een schat die zat in het ziekenhuis en ze gaan op een avontuur en de zus van zuster Olie heeft de schat gejat. En zij proberen de schat terug te krijgen en dit zeg ik alleen. Jullie moeten het boek zelf maar lezen als je wilt weten hoe het afloopt. Groetjes Vernon Sint Jago

Auteur:Glorg cavazzano, geen illustrator. Ik vind het leuk omdat het grappig is en spannend. De meeste verhalen in de Donald Duck gaan over Donald Duck en zijn familie. Ze gaan vaak op reis. Zijn familie: Kwik Kwek en Kwak en Katrien Duck en Dagobert Duck en oma Duck en Gijs Gans en Willie Wortel. Ytsen Tassebajof

Mijn lievelingsboek is:

Dit is het leukste boek ooit. Het verveelt je nooit. Rachel Renée Russell is de auteur. In haar boek is ook veel gebeurd. Dit was de inleiding. Nu de samenvatting: Er komt opeens een nieuwe jongen in de klas en hij is super leuk.Maar Nikki heeft natuurlijk al met Brandon, hoe moet dat nou? Haar aartsvijand MACKENZIE zit zich er natuurlijk weer mee te bemoeien. Waarom je het moet lezen: Je moet het lezen omdat het super:leuk, grappig en heel dramatisch is en het is gewoon het beste boek ooit. Je kunt het kopen in de boekhandel of bestellen op: bol.com. Groetjes.Hendriette Bosma

Herinneringen aan Anne Frank De schrijver is Miep Gies. Ze schrijft over de Tweede Wereldoorlog en dat ze de families Frank, Van Pels en de familie Pfeffer helpt om eten en drinken te krijgen en alle dingen die ze nodig hebben. Maar de ondergedoken families werden uiteindelijk gevonden. Ik vind het een leuk boek omdat ik het heel interessant vind. Hinke Boersma

Dit is mijn lievelingsboek.

De ponygekke prinses.

Het boek is van 6/10 jaar. De auteur is Diana Kimpton. Je gaat het sowieso leuk vinden. Het is heel spannend en grappig. Dus ga naar bol.com daar kun je het kopen.En je hebt heel lang

leesplezier. De samenvatting: De prinses wil geen prinses zijn, maar pony rijden daar is ze gek op. Ze heeft 4 pony’s. En ze leert rijden van de stalknecht en samen met haar rijd ze elke dag. En ze beleeft spannende dingen en ze maakt heel veel mee met haar vrienden. Bente Tuinstra

DAGBOEK VAN EEN MUTS liefdeskriebels

De Kameleon De schrijver is: Hotze de Roos. De illustrator is: Gerard van Straaten. Ik vind dit een leuk boek omdat het een grappig en spannend boek is. Tijdens een bezoek aan de camping in Lente ontdekken ze dat hun schoolgenootje Ayoka en haar vader daar wonen. Op een dag wordt haar vader vals beschuldigd en het wordt een grote chaos.. Tije Hempenius

Achtste groepers huilen niet De schrijver is jacques vriens. De uitgever is van Holkema en Warendorf In de groep 8 van juf Ina is vaak gedoe,vooral over voetbal. Maar als Akkie ernstig ziek is kan juf Ina niets meer verzinnen.Heel groep acht leeft mee.Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Vooral met het voetbaltoernooi. Als afscheid van Akkie houden ze het voetbaltoernooi bij het ziekenhuis. Ik zou het kopen omdat het een zielig boek is en het is ook wel spannend je. Je moet er ouder dan 10 voor zijn. Het boek heeft in 2012 de publieksprijs en het gouden kalf gewonnen. van Jelke Huisman www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 15

05-11-19 (week45) 11:37


Uw advertentie in het

‘t Klaverbledtsje

info@klaverbledtsje.nl of bel 06 30 458 498

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 16

05-11-19 (week45) 11:37


De Wjukslach Een aanrader Mijn aanrader is het achterhuis de stripversie. Als je het boek wilt kopen, kan je het volgende verwachten. Het is een spannend boek maar op sommige momenten kan het een heel blij boek zijn, Maar dan kan het ineens ook heel verdrietig zijn. En nu wat meer informatie over het boek: de illustrator is David Polsky en de auteurs zijn Anne Frank en Ari Folman. De samenvatting: Het gaat over Anne haar leven. Ze verhuizen naar Nederland, maar dan vallen de Duitsers Nederland binnen. En als zij 12 is gaan zij onderduiken in het kantoor van vader Frank. Ze wonen 2 jaar in het achterhuis. Dan worden ze verraden en bijna iedereen die in achterhuis heeft gewoond sterft maar alleen de vader van Anne keert terug. Allard IJsselstein

