Page 1

O N S D A G 10 / 10 / T O R S D A G 11 / 10 2 0 12 U G E 4 1

Ny journalist:

Kommentar:

Læs mere om lokalavisens nye medlem af redaktionen, Palle Bruselius.

Turistchef Jette Rau: ”At være turist er det samme som at iscenesætte sig selv”.

Side 2

|

1. Å R G A N G

Proark Golf konkurs: Proark Golf, der forpagter Ledreborg Palace Golf, indgav i fredags konkursbegæring til skifteretten.

Side 4

Side 5

Alle spor ender i Lejre Side 10-11

NR 4000 Ejerskifte, omregistrering og UDLEVERING AF NUMMERPLADER

VI SYNER DIN BIL

*Se betingelserne på www.invita.dk

Gratis monterinG ved køb af køkken, bad eller garderobe lige nu*

Invita Roskilde . Københavnsvej 106 . Tlf. 46 75 46 95 . www.invita.dk

www.albatros-roskilde.dk Magrethehåbsvej 116 · Roskilde

Håndværkervej 60 C · 4000 Roskilde · Telefon 46 75 30 63

Jeg hedder Jens Larsen, og jeg har et rigtig godt tilbud til dig.

2 stk. Berlinere

25

00 Gælder onsdag, torsdag og fredag.

Lejre Bageri · Bygaden 16 · 4320 Lejre · 46 48 00 88

Restaurant • Selskaber • Mad ud af huset

Tlf.: 46 32 22 19 Tlf.: 30 53 80 08


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

2

Velkomen til Palle Bruselius Lejre Lokalavis’s læsere kan glæde sig til stifte bekendtskab med journalist Palle Bruselius i bladets spalter fra næste uge. ”Det er noget af et scoop, vi har gjort”, siger ejeren af Lejre Lokalavis, Klaus W. Rasmussen, der kan fortælle, at journalist og forfatter m. m. Palle Bruselius bliver ny medarbejder på avisen. ”Det er som om, at en appelsin er faldet i vores turban”, siger en glad udgiver. Mange af kommunens borgere kender Palle Bruselius, idet han i en periode fra 2005 og indtil februar i år var ansat som lokaljournalist på Midtsjællands Folkeblad. Læserne vil huske ham som en pålidelig og flittig journalist med et stort kendskab til lokalområdet. Både læserne - og dem han skrev om - var altid sikre på, at hvad der kom fra hans pen

var troværdigt. Palle bor i Kirke Hvalsø sammen med hustruen Jette og to katte. Han har to børn og to børnebørn og er dermed ingen årsunge. Han har et omfattende lokalkendskab og kender et hav af mennesker i hele lokalområdet. Både i kraft af sit arbejde som lokaljournalist, men også som en særdeles aktiv borger i det lokale kulturliv. ”Det glæder mig meget igen at kunne begynde at skrive om de lokale forhold i Lejre Kommune, og glæden bliver ikke mindre af, at det er i en meget veldrevet avis som Lejre Lokalavis”, siger Palle Bruselius og fortsætter: ”Det må også være en fornøjelse for både læsere og annoncører, at man i Lejre Kommune har fået et lokalt medie, hvor kvaliteten både redaktionelt og layoutmæssigt ligger på et højt niveau, herunder også samspillet mellem billeder og tekst. En virkelig god papirkvalitet bi-

Tak

Hjertelig Tak Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende klaus@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08

-for venlig deltagelse, smukke blomster og trøstende ord ved vor kære

Cecilia Rimmer´s begravelse

På familiens vegne Flemming Damgaard Larsen Palle Bruselius Journalist, DJ palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88

Læserne vil allerede fra næste udgivelse kunne møde Palle Bruselius i bladets spalter

drager også til dette”. ”Der er ingen unødig ”støj” i Lejre Lokalavis, og avisen brænder tydeligvis for Lejre Kommune”.

Foto er hans store hobby Gennem årene har Palle skrevet et utal af pressemeddelelser, skrevet artikler til forskellige fagblade, været medredaktør på et dansknorsk computertidsskrift.

Han har skrevet og udgivet tæt på 60 bøger, hæfter og kursusmaterialer og har altså som nævnt også en solid forankring i lokaljournalistikken i Lejre-området. Om sit aktive liv siger Palle Bruselius til Lejre Lokalavis: ”Jeg er meget engageret i lokale kulturelle aktiviteter. Jeg er medstifter af og næstformand for Lejre Fotoklub

og ophavsmand til ”Lejre Fotomaraton”, som klubben arrangerer hvert år. Herudover er jeg medlem af koordinationsgruppen for Hvalsø Kulturnat og ligeledes med i gruppen omkring FilmFestIHvalsø, Hvalsø Bios årlige filmfestival”. Som fotograf har Palle både taget billeder i forbindelse med artikler om snart sagt alle emner og billeder ud fra sine egne personlige interesser indenfor fotografiet. Ikke mindst sort/hvid fotografi har hans store interesse. Fritiden bruges derfor ikke overraskende på fotografi. Men fotografiet som fritidsinteresse gør det ikke alene, men fritiden bruges sandelig også i stort omfang på musik. Han spiller congas i soul jazz bandet ”Midnight Blue Project”. I løbet af sin karriere har også været medejer af et pladeselskab og været tekstforfatter for en række bands dog uden kommerciel succes. ”Desværre”, bemærker han overfor Lejre Lokalavis. Det er ikke kun den skrevne journalistik, der har trukket i Palle Bruselius. I perioden 1986-87 var han således først frivillig på, siden hen leder og redaktør på Glostrup Nærradio. Det er en både spændende og dygtig journalist, vi på Lejre Lokalavis kan byde velkommen i redaktionen fra næste uge. Og også læserne har meget at glæde sig til. Så velkommen til Palle Bruselius!

Ugens Læserfoto Præmieres med to gode flasker vin fra

Michael Abilon Journalist, DJ redaktion@lejrelokalavis.dk Tlf.: 46 48 07 70

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag:Onsdag/torsdag Tryk:Trykkeriet NVS Distribution:PostDanmark · Oplag:11.282 Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i Lejre Kommune.

HOLTE VINLAGER

Roskilde Vinderen kan hente præmien hos Holte Vinlager i Roskilde, fredag eller lørdag i denne uge.

Årets Læserfoto Vi finder Årets Læserfoto blandt alle ugevinderne.

1. præmie

Apples lækre IPad2

Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på: www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser Forsidebaggrund copyright DR og billedet af Kaya Fjelsted er taget af Tine Harden.

UGENS LÆSERFOTO: Claude David har her taget et flot foto af solopgangen bag ved Gershøj Kirke, fredag den 5. oktober


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

3

Brand i Rye

Garagebrand

Torsdag eftermiddag opstod en brand i en villa i Rye. Politiet oplyser, at nogle håndværkere havde skåret et gulv op, hvorefter gnisterne antændte gulvbelægningen. Ilden blev hurtigt slukket og efter halvanden times arbejde kunne brandmændene pakke sammen.

Brand i en garage gav onsdag en række beboere et chok. Lejre Brandvæsen oplyser, at de måtte rykke ud til en brand på Storkevænget i Kr. Såby. Naboen opdagede ilden, som vækkede beboerne og sammen holdt de branden nede med en vandslange, indtil brandvæsenet ankom.

Dramatisk udvikling under villabrand Brandfolk fandt sprængstoffer og ammunition, mens de bekæmpede flammerne

dykkerflasker samt med en autokran til at pille skorstenen og murværk ned, der udgjorde en fare på indsatsstedet.

Brandfolk fra Lejre Brandvæsen kom på en opgave, som hurtigt viste sig at være særdeles usædvanlig, da de rykkede ud til en villabrand i Kirke Såby. De modtager tirsdag middag en alarmmelding om kraftig røg fra tag på en to etager villa med kælder i Kr. Såby Det var en forbipasserende, der havde set den kraftige røgudvikling fra gaden af og alarmeret Lejre Brandvæsen. Ved indsatslederens ankomst cirka tre minutter efter alarmeringen kunne han konstatere, at der var kraftig røgudvikling og ild ud af tagvinduerne. Indsatslederen anmodede derfor øjeblikkelig om assistance til branden. Da den første automobilsprøjtens ankommer fra Station Syd, blev der sat røgdykker ind i stueetagen for eftersøgning af personer og dyr. Røgdykkerne bragte en kat ud af huset, som brandvæsenet transporterede til dyrklinikken i Kr. Hyllinge. Røgdykkere fortsatte med bekæmpe branden, sammen med brandfolk fra Station Nord, som var kaldt til assistance.

Ikke hverdag - Alt i alt var denne indsats særpræget og udviklingen dramatisk, og brandfolkene fik en oplevelse som de ikke bliver udsat for hverdag, skriver Per Boye, Beredskabschef fra Lejre Brandvæsen i en mail. - Lejre brandvæsen var hurtigt på stedet efter alarmeringen, og de mødte talstærkt op. Brandvæsnet fik reddet katten fra den kraftige brand, samtidigt med at brandvæsenet kæmpede dog mod en faretruende skorsten, der kunne vælte ned over dem samt et oplag af ammunition og granater i villaen, fortsætter han i mailen Lejre Brandvæsen mødte op med 9 biler og 18 brandmænd fra både brandstation Syd og brandstation Nord samt blev assisterede med to brandbiler fra Beredskabsstyrelsen i Næstved, masser af politi var tilstede samt hærens ammunitionsrydder assisterede med de fundne effekter. Husets førstesal udbrændte, stueetagen og kælderen blev kraftig røg og vandskadet. Indsatsen tog i alt 6 timer for Lejre Brandvæsen.

Granater på loftet Efter ca. 40 minutter inde i branden fandt brandfolkene,

Det tog i alt 6 timer at for Lejre Brandvæsen, at få slukket den voldsomme villabrand i Kr. Saaby. 

som var i gang med at bekæmpe flammerne i tagetagen, et oplag af ammunition og granater på lofter. Indsatslederen beordrede alle personer i og ved branden i sikkerhedsafstand fra disse granater, da ingen på stedet kunne konstatere om

disse granater var stabile eller ustabile. Brandfolkene måtte derfor i hast forlade slukningsindsatsen i huset og søge i sikkerhedsafstand fra huset. Politiet alarmerede herefter hærens ammunitionsryddere til at kigge nærmere på

de fundne effekter og sikre stedet, så brandfolkene kunne genoptage slukning af villaen. Hærens ammunitionsrydder valgte at sikkerhedssprænge de fundne effekter, hvorefter slukningen af villaen blev genoptaget.

Foto: Lejre Brandvæsen

Der blev assisteret af DONG til at sikre EL/luftledningerne til huset, således at der var vished om, at der ikke var strøm til huset under brandfolkenes indsats. Derudover fik brandvæsnet assistance af Beredskabsstyrelsen til fyldning af røg-

30% i 30 dage Holbækvej 7-13 · 4000 Roskilde tlf. 4630 0160


LEJRELOKALAVIS 10./11. OKTOBER 2012

4

UgensKommentar Parkeringsforholdene vil blive udbygget med en p-plads (grus) på græsset ved siden af den nuværende p-plads. P-pladsen påbegyndes i uge 41 og forventes færdig i uge 42. De to cirkler viser indkørslen til byggepldsen.

