Page 1

T I R S D A G 10 / 6 / O N S D A G 11 / 6 2 0 14 U G E 2 4

|

3. ÅRGANG

Nysgerrighed:

FjordTri:

På Roskilde:

Seks markvandringer og bedriftsbesøg hos økologiske producenter i løbet af sommeren kan måske stille nysgerrigheden omkring økologisk produktion.

Kirke Hyllinge Idrætsforening gentager sidste års succes og afholder et triathlon stævne med svømning i Roskilde Fjord derfor kaldet FjordTri.

En af ønskedrømmene for et band må være at spille på Roskilde Festivalen. Den drøm går nu i opfyldelse for et ungt Lejre-baseret band.

Side 8

Side 11

Side 13

Bryghuset fylder 10 år www.eges.dk

Dynamisk boligsalg! Skal du sælge så ring i dag!

TRIATHLON STÆVNE ROSKILDE FJORD

Triathlon stævne Roskilde Fjord

TILMELD: www.fjordtri.dk

Tilmeld: www.fjordtri.dk

Tjek altid o.dk r k g r o b n e d in .l w w w

Sprint • 750 m svømning • 20 km cykling • 5 km løb Lørdag den. 21. juni kl. 10

46 75 75 75

Adresse: Hornsherredvej 202, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge y g

Telefon: 70 29 90 90

Arrangør: K I R K E H Y L L I N G E I D R Æ T S F O R E N I N G

Lad os køre dig næste gang - det koster ikke ekstra!

ce

en ation eller konfer

irm e bryllup, fest, konf -hvis du skal hold

Pris kr. 350,- ved forhåndstilmelding. På stævnedagen kr. 450,Taxa Selandia Roskilde

Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE

Side 6

Lindenborg Kro

Lindenborgvej 190 · Gevninge · 4000 Roskilde Tlf. 46 40 21 11 · www.lindenborgkro.dk

Taxa Selandia Roskilde

46 75 75 75


2

LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

Flygtninge og frivillige i Sagnlandet Sagnlandet Lejre og det gode vejr dannede de perfekte rammer, da flygtninge og frivillige fra Lejre Kommune var på udflugt i slutningen af maj. Deltagerne i udflugten sejlede frygtløst i udhulede træstammer, som dem vores forfædre i stenalderen lavede,

besøgte den dystre offermose, hvor dyrekranier sad på stolper, forsøgte sig med væveri og bueskydning og smagte på kogekaffe, som bønderne lavede den i gamle dage. Oplevelser var der masser af. Udflugten var muliggjort af en donation fra Lions

Club i Lejre Kommune, og den var arrangeret af Frivillignet for Flygtninge - Lejre, som blandt andet hjælper Lejre-borgere med flygtningebaggrund med deres integration i det danske samfund og herunder bistår i kontakten med myndighederne og med at lære sproget.

Der er et meget stort behov for frivillige til de mange lejreborgere med flygtningebaggrund. Alle er velkomne til at henvende sig og høre nærmere om, hvad det vil sige at være frivillig for en flygtning eller en familie. Interesserede kan klikke ind på Facebook-siden Fri-

villignet for Flygtninge - Lejre og eventuelt komme og få en snak til et af de cafe-arrangementer, som afholdes hver måned. Hvor og hvornår næste arrangement finder sted fremgår ligeledes af Facebook-profilen.

Frivillig fredag for frivillige Klaus W. Rasmussen Udgiver og ansvarshavende klaus@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 75 08 08

Palle Bruselius Journalist, DJ palle@lejrelokalavis.dk Tlf.: 20 73 87 88

Michael Abilon Journalist, DJ redaktion@lejrelokalavis.dk Tlf.: 46 48 07 70

Sandbanken 11 · 4320 Lejre

Tlf.: 46 48 07 70 redaktion@lejrelokalavis.dk annonce@lejrelokalavis.dk www.lejrelokalavis.dk Udgivelsesdag: Onsdag/torsdag Tryk: Avis /Tryk Distribution: PostDanmark Oplag:11.295

Dækningsområde samtlige husstande og virksomheder i Lejre Kommune. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar for manuskripter og materiale, der indleveres uopfordret. Alt stof, der indleveres til Lejre Lokalavis, modtages under den forudsætning, at Lejre Lokalavis har ophavsret til stoffet, med mindre andet er aftalt. Lejre Lokalavis påtager sig intet ansvar som følge af trykfejl i tekst og annoncer. Erhvervsmæssig affotografering af Lejre Lokalavis tekst og billeder er ikke tilladt.Ansvar over for loven om forfatter- og kunstnerret påhviler alene annoncøren. Nærmere forretningsbetingelser kan ses på:

www.lejrelokalavis.dk/forretningsbetingelser

I Lejre Kommune blev det i december 2011 politisk besluttet, at Frivillig Fredag skal være en tilbagevendende begivenhed for de frivillige. De vigtigste erfaringer fra Frivillig Fredag 2013, er: At oplægsholder skal være inspirerende og vedkommende for et bredt udsnit at frivillige. At frivillige får mulighed for at fortælle om konkrete projekter/ideer/udfordringer som andre frivillige eller andre parter kan byde ind på, hjælp med eller lignende. Mulighed for og tid til at de frivillige kan netværke med hinanden. Det nationale tema for Frivillig Fredag er ”Frivillig der hvor du lever”. Temaet har en dobbeltbetydning og handler dels om at vise den

energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt. I den sammenhæng vil man undersøge, hvordan forskellige parter i et område kan bruge frivillighed til at skabe og ændre livsvilkår, hvordan et lokalområde. I år ønsker administrationen at koble dette års tema for Frivillig Fredag sammen med gennemførelsen af Kultur, Fritids og Turismepolitikken fra november 2013. Kultur, Fritids- og Turismepolitikken skal implementeres gennem handleplaner, som skal formes og sættes i værk af frivillige og af erhvervslivet i Lejre Kommune.

Bedemand

‘s Begravelsesforretning

Vi svarer altid - hele døgnet Ring og aftal et møde på telefon: 46 35 08 69 Med 36 års erfaring som bedemænd i Roskilde har vi et stort kendskab til skikke, kulturer mv. Jernbanegade 10 - 4000 Roskilde info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk

Ved at koble disse to begivenheder vil Lejre Kommune, dels kunne imødekomme nogle af ønskerne fra sidste års Frivillig Fredag om blandt andet muligheden for at netværke og indgå aftaler på tværs af Frivillige og erhvervsliv og dels kunne afslutte en længere proces omkring udfærdigelse af handleplaner for implementering af Kultur, Fritid og Turismepolitikken. Frivillige og erhvervsliv vil få synliggjort deres handleplaner og det vil blive muligt at indgå aftaler, samarbejdsrelationer. for derved at sætte liv i Lejre Kommunes Kultur, Fritids og Turismepolitikken.

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis

På krible krable tur Flere legestuegrupper i Lejre Kommunale Dagpleje har taget imod tilbuddet om at tilbringe en formiddag i skoven med en naturvejleder og mødtes derfor i Storskoven med naturvejlederen Carsten. Børnene var meget interesseret i at finde små dyr i skovbunden og under grene. Alle dyrene blev forsigtig lagt i Carstens akvarium. Han

Bettina´s Blomster Åbningstider:

Mandag - Onsdag Lukket - Søndag 10.00 - 14.00 Torsdag - Fredag 10.00 - 18.00 · Lørdag

Blæsenborgvej 5 · 4320 Lejre ·T.: 40 25 46 56

fortalte om, hvad der blev fundet, og han kendte desuden dyrenes gemmesteder. Under en træstamme fandt børnene en lille salamander, der forsøgte at skjule sig. Igennem forstørrelsesglas kunne børnene tydeligt se alle de spændende dyr,. Da alle de små dyr var blevet studeret under lup, blev de sat tilbage i skovbunden.

INFO / Læserbreve • Debatindlæg/læserbreve skal sendes til redaktion@lejrelokalavis.dk. • Du skal huske, at sende et billede med som vedhæftet fil.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

3

Visit Lejre på disken Driver du butik, gårdbutik eller anden udadvendt virksomhed, hvor der kommer mange mennesker ind af døren hver dag, var det måske en god idé at have en stak af det nye Visit Lejre-katalog liggende fremme til de kunder, der måtte være interesserede i et eksemplar. Alt, hvad du skal gøre, er at kontakte Lejre Lokalavis, så sørger vi for at, du får et antal eksemplarer af Visit Lejre leveret til din butik. Visit Lejre-kataloget er produceret af Lejre Lokalavis i samarbejde med Lejre Kommune og er en god og omfattende vejledning til alle, der er - eller bliver - turister i Lejre

Kom til jubilæum med hygge og hoppeborg! Den 14. juni fejrer vi Hvalsø Kraftvarmeværk 50 års jubilæum, hvor alle er velkomne. Der er åbent hus både på kraftvarmeværket og på Hvalsø Savværk.

Kommune, og det omfatter natutligvis også Lejreborgere, der gerne vil lære

50 års jubilæum lørdag den 14. juni kl. 11.00 - 15.00 mere af deres kommune at kende.

Sommerlejr med nissehue

Kom kl. 11.00 - 12.20 på Hvalsø Savværk, Bentsensvej 4 Normalt er det her, savsmuld og andet træaffald bliver til fjernvarme. I dagens anledning bliver balloner også til ballondyr, og hvis du er lækkersulten, giver vi en softice! Kom kl. 11.00 - 15.00 på Hvalsø Kraftvarmeværk, Åsvejen 12 Her bliver der taler, musik, grillhygge i teltet og en hoppeborg til de yngste. Kl. ca. 12.45 afslører vi, hvem der vinder plakatkonkurrencen - alle 0.-6. klasser på Hvalsø Skole er inviteret! Du kan også blive lidt klogere på fjernvarmen og Hvalsø Kraftvarmeværks historie. Tilmelding

Sommerlejr med nissehue på jul og sommer hører normalt ikke sammen, men på sommerlejren for FDF og De grønne pigespejdere i Hvalsø kom man hele året rundt på tre en halv dag. Forrige onsdag aften kørte bussen af sted fra Hvalsø mod Karrebæksminde med 60 børn og ledere fra Hvalsø Spejderne. Lejren ”Skovbrynet” ligger op til skoven og stranden ved Karrebæksminde. Vejen ned til lejren var så smal, at bussen ikke kunne køre hele vejen, så børnene måtte bære deres bagage det sidste stykke. Teltene blev fundet frem og sat op, liggeunderlaget og soveposen rullet ud, madpakkerne spist og så var alle klar til det første lejrbål med sange og optræden. Torsdag bød programmet på gåtur for de mindste (5-8 år). De store (9 til 13 år) byggede et spisebord og gravede bålplads, så de var klar til at lave spaghetti og køds-

ovs til aftensmad. Aftenens lejrbålsunderholdning handlede om de forskellige højtider fra påske til Skt. Hans, og der blev sluttet af med Skt. Hans bål med heks, som blev brændt af til lyden af Midsommervisen. Fredag gik de små på stranden for at bade, og de store spejdere skulle på en 15 km sommerferiehike. Lørdag handlede det om jul, og nissehuen var på fra start til slut. Alle var på juleløb, som bød på følgende aktiviteter midt i sommervarmen: ønsker til julemanden, Luciaoptog, juleklip, julemusikquizz, lav en sprællemand og leg ’mus’ med pebernødder. Aftensmaden var julemiddag, og lidt af en udfordring i bålkøkkenet. Der blev stegt flæskesteg, kogt kartofler, brunet kartofler, lavet brun sovs og varmet rødkål over åben ild. Om aftenen sang vi julesange og sluttede af med at løbe rundt om det pyntede

juletræ til ”Nu er det jul igen”. Pludselig var der nogle af de store ledere, der begyndte at blæse i nytårshorn og råbe ”Godt nytår”, og så var nytårsfesten i gang med børnechampagne og hjemmebagte kransekager. De store spejdere skulle ud og lave løjer på nytårsnatløbet og skød med champagnepropper, holdt nytårstale og hejste kodebeskeder op i flagstangen.. Søndag startede med vinterferie, alle skulle ud på et løb som bestod af fem aktiviteter. Næste år skal smutterne (pigespejderne i 1. til 3. klasse) på smuttelandslejr, så der går nogle år før alle kommer på fælles sommerlejr igen. Der var 60 FDF’ere og grønne pigespejdere fra fem år og opefter af sted samt 34 børn og 16 ledere fra 15 år og op.

Alle bedes tilmelde sig arrangementet med oplysning om antal deltagende børn og voksne pr. e-mail.: info@hvalsoekraftvarmevaerk.dk eller pr. telefon nr.: 4640 8442 senest den 11. juni 2014.

Ta’ hele familien med! Vi glæder os til at se jer.

HVALSØ KRAFTVARMEVÆRK Åsvejen 12, 4330 Hvalsø

Skift til fjernvarme – og glæd dine naboer med renere luft.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

4

Jim Jørgensen slagtermester

Gælder KUN SØNDAG

1200 gr.

35,-

KOM OG SE SLAGTERENS FLOTTE OPLÆG I DEN BETJENTE DISK

Gælder KUN ONSDAG

Onsdagsfisk

Torskefilet Almindelig eller marineret. 200 gr.

25,200 gr.

Pr. stk.

Fyldt Svinemørbrad Med flødekartofler, salat og Ølandshvedeboller

Gælder KUN FREDAG

Fredagsbøf

Tykstegsbøf Ca. 200 gr.

40,-

Lammerack 400-550 gr. Lammeculotte 350-460 gr. Lammeculotte marineret 350-460 gr.

Pr. pakke

65,-

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

100,A SV

Åbent alle dage 8-19 · Bageren 7-19 SuperBrugsen Hvalsø • Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk

Pr. stk. 15,-

Ta´ 10 stk. for

LAMMEMARKED

Pr. stk. Pr. stk.

INTRO-PRIS

100,-

NE

U MÆ KET B R

Hvalsø

Tilbudene gælder fra onsdag den 11. juni til og med lørdag den 14. juni 2014.

1200 gr.

Vælg mellem: Svinekoteletter, Nakkekoteletter, Vikingesteaks, Grillsteaks, Kyllingespyd, Plankesteaks, Skovhugger-koteletter, Ribsteaks, Tykstegsbøffer, Entrecote, Hjemmelavede Grillpølser.

K

Hel Kylling

Hjemmelavede Grillpølser Flere varianter

TI

Søndagskylling

29,-

Ta´ 5 for

GRILLMARKED


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

5

SuperBrugsen Hvalsø

Pr. flaske

Coca Cola Sodavand Flere varianter. 100-150 cl. Ved køb af mere end 6 flasker pr. kunde pr. dag er prisen pr. stk. 21,95 +pant.

10,+ pant

Frit valg

Langelænder Pølser Flere varianter.

20,-

Pr. pose

Coop Kartofler Dybfrost. 500 gr.

5,-

*****

Fem stjerner i Vinavisen. God til konfirmationen og uundværlig til brylluppet!

Asti Spumante fra Fontanafredda

Rosso Rød, hvid eller rosé

59,SPAR 20,95

Delikatessen

JP Chenet Rød, hvid eller rosé

Pr. flaske

Tá 6 flasker

SPAR 14,95

199-

30,-

Fra Bageren

SPAR 190,70

Fra Bageren

Møllehjul eller Pane Piatto

18,-

SuperBrugsen Hvalsø • Skolevej 1 · 4330 Hvalsø Tlf.: 46 46 15 15 · www.sb-hvalsoe.dk Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

AN SV

Åbent alle dage 8-19 · Bageren 7-19

Jumbo Snegle

EM

10,SPAR 5,-

K

25,-

Pr. stk.

TI

4 Fiskefileter

Frit valg.

U

KUN

ÆRKET

B

Hvalsø

Tilbudene gælder fra onsdag den 11. juni til og med lørdag den 14. juni 2014.

Pr. flaske


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

6

10 år med bryggeriet i Herslev Det er 10 år siden, det første øl blev brygget på Herslev Bryghus. Siden er bryggeriet vokset støt og roligt.

Brygger Tore Jørgensen kan nu fejre 10 års fødselsdag for Herslev Bryghus.

