Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Dorpsfeest barst weer los 11

Nr. 1 - jaargang 39 - 2014

Malischa Kledingverhuur 15

Kunst uit het dorp

25


Dorpsagenda September maandag, 1 september.............18:30 uur Avond 4 daagse

dinsdag, 2 september................18:30 uur Avond 4 daagse

woensdag, 3 september............18:30 uur Avond 4 daagse

donderdag, 4 september................. 18:30 Avond 4 daagse

vrijdag, 5 september...... vanaf 13.30 uur Floralia Feest

zaterdag, 6 september Floralia Feest

Scheerkwasten, scheersets, scheermessen & verzorgingsproducten voor de man.

15.30 uur - Muzikale afsluiting Expositie Langezwaagster kunstenaars

zondag, 7 september Floralia Feest

10:30 uur - Tentdienst

dinsdag, 9 september................19:30 uur Vrouwen van Nu

www.verzorgingvoormannen.nl

zondag, 21 september...............10:00 uur Kerkdienst

dinsdag, 23 september..............13:30 uur Bejaardensoos

donderdag, 25 september.........14:00 uur Netwerkbijeenkomst

zaterdag, 27 september.............19:30 uur Kaartavond, leden en donateurs SV Langezwaag

zaterdag, 27 september.............20:00 uur Opening dorpshuisseizoen

Oktober dinsdag, 14 oktober...................19:30 uur Vrouwen van NU

dinsdag, 21 oktober...................13:30 uur Bejaardensoos

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactie@klaverbledtsje.nl, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken. Daar staat de agenda online.


Voorwoord en inhoud Dorpshuis3 3

't Klaverbledtsje Voorwoord De zomer is weer voorbij, dat kun je wel zeggen nu ik dit half augustus schrijf de hemel is opengereten en met bakken komt de regen naar beneden. Een internationaal zeer bewogen zomer en lokaal een mooie warme zomer. Het einde van de zomer betekent ook een start van een nieuw seizoen. Scholen zijn weer begonnen, de sport en dorpshuisactiviteiten beginnen weer, toneel gaat weer los met een nieuw stuk en een nieuwe regisseur, de voetbalclub heeft een nieuwe hoofdtrainer. Zo stroomt er weer vers bloed door de verenigingen. Hopelijk brengt dat resultaat en ook ideeën en creativiteit verder binnen ons dorp. De keerzijde

Nummer 1 - Jaargang 39, september 2014

Colofon Bestuur: Gerrit Arends, Hylke de Vries, Berend van der Molen Redactie Bareld van der Meer, Hans Dekker, Suzanne de Heer, Karen Boersma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Joukje Merkuur, Albert Klijnsma, Wiesje Elzinga, Elly Flapper, Diny Lap, Douwtsje Mulder, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Wietze Jonker, Marijke Hornstra, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Siemen Jongstra, Sietze Lebbing, Antje Homans, Hans Scheepstra Telefoon redactie..................................... 06 4322 3945 E-mail redactie: redactie@klaverbledtsje.nl E-mail: advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

is momenteel onze tennisvereniging, het blijkt een uitermate zware dobber te zijn om bestuursleden te vinden. Wat is dat toch jammer, een prachtige accommodatie en locatie, verlichting, alles is voor handen. Help toch onze tennisclub en laat ook daar nieuw bloed door de aderen stromen. We geven onze club toch niet op na 30 jaar! De avondvierdaagse is op het moment dat dit blad verspreid wordt al volop bezig, een uniek evenement dat voor de eerste keer wordt georganiseerd. Floraliafeest staat op het punt om te beginnen, ik hoop voor beide evenementen dat de weergoden gunstig gezind zijn. Rest mij u namens ‘t Klaverbledtsje veel leesplezier toe te wensen met het eerste nummer van Jaargang 39!  Bareld van der Meer

Inhoudsopgave Voorwoord en inhoudsopgave���������������������������������������3 Resultaat collecte Klaverbledtsje����������������������������������5 Dorpshuis����������������������������������������������������������������������7 Kerknieuws��������������������������������������������������������������������9 Vervolg kerknieuws en Floralia �����������������������������������11 100 jaar later en trekkerbehendigheid�������������������������13 Bedrijf in beeld: Malischa��������������������������������������������15 Dorpssteunpunt ����������������������������������������������������������17 Reactie PB puin op speelveld ������������������������������������17 Sport en kaarten ���������������������������������������������������������19 Afdeling voetbal ����������������������������������������������������������21 Afdeling tennis ������������������������������������������������������������23 Expositie Langezwaagster kunstenaars ���������������������25 Column Zomer 2014 ���������������������������������������������������27 Overig nieuws ���������������������������������������������������29 en 30

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek:...............................0513 854000

Planning Nr. 2: kopijdatum 22 september, uitdeelavond 6 oktober Nr. 3: kopijdatum 3 november, uitdeelavond 17 november Nr. 4: kopijdatum 8 december, uitdeelavond 22 december Nr. 5: kopijdatum 19 januari 2015, uitdeelavond 2 februari Nr. 6: kopijdatum 2 maart, uitdeelavond 16 maart Nr. 7: kopijdatum 6 april, uitdeelavond 20 april Nr. 8: kopijdatum 1 juni, uitdeelavond 15 juni

Huisarts SPOED:.......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ......................... 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland:..............................0512 386222 Dorpssteunpunt: ....... dorpssteunpunt@langezwaag.com / 06 27346358 Dorpshuis:.................................................0513 436268 Sportkantine:.............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma.....0513 688021 Plaatselijk Belang........................ pb@langezwaag.com

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Redactie5

Beste inwoners van Langezwaag Via deze weg willen wij u grandioos bedanken voor uw gift tijdens onze collecte in juni voor het behoud van ’t Klaverbledtsje als dorpsblad van Langezwaag! Bestuur en redactie vonden de collecte tevens een mooie gelegenheid eens te weten te komen wat u nou eigenlijk van de vernieuwde dorpskrant vindt. Gelukkig is het grootste gedeelte van het dorp erg tevreden met ’t Klaverbledtsje in de huidige vorm. De leuke reacties op onze actie maakten dat wij met z’n allen ook nog eens een leuke avond hebben beleefd, met een mooi resultaat: ’t Klaverbledtsje blijft! Dankzij uw gift kan ’t Klaverbledtsje weer precies een seizoen vooruit en daar zijn we dan ook erg trots op en blij mee. Dat betekent echter ook dat we aan het eind van het seizoen weer op onze versierde trekkers stappen en bij u aanbellen. Want voor niets gaat de zon op! Nogmaals hartelijk bedankt, Bestuur, redactie en vrijwilligers van ’t Klaverbledtsje.