Projekt Allerslev Skole Af Jette Rau / Salgs- og marketingschef / Turistchef Zeeland Business Connection / Visit Roskilde

At være turist er det samme som at iscenesætte sig selv Hvorfor tager vi på ferie? For at slappe af, være sammen med familien eller vennerne, få noget sol eller sne, få nogle gode oplevelser og alt det andet vi kender. Men, som verden er skruet sammen i dag, så er der også noget dybere liggende - nemlig ønsket om at iscenesætte sig selv. Vi vælger ferien ud fra den historie vi ønsker at fortælle vores omverden. Kan det nu også passe, tænker mange nok. Ja, det kan det. Hele vores verdensbillede er efterhånden bygget op omkring os selv. I dagligdagen bruger vi Facebook, Pinterest, Instagram mv. som aldrig før, til at fortælle omverdenen alverdens ligegyldigheder, vise alle vores billeder, til at udtrykke vores meninger, til at illustrere hvad vi er i gang med her og nu - simpelthen til at iscenesætte os selv overfor et stort publikum. Vi higer også efter, at kunne fortælle om det nye. En ny trend er ”Newism”. Det nye har aldrig været mere in, hvis man kan sige det sådan. Før talte vi om oplevelsesøkonomi, nu taler vi om forventningsøkonomi. Vi ønsker og forventer det bedste af det bedste, vi forventer unikke oplevelser, at være dem der ”fandt dem”, altså at være nr. 1. Og, så ønsker vi at oplevelserne er et mix af så mange oplevelser som muligt. At tage til Lanzarote på Hotel Danmark på værelse 278 med sin Fåborg-dåse-leverpostej og pumpernikkel rugbrød, er ikke ”in” mere. Det hører fortiden til, at det var det udgangspunkt man havde for sin ferieoplevelse. Ferien har altså forandret sig. Den er nu blevet en stor den af at fortælle hvem ”jeg” er og sikre, at vores omverden forstår, at ”jeg” er med på noderne, søger det unikke og ikke bare ligger ved stranden og driver den af.

Og, vigtigst af alt, ønsket om at vise hele omverdenen hvem ”jeg” er, er ikke aldersbetinget. Det er noget alle gør. Lige fra de unge couchsurfere til pensionisterne, der rejser verden tynd efter et langt arbejdsliv. Derfor er det centralt, at os der arbejder med turismen må tage det seriøst, at vores gæster er i gang med at iscenesætte deres liv i forhold til andre, når de er her. Derfor skal vi tænke over, hvilket billede vi gerne vil medvirke til at gæsterne kan sende videre ud i deres enorme både virale og mellemmenneskelige netværk. Fungerer det godt, kan vi ikke ønske os en bedre markedsføring. Fungerer det ikke, kan det udrette uoprettelige skader på renommeet. Sammen skal vi overveje, hvilke oplevelsestyper turisterne kan bruge til at få en oplevelse, som synes helt unik for hver enkelt. En oplevelse der involverer. En oplevelse er ikke mere bare en flad fornemmelse, hvor andre optræder for en, man bidrager selv. Der bliver oplevelsen unik og subjektiv. I Lejre og Roskilde har vi heldigvis noget unikt. Vi har fx historien om vikingerne, historien om Beowulf. Denne historie kan vi iscenesætte endnu mere end den er i dag, selvom vi allerede er meget godt på vej med det. Men vikingerne er noget unikt. I udlandet er Danmark kendt for sine vikingetogter og overfald, som for en udlænding er eksotisk og anderledes. Og, vi bør arbejde endnu mere konkret på, hvordan vi giver denne oplevelse videre, så alle vores mange turister sender deres egen personlige oplevelse ud i cyberspace, hvor der er nærmest et uendeligt antal læsere, som er potentielle kunder.

”I udlandet er

Danmark kendt for sine

vikingetogter og overfald”

I den kommende tid, skal der foregå flere projekter på og omkring Allerslev Skole, hvilket naturligvis får konsekvenser, for de borgere der benytter skolen og/eller området omkring skolen. Kunstgræsprojektet er allerede påbegyndt, og dette har medført, at stien ved Fuglereden udelukkende er til arbejdskøretøjer. Man skal derfor benytte den midlertidige sti, der er anlagt på boldbanen til højre for stien (nærmest hallen -jf. den

grønne sti afmærket på billedet). Arbejdet med kunstgræsbanen forventes afsluttet medio november 2012.

Anbefaler anden rute Stien fra Lejrevej forbi skolen vil også blive berørt af projekterne. Der er på billedet markeret to røde cirkler (én ved Kornvænget og én ved hallen), der begge indikerer indkørsel til byggeplads. Indkørslen ved Kornvænget er til de håndværkere, der skal foretage tagrenove-

ring på skolens yderste fløj. Dette arbejde påbegyndes sidst i uge 41/begyndelsen af uge 42, og forventes afsluttet primo december. Indkørslen ved hallen skal benyttes gennem hele byggeriet i forbindelse med tilbygningen, og forventes derfor først afsluttet i juni 2013. Vi opfordrer derfor borgere til at passe godt på sig selv, eller bedre endnu, finde en anden rute så længe arbejdet er i gang.

Lejre Kommune i den økologiske førertrøje Når 150 økologiske landmænd og branchefolk mødes til årsmøde på Ledreborg Gods onsdag den 10. oktober er temaet: ”Lejre Kommune i den økologiske førertrøje”.Organisationen Landbrug & Fødevarers Økologisektion har netop valgt at holde sit årsmøde i Lejre, og her skal deltagerne blandt andet høre taler fra Landbrugs- og Fødevareminister Mette Gjerskov samt Lejre Borgmester Mette Touborg. Forinden eftermiddagens

taler har deltagerene fået en rundvisning på Ledreborg Gods – og dagen sluttes af ved, at John Munro fortæller om de barrierer og muligheder, han ser ved at omlægge Ledreborg Gods til økologi. Debatten fortsætter kl. 17.25, når Kulturhuset Felix i Bygaden i Lejre slår dørene op til debatmødet: Hvad vil vi med økologien i Lejre? Det er Lejre Klimagruppe, der inviterer dig som Lejreborger til at debattere din rolle i Den Økologiske Kom-

mune.

Paneldeltagere er: • Mette Gjerskov, Landbrugs- og Fødevareminister • Mette Touborg, Borgmester i Lejre • Per Thomassen, Økomælkeproducent • Trine Krebs, Formand for Praktisk Økologi Debatmødet er åbent for alle og afsluttes med et måltid mad med økologiske og fortrinsvist lokale råvarer.

Rådhus på tegnebrættet 36,6 millioner. Det bliver det beløb, som skal bruges på energioptimering og renovering af Hvalsø Rådhus. Det står klart efter lokalpolitikere har besluttet, at forfølge en af flere løsningsmodeller, som var på bordet tidligere. Det har ellers tidligere været diskuteret, om man skulle bygge et helt nyt rådhus, eller blot bygge en tilbygning, som ikke ville være permanent. Løsningen bliver nu en tilbygning og omfattende renovering, når medarbejderne i Lejre Kommune skal samles i to rådhuse frem for tre. - De 36 millioner kroner skal ses som en investering i en fremtidig besparelse, siger

Christian Østeraas, som er Centerchef for Center for Ejendomsdrift. - Pengene skal blandt andet gå til energioptimering, der kan bringe varmeforbruget ned, tilføjer han. - Opgaven er nu udbudt som en totalopgave. Det betyer at vi søger rådgivere til at se på sagen, fortæller han. Dem, som eventuelt vil få opgaven, skal herefter finde entreprenørerne, som kan arbejde på tilbygningen. Christian Østeraas understreger, at rådhuset fortsat er på tegnebrættet. - De endelige beslutninger omkring dette projekt ser vi først i 2013, forklarer han.

På nuværende tidspunkt assisterer arkitektgruppen Holbæk Lejre Kommune med en del af det indledende arbejde. De blev valgt i april måned og skal nu udarbejde et udvidet idéoplæg i forbindelse med sammenlægning af kommunens administration. De samarbejder i den forbindelse med Dansence Aps og ingeniørfirmaet Anders Jensen ApS De hjælper med at lave udbudsmulighederne til totalrådgivningen. Herefter vil entreprenører byde ind på at lave opgaverner, hvorefter Lejre Kommune udvælge de virksomheder, som de mener vil være bedst egnede til at løfte arbejdsopgaven.


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

5

23 mærker

Grøn kirke fortsat på sporet

I forrige uges avis blev der bragt en kort historie, ”Sponsorhike til 3 spejdere”. Dette var en uheldig overskrift, da der var 23 spejdere, der fik et mærke, da de gennemførte Spejdernes Sponsorhike. Overskriften var møntet på et billede, der ikke kom med i avisen.

Munkehuset i Allerslev skal have solcelleanlæg. Det blev besluttet af menighedsrådet i Allerslev den 4. oktober. Dermed fortsætter projekt Grøn Kirke, som går på at energioptimere kirkens ejendom. Derudover skal huset have luft til varme anlæg.

Proark Golf er gået konkurs Bestyrelsen i Proark Golf Plus A/S indgav i sidste uge egen begæring om at tage selskabet, og en række datterselskaber, under konkursbehandling.

Golfentusiasterne i Lejre går en usikker fremtid i møde efter Proark Golf Plus A/S, som havde i alt 11 danske golfbaner under paraplyen, hvoraf der var en forpagtningsaftale med golfbanen i Ledreborg, Ledreborg Palace Golf. Bestyrelsen i Proark Golf Plus oplyser i en pressemeddelelse, at man i foråret iværksatte en proces, hvor man søgte kapital. Som en del af denne har selskabet i tæt samarbejde med sin hovedbankforbindelse, FS Property Finance, som i den seneste periode været i tæt dialog med en række kon-

krete investorgrupper med henblik på at få tilført den nødvendige driftskapital. Dette lykkedes dog ikke for selskabet

Det eneste ansvarlige - Bestyrelsen må konstatere, at det på en række væsentlige hovedpunkter hverken har været muligt at etablere grundlaget for en midlertidig eller permanent aftale, som alle parter i forhandlingerne har kunnet acceptere, herunder selskabets hovedbankforbindelse. Uden tilførsel af kapital eller yderligere finansiering kan selskabet ikke fortsætte driften, og det eneste ansvarlige at gøre i den situation er at indgive begæring om, at Proark Golf Plus A/S-koncernen tages under konkursbehandling”, udtaler selskabets bestyrelsesformand, Allan Strand Olesen i pressemeddelsen, som først dukkede op på Proark Golfs egen

hjemmeside fredag eftermiddag.

Anlæg fortsat åbne Skifteretten, som behandler konkursbegæringen, skal fortsat bruge to til tre uger på at undersøge anmodningen. Indtil videre er alle anlæg fortsat åbne for spil for såvel medlemmer som greenfee gæster. Ændringer i den forbindelse vil blive meddelt på selskabets hjemmeside, og vi opfordrer til at medlemmer og øvrige interessenter holder sig opdateret om udviklingen på www.proarkgolfplus.dk. Et hårdt år Proark Golf Plus A/S har oplevet et hårdt år. Aktieselskabet er en del af Proark, som ejes af Michael Kaa Andersen. Netop Proark var et af mange selskaber, som var hårdt presset for et år siden, da FIH Erhvervsbank afviste

at låne penge til ejendomsselskabet Proark. Det skete i forbindelse med at FIH Erhvervsbank ønskede at halvere deres udlån, og derfor opsagte lån hos en række kunder. - Jeg tror desværre ikke, at vi undgår konkurser. Vi vil og skal have refinansieret os, og derfor bliver vi nødt til at opsige en række ejendomsrelaterede lån. Vi har brug for pengene for at kunne tilbagebetale de statsgaranterede lån, siger topchef i FIH Erhvervsbank, Bjarne Graven Larsen, ved denne lejlighed for et år siden. - Vi er i gang med at bede en række ejendomsselskaber indfri deres lån, nu de forfalder. Det kan være meget svært for en del af dem at finde refinansiering i det nuværende marked, og der er nogle koncerner med alvorlige problemer, tilføjer Bjarne Graven Larsen. Det står endnu ikke klart

Opstart af løbeklub Løb er nok en af de mest populære sportsgrene i disse år - flere og flere begynder at løbe, og det er en rigtig god trend ! Men der er nogle, som flere gange har prøvet at komme i gang med at løbe, men hver eneste gang er kommet dertil, at det er svært at motivere sig selv, svært at komme afsted og svært at presse sig selv. Kirke Hyllinge Idrætsforening - KHIF - har derfor taget initiativ til at starte en løbeklub. Det sker på det bedst tænkelige tidspunkt, nemlig 1. november, hvor det er allersværest at komme afsted og hvor stearinlys, hygge foran fjernsynet og varm kakao er nemmere at forholde sig til. Men når først løbeturen er overstået, kan man sagtens gøre alt det, oven i købet med rigtig god samvittighed. KHIF Løb indleder med et opstartmøde torsdag den 1. november kl. 19 i Kirke Hyllinge hallen. Her vil man finde ud af, hvor mange som er interesseret og herefter opdele i grupper alt efter om det er nybegynder eller mere erfarne løbere. Klubben håber også denne

aften at kunne finde nogle, som kan fungere som tov holdere eller trænere på de enkelte grupper, fortæller Anni Vedel fra KHIF. Jan Steinicke fra Kaiser Sport i Brønshøj kommer til opstartsmødet sammen med to medarbejdere. Man vil fortælle om, hvordan man undgår løbeskader, køb af sko samt motivationen for løb. Mødet den 1. november henvender sig derfor også til alle andre, der i forvejen dyrker fodbold, håndbold e.l., da de også løber meget og desværre kan rammes af skader. Hvis man melder sig til løb i november koster det 100 kr, og så får mansom gave en løbe-refleksvest. I starten er der fælles løb fra KHIF klubshus Station 14, Stationsvej 14, Kirke Hyllinge hver søndag kl 11. Her er der også mulighed for omklædning. Viser løbeklubben sig at blive en succes, vil KHIF fra april udvide træningen til også at inkludere onsdag aften kl 19.