Af Palle Bruselius

Den første øl, der blev brygget på Herslev Bryghus, var en pale ale. Siden har mange forskellige typer øl haft deres vej gennem bryganlægget. I dag har bryghuset et bredt sortiment på over 20 forskellige slags øl. For at markere bryggeriets 10 års fødselsdag holdes der fest lørdag den 14. juni fra kl. 10.00 Her vil der være åbent for fadølshanerne i bryggeriets pølsevogn, ligesom der bliver solgt lokal mad til. Fødselsdagen markeres også med en ny øl - den vender vi tilbage til senere i artiklen. Den 14. juni er desuden Bryggeriernes dag, hvor bryggerier landet over holder åbent hus. For godt et år siden blev bryggeriet 100 procent økologisk - et mål man havde arbejdet hen imod længe. Alle øltyper - og andre produkter - er i dag økologiske, og hovedparten af råvarerne stammer fra egen mark. - Da vi startede for 10 år siden, var der nok mest tale om, at det var et bryggeri, der tilfældigvis lå på en gård, fortæller Tore Jørgensen, ejer af Herslev Bryghus. - Sådan betragter vi det ikke i dag - nu er der nok

mest tale om en gård, hvor der ligger et bryggeri, understreger Tore. Forskellen beror på, at gårdens marker i dag forsyner bryggeriet med størstedelen af de råvarer, der bruges i produktionen. De råvarer, gården ikke selv leverer, køber man så vidt muligt lokalt - Det er ren økologisk produktion - vi dyrker for eksempel vores egen malt. Der er tale om forarbejdning af råvarer, herunder forædling af korn. Tallet 10 går i øvrigt igen

på bryghuset i disse dage. Bryggeriet kan fejre 10 års fødselsdag, omsætningen er på 10 millioner kroner, og der er i alt 10 ansatte. Bryggeriets gårdbutik er åben dagligt. - Vi er her jo alligevel, siger Tore. - Der er god gang i gårdbutikken - vi har et dygtigt personale på. Med tiden har vi fået et større vareudbud herunder naturligvis alle vores egne produkter - og for eksempel også friskmalet mel. Kunderne kan komme

direkte ind af døren og få malet mel på stedet. Bryggeriets aktiviteter omfatter i stigende omfang også forskellige events - for eksempel arrangementer med spisning og ølsmagning, chokoladesmagning med videre. - Vi har fået langt flere special events, og de har et meget lokalt kundeunderlag. Vi oplever konstant en meget stor lokal opbakning.

Fremtiden Tore Jørgensen har trods suc-

cesen ingen ambitioner om at flytte bryggeriet til større faciliteter. - Vi bliver her. Måske øger vi produktionen lidt efterhånden, men det hele er stadig baseret på håndværket. Det er vigtigt for os. Det skal ikke være en ølfabrik, siger Tore Jørgensen, der selv gerne vil have en finger med i brygningen. Bryggeriet har gennem alle årene været selvfinansieret. - Indtægterne er blevet i virksomheden. Vi har aldrig skullet låne til investeringer med videre. Det giver os frihed og uafhængighed, siger Tore. Produktsortimentet er vokset gennem årene. I dag omfatter sortimentet - som nævnt i starten af artiklen over 20 ølsorter. Heraf er de syv fast på repertoiret året rundt, mens resten er sæsonbaserede (blandt andet Stjernebryg og Maj Bock) eller vintage-øl (især Barleywineøl af forskellige årgange). Ud over øltyperne har bryghuset også tre øleddiker og to brændevine i sit sortiment. Både øleddikerne og brændevinen udvindes af øllet. - Vi tilpasser vores produkter til mad - vi konkurrerer med vinen - og øl passer faktisk rigtig godt til nordisk mad.

Fødselsdagsøl I forbindelse med 10-års fødselsdagen er Herslev Bryghus klar med en ny øl den første i en serie, man vil kalde ’Mark’. Den nye øl er samtidig en helt ny type øl. - Den er lavet på hø, fortæller Tore. - Alt stammer her fra Herslev. Der er korn og hø i den fra egen mark, og selv vandet er herfra. - Vi har brugt en anden teknik - vores helt egen - og øllen minder nok lidt om en cider eller en mousserende hvidvin. Den nye øl får meget passende navnet Hø Øl. - Det er samtidig en markering af vores målsætning med at bruge lokale råvarer. Hovedparten af den malt, vi bruger på bryggeriet stammer faktisk fra vores egen mark. - På selve dagen inviterer vi gæster og kunder til at plukke urter i vores nærområde. Vi har en naturvejleder, der hjælper undervejs med at vejlede og holde styr på, hvad der plukkes af urter, og så vi brygger vi en øl på dagen baseret på disse urter, fortæller Tore. Vi serverer også mad til de sultne - for eksempel vores egen pølse, surkål og brød. Desuden kan folk komme på rundvisning i bryggeriet, i tapperiet og på markerne. Vi fortæller om øllet, om produktionen og om landbruget, tilføjer han. - Alle er velkomne, og vi glæder os til en god dag, slutter Tore Jørgensen.

FAKTA Herslev Bryghus producerer økologisk øl, brændevin, øleddike og ølbolsjer - alt med rødder i korn fra egne marker 2500 hektoliter øl pr. år 2.500 liter pr. bryg Cirka 60 procent af ølproduktionen sælges på flaske, 300.000 halvliters flasker Cirka 40 procent af ølproduktionen sælges på fustage, 5000 20-liters fustager Omsætningen er steget 25 procent i 2011 og 25 procent i 2012 Eksport Herslev Bryghus har et mindre salg af øl til Norge og Sverige.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

7

Livtag med livet

Efter en tilnærmelsesvis perfekt maj måned rent vejrmæssigt, er man godt i gang med aktiviteterne i tennisafdelingen i K.H.I.F.. I Kirke Hyllinge ligger tennisbanerne for enden af Stationsvej på nr. 16. De fire rødgrusbaner er også i år blevet sat perfekt i stand, så de fremstår bedre end nogen sinde. Der er fuld aktivitet på anlægget om formiddagen af seniormedlemmer, og om aftenen og i weekenden af klubbens øvrige medlem-

mer. For børn og juniorer er der mulighed for instruktion både mandag og onsdag eftermiddage. For voksne er der mulighed for instruktion, spil og træning hver tirsdag aften. Skulle man have lyst til individuel træning og instruktion, skal man henvende sig til trænerstaben. Eventuel træning og instruktion er gratis, eller sagt på en anden måde indeholdt i kontingentet. Tennisafdelingen synes dog,

at der er plads til flere på banerne. Derfor afholdes man Åbent Hus på banerne lørdag den 14. juni fra kl.10.00 til kl.13.00. Alle er velkommen til en uforpligtende ”prøvetime”. Det kan være familier med børn, juniorer og seniorer. Der er ketsjere og bolde til låns i klubben, og der vil være mulighed for at prøve klubbens boldmaskine. Der vil blive serveret øl/vand og grillpølser som afslutning på dagen.

Mød vores nye fysioterapeut RESTAURANT SELSKABER CATERING KURSER MØDER

    

Genoptræning efter operationer og skader Undersøgelse og behandling af bl.a. skulder, albue, knæ og ankel Udarbejdelse af træningsprogrammer Sundhedsfremmende træning Præstationsfremmende træning i forbindelse med idræt

Se hele vores menukort på www.fasaneriet.dk

Kontakt os for bordreservation

Mandag den 23. juni kl. 18.00 på Restaurant Fasaneriet

Den store grill buffet

Nye stegte kartofler vendt med smør & persille. Kartoffelsalat med tomater, agurker & purløg. Flødekartofler. Cæcarsalat med høvlet parmesan & brødcrouton. Stilktomatsalat med feta, oliven & rødløg. Gammeldags salat med ærter & mormordressing. Broccoli salat med æbler & rosiner. Tzatziki. Dessert: Frugttærte med marcipankant og chokolade, hertil rørt vaniljeis

Bordbestilling er nødvendig

ET

NER TAURAN I SA ES T R

Skottehusvej 10 · 4320 Lejre T.: 46 46 16 32 M.: 40 59 93 40

Langetoften 9A ∙ 4320 Lejre ∙ Tlf 46497740 ∙ www.ostedfysioterapi.dk

Sankt Hans aften

Pris pr. kuvert kr. 295,-

FA

Ved første møde laver vi en grundig undersøgelse og laver en handleplan således at du bedst muligt opnår dine mål.

kl. 19-21.00. Pris for deltagelse kr. 25 Tilmelding til: Majbrit Due, mail: due_dk@tdcadsl. dk, tlf.4030 7685 eller Laila Rasmussen, mail: kael@rasmussen.mail.dk, tlf. 2226 8032.

Stegt pattegris Stegt oksefilet Hvidløgsstegt lam Div. gode pølser med tilbehør

EVENTS

Fysioterapeut Jonas Jakobsen tilbyder

det er ikke altid lige let for omverdenen at forstå, at selv om sygdommen ikke kan ses, kan det stadig gøre ondt. Derfor er foredraget også relevant for pårørende. Foredraget finder sted i Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø

restaurant@fasaneriet.dk www.fasaneriet.dk

© Produktion Lejre Lokalavis T.: 20 75 08 08 - 2014

Tennis sæson godt i gang

Lejre Lokalgruppe under Gigtforeningen får den 16. juni besøg af Inge Møllehave, en anerkendt foredragsholder og forfatter fra Kirke Sonnerup. Aftenens foredrag tager udgangspunkt i én af hendes mange bøger ”Livtag med livet – en håndsrækning til kroniske syge og deres pårørende”. Inge Møllehave vil komme ind på, hvilke konsekvenser, det har for den sygdomsramte og de pårørende, når man bliver ramt af kronisk sygdom. Inge Møllehave har nogle gode bud på, hvordan man bedst lever med det, og hvor man kan hente hjælp. Flere har bidraget med deres egne historier i denne bog. Med en kronisk sygdom er der nogle fælles problemer, og dem vil Inge Møllehave forsøge at komme rundt om. Inge fortæller, at hun igennem sine foredrag er blevet opmærksom på, hvor mange ressourcer mennesket er udstyret med, og når man rammes af kronisk sygdom, bliver man stillet overfor store udfordringer. Ofte er en kronisk sygdom også en usynlig sygdom, og


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

8

Nysgerrig omkring økologisk produktion Seks markvandringer og bedriftsbesøg hos økologiske producenter i løbet af sommeren kan måske stille nysgerrigheden omkring økologisk produktion.

Ved seks bedriftsbesøg og markvandringer hos økologiske landmænd på Midtsjælland kan man komme ud og se, hvordan økologisk produktion tager sig ud i praksis.

Der er mulighed for at komme ud og besøge fem forskellige økologiske bedrifter og en biodynamisk produktion i Lejre Kommune og omegn. Her kan man møde landmænd og deres økologikonsulenter samt høre om deres produktion, de landbrugsfaglige udfordringer og hvordan de håndteres. - Vi ønsker med initiativet at give landmænd og andre interesserede en første håndsoplevelse af, hvordan den økologisk produktion håndteres på forskellige typer af bedrifter, siger Hanne Børsch, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer og projektleder på projektet ”Flere økologiske landmænd i Lejre Kommune og omegn”. - Det er vort håb, at vi i mødet mellem landmænd uanset driftsform kan skabe en god og konstruktiv dialog om de forskellige måder at producere fødevarer på i dag og de muligheder og udfordringer, som den økologiske produktion rummer, siger Hanne Børsch. I juni bliver der mulighed for at komme ud besøge Nick Ziegler en stor økologisk planteavler, der bruger det nyeste udstyr inden for kamerastyret radrensning. Man kan også komme ud på

bjergvej 2, 4293 Dianalund Stor økologisk planteavl Ejendommen består af 200 hektar planteavl med diverse salgsafgrøder. Alt dyrkes på rækker og radrenses med en helt nyindkøbt kamerastyret radrenser. En del af jorden har været omlagt siden 1988 resten er kommet til senere. Tid og sted: 18. juni kl. 16.00. Tingstedvej 41, 2640 Hedehusene. Kiselgården Kiselgården har været drevet biodynamisk siden 1988 og består i dag af knap 40 hektar. Her dyrkes mange forskellige sorter af rodfrugter, kål, salater, kartofler, løg og porre. I væksthuset på 2600 m2 dyrkes alverdens krydderurter som sælges via COOP. Møde familien bag succesen og hør mere om deres produktion. Tid og sted: 24. juni kl. 16.00, Kiselgården, Jonstrupvej 18, 4350 Ugerløse

Bregentvedgård med studeproduktion og dyrkning af svedjerug til Aurion, ligesom Kiselgården, der er landskendte for deres produktion af biodynamiske grøntsager og krydderurter inviterer indenfor. Konsulenter fra Gefions Økologiske Rådgivning deltager i besøgene og er sammen med producenterne klar til at fortælle og svare på spørgsmål om økologisk produktion. - På den måde håber vi at give deltagerne indsigt i og viden om den økologiske

driftsform, og hvordan de landbrugsfaglige udfordringer håndteres i den økologiske produktion, siger Hanne Børsch. Hvis man går i overvejelser om at lægge om til økologisk produktion, men gerne vil have afklaret, hvordan ens ejendom passer til økologi og klarhed over de økologiske regler, kan man få et gratis omlægningstjek hos Gefions Økologiske Rådgivning. - Vores specialister kommer gerne ud på besøg, hvor vi deler vores mangeårige økologiske erfaringer. Vi ser

på, hvordan bedriften passer til de økologiske driftsmetoder og svarer på alle spørgsmål om økologi regler og tilskudsmuligheder, siger Lisbeth Frank Hansen, fra Gefions Økologisk Rådgivning. Det er gratis til deltage i bedriftsbesøgene, men af hensyn til planlægningen vil arrangørerne gerne have tilmelding til Kirsten Bencke kbe@lf.dk eller 33394292

Lidt om de enkelte gårde Om bedrifterne, du kan besøge i juni måned.

Bregentvedgård - et multifunktionelt økologisk landbrug. På gården er der både planteavl, husdyrproduktion, gårdbutik, bondegårdsferie og meget mere. Familien Jensen købte gården i 2000 og har siden udviklet aktiviteterne. Der er blandt andet studeproduktion og som de nogle af de eneste i landet dyrkes der ”svedjerug”, til bageriet Aurion. Desuden er der jordbær, kartofler og andre grøntsager. Tid og sted: 17. juni kl. 19.00, Bregentvedgård, Mer-

Informationsmøde Den 26. juni kl. 19.00 afholdes et informationsmøde med overskriften ’Økologi, natur og miljø’ i Jagthytten til Ledreborg Slot, Skullerupvej 36b 4330 Hvalsø Efter sommerferien fortsætter de økologiske bedriftsbesøg.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

9

Åbningstilbud ndværk å h r e t g a l s t d o g g o ghed i d r æ v o r t , d Kø

Pr. stk 25,Ta’ 4 stk . KUN

Tapas-bakke

Til 2 pers. - pr. bk. . . . . kr.

169

00

Kyllingespyd

90,-

Vendt med kokos og papayamarinade.

Fodbold VM’s bedste ben

Et helt stykke letsaltet og marineret revelsben - klar til at grille indirekte i lukket grill. 1,2 kg pr. stk. Pr. stk. KUN . . . . . . . . . . . . . kr.

8900

Se også vores tilbudsavis med flere gode tilbud på www.slawter.dk

Gourmet pizza

Pr. stk. (2 varianter) . . . . . . kr.

59

00

Grove grillpølser er årets nyhed

Pr. kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr.

99

00

180 g Ta’ 2 stk. KUN . . . . . . . . . . . .kr.

Scan QR koden og følg os på Facebook

8900

Pr. stk. kr. 20,Ta’ 4 stk. KUN . . . . . . . . . . . kr.

7500

Månedens

kødbox

300-350 g XL skaftkoteletter Pr. stk. KUN

25,-

Entrecôte

Copacabanaspyd

Osted Slagteren

mad med mere Fugletoften 6, Osted · 4320 Lejre Tlf. 46 49 70 44 mester@slawter.dk · slawter.dk

Til 14 måltider - inkl. opskrifter

Se kødboxens indhold på www.madmedmere.dk Pr. kødbox . . . . . . . . . . kr. Tilbuddene er gældende fra onsdag den 11. juni t.o.m. lørdag den 21. juni 2014. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

995

00

Slagtermester Kennet, Osted


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

10

Besøg demonstrationslandbrug

Lavere grundskyld i Lejre i 2015

Dansk Planteværn inviterer på besøg på demonstrationslandbruget på Ryegaard, hvor der vises, hvordan et moderne bæredygtigt landbrug forenes med naturhensyn og miljø. Åbningen finder sted torsdag den 19. juni 2014 kl. 14.00 – 16.00 på Ryegaard, Munkholmvej 380 ved Rye. Tilmelding senest onsdag den 11. juni 2014 på mail til info@plantevaern.dk.

Regeringen og kommunerne har indgået en økonomiaftale for 2015. Af den fremgår det, at grundskylden næste år vil blive reguleret med 6,4 procent. Der slår igennem på forskellig vis i landets kommuner, hvor nogle kan forvente store stigninger. Lejre er dog en af i alt 18 kommuner, der har udsigt til en lavere grundskyld for den gennemsnitlige husejer. Årsagen til dette er, at den offentlige vurdering blev sænket med 2,5 procent sidste år. Danske Bank har beregnet, hvor meget grundskylden stiger og falder for en gennemsnitlig husejer næste år. For Lejres vedkommende vil faldet i grundskylden i følge bankens beregninger være på 384 kroner.