17

Dog Man De schrijver is Dav Pilkey en de illustrator is ook Dav Pilkey. Ik vind het een heel leuk boek, omdat Dog man likt aan de dingen in de dierenwinkel.Ik hoop dat je na het lezen van dit stuk het zelf ook gaat kopen. Het gaat over een hond en een man die bij de politie werken. Die gaan een gevecht aan met Karel de Kat. Na dat gevecht moeten de hond en de man naar het ziekenhuis. Omdat ze een erg ongeluk hebben gehad bij het gevecht. De dokter had slecht nieuws. De dokter zei sorry het spijt me maar hond jouw lichaam gaat dood en man jouw hoofd gaat dood Toen kwam de zuster binnen en fluisterde snel bij de dokter en zei:...we kunnen het hoofd van de hond op het lichaam van de man naaien...dat is een goed idee zuster zei de dokter . En zo is Dog man ontstaan. Groetjes Harrie Idzerda

Dit boek is een geweldig boek vind ik. Het heet: Juf Braaksel en het meesterbrein Het gaat over een jongen die verhuist met zijn moeder. Zijn vader is een beroemde archeoloog hij was te weinig thuis. Dus vertrok zijn moeder met het jongetje genaamd Lucas. Lucas is 7 jaar en zit in groep 6 zijn vrienden zijn Thijs en Lotte juf Evie is de juf van groep 6. Juf Braaksel is het schoolhoofd ze is een vreeselijke juf. Lucas, Thijs en Lotte proberen haar weg te krijgen. De schrijfster is Carry Slee en de illustrator is Iris Boter. Ik vind dit boek zo leuk, omdat: het spannend, leuk, grappig is en het is eigenlijk een deel 2 van het andere boek Juf Braaksel en de magische ring. Jarno van der meer

Hou jij van spannende boeken? Dan is dit echt iets voor jou! Harry Potter is het boek voor kinderen die van spannende boeken houden. Je kunt niet ophouden met lezen. In het begin denk je: Wat is hier nou leuk aan? Maar geef het een kans, later zul je denken: Dit is leuk! ;) Het is vooral voor kinderen boven de 9 jaar. Maar het is leuk en blijft leuk, hoe oud je ook bent. Maar je moet ook van lange boeken houden, want ze zijn gemiddeld 200/300 blz. Maar er zijn uitzonderingen, want dan zijn ze 600/700 dus dat is wel een verschil. Plaatjes? Nee want J.K. Rowling vond het belangrijk dat de lezers zelf moeten verzinnen hoe de personen eruit zagen. De schrijver is J.K. Rowling. Samenvatting: Maar het gaat over een jongen die bij de Duffelingen woont en die wordt uitgenodigd door Zweinstein. [een school] Daar vindt hij het geweldig en hij ontmoet Ron en Hermelien als zijn vrienden. Maar Malfidus moet hem de hele tijd lastig vallen. Hij zit als enige eerstejaar op zwerkbal. En hij heeft een Nimbus 2000 [een bezem]. Dan is het bijna alweer zomervakantie En dan begint het volgende boek… Lanthe Marelin

Even voorstellen: hoe kan Harry Potter stom zijn? Je denkt nu vast van; Maar Harry Potter is toch saai? En eng? Nou dat is het dus niet. In het begin is het misschien een beetje saai (Ik geef toe…) Eerst dacht ik ook: Het is eng en ik ga het ook nooit lezen. Maaar…. Nu ben ik echt helemaal in to Harry Potter (zoals mijn moeder het zegt). En dit is al helemaaaal iets voor jou als je van dikke boeken houd. De schrijfster is J.K Rowling. Het /boeken heeft/ hebben echt heeeel veeeeel pagina´s, zo´n 200 tot 600 pagina´s dik… Ik heb alle boeken uit. Echt alle… Meestal lees ik in het weekend zo 200 pagina´s. Psssst…. Wist je dat… - J.K. Rowling eerst zwerver was? – Daniel Redclif (Harry Potter) zijn eigen films niet mag kijken? - Rupert Grint (Ron Wemel) niet alleen in de films van Harry Potter bang is, maar ook in het eggie? - Dat ik echt Harry Potter fan ben? Dounia-Dina Charkaoui www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 17

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 18

05-11-19 (week45) 11:37


Dorpshuis

19

Jubileum Dorpshuis Zaterdag 12 oktober stonden wij stil bij het feit dat het dorpshuis inmiddels tien jaar bestaat en de daarvoor opgerichte stichting dorpshuis twaalf en een half jaar.