Vraag en Aanbod Rubriek in wording Een dorpsgenoot fluisterde bij één van de redactieleden een mooi idee in: een vraag en aanbod-rubriek in ’t Klaverbledtsje! Als redactie vinden wij dit een mooi initiatief, dus plaatsen we deze oproep. De bedoeling is dat de inwoners van Langezwaag in deze rubriek spullen (of diensten) aanbieden die ze willen verkopen of weggeven of een oproep plaatsen voor iets waar ze naar op zoek zijn. Dit is alleen bestemd voor particulieren. Oproepen kunnen verstuurd worden naar

het mailadres van de redactie: redactie@klaverbledtsje. nl. We willen dit wel in een vast format aanbieden om het overzichtelijk te houden: Wat (bied je aan/ zoek je): Korte omschrijving (max 25 woorden) Wie (wie biedt het aan/zoekt het): Naam Contact : telnummer. of e-mailadres (Voorbeeld)

Jongensfiets 20 inch, kan nog prima een ronde mee Vraagprijs: 20 euro. Piet Redacteur 06-12345678 / piet@langsweagen.nl

Tuinstoelen 2 stuks Aluminium verstelbare stoelen (prijs nader overeen te komen) Jan Tegel 06-12345678 / jan@langsweagen.nl

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Dorpshuis7 Van het dorpshuisbestuur

Frisse start De vakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen en we zijn weer aan het werk of doen onze andere vaste dingen. Als dorp hebben we een plezierig vooruitzicht, immers het dorpsfeest komt er aan! Het feest is elk jaar de afsluiting van de ‘echte’ zomer en de frisse start van een nieuw seizoen voor het sport- en verenigingsleven en natuurlijk ook voor het dorpshuis. Ook voor het dorpshuis begint in september het nieuwe seizoen. Tijdens het dorpsfeest gaan we weer open en bieden we onderdak aan de bloemencommissie van het Floraliafeest. In de komende maanden biedt het dorpshuis aan jong en oud een afwisselend programma. Rond de herfstvakantie komt er weer een middag of avond met oud-Hollandse spelen. Omdat ook de jongere jeugd van de basisschool graag naar dit familiefeest gaat, overwegen we ditmaal een spelmiddag. Reacties op dit idee kun je kwijt bij de activiteitencommissie. Eind november organiseren we weer een hobby- en cadeaubeurs. De reacties van zowel deelnemers als publiek waren vorig jaar zó enthousiast, dat dit evenement een vervolg krijgt. Reinder Benedictus en Jan Nijboer organiseren deze herfst weer een muziekavond. De voorgaande edities beloven een sfeervolle, gezellige avond. Verder staan een herfst-motortocht, een bingo en een gezellige zondagmiddag (combinatie van spel en buffet) op het programma. In het volgende Klaverbledtsje volgt meer informatie over alle activiteiten. Het dorpshuis is een (t)huis voor ons hele dorp. Veel plaatselijke verenigingen houden hun bijeenkomsten en vergaderingen in het dorpshuis, of gebruiken dit als oefenruimte. Het dorpshuis is uiteraard ook beschikbaar voor familiefeesten, recepties en andere speciale bijeenkomsten. In de vijf jaar dat het dorpshuis geopend is, zijn het gebruik van en het bezoek aan het dorpshuis steeds intensiever geworden en heeft het dorpshuis (mèt natuurlijk de sportaccommodatie!) een centrale plek in ons dorp gekregen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van het dorpshuis ligt bij het bestuur. Het bestuur zoekt twee nieuwe leden. Eén kandidaat hebben we inmiddels gevonden: Fokke Flapper komt ons bestuur versterken. We zoeken nu nog een bestuurslid die ook als penningmeester wil fungeren. Heb je interesse hiervoor, of wil je meer informatie, schroom dan niet en spreek één van de bestuursleden aan! Ook zijn we blijvend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de (bar)bediening, het opbouwen of afbreken bij voorstellingen e.d., of bij de organisatie van activiteiten. Als u of als jij óók interesse hebt om ons team van vrijwilligers te versterken, bent u/ben jij van harte welkom!

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Langezwaag, Gerrit Arends, voorzitter Hennie Brander, secretaris Berend van der Molen, penningmeester Henk Sietzema, algemeen bestuurslid

Het dorpshuisseizoen wordt op 27 september geopend met muziek van Mente Rosema, hij komt samen met de THE ALL STARS BLUES BAND Aanvang is 20.00 uur

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Kerknieuws9 Tsjerkepaad Het is iedere keer weer genieten als je de kerk inkomt. De kerk heeft nog nooit zo vol gestaan en tegelijkertijd heeft deze ook nog nooit zo ruim geleken. Ik ben blijkbaar niet de enige, want het bezoek loopt boven verwachting. Dat begon al op 5 juli. Toen zijn er zo’n 125 mensen geweest waarvan een 75 bij de officiële opening om 14.30 uur. Op de zaterdagen erna zijn er tot nu toe zo’n 15 tot 25 bezoekers geweest. Dat lijkt misschien niet veel maar het is toch duidelijk meer dan de 4 tot 8 bezoekers die we eerdere jaren op een gewone zaterdag hadden. Bovendien is er nu meer te zien en blijven de mensen ook langer. Voor het gevoel ‘loopt het nu de hele middag lekker door’ terwijl je vroeger het idee had ‘dat je er haast de hele middag voor niets zat’. Half augustus heeft er een artikel in het Friesch Dagblad gestaan over de kerk en de expositie in Langezwaag. Dat leverde ruim 60 bezoekers op de zaterdag erna. Het is overigens wel duidelijk dat bezoekers totaal verschillende motivaties hebben om langs te komen. We hadden zelf al ingeschat dat er drie doelgroepen zouden zijn: de liefhebbers van kerkinterieurs, de liefhebbers van kunst en dorpsgenoten die wel eens zouden willen zien wat de eigen kunstenaars nu eigenlijk produceren. Er blijkt nog een vierde groep te zijn. Dat zijn mensen die gewoon een route volgen. Het maakt eigenlijk niet uit wat er precies te zien valt, áls er maar iets is. Het zijn mensen die, meestal in een groepje, de kerk inkomt. Snel langs alle kunstwerken lopen en braaf alle bijschriften lezen, en dan ook weer snel weg zijn. Er staan tenslotte nog meer kerken op het programma die ook nog diezelfde middag moeten worden bezocht. Niets mis mee natuurlijk. De bezoekers moeten gewoon een leuke middag hebben maar als organisator hoop je altijd op een meer inhoudelijke interesse. En wat heeft de kerk er aan? Het kost veel tijd en ook wel wat geld. Het is natuurlijk leuk wanneer je toeristen in het vakantieseizoen iets extra’s kunt bieden maar dat staat niet in onze doelstelling. Voor ons als kerk ligt het belang meer in het experiment. Kun je mensen verleiden om mee te doen? In dit geval aan het bezoeken van een expositie. En hoe doe je dat dan? Hoe help je mensen over een drempel? Dat is niet alleen een vraag voor de kerk – en van de kunstenaars die maar zelden een dorpsgenoot in hun atelier krijgen – maar voor vrijwel alle organisaties in het dorp. Van dorpshuis tot dorpssteunpunt. Vandaar dat voor de opening ook andere organisaties uit het dorp waren uitgenodigd om hierover verder te brainstormen. Ondanks het tijdstip midden in de vakantie waren deze gelukkig allemaal aanwezig. Evenals wethouder Kooistra die namens de gemeente Opsterland een blijk van belangstelling gaf. En of het iets heeft opgeleverd? Lastig te zeggen. Initiatieven ontstaan vaak dankzij ideeën die je ooit ergens