Fylder 50

Bylaug laver sommerfest Osted Bylaug arrangerer igen i år en sommerfest. Det sker torsdag den 12. juni kl. 18.00 ved Osted gadekær. Der bydes på musik af Svogerslev harmoniorkester fra kl.19.00, og de spiller både

til fællessangen samt egen repertoire. Der er også besøg af Lejre MC med deres motorcykler. Bylauget sælger grillpølser med brød og kartoffelsalat. Det er også muligt at købe

Michael´s Autoruder

Autoriseret reparation og udskiftning af autoruder. Vi kommer og udfører arbejdet hos dig. Vi har forsikringsaftale med ALLE selskaber.

øl, vand og kaffe. Der er tradition for godt sommervejr og en god stemning ved sommerfesten, Der er gratis adgang, så bylauget venter at mange møder op. når musikken spiller.

KIROPRAKTISK KLINIK HVALSØ • Undersøgelse • Diagnose • Behandling

Ring og få d et godt tilbu 9 0 29 60 11

Bankrådgiver Linda Ohm Larsen, Nordea i Hvalsø fylder 15. juni 50 år. Det er et års tid siden, hun kom til filialen i Hvalsø og har tidligere været 15 år i lignende stilling i Kirke Hyllinge/Skibby. Det er 24 år siden, hun startede i banken og gennemførte den traditionelle bankuddannelse. Privat er hun bosat i Kirke Hyllinge, hvor hun sammen med sin mand Erling byggede træhus i 2005-06. Sammen har de børnene Mads på 26 år, som bor i København og Mette på 21 år, som endnu bor hjemme. Sin fritid bruger hun meget i have, men også som gymnastik instruktør i gymnastik foreningen i Kirke Hyllinge, hvor Linda også sidder i bestyrelsen. Desuden er hun i aktiv grundejerforeningen. Dagen skal fejres privat med familien, venner og bekendte, samt nogen af børnenes venner.

Kiropraktor Steen Mortensen

For 25. gang besøger Den Kongelige Livgardes Musikkorps Aastrup Kloster. Hvert år besøger korpset Aastrup og giver sin traditionsrige udendørskoncert. Koncerten med Danmarks eneste professionelle harmoniorkester finder i år sted torsdag den 19. juni kl. 19.00. I år er musikkorpset under ledelse af dirigenten Per-Otto Johansson (Sverige), og solist er den verdensberømte Wagner-tenor, kongelig kammersanger, Stig Fogh

Holbækvej 1, 1. sal 4330 Hvalsø

• Forebyggelse

Telefon 46 40 79 04

• Rådgivning

mail@kiropraktormortensen.dk www.kiropraktormortensen.dk

Autoriseret Autorudereparatør, Michael Holt Gershøj 7 · 4070 Kirke Hyllinge Telefon 29 60 11 09 · vic-jet@mail.dk www.michaels-autoruder.dk

VVS Arbejde • Fjernvarme • Gas

kedler • Olie kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser Vi kommer til aftalt tid

VVS Firmaet

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

Hovedvejen 45 · Øm · Tlf. 46 48 05 00 · svanholt@mail.dk · www.svanholtautomobiler.dk

TANKBILVASK ALTID BILLIGT

TANK LOKALT - STØT LOKALT NY TOPMODERNE BILVASK HOS GO’ON Vi støtter idrætslivet EXPRESS VASK kr. i Hvalsø med 5 øre pr. solgt litergang brændstof. HUSK! Hver du tanker din bil hos GO’ON i Hvalsø, støtter du Hvalsø IF med 5 øre pr. liter.

39,-

Hovedgaden 38 4330 Hvalsø 46 40 82 70 GO’ON www.goongruppen.dk GO’ON - Hvalsø, Hovedgaden 38, 4330 Hvalsø, Tlf. 46408270 www.goon-hvalso.dk Go’on Hvalsø www. goongruppen.dk

Royalt klosterbesøg

Andersen. Der er gratis adgang, og der er mulighed for picnic i park og have, så tag madkurven og en havestol med. I tilfælde af regn aflyses koncerten.

GIF Gymnastikafdelingen Søger instruktører til flg. Hold:

Familiegymnastik 1½-4 år med forældre. Evt. kan en lektion begynde og slutte fælles og indimellem differentieres efter børnegruppens behov. Drengefræs 0-2.kl. (2 hjælpere deltager) Lektionen bør indeholde alderssvarende og udfordrende legeaktiviteter til udvikling af motorikken. Sæson: fra uge 37 (2014) – uge 13 (2015) Sted: Trællerupskolens gymnastiksal, Herslevvej 23 Hvis du går rundt derude og tænker, det kunne være et spændende lille fritidsjob, så grib chancen og kontakt formand for gymnastikafdelingen, Malene Hellebjerg hurtigst muligt for yderligere oplysninger.

Mail: hellebjerg@hotmail.com, mobil 2192 7362 Løn iflg. Aftale


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

11

KHIF afholder FjordTri igen i år Kirke Hyllinge Idrætsforening gentager sidste års succes og afholder et triathlon stævne med svømning i Roskilde Fjord - derfor kaldet FjordTri. Det er Michael Brinch og Anni Vedel fra KHIF, som også i år står for initiativet. Desuden er der mange hjælpere fra Kirke Hyllinge og omegn til at vise vej, udleverer frugt, sælge kage og kaffe

og meget mere. - Uden alle disse ildsjæle kunne det slet ikke lade sig gøre, siger Anni Vedel. Lejre Havkajak står for sikkerheden til vands og BMW Marshall samt politihjem-

meværnet hjælper deltagerne på cykelruten med at krydse vejene sikkert. Arrangementet løber af stablen lørdag den 21. juni fra stranden lidt nord for Lyndby - også kaldet Haldrups Grund - Hornsherredvej 220, Kirke Hyllinge. Der er indgang ved Maritimt Forsøgscenter, hvor man også kan eftertilmelde sig på selve

løbsdagen. Deltagerne opdeles i hold efter svømmetiden, og de første sendes afsted af borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg kl 10.00. Der svømmes 750 meter i fjorden, hvorefter der skal skiftes til cykeltøj i al hast og deltagerne cykle 20 km i området omkring Kirke Hyllinge, og til sidst skal deltagerne

løbe 5 km i og omkring Lyndby. Sidste års vindertid blev 1 time og 4 minutter. Den lokalt bosatte Frederik Andersen fra Roskilde kom ind på en anden plads i 1 time og 5 minutter. Tilmeldingsgebyret er 350 kroner, og alle deltagere får en pose med energibarer, vand og kakao.

Der er præmier til de tre hurtigste indenfor såvel herrer som damer i form af gavekort fra en af FjordTri’s sponsorer. Man kan tilmelde sig på www.fjordtri.dk og ligeledes følge stævnet på Facebook på siden Fjordtri.

Kom til fødselsdag på Herslev Bryghus Lørdag d. 14. juni fra kl. 10

I år er det 10 år siden, det første øl blev brygget på Herslev Bryghus. Siden da er bryggeriet blevet fuldt økologisk, og i dag er langt de fleste ingredienser i øllet hentet i naturen omkring os.

VI starter KL. 10 med at tale om det jubilæumsbryg, som vi skal brygge på dagen. Alle får lov at bidrage med ideer, og efterfølgende skal vi ud i naturen og finde urter med mere til netop denne øl.

På vores jubilæumsdag lancerer vi vores nye øl, Mark, som smager endnu mere af Herslev. Den er nemlig brygget på lokalt hø i stedet for humle, og udviklet med respekt for jorden, kulturen og menneskene omkring os.

På dagen vil vi også servere lokal mad samt et bredt udvalg af vores øl fra pølsevognen foran bryggeriet. I får også mulighed for at se bryggeriet i funktion, og høre en masse om, hvordan vores øl bliver til. Gårdbutikken er naturligvis åben hele dagen.

Det er en helt ny og speciel øtype, som vi håber, at du vil være med til at præge på vores fødselsdag.

Vi glæder os til at se jer til vores fødselsdagsfest!

Herslev Bryghus • Kattingevej 16 • 4000 Roskilde • www.herslevbryghus.dk • Åbent: ma-to 9-16, fr 15-18, lø 10-15


æ

Startede fra bunden

Hvad byder fremt den på

Idégrund ag ”Jeg e sker at så nye frø”

Engagement

”Jeg e sker at så nye frø”

G

Amdi Jensen har i 10 år været fascineret af, hvordan kroppen fungerer. Nu hjælper han, sammen med sine kollegaer, mennesker med at få lindret deres smerter - Jeg har altid følt, at det var spændende at arbejde med kroppen og træning, siger fysioterapeut ved BeneFiT Osted Fysioterapi, Amdi Jensen. - Det, som

jeg synes er spændende ved dette job, er at forstå, hvordan kroppen fungerer, tilføjer han. - Hvad skal der ske, før vi kan løbe hurtigere? - Hvad skal der til for at undgå løbeskader? Det var sådanne spørgsmål, Amdi Jensen stillede sig selv, inden han tog springet til en uddannelse som fysioterapeut. Nu oplever han typisk folk som har ondt, når de udfører hverdagsgøremål. - Derfor har jeg

Per Akselbo har gået i sine patienters sko Per Akselbo har som fysioterapeut hjulpet mange mennesker af med deres smerte, men han har også selv et indblik i sine patienters oplevelser. Vi tænker nok ikke så meget over dem. Vores fødder. Det er først, når de ikke virker, som de skal, at vi læg-

ger mærke til dem. Per Akselbo, som har drevet BeneFiT Osted Fysioterapi siden 1983, har specialiseret sig inden for fodindlæg. Fødder, sko og indlæg kan umiddelbart virke som et mærkeligt emne at have fokus på, og det skyldes muligvis, at langt de fleste tager deres fødder for givet. men kroppens fødder er den del af kroppen, som belastes mest. Vi tager omtrent op mod 15.000 skridt dagligt, og igennem livet tager vi millioner af skridt. Derfor mærker vi det ganske voldsomt, når vores fødder ikke virker oradentligt, eller hvis de pulserer med en ubeskrivelig smerte på grund af en ulykke. I 2004 fik Per Akselbo knust sin venstre fod, da han skulle fælde et træ. Det væltede ikke, som det skulle, men gled i stedet ned på hans fod. - Jeg brækkede en del knogler og fik foden sat sammen med metal, siger han og smiler. - Så blev jeg jo ligesom super interesseret i fødder, tilføjer Per og bryder ud i latter. mens han fortæller denne historie, har han lettere ved at smile frem for at finde en sørgmodig mine frem. Sådan er Per Akselbo. Han vil ikke have ondt af sig selv. Derfor tog han sagen i egen hånd

nu mere fokus på at forstå de forskellige sammenhænge mellem smertemekanismerne. Jeg ser på det som et puslespil, når folk kommer ind og siger: ”Jeg har ondt i skulderen, men kun når jeg bevæger mig på en bestemt måde”, fortæller Amdi Jensen. - Så finder jeg det spændende og udfordrende at undersøge, hvilke smertemekanismer der er på spil. Altså, hvilke muskler gør ondt. Hvilke led er der tale om? Og i hvilken sammenhæng?

Kroppen er ligesom en bil - Når en patient fortæller mig om en smertemekanisme, er der noget, han eller hun gør forkert. Noget mekanisk i kroppen, som er gået i stykker. Jeg sammenligner ofte kroppen med en bil. Hvis der er noget galt med dækket, så kan det forplante sig og sprede sig ud i resten af bilen, forklarer han. - At forstå det kliniske puslespil og at få det til at passe. Det er det, som gør arbejdet spændende. I stedet for bare at sige til en patient: ”Du har ondt der, så masserer vi bare der´”, siger Amdi Jensen. Derfor indledes en samtale med patienten typisk med at spore sig ind på, hvilke handlemønstre patienten agerer efter. Det kan nog- Jeg kørte jo rundt i hele landet for at finde nogle sko, som jeg kunne holde ud at gå i. men der var ingen, der kunne hjælpe mig med det, så jeg måtte selv finde ud af det. Altså hvilke sko, jeg havde det godt med, og hvor jeg kunne finde dem henne. Og andre som oplever fodsmerter, som kræver en special type sko, kan være fortabte, for det ved man selvfølgelig ikke noget om i en almindelig skobutik, siger han.

Langetoften 9a · 4320 Lejre Tlf.: 46 49 77 40 www.Benefit-osted.dk info@Benefit-osted.dk • BeneFiT Er en landskdækkende kæde af klinikker. • I Osted arbejder i alt 6 fysioterapeuter samt 1 ekstra fysioterapeut, der kun arbejder med Kranio-Sakral Terapi og velværemassage og en sygeplejerske, som giver akupunktur. Derudover arbejder der også 3 sekretærer, der dækker fra klokken 8 til 17. Men BeneFiT har åbent fra 6 til 21. • Klinikken i Osted åbnede i 1983, og året efter Per Akselbo blev færdiguddannet som fysioterapeut.

som svend hos Slagter Frimann i Roskilde. Der var han de næste to år. Siden gik turen til Hvalsø Brugs, hvor han tilbragte to år i slagterafdelingen. I 1992 forlod han for en tid Midtsjælland og blev ansat hos slagtermester Schou og siden i EPA på Nørrebro. Tanken om at få sin egen butik var dukket op, og da

muligheden kom i 1995, købte Kennet en slagterforretning på Frederikssundsvej i København. Den drev han frem til 2001, hvor han solgte den til sin svend. Samtidig købte han butikken i Osted. - Det var lidt hårdt i starten. Jeg drev den et godt stykke tid alene, dog med lidt hjælp i weekenden fra

min daværende kone. Op mod juletid i 2001 overtog Kennet en elev. I dag har butikken tre ansatte: Martin Lund Olsen, der er udlært i butikken og har været der i seks år, Christine Mazur fra Skibby, der har været elev i et år og August Due - ungarbejder der har været ansat siden jul. - Han siger, at han vil være

slagter, bemærker Kennet, der i øvrigt forventer at få en elev mere efter sommerferien. Personalepolitiken er ret enkel: Personalet skal have det godt. - Jeg har Danmarks bedste personale. De er loyale og passer deres ting. Sygedage ser vi ikke meget til her. Det er ekstra vigtigt for en lille

mer fra kødkvæg. - Det er kød som i gamle dage, siger Kennet. - Vi er en af de få gamle slagtere, lægger han til. Butikken ligner da også en gammeldags slagterforret-

ning med hvide fliser på væggen. Kødet hænger en måned på krog i alt, heraf de sidste 14 dage i butikken. Desuden får butikken lam fra Sønderjylland. Der er tale om danske marsklam. Butikken fører dog også New Zeelandsk lam samt kyllinger fra Italien. Her drejer det sig om unghaner og bryststege. Svinekødet kommer blandt andet fra Glumsø. Når snakken falder på svinekød, så har Kennet også en ekstra fin ”godbid” at tilbyde kunderne med jævne mellemrum. Ind i mellem får han e n Hindsholmgris hvilket er en økologisk gris af Duroc-racen. Grisen er mindst et år, når den slagtes, og d e n

spiser tre gange så meget som almindelige grise. - Til gengæld vokser den dobbelt så langsomt, siger Kennet tørt. Kennet fandt denne svinerace under en motorcykeltur til Nordfyn, hvor målet var Munkebo Kro. - Vi passerede en sådan folk grise på Fynshoved, og jeg bed godt mærke i dem. Bagefter undersøgte jeg det nærmere på nettet. 14 dage efter kom en mand ind i butikken og faldt i snak med Kennet. Han var ikke blot fra Fyn, men fra Fynshoved, og det var faktisk ham, der havde grisene. - Derfra var der jo ikke langt til at lave en god handel, siger Kennet. Blandt de produkter Kennet fremstiller er en spegepølse, der er lavet af kød fra netop Duroc-grisen, og den laves uden brug af tilsætningsstoffer med e-navne.. - Det er min holdning, der slår igennem her. Vi er en af de få butikker, der er tilbage fra ”stenalderen”. Vi laver tingene uden fosfat og så vidt muligt det overhovedet er muligt uden e-navne. Der er kun salt i vores saltlage. For eksempel tørsalter vi vores. Og i forbindelse med vores salater og andet tilbehør bruger kun friske grøntsager. Vi bruger slet ikke frosne grøntsager. Når vi køber ind, så køber vi normalt heller ikke vacu-

Hele holdet fra BeneFiT Osted Fysioterapi, fra øverste venstre hjørne, Christel, Helle, Marianne, Niels, Lis, Amdi og nederest fra venstre, Louise, Ove, Mary-Ann og Per.