Hiervoor hadden we alle gebruikers, instanties en verenigingen en vrijwilligers uitgenodigd om dit samen te vieren. We hadden vanaf vier uur ’s middags een inloop georganiseerd en van vijf tot zes uur een happy-hour. Direct vanaf het begin konden we al mensen van verenigingen ontvangen en ’t Honk liep gestaag vol met een zestigtal aanwezigen uit alle geledingen. Het bestuur mocht vele felicitaties in ontvangst nemen, een aantal mooie kaarten en een paar leuke bijdragen voor het dorpshuis. Het college van B& W was verhinderd maar had een mooi boeket bloemen laten bezorgen met hun gelukwensen. Van het dorpsarchief hadden we een aantal foto’s van de bouw van het dorpshuis in bruikleen gekregen en nog een krantenknipsel van februari 2005 met de kop “dorpshuis moet saamhorigheidgevoel in Langezwaag versterken”. Bij zo’n gelegenheid hoort natuurlijk een toespraak. Helaas moest onze voorzitter Benno verstek laten gaan en daarom nam Henk de honneurs namens hem waar. Daarbij nodigde hij de huidige bestuursleden en oud bestuursleden uit om samen met hem op het podium te staan. Hij roemde hun bestuurlijke inzet

voor de afgelopen tien jaar en vermelde gelijk daarbij dat we het niet hadden gered zonder de inzet van alle trouwe vrijwilligers. In de toespraak keek hij kort terug naar de aanleiding van de bouw van het dorpshuis, namelijk de sluiting van café Sweagen in het jaar 2000. Het was maar goed dat de toenmalige dorpshuis commissie vooraf niet heeft voorzien, dat het onderzoek van de juiste locatie, de geldelijke middelen en de inpassing van de bouw bij de sportlocatie en daarna de bouw in totaal acht jaar zouden vergen. Ook benoemde hij dat het bestuur in de beginjaren echt moest leren om een dorpshuis te runnen, en dat daarbij leergeld is betaald. Sommige dingen zijn soms niet goed gegaan, hebben wel een wrijvingen gegeven, maar onze verenigingen en gebruikers zijn ons altijd trouw gebleven. Hij benoemde daarna, dat opvalt dat er de laatste jaren veel meer bereidheid tot samenwerken is bij de inwoners van Langezwaag. Omdat in het dorpshuis veel partijen samen komen ziet het bestuur dat ook. Hij stelde dan ook dat Plaatselijk Belang, de Sportvereniging met

zijn afdelingen, de Kerk, het Floraliafeest, de toneelvereniging met zijn uitvoeringen, de school De Wjukslach, ’t Klaverbledtsje, de buurtverenigingen, de vrouwen van nu en het dorpshuis samen een smeermiddel vormen voor deze samenwerking. Henk vervolgde zijn toespraak met een opsomming van allemaal bijzondere activiteiten die in het dorpshuis hebben plaats gevonden en benadrukte dat het bestuur het zeer waardevol en dankbaar vind dat een aantal families in het afgelopen decennium ervoor hebben gekozen het afscheid van hun dierbare in het dorpshuis te laten plaatsvinden. Daarna werden alle groepen vrijwilligers bedankt en gewezen op hun onschatbare waarde voor het dorpshuis. Een bijzonder woord van dank ging daarnaast nog uit naar het huidige bestuur van de sportvereniging en hun voorgangers voor de goede samenwerking op wat voor gebied dan ook. En dankzegging aan de gemeente Opsterland die het in het verleden financieel mogelijk heeft gemaakt dat er in Langezwaag een dorpshuis gerealiseerd kon worden. Daarbij greep hij nog even terug op de eerder genoemde kreet, “om de samenhang in het dorp Langezwaag te ondersteunen en te vergroten”. Het geld is goed besteed. Na de toespraak volgde nog een gezellige nazit met alle aanwezigen. Voor het dorpshuis was het een zeer geslaagd jubileum.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 19

05-11-19 (week45) 11:37


Van de sportbestuurstafel

Algemene Ledenvergadering Op 20 november houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten staat dit keer ook een Statutenwijziging op de agenda. De statutenwijziging gaat over het opheffen van de verschillende afdelingsbesturen en daarvoor in de plaats komen er commissies. Deze verandering is uit het onderzoek gekomen die we 2,5 jaar geleden hebben laten doen en die we de laatste 2 jaar in de praktijk hebben gebracht. De statutenwijziging is de formele stap, die nodig is. Naast deze wijziging zal er beslist worden of de sportvereniging de optie van ereleden wil houden. Tijdens de vorige ledenvergadering deed het bestuur een voordracht voor het benoemen van ereleden en ontstond er een discussie over of de vereniging wel/niet ereleden zou moeten willen benoemen. De uitkomst van deze discussie was dat het bestuur de voordracht introk en bij de volgende ledenvergadering de keuze van ereleden aan de leden zou voorleggen. Erkend leerbedrijf SBB