Ledreborg Palace golfs smukke klubhus, set fra parkeringspladsen.

om konkursbegæringen af Proark Golf Plus A/S vil påvirke Ejendomsselskabet Proark.

Underskud på 37 millioner Bestyrelsen i Proark Golf Plus A/S har længe søgt en kapitaludvidelse på 25 til 35 millioner kroner for at kunne servicere gælden på 200 millioner kroner, skriver Børsen.dk om sagen. Det lån hænger dog stadig på FIH,

selv om det blev flyttet med over i Finansiel Stabilitet, da FIH kom af med sine ejendomslån Proark Golf Plus har i skrivende stund 10.000 medlemmer fordelt på 12 danske golfbaner. Hovedaktionæren er Michael Kaa Andersen, mens Karsten Ree, Købstædernes Forsikring og AP Pension har mindre ejerandele. Underskuddet blev i 2011 på 37 mio. kr.

Freelance

sælger LejreBogen 2012 I løbet af den kommende uge går den tredje LejreBog i trykken. Den er i et større omfang end sidste års LejreBog - nemlig 200 sider. Genfortællingen af sagnet om Beowulf er årets historiske artikel. Derudover har Karl Frandsen og Jørgen Olsen skrevet om den gamle kæmpe Jørgen Jørgensen. Bente Trahne og Hans Jørgen Lych Larsen fortæller om Midtbanen, som fik så krank en skæbne, og Olav Sejerøe viser billeder fra den nedlagte bane. Louis S. Hansen skriver om Kornerupgaard, Torsten Dam-Jensen om Ildsjæle i Osted og Flemming Damgaard Larsen giver beretningen om Vintre Møller. Vor lokale landbetjent Kirsten Degn Andersen beretter om sine funktioner og erfaringer, og Jørgen Steen

Madsen fortæller om de rige kulturtilbud i Hvalsø bio. Finn Graunbøl giver eksempler på det sjællandske tungemål, og Lotte Skov opdaterer den nye skole: Sofiehøj. Endeligt er der artikler om Ryegaard, Østergaard, Hvalsø Savværk, Bent Gyldenkærne og Lille Karleby. Der er artikler fra stort set alle dele af kommunen, så der bliver nok at gå i gang med for interesserede læsere. Som noget nyt i forhold til tidligere udgaver er der en række nedslag i det rige kultur- og foreningsliv, som er en markant del af Lejre Kommune. Bogen vil ligge i samme prisleje som sidste år - omkring 150 kr. Hvis LejreBogen forudbestilles på robert@dumong. dk vil den blive bragt ud på udgivelsesdagen -eller senest den følgende dag.

søges

Lejre Lokalavis ønsker at gøre salgsafdelingen endnu stærkere og mere synlig i lokalområdet. Derfor søger vi en ny salgskonsulent, som tilbydes en attraktiv freelancestilling. Det er vigtigt, du har salgserfaring og mod på opsøgende salg. Send en mail med en kortfattet ansøgning, vedlagt eventuelle anbefalinger, til klaus@lejrelokalavis.dk

Sandbanken 11 · 4320 Lejre · tlf.: 4648 0770


LEJRELOKALAVIS 10./11. OKTOBER 2012

6

åbningstilbud dagli’brugsen rugsen SUPER SPAR bliver til

peS SNoreN Klip Kl. 9.00 ktør af kædedire nsen Niels Karste

Kom til åbningsfest l. 9.00 lørdag d. 13. oKtober 2012 Kl.

Uddeler Tom Sørens en

NedeNStåeNde tilbud gælder lørdag d. 13/10 – SøNdag dag d. 14/10 2012

Kronekilde Kg-pris 44,44

900 g

40,-

Hk. oksekød 8 –12 % 2 x 500 g Kg-pris 40,00

pr. pakker Maks. 6 refter er e kunde, d pakke. 9,95 pr. prisen 3

Svinekam Kg-pris maks. 44,22

199,-

2 pakker

40,orkide o 1 benet

Kanelgifler gifler

Solsikkebrød 950 g Kg-pris 10,53

30,-

4,5-5 kg

Frugtmarked Flere varianter Udenlanske kl. 1 Stk-pris 1,00

2 x 300 g Kg-pris 25,00

2 poser

15,-

10,-

poser pr. Maks. 6 refter er e kunde, d 5 pr. pose. 9,7 prisen 1

r: åbningstide age alle ugens d

0 0 . 0 2 – 0 8.0

10 stk

10,-

0 stk. pr. Maks. 2 refter er e d , kunde tk. ,95 pr. s 2 n e s ri p

Vi glaeder os til at se dig ! Med venlig hilsen personalet

Dagli’Brugsen Lejre Bygaden 21 • 4320 Lejre 1 • Tlf. 4642 4249 Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, udsolgte varer samt rente- og afgiftsændring


LEJRELOKALAVIS 10./11. OKTOBER 2012

7

SUPER SPAR bliver til

dagli’brugsen d

NedeNStåeNde tilbud gælder lørdag d. 13/10 – SøNdag dag d. 14/10 2012 ruina rosso Veronese

gran rosso Negroamaro Puglia, Italien 6 x 75 cl Literpris 44,44

pr flaske

6995

Veneto, Italien 6 x 75 cl Literpris 65,56

6 stk

200,-

Fyrfadslys 2 x 30 stk Stk-pris 0,42

6 stk

e, pr. kund 8 poser r prisen e derefter ose p 33,95 pr.

295,pr r flaske

99,-

Änglamark vaskepulver White eller color 5 x 1 kg Kg-pris 20,00

5 pakker

100,-

60,-

bliv tilmeldt Coopplus Meld dig ind lige nu så betaler vi dit indmeldelsesgebyr med point.*

Du betaler 200 kr. og vi giver dig 2857 pluspoint.

1 pakke

44

25,-

Vildtfugleblanding eller Solsikkefrø frit valg 10-15 kg Kg-pris maks. 6,00

2 poser

95 poser pr. Maks. 6 refter e d kunde, 134,95n e s ri p er pose r p 5 166,9

r: åbningstide age alle ugens d

0 0 . 0 2 – 8.00

Vis det røde kort og plusblomsten plus lusblomsten fra vedhæftede fil og skriv: * Gælder fra d. 13/10 – 21/10 2012

Vi glaeder os til at se dig ! Med venlig hilsen personalet

Dagli’Brugsen Lejre Bygaden 21 • 4320 Lejre 1 • Tlf. 4642 4249 Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, udsolgte varer samt rente- og afgiftsændring


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

8

Mød Erling Møllehave

Kirke4Kids

Jetpilot, lærer og siden forfatter. Erling Møllehave har prøvet en del, og de oplevelser kan nysgerrige høre meget mere om den 9. november kl. 11 i Herslev Sognehus. Udover fortællinger vil Erling Møllehave også spille et par numre på saxofon.

Børn og unge, som gerne vil opleve kirken på en anden måde, kan den 4. november komme forbi kirken i Gevninge. Her kan de blandt andet tale om Allehelgen, sorg, ensomhed og tro. Der vil være pizza efter gudstjenesten. Tilmelding: csch@km. dk.

Lejres nye Dagli´Brugs åbner Lørdag bliver dagen, hvor Lejreborgerne endelig kan få handlet i deres nye lokalbutik

også blev opbevaret i kælderen.

Den har efterhånden været længe undervejs, den nye Dagli´Brugsen på Bygaden i Lejre, men nu nærmer åbningsdagen sig med hastige skridt. På lørdag kl. 9 kan kunder se frem til at handle i en helt ny lokalbutik. Lejre Lokalavis har fået talt med den nye uddeler Tom Sørensen om fremgangen i butikken. - Det hjælper på det, det er begyndt at ligne en butik, siger Tom Sørensen. - Al inventaret er stort set på plads, vi skal dog lige have de sidste par huller i gulvet. Når det er ordnet, så er vi der, fortæller uddeleren. Hullerne, der skal ordnes, stammer fra dengang varerne

Frisk på noget nyt Tom Sørensen fortæller, at åbningen desværre er blevet udskudt. Som bekendt var det planlagt, at butikken skulle være åbnet i sidste uge, men opsætningen af lys tog længere tid end forventet, og derfor måtte kunderne vente en ekstra lille uges tid. - Forsinkelsen opstod i forhold til at få moderniseret. Vi skal have de her LEDlys sat op i butikken, og det tog lidt længere tid end beregnet. Det var ikke lige sådan at tage fat i, fortæller Tom Sørensen med et grin. Men derudover kører det hele på skinner, også med medarbejderne. - De har alle været på introduktionskursus, og de har også været med hen over weekenden for at sætte varer-

ne på plads i butikken. Her var Tom Sørensen selvsagt også med alle dagene, både for at bevare overblikket over, hvordan tingene skred frem, men også for at knytte bånd til medarbejderne. - Jeg har absolut haft god mulighed for at komme tættere på mine medarbejdere.

De er alle rigtig positivt indstillede, siger han. - De er alle friske på at prøve noget nyt, så der er god energi i dem, tilføjer han.

Båndet klippes Den store åbning foregår på lørdag, hvor også Dagli´Brugsens kædedirek-

tør, Niels Karstensen, dukker op for at klippe silkebåndet over. - Kædedirektøren kommer forbi sammen med Viceborgmesteren på lørdag, så jeg glæder mig rigtig meget, fortæller Tom Sørensen. - Jeg er rigtig spændt på, hvad kunderne siger til det hele, tilføjer han. Uddeleren lægger heller ikke skjul på, at han har store forventninger til den kommende tid.

Tom Sørensen er den nye uddeler i Dagli´Brugsen i Bygaden i Lejre, som åbner på lørdag.

- Jeg har da store forventninger til både mig selv og mine medarbejdere, fortæller han. - De har som sagt været rigtig positivt indtillet på at lære noget nyt, både de nye programmer og systemer, men også arbejdsrutinen i Dagli´Brugsen. Tom Sørensen glæder sig til at vise den nye lokalbutik frem, og han håber kunderne bliver begejstrede over forandringen. - Kunderne kan se frem til at opleve en helt ny, fin butik, som er meget åben og overskuelig, fortæller han. - Inventaret er sat ned i en højde, så kunderne kan stå i det ene hjørne af butikken og se helt hen til det modsatte hjørne, fortæller han. - Og det, at vi har fået malet loftet, har givet os et helt andet lys i butikken. Tom Sørensen, og resten af medarbejderne, tager imod kunder, gæster og nysgerrige på lørdag kl. 9 i Dagli´Brugsen på Bygaden i Lejre.