Knæk og bræk og hiv og træk.. Der er lange arbejdsdage på BeneFiT Osted Fysioterapi. Fysioterapeuterne, som har de tidlige morgenvagter, møder op klokken 6 om morgenen. Og fysioterapeuterne, som lukker og slukker, tager hjem klokken 21

ne vil undgå at have ondt. Alle disse mennesker vil fysioterapeuterne gerne kunne møde på patienternes egne præmisser, og det betyder længere åbningstider. Patienter og kunder skal kan møde ind, når de har tid.

Amdi Jensen har arbejdet som fysioterapeut i 10 år og sammen med sine kollegaer hjulpet mennesker fra nær og fjern med at få afhjulpet deres smerter. - Jeg kan ikke lide at kalde det en massagebriks, for jeg masserer ikke særligt meget, siger Amdi og smiler. - Det er knæk og bræk og hiv og træk. Instruktioner, undersøgelser og så videre, fortæller han. Amdi Jensen erkender, at det kan lyde pudsigt, at klinikken åbner klokken 6 og lukker klokken 21. - Det er et valg, vi har truffet her. Vi kan i princippet servicere alle, men typisk er vores patienter blevet henvist til os via deres læge, forklarer han. - men vi har også en patientgruppe, som kommer, fordi de ger-

Fremgang trods modgang Fysioterapeuterne i Osted har en fælles grunduddannelse, men derudover har de valgt at specialisere sig inden for en række forskellige områder. Alt lige fra chokbølgebehandling, specielt tilpassede fodsåler, rygsmerter, akupunktur og behandling af inkontinens etc. - Her i området er vi faktisk en af de få klinikker, som er af sådan en størrelse, at vi rent faktisk har mere at byde på . Andre fysioterapeuter kan måske kun tilbyde ”briksdelen”, men ikke træningsdelen, og så får patienten kun behandlingsdelen og ikke muligheden for en forebyggende indsats, forklarer han. - Det, at vi har denne størrelse, betyder, at vi har haft mulighed for at subspecialisere os, tilføjer han. men det var faktisk lidt af et tilfælde, at fysioterapeuterne i BeneFiT blev specialiserede inden for forskellige områder. Per Akselbo, som ejer BeneFiT Osted sammen med sin kone mary-Ann, fortæller, at klinikkens mange tilbud opstod i kølvandet på lukningen af plejecentret i Osted, som sidenhen flyttede til Lejre. - Da de flyttede, mistede vi omkring en tredjedel af vores omsætning, forklarer han. - Tabet af alle patienterne fra dagcentret og genoptræningen af patienter fra sygehusene betød, at vi måtte vi spørge os selv: ”Hvad nu”?

Derfor valgte fysioterapeuterne at fokusere på deres individuelle kompetencer for derved at kunne tilbyde en specialiseret service til deres patienter og kunder. Og det har været en succes. - Vi har ikke kun bibeholdt vores omsætning, men har forøget den. Fordi vi har fået så mange forskellige nicher, forklarer Per Akselbo. - Vi har formået at fordoble vores palette. Vi har alle de samme grundkompetencer, og så har vi formået at bygge på med masse ekstra, siden vi mistede plejecentret og al den kommunale genoptræning, forklarer han. - Udvidelsen har betyder, at vi nu kan tilbyde mere, slutter han.

Michael Andersen har ikke blot placeret sit firma i Kirke Hyllinge og er bosat der med sin familie. Tilhørsforholdet til byen strækker meget længere

tilbage. - Jeg er barnefødt her i byen. Min mor var dagplejer og min far pedel på Kirke Hyllinge skole, siger Michael.

Drømte om Falck. - Min barnedrøm var at blive Falck-redder, men så blev jeg i stedet tilbudt at komme i lære som tømrer. Det har jeg aldrig fortrudt, fortæller Michael. Læretiden blev tilbragt hos en lokal tømrermester, Jens Otto Olsen, hvor Michael i løbet af læretiden

også fik snuset lidt til snedkerarbejde. Drømmen om at være selvstændig kom også tidligt. - Min drøm om at være selvstændig startede, da jeg 19 år og var blevet udlært, siger Michael. - Den gang besluttede jeg, at jeg ville være selvstændig, inden jeg var 30 år. Det kom da også til at holde stik; Michael startede nemlig som 29-årig, altså for 12 år siden. Han startede - ligesom så mange andre ”nystartere” -

hjemme i privaten. - I starten var det bare mig. Jeg havde en gammel kassebil og hvad jeg kunne skrabe sammen af værktøj, fortæller Michael. - Hertil kom en masse gåpå-mod. Det har kostet meget arbejde og megen stædighed at nå frem til målet. Og om det siger Michael: - Når jeg sætter mig et mål, giver jeg mig ikke, før jeg når det. En gang i mellem må man standse op og revurdere, hvordan man når det, men jeg har aldrig

sluppet målet af sigte. Efter det første år var der så meget at lave at Michael kunne ansætte den første medarbejder. Pladsforholdene hjemme i privaten blev efter nogen tid for små til firmaet. - Efter halvandet år lejede mig ind i en nedlagt kostald for at få lagerplads og plads til maskiner. Det blev samtidig den spæde start til vores snedkerværksted. I 2008 flyttede firmaet ind på den nuværende adresse på Vintapperbuen 20,

Mest privatkunder Firmaets ubetinget største kundegruppe er privatkunder. Der er dog også en række firmakunder i kundedatabasen. - Det er bare sådan, det er blevet. Vi tager kun entrepriser på det private marked, forklarer Michael.

maet og styringen af opgaverne og så lader gutterne om lave det, de er gode til. Jeg savner lidt at have fingrene i brædderne. Men jeg gør det ind i mellem. Dog bliver det mest her på værkstedet. Kundetilfredsheden er vigtig, og noget tyder på, at kunderne faktisk er meget tilfredse. - Jeg har kun måttet sende i alt 10 rykkere på de 12 år, firmaet har eksisteret. Det tager jeg som et tegn på, at vi gør vores arbejde godt. Ved større opgaver forlanger Michael ikke penge forud, men opkræver dog a conto-betalinger, når opgaven kræver mange udlæg til materialer med videre.

Fremtiden Vi kan selvfølgelig se og mærke krisen, men har klaret os igennem med

samme mandskab. Vi kan nok mest mærke krisen på folks måde at investere deres penge på. for fem år siden skiftede folk alle vinduer i huset, nu skifter de kun nogle stykker ad gangen, men der er stadig nok kunder. Michaels mål er, indenfor en tidsramme på fire-fem år, at få en fast medarbejder på værkstedet samt to udekørende svende mere. Det første kvartal af 2013 har i følge Michael været lidt langsomt. - Folk har været afventende i forhold til jobboligordningen. 2012 var et godt år netop på grund af jobboligordningen. - Vi havde meget travlt fordi, kunderne vidste, at nu røg ordningen. En permanent ordning vil

• Kennets elever har flere gange gjort sig fordelagtigt bemærkede på det faglige plan. En elev har vundet Sjællandsmesterskabet, mens to andre har været med i finalen.

lige der bliver et team-ledelseskursus meget anvendeligt, for det handler at afgive ansvar til personalet. Rollen som censor på Slagteriskolen tager Kennet meget alvorligt. - Det er spændende at være censor på Slagteriskolen og på den måde være med til at holde branchen i gang med de unge mennesker. Det er tidskrævende man skal sætte sig ind i 1617 opgaver - en pr. elev. Besvarelserne er på 20 sider, og det læser man altså ikke lige igennem på en formiddag. Det dækker alt i branchen - og det er med til at holde mig selv i ørerne, fortæller Kennet, og tilføjer: - Hvis vi ikke er med til at uddanne de unge mennesker, så har vi i branchen ingen fremtid.

Fritiden Selv om Kennet efter eget udsagn sjældent arbejder mere end 50 timer om ugen, så er der også tid at tage på ferie, spille golf og ikke mindst køre motorcykel. - Jo - jeg kører Harley David-

son, og når jeg bruger på ferien, så er det også med en combi-camp anhænger. Turene tager Kennet med sin kæreste, som han har boet sammen med i syv år. - Hun har sin egen Harley. Vi kører ud, hvor vi vil være og bruger combi-campen (der kan slås ud) til at sove i. Det er faktisk meget praktisk, fortæller Kennet. På den måde er det blandt andet blevet til ture i Norge, Alsace og Normandiet. - Vi kører helst ikke på motorveje, men foretrækker landevejene. Det er sjovere, og man ser meget mere. Golf er der som regel også tid til. I sommerperioden spiller Kennet mandag morgen (mandag er fast lukkedag) golf i Skjoldenæsholm, som han i øvrigt er sponsor for. Han løber også meget - på motionsbasis. I 2010 løb

han således maraton med en lærling. Personalet involveres også i et andet løbeprojekt, hvor de skal løbe TV2 løb med Lene og nogle kunder.

Fremtiden Fremtiden for butikken er ganske tydelig for Kennet. - Fremtiden står jo her i Osted. Jeg har nok 15-20 år tilbage i benene, tror jeg. Derefter må en anden overtage butikken, siger han.

Opgaverne er meget varierede. - Vi laver faktisk alt, hvad vores kunder vil have lavet. Det kan være justering af køkkenlåger, forskellige reparationer, ombygninger, tilbygninger og meget andet, siger Michael, og tilføjer: - Vi laver simpelthen alt med træ. Michaels mål er kvalitet og dermed også arbejde udført til tiden - og til prisen. Sådan skal det være, understreger han. - Mine medarbejdere er

give virksomhederne mulighed for at tænke længere frem og investere, mener han. Tømrerfirmaet Michael Andersen ApS er medlem af Dansk Byggeri og dermed også med i Byggegarantiordningen. - Vi er uddannede energivejledere hos Teknologisk

Her Finder du OSted Slagteren

• Butikken er beliggende på Fugletoften 6, Osted, 4320 Lejre. • Butikken har sin egen hjemmeside: www.slawter.dk. råvarer

• Kød fra Nordjylland (Limousinekvæg og Charolais-kvæg. Marsklam fra Sønderjylland. Også New Zeelandsk lam samt kyllinger fra Italien (unghaner og bryststege). Svinekødet fra Glumsø og Hindsholmgris (økologisk Duroc-svin. andre Faglige aKtiviteter

• Medlem af de sjællandske slagtermestres bestyrelse. medlem af mesterslagter-kæden. • Hovedbestyrelsesmedlem i danske slagtermestre. denne forening varetager i alt 400 slagtere, slagtehuse og industrimedlemmers interesser. • Medlem af en erfa-gruppe med seks slagtere. • Tovholder på blandt andet et team-ledelseskursus på lokalt plan. • Censor på slagteriskolen. Fritid

• Kennet kører Harley Davidson motorcykel. Kæresten Lene kører ligeledes Harley Davidsen. • Kennet spiller golf i Skjoldenæsholm Golf Klub. • Løber - på motionsbasis.

Virksomhedsportræt er indrykket som annonce af osted slagteren. Portrættet er udarbejdet af Lejre Lokalavis 46 48 07 70

simpelthen hjernevaskede med, at de ikke kører hjem, før kunden er tilfreds, siger Michael. - Det virker for os, tilføjer han tilfreds. En af firmaets styrker er specialfremstilling af lister, paneler, karme etc. - Det er en af vores mange stærke sider, netop fordi vi har eget værksted, hvor vi kan gøre det. Firmaet laver også møbler og borde samt specialopga-

ver for andre håndværksmestre - for eksempel støbeforme til murerfirmaer.

Institut. Det har vi gjort for at have fokus på energi og energibesparelser. Det er fremtiden og har i allerhøjeste grad noget at gøre med det, vi laver. - Vi har valgt at være opdaterede hele tiden. Man kan jo ikke røre noget, uden at energien spiller ind.

FAKTA

Tømrerfirmaet Michael Andersen ApS Vintapperbuen 20 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 63 78 39 E-mail: brug@michael-andersen.dk www.michael-andersen.dk • Medlem af Dansk Byggeri, Byg Garanti. • Uddannet energivejleder (Teknologisk Institut). • TømrerfirmaetMichael Andersen åbnede 1. november 2000 og blev omdannet til ApS i 2005.

FRITID MED ARBEJDE

Firmaet har succes med at sælge termograferinger af bygninger - det vil sige målinger af, hvor det nu er, at kulden kommer ind. Efterfølgende tager man så fat i, hvad der skal gøres for at få mest ud af sine penge. - Mine medarbejdere sætter en ære i få de ting i orden. Der, hvor der er effekt, er jo alle de usynlige ting. Vi kigger på bygningen som en helhed, og vi kan lave en pakkeløsning med isolering, varmepumpe etc. alt hvad der nu skal til.

Det er der et stort potentiale i. En god energirenovering af et parcelhus kan sætte varmeudgiften ned til under det halve. Så er alt også taget med og alle muligheder overvejet. Firmaet har en række trofaste leverandører af for eksempel solvarmeløsninger med videre. - Vi har en rigtig bred vifte af samarbejdspartnere, så vi kan sætte holdet efter opgavens art.

Selv om Michael valgte at gå i lære som tømrer og dermed ikke fik opfyldt drømmen om at blive Falck-redder, så har han alligevel fået opfyldt drømmen - blot på en lidt anden måde. - Jeg har et deltidsjob som brandmand på brandstationen her i Kirke Hyllinge. Jeg blev også uddannet som ambulancebehandler gennem det daværende Bramsnæs Brandvæsen (nu Lejre Brandvæsen), mens jeg startede mit firma. Michael er også førstehjælpsinstruktør og underviser også i egen kursusvirksomhed, hvor han underviser private og institutioner. Selv om meget af fritiden på den måde bliver fyldt ud af arbejde, så bliver der også tid til familien. Michael har en båd liggende på Holbæk Marina og i sommerperioden er den hver weekend - fra den 1. april til den 1. november - familiens samlingssted. - Det er vel egentlig meget naturligt - jeg mødte min kone via sejlsporten, så vi holder interessen ved lige. Michael har tre børn: Felix på 16 år, Alex på 13 og Wendy på seks år. - Jeg har da været hjemme en gang imellem, siger Michael med et skævt smil.

Tekst, fotos og design af Lejre Lokalavis 46 48 07 70

æ

Farver skaber v og værd

Flemming Nielsen har været malermester i lidt over 13 år, og han elsker sit arbejde

eleverne

virksomhedsportrættet er indrykket som annonce af Tømrerfirmaet Michael Andersen ApS.

æ

Lad os male!

• 47 år gammel. Bosat i Benløse. Blev udlært som slagter i 1986 hos Benløse Slagteren.

Tømrerfirmaet

- Jeg bruger efterhånden meget lidt ude i marken. Det meste af tiden går med det administrative arbejde. Mit primære fokus er på økonomi og tidsstyring. Mine svende kører kommunikationen med kunden. Det sparer et led og giver en god stemning ude på pladserne, forklarer Michael. - Det giver jo også en tryghed

for kunderne, De føler sig værdsat. Mine gutter gør en hel del ud af at have kunderne med i hele processen. Medarbejderudvikling og arbejdsmiljø er Michael meget opmærksom på. Mine medarbejdere skal have det godt, når de er på arbejde. Der skal være god stemning på arbejdspladsen. Det betyder, at jeg går meget op i deres velvære og arbejdsmiljø. Når Michael taler om firmaet og medarbejderne, siger han hele tiden ”vi”. Arbejdsdagene er set med Michaels øjne ikke lange. - De ligger typisk mellem kl. 6.30 til omkring femtiden. Under opbygningen af firmaet kunne det dog godt trække langt ud på aftenen. I dag tilbringer han ikke så mange timer ude på arbejdspladserne. Det er bedst, at jeg holder fokus på økonomien i fir-

VirksomhEd Virksomh

Kennet HanSen

Det giver god stemning på arbejdspladserne Michaels arbejdsdag har ændret sig over årene. Fra altid at have været ude hos kunderne og så lave det administrative arbejde om aftenen og i weekenderne, er han nu mest baseret i firmaets kontor.

Portræt AF EN

Tlf.: 46 49 70 44

Selv om Kennet har travlt i butikken, så er der også tid til mange sideaktiviteter blandt i De Sjællandske Slagtermestres bestyrelse, i forbindelse med kurser og som censor på Slagteriskolen. Han er også med i Mesterslagter-kæden, lige som han sidder i hovedbestyrelsen for Danske Slagtermestre. Denne forening varetager i alt 400 slagtere, slagtehuse og industrimedlemmers interesser. Forening har blandt andet kørt sag mod regeringen på grund af fedtafgiften. - Der er faktisk kun 51 slagtere tilbage på Sjælland inklusive slagtehusene, siger han. Kennet er også med i en ERFA-gruppe med seks slagtere. - Så vi kan trække på hinanden, hvis vi har brug for det, bemærker han. Som tovholder på blandt andet et team-ledelseskursus på lokalt plan, har Kennet en klar holdning til nytten af netop dette kursus. - Slagterbutikkerne ligger typisk på mellem en trefire og op til 10-12 ansatte. O g

hvor man blandt andet har et stort værksted. - Faktisk byggede vi det, da krisen brød ud. I dag er der seks mand i firmaet inklusive Michael selv.