Als sportvereniging zijn we erkend leerbedrijf voor het SBB. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Wij hebben deze erkenning om studenten van het MBO uit onze regio een goede kwaliteit te kunnen bieden. Op deze manier proberen we leergierige en gemotiveerde studenten in huis te halen, die hun actuele kennis en nieuwe inzichten aan onze vereniging toevoegen. Volg je een studie op het MBO en wil je graag bij een leuke sportvereniging je stage invullen, neem dan contact met ons op. Sportief Partner sc Heerenveen

Sinds het begin van dit seizoen zijn we Sportief Partner van sc Heerenveen. Sc Heerenveen vindt het belangrijk dat het goed gaat met de amateurverenigingen in de regio. Daarom willen ze de partnerverenigingen graag helpen. Zo is het Sportief Partnership ontstaan: een intensieve samenwerking waarmee iedereen wint.

Denk hierbij aan: - Ondersteuning van vrijwilligers - Organiseren van voetbaluitjes - Versterken van het clubgevoel - Spekken van de clubkas Dit wordt gedaan door voorafgaand aan elke thuiswedstrijd van sc Heerenveen een bijeenkomst voor alle partnerclubs te organiseren. Daar kunnen we veel van elkaar leren en elkaar helpen. Zo zijn er al bijeenkomsten geweest voor de jeugdtrainers, scheidsrechters en bestuursleden. Voetbal is de rode draad van de samenwerking. Als onderdeel van het Sportief Partnership kunnen we het hele seizoen gebruik maken van de voetbalmethode en -apps van VTON. Voor een aantal wedstrijden zijn er kaartverkoopacties, waarbij iedereen via SV Langezwaag voor slechts €10 naar het stadion kan. Hiervan krijgen wij €2 per kaartje. De eerste actie was op 5 oktober bij sc Heerenveen – PEC Zwolle. De volgende actie is voor 29 november als sc Heerenveen thuis speelt tegen Vitesse. Houd de Facebookpagina van VV Langezwaag in de gaten, daar wordt de actie aangekondigd. Gedurende het seizoen volgen er meer acties, we houden jullie op de hoogte!

Bêste minsken. Sawol oan de frijwilligers fan it doarpshûs as fan de sportferiening wolle wy hjirby ús hertlike tank oerbringe foar alle wurk dat needsaaklik wie foar it ôfskie yn it doarpshûs fan Langsweagen. Tanksij jimme ynset ha wy op 28 septimber yn alle rêst ôfskie nimme kinnen fan myn man, ús heit en pake

Anne van der Ende It wie hertferwaarmjend. Sawol de kaarten, blommen en safolle bliken fan meilibjen fan alle minsken dy’t der wienen. Lize van der Ende-de Vries, Wietze, Hylke, Maarten en Veroniek, pakesizzers Langsweagen, novimber 2019.

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 20

05-11-19 (week45) 11:37


Afdeling Sport

21

UITSLAGEN: KLAVERJASSEN KLAVERJASSEN 23-03-2019

1. K. Bareman 2. H. Scheepstra 3. Y. Bodzinga 4. A. v.d. Bos 5. N. de Jong 6. J. Bosga G. Meijer

6629 6472 6404 6345 6244 6199 5220 (Poedel)

KLAVERJASSEN 13-04-2019

1. K. Bareman 2. N. de Jong 3. H. Scheepstra 4. G. v.d. Bij 5. G. Meijer 6. Y. Bodzinga J. Bosga

6800 6618 6584 6542 6485 5994 5267 (Poedel)

KLAVERJASSEN 28-09-2019

1. H. de Jong 2. P. Kip 3. S. Venema 4. N. de Jong 5. K. Bareman 6. J. Bosga G. v.d. Bij

6765 6698 6212 6199 6165 6086 4995 (Poedel)

EINDSTAND KLAVERJASSEN SEIZOEN 2018-2019

1. N. de Jong 2. K. Bareman 3. W. Hofstra sr. 4. H.B. v.d. Ende 5. A. v.d. Bos

45260 44525 43900 43459 43403

6. J. Bosga 7. C. Merkuur 8. Y. Bodzinga 9. H. Scheepstra 10. S. Venema 11. Sj. Meijer 12. G. Meijer 13. G. v.d. Bij 14. Harm de Jong 15. P. Kip 16. L. de Jong 17. B. v.d. Meer 18. W. Brinkhof 19. C. Ytsma 20. W. de Jong 21. E. v.d. Sluis 22. M. Hofstra

43179 42639 41513 37762 35565 30872 30613 30459 30024 23140 22217 12973 12338 6594 6518 6154 6044