Debatmøde med Eva Kjer Hansen

Problemer med hørelsen? Så vælg de lokale hørespecialister i Roskilde siden 1998

Bedre hørelse indenfor få uger

Ved et træf i foråret var der en opdeling i mindre grupper, som arbejdede med aktuelle problemstillinger. Det var en positiv oplevelse. Efter en opsummering af

aktuelle problemstillinger blev en debat mellem mødedeltagerne sat i gang. Som en eminent ordstyrer fik Eva Kjer det fyldte lokale til at summe af aktivitet og god

Prøv høreapparater gratis i en måned

Behandling med kvalitets høreapparater Ingen ventetid Bestil tid til en GRATIS høreprøve og uforpligtende rådgivning på 46 32 46 54 Behandling fra 0,-kr. via tilskud fra det offentlige

• 4 års garanti og fri justering • Returret • Tæt ved bus og tog • Små diskrete apparater • Stort udvalg i førende mærker

TILBUD

I september og oktober måned 1/2 pris* på udvalgte produkter * På egenbetalingen

Altid audiologisk uddannet personale. Vi har alle mere end 20 års erfaring i høreapparat behandling.

Roskilde HøreCenter

Stationscentret 4, 4000 Roskilde. Tlf. 46 32 46 54

Midtsjællands HøreCenter

Jernbanevej 14, 4340 Tølløse. Tlf. 64 65 01 61

www.rhc.dk

www.gardin-experten.dk

stemning, så den afsatte tid syntes alt for kort. Efterfølgende spurgte jeg om ikke Eva Kjer kunne have lyst til at dublere seancen lokalt i Lejre, og det var hun positiv overfor. Det blev begyndelsen til den aktuelle møderække, som gerne skulle strække sig ud over de allerede planlagte møder. Partipolitikvil nogen sige og blankt afvise at deltage. Men det er synd at se så snævert, for debatten er åben for alle meninger og holdninger. Det er en debat om vore aktuelle vilkår og ikke mindst de erhvervsdrivende. Et partitilhørsforhold er ingen betingelse for at få udbytte af debatten. Eva Kjer Hansen kommer til Lejre Kommune og den 23. oktober du kan møde hende i Hvalsø - Savværket og deltage i en sund debat fra klokken 19 til ca. 21. Alle er velkomne. Og selvom der allerede er en del tilmeldte er der stadigt plads til omkring 20 mere. Af hensyn til en forfriskning og sandwich - som serveres i pausen - er tilmelding nødvendig. Det kan ske på mail: robert@dumong.dk.  Robert Dumong


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

9

Babysalmesang

Busk 2012

Hver onsdag kl. 12.00 - 13.30 i Glim Kirke har nybagte forældre mulighed for at møde andre forældre og synge med på salmer. Salmesangs-arrangementet er tilrettelagt til de nysgerrige forældre, som gerne vil præsentere deres børn for både kirken og musikken.

Hvalsø Kirke indbyder til Busk Gudstjeneste den 28. oktober kl. 10.30. Busk står for børn, unge, sogn og kirke, og arrangementet er for alle. Også minikonfirmander, konfirmander og dem, der har lyst til at være i kirken på en anderledes måde. Sodavand og kaffe i sognegården bagefter. Mangler billede ring Anna Spangsberg 4640 80 55

Ny selvbetjent færgerute mellem Lejre og Roskilde En trækfærge over Kornerup Å skaber en ny stiforbindelse mellem Roskilde og Lejre Kommuner, og giver mulighed for at besøge et ellers bortgemt ålandskab.

Den nye færgerute mellem Roskilde og Lejre indvies torsdag kl. 16 i denne uge.

Vi byder den nye nabo, Dagli´Brugsen velkommen i Bygaden i Lejre. Vi glæder os til på lørdag

Nationalparkprojekt Skjoldungelandet står bag, når der torsdag den 11. oktober kl. 16.00 indvies en nye færgerute mellem Roskilde og Lejre. Efter indvielsen kan man sejle med færge mellem de to kommuner og vandre gennem det flotte landskab på begge sider af ådalen. Der skal ikke indløses nogen færgebillet, men til gengæld skal man selv lægge kræfterne i og trække sig over. Ved åbningen vil de to kommuners formænd for fritidsudvalgene trække på

samme hammel og ved fælles hjælp gennemføre den 22 meter lange jomfrusejlads. Der vil blive fortalt lidt om trækfærgeprojektet og nationalparkprojektet. De to bredejere, Hesselbjerggard og Københavns Energi, fortæller lidt om deres aktiviteter i området og forventninger til brugen. Når trækfærgen er indviet, bliver det op til borgerne at passe godt på den, så mange kan have glæde af den og dermed få mulighed for at nyde den fine udsigt fra naturbænken på Hesselbjerg med et flot kig til søerne, rørskovene og til Roskilde Domkirke. ”Det er et fantastisk projekt” siger Birgit Pedersen, formand for Roskildes kultur- og idrætsudvalg og næstformand i Skjoldungelandets bestyrelse. ”Færgen skaber nye forbindelser så det bliver muligt at gå rundt

om Svogerslev Sø uden at skulle helt op omkring Kattinge. Det er så godt, når smuk natur og mulighederne for en sund gåtur går op i højere enhed”. Lena Holm Jensen, formand for Lejres kultur- og fritidsudvalg glæder sig også. ”Lejre og Roskilde har det flotte landskab til fælles. Vi har også nationalparkprojektet i fællesskab. Med færgen bliver der skabt endnu en god forbindelse over kommunegrænsen, ligesom med den spændende Skjoldungesti, der går fra Hvalsø over Lejre til Roskilde”.

Sådan finder du vej: Fra Lejre: Hesselbjerggaard, Buesøvej 12. Følg pilene. Fra Roskilde: Følg Skjoldungestien på østsiden af Svogerslev Sø. Følg pilene.

ER DU HELT SIKKER?

ALARM & LÅSE

EKSPERTEN - ellers hjælper vi dig gerne! • AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Adgangskontrol • Videoovervågning • Røgkanon • EDB-sikringswire • Gitter • Låse • Vagt tilsyn • Hundevagt PRIVAT • Teknisk overvågning • Portelefonanlæg ERHVERV Kontakt os for mere information. Vi giver gerne gode råd og vejledning.

Vi er godkendt af samtlige forsikringsselskaber.

ALARM & LÅSE

EKSPERTEN

Lejre Bageri · Bygaden 16 · 4320 Lejre · 46 48 00 88

Industrivej 20 · 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100 info@alarmeksperten.dk

ISO 9001

www.alarmeksperten.dk


10

LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

Kaya Fjeldsted fra Lejre


LEJRELOKALAVIS 10./11. OKTOBER 2012

11

e spiller Emilie Zeuthen Kaya Fjeldsted spiller en afgørende rolle i den tredje sæson af DR-serien Forbrydelsen, hvor hun spiller den kidnappede Emilie Zeuthen. Lejre Lokalavis fandt den unge skuespiller. Af Michael Abilon / Foto: KW

Emilie Zeuthen er fortsat forsvundet. Datteren af den rige skibsreder er det eneste, som Sarah Lund og Mathias Borch tænker på, men makkerparret er endnu ikke kommet tættere på at få den lille pige hjem. Sofie Gråbøl og Nikolaj Lie Kaas, som spiller de to detektiver i tredje omgang af Forbrydelsen spiller sammen med Kaya Fjeldsted fra Lejre. Den ti-årige Kaya optræder på de danske tv-skærme som Emilie Zeuthen - den forsvundne pige som er hele omdrejningspunktet i serien. Kaya Fjeldsted har i flere år drømt om at stå foran kameraet. Allerede som fireårig begyndte hun at spørge sine forældre om, hvordan hun kunne komme på TV, og hun startede for få år siden på scenekunstskolen i Roskilde. Kaya kan nu ses i DRs dramaserie Forbrydelsen. Her spiller hun Emilie Zeuthen, datter af skibsrederen Robert Zeuthen, som blev kidnappet i det første afsnit. - Jeg har altid gerne ville været med i en film, siger Kaya Kaya Fjeldsted, da Lejre Lokalavis sidder til bords med Kaya og hendes mor Rikke Christensen i familiens hjem i Lejre. - Så min mor kiggede to gange om året på nettet for at se, om der var et eller andet, der passede til mig. En serie eller film, hvor jeg kunne være med, fortæller hun. - Vi søgte efter nogle roller, som passede til min alder, siger Kaya. - Så kom jeg til casting, hvor jeg først skulle fortælle lidt om mig selv. Derefter gik jeg videre til den næste castingrunde, hvor jeg skulle øve mig på replikker, tilføjer hun. Efter at den unge skuespillerinde kom igennem castingmøderne, fik hun mulighed for at møde instruktøren. Hun fortæller, at fire andre piger også kom igennem castingprocessen, men instruktørens valg faldt i sidste ende på Kaya fra Lejre. - De ringede til min mor for at fortælle, at jeg havde fået rollen. Jeg tog det meget stille og roligt, siger Kaya Fjeldsted sammen med Anders Berthelsen i en scene fra det første afsnit af Forbrydelsen 3. Foto: Tine Harden

Kaya Fjeldsted og understreger, at hun ikke skreg af begejstring. Men hun siger det samtidig med, at hun smiler bredt.

Nemmest at være glad Optagelserne til Forbrydelsen begyndte i august, og Kaya skulle præstere fra start af. - Vi fik hele manuskriptet til det første afsnit, og så læste min mor og far det hele igennem. Jeg øvede så på mine replikker. De var lidt svære at huske i starten, men man tager bare optagelserne igen, og til sidst sidder de der bare, fortæller hun. Levering af replikker var dog kun den ene halvdel af arbejdet, Kaya Fjeldsted skulle også sætte følelser bag ordene. - Det er nemmest, når man skal spille glad, for den følelse har jeg oftest. Jeg synes, det er sværere, når man skal spille ked af det, og det skulle jeg meget i det første afsnit. Så måtte jeg tænke på noget, der kunne gøre mig ked af det, siger hun. - Nogle gange kunne jeg godt blive lidt genert, men efter jeg havde været med et stykke tid, blev jeg vant til det hele, forklarer hun. Samtidig hjalp det også, at det hele tiden var det samme tv-hold, som filmede scenerne med Kaya. Arbejdsgangen med de ældre, garvede skuespillere hylede dog ikke den unge pige så meget ud af den. - Mange af de andre skuespillere har jeg faktisk ikke set så meget til. Jeg havde set Nikolaj Lie Kaas et par gange på Youtube, men jeg forestil-

lede mig egentligt bare, at de ikke var så kendte, forklarer hun. Kaya Fjeldsted siger, at hun kom rigtig godt ud af det med alle på holdet. Særligt hendes fiktive mor og bror. Helle Fagralid og Oliver Ternstrøm. - Dem har jeg nok også lavet flest scener med, så det er nemt at være sammen med dem, tilføjer hun.