Tekst af michael Abilon. Foto af Palle Bruselius. Portrættet er designet og udarbejdet af Lejre Lokalavis 46 48 07 70

www.slawter.dk mester@slawter.dk

Virkeligheden slog alle mine drømme Michael Andersen ville egentlig have været Falck-redder, men blev i stedet tømrer. Det har han ikke fortrudt. På 12. år er han sin egen chef i tømrerfirmaet Michael Andersen Aps.

BeneFiT Osted Fysioterapis Virksomhedsportræt er indrykket som annonce af BenneFiT Osted Fysioterapi.

Osted Slagteren

Højt aktivitetsniveau

Kundekredsen Den altovervejende del af kunderne kommer ikke overraskende fra oplandet, men Kennet har også kunder, der kommer fra København og fra den anden side af Ringsted. - Det er jo et rigt område og derfor godt at have butik i. Vi har en god loyal kundekreds i vores opland, for eksempel Hvalsø, Lejre, Osted, Viby og Borup, fortæller Flemming. - Markedet herude er godt for os. Vi har slået vores navn fast s om slagterforretning, ikke som et sted der sælger mad ud af huset. Vi er små, men kendte. De mange kunder fra Ringsted-egnen har sin egen forklaring. Ringsted festivalen var vi først på som gæster. Sidste sommer købte jeg en helsidesannonce i festivalbrochuren, og det gav rigtig god opmærksomhed. Efterfølgende blev vi så hyret til at lave mad til evalueringsmødet til festivalen Nu skal vi også lave mad til en VIP lounge på festivalen. Det er til omkring 100 mennesker hver dag. Vi har også lavet mad til store fester i Ringsted-området. Det giver god reklame i området. Butikken går med andre ord fint, men finanskrisen har dog sat sig sine spor. - Mine priser er reelt ikke sat ret meget op, siden krisen startede i 2008. Men det er i orden - Vi kan leve af at være slagtere.

BeneFiT Osted Fysioterapi tilbyder en lang række behandlingsmuligheder. Blandt andet: • Akupunktur. Dette bruges til behandling af akutte og kroniske sygdomstilstande samt smertelindring og forebyggende behandling. • Chockbølgebehandling. BeneFiT har har siden 2006 arbejdet med chockbølgeudstyr, som bruges til at ramme et behandlingsområder særdeles præcist. Chockbølgerne kan blandt andet afhjælpe forkalkninger og hælsporer. • Holdtræning. Interesserede kan blandt andet dyrke pilates, efterfødselstræning, zumba og kondi. Træningen kan tilrettelægges i forhold til den enkelte, og dette sker i et samarbejde med en fysioterapeut. • Indlægssåler. Den rette sål eller sko kan afhjælpe smerter, som ellers ville afholde mennesker fra hverdagsaktiviteter og sport. BeneFiT anvender blandt andet en fodscanner til at undersøge trykket af foden. Dette viser eventuelle problemer ved fødderne, som kan påvirke kroppen. • Kranio-Sakral-Terapi. Dette er en behandlingsform, som har til hovedformål at understøtte kroppens evne til at helbrede sig selv. Metoden kan blandt andet modvirke hovedpine, søvnløshed og nakkesmerter.

FAKTA

butik at have en loyal medarbejderskare. Når man er så få, bliver forretningen meget sårbar. Jeg prøver at køre det som et lille team. Egentlig tror jeg næsten, at de ser mere til mig end deres koner og kærester. Min holdning er, at frihed under ansvar giver den bedste arbejdsplads, forklarer Kennet.

umpakkede varer.

Historien begynder her: Le re Loka av s har s den starten af 2013 produceret og ndrykket v rksomhedsportrætter for flere spændende v rksomheder Et v rksomhedsportræt Le re Loka av s g ver d g en he t enestående og effekt v måde at profi ere d g og d n v rksomhed på et v rksomhedsportræt har du mu ghed for at fortæ e he e Le re hvad det er du og d n v rksomhed egent g kan og v Og måske hvad det er d n v rksomhed formår som ngen andre formår Et v rksomhedsportræt Le re Loka av s fy der m n mum to he e s der men kan sagtens fy de fire otte e er seksten s der Du bestemmer V p acerer d t portræt m dten af av sen så det er ge t at tage ud og gemme Du har natur gv s mu ghed for at best e ekstra av ser - e er særtryk af d t portræt - e er måske t passede fi er du kan op oade på d n egen h emmes de

Kort om tilbudene

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten Kvaliteten af råvarerne spiller den helt afgørende rolle for Kennet. Det skal bare være i orden, og vacuumpakket kød er bestemt ikke blandt hans favoritter. Han får kød fra Nordjylland i form af kød fra Limousinekvæg (fra Mors) og fra Charolaiskvæg. Kødet stam-

Michael Andersen

ApS

VIRKSOMHED

BeneFiT Osted Fysioterapi

”Vi kan leve af at være slagtere” Kennet blev udlært som slagter i 1986 hos Benløse Slagteren. Derfra gik turen først til et slagteri, hvor han arbejdede et halvt år med akkordarbejde. Da værnepligten skulle aftjenes havnede han i Søværnet, hvor han tilbragte de ni måneders værnepligt med at være kok. Efter at have forladt Søværnet blev Kennet ansat

Tjek os på Facebook

PORTRÆT AF EN

Per og Mary-Ann Akselbo med chokbølgemaskinen, der er yderst effektiv til at ramme behandlingsområder særdeles præcist.

Vis hvem du er!

FAKTA

le gange vise sig, at en person for eksempel ikke sidder eller løfter hensigtsmæssigt, hvilket bevirker, at smerten vil vende tilbage igen og igen. Når jeg har fundet ud af, hvor problemet er, kan det nogle gange være så simpelt som at sige: ”Lad være med at sidde sådan´, siger Amdi m e d e t grin.

Maleren fra Hvalsø

BeneFiT Osted Fysioterapi

Osted Slagteren

VirksomhEd

æ

Jeg vil forstå det kliniske puslespil

VIrkSOmHeD POrTræT

Portræt AF EN

m

- Jeg startede i december 1999. Primært fordi jeg mente, at det kunne sjovt at se, om jeg kunne klare mig selv, fortæller Flemming Nielsen, som er kendt i hele Lejre, som maleren fra hvalsø. - Nu har vi jo eksisteret i 13 år, så jeg synes, at vi har bevist overfor omverdenen, at vi godt kan klare os, siger han. Flemming Nielsen har i en årrække drevet virksomheden maleren fra hvalsø. det er også i denne by, han har sin base - Både den private og virksomhedens. han har netop overstået en opgave for danmarks Akvarium – den blå Planet. her har han sammen med sine kollegaer malet en del af personalets opholds- og arbejdsområder. derudover har han også malet undervisningslokaler, hvor børnene skal lære om havets dyr.

- og når man maler, så handler det jo om at friske omgivelserne op, både de indendørs og de udvendige, tilføjer han. derfor holder Flemming Nielsen rigtig meget af sit job og kaster sig gladelig over en hvilken som helst opgave. dermed er det næppe et tilfælde, at maleren fra hvalsøs mantra lyder: `Lad heller os male´.

Styr på penslen kunderne, som vælger maleren fra hvalsø til deres arbejdsopgaver, kan også mærke Flemmings engagement. - de får først fremmest en god oplevelse, fortæller han. - kunderne har et godt øje, så de kan sagtens spotte sjusket håndværk, forklarer malermesteren. - og det kan de stort set på på samme måde, som jeg kan. man kan se, når en maler er en sløset type. Når jeg ansætter en maler, så kan jeg se på hans eller hendes arbejdstøj, om der er tale om e n

Friske omgivelser Flemming Nielsen mener, at en del af årsagen til malervirksomhedens succes og overlevelse skyldes, at han elsker sit job. - Jeg har altid syntes, at det var spændende at komme rundt og møde nye mennesker og se nye omgivelser, fortæller Flemming Nielsen.

god maler. hvis de ligner i en rørepind og nærmest er sovset ind i maling, så er der tale om en, der svinger rundt med penslen. omvendt så kan man se, at hvis de ser pæne ud i tøjet og kun har få malerstænk på sig, så har de styr på det. - mine malere og jeg præsenterer os på en ordenlig facon, så kunden kan se, at vi har styr på penslen, fortæller Flemming Nielsen og smiler.

Ingen rod i hverdagen han fortæller, at det er de små ting, som giver en kunden en god fornemmelse. - Vi skal gøre så meget som overhovedet muligt for at give kunden den gode oplevelse. hvis vi arbejder i en privat stue, så rykker vi lige malerudstyret sammen, når vi holder fyraften, så kunderne kan se fjernsyn bagefter. - Eller hvis vi arbejder i et køkken, så respekterer vi selvfølgelig, at der ikke må komme maling på kundens køkkengrej, og vi rydder op på en ordentlig måde, så d e k a n komm e til at lave af-

tensmad, tilføjer han. - og hvis vi laver en aftale med en kunde om at være ved deres hjem klokken 7 om morgenen, så er vi der til tiden. For de har måske informeret deres arbejdsplads om, at de møder lidt senere på grund af, at de får besøg af maleren, og så skal vi ikke lave rod i deres hverdag, fortæller Flemming Nielsen.

Involverer kunderne - Vi involverer kunderne i forløbet fra start til slut. og det, vi planlægger sammen med kunden, skriver vi så i tilbudet. På den facon er det intet at være i tvivl om, siger Flemming Nielsen. - så det handler om at gå i detaljer med det tilbud, som vi giver kunderne, tilføjer han. - Når vi så er blevet færdige, så bliver folk meget tilfredse. Vi får lavet et godt resultat, og vi lever op til de forventninger, som de har, siger han. og når det handler om kundernes tanker og ideer, så lægger Flemming Nielsen vægt på at afstemme forventningerne, inden arbejdet starter. Afhængig af et godt ry - man skal aldrig love mere, end man kan holde. man skal ikke love guld og grønne skove, hvis man kun maler halvdelen af

skoven grøn, siger han og griner. Loyalitet overfor kunden er afgørende for Flemming Nielsen. Først og fremmest er det et princip, men det er også fornuftigt at kere sig om sine kunder. - i alle håndværkerfag er man afhængig af et godt ry, for det er sådan, kunderne finder frem til en. og det er en fair behandling af kunderne, der giver dem lyst til at beholde dig som maler, siger Flemming Nielsen. - hvis man er respektløs og sjusket omkring sit hverv, så går det hurtigt ned ad bakke. der findes jo en tommelfingerregel, der lyder: `der skal ti gode kundeoplevelser til for at opveje én dårlig oplevelse´, fortæller Flemming Nielsen. - og det er en god regel at have i baghovedet. For kunderne husker altid dårlige oplevelser, og de fravælger også en på grund af dem. men omvendt, så husker de også gode oplevelser, og så er de meget loyale over for dig, tilføjer han. Flemming Nielsen opsøger selv kunder på en diskret facon, når han er ude og male. han lægger en pamflet og en brochure hos naboerne, som fortæller, at han og hans malersvende er på besøg ved siden af for at male. han opfordrer på den måde naboerne til at forhøre sig om kvaliteten af hans arbejde, for han står nemlig ved sin egen og medarbejdernes indsats.

Nu rykker maleren udendørs Flemming Nielsen har ligesom resten af danmark glædet sig til foråret. det betyder nemlig arbejde i den friske luft. - i vinterperioden egner vejret sig jo ikke til udendørsarbejde, men nu, hvor solen står højere på himlen, så plejer vi altid at få flere udendørs opgaver – sammen med en lind strøm indendørs-arbejde. Flemming Nielsen fortæller, at han typisk får opgaver fra kunder, som er overrasket over den tilstand som træværk og udendørsfacader befinder sig i efter en lang vinter.

- kulde, frost og sne kan trænge langt ind i for eksempelvis træ, fortæller Flemming Nielsen. - det kan tage rimelig meget af den glans, som det tidligere lag maling havde, men det kan også fjerne noget af den beskyttelse, som malingen giver. Jeg hører ofte fra folk, når haven begynder at blomstre, for så træder naturens klare farver frem, hvorimod træværket eller husets facade kan se lidt trist ud, siger han. - så tager folk kontakt til os, fordi de gerne vil have hus og træværk til at mat-

che naturens klare farver. Virksomheder giver os også et ring, typisk fordi de gerne vil pifte kontorerne op. det giver en øget arbejdsglæde og ser mere indbydende ud overfor deres kunder, forklarer han.

Malerens tip hvis man gerne selv vil svinge penslen, så giver Flemming Nielsen gerne råd med på vejen. Blandt de vigtigste er, at man ikke må male i direkte solskin, og man skal huske, at få afsluttet arbejdet et par timer inden duggen falder. det er også vigtigt at af-

Det centrale Hvalsø 45-årige Flemming Nielsen bor nu i hvalsø, og han har gjort det i en årrække. han voksede dog op i roskilde, som søn af en bager, og da han blev ældre, fik han arbejde i Lejre. han fik en pensel i hånden af kjeld Nimgaard Larsen, som havde malervirksomheden maleren fra Lejre. men da Nimgaard besluttede sig for at lægge låg på malerbøtten og hænge arbejdstøjet på knagen, så tog Flemming Nielsen over. han boede på det tidspunkt i hvalsø, så dermed blev virksomheden selvfølgelig omdøbt. - hvalsø ligger centralt

placeret i kommunen, så man kan jo hurtigt komme ud til folks hjem og byens virksomheder. samtidigt er det meget nemt at komme ind til københavn og ud til resten af sjælland, fortæller Flemming Nielsen.

Naturskønt Flemming bor på en landejendom omgivet af naturskønne skove og marker. her kan han i fritiden tage på jagt, og ellers gå tur med sin hund, Amigo, som bliver luftet af Flemming eller resten af familien op til fire gange om dagen. Flemming Nielsen har et hjemmekontor, men ellers

ligger materiellet i hans værksted på skovvej i hvalsø. - det er meget rart at kunne ordne papirarbejdet herhjemme, for det giver fleksibilitet. Jeg er ikke så langt fra familien, hunden og brændeovnen, siger han og smiler. - Jeg kunne selvfølgelig ikke have vidst på forhånd, om det var en god ide at anbringe virksomheden i hvalsø, men det har vist sig at være en rigtig god beslutning, fortæller han. Flemming Nielsens kunder tæller blandt andet Bankernes EdB-Central i roskilde og hvalsø Bolig-

Malermesterens glade smil Glade medarbejdere giver gladere kunder

Arbejdsmiljøet skal være i top. det er et af de krav, som Flemming Nielsen stiller til sin egen virksomhed. - Jeg behandler mine ansatte godt, for når man passer på sine ansatte og tilbyder dem ordentlige arbejdsforhold, så yder de mere. og det gavner i sidste ende kunderne, fortæller Flemming Nielsen. maleren fra hvalsø h a r da

også ”dokumentation for godt arbejdsmiljø”, som Arbejdstilsynet selv formulerer det på det diplom, som de har udstedt til Flemming Nielsen. det er stærkt skulderklap, som fortæller, at maleren fra hvalsø har gjort sig en række bevidste overvejelser om de udfordringer og problemer, der kan vise sig i arbejdsmiljøet. og samtidig hvordan man løser og forebygger dem. Ud over den grønne smiley, som tildeles de virksomheder, der har styr på arbejdsmiljøet, så er maleren fra hvalsø også medlem af roskilde malerlaug og danske malermestre, hvor virksomheden har deres garantiordning. Når virksomheden har styr på arbejdsmiljøet, så giver det begejstring blandt de

virksomhed primært anvender vandbaserede produkter. Fordelen ved sådan en type maling er, at ansatte. det betyder også, den ikke skader miljøet, inat de kan og vil mere, og deklimaet eller kundernes derfor er maleren fra hval- helbred. Flemming Nielsen sø klar til opgaver i alle fortæller, at han nu meget sjældent bruger oliebasestørrelser. - Ja, mine lærlinge, svende ret maling. det er for ekog jeg kan udføre opgaver sempel kun, hvis kunden såsom facader, nybygnin- har nogle kobberrør, som han vil have ger, vedligeholdelse, ”Folk tager kontakt til malet, at han eventuelt renovering, v æ g d e k o - os, fordi de gerne vil overvejer at den rationer og have hus og træværk bruge m e g e t til at matche naturens type maling. - Vi går ikke mere, forklare farver” på kompromis tæller Flemmed kvalitet. ming Nielsen, samtidigt med at han hverken i udførslen af arunderstreger, at alle opga- bejdet eller med hensyn til ver inden for både er- de materialer, vi anvender, hvervslivet, det offentlige fortæller Flemming Nielog private kunder bydes sen. - Jeg tolerer ikke, hvis der velkommen. bliver gået på kompromis Miljørigtig maling med kvaliteten, så kunden Flemming Nielsen sætter får et dårligt resultat tilføligeledes en ære i, at hans jer han.

skærme og dække af, så man ikke bagefter kommer til at ærgre sig over pletter på murværk og fliser, da det hurtigt kan komme til at se rodet ud. malermester Flemming Nielsen lægger også vægt på, at man bruger de rigtige produkter. derfor giver han gerne gode råd og leverer de midler, man har brug for som kunde. Eksempelvis den rigtige type træbeskyttelse til enten en vandret eller horisontal træflade. - og jeg delagtiggør også kunderne i, hvor meget af produktet der skal påføres,

siger han. - Jeg tror et eller andet sted, at det altid er rart at have fagmand med på råd, hvis man som kunde vil gøre det selv, tilføjer han. Uanset om man vil have Flemming og hans svende til at male, eller om man vil gøre det selv, så understreger malermesteren det vigtige i at skåne miljøet. - man skal ikke hælde maling i kloakken, når man er færdig med projektet. Aflever den i stedet ved en genbrugsstation eller en anden form for kemikalieindsamling.

selskab. også særløse kirke, Lejre kommune, kirke saaby Forsamlingshus og senest danmarks

Akvarium har haft glæde af malermesterens og hans ansattes penselstrøg.