Johan Cnossen (dwarsfluit) Maria Wienholts (zang) en Jan Andries Dijkstra (orgel) verzorgden het muzikale gedeelte van de opening

hebt opgedaan. Dat hoeft niet direct na zo’n contact te zijn. Soms heeft het even tijd nodig. Belangrijk is vooral dát er contactmomenten zijn om ideeën te kunnen uitwisselen. De opening van de expositie was zo’n moment. Misschien moeten we ons voorlopig maar tevreden stellen met af en toe zo’n contactmoment te organiseren. Ergens in het dorp. Dat mág, maar hoeft niet in de kerk te zijn. De expositie nog niet gezien? Die loopt nog tot 13 september. En wanneer het niet alleen om de kerk en de expositie gaat maar ook om de gezelligheid? Kom dan net voor, tijdens of net na de ‘officiële’ afsluiting op de zaterdagmiddag van het dorpsfeest (6 september). Zie ook elders in deze dorpskrant. Peter de Vries

Startweekend

Nou ja, eigenlijk is het maar één dag. En niet eens op de zondag. Op zaterdag 27 september willen we het nieuwe kerkelijke seizoen weer beginnen. We doen dat zoals ieder jaar weer met een programma waarin ieder naar eigen inzicht en behoefte kan insteken en weer weggaan. Het programma begint om 15.00 uur in de kerk. Na de ontvangst met koffie en thee zijn er dan drie workshops. Alle drie met muziek. In ieder geval iets met (koper-) blaasinstrumenten met Meta en Thijs Oud, iets met zang en piano met Jan Andreis Dijkstra en er wordt nog onderhandeld met iemand die een djembé-sessie zou kunnen leiden. Na afloop kan er worden geborreld ter voorbereiding op de maaltijd en is er om 19.30 uur een afsluitende kerkdienst.  >>

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


(vervolg Kerknieuws)

Tentdienst Het startweekend is wel ons officiële begin van het nieuwe kerkelijk seizoen maar eigenlijk ook altijd een beetje mosterd na de maaltijd. De tentdienst tijdens het dorpsfeest is vaak ook zo’n nieuwe start. Iedereen is dan weer terug van vakantie en alles begint weer een beetje normaal te lopen. De tentdienst zal dit jaar in het teken staan van ‘Een mooi moment om samen te zijn’. Zoals min of meer gebruikelijk zal de dienst weer worden begeleid door de Spijkerpakkenband. Na afloop is er koffie met oranjekoek. De diensten De kerkdiensten zijn gezamenlijk met de gemeente van Lippenhuizen-Hemrik en vinden dus niet altijd in onze eigen kerk plaats. Wanneer de dienst niet in Langezwaag is, is dit in de onderstaande agenda aangegeven. Voorafgaand aan iedere dienst kan er van te voren een kopje koffie of thee worden gedronken. Dat is natuurlijk niet verplicht maar het blijkt wel een goed moment om eens beter met anderen in contact te komen. We merken echter soms ook dat het mensen ervan weerhoudt om naar de kerk te komen. Dat het de drempel (nog) hoger maakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Spreek ons aan zoals wij zullen proberen u aan te spreken.

• Zondag 7 september, ’s ochtends om 10.30 uur in de FEESTTENT. Voorganger ds A.J. Jonker. Tentdienst tijdens dorpsfeest met Spijkerpakkenband. • Zondag 14 september, ’s ochtends om 10.00 uur in Lippenhuizen. Voorganger dhr J. Koerts. • Zondag 21 september, ’s ochtends om 10.00 uur in Hemrik. Voorganger ds E. Rooseboom. • Zaterdag 27 september, ’s avonds om 19.30 uur. Voorganger ds A.J. Jonker. Dienst in het kader van het STARTWEEKEND. • Zondag 5 oktober, ’s ochtends om 10.00 uur. Voorganger ds A.J. Jonker. Dienst met het kerkkoor van Lippenhuizen o.l.v. Jan Andries Dijkstra. • Zondag 12 oktober, ’s ochtends om 10.00 uur in Lippenhuizen. Voorganger ds A.J. Jonker. Dienst met viering van het Heilig Avondmaal. • Zondag 19 oktober, ’s ochtends om 10.00 uur. Voorganger ds E. Rooseboom. • Zondag 26 oktober, ’s ochtends om 10.00 uur in Lippenhuizen. Voorganger dhr J. Koerts. Vervoer Mocht u naar een kerkdienst willen maar geen vervoer hebben, of gewoon gezellig willen carpoolen, dan kunnen we vervoer voor u regelen. Graag even contact opnemen met Tjitske de Jong 688 021, Geertjan Fekken 688 453, Liset Otten 689 633 of Peter de Vries 688 200.

Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september is het alweer tijd voor de 102de editie van het Floralia dorpsfeest te Langezwaag.

•Z  ondagochtend, met het thema “SAMEN” een kerkdienst in de feesttent onder leiding van ds. H. Jonker en onder begeleiding van de “Spijkerpakkenband”. Voor het Floralia bestuur is het elk jaar weer een mooie • De middag begint ontspannen op de fiets met de uitdaging om een programma samen te stellen voor jong en FIETSTOCHT. Aansluitend MATINEE en in de avond oud! Onderstaand een kort overzicht van het programma. word het feest afgesloten met een knallend optreden van BACK4MORE. • Met de PLAYBACKSHOW op de vrijdagavond bijten we •O  ok is er het gehele weekend van alles van de Floralia het spits af, maar voor de kinderen van de basisschool Bloemencommissie en het dorpsarchief te bezichtigen in begint het feest stiekem al in de middag met de het dorpshuis. KINDERSPELEN in en om de tent. • Op de zaterdagmorgen is er een letterlijk spetterend Natuurlijk is het organiseren en het uitvoeren van het parcours door het dorpsbos voor de SURVIVALRUN, voor Floralia dorpsfeest niet mogelijk zonder al onze vrijwilligers iedereen een echte uitdaging! Daarna, ongeveer rond de en sponsors, daarom bij deze (alvast) bedankt voor jullie middag, is het tijd voor de BALLONNEN. inzet! • Na de middag begint de TREKKERBEHENDIGHEID WEDSTRIJD! Na het succes van vorig jaar hebben wij deze wedstrijd nog spectaculairder kunnen maken. Zeker Wij zien u graag bij al onze activiteiten en vertrouwen op de moeite waard om mee te doen of te komen kijken! een spetterend en onvergetelijk feest! • ’s Avonds, aansluitend aan de wedstrijd, rasentertainer JEROEN V/D MEER en o.a de prijsuitreiking van de Namens de Floralia commissie, trekkerbehendigheid wedstrijd. Bart de Jong (voorzitter)

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Redactie13 Honderd jaar later.... Zo af en toe kom je iets tegen. Zo moet de oudste foto hieronder dateren van rond 1910, de recente foto is van 2011 volgens Google. Dit is de Boerestreek 25. Vooral de

vrijwel identieke camerapositie is erg leuk als vergelijk. Wat opvalt is dat er in 100 jaar niet heel veel is veranderd in het aanzicht.