NIEUWS VAN DE IJSBAAN Het is herfst en de winter is nog ver te zoeken, maar de voorbereidingen zijn alweer in volle gang.Zaterdag 5 oktober j.l. is het bestuur druk bezig geweest, om alles weer in orde te maken voor het komende winterseizoen.Er is onderhoud gepleegd aan en om het clubgebouw, de veegmachines en de verlichting zijn gecheckt en andere voorkomende werkzaamheden zijn gedaan. Oproep aan de leden: Wie heeft tips of ideeèn voor een activiteit, mocht er geen ijs zijn dit seizoen? Tips of ideeèn graag doorgeven aan het bestuur! Met dank aan Wietse Bosma voor het maken van de foto`s. Namens het bestuur, Linda Hakze.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 21

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 22

05-11-19 (week45) 11:37


Overig nieuws

23

Column

Stikstof Dagelijks worden in dagbladen en in nieuwsrubrieken artikelen geschreven over het milieu dat bedreigt wordt door stikstof of CO2 of nu weer een grondcrisis (PFAS) . In deze rubriek is daar ook al een paar keer een ‘stukje’ over geschreven en dat doe ik nu weer. Het is dan ook de stikstof (N) waar momenteel de meeste ‘reuring’ over is. Een stof die voor 78% in onze lucht voorkomt en de rest bestaat uit 20 % zuurstof (O2), 1% is koolzuurgas (CO2) en 1% bestaat uit waterdamp, argon en neon. Bij het inademen krijgen we veel stikstof binnen maar ademen dat ook weer uit. Op zich niks mis als het percentage stikstof maar niet te veel wordt anders dan stikken we, vandaar de naam stikstof. De stikstof waar men tegenwoordig zo’n drukte om heeft is de ammoniak (NH3) hoofdzakelijk afkomstig uit de mest van veehouderijen en de stikstofoxiden (NOx) afkomstig uit de industrie en auto-en vliegverkeer. We weten dat deze stikstoffen er zijn maar hebben nog niet gemeten waar welke stikstoffen terecht komen. De meeste komen terecht (depositie) op het (eigen)boerenland en daar is niks mis mee en past in de kringlooplandbouw. Waar het grootste probleem van wordt gemaakt is de depositie van de stikstof die in de vrije natuur (niet landbouwgronden) en de Natura 2000 gebieden. (In onze regio De Alde Feanen (Eernewoude), Van Oordts Mersken (Terwispel) en de Deelen (Gersloot)) terecht komt. Deze gebieden waarvan er in Nederland 162 zijn worden te veel bemest door depositie, met het groeimiddel stikstof in welke vorm dan ook maar. De natuur in de vrije natuur en de Natura 2000-gebieden vergrassen omdat deze liefhebbers zijn van stikstof, bovendien wordt de grond zuurder en dat heeft, evenals het surplus aan stikstof ook weer zijn weerslag op de afname van de biodiversiteit. Nu is die afname van de biodiversiteit zolang de mens zijn heerschappij (vele duizendenjaren) op de rest van het biologisch leven uitbreidt, al gaande. In Nederland kennen we veel zure veengebieden en heel veel is de afgelopen 5 eeuwen afgegraven voor de turf als brandstof. Dus dat de natuur zuurder wordt zal de nieuwe veenvorming bevorderen en wordt er zodoende extra CO2 opgeslagen. Nederland is een klein rivieren-deltaland met veel vruchtbare klei, veen en zand regio’s en die zijn bij uitstek geschikt voor landbouw, bovendien wonen we ook nog eens in één van dichtst bevolkte landen. Wat we nu zien is nog steeds groeiende bevolking die jaarlijks meer dan een half Opsterland aan oppervlakte (landbouwgrond) nodig heeft voor woning - en wegenbouw. De mens zal ervoor moeten zorgen dat zijn ‘voetprint’ op aarde kleiner wordt om überhaupt leven met zovelen mogelijk te houden. In Nederland betekent dat onder andere dat de landbouw meer kringloop-landbouw zal moeten worden en dat boeren uit stikstofgevoelige natuurgebieden via een nationale ruilverkaveling zullen verhuizen naar elders stoppende boeren in Nederland. De boeren in Langezwaag zijn grondgebonden en de extra stikstof die zij uitstoten valt grotendeels weer op hun eigen land terug. De regering zal samenhangend milieubeleid moeten uitdragen voor de langere termijn en geen hap-snap-beleid, dat kweekt onvrede en populistische reacties en daar is niemand bij gebaat zeker het milieu niet! Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 23