Klar til fremtiden Maleren fra Hvalsø har klaret sig igennem hårde år, og er ivrig efter at se, hvad fremtiden byder på Efter 13 år med med eget firma og malerpenslen i hånden er Flemming Nielsen stadig frisk på mere arbejde. meget mere arbejde endda. - Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt større. måske nå op på omkring 15 ansatte, fortæller han. Flemming Nielsen tror sagtens, at det kan lade sig gøre, og han venter på den næste bølge, der skal bære hans ambitioner i mål. - Vi er klar til det næste opsving. Vi har været igang så længe, at vi meget hurtigt kan skifte til et højere gear, hvis der er behov. Flemming Nielsen mener, at den øgede mængde arbejde vil komme sideløbende med kundernes succes. - For så er mine kunder i erhvervslivet jo også blevet lidt større, samtidigt med at mit eget kundenetværk hele tiden udvides.

Et godt år i årene, hvor der pludselig ikke var meget arbejde, blev virksomheder pludselig nødt til at tænke på, hvordan de skulle klare sig. her blev det vigtigt for Flemming Nielsen at have sit netværk i orden. derfor var malermesteren glad for, at han havde kontakt til

VIRKSOMHEDS PORTRÆT

Roskilde og Midtsjællands HøreCenter

m æ

Farvehuset Roskilde

ale!

æ

større malerfirmaer, som ikke kunne løse alle opgaver selv. de bad i stedet ham om hjælp. - det, at jeg havde mit netværk og mine egne kunder, som var glade for mit arbejde -og som derfor beholdte mig mig som maler, betød, at jeg kom igennem krisen uden de store skrammer, siger han. selvom der har været en del hårde år, så er det gået støt og roligt i den rigtige retning for Flemming. han fortæller beskedent, at han havde et godt år i 2012, hvor omsætningen, indtjeningen og kundekredsen blev større i forhold til 2011.

De samme værdier Flemming Nielsen lægger vægt på, at holde sine værdier i hævd, også selv om, at virksomheden vokser. - det vil være vigtigt for mig, at mine ansatte behandler kunderne ordentligt. samtidigt skal vi stadigt bevare et ordentligt arbejdsmiljø, siger han. malermesteren fortæller, at det er sådanne enkle dyder, som har en kæmpe positiv indvirkning for en virksomhed. - i sidste ende, så lønner det sig. En glad medarbejder kan udføre et bedre stykke arbejde, skabe en god stemning omkring kunden og motivere kollegaerne. så på den måde virker det selvforstærkende, slutter Flemming Nielsen.

FAKTA

Maleren fra Hvalsø ApS Stavnsbjærgvej 30 4330 Hvalsø Tlf.: 22 21 97 94 Mail.: maleren@malerenfrahvalso.dk Se mere på hjemmesiden: www.malerenfrahvalso.dk • Flemming Nielsen er 45 år gammel, han er gift og har en 16årig søn, som drømmer om at blive kok. Når Flemming ikke svinger penslen, så ynder han at gå på jagt. Flemming Nielsen bor i Hvalsøs naturskønne omgivelser, hvor han ofte går lange gåture med sin golden retriever, Amigo. • Flemming Nielsen overtog malervirksomheden fra Kjeld Nimgaard Larsen i 1999, som tidligere drev Maleren fra Lejre. Flemming omdøbte derefter virksomheden til Maleren fra Hvalsø, og han har haft den lige siden. • Flemming Nielsen har både malersvende og lærlinge ansat, og udfører alle former for opgaver over hele Sjælland. • Maleren fra Hvalsø har rig erfaring med arbejdsopgaver inden for både det offentlige, private hustande og erhvervslivet. • Tidligere kunder omfatter blandt andet: • BEC Roskilde • Kr. Saaby forsamlingshus • Særløse Kirke • Danmarks Akvarium - Den blå planet • Flemming Nielsen benytter primært vandbaserede produkter, som ikke skader kunderne, miljøet eller indeklimaet. • Maleren fra Hvalsø er medlem af Roskilde Malerlaug og Danske Malermestre, hvor de har deres garantiordning.

• Maleren fra Hvalsø har modtaget diplom fra Arbejdsmiljøhuset, som et bevis for engagement i godt arbejdsmiljø for malervirksomhedens egne medarbejdere. • Flemming Nielsen udlejer også malerudstyr til interesserede, som ønsker at pifte vægge og facader op. dette virksomhedsportræt er indrykket som annonce af maleren fra hvalsø. tekst af michael Abilon. Foto af Peter rahbek. Portrættet er designet og udarbejdet af Lejre Lokalavis 46 48 07 70

Sådan gør du R ng t os på 20 75 08 08 e er 46 48 07 70 og få en profess one portrætsnak -og få samt d g en stærk og konkurrencedygt g pr s på d t eget portræt Le re Loka av s

FAKTA Roskilde & Midtsjællands HøreCenter

Man hører verden på ny Når hørelsen bliver dårlig, sker det typisk langsomt over en mangeårig periode. Hjernen kan vænne sig til, at det berørte sanseapparat ikke længere virker optimalt, og dermed kan den på sin vis glemme lyden af regn, eller den lyse lyd af fårekyllinger i det høje græs. Evnen til at deltage i samtaler med normalt-

hørende mennesker reduceres også. - Typisk får vi personer ind, som fortæller os, at de godt kan høre, når andre mennesker siger noget, men de kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Det skyldes, at en stor del af forståelsen ligger i diskanten, altså de lyse toner, som er S, F og T, fortæller Frank Degn Pedersen. - Tabet af evnen til at høre de lyse toner kan have den konsekvens, at hørehæmmede for eksempel kan sidde i et selskab, hvor alle gæsterne taler om, at Jørgen er en fin fyr. Hvorefter den hørehæmmede udbryder: `Jørgen? Hvem er det?´ - Men så viser det sig, at gæsterne overhovedet ikke taler om en Jør-

46 32 46 54

TØLLØSE: Jernbanevej 14 4340 Tølløse www.rhc.dk · rhc@rhc.dk

gen, men om en Søren. Det skyldes, at de ikke hører lyden af et S. - Så kan man ende med at sidde der og føle sig lidt udenfor, tilføjer han.

Hver 6. dansker Tal fra Høreforeningen viser, at hver 6. voksne dansker har problemer med hørelsen. - Undersøgelser viser også, at der kan gå op til 7 år fra de erkender, at de har et høreproblem til de får et høreapparat, siger Frank Degn Pedersen. - Så der er rigtig mange danskere, der går rundt med dårlig hørelse og et hæmmet socialt liv, fortæller han. - Derfor kan man få en del at sit liv igen, hvis man som hørehæmmet får sig et høreapparat, alene fordi man kan deltage i en samtale, tilføjer Lone Degn Pedersen. Der findes stadig fårekyllinger - Når folk får høreapparater, kan de pludselig høre gulvet og døren knirke, og hvordan fuglene synger i baghaven. Folk kan blive rigtig overraskede fordi, det var lige før, at de troede, fuglene var uddøde, fortæller Frank Degn Pedersen med et smil. - De begynder at høre verden på ny. De kan høre skramlende cykler, lyden af regn og lyden af en medisterpølse, der steger og syder, siger han. - Folk kan blive helt overraskede over lyden af fårekyllinger og græshopper. De troede måske, at de ikke fandtes i Danmark mere, og så sidder vi her til efter-

God t d t d t k enten Lone Degn Pedersen og Linda Borregaard startede Roskilde HøreCenter en kold oktober-måned i 1998. Det gjorde de, fordi de ville have et sted, hvor de kunne arbejde uafhængigt og have mere tid til deres klienter. - Linda og jeg arbejdede i den audiologiske afdeling på sygehuset her i Roskilde, fortæller Lone Degn Pedersen. - Og her oplevede vi begge, at der ikke var megen tid til den enkelte hørehæmmede. De skulle hurtigt igennem systemet, og det blev vi ret kede af, siger hun. - Vi fik ikke tid til at snakke med nogle af de hørehæmmede og finde ud af, hvilke problemer de egentligt havde. Derfor blev vi mere og mere utilfredse med, at vi ikke havde mulighed for at hjælpe ordentligt, tilføjer hun. De to kvinder tog derfor springet og oprettede deres egen klinik. Her har tiden til klienten

ROSKILDE: Stationscentret 4, 1. sal (elevator). 4000 Roskilde www.rhc.dk · rhc@rhc.dk

64 65 01 61 / 29 88 72 62

å de Sådan o egå Hørehæmmede, som besøger Roskilde HøreCenter for første gang, bliver mødt af erfaring. De bliver præsenteret for Linda Borregaard, som har 24 års erfaring som audiologist, samt Lone og Frank Degn Pedersen, som har henholdsvis 22 og 30 års erfaring inden for faget. Ved førstebehandlingen undersøges, hvorledes det står til med hørelsen. Klienten får mulighed for at se, mærke og høre om de forskellige høreapparater, som de kan købe eller få tilskud til. Derudover får de kyndig vejledning i, hvorledes man søger tilskud, og papirarbejdet kan ordnes i hørecentret. Når klienten har valgt et høreapparat, bestilles det hjem, hvorefter det bliver tid til andenbehandlingen. Her tilpasses høreapparatet til den enkelte bruger, og klienten får blandt andet mulighed for at mærke, om der for eksempel skal stør-

re knapper på og samtidigt øve sig i at tage sætte apparatet ind i øret og naturligvis også hvordan det tages ordentlig ud igen.

Brobyggere - Audiologi er et meget teknisk område, og kan hurtigt blive et tungt emne at tale om, fortæller Frank Degn Pedersen. - Men det er først og fremmest et arbejde med mennesker. Derfor er det vigtigt for os at bygge en bro imellem det tekniske område og den pædagogiske verden. Vi skal være bindeleddet, der sikrer, at klienten kan gå herfra med en korrekt viden og stor selvsikkerhed til at betjene høreapparatet, fortsætter han. - Klienterne skal ikke høre om equalizere og forskellige lydbånd, de skal i stedet have mulighed for at fortælle, hvordan de oplever en bestemt lyd. Men hvordan fortæller man om en lyd, spørger Frank Degn Pedersen retorisk. - Der bevæger vi os ind i pædagogikkens verden, og her handler det om at være god til at lytte, fortsætter han.

• Lone og Frank Degn Pedersen samt Linda Borregaard bor alle i Hvalsø, og de er alle uddannede audiologiassistenter. • Roskilde HøreCenter startede op i 1998, og de åbnede en mindre afdeling, Midtsjællands HøreCenter, i Tølløse i 2011. • Midtsjællands HøreCenter har åbent hver mandag og onsdag, hvor Frank Degn Pedersen sidder klar til at betjene klienterne. Roskilde HøreCenter har åbent alle ugens dage fra klokken 9.00 til 15.30, de lukker dog om fredagen klokken 14.00 • Frank Degn Pedersen holder også foredrag om hørelse og høreapparater. • HøreCentrene i Roskilde og Tølløse er uafhængige. De har ingen aftaler med producenter om at skulle afsætte et bestemt antal høreapparater. Det betyder, at klienten får tilbudt det høreapparat, som passer til netop dennes situation og livsstil. • Det er muligt at få tilskud til høreapparater på op til 4.000 kr. på et øre og 6.350 kr. for to ører. • HøreCentrene er desuden certificeret af Oticon og Ældre Sagen.

Fa a om hø ehæmmede Hver 6. dansker over 18 år har problemer med hørelsen Antallet af mennesker, der ikke kan udnytte deres høresans fuldt ud, er voldsomt stort. Alligevel er hørehæmmede og døvblevne ofte en overset gruppe, da deres handicap er usynligt. At høre dårligt er et kommunikationshandicap, der kan føre til social isolation. Mindst 800.000 danskere har problemer med hørelsen. De fleste af disse har god støtte af tekst på TV og anden visuel information. Ca. 300.000 har et høreapparat og har brug for teleslynger og andre hjælpemidler. Ca. 50.000 er svært hørehæmmede - og har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job. Ca. 8.000 er

døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet. Hver 10. i arbejde har høreproblemer. Kilde: www.høreforeningen.dk. • Roskilde HøreCenter og Midtsjællands HøreCenter yder 4 års producent-garanti og service på alle deres høreapparater. Derudover tilbyder de mulighed for efterjustering i op til 4 år efter klienten har fået sit høreapparat.

Lejre Lokalavis omdeles hver uge med Post Danmark til alle husstande forretninger og virksomheder i hele Lejre Kommune Lejre lokalavis er nemlig en rigtig lokalavis!

Virksomhedsportrættet er indrykket som en annonce af Roskilde HøreCenter. Portrættet er produceret af Lejre Lokalavis 46 48 07 70. Tekster og fotos af Michael Abilon, Lejre Lokalavis.

Født bag disken

æ

10 000 oya e kunder

kke dyrere en r gt g farvehande

æ

Sådan gør vi: Le re Loka av s st er profess one fotograf ourna st og des gner t d n råd ghed - og sammen sørger v for at d t portræt b ver a dees enestående Se a e portrætterne fu d større se på www e re oka av s dk

Fremtiden i Farvehuset


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

Uheld på Holbæk-motorvejen

En rettelse

Onsdag d. 4 . juni kl. 1219 fik politiet melding om, at en ambulance og en lægehelikopter var sendt til motorvejen ved afkørsel 16 Kirke Saaby pga. en forulykket bil. En 35-årig kvinde fra Hvalsø mistede herredømmet over sin bil, da hun ville undvige en kat. Bilen endte på en mark, hvor lægehelikopteren landede efterfølgende. Føreren samt hendes barn blev i ambulancen bragt til kontrol på Holbæk sygehus, medens en 29-årig kvindelig passager fra Vig St. i lægehelikopteren blev fløjet til Rigshospitalet til undersøgelse for eventuelle kvæstelser i brystet. Ingen af personerne i bilen var kommet til skade, og ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet.

I uge 23’s nummer af lokalavisen var navn og adresse ved læserbrevet med overskriften ’Ældrepolitik i Lejre’ erstattet af en række X’er. Indlægget var skrevet af Johs. Pedersen, Kornvænget 5, 4320 Lejre. Vi beklager fejlen og lover at holde styr på X’erne fremover.

We are the Way for the Cosmos to Understand Itself En af ønskedrømmene for et band må være at spille på Roskilde Festivalen. Den drøm går nu i opfyldelse for et ungt Lejrebaseret band.

Mads Kinnerup Jørgensen og hans band skal spille på årets Roskilde Festival.

Af Palle Bruselius

20-årige Mads Kinnerup Jørgensen, der er et af de fire medlemmer i det Lejre-baserede band, We are the Way for the Cosmos to Understand Itself, er naturligvis stolt over, at bandet er inviteret til at spille på årets Roskilde Festival. - Det var Roskilde Festivalen, der selv henvendte sig til os og tilbød, at vi kunne spille på Apollo Count Downscenen. Denne scene er beregnet på elektronisk musik, og det er lige præcis i den boldgade, at bandet rent stilmæssigt bevæger sig. Bandet spille den 30. juni kl. 19.30. Juni er en lidt travl periode for bandet, der har i alt fem koncerter i denne måned. - Det er jo nærmest en turne´, siger Mads. We are the Way for the Cosmos to Understand Itselfs musik er inspireret af elektronisk musik fra 1990erne, og bruger - fuldstændig som bands gjorde dengang - især grej fra 1980erne.