Lektier bag kameraet Mens optagelserne foregik, skulle Kaya Fjeldsted stadig passe skolen og håndtere nysgerrige spørgsmål fra klassekammeraterne. Selvom de har spurgt om seriens handling, har hun intet fortalt. Hun er nemlig, ligesom resten af rollebesætningen, under et strengt påbud fra DR, hvor hun ikke må røbe vigtige detaljer om fremtidige episoder. Hun fortæller også, at vennerne fra skolen er imponerede over hendes medvirken i serien. - De synes, det er sejt. I det første afsnit havde jeg eksem på min arm, og da jeg skulle i skole dagen efter kom de alle hen til mig og hev mine ærmer op for at se, om eksemen stadig var der, fortæller hun med et smil. - Vi taler lidt om det i skolen, men der er ikke så mange af mine venner, som følger med, for det er en lidt uhyggelig serie, men næsten alle fik lov til at se det første afsnit. Min lærer taler om det, for hun må jo godt se den, siger Kaya Fjeldsted og griner. Hun forklarer også, at optagelserne

aldrig lå i weekenden, men i hverdagene. - Der måtte jeg bare holde fri fra skolen. Nogle gange kunne jeg lige nå én time, og så kørte jeg til optagelse bagefter, fortæller hun. At finde tid til at lave lektier var dog ikke et problem, faktisk var der rigeligt med tid til bøgerne. - Der var meget ventetid. For så skal man have kostumet på, og så skal man i sminken, og derefter skal de gøre klar med kameraerne. Når de andre skulle lave scener, hvor jeg ikke er med, kunne jeg lave lektierne der, siger hun.

Drømmer om en skuespillerkarriere Kaya Fjeldsted fortæller, at hun selv er glad for julekalendere og fimserien Narnia. - Jeg vil gerne være med i en film, som ikke er uhyggelig og som børn faktisk gerne må se, siger hun. Hun drømmer også om at blive uddannet som skuespiller, men hun er godt klar over, at de ambitioner ligger langt ude i fremtiden. Hun går nu på tredje år på en scenekunstskole i Roskilde. Her bliver hun undervist i både drama og sang og optræder også på et teater som et led i undervisningen. Hun kan ikke helt forklare, hvad det er ved kameraet og scenen, der trækker i hende, men hun har kunnet mærke det, siden hun var fire år. Kaya Fjeldsted optrådte nemlig i hjemmet foran spejlet, før hun stod foran de snurrende kameraer. Og det gør hun stadig, når hun har veninder på besøg.


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

12

KVICKLY - DIT VIN VAREHUS KVICKLY -HYRDEHØJ DIT VIN VAREHUS

Tilbudene gælder til og med lørdag d. 13. oktober

BOLGHERI

PORTVINS KUP

Bolgheri er et område beliggende i den vestlige del af Toscana, syd for byen Livorno. Vinene herfra er fremstillet på druerne Cabernet Sauvignon og Merlot. Vinen har lagret 12 mdr på egetræsfade inden tapningen. Farven er mørk rubinrød. Duften er koncentreret af solbær og smagen er blød og kompleks med en fin frugtsødme. God til vildt, fjerkræ, kalv- og svinekød samt modne oste. Literpris 78,67

NU KUN

59,-

ROZES VINTAGE 2003 PORT

Denne Vintage Port er lagret 2 år på egetræsfade og derefter på flaske. Den har en flot dybrød farve samt en kraftig og frisk bouquet af modne frugter. En velafbalanceret og elegant portvin med tilpas tanninindhold. Særdeles velegnet til f.eks. desserter og oste. Kan drikkes nu, men er bedst efter 15-20 år. Literpris 105,33

00

BRICCOTONDO BARBERA

SPAR 58

Briccotondo Barbera er fremstillet på 100% Barbera druer fra Piemonte. Vinen har lagret 6 måneder på franske egetræsfade inden tapning på flaske. Farven er flot rubinrød med en violet tone. Duften er krydret af svesker og brombær. Smagen er tør og behagelig frugtkrydret af svesker med lidt peber. En vin der passer til pastaretter, lyst kød og milde oste. Literpris 66,67

NORMALPRIS 79,-

2 FLASKER

NORMALPRIS 149,-

100,-

NU KUN

79,-

00

RUINA ROSSO VERONESE

SPAR 295

Ruina IGP er fremstillet hovedsaglig på druerne Corvina og Rondinella fra omkring byen Caprino. Druerne til denne vin har ligget og tørret inden presning og lagret 12 måneder på ege- træsfade indenaftapningen på flaske. Dette giver en mørkere og fyldigere vin. Farven er mørk rubinrød. Duften er frugtrig af brombær og hindbær. Smagen er frugtkrydret af peber og modne frugter. God til krydrede kødretter, fyldige pastaretter og oste. Literpris 66,44

00 0 7 SPAR

299,-

NORMALPRIS 99,-

6 FLASKER LIRAC

SPIRITUS 1-ENKELT, SMIRNOFF OG CAPTAIN MORGAN

00

SPAR 99

Vinen er fremstillet på Grenache, Syrah, Mourvedre og Cinsault-druer. Farven er mørk rubinrød og duft en er frugtkrydret med hint af tørrede bær. Smagen er koncentreret og frugtrig med masser af modne røde bær. Eftersmagen er lang med afrundede bløde tanniner. Vinen kan nydes nu men vil også udvikle sig over de næste 4-5 år. Velegnet til fjerkræ, grillet svinekød og fuglevildt. Literpris 66,00

NORMALPRIS 99,-

2 FLASKER

Literpris 133,27

FRIT VALG

99

99,-

95

TRIO RESERVA Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay eller Sauvignon Blanc, vinhuset Concha y Toro, Chile. Trio Reserva - super-vine fra Concha y Toro! Trio Reserva serien er baseret på en udsøgt sammensætning af 3 druesorter pr. vin. Således er Cabernet Sauvignon tilsat Cabernet Franc og Shiraz. Merlot er tilsat Carménère og Cabernet Sauvignon. Chardonnay er tilsat Pinot Grigio og Pinot Blanc. Literpris 55,33

7 SPAR 170

NORMALPRIS 69,95

6 FLASKER

0

6 FLASKER

199,-

BEGRÆNSET PARTI

SAVANHA WINEMAKERS SELECTION

249,-

Flere varianter. Cabernet/Merlot, Chardonnay/ Chenin Blanc, Western Cape, Sydafrika. Rødvinen er fin til krydrede retter med f.eks. rødt kød, eller til fyldigere fjerkræretter, som and eller kalkun. Prøv også den friske hvidvin til fisk og skaldyr, frokostbordet, mellemfyldige salater og pastaretter. Literpris 44,23

NORMALPRIS 59,95

7 SPAR 160

0

Mandag-fredag 9.00 - 20.00 Lørdag 8.00 - 18.00 Søndag 8.00-18.00 Alle tilbud gælder fra onsdag - lørdag

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag Lørdag Søndag

r

bne ren å

bage

.00 kl. 07

kl. 8.00 - 20.00 kl. 8.00 - 18.00 kl. 8.00 - 18.00

HYRDEHØJ

800 frie P-pladser - lige til døren! · Hyrdehøj Bygade 6A . Roskilde · BEMÆRK tilbudene gælder kun Kvickly Hyrdehøj


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

13

KVICKLY HYRDEHØJ

B y e n s B e d s t e S l a g t e r Ti l b y d e r

Hakket kalv og Svin 3-7% fedt 450 gr.

Pr. pk. kUn

19

95

Oksefilet med fedtkant

Pr. 1/2 kg. kUn

44

95

Oksebov U/ben

Pr. 1/2 kg. kUn

Oksemørbrad 1,2-1,8 kg. Frost.

Pr. stk. kUn

29

95

249

95

I vores slagterafdeling, finder du altid en fagudannet slagter, der kan vejlede dig -og give dig gode råd og tips. Alle tilbud gælder fra onsdag - lørdag

ÅBNINGSTIDER Mandag - fredag Lørdag Søndag

r

bne ren å

bage

.00 kl. 07

kl. 8.00 - 20.00 kl. 8.00 - 18.00 kl. 8.00 - 18.00

HYRDEHØJ

800 frie P-pladser - lige til døren! · Hyrdehøj Bygade 6A . Roskilde · BEMÆRK tilbudene gælder kun Kvickly Hyrdehøj


LEJRELOKALAVIS 10./11. OKTOBER 2012

14

UDSTILLINGER GALLERIBESØG OG ØL

Fredag den 24. februar til onsdag den 31. december kl. 13-17 fredage Besøg galleriet og oplev de livsbekræftende og farverige malerier, samt de originale etikette malerier til mikrobryggeriet Hornbeer. Sted: Hornbeer og Gunhilds galleri, Hornsherredvej 463, Sæby. (G) “SPOR OG FRAGMENTER”

Lørdag den 8. september til søndag den 14. oktober kl. 14-17 Den internationale kunstner Peter Griffin udstiller for første gang i Danmark. Udstillingen åbnes 8. september kl. 15 af kunstneren selv og tidligere rektor ved kunstakademiet, Else Marie Bukdahl, dr. phil. Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A. (G) KUNSTUDSTILLING

Lejre Kommunes oplevelseskalender præsenteres af:

i samabejde med:

LEJRE KOMMUNE

KULTUNAUT

Søndag den 30. september til torsdag den 25. oktober kl. 11.15-13.15 Ulla Borck og Henrik Høyer udstiller malerier, grafik og snapshots: Mellemøsten med fokus på ørkenen og Jerusalem. Sted: Den gamle skole, Bogøvej 3. (G)

EFTERÅRSFERIE I SAGNLANDET

Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober kl. 11-16 I Sagnlandet Lejre bliver årets efterårsferie både mystisk og mytisk når spøgelser, offerceremonier og nordiske guder kommer i fokus. Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. Entré: Voksne: 130 kr. Børn: 85 kr. Billetten gælder som sæsonkort og giver gratis adgang resten af sæsonen. sultatet af Danmarks største teambuildingprojekt. På 5000 arbejdstimer har 300 frivillige med håndkraft og stærkt samarbejde genskabt et af vikingetidens største helligsteder, en 77 m lang skibssætning af 123 sten på i alt 265 ton. Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. Entré: 130 kr. voksne, 85 kr. barn (billet er sæsonpas der giver gratis adgang resten af sæson)

FOREDRAG

”STONE HENGE” INDVIES

Søndag den 14. oktober kl. 13 Søndag 14/10 indvier vi re-

INDVIELSE AF TRÆKFÆRGE

Torsdag den 11. oktober kl. 16 Kom til indvielse af den nye trækfærge mellem Roskilde og Lejre. Alle er velkommen. Sted: Sporet ved Hesselbjerggård, Buesøvej 12. (G) FROKOSTMØDE

Fredag den 12. oktober til fredag den 8. marts kl. 1113 Alle er velkomne til et spændende foredrag og en let frokost m. øl/vand (20 kr.). I oktober: Mette Østergård: “En fortættet stemning af liv fra min sommer i haven”. Sted: Herslev Gl. Præstegård, Herslev Bygade 6A. Entré: 2o kr. /frokost

ORDKUNST/ BILLEDKUNST

Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 Peter Griffin kommer igen til Danmark for at glæde os med en aften, inden udstillingen slutter. Han vil fortælle og trække sine kunstneriske paralleller til Pablo Nerudas digtning, som har inspireret ham til en original beherskelse af sit maleri. Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A. (G)

LØBENDE / ØVRIGE

VANDETS VÆLDIGE KRÆFTER

Torsdag den 18. oktober kl. 11-15 Oplev Tadre Mølles vandkraftanlæg i drift og hør om de vældige kræfter vand kan skabe. Sted: Tadre Mølle - Museum og Naturcenter, Tadre Møllevej 23. (G) DEN VARME KARTOFFEL

Torsdag den 18. oktober kl. 11-15 Se, føl, lyt og lugt dig til en masse spændende viden om den vidunderlige kartoffel. Prøv museets store kartoffelskattejagt og se om du bliver en heldig kartoffel, der vinder en præmie. Sted: Lejre Museum - Center for kulturmiljø og historie, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B. (G)LÆR

NYE DETEKTORFUND

Onsdag den 17. oktober kl. 19 Foredrag ved Tommy Olesen. Sted: Domus Felix, Bygaden 20.