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 24

05-11-19 (week45) 11:37


Afdeling Sport

25

Acht van Langezwaag De volgende Acht van Langezwaag is op 29 februari 2020. Noteer deze datum alvast in je agenda! Na meer dan 30 jaar is de samenwerking met SV Friesland, in de persoon van Jan Kooistra, in goede harmonie beëindigd. Na de afgelopen Acht van Langezwaag hebben we veel opmerkingen binnengekregen over o.a. onjuiste tijden en afstanden. Als organisatie hebben we een goed gesprek gehad met Jan Kooistra en hij gaf al aan, dat het moeilijk was alles goed te noteren met zoveel deelnemers. Aangezien Jan en zijn vrouw Jozefien kwakkelen met hun gezondheid, konden zij zich heel goed vinden in ons besluit om de samenwerking te beëindigen. Dit betekent, dat de eerstvolgende Acht van Langezwaag helemaal georganiseerd wordt door sportvereniging Langezwaag. Dit houdt in, dat er geïnvesteerd moet worden in allerlei materialen.

de

8

van

Jan Kooistra had altijd heel veel spullen mee, o.a. gamellen voor warm water onderweg. We zijn daarom ook op zoek naar sponsoren voor aanschaf van de materialen. Bij de komende editie is ook direct voorinschrijving via internet ingevoerd en de tijdwaarneming gebeurt nu elektronisch. De opgave voor de Acht van Langezwaag gaat via mijninschrijving.nl. Inschrijven kan vanaf 1 november 2019. De kosten zijn € 7,50 per persoon, je krijgt dan op de dag zelf een startnummer met een chip erin. Deelname aan de 2 km (die we betitelen als kidsrun) is gratis. Op de dag zelf kan nog worden ingeschreven tot uiterlijk 10.00 uur.

langezwaag

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse zaken. Helpen op de dag zelf of om in de voorbereiding zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld het uitzetten van het parcours. Wil je helpen of meer weten neem contact op met Geertje van der Bij via 0682071209 of stuur een e-mail naar bvdbij@ziggo.nl. Tot slot, misschien is het al opgevallen, onze webpagina is volledig vernieuwd. Bekijk deze pagina: www.8vanlangezwaag.nl. Hier vind je veel informatie, o.a. ook over de inschrijving. Volg ons ook op facebook en of instagram.

29 februari 2020 Afstanden 2 - 5 - 10 - 16,¹ - 21,¹ km Start om 11.00 uur Inschrijven via: mijninschrijving.nl Meer info www.8vanlangezwaag.nl Het evenement vindt plaats bij SV Langezwaag Paradys 8 • 8404 BV Langezwaag Atletiekunie

Organisatie Acht van Langezwaag Bareld, Wietze, Auke, Bonne en Geertje www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 25

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 26

05-11-19 (week45) 11:37


Overig nieuws

27

Help jij Plaatselijk Belang Langezwaag? Plaatselijk Belang zoekt een nieuw bestuurslid! Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ‘Langsweagsters’. Ze zetten zich in om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden. Een van onze leden vertrekt. Daarom vragen we jullie aandacht voor onderstaande vacature:

“ALGEMEEN BESTUURSLID PLAATSELIJK BELANG LANGEZWAAG” Ben jij op de hoogte van wat er in Langezwaag gebeurt (of lijkt het je leuk om dat te zijn)? Zet je je graag in voor de samenleving en het dorp waarin je woont? Lees dan hieronder verder en meld je aan! Onze taken verdelen we in overleg. Je doet vooral datgene wat bij je past. Samen krijgen we het voor elkaar! Voorbeelden van taken zijn: - bijhouden van regionale/plaatselijke media - (mede-)aanspreekpunt zijn voor dorpsgenoten - eenvoudige informatieverzoeken sturen naar de gemeente e.d. - 1x per maand vergaderen in het dorpshuis (vakantie uitgezonderd) - meedenken over zaken in het dorp; de straten, de buurten, de school, enz.

Wat wij bieden: Henk Klok: de ontspannen voorzitter (m) Suzanne de Heer: de precieze secretaris (v) Alie Cnossen: betrokken ‘insider’ Floralia en Wjukslach (v) Thijs Oud: volbloed muzikant en cultuurliefhebber (m) Chantal Nicola: kersverse penningmeester (v) Fulco Hoekstra: geïnteresseerd in taal, onderwijs en politiek (m) ... en een duidelijke agenda met ruimte voor vragen, eigen inbreng en overleg om het PB-werk voor iedereen prettig en leerzaam te laten zijn! Iets voor jou? Of ken je iemand? Meld je bij een van bovenstaande leden of mail naar pb@langezwaag.com.