Bandets meget lange navn er hentet fra et citat af den amerikanske astronom og forfatter Carl Sagan.

Ny single Bandet udsendte for nylig sin første single med numrene ’Tiger’ og ’The King and all His Trees’. Singlen er udelukkende udsendt på 7” vinyl - et format som er helt velovervejet. - Det er noget særligt ved at kunne sidde med et fysisk produkt mellem hænderne. Det bliver på en måde mere betydningsfuldt i modsætning til rene digitale udgivelser, mener Mads.

Singlen er indspillet i bandets øvelokale, hvor man også har studiefaciliteter. Den er også udsendt på Soundcloud. Udgivelsen af singlen blev markeret ved en release-koncert den 23. maj i Dome of Visions - den kuppelagtige bygning på Søren Kierkegaards Plads klods op ad Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant. Bandet, der har eksisteret i cirka halvandet år, består ud over Mads, der spiller synthesizere, samplere og lignende, af Martin Brunsbjerg Rasmussen (ligeledes synthesizere og samplere), Julie

Den kreative proces Musikken har en lang tilblivelsesproces. - Det kan for eksempel starte med, at jeg arbejder med nogle samples på computeren, og det begynder så at tage form. Derefter lægger Julie noget vokal på. Derefter arrangerer vi det ved at spille det som band. Så indspiller vi det igen og mixer det på computeren - det er en langvarig proces, fortæller

Mads. - Det er sjovt at lave musik i dag. Det er fedt, at man bare kan gå i gang og hurtigt se nogle resultater, siger Mads med henvisning til at man ikke nødvendigvis behøver store, dyre pladestudier, men blot kan indspille i for eksempel sit øvelokale blot man har computere og det rigtige software til rådighed. Bandet har undervejs i sin udvikling fået stor hjælp af Carsten Heller fra Bandakademiet i Roskilde. Singlen bliver bestemt ikke det sidste, bandet udgiver. Der er allerede planer

brev eller betale en regning, kan du gøre det på posthuset hos SuperBrugsen i Hvalsø, der har åbent 12-17.00 mandag til fredag samt 10-12.00 på lørdage. Afhentning af anmeldte forsendelser kan ske mandag til søndag 9-19.00. På postdanmark.dk under ’Find posthus’ og i Post Danmarks app ’Post’ under ’Post-

steder’ kan du se beliggenhed, åbningstider og hvilke postforretninger, man kan gøre på de enkelte posthuse. - Vores kunder bruger i dag posthuset til at hente og sende pakker og almindelige breve samt købe frimærker. Det indretter vi nu posttilbudene efter hos Dagli’Brugsen i Kirke Saaby og gør det muligt at hente alle slags

Christiansen (vokal) og Lasse Jacobsen (trommer). Mads har spillet sammen med Martin, siden de var helt små.

om en EP. - Det starter vi på her i løbet af sommeren, men det tager nok lang tid - måske er vi klar med en udgivelse til foråret. I august skal bandet spille på Strøm-festivalen. - Det bliver en 12 timer lang improviseret koncert. Vi vil gerne vise, at denne her type musik ikke kun er noget, der er forprogrammeret på computeren - man kan sagtens spille live på alle de elektroniske instrumenter. Du kan finde bandet på Facebook, Soundcloud og YouTube.

På Musikkonservatoriet Efter sommerferien starter Mads på Musikkonservatoriet i Esbjerg. At han er landet lige der i stedet for det logiske valg København, er ikke tilfældigt. - Jeg er blevet optaget på Tonespace-linjen, der er en linje for elektronisk musik, og den findes kun i Esbjerg og Aarhus.

Postekspedition i Lejre PostDanmark har for nylig ændret på, hvilke typer postekspeditioner, der kan foretages i deres postbutikker og posthuse - også i Lejre Kommune. Af Palle Bruselius

Landet over justerer Post Danmark posthusnettet, så de mindst benyttede services samles på færre steder, men så tilgængeligheden til posthusenes mest benyttede ydelser udvides. Det er givetvis ikke let at finde ud af, hvad man kan

får ordnet af ekspeditioner i PostDanmarks postbutikker og posthuse. Lejre Lokalavis har undersøgt forholdene, og med mindre man skal betale regninger eller sende rekommanderede breve,er det forholdsvis let nok. Det har også fået betydning for postbutikkerne i Kirke Saaby (hos Dagli’Brugsen), Kirke Hyllinge (hos Super Best), Lejre (hos Daglig Brugsen) og Osted (hos Daglig Brugsen). I de butikker kan man i hele butikkens åbningstid alle ugens dage hente pakker og breve, herunder postopkrævning, toldpakker og re-

turpakker fra udlandet, købe emballage, frimærker og pakkelabels til pakker med omdeling i Danmark samt sende frankerede breve og pakker med påsat pakkelabel Disse muligheder dækker i følge Post Danmark fortsat 98 procent af danskernes behov for post. Tidligere kunne pakker, der for eksempel kræver betaling fra modtager, alene hentes i et begrænset tidsrum.

Èt posthus Det eneste posthus i Lejre Kommune finder du i SuperBrugsen i Hvalsø. Skal du sende et rekommanderet

pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid. Til gengæld er der nogle af de postprodukter, som kunderne sjældent gør brug af, der bliver taget af hylderne. Det gælder blandt andetrekommanderede breve, som ikke længere kan sendes fra butikken, siger Maj-Britt Radmer, kundechef i Post Danmark.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

14

Høstfest på Kildeengen

New York og kampen for byen

Engen slås, der rives og sættes hø på hæs. Frokost og middag en del af arrangementet, der slutter med festmåltid med grillet rådyr. Arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening i Lejre. Lørdag d. 28. juni ved Bidstrup Skovene. Mødested: kl. 10.00 ved P-pladsen nord for Mortenstrupvej 37, Jystrup. Lør. d. 28. juni 2014, kl. 10-16. (Fri entré). Kildeengen, Skovvej 51, Hvalsø

Peter Schultz Jørgensen viser fotos fra New York af steder som turisten sjældent ser. Udstilling varer til d. 30. juni og kan ses i bibliotekets åbningstid. (Fri entré). Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12, Hvalsø

Svanholt stadig nr. 2 efter dramatisk runde Ved den seneste runde af DM-Rally var Roskilde-holdet nær udgået, før det fik startet, men blev reddet af gode sportskammerater.

Efter 117 kilometer hastighedsprøver for fuld udblæsning i Ecoteck Rally Himmerland på nordjyske veje var der kun 1,7 sekunder mellem Tim Svanholt fra Øm og hans nærmeste jævnbyrdige konkurrent Max Christensen fra Svenstrup. Det var dog nok til at Danmarksmesteren fra Roskilde og hans co-driver Carina Møller kunne køre hjem med 12 ekstra point og stadig ligge på andenpladsen i det samlede DM-opgør før fjerde runde i Slagelse den 20.-21. juni. Slutresultatet var for Svanholt Motorsport i ligeså høj grad et resultat af god sportsånd som af en kolossal indsats af teamets trio af servicefolk, fordi natten før løbets start hang mesterholdets chancer i en spindelvævstynd tråd. - Ved en shake down-test fredag gav det et ildevarslenHvalsø Bio byder på en rablende og satirisk debutantkomedie, der med en alvorlig undertone hudfletter psykiatrien . Er du til Mick Øgendahls stand up-komik suppleret med Paprika Steen for fuld udblæsning, er den debuterende instruktør, Morten BH’s film, hvor psykiatrien vendes i skarp satirisk sovs, et tilbud. ”Kolbøttefabrikken” vises i Hvalsø Bio fra lørdag den 7. juni og frem til fredag den 13. juni. Det er den filmskoleuddannede instruktør, Morten BH, der her debuterer med en satirisk komedie. Det er en genre, han har øvet sig godt og grundigt på, idet han medvirkede som både manuskriptforfatter og instruktør på den prisvindende DR2-satireserie, A-klassen. Nu har han fået muligheden for at folde sig ud i spille-

de smæld i bilens differentiale, og det var helt klart noget alvorligt, forklarede Tim Svanholt efterfølgende. Da kron- og spidshjulene i både for- og bagaksel i hans 4-hjulstrukne Mitsubishi Lancer Evo IX allerede var skiftet, faldt mistanken hurtigt på bilens centerdifferentiale, men de fornødne reservedele var ikke ved hånden, så mesterholdet syntes dømt til at udgå, før det overhove-

det var kommet til start. - Vi blev reddet af Mitsubishi-holdet Jens Christian Pilgaard og Carsten Bjerregaard, som tilfældigvis stod på Pilgaard værksted i Holstebro, da jeg ringede for at høre, om de måske kunne hjælpe. Klokken 10.00 fredag aften stod vi hos Pilgaard - 100 kilometer fra rallycentret - og gik igang med at skille bilen ad, forklarede Tim Svanholt videre, og til-

føjede: - Vi fik monteret centerdifferentialet fra Pilgaards bil, men ved en efterfølgende test viste differentialehuset sig at have en uopdaget revne, så vi måtte flytte indmaden fra Pilgaards differentiale over i vores eget centerhus. Det blev noget hektisk, men servicefolkene fik ved en formidabl indsats i løbet af natten bilen klar - få timer før lørdagens start.

Så gik det ellers over stok og sten. Roskilde-holdet lagde fra starten ud i højt tempo, for nu skulle der hentes point til DM-regnskabet. Ganske vist er der to hurtigere hold i gruppen af 4-hjulstrukne Division A-biler, men det er toptunede biler i de såkaldte Super 2000og R5 kategorier, som Svanholt og de øvrige seks kombattanter i teknisk underlegne standardbiler har

svært ved at hamle op med. Trods en kaotisk start på årets tredje DM-runde fik Tim Svanholt og co-driver Carina Møller hurtigt lagt afstand til Max Christensen og Preben Jensen, som i deres Subaru Impreza WRX STI var på hjemmebane. Efter syv af løbets 10 hastighedsprøver havde Svanholt sikret sig et forspring på 14,1 sek. Siden fulgte en ny krise for Roskildes mesterhold. I løbets sidste servicepause knækkede en genstridig hjulbolt, så løbets to sidste hastighedsprøver, herunder en 28 kilometer lang, meget hurtig og krævende prøve gennem Lindum Skov, måtte køres med kun fire hjulbolte i det ene forhjul. - Jeg har i to tidligere rallyer prøvet at miste et hjul på en bil i topfart. Det var ikke sjovt. Derfor valgte jeg at udnytte vort forspring til mere passiv og strategisk kørsel, og selvom Max Christensen pressede voldsomt på til sidst, lykkedes det altså at fastholde tredjepladsen i løbet og andenpladsen i den samlede DM-stilling, sluttede Tim Svanholt, før han og resten af teamet kørte hjem for at få gjort noget ved weekendens søvnunderskud. Der er tre runder tilbage af DM-Rally. Scene fra ”Kolbøttefabrikken”.

En tur på ”Kolbøttefabrikken” filmsformatet. Den alternative behandler

Acacia (Paprika Steen) idømmes en mentalundersøgelse

på en psykiatrisk afdeling. Hun er overbevist om, at

hun kan give medpatienterne, som bl.a. spilles af Mick

Øgendahl og Simon Juul, mere livskvalitet end den medicingale overlæge (Ole Boisen). Hendes behandlingsmetode er absolut medicinfri og ikke mindst alternativ. Det skaber liv og glæde på afdelingen, men overlægen vil ikke acceptere at blive udfordret af Acacias metoder. Han er sikker på, at hun er syg og at den eneste løsning er stærk medicinering. Løjerne løftes yderligere af Mia Lyhnes medvirken i rollen som sygeplejersken Anette. ”Kolbøttefabrikken” er en del af det nye koncept ”Debutfilm”, der er et samarbejde mellem Fridthjof Film, TV2, Mislabel og United international Pictures.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

15

Sanketur ved Herslev Strand Det nye nordiske køkken har i de seneste år skabt fokus omkring, at rigtig mange af de vilde planter omkring os kan spises. Arrangeret af Lejre Kommune. På denne tur skal vi ud og søge efter de spiselige planter ved stranden i Herslev. Biolog Rikke Milbak vil guide og fortælle om brugen af planterne i køkkenet. Alle med interesse for det klimavenlige køkken kan være med. Arrangementet er et af årets Blå Flag natur- og Miljøaktiviteter, som kommunen afholder ved Herslev strand . Søndag den 29. juni 2014, kl. 10-12.00. (Fri entré). Herslev Strand, Herslev Strandvej 10, Herslev, Lejre

Ny seniorguide er klar

Gør dit liv nemmere Kunne du tænke dig at blive sommerklar både mentalt og fysisk, komme af med gamle begrænsninger og se livet fra en mere positiv vinkel? Så er det måske en idé at tage til wellness aften med Pernille Aalund og Lev Positiv på Fasaneriet, Ledreborg Palace Golf Club tirsdag den 17

juni kl. 19-22.00. Pernille Aalund serverer en pep-talk, hvor du får 10 redskaber til et liv uden begrænsninger.. gør livet nemmere. Lev Positiv og DM Skincare står for økologiske muddermasker, peelinger og fodbade.

Fasaneriet står for kaffe, te og kage. Pris kun 395 kroner pr. person, som betales ved tilmelding til Annette, sms Wellness aften, dit navn samt antal personer på tlf. 25795000. samt betaling via mobil-pay på tlf. 25795000.

Hører du dårligt? Så lad os hjælpe dig!

Vi er din lokale hørespecialist med mere end 20 års erfaring! Certificeret af Oticon, som samarbejder med Ældre Sagen

GRATIS høretest u/venteliste GRATIS prøveperiode Lave priser incl. fri service & 4 års garanti Personlig og ærligt personale med mere end 20 års erfaring i behandling med høreapparater. • Vi har også de mindste MICRO høreapparater. • Hjemmebesøg ved behov

Nysgerrig på økologisk produktion? Seks bedriftsbesøg hos økologiske producenter i sommeren 2014 Kom og besøg fem forskellige økologiske bedrifter og en biodynamisk produktion. Mød landmændene og hør om økologisk produktion, de faglige udfordringer og hvordan de håndteres.

• • • •

• Opdaterede på tilskudsregler.

Nu er Ældrerådet klar med den helt nye Seniorguide. Seniorguiden indeholder en masse praktiske oplysninger om de muligheder ældre borgere har i Lejre Kommune. Den omfatter blandt andet støtte til demensramte og deres pårørende over praktisk hjælp og lån af hjælpemidler til information om, hvordan man finder frem til, hvilke aktiviteter der er på Lejre Kommunes aktivitetscentre. Guiden indeholder desuden nyttige adresser og telefonnumre. Præsentation af Seniorguiden foregår tirsdag den 10. juni kl. 11.00 på Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58 i Lille Karleby. Ved samme lejlighed løftes sløret for Ældrerådets nye hjemmeside, der blandt andet er tænkt som et supplement til Seniorguiden.

Økologisk landbrug i Lejre kommune og omegn

Konsulenter fra Gefions Økologiske Rådgivning deltager i besøgene og er sammen med producenterne klar til at fortælle og svare på spørgsmål om økologisk produktion. Økologiske bedriftsbesøg i sommeren 2014 Følgende bedrifter inviterer inden for til en snak om økologi i forskellige produktionsgrene. Vi er et uafhængigt selvstændigt hørecenter, der beskæftiger sig med forebyggelse af høretab. Vi lægger stor vægt på kvalitet, personlig rådgivning, service, god tid til instruktion, opfølgning og efterjustering.

® Lejre Lokalavis 20 75 08 08

Hos os møder du altid audiologisk uddannet personale, alle med mere end 20 års erfaring i behandling med høreapparat. Vi guider dig naturligvis gennem de nye tilskuds- regler og sørger for, at du får den bedste løsning for Dig, også økonomisk.

- sæt kryds i kale ndere n

17. juni

Kl. 19

Et økologisk multifunktionelt landbrug Bregentvedgård, Merbjergvej 2, 4293 Dianalund

18. juni

Kl. 16

Stor økologisk planteavler Nick Ziegler, Tingstedvej 41, 2640 Hedehusene

24. juni

Kl. 16

Biodynamiske grøntsager og krydderurter Kiselgården, Jonstrupvej 18, 4350 Ugerløse

27. aug.

Kl. 19

Økologisk mælkeproduktion Stensbølgaard, Smedevej 18, Kyndeløse, 4070 Kirke Hyllinge

9. sept.

Kl. 17

Økologisk frugtproduktion Frugtplantagen Hellas, Marbækvej 13, 4050 Skiby

10. sept. Kl. 17

Økologiske grise Vinfeldt Øko, Fævejen 1, 4350 Ugerløse

Se mere om besøgene i juni på www.lejre.dk eller på lf.dk/viden om/oekologi Det er gratis at deltage Af hensyn til planlægning vil vi gerne have et overblik over, hvor mange der deltager. Tilmelding til Kirsten Bencke kbe@lf.dk eller 33394292

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Roskilde HøreCenter Stationscentret 4 · 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 46 54 www.rhc.dk

Projektet laves i et samarbejde mellem foreningen Økologisk Jordbrug i Lejre, Landbrug & Fødevarer, Økologisk Rådgivning Gefion og Danmarks Naturfredningsforening.


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

16

Billederne fra Lejre Fotomaraton

Et folk kom i skole

kan ses på Kirke Hyllinge Bibliotek frem tilden 29. juni i bibliotekets åbningstid. Her kan du se samtlige billeder fra årets fotomaraton inklusive vinderbillederne. Lejre Fotomaraton finder hvert år sted som en del af Lejre Kulturdage, og kåringen af vinderne er hvert år det sidste arrangement i forbindelse kulturdagene.

Miniudstilling på Lejre Museum markerer 200 år for skoleloven i 1814. Skoleloven indførte for første gang syv års pligt til undervisning i Danmark. Udstillingen kan ses frem til den 21. december i museets åbningstid. (Fri entré). Lejre Museum - Center for kulturmiljø og historie, Hestebjerggård, Orehøjvej 4 B, Gl. Lejre

projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Sæson for spritkørsel Sommeren er den absolutte højsæson for spritkørsel. Derfor sættes der nu en ny kampagne i gang for at stoppe spritbilisterne.

Der sker stadig for mange spritulykker. Derfor sætter 68 kommuner - herunder Lehre - sammen med Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu gang i en sommer-

spritkampagne. Politiet bakker op med spritkontroller. Vi elsker de lyse, lune sommeraftener, hvor vi kan mødes med venner, familie eller kollegaer og grille, hygge og få lidt godt at drikke. Men for mange glemmer at planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem senere på aftenen. - Mens vi er blevet enormt gode til at huske det i december, så kniber det stadig resten af året. Alt for mange sætter sig bag rattet med for meget alkohol i blodet, og

det betyder desværre for mange alvorlige ulykker på vejene, siger Michelle Laviolette, projektleder i Rådet for Sikker Trafik. Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1.435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken. Derfor vil Rådet for Sikker Trafik sammen med TrygFonden og 68 af landets

kommuner i det meste af juni måned minde trafikanterne om, at de før de kommer ud til festen eller åbner den første flaske, så skal de aftale eller planlægge, hvordan de kommer sikkert hjem. - Når først man har åbnet den første flaske, så glemmer mange at holde øje med, hvor meget de har drukket. Vores råd er, at man maksimalt bør drikke én genstand, hvis man er i bil, så man ikke risikerer at køre spritkørsel, siger Michelle Laviolette,

”Hvem kører hjem” Langs vejen vil plakater i de kommende uger minde trafikanterne om, at de skal huske at aftale, hvordan de kommer sikkert hjem. Det samme budskab vil de kunne se bag på knap 700 busser i hele landet, hvor der med store typer står ”Hvem kører hjem?”. Desuden sætter politiet ind med ekstra spritkontroller i den første og tredje uge af juni for at fjerne de bilister fra vejene, der har fået for meget at drikke og som er til fare for sig selv og andre. - Hvert år sker der tragiske ulykker, hvor bilister med for meget alkohol i blodet kører galt. Derfor prioriterer vi højt at lave spritkontroller hele året, og over sommeren sætter vi ekstra ind, da der sker for mange spritulykker, siger Jørn Pakula Andresen, vicepolitiinspektør, Rigspolitiets Færdselssektion. Sådan forhindrer du spritkørsel Aftal allerede før festen starter, hvem der kører hjem. Servér spændende drinks uden alkohol til dem, der skal køre. Tilbyd overnatning eller arranger transport til gæsterne. Sådan stopper du din fulde ven i at sætte sig bag rattet: Fortæl ham/hende, at du har det skidt med, at han/hun kører. Forsøg at tale ham/hende fra at køre og tag eventuelt bilnøglerne. Alliér dig med andre, så I er flere, der kan støtte hinanden.

Ring efter en taxa og lån eventuelt ham/hende penge til taxaen. Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket. Hvis han/hun alligevel kører: Ring til politiet på 114. I hele landet er der 68 kommuner, der er med i kampagnen mod spritkørsel.

FAKTA Alkohol er stadig en af de største dræbere i trafikken. Fra 2008 til og med 2012 har 252 mennesker mistet livet og 1.435 er blevet kvæstet i ulykker, hvor der har været en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (knallert, motorcykel, bil, varebil eller lastbil) involveret i ulykken. Det svarer til 20 procent af dødsulykkerne med et motoriseret køretøj. Hvad ved vi om spritkørsel: 96 procent af danskerne tager afstand fra spritkørsel. Antallet af spritbilister på vejene er halveret fra 1980erne til i dag. Der kører dog stadig cirka 10.000 spritbilister på vejene hver dag. 9 ud af 10 spritbilister er mænd. Hver femte har oplevet, at en beruset person ville køre hjem fra en fest. Spritulykker sker oftest i aftenog nattetimerne fredag, lørdag og søndag. Der sker flest spritulykker på landet. Det er typisk biler eller knallerter, der er involveret i spritulykker.

Kommunemesterskab i tennis

Markerede 100 års fødselsdag Onsdag den 4. juni markerede Osted Idræts Forening sin 100 års fødselsdag på idræts-

anlægget i Osted. Her var der inviteret til både mad og drikke, taler og un-

derholdning undervejs med blandt andet gospellor.

Hvalsø Tennisklub har afholdt kommunemesterskab i tennis. Hvalsø Tennisklub var vært for de første kommunemesterskaber i tennis siden kommunesammenlægningen i 2007. Mesterskabet blev afviklet på tennisbanerne bag Hvalsø Hallen. Resultaterne blev: U14-rækken: 1. Lucas Jakobsen (Hvalsø). 2. Benjamin Hansen (Hvalsø). Seniorrækken (herresingle): 1. Søren Kofoed (Hvalsø). 2. Ole Bisgaard (Hvalsø).

Seniorrækken (dame single): 1. Inger Loft (Hvalsø). 2. Camilla Gottlieb (Hvalsø). Veteranrækken (herredouble): 1. Ole Bisgaard/Hans Sørensen (Hvalsø). 2. Finn Christiansen/Claus Hansen (Gevninge). Veteran (dame double).: 1. Grete Sether/Anette Gottlieb (Hvalsø) 2. Susanne Johansen/Marianne Stougaard (Hvalsø). Hvalsø Tennisklub var - som resultatlisten også afslører meget dominerende rent del-

tagermæssigt, men arrangørklubben håber meget, at dette første forsøg kan blive en fast årlig tradition, og at man får bedre deltagelse af alle kommunens tennisklubber med tiden. På billedet ses nr. 1,2 og 3 i U14 rækken: Fra venstre nr. 3. Mads nr. 1. Lucas og nr. 2. Benjamin.

Mød os på Facebook Facebook I Lejre Lokalavis


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

17

Sank Hans i Sagnlandet

The Selfish Giant

Du kan fejre Sankt Hans i Sagnlandet Lejre. Midsommervisen synges og bagefter Sagnlandets traditionelle Lygtemandens sang under fakkeloptoget til Offermosen.Pak en madkurv, og nyd aftensmaden i Sagnlandet. Husk - entrebilletten er sæsonpas, så du kan komme igen og igen og igen. Mandag d. 23. juni kl. 16-22.00 - se mere på www.sagnlandet.dk.

Filmen The Selfish Giant er et engelsk drama, der udspiller sig i et fattigt forstadsmiljø, hvor to skolekammerater, Arbor og Swifty, danner et umage venskab. Arbor er en oprørsk, højtråbende og hyperaktiv dreng, mens den fysisk større Swifty er mere reserveret og velovervejet. (t.o.11). Lørdag d. 21. juni, kl. 19.30. Hvalsø Bio, Jernbanevej 1, Hvalsø.

Brugskunst i Kattinge

Medaljer til drengene

Butik Ilona, der ligger på Buesøvej 19 ved Kattinge, byder på et hav af brugskunst. Her er der mulighed for at finde den rigtige værtindega-

ve. Butikkens store sortiment omfatter blandt andet hvidmalede møbler, lys, servietter, stager, glas, keramik, kurve, lanterner og meget

Drenge og piger fra FC Lejre i aldersgruppen ni til 13 år var i Kristi Himmelfartsferien til LKB-cup i Nordjylland. FC Lejre var stærkt repræsenteret til stævnet med hele ni hold, hvilket kunne høres og ses på banerne. Opbakningen var som sædvanlig stor, da mange forældre havde valgt at kombinere fridagene med fodbold og hyggeligt samvær og ikke mindst for at heppe på holdene. Der var derfor pokalstemning, da U13-drengene vandt A-finalen i 11-mands-

andet. Kamilla og Lone er klar med gode råd og vejledning.

Ring efter din lokale gardinbus - når det skal være lidt BEDRE

Aftensagn og foredrag Storm P og Vagabonden Hyggeligt og muntert foredrag om Storm P’s liv og levned. Kristian Østergaard er prædikant og foredragsholder. *

Onsdag den 18. juni Glim Kirke kl. 19.00 og Larsens Længe kl. 19.30

fodbold efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence over AB Tårnby. U12-drengene var også i Afinalen mod AB Tårnby, men efter forlænget spilletid og straffespark måtte U12drengene til pokaloverrækkelsen stå på næstøverste trin. U13-drengene har hele foråret trænet fire gange om ugen, hvilket helt klart gjorde udslaget i denne turnering. Drengene udviste over-

skud til at spille deres eget kombinationsspil, og det mentale overskud var derfor også til stede, da finalen mod AB Tårnby skulle afgøres med straffespark. - Efter sommerferien bliver dette hold af drenge født i årgang 01 til U14, hvor der skal spilles 11-mandsfodbold, som vi gjorde med stor succes i denne turnering << udtaler cheftræner Søren Østergaard.

Vi har åbent hver fredag aften har åbent hver fredag 4.4 -Vi13.6 / Fisk ogaften skaldyr 4.4 - 13.6 / Fisk og skaldyr

50% RABAT

på syning af gardinlængder Niels Egelund

46 40 25 11

Egelund

Marianne Faddersbøll

www.gardin-experten.dk

Få gratis tilsendt idebrochure

Etabl. 1.3.77

i Roskilde

Book bord på herthadalen.dk

HUSK PÅSKEFROKOST D. 17, 18, 20 & 21 APRIL Book bord på herthadalen.dk Tlf. 46 48 01 57 · info@herthadalen.dk · Slangealléen 1 · 4320 Lejre HUSK PÅSKEFROKOST D. 17, 18, 20 & 21 APRIL Tlf. 46 48 01 57 · info@herthadalen.dk · Slangealléen 1 · 4320 Lejre


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

18

Ja, vi drikker kun de bedste øko øl i vores kommune LÆSERBREV Af Trine Krebs Kyndeløse

Sørøver på besøg Grønhøjgaard Fritidscenter i Eyby har haft besøg af en sørøver, nærmere bestemt Sally, der kiggede Sally Sørøver ind på Grønhøjgård og brølede: ”Hvem har stjålet min skattekiste?”. I en time underholdt Sally med fægtekamp og tryllekunster. Børnene var meget begejstrede for forestillingen og var især glade for dyrene. Først præsenterede hun sin løve men alle børnene sagde, at det var en hund. Så tryllede hun en fugl frem. Den kom frem, da en dreng skød en ballon med en legetøjspistol. Fuglen skulle have mad. Hun tog mad op af skattekisten og spurgte, om der var en, som ville hjælpe hende. Hun fik hældt lidt mad i hånden. Efter det satte hun

ild til det, så det brød i flammer og lagde det ned i en trylleæske. Lidt efter åbnede hun den igen og ud kom en lille chinchilla. Efter forestillingen fik alle børnene lov til at kæle med dyrene.

INFO / Debatindlæg • Debatindlæg/læserbreve skal sendes til redaktion@lejrelokalavis.dk. • Du skal huske, at sende et billede med som vedhæftet fil.

Kære Ole Blickfeldt fra vores kommunalbestyrelse Du fortæller i sidste lokalavis, at vores byrødder drikker de dyre øl efter endt byrådstjans. Ved du hvad, jeg håber, at jeg bor i en kommune, hvor vi kun spiser, drikker og deler det bedste med hinanden. Det gælder også for byrødder. Det gælder for plejehjemsbeboere, institutionsbørn og alle i kommunens varetægt – alle Lejre borgere fortjener det bedste. Du glemmer lige at fortælle at de øl, I drikker, er fra vores lokale og fantastiske Lejre-bryggerier, som høster priser og præmier hjem til vores skønne lille smørhul af en kommune. Jeg vil være meget skuffet,

UDSTILLINGER

Peter Schultz Jørgensen viser fotos fra New

SEISING THE MOMENT

York af steder som turisten sjældent ser.

Lørdag den 10. maj til søndag den 15. juni

Sted: Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12. (G)

præsenteres af:

i samabejde med:

KULTUNAUT

ØVRIGE ARRANGEMENTER

FILM

RE

store kunstnere, når Galleri Gl. Lejre viser

OPERABIO - LA CENERENTOLA/ASKEPOT

Torsdag den 1. maj til fredag den 27. juni

separatudstilling med den anerkendte briti-

Søndag den 15. juni kl. 10.30

kl. 10-16

ske kunstner Peter Griffin.

Rossinis forrygende udgave af eventyret om

Solen vover sig længere og længere frem efter

Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1 A. (G)

den stakkels Askepot, som ikke bare får sin

sit vinterhi, og buske og træer overalt sætter

prins, men også viser sig at have de mest

knopper og springer ud. Kom til Sagnlandet

FOTOUDSTILLING

utrolige evner til at synge halsbrækkende,

Lejre, og oplev forår for hele familien! Fra 1.

Fredag den 23. maj til søndag den 29. juni

virtuose arier!.

maj slår vi dørene op til en ny sæson.

kl. i bibliotekets åbningstid. Samtlige bille-

Sted: Hvalsø Bio, Jernbanevej 1.

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. EnKIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTE VED POUL JOACHIM

GUDSTJENESTE VED POUL JOACHIM

STENDER

SOMMERAFTENSTUR TIL LEDREBORG

STENDER

Søndag den 15. juni kl. 10.30

MYDSLER

SLOT

Søndag den 15. juni kl. 09

Trinitatis.

KUNSTTRIO MEKITA FORÅRSUDSTILLING

Lørdag den 14. juni til søndag den 15. juni

Torsdag den 12. juni kl. 18.30

Trinitatis.

Sted: Kisserup Kirke, Aggerupvej 13, Kisse-

Lørdag den 17. maj til lørdag den 14. juni

kl. 10-16

Vi skal til Ledreborg og besøge Silvia og Jock

Sted: Kirke Saaby Kirke, Bogøvej 8 A.

rup.

kl. 11-15 ved åbningen

Gør jer klar til drama og slagsmål, når kri-

Munroe. Under kyndig vejledning skal vi en

Kunstudstilling i Lejre kulturhus med

gerne fra Prinsens Hverving tørner sammen

tur rundt på slottet indvendigt, og se alle de

GUDSTJENESTE

GUDSTJENESTE MED DÅB, VED SOG-

kunstgruppen MEKITA, MErete Roy, KIr-

i et storslået jernalderstykke. I kan også sma-

smukke rum og sale og ikke mindst se det ny-

DORTE PEDERSEN

NEPRÆST DORTE PEDERSEN

sten Fagerli og TAle Øksendal,.

ge på den varme grød, eller få en trækketur

restaurerede orgel. Vi får en masse at vide om

Søndag den 15. juni kl. 09.30

Søndag den 15. juni kl. 11

Sted: Domus Felix, Bygaden 20. (G)

på en islandsk hest.

Ledreborg slot og historien.

Trinitatis.

Trinitatis.

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. En-

Sted: Hvalsø kirke, Hovedgaden 17A.

Sted: Sonnerup Kirke, Englerupvej 78, Kir-

Sted: Rye Kirke, Ejbyvej 12, Rye.

tré: 130kr/85kr

Sted: Kirke Hyllinge Bibliotek, Bygaden 53.

BØRN

(G)

PRINSENS HVERVING AFGØR SKÆR-

ET FOLK KOM I SKOLE

tré: Børn: 85 kr., voksne: 130 kr. Studiera-

Lørdag den