Oplev hvordan man levede og spiste på en gård i 1800-tallet. Hjælp madmor og gårdkarlen med at koge grød, bage klatkager, kærne smør, tærske korn, hugge brænde, passe dyr og meget mere. Tadre Mølles Møllehus. Sted: Tadre Mølle - Museum og Naturcenter, Tadre Møllevej 23. (G)

FRA JORD TIL BORD

Lørdag den 13. oktober til onsdag den 17. oktober kl. 11-16

MERE OM IT Fredag den 28. september kl. 10-12 Kom i gang med computeren. Tænd computeren og tæm musen. Lær at bruge mus og tastatur. For de absolutte be-

Se mere om arrangementerne på oplevlejre.dk

gyndere uden forudsætninger. Du kan spørge undervejs og få sat de nye begreber på plads. Tilmelding Hvalsø Bibliotek senest 27. 9. 2012. Sted: Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12. Fri entré 3D HOBBY

Lørdag den 29. september til søndag den 30. september kl. 11-16 Kom og se det nyeste inden for 3D kort, æsker samt meget andet. Sted: Hvalsø Kræmmerhal, Åsvejen 22. Fri entré FOREDRAG, ØJENSYGDOMME

Tirsdag den 2. oktober kl. 13.30 Er du generet af mange pletter for øjnene eller andre gener vedrørende øjnene, vil du have glæde af at høre Susanne Andersen fortælle om, hvorledes man lever med det eller i bedste fald får det udbedret. Venlig hilsen og på gensyn, Brugergruppen. Arrangør: Hvalsø Seniorklub. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Entré: 30 kr TEMAAFTEN OM HANDICAP

Tirsdag den 2. oktober kl. 19-21 Handicaporganisationerne i DH-Lejre inviterer alle interesserede til en spændende temaaften med fokus på handicap i Lejre Kommune. Arrangør: DH-Lejre. Sted: Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1. Fri entré


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

15

Oplev din have

Kunst i efterårsferien

Havearkitekt Mette Østergård fra Kornerup, som også har skrevet bøger, optrådt på tv og i ugeblade, vil den 12. oktober fortælle om, hvad man kan opleve i sin have udover det, som man kan dyrke. Mødet starter kl. 11 og tilmelding kan foretages på 46402476.

I efterårsferien ons. – fre. kl. 10-14 åbner Charlotte Danielsen sit atelier for både børn og voksne. Kom ud og få en kreativ oplevelse for hele familien. Du finder mig bag Sagnlandet på Gevninge Overdrev 7. I kan læse mere på www.charlottedanielsen.dk.

Vikingernes Stonehenge genskabt i Sagnlandet Lejre

Skjoldungelandet arbejder for udpegning af en nationalpark i Lejre- og Roskildeegnens smukke landskaber. Her ses Sagnlandet Lejres skibssætning under opbygning.

Søndag den 14. oktober kl. 13.00 sker der noget helt fantastisk i Lejre, når man indvier resultatet af Danmarks største teambuilding projekt. På 5000 arbejdstimer har 300 frivillige kvinder og mænd med håndkraft og løftestænger og eneståen-

de samarbejde genskabt et af vikingetidens allerstørste stenbyggede helligsteder i fuld størrelse. En kæmpe skibssætning på 77 meters længde og 20 meters bredde - sat af 123 sten med en vægt på 265 ton! Borgerne inviteres til at

Møde om generationskifte Lejre Erhvervsforening arrangerer virksomhedsbesøg og temamøde om salg af virksomhed, overdragelse af virksomhed og generationsskifte i dag onsdag den 10. oktober på Gartneriet Højbyvangen. Hans Erik og Hanne Christensen byder velkommen på gartneriet, som de har drevet i mange år. De fremmødte skal høre om driften af gartneriet og de udfordringer, gartneribranchen står over for. Advokat Wivi Larsen fra Ret & Råd deltager i mødet med et indlæg. Der orienteres om de overvejelser, man skal gøre sig, når man skal afhænde sin virksomhed og den planlægning, man skal igangsætte i god tid før det aktuelle salg eller generationsskifte, siger formanden for Lejre Erhvervsforening Preben Lund til Lejre Lokalavis. Arrangementet starter kl. 17.00 på Gartneriet Højbyvangen, Højbyvej 49 A, Lejre. Der sluttes af med grill i

væksthuset. Tilmelding

til

Preben

være med når Lejre Kommunes borgmester og formand for Nationalparkprojekt Skjoldungelandet, Mette Touborg, indvier resultatet af denne frivillige pragtpræstation, der viser, at Lejreområdet spillede en central rolle i etableringen af DanLund på pl@plconsult.dk, telefon 46481089 eller mobil 40151089.

Gardinmanden

mark som kongedømme. For det arkæologiske forlæg for Sagnlandet Lejres prægtige skibssætning er netop hentet i lokalområdet. Ved landsbyen Gl. Lejre kan man endnu se rester af vikingernes over 1000 år gamle skibssætning. Men tidens tand og stenkløvere har været hård ved det gamle monument. I dag er kun 28 sten bevaret af det engang så kæmpestore helligsted, der også var gravplads for samfundets elite. I skibssætningen er der f.eks. fundet et menneskeoffer. En træl er bagbundet og halshugget lagt ned i graven til sin herre. I området har Roskilde Museum også udgravet de største huse fra jernalder og

vikingetid i Danmark. Når de 1000 år gamle sagn og myter omtaler Lejre som hjemsted for Danmarks ældste (sagn)kongeslægt, ”Skjoldungerne”, tyder de arkæologiske levn på, at sagnene rummer en kærne af sandhed. I Sagnlandet glæder man sig over at have genskabt ét af de kæmpe bygningsværker, området var så rigt på, at der gik frasagn om Skjoldungekongernes gyldne haller og hedenske offersteder. Ved indvielsen kan man opleve fortælling af sagaer fra skibssætningens tid ved en af landets bedste historiefortællere Anne Marie Krarup. Der bydes desuden op til færøsk kvaddans, som er den ældste

musik og danseform i Europa med rødder i middelalder og vikingetid, og man skal naturligvis høre lidt af folkevisen om Kong Skjold m. m. Genskabelsen af Sagnlandets skibssætning er muliggjort gennem økonomisk støtte fra Friluftsrådet og Nationalparkprojekt Skjoldungelandet, der med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond har gennemført en lang række projekter i RoskildeLejre området for at styrke tilgængelighed og formidling af områdets enestående naturværdier og kulturhistorie. Sagnlandet Lejre har til huse Slangealléen 2.

te enrfektenll.er D p n e D afr k g fefokrtep afptern ler -bheustsillin g d n n r i i l s bo stil g Hubsokrdbe 02111111 640 2 Ttllff..446 4

Gæstestjerne

John Mogensen alias Jesper Søgaard

FRA LEJRE

www.bahnsonliving.dk Vi har gardinløsninger til alle. Ring for gratis og uforpligtende tilbud.

42 70 60 20

Nyd en eksklusiv menu med underholdning, musik og dans samt natmad i topklasse...

Hver l gæsteørdag ny stjern e Allan

Mo Katja Hrtensen Ulla Je olm s Per D sen Lise H ahl og ma aavik nge fle re

Showholdet Jesper Søgaard, Peter Holst-Beck og Hans Peter Andersen sørger hver fredag og lørdag for en totaloplevelse med humor, gags, artisteri og skønne medleys!

Kom og få en skøn, festlig og underholdende aften i dejlige omgivelser fredag eller lørdag.

Festlige fredage

24. august - 9. november kl. 19 - 01

Aflysning af menighedsrådsvalg 13.11.2012

• Velkomstdrink • 3-retters menu • Masser af underholdning • Musik og dans

Ved fristens udløb er der indleveret 1 liste, og de opstillede, Vilhelm Thorst, Ane Mette Stalknecht, Tom Sørensen, Hans Christian Jensen, Robert Olsen, er ved aftalevalg det næste Menighedsråd i Glim Sogn.

Kun kr. 325,-

Som weekendophold kr. 800,-

Elegante lørdage

25. august - 10. november kl. 19 - 02 • 4-retters eksklusiv menu • Masser af underholdning • Musik og dans • Natmad

Blæsenborgvej 2 I 4320 Lejre I Tlf.: 46 40 11 15

Som weekendophold kr. 1000,-

Lindenborg Kro Lindenborgvej 190 · Gevninge · 4000 Roskilde Tlf. 46 40 21 11 · www.lindenborgkro.dk

Lejre Day & Night I Pizza I Pasta I GrillHouse Udbring, også efter lukketid helt til kl. 02.00

Kun kr. 525,-

Kom forbi og hent vores flotte menukort!

NYE ÅBNINGST

IDER

Man. - Lør. 15-24 Søndag ..... 12-24


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

16

Ugens Bolig HU M RT ULI IG GH OV ED ER FO TA R GE LS E

Nydelig gulstensvilla på 120 kvm, beliggende midt i Gevninge Sagnr.: 40700408 Villaen byder på: Vinkelentré. God størrelse stue i åben forbindelse til køkken/alrum. Stuen har fået tilbygget en glaskarnap, som gør rummet meget lyst og venligt. Stort pænt HTH køkken med megen bord- og skabsplads samt spiseplads. Bryggers med oliefyr og vaskesøjle. 2 gode børneværelser med tæpper. Pænt flisebadeværelse med hvidt skabsarrangement, bruseniche samt gulvvarme. Stort soveværelse med tæpper. Mulighed for at etablere et ekstra værelse. (Intergreret værksted). Villaen har ligeledes for- og baghave med separat mindre værksted. Endvidere god carport med tilhørende udhus. Flot aftenbelysning i form af spots i udhæng rundt om huset. Her er villaen for familien der ønsker en god planløsning og med central beliggenhed tæt på busholdeplads, indkøbsmuligheder, skole samt Holbæk motorvejen og ikke mindst tæt på Roskilde. Villaen kan overtages hurtigt - Kom og kig.

FAKTA: Lindenborgvej 180 · Gevninge · Roskilde • Pris ........................................................................................... 1.495.000 • Udbetaling ....................................................................................75.000 • Brutto/netto ......................................................................8.688/8.017 • Alternativ finansieringsforslag Afd.frit RTL 1 ............ 4.657/4.610

• Bolig m2 ..............................................................................................120 • Grund m2 ............................................................................................966 • Rum/værelser ....................................................................................4/3 • Opført ................................................................................................1984

EDC Ege Bramsnæs Bygaden 18, 4070 Kr. Hyllinge · Telefon: 46 40 44 15

Ugens bolig præsenteres i samarbejde med Lejre Lokalavis


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

17 17

LejreLokalavis 5./6. september 2012

2

842 mm

Lejre/Bramsnæs

5

11,842 mm

Statsaut. ejendomsmæglere, Valuarer, MDE

Ege Christiansen

Karsten Sørensen

Mads Ege Statsaut.mgl.

Lene Bruun Statsaut.mgl.

Bodil Sveegaard

Statsaut.mgl.

Statsaut.mgl.

Grønt bevis

Sagsbeh.