OKK Novimber 2019 De kop is no echt fan it seisoen. Wy binne al wer in pear wiken drok dwaande mei ús repetysjes. Ek hawwe wy ús earste optredens al hân. Wy hawwe spyle by de Floralia en op 18 oktober hawwe wy spile op it Suderhiem yn Drachten. Fierders sjogge wy ek al wer foarút yn ús seisoen. De earste musyk foar ús temakonsert yn de (betiide) maitiid hawwe wy ek al wer op de stander, en dan hawwe wy ek noch de desimberfeesten op stapel mei in ferskaat oan optredens yn Langsweagen. ‘Efter’ de skermen bard der ek in soad by OKK. Op de earste bestjoersgearkomste fan dit jier is der in nije foarsitter keazen. Tineke Postma hat jierrenlang de foarsitter west en no wie it tiid om de hammer (al brûke wy dy net) troch te jaan. Saapke de Groot is keazen ta de nije foarsitter. De namme sil jimme

bekend foarkomme, meastentiids skreau ik de stikjes yn dizze doarpskrante. Fierders wie Akke Voolstra foar it earst oanwêzich op in bestjoersgearkomste. Sy is yn de lêtste ledegearkomste keazen yn it bestjoer en sil no it sekretariaat dwaan. Hieke Postma

sit noch altyd yn it bestjoer as ús ponghâlder en Bauke de Grouw is fisefoarsitter en haad ‘musyk en ynstruminten’. Hjirmei hawwe wy in aardich kompleet bestjoer en kinne wy as feriening fierder. Mar mei allinnich de kontribusjeopbringsten komme wy net folle fierder, dêrom wol ik jo oproppe om âld izer klear te lizzen foar ús âld izer aksje. Yn novimber kinne jo it wer kwyt yn de kontainer op it hiem fan Siger en Janke Veenema, Fûgelsang 19A yn Jonkerslân (graach jûns foar 20:00 oere bringe). Slagget it net om it te bringen? Stjoer dan in mailtsje nei info@okkjonkerslân.nl. Dan soargje wy der foar dat it ophelle wurdt. Foar no hoopje wy op in goede hjerst mei fansels in soad musyk! Saapke de Groot Foarsitter OKK Jonkerslân

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 27

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 28

05-11-19 (week45) 11:37


Overig nieuws

29

Vermilion omgevingsfonds in en voor Langezwaag De zonnepanelen op de sporthal hebben inmiddels de eerste besparing op energielasten opgeleverd. Een bedrag van €946,- is teruggestort in het Dorpsfonds Vermilion Langezwaag. Initiatieven in en voor Langezwaag komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit fonds.

Allereerst een korte uitleg over het ontstaan van het Dorpsfonds Vermilion Langezwaag. De zonnepanelen op de sporthal zijn medegefinancierd door een bijdrage van het Vermilion Omgevingsfonds. Vermilion heeft een ‘Ways of Caring’-programma waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de omgeving waarin zij actief zijn, door stichtingen of organisaties te ondersteunen. Vanuit dit programma heeft Langezwaag €10.000,- gekregen voor een duurzaam project. PB Langezwaag heeft deze subsidie gebruikt om samen met Sportvereniging Langezwaag een project te realiseren, waarbij zonnepanelen op het dorpshuis zijn aangelegd. Die zonnepanelen leveren een besparing op energiekosten op. Een deel van die besparing (1/3) wordt jaarlijks teruggestort in het Dorpsfonds Vermilion Langezwaag, zolang als de panelen meegaan. De eerste opbrengst is onlangs uitbetaald: een bedrag van €946,- is in het dorpsfonds gestort, om ingezet te worden ten gunste van het dorp. Dat was een zeer mooi resultaat over slechts zeven maanden.

bijvoorbeeld in lijn zijn met minimaal één van deze vier focusgebieden: 1. Kansrijke samenleving à Vermilion ondersteunt hulpverleningsorganisaties die kwetsbare groepen in de gemeenschap bijstaan met een meetbare en effectieve aanpak van problemen die samenhangen met dakloosheid en armoede. 2. Gezondheid en veiligheid à Vermilion investeert in resultaatgerichte programma’s voor het verbeteren van het welzijn en de veiligheid van zowel individuen als hun omgeving. 3. Milieu à Vermilion werkt samen met organisaties die wetenschappelijk bewezen methodes, processen of activiteiten gebruiken voor de verbetering van de milieubescherming en milieueducatie.

Dorpsfonds Vermilion Langezwaag

Met het jaarlijks vullen van het Dorpsfonds Vermilion Langezwaag heeft Plaatselijk Belang er een “potje met subsidie” bij voor initiatieven in het dorp. De eerste bijdrage aan het dorp heeft inmiddels ook al plaatsgevonden en is geschonken aan de dorpstuin/ boomgaard. Medio november worden de eerste bomen geplant op het grasveldje bij school, aan De Klamp. De komende jaren wordt het dorpsfonds steeds weer aangevuld met het jaarlijkse deel van de opbrengst uit de zonnepanelen. Het fonds is bedoeld voor het financieren van initiatieven in en voor het dorp. Deze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, omdat het een bijdrage vanuit Vermilion is. Ze moeten

4.Vermilion’s culturele identiteit à Vermilion ondersteunt de plaatselijke culturele activiteiten in de omgeving met als doelstellingen het behouden van lokale tradities. Aanvraag dorpsfonds

De aanvragen voor een bijdrage uit het Dorpsfonds Vermilion Langezwaag lopen via Plaatselijk Belang. Hiervoor kan het aanvraagformulier voor het Dorpsbudget worden gebruikt, deze is te vinden op de website: langezwaag.com/plaatselijk-belang. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris Suzanne Dekker-de Heer via pb@langezwaag.com. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 29

05-11-19 (week45) 11:37


Overig nieuws

30

Opnieuw is in het weekend van 5 en 6 oktober 2019 de beplanting in onze tuin geweld aangedaan. Waarom........ Hoe moeilijk kan het zijn om respect te tonen voor een ander en andermans spullen. Afzender bij de redactie bekend.

Verslag van de bijeenkomst van ‘Vrouwen van Nu’ afdeling Langezwaag e.o. op dinsdag 10 september in het Dorpshuis te Langezwaag.

Half 8 opent voorzitter Sijke de Jong de bijeenkomst en heet in het bijzonder welkom Marja Sterk en Alie Hofland van het Provinciaal bestuur. Zij brengen ons deze avond een feestelijk programma van het 100-jarig bestaan van onze bond. De notulen van de vorige keer 9 april worden goedgekeurd. In de pauze worden we getrakteerd op ‘ Vrouwen van Nu’ koeken, deze zijn speciaal gebakken in opdracht van “Vrouwen van Nu’ door de warme bakker. Ook in Gorredijk verkrijgbaar bij de warme bakker. Na de pauze is het woord aan het P.B. Allereerst is er een presentatie van de geschiedenis van de bond. Het eerste huishoud landbouw onderwijs ontstond in 1912-1913 Berlikum, Gytsjerk. Oud-leerlingen vonden dat zij contact met elkaar moesten houden. Nadat in 1917 er passief en in 1919 actief kiesrecht voor vrouwen is gekomen , dankzij de voorvechters van de vrouwenemancipatie Aletta Jacobs en Suze Groeneweg is in 1919 de bond van oud-leerlingen opgericht. In 1939 kregen ze aansluiting bij de landelijke bond. In 1946 zijn er 44 afdelingen in Friesland met 3774 leden. Onze vereniging is opgericht op 7 februari 1946. Sietske de Vries vertelt iets over het eerste jaar. Een activiteit was: wandelen in de

Sing-Sang, Jonkerslân. Daar waren de meeste leden nog nooit geweest. Na de pauze komt ons oudste lid Swopkje de Jonge aan het woord. Zij kwam in 1978 in Langezwaag wonen en in 1980 in het bestuur en vertelt o.a. over de verwarrende naam van mevr. Niks. Hiltsje Kramer vertelt over haar belevenissen met broeder Aquino. Dan volgt er een quiz , waar we met vlaggetjes moesten aangeven wat de juiste was. Na afloop bedankt de voorzitter beide vrouwen, zij krijgen een kaasplankje aangeboden. Dan volgen de mededelingen van de commissies. De reiscommissie heeft een bezoek georganiseerd naar het kasteel in de Blesse op 16 oktober. Minstens 10 deelnemers. Breicafé begint weer op 24 september. Wie mee wil doen. Van harte welkom. In oktober begint ook het volksdansen weer. Van oktober tot en met maart in het Dorpshuis in Jonkerslân. Aanvang 13.30 – 15.00. Wie mee wil doen. Van harte welkom. Rondvraag: Enkele leden bedanken voor de aandacht en krijgen van een kaart voor ziekte en verjaardag. Dan sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst ieder wel thuis. Froukje Oosterdijk

Griepvaccinatie Huisartsenpraktijk Langezwaag op dinsdag 19 november van 13.30 tot 16.30 uur Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 30

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 31

05-11-19 (week45) 11:37


Klaverbledtsje ed_3_44_2019.indd 32

05-11-19 (week45) 11:37

Profile for Hans Dekker

Klaverbledtsje ed_3jaargang 44 2019  

Klaverbledtsje ed_3jaargang 44 2019

Klaverbledtsje ed_3jaargang 44 2019  

Klaverbledtsje ed_3jaargang 44 2019

Advertisement