Trekkerbehendigheid 2014 Zaterdag 6 september aanvang 13.00 uur. (Deelnemers aanwezig om 12:00 uur) Lange Ein 4 te Langezwaag (terrein Leo Veldman)

Dit jaar hebben we ook een damesklasse, dus dames? Opgave voor maandag 1 september bij: Tonie van Es Tel. 0513-688739 / Mail: tonievanes@hetnet.nl

Deelname â‚Ź 7,50 (vol=vol) LET OP. Eigen tractor, een geldig trekkerrijbewijs of 18 jaar en ouder, geen vierwiel aangedreven tractoren.

Tot ziens op zaterdag 6 september!

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Bedrijf in beeld

15

Malischa Kledingverhuur Het begon met het maken van verkleedkleren voor kinderen, toen Maaike (Alida) Schaap 10 jaar geleden als hobby met verkleedkleren begon. De naam van het bedrijf bestaat uit een aantal stukjes van haar eigen naam. Maaike ging aan de gang met het maken van kinderverkleedkleren, maar na een jaar werd duidelijk dat er eigenlijk veel meer vraag was voor verkleedkleren voor volwassen, dan voor kinderen. Maaike besloot om dan ook maar verkleedkleren voor volwassen te gaan maken. En tja, al kleren moeten een plek hebben en werd het huis al snel te klein. Dus de vraag “Blijft het hobby of maak ik er mijn werk van” kwam aan de orde. Die mogelijkheid deed zich voor en Maaike nam deze dan ook. De familie verhuisde naar de Tolhûsleane. Op die locatie kon Maaike over een loods beschikken waar de kleding in kon worden opgeslagen. De eerste tijd gebruikte ze alleen het voorste deel van de loods, inmiddels gebruikt ze de hele loods, van voren tot achter, van beneden tot boven. Overal hangt kleding. Voor Maaike is het een uitdaging om voor elke klant de juiste kleding te vinden die hij of zij nodig heeft. En natuurlijk zo compleet mogelijk, van pruik tot schoenen en van schmink tot korset. Dat kan zijn voor een optocht, toneel of een playbackshow. Bij Malischa Kledingverhuur kun je terecht voor een zeer breed assortiment van kleding. Clowns, dieren, flowerpower, landen thema’s, jaren 30/40 kleding, boerenkleding, uniformen, gala kleding en nog veel meer kun je bij Malischa Kledingverhuur vinden. Sinds december heeft Maaike de Kledingcentrale overgenomen

en dat was een mooie uitbreiding op de collectie van uniformen en boerenkleding. Op dit moment is er het hele jaar door vraag naar Tiroler kleding en Flowerpower kleding. Schijnbaar zijn dat de meest populaire thema’s voor feesten en kun je dus bij Malischa Kledingverhuur hiervoor terecht. Malischa Kledingverhuur onderscheidt zicht zeer goed door de vele thema’s waarbij hele groepen in dezelfde kleding kan worden gestoken. Daarnaast heeft Malischa Kledingverhuur zeer ruime openingstijden wat weer uniek is voor een bedrijf in kledingverhuur. Deze combinatie maakt dan ook dat Malische Kledingverhuur een begrip is in de omgeving. De kleding die wordt verhuurd, wordt ook weer een keer terug gebracht. De kleding wordt dan eerst gereinigd en eventueel hersteld als dat nodig mocht zijn. En komt dan pas weer in de rekken voor een volgende verhuur. En tja, als er kleding terug wordt gebracht, dan kan er natuurlijk ook eens iets mis zijn. Een knoopje af of een zoom los, dat zijn de meest voor de hand liggende herstelwerkzaamheden. Echter een opvallend geval hierin was dat 10 lederhosen verhuurd waren en bij terug brengen bleken vier van de tien stuk te zijn. Waarvan zelfs één lederhosen niet meer te herstellen was…. Naast de verhuur van kleding heeft Malischa ook een stomerij depot. Mensen kunnen hier hun kleding, gordijnen en dergelijke brengen om te laten stomen. Maaike maakt nog erg graag haar nieuwe kleding zelf, maar door de drukte van de kledingverhuur is dat helaas wat minder geworden. Door: Karen Boersma-Dooper

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Dorpsgenoten, soms blijft er wel eens ruimte over op een redactionele pagina van ons mooi dorpsblad. Het zou leuk zijn om foto’s in voorraad te hebben, die onze vormgever dan kan gebruiken om de pagina’s leuk op te vullen. Dus mocht u foto’s hebben van Koningsdag, sportevenementen, fiettochten, wandeltochten, schoolfoto’s en oude foto’s zijn welkom. Kortom alles wat met ons dorp Langezwaag te maken heeft. Wilt u insturen? Neem dan contact op met de redactie via redactie@klaverbledtsje.nl


Redactie17

Dorpssteunpunt Langezwaag voor jong en oud! Voor al uw vragen over wonen, welzijn en zorg Het dorpssteunpunt is via de werkgroep altijd dichtbij. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 06 27 346 358 of per e-mail: dorpssteunpunt@langezwaag.com

Dorpssteunpunt in eigen dorp! Vanaf november 2012 heeft Langezwaag een eigen dorpssteunpunt. Jong en oud kunnen bij het dorpssteunpunt terecht met allerlei vragen over wonen, welzijn en zorg. De werkgroep streeft naar een organisatie passend bij de vraag uit Langezwaag Waar vindt u ons? Het dorpssteunpunt is via de werkgroep altijd dichtbij. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer: 06-27346358 of per email: dorpssteunpunt@langezwaag.com. U kunt binnen 24 uur een reactie op uw email verwachten. Voor vragen die hoe dan ook door deskundigen beantwoord moeten worden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Informatiepunt Wmo in Beetsterzwaag. Het telefoonnummer is 0512-386386 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur). U kunt ook terecht bij het Informatiepunt Wmo in de bibliotheek te Gorredijk. Dit is geopend op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur Welke vragen kunt u aan ons stellen? Kan iemand me helpen bij het invullen van formulieren? Ik mis iemand om af en toe mee te praten, te fietsen of een eindje te wandelen. Ik ben ouder van een puberende tiener. Waar kan ik terecht met vragen over het gebruik van alcohol en drugs? Ik ben nieuw in het dorp en wil me wel ergens bij aansluiten. Wat is er zoal in het dorp te doen? Ik kan door ziekte of ouderdom mijn zware tuinwerk (tijdelijk) niet meer doen. Of mijn dieren niet meer voeren. Is er iemand die mij kan helpen? Ik kan niet (meer) reizen met het openbaar vervoer en wil toch graag mijn familie bezoeken. Hoe zou dat kunnen? Ik wil graag zelf boodschappen doen, maar dan moet iemand zo lang even bij mijn zieke partner zijn. Kan iemand mij helpen? Ik heb tijdelijk een rolstoel nodig. Waar kan ik die krijgen? Hoe krijg ik thuiszorg? Ik word gepest en voel me ellendig; waar kan ik hulp krijgen? Mijn vader drinkt veel en is agressief; wat te doen? Ik heb een probleem en durf er niet mee naar de dokter?

een reactie. Wij proberen eerst een oplossing te vinden in ons eigen dorp, met behulp van vrijwilligers. Uit de enquête, die de werkgroep in het dorp heeft gehouden, is gebleken dat 54 mensen bereid zijn om wel eens iets te willen doen voor een dorpsgenoot. Als dit niet lukt of uit privacy-oogpunt niet wenselijk is, dan zoeken we hulp via het Informatiepunt Wmo of bij een professionele instelling. Zo kunnen wij u helpen bij vragen over bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoer of boodschappen. Het dorpssteunpunt kan voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Bijvoorbeeld over valpreventie, hoe ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen of voor ouders over opvoedingsthema’s. Ook kan het dorpssteunpunt activiteiten organiseren naar aanleiding van algemene signalen in het dorp, al of niet in samenwerking met andere organisaties in het dorp. Bijvoorbeeld een koffiemorgen of een gezamenlijke maaltijd in het dorpshuis.

Stenen en vuil op het speelveld In de laatste editie van het vorige seizoen was een ingezonden artikel geplaatst over het verzamelen van stenen en vuil op het speelveld. In diezelfde tijd is door Plaatselijk belang ook een emmer met stenen en vuil verzameld en is er contact opgenomen met de gemeente. De gemeente gaf toen aan een en ander eerst te willen aanzien. Nu, zoals ook uit het artikel blijkt, al meerdere mensen emmers puin en grof vuil hebben gevonden is volgens Plaatselijk Belang een nader onderzoek noodzakelijk. Plaatselijk Belang gaat met de gemeente in overleg en zal aandringen op een nader onderzoek en zo nodig op maatregelen. Hopelijk komt de gemeente tot een oplossing van het probleem. Zodra een oplossing voor het probleem is gevonden, zullen we u in een van de volgende editie’s van ‘t Klaverbledstje  hiervan op de hoogte brengen.

Wat gebeurt er met uw vraag? Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. U krijgt altijd www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Afdeling Sport

19

Van zomerreces naar trainingsstress en clubliefde Vanaf eind mei werden de activiteiten rondom ons sportpark ’t Paradyske steeds minder. De velden gingen dicht en werden opnieuw ingezaaid. De volleybaldames 1 liepen in een roes over en door ons sportpark na het behalen van het kampioenschap, daar waar de heren de wonden nog likten van de verloren bekerfinale. Trotse 50+ heren tennisploeg die voor de tweede keer oprij hun kampioenschap konden vieren. Dat waren zo in een notendop wel de hoogtepunten op sportief vlak.

Kaartavonden

SV Langezwaag 2014/2015 Voor leden en donateurs

27 september 25 oktober 22 november 20 december 17 januari 14 februari 21 maart 18 april Aanvang 19.30 uur Graag op tijd aanwezig

Met z’n allen hebben we ons verbaasd over de prestaties van het Nederlands elftal. Wie van te voren aan had gegeven dat wij zo ver zouden komen werd spontaan voor gek verklaard. De euforie die het voetbal in Nederland losmaakte, door de goede prestaties, werd even later door het neerhalen van de MH-17 de grond ingeboord. Separatisten die in gevecht met het Oekraïense leger bewust of onbewust een vliegtuig neerhalen. De strijd om op humane wijze de stoffelijke resten te bergen. Het kwam dagelijks onze huiskamer binnen. Naast alle andere ellende in de wereld zoals de Gaza en Irak, raakt het verlies van 196 Nederlanders ons diep, want het lijkt er op dat een ieder van ons wel iemand kent die aan boord van de MH-17 zat. Langzamerhand gaan we weer over tot de orde van de dag. De vakanties zijn weer bijna ten einde. Het werk wordt weer opgepakt. En….. de eerste (voetbal)trainingen zijn al weer achter de rug. De teams van de jeugd zijn weer ingedeeld en leiders en trainers zijn weer bereid gevonden om de teams te trainen en te coachen. Dit (vrij)willigerswerk in alle geledingen van onze sportvereniging kunnen we omschrijven als clubliefde. Dit fenomeen zit verankerd in onze hersenen. Namelijk het oudste deel waarover we zelf eigenlijk helemaal geen zeggenschap hebben. Daarom kunnen we het ook niet veranderen. Het zit gewoon verankerd. Clubliefde is dus niet te verklaren. En daarom vergeeft clubliefde de spelers die er een drama van maken. Clubliefde vergeeft de trainer als hij of zij een verkeerde wissel heeft gedaan. Clubliefde doet je snel vergeten dat je te lang in de rij staat voor de koffie. Clubliefde is dat er geen twijfel over bestaat of je volgende week weer naar de training en de wedstrijd komt. Clubliefde maakt ook dat wij opgeruimd kantinedienst draaien. Ware clubliefde is niet alleen, maar met z’n allen. Spelers, ouders, vrijwilligers, trainers, supporters, bestuur, sponsoren….., allemaal! Met begrip voor een ieders eigen mening. Maar ook het respecteren van collectief gemaakte afspraken uit respect voor elkaar en met respect voor de club. Onze club! Zolang iedereen die bij de club betrokken is onvoorwaardelijke, oprechte en eerlijke clubliefde uitdraagt, ga ik mij nog heel lang thuis voelen bij Sportvereniging Langezwaag! Ik wens jullie allen in dit nieuwe seizoen veel sport- en kijkplezier toe. Robert Bervoets

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Afdeling Voetbal Van de bestuurstafel We zijn weer los! Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanaf 5 augustus jl. zijn onze mannen alweer aan het trainen om fit aan het nieuwe voetbalseizoen te beginnen. Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Klaas Wittermans, is het luie vakantiezweet reeds geschiedenis. Inmiddels heeft ons eerste (met aanvulling van het tweede) twee oefenwedstrijden gespeeld en beide partijen werden gewonnen! Bij Wispolia wisten we een zinderende wedstrijd met 4-5 te winnen. Weliswaar ietwat voortijdig gestaakt, maar toch. En ook Boornbergum werd geklopt met 2-4. Een goed begin is het halve werk? Laten we daar vanuit gaan. De competitie van ons eerste is in ieder geval bekend. Helaas niet de leukste competitie (weinig derby’s) maar we gaan voor het linkerrijtje. Voor ons eerste elftal zijn we naarstig op zoek naar een goede leider die zich ieder zondag in wil zetten voor het team. Weet je nog iemand of vind je het een leuke taak voor jezelf? Laat het dan graag zsm weten aan het bestuur. Ons derde elftal gaat 31 augustus los met het Lagere Seniorentoernooi in Langezwaag. Dit 7 tegen 7 toernooi is inmiddels een grote hit bij de omliggende verenigingen. Met een beetje mooi weer, belooft dit ook een leuke start van het seizoen te worden. Ons derde is wederom voor het nieuwe seizoen ingeschreven als elftal. Met elkaar moeten we ervoor kunnen zorgen dat ons derde een elftal blijft. Maar dan moeten er wel een paar heren bij. Heb je een voetbalverleden en heb je altijd nog wel eens een balletje willen trappen op zondagmorgen? Schroom niet en neem contact op met het bestuur. Er is in overleg veel mogelijk. Het bestuur van v.v. Langezwaag bestaat voor dit seizoen uit: Henk de Vries (afdeling jeugd), Jurrit de Vries (wedstrijdsecretaris en materiaal), Yge Siep van Dam (materiaal) en Baukje van der Vlugt (secretaris). Er is een vacature voor de functie voorzitter. Inmiddels is het bestuur uitgebreid met Theo Jonker. Theo gaat naast algemene ondersteunende taken ook meer werken aan communicatie en PR binnen de club. Zoals eerder aangegeven willen we een boost aan de vereniging geven en Theo kan hier prima bij ondersteunen.

21

Programma Beker 24-aug 14:00 28-aug 18:45

Langezwaag 1 - Oranje Zwart 1 Scheerwolde 1 - Langezwaag 1

Competitie 7-sep 14:00 14-sep 14:00 21-sep 14:00 28-sep 14:00 5-okt 14:00 12-okt 14:00 19-okt 26-okt 14:00 2-nov 14:00 9-nov 14:00 16-nov   23-nov 14:00 30-nov 14:00 7-dec 14:00 14-dec 14:00 21-dec   25-jan 14:00 1-feb 14:00 8-feb 14:00 15-feb   22-feb 14:00 1-mrt 14:00 8-mrt 14:00 15-mrt   22-mrt 14:00 29-mrt 14:30 5-apr   6-apr   12-apr 14:00 19-apr 13:30 26-apr 14:00 3-mei 14:00 10-mei 14:00

Oldeholtpade 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Mildam 1 Langezwaag 1 - Oldeboorn 1 Bakhuizen 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Kuinre 1 Langweer 1 - Langezwaag 1 inhaal / beker Langezwaag 1 - Blauwhuis 1 Aengwirden 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - RES 1 inhaal / beker   Blankenham 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Jacob St. 1 VWC 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - AVV 1 inhaal / beker   Mildam 1 - Langezwaag 1 Oldeboorn 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Bakhuizen 1 inhaal / beker   Kuinre 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Langweer 1 Blauwhuis 1 - Langezwaag 1 inhaal / beker   Langezwaag 1 - Aengwirden 1 RES 1 Langezwaag 1 inhaal / beker - paaszondag inhaal / beker - paasmaandag Langezwaag 1 - Blankenham 1 AVV 1 - Langezwaag 1 Langezwaag 1 - Oldeholtpade 1 Langezwaag 1 - VWC 1 Jacob St. 1 - Langezwaag 1

Graag tot ziens op of rond ons voetbalveld! Namens het bestuur van v.v. Langezwaag Baukje van der Vlugt

Hiernaast treffen jullie het programma van het eerste elftal aan. De competitie-indelingen van ons tweede en derde zijn nog niet bekend, dus dit volgt zsm.

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Afdeling tennis

23

(vervolg Afd. Voetbal - Jeugd)

Het voetbalseizoen voor de jeugd is weer begonnen! Op maandag 11 augustus zijn we weer gestart met de jeugdtrainingen. Nog niet iedereen was terug van vakantie, maar door teams samen te voegen kon er leuk getraind worden. Ook niet elke trainer was terug van vakantie, maar er was genoeg vervanging aanwezig. Zo kon het gebeuren dat F1 de eerste training kreeg van de pake van Tieme, Foppe de Haan. De competitie begint op zaterdag 14 september en daaraan voorafgaand doen alle teams mee met de KNVB-bekercompetitie. We starten dit seizoen met 7 competitieteams: B1: trainers Niels de Vries en William Stuiver, leiders Wietske Hoekstra en Henk de Vries C1: trainers Eddie van der Tuin en Wesley Bouma, leider Ingo Siepermann D1: trainers Lars Mellema en Abe Glazema, leider Marco Claus D2: trainers Yme de Kroon en Niels de Vries, leider Haye Veenstra E1: trainers William Stuiver en Johan de Jong, leider Andries Hoekema en Johan de Jong F1: trainer Eddie van der Tuin, leiders Jan Eppinga, Bareld ban de Meer en Sieds Huitema F2: trainers Wesley Bouma en Yme de Kroon, leiders fam. Boersma en fam. Eekhof Keepers: trainers Wybe de Jong en Jens de Vries Daarnaast proberen we nog met een kabouterteam aan de onderlinge competitie met Heerenveen en Read Swart mee te doen. Ben je 5 of 6 jaar en wil je graag voetballen, sluit je dan aan bij de kabouters. Meer info via Henk de Vries, tel. 06-29526972. Het wedstrijdprogramma staat op onze website www.vvlangezwaag.nl of op onze app. De app is te vinden in de App Store en Google Play, als je zoekt op Langezwaag. Namens het bestuur van VV Langezwaag wens ik iedereen een sportief en succesvol seizoen! Henk de Vries

Tennis en hoe verder?? Het tennisseizoen loopt al weer naar zijn einde, wij hebben een prachtig voorjaar en zomer gehad waar volop kon worden getennist. Het Barbecue Toernooi was weer als vanouds erg gezellig, gelukkig was het weer ons deze dag ook goed gezind. Als bestuur hadden wij er voor gekozen om dit keer ook oud-tennisleden de gelegenheid te geven om mee te willen doen aan dit toernooi, zodat we toch nog wat meer partijtjes konden spelen. Natuurlijk ook met de achterliggende gedachte om weer nieuwe leden te werven, helaas heeft dit geen stormloop teweeg gebracht. Wel hebben zich deze middag drie leden spontaan aangemeld om volgend jaar het Barbecue Toernooi te willen organiseren. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee, maar ons andere grote probleem is nog niet opgelost. Vorig jaar tijdens de ledenvergadering hebben de huidige bestuursleden duidelijk aangegeven dat zij hun taken nog een jaar op zich nemen en daarna stoppen. Zij hebben meerdere oproepen gedaan en zelfs leden persoonlijk benaderd, maar tot nu toe heeft zich niemand aangemeld om onze bestuurstaken over te willen nemen. Grote zorgen voor de tennis dus, want er zal toch iemand voor de tennis beschikbaar moeten zijn om dingen te regelen, denk aan het regelen van een tennisleraar voor de jeugd, het begeleiden van de bondscompetitie en mutaties verwerken bij de KNLTB en communiceren met het hoofdbestuur. Het is beslist niet zo dat dit uren tijd kost, maar natuurlijk gaat er wel iets tijd en energie in zitten. Wij willen toch wel dat de tennisvereniging blijft bestaan? Dus mensen meld je aan als nieuw bestuurslid!!! In november hebben weer de jaarvergadering. Wij hopen dan mede te kunnen delen dat er zich drie nieuwe bestuurleden hebben gemeld en anders: TENNIS WEG…………….. Een verontrust tennisbestuur, Bennie Arends - benniearends@hotmail.nl Willy Dijkmeijer - willydijkmeijer@gmail.com Griet Siderius - grietsiderius@gmail.com

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Overig nieuws

25

Uitnodiging

Muziek bij de expositie Langezwaagster kunstenaars tijdens dorspfeest Graag nodigen wij jullie uit om deze feestelijke bijeenkomst van onze expositie bij te wonen. Tijdens het dorpsfeest op zaterdag 6 september om 15.30 uur vindt er speciaal voor de inwoners van Langezwaag en omstreken een muzikaal evenement plaats met Meta Oud (dwarsfluit) en Jan Andries Dijkstra (piano). Daarnaast is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten en een rondleiding langs de verschillende kunstwerken te volgen. De afsluiting van dit evenement zo rond 16.15 uur wordt een muzikale verrassing! Wanneer: 6 september van 13.00 – 17.00, de afsluiting begint om 15.30. Waar: De kerk, ‘t Hou 9, 8404 GH in Langezwaag. Contactpersoon: Peter de Vries (688200), Wietske Lycklama à Nijeholt (689080).

Langezwaagster kunstenaars exposeren in eigen kerk

Behalve de kerk en het kerkinterieur is er tijdens Tsjerkepaad, elke zaterdagmiddag van 5 juli t/m 13 september, ook werk te zien van 4 kunstenaars uit Langezwaag. Etsen van Anne Huitema, schilderijen en objecten van Marc de Jong, Wietske Lycklama à Nijeholt en Hanneke Vleugel. Op deze manier willen de kunstenaars de bewoners uitnodigen om op een laagdrempelige manier hier kennis van te nemen en eventueel mee te denken over een project voor Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). De officiële opening van deze expositie op 5 juli was een groot succes. Familieleden, vrienden, relaties en vele dorpsbewoners trotseerden de regen die met bakken uit de hemel viel. Zo stroomde de kerk vol met ruim 75 mensen. Opeens, door het geroezemoes heen, was zacht het kerkorgel met zang te horen wat uitmondde in een prachtig muziekstuk. Hiermee was de opening

een feit met Jan Andries Dijkstra achter het kerkorgel, Maria Wienholts (zang) en Johan Cnossen (dwarsfluit). Wietske Lycklama à Nijeholt, de initiator van deze expositie, hield een openingsspeech met als titel, 1 + 1 = 3, over de kracht van samenwerken. Dit illustreerde zij met een aantal voorbeelden die vooraf waren gegaan bij de voorbereiding van deze expositie. Daarna zoomde dominee Jonker in op de relatie tussen kerk en kunst. De taal van kunst kan helpen bij

onze communicatie om het menselijk bestaan te duiden. Tot slot vertelde Peter Vries over deze expositie in relatie tot het dorpsleven, mienskip, in Langezwaag. Daarna was er in een ontspannen sfeer tijd om het werk te bekijken van de verschillende kunstenaars en/of kennis te maken, met elkaar te praten of te luisteren naar prachtige muziek met een hapje en drankje. Deze expositie is sindsdien elke zaterdagmiddag te bezichtigen. De reacties, zowel tijdens de opening en daarna zijn lovend over de expositie en de inrichting van de kerk. Er wordt met aandacht gekeken en men geniet van het moment van in de kerk zijn. Gemiddeld zijn er 25 bezoekers per keer. Zaterdag 16 augustus werd de expositie bezocht door circa 60 mensen naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad. Oproep voor de dorpsbewoners Deze expositie is een eerste gezamenlijke project met als onderliggende ambitie om als kunstenaars/inwoners iets op te bouwen in Langezwaag richting Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018). Het is de bedoeling om voor 2015 in dit kader opnieuw een project, in welke vorm dan ook, te realiseren. Wie is bereid om als inwoner van Langezwaag onze groep te versterken en hieraan mee te helpen om dit in 2015 te realiseren? Wij zijn op zoek naar creatieve personen op het gebied van muziek, film, social media en anders. Wij zien je reactie graag tegemoet. Dit kan bij Peter de Vries (688200) of Wietske Lycklama à Nijeholt (689080). www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Overig nieuws Column: ZOMER 2014 Voor de in Noord Europa vakantievierders was er veel mooi weer en lange dagen. Medio augustus befrist het weer en spoelen stevige buien de bruine kleurtjes er zo langzaam aan weer af. De scholen starten weer met nieuw elan en voor de brugpiepers zijn dat spannende dagen. Zo is de nazomer voor velen weer een nieuwe start. De zomer van 2014 heeft ook een dikke zwarte rand met het moedwillig neerschieten van een groot passagierstoestel in de Oekraïne en de oplopende spanning tussen Europa en Rusland, de uitzichtloos lijkende Midden Oosten situatie in Syrië, Irak en Gaza. Verder is er nog de uitbreidende ebola- uitbraak in Afrika. Heeft deze opsomming van dood en verderf, onrust en bedreiging nou ook direct invloed op ons rustige en vredige Langezwaag. Het is allemaal nog ver weg zo lijkt het althans. Er zaten in het verongelukte vliegtuig wel twee inwoners van buurdorp Gorredijk en menig lezer heeft hen misschien wel gekend. Door de Midden Oosten crisis komen er dagelijks verschrikkelijke beelden de huiskamer binnen. Zelfs de Schilderswijk in Den Haag leek een afspiegeling van het Midden Oosten te ontstaan door

27

uit de hand lopende demonstraties. Er dreigt een escalatie en dat begint ook hier bedreigende gevoelens op te roepen. De roep om hogere defensiebudgetten, beginnen door te klinken in politiek Den Haag. De vrijheid die we decennia lang hebben gekend is niet vanzelfsprekend en moet verdedigd kunnen worden in Europa en Nato-verband. We kunnen niet alleen maar schuilen en leunen op de Verenigde Staten. Als gevolg van de rol van Poetin, met de vliegramp met de MH17 in de Oekraïne heeft Europa harde sancties tegen Rusland afgekondigd. Als tegenactie kondigde Poetin importmaatregels die vooral de agrarische export hard treft. Prijzen van veel producten zijn met soms tiental procenten gekelderd. Het geeft duidelijk aan hoe verweven de handel van goederen in de wereld tegenwoordig is. Sancties treffen in veel gevallen de inwoners in de betrokken landen hard. Het maakt economieën kwetsbaar voor recessies en maakt mensen onzeker over hun toekomst en vrijheid. Het kleine Nederland kan geen vuist maken als grootmachten hun tanden laten zien. Daarom is een krachtig Europees buitenlands beleid van levensbelang voor onze vrijheid. Het blijft wel rustig en vredig in Langezwaag, maar politiek Den Haag en Brussel moeten diplomatiek wel bij de les blijven. Hielke

Bent u werkzoekende en op zoek naar een leuke baan? Wilt u zich oriënteren op vrijwilligerswerk? Wilt u met dorpsgenoten ideeën uitwisselen? Wilt u geïnspireerd raken door een interessante spreker? Noteer in uw agenda: Donderdagmiddag 25 september naar het dorpshuis in Langezwaag voor een netwerkbijeenkomst. U kunt binnenlopen vanaf 13.30 uur. De start is 14.00 uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.30 uur. Daarna is er mogelijkheid tot het drinken van een drankje en het maken van een praatje. Deze middag is bedoeld voor de inwoners van Langezwaag en omgeving. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u mailen met Leo Tiggelman: leolangezwaag@hetnet.nl De netwerkgroep Langezwaag e.o. wordt gesteund door: We zien u graag 25 september.. Met vriendelijke groet, Leo Tiggelman.

“Voor de in Noord Europa vakantievierders was er veel mooi weer en lange dagen”

www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


Overig nieuws

29

Floralia bloemencommissie is er klaar voor De Floralia bloemencommissie, bestaande uit Tea vd Spoel, Liset Otten, Klasina IJsselstein, Herna Huisman en Clara Ytema, is klaar voor de 102e editie! Op 5, 6 en 7 september zijn er verschillende activiteiten om aan deel te nemen, allen met het thema Zon, zee en strand. De activiteiten waar aan deelgenomen kan worden: - De planten (de opgekweekte stekjes) per set of per stuk inleveren. - De tuin versieren met het thema: zon, zee en strand. - Bloemstukken “bloemen uit de tuin” met thema: zon, zee en strand.

- Bloemstuk inleveren met gekochte bloemen met of zonder thema: zon, zee en strand. - Fotowedstrijd opdracht: “een vakantiefoto”. Kleur of zwart-wit, maximaal A4 formaat. Naam en adres op de achterkant vermelden. LET OP:1 foto per persoon. De bloemencommissie hoopt op veel mooie bloemstukken, planten en foto’s. Er zijn veel leuke prijzen te winnen. Openingstijden dorpshuis De opgekweekte stekjes, de bloemstukken en de foto’s kunnen op donderdag 4 september tussen 16.00 – 19.00 uur bij het dorpshuis in

Langezwaag gebracht worden. Tijdens de openingstijden van het dorpshuis kunt u dit alles komen bezichtigen, een kopje koffie of thee drinken en meedoen aan de spelletjes: raden, tellen en schatten. Op deze dagen is ook het dorpsarchief te bezichtigen. Vrijdagmiddag 5 september van 15.30 – 17.00 uur. Zaterdagmiddag 6 september van 14.00 – 18.00 uur. Zondagmiddag 7 september van 14.00 – 17.00 uur. Zondagmiddag 7 september ophalen van de planten tussen 17.00 – 18.00 uur.

Groei in de speeltuin De allereerste correspondentie die bij de leden van de speeltuinvereniging bekend is dateert uit 1963. Dit betreft o.a. een geschreven nota van Timmeren aannemersbedrijf D. de Vries uit Langezwaag, gedateerd 27 oktober 1963. Artikelen zijn tegels, zand, hekwerk enz. In juli 1965 zijn er 5 schommelplankjes gemaakt door firma J. Bosma uit Langezwaag. Bedrag: 4 gulden per plankje. Voorzitter van de vereniging was destijds de heer Miedema (hoofd van de school), penningmeester K. Crans (besteller PTT) en lid A.W. Bosscha (veehouder). Wanneer de Speeltuinvereniging precies is “opgericht” is bij de huidige leden niet bekend. Mochten er mensen zijn die hier meer informatie over hebben dan horen wij dat graag! Akte van oprichting en inschrijving bij de Kamer van Koophandel geschiedde pas in 2000. De huidige leden zijn: Abe Glazema (vz), Auke Hijlkema (vice-vz), Ettie de Wit (penningm.) Lisette Otten en Eddie van der Tuin. Na de eerdere realisatie is het doel van de vereniging de speeltuin in Langezwaag te onderhouden en te behouden. Financiële middelen komen

uit subsidies (mits aangevraagd) en donaties. In 2013 hebben we nagedacht over een herinrichting van de speeltuin en zijn we begonnen met het verplaatsen van een van de twee zandbakken. Dit bleek een grotere klus te zijn dan gedacht! Er kwam gelukkig wel plaats voor een basketbalpaal (een wens van de kinderen op school) die betaald kon worden naar aanleiding van de opbrengst van de (toen nog) Koninginnedagveiling. In 2013 hebben we een schenking gekregen van onze toenmalige huisarts, de heer Cnossen. Dit naar aanleiding van het feit dat hij stopte als huisarts en als afscheidscadeau geld wilden inzamelen om te schenken aan goede doelen. Eén van deze goede doelen werd de speeltuinvereniging. Voorwaarde was de donatie te besteden aan een nieuw speeltoestel voor het schoolplein. Na veel speurwerk is dit toestel besteld en we hopen dit nog in het najaar van 2014 te kunnen plaatsen. Uiteraard in het bijzijn van de heer Cnossen en alle dorpsbewoners. Wij houden u hiervan op de hoogte. Net voor de zomervakantie hebben we, zoals ook gepubliceerd werd in de

Woudklank, een mooi subsidiebedrag ontvangen van de Rabobank Heerenveen ter waarde van 5000 euro. Dit mogen we besteden voor de aanschaf van een of meerdere speeltoestellen. Wat dit precies wordt, is nog niet bekend. Daar zullen we ons binnenkort in verdiepen. Wij hopen als vereniging speelplezier te bieden aan alle kinderen die willen spelen in de speeltuin. Dat kan alleen als we met respect omgaan met het aanwezige speelmateriaal en de speeltuin en omgeving netjes en veilig houden. Wij hopen dat elke dorpsbewoner zich daar (mede) verantwoordelijk voor voelt! Heeft u vragen, opmerkingen, goede ideeën? Laat het ons weten: e.jantina@hetnet.nl Veel speelplezier toegewenst, namens de speeltuinvereniging Langezwaag. www.langezwaag.com / redactie@klaverbledtsje.nl


30

Overig nieuws nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

- zich minimaal 1 dagdeel per week willen inzetten.

TIMPAAN

De werkzaamheden bestaan uit: Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit verschillende landen) die een verblijfsstatus hebben gekregen (Begeleiding is maximaal een jaar). Dat houdt onder meer in: - wegwijs maken in de Nederlandse samenleving; - hulp bij het invullen van formulieren; - ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opbouwen van een netwerk.

Wij bieden - Training en scholing op maat; - Interessant en zinvol vrijwilligerswerk; - Begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht; - Regelmatige (intervisie) bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders; - Vergoeding van reis- en overige onkosten.

Timpaan Welzijn zoekt vrijwilligers Sinds januari 2014 is Timpaan Welzijn actief met het begeleiden van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Inmiddels zijn er meer dan tien enthousiaste vrijwilligers opgeleid die de nieuwkomers helpen om zo snel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te worden in de Nederlandse samenleving. Wij zijn

Wij zoeken enthousiaste mensen die - affiniteit hebben met de doelgroep; - houden van samenwerken en verbinden; - kunnen motiveren en inspireren; - handig zijn met administratieve zaken en internet; - gemotiveerd zijn om mee te doen aan interne scholing en overleggen;

De Vrouwen van Nu beginnen het nieuwe seizoen weer op 9 september om 19.30 uur in het dorpshuis in Langezwaag. Deze avond komen mensen van Leerwerkboerderij “It Wolwêzen” uit De Knipe vertellen over het leven en werken op deze boerderij. Gasten zijn van harte welkom!

Het Klaverbledtsje - Nummer 9 - Jaargang 39 - 2014

Indien u belangstelling hebt of meer informatie wenst, kunt u bellen of mailen met W. Bonthond, tel. 06-46457547, w.bonthond@timpaanwelzijn.nl of G. Miedema, tel. 06-46073968, g.miedema@timpaanwelzijn.nl.


Klaverbledtsje ed 1 jaargang 39 2014  

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 39 2014

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 39 2014  

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 39 2014

Advertisement