Sagsbeh.

edc.dk

Dynamisk boligsalg Flot og spændende arkitektur - Her skal flyttekasserne kun pakkes ud

Spændende og harmonisk villa med 5 gode værelser samt 40 kvm indbygget garage

Åbent hus

Åbent hus

Søndag 14/10 13:00 - 13:30

Søndag 14/10 14:00 - 14:30

NY PRIS

NY PRIS

Sag 43200209

Sag 43200201

Kornvænget 49, Lejre Lækkert luksusrækkehus der fremstår som nyt, moderne og praktisk hjem med rummelig 1. sal uden spildplads. 2 flotte badevær. Hele stueplanen samt badevær. på 1. sal har gulvvarme. Naturgas. Varmeudgift ca. kr. 7.300 årligt. Tæt på indkøb, skole, SFO, sportsplads, stationen og skøn natur. Pris/Udb. 2.285.000/115.000 Bolig Grund Rum / Opført Kom og oplev. m² m² Værelser Brt./Nt. 12.294/10.837 127 176 4/3 2008 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 6.501/6.095 Kontakt tlf. 46480089

Poplens Kvarter 1, Osted, Lejre Stor rummelig villa opført i kvalitetsmaterialer. Bla. spisekøkken. 2 badevær. Vinkelstue med brændeovn. Tilbygning med lys stue og 2 gode vær. Villaen er beligg. med gåafstand til indkøb og et bredt tilbud på skole- og fritidsaktiviteter. 40 kvm lækker garage. Flot tilstandsrapport. Skal SES. Pris/Udb. 2.095.000/105.000 Bolig Grund Rum / Opført / m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 12.155/11.195 202 866 7/5 1973/92 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 6.799/6.814 Kontakt tlf. 46480089

Lys og velbeliggende villa på ialt 236 gode m2 inkl. den tørre kælder

Stor kvalitetsvilla opført i gedigne materialer til en fair kvm-pris

4

842 mm

3

Åbent hus

NY PRIS

Søndag 14/10 Kl. 14:45 - 15:15

Sag 43200173

Sag 43200190

Alfarvejen 14, Osted, Lejre Lys og velbeliggende villa med tør kælder. Tilbyder bl.a.: Spisekøkken. Vinkelstue og tilbygget stue i forskudt plan. Kælder med gildestue, værksted og garage. Beligg. tæt ved indkøbstorv, skoler, idrætshal, daginst. og grønne områder. 5 min. kørsel til Lejre og Viby stationer. Pris/Udb. 1.575.000/80.000 Bolig / Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 9.411/8.831 kælder m² 132/104 725 5/4 1968/80 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.401/5.549 Kontakt tlf. 46480089

Højmarken 33, Gevninge, Roskilde Stor, rummelig villa med mange flotte detaljer bla. fuldmuret og med blank mur i stueplan. Køkken/alum. Mulighed for 4-5 værelser. 2 badeværelser. Indbygget garage/værksted. Tæt på indkøb, skole og børnehave. Flot udsigt over byen fra 1. salens udestue og store træterrasse. Skal opleves. Pris/Udb. 1.995.000/100.000 Bolig Grund Rum / Opført / m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 11.251/10.242 191 748 6/4 1975/84 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 6.258/6.147 Kontakt tlf. 46480089

D

5

Unik ejendom i bedste flotte" bondehus stil"

6

6

Hyggelig og indflytningsklar villa med udsigt.

Stor flot præsentabel murermestervilla med sortglaseret

Tæt ved vandet

Her er plads og atmosfære

Sag 40700364 Vestervej 6, Vejleby, 4050 Skibby Hyggelig og indflytningsklar villa med udsigt. Nyt eternittag (år 2011). Opvarmes med pilleovn/centralvarmesystem (nyt anlæg fra år 2011). Super dejlig og fredeligt beliggende terrasse med flot kig ud over marklandskabet. En nem lille villa med mulighed for hurtig overtagelse. Pris/Udb. 795.000/40.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 5.048/4.580 72 702 3/2 1956 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.647/2.680 Kontakt tlf. 46404415

0

Sag 40700355

0

Fredeligt beliggende

Gershøj Havnevej 7, Gershøj, Kirke Hyllinge Superflot og nyrenoveret stråtækt ejendom beliggende tæt ved vandet og Gershøj havn. Flot tilbygning i 2003. Loft til kip. Synlige spær. Indeh. bla: Landkøkken med udgang til have med udsigt til vandet. Stue med brændeovn. 2 badeværelser og 3 værelser det ene med udgang til balkon med udsigt til vandet samt uudnyttet loftlrum. Værksted. Super flot og velholdt have med dejlig terrasse af brosten. Stisystem til vandet. Unik ejd. i bedste flotte "bondehus stil" og samtidig tæt ved vandet! Skal SES! Pris/Udb. 2.850.000/145.000 Brt./Nt. 15.739/13.575 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 7.006/6.654

EDC Ege Lejre Bygaden 18 a 4320 Lejre

Bolig m² 229

Grund Rum/ m² Vær. 649 m² 5/3

Opf./ Omb. 1793/ 05

46 48 00 89 Mail: 432@edc.dk

Kontakt Tlf. 46404415

Sag 40709155

Sag 40700431

Bakkesvinget 9, Kyndeløse Hyggeligt fritidshus med dejlig fredelig beliggenhed. Indeh.: Bryggers, badevær., sovevær., Kvik køkken, lys stue, stort vær. Havestue. Udhus, carport m.v. Flot anlagte Herregårdssten. Nyere stålpladetag.

Fyrvænget 51, Vellerup, Skibby Hyggeligt og prisbilligt fritidshus. Indeh.: Entre, badevær., stort sovevær. (kan deles til 2). Åbent køkken. Stue som er udvidet i form af tilbygning har ligeledes loft til kip, brændeovn samt udgang til havestue. Flot og velholdt have.

SOLGT

SOLGT

Bolig m² 66

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 996 3/2 1969/00 Kontakt tlf. 46404415

EDC Ege Bramsnæs Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge

Sag 40700390

Hyggeligt sommerhus

Bolig m² 55

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 1200 3/2 1980/05 Kontakt tlf. 46404415

Kirkevej 7, Kr. Hyllinge Denne flotte murermesterville er meget velegnet til børnefamilien, der ønsker plads og atmosfære. Villaen indeh. Bl.a. stort lækkert køkken/alum, stor lys stue med flotte plankegulve. Seperat afdeling med soveværelse og badeværelser begge med loft til kip. Stor 1.sal med 2 store værelser(mulighed for at lave yderligere værelser). Stor dobbelt aflukket garage og stor lukket gårdsplads. Beliggende midt i byen tæt på indkøb, skole, sportshal, gadekær samt busforbindelser. Bestemt et besøg værd. Pris/Udb. 2.295.000/115.000 Bo./ Grund Rum/ Brt./Nt. 12.741/11.252 Kld. m² m² Vær. Alternativt finansieringsforslag: 162/16 790 m² 4/3 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 5.794/5.740

Opf./ Omb. 1920/ 98

Kontakt Tlf. 46404415

46 40 44 15 Mail: 407@edc.dk

KOM GODT VIDERE


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

18

Børns brandsikkerhed Lejre Kommunes børn var i fokus, da Lejre Brandvæsen havde inviteret til et åbent hus arrangement, hvor emnet var børns brandsikkerhed. Arrangementet var afslutningen på en kampagneuge for nogle af kommunens skolers mindste klasser. Om selve arrangementet siger kommunes beredskabschef, Per Boye, at det har været en stor fornøjelse at være deltager i skolernes branduge. Brandchefen siger videre, at det hele i bund og grund har handlet om at lære børnene at forstå farerne ved ild og at lære dem at handle rigtigt, hvis der opstår brand.

Brandugen har også sat fokus på skolerne og deres ansvar for, hvad der skal gøres, hvis der pludselig opstår røgudvikling, der gør en evakering nødvendig. Første step på sikkerhedsugen var et besøg på Bramnæsvigskolen, hvor skolens unge poder fik lejlighed til at se den flotte, røde brandbil fra Lejre Brandvæsen. Og så blev der ellers sat gang i skumsprøjtningen. Lejre Brandvæsen fik også lejlighed til at hilse på de yngste elever fra Hvalsø skole. Beredskabschefen har været meget tilfreds med aktiviteterne, og han giver udtryk for glæde over, at man har

kunnet vise brandmænd, brandbiler og brandudstyr frem under mere fredelige forhold. ”Vi har fået afprøvet en helt ny vinkel på vores demonstrationer, idet der har været en veksling mellem at vise, hvad vi kan, og hvordan vi nedkæmper ilden ved brand”.

Det blev alvor Under brandugen blev legen hele tre gange til dybeste alvor, da Lejre Brandvæsen Station Nord blev kaldt til ildløs i Nørre Hyllinge. Her blev ilden slukket i et køkken, og brandfolkene fik reddet dyr – og gennemførte også genoplivning.

Klar til slukning

Dagen efter blev der atter brug for Lejre Brandvæsen, idet der var opstået ild i en garage, der lå tæt op af en villa.

Foto:Lasse Christiansen.

Både villa og garage blev reddet. I det tredje tilfælde rykkede brandfolkene og røgdykkerne ud til en villa i Rye,

hvor der var opstået brand mellem stuen og førstesalen i en villa. Branden var opstået i forbindelse med installering af en ny skorsten.

Sundby - en by med holdninger I en emneuge har 0.-9. klasse på Osted friskole forsøgt at genskabe et virkeligt samfund med en borgmester, demokrati, fokus på sundhed, jobcenter, meget mere, og ikke mindst - penge! Af Miriam Gabel Kvetny og Marie Jul Scharff, 8. klasse

”The Winning Team” fra venstre: Deysi, Isabella (U9), Rose, Clara E og Cecilie

We are the champions Selv med afbud fra de tre stærke U10 piger,Emma, Christina og Laura, lykkedes det alligevel for kun 5 spillere, Deysi, Rose, Clara E, Cecilie og Isabella (U9) at forblive ubesejret ved årets sidste stævne. Med mål af Rose, Isabella og Clara R og godt, skiftende målmandsspil af Cecilie og Deysi, blev det 2-1 over Greve, en sejr, der burde have været langt større. Dernæst blev Hvalsø, der ikke havde tabt mange

kampe i turneringen, besejret 2-0 af et godt fightende Lejre hold. Sidste kamp mod Viby sluttede 1-1, hvilket nok ikke havde været tilfældet, hvis Lejre havde været mere end de 5 spillere, det måtte spille samtlige minutter i alle kampene. En succes for U10 pigerne gennem hele turneringen. Selv om der ikke blev spillet om placeringer i turneringen, så lad os bare konstatere: vi vandt den

Rettelse om Løff I forrige udgave af Lejre Lokalavis blev der skrevet at medlemmer af Løff skulle arbejde frivilligt to timer om ugen for foreningen. Dette

er var en fejltagelse, fortæller forkvinde Marie Hertz. Medlemmerne arbejder to timer om måneden for Løff.

På Osted friskole har der i den seneste uge været arbejdet på højtryk for skabe minibyen Sundby. Målet var at både store og små skulle opleve og få en forståelse for, hvordan et samfund fungerer. Isabel Hansen, afdelingsleder på friskolen, fortæller: “Ideen bag sådan en uge er, at man skal - hvis det lykkes – fornemme, hvordan et bysamfund hænger sammen. Dels hvilke demokratiske beslutninger man har mulighed for at tage, men også hvordan pengestrømmen egentlig kan skabe et flow i et samfund”.

hvor elever kokkererede og serverede sund og delikat mad, som f.ks. gulerodsboller, græskarsuppe og lækre små bulgursalater. Der har også været et fitnesscenter med sunde aktiviteter for alle eleverne. Parkourværkstedet har også været populært, da eleverne elsker at være udenfor og røre sig. Nu har skolen så en fin parkourbane, som vil bringe glæde i frikvartererne fremover.

Skat og sundhed Dette mener eleverne selv er lykkedes. Sebastian fra 2. klasse siger: “Skat er sådan noget, hvor man får 700 kroner, som man skal købe mad for, men man har kun 350 kroner tilbage, fordi man skal betale skat”. Et andet mål med emneugen har været, at eleverne skulle opbygge sunde vaner, som de kunne tage med sig i fremtiden. Kampagnen Aktiv Rundt i Danmark har været et skub i den rigtige retning mod beslutningen om at lave en sundheds-emneuge. Der har været en café,

Wellness og rengøring hitter Udover de sunde virksomheder har der også været et rådhus, en bank, et cykelværksted, en avis, et rengøringsfirma, et wellnesscenter, en smykkeforretning, et bankolotteri, en sund biograf, en fotobutik og vej og park dekoratørerne. Rengøringsfirmaet har været et hit - særligt hos drengene - der alle havde koste og gulvspande, de kunne rykke ud med. Også wellness-centret har været godt besøgt. Her kunne de hårdtarbejdende borgere få sat håret, få massage for både skulder, ryg og fødder eller få

pyntet neglene.

Borgmesteren har haft travlt Byen har fungeret som et demokratisk samfund, så der skulle selvfølgelig udnævnes en borgmester. Det blev Søren Mortensen fra 9. klasse, der løb af med den titel, blandt de mange elever, der stillede op til valg fredagen før. Den nyvalgte borgmester fortæller om byen: “Min største udfordring var at få byen op at køre. Men den lykkedes hen ad vejen, fordi alle borgere i Sundby arbejdede sammen. Meget hurtigt fandt alle ud af, hvad der skulle til for at få penge på bankbogen - penge de så kunne omsætte til både dagligdagens behov, men også investeringer.” Store og små borgere Samarbejdet mellem store og små har fyldt meget. Alle elever har været arbejdsomme og gode til at knytte bånd på tværs af klassetrin og alder. Som afslutning på emneugen havde eleverne inviteret deres forældre og søskende til at komme og opleve ar-

rangementet ”Sundby by Night”. Her kunne man veksle sine penge til springere, der er valutaen i Sundby, og opleve nogle af de mange spændende tilbud, som Sundby kunne tilbyde. Der var åben i alle virksomheder, og der var happenings som hundevæddeløb, smagsprøver og sportsevents.

Opdragelse af nye borgere Isabel Hansen er meget tilfreds med ugen. ”Både lærere og elever har arbejdet hårdt og samtidig fået en masse energi, da projektet var yderst vellykket. Vi kan mærke, at en sådan uge skaber god forståelse for sammenhænge, og ikke mindst giver det eleverne lyst til - og redskaber til - at påvirke det samfund, de vokser op i, i den retning de selv ønsker”. Skolen har holdt by-emneuge før, og de har klart planer om at gentage succesen, dog skal der gå nogle år imellem, så rollespillet ”byen” altid er noget særligt!


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

Modeshow i Kr. Hyllinge

Allerslev er videre

Nysgerrige og modebevidste Lejre-borgere kan den 17. oktober kl. 14 opleve modeshow på Østergaard Aktivitetscenter i Kr. Hyllinge. Der vil i løbet af eftermiddagen blive vist tøj frem for både herrer og damer. Entré 35 kr. Tilmelding på: 46400184.

Pigefodboldholdet fra Allerslevs Skole er gået videre til fjerde runde i Ekstrabladets/DBUs skolefodboldturnering. De er dermed blandt de sidste 16 hold i Midtsjællandskredsen. De vandt 7-1 over Peder Syv Skolen og skal møde Hvalsø Skole den 11. oktober.

Elevinddragelse

Hvad mener du?

deres mening. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at elever ikke har mere indflydelse på, hvordan deres egen undervisning skal foregå.

Hver uge stiller Lejre Lokalavis læserne et spørgsmål her i avisen, som helt enkelt kan besvares med et

EL

L ER

Ja/Nej Vi stiller spørgsmålet her på siden, men du skal besvare online på lejrelokalavis.dk. Du skal svare inden mandag aften -og hvad borgerne i Lejre Kommune så mener, kan du se i den kommende udgave af Lejre Lokalavis.

Sidste uge spurgte vi:

Overvejer du selv at deltage i frivilligt foreningsarbejde i fremtiden :

- og borgerne i Lejre Kommune svarede: 80%

Ja:

19

LÆSERBREV Af Karina Krog Grundskoleelev

Jeg synes ikke, at eleverne bliver inddraget nok i den danske grundskole. Jeg synes ikke, at skolerne lever op, til det ansvar de har for, at eleverne har kendskab til demokrati, og at de ved, hvordan de udtrykker

Jeg går på en privatskole. En udmærket privatskole, med gode tilbud til de kreative elever, og med mere udfordrende undervisning, end på andre skoler jeg kender til. Men der er ikke nok elevinddragelse, selvom det faktisk var noget af det første, skolelederen pointerede. Skolelederen sagde, at eleverne var rigtig meget med

indover deres skolegang, og at deres holdninger blev accepteret. Alligevel er jeg aldrig blevet spurgt om, hvad jeg vil lære, eller hvordan jeg vil undervises. Så jeg kan ikke se hvad de kalder elevinddragelse. Jeg har før gået på en kommunal skole i Lejre kommune. Her var der en masse elevinddragelse i de mindre klasser. Da jeg gik i femte – sjette klasse, var vi elever med til at bestemme hvilke tekster vi skulle analysere, og hvad vi skulle lave i vores emneuge. Det fungerede rigtig godt! Vi engagerede os meget mere i de ting vi lavede. Og det gav os klart mere lyst, til at

gå i skole. Jeg tror, det ville virke utrolig godt, hvis vi elever var med til at lave vores årsplan. En årsplan der indeholder de krav der er til undervisningen, men også indeholder elevernes interesser og faglige mangler. Jeg tror på, at eleverne ville engagere sig mere. Og blive meget bedre rustet til en videregående uddannelse. Elevdemokrati vil gøre færre elever skoletrætte, og øge vores kompetencer. Derfor ønsker jeg inddrages i min egen uddannelse.

Nej: 20%

Og nu spørger vi:

Proark Golf, som forpagter Ledreborg Palace Golf, har indgivet konkursbegæring. Overtages ejerskabet af Ledreborg Palace Golf af et nyt selskab inden udgangen af 2012? Tjek ind på www.lejrelokalavis.dk og afgiv dit svar!

ALARM & SIKKERHED

ER

T IVA

HV

PR

ER V

ALARM & LÅSE

EKSPERTEN DØGNVAGT

Tlf: 70 267 100

AUT. EL-INSTALLATØR

Elektriker

MURERMESTER

Per Hollænder Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33

BRIAN HARDER MURERMESTER Vores speciale er

BADEVÆRELSER

www.perhollaender.dk

www.brianharder.dk

Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde · Fax 46 48 26 02 · brianharder@mail.dk

SMEDIE

Din lokale sikkerhed og tryghed

TRÆLLERUP SMEDIE & VVS

LEJRE

L SE

Aut. VVS installatør

Arne Sørensen

GT NVA 8 G Ø 6 D 5 02 60 4

• Sanitet • Badeværelser • Centralvarme • Gasinstallationer • Varmepumper • Vandværker

SERVICE

www.lejrelaaseservice.dk E-mail: kontakt@lejrelaaseservice.dk

BILSYN

MALER / RENGØRING

Borrevejlevej 4·B, Gevninge

Mobil 21 22 73 11 TØMRER

Fra kælder til kvist - vi er Deres specialist

ÅVANG

MALER & RENGØRING

Lise og Brian Petersen Booking osted 46 49 19 70 Hovedvejen 180, Osted 4320 Lejre

www.saaby-bilsyn.dk BRÆNDESALG

Såby Brændesalg Svenske & Tyske træpiller A kvalitet. Øko træbriketter a’ 960 kg. A kvalitet. Brænde i palletårne. Førende indenfor kvalitets biobrændsel Hestestrøelse / spåner Ring 40 55 29 54 - eller klik ind på:

www.såbybrændesalg.dk V/Vognmand Jimmi Pedersen, Ryegade 10, 4060 Kr. Såby

TRY HARD ER

LÅSE SERVICE

Industrivej 20 · 4000 Roskilde · www.alarmeksperten.dk

Booking saaBy 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

46 48 25 02 21 23 44 93

www.lejremaleren.dk

Brian: .............. 40 81 56 56 Lise: ................. 26 18 92 95 Kongebrovej 21 · 4320 Lejre brian@lejremaleren.dk lises@pc.dk

Tømrer & Entreprenør Ring for et uforbindende tilbud

46 48 09 25 Møllevej 1 4320 Lejre

aavang.dk · aavang@aavang.dk

MALER

N E R E MAL lsø fra Hva

VVS

Den lokale autoriserede VVS & Gas Installatør

Tlf. 46 48 02 74 • Mobil 40 53 18 69 • Badeværelser • Centralvarme

• Blikkenslagerarbejde • Sanitet • Gasinstallation

Flemming R. Nielsen, Malermester

Telefon: 22 21 97 94 Web: www.malerenfrahvalso.dk Mail. maleren@melerenfrahvalso.dk

LAD HELLERE OS MALE!

Nørregårdsvej 26 · 4320 Lejre · Mail: vvs@nifa.dk · www.nifa.dk


LejreLokalavis 10./11. oktober 2012

20

5

Lejre/Bramsnæs Statsaut. ejendomsmæglere, Valuarer, MDE

Ege Christiansen

Karsten Sørensen

Mads Ege Statsaut.mgl.

Lene Bruun Statsaut.mgl.

Bodil Sveegaard

Statsaut.mgl.

Statsaut.mgl.

Grønt bevis

Sagsbeh.

Sagsbeh.

edc.dk

Dynamisk boligsalg Velholdt villa beliggende i hyggelig landsby tæt ved Roskilde

NY PRIS

Sag 43201103 Elmevænget 14, Øm, Roskilde Godt indrettet og velholdt villa beliggende i hyggelig landsby på stille villavej. Indeh: Entré/fordelingsgang. Stort bryggers med oliefyr. Gæstetoilet, med mulighed for etablering af bruseplads. Spisekøkken med god bord- og skabsplads. Større lyst badeværelse med bruseplads. 2 værelser samt større soveværelse. Rummelig vinkelstue med udgang til havestue og haven med syd/øst. De fleste opholdsrum er med parketgulve. Dejlig grund med nem

5

have samt fliseterrasse mod syd/vest. Endvidere carport og udhus samt større flisebelagt gårdmiljø. Byen Øm er beliggende med kort afstand til Lejre og Viby Sj. stationer og Roskilde. Gode busforbindelser til og fra Roskilde. Nem adgang til motorvejen til København. Rekreativt områder som f.eks. Langvad Ådal og fredede arealer - absolut idyl i et nært landsbymiljø. Gode efterspurgte børneinstitutioner i nærområdet. Kom og kig.

Pris/Udb. 1.525.000/80.000 Brt./Nt. 8.868/8.151 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.039/4.180 Grund Rum / Opført / Bolig m² Værelser Ombygget m² 855 4/3 1968/85 122 Kontakt tlf. 46480089

Stor gulstensvilla på 169 kvm midt i Ejby tæt ved skole & indkøb. Hele ejendommen fremstår nymalet både inde som ude og flere vinduer er udskiftet.

Ka

Åbent hus

n

Søndag 14/10 12:00 12:30

ov e

rt ag e

s

hu

rt

ig

t

NY PRIS

Sag 40700474 Margrethevej 11, Ejby, Kirke Hyllinge Stor gulstensvilla på hele 169 kvm midt i Ejby tæt ved skole /SFO, idrætshal og sportsplads samt indkøb. Villaen byder på: Stort bryggers. Nyere køkken med stort lyst køkken/alrum med brændeovn. Stor og lys stue med parketgulv samt nye vinduer i stuen og udgang til dejlig terrasse. Stort værelse (kan deles i 2 værelser.). Gæsteentre. Pænt gæstetoilet. Kontor/værelse. Stort soveværelse. Badeværelse med skabsarrangement og

EDC Ege Lejre Bygaden 18 a 4320 Lejre

badekar. Hele ejendommen fremstår nymalet både inde som ude og flere vinduer er udskiftet til nye. Dejlig omkransende have med flere træer og buske og en brugbar sydvestvendt fliseterrasse. Huset er beliggende ud til dejlig grønt fælles område. Her er familievillaen for den pladskrævende familie der ønsker store rum og mange kvadratmeter. Kom og kig.

46 48 00 89 Mail: 432@edc.dk

EDC Ege Bramsnæs Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge

Pris/Udb. 1.325.000/70.000 Brt./Nt. 8.063/7.675 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.053/4.493 Grund Rum / Opført Bolig m² Værelser m² 844 5/4 1968 169 Kontakt tlf. 46404415

46 40 44 15 Mail: 407@edc.dk

KOM GODT VIDERE

Lejre Lokalavis U41  

Lejre Lokalavis U41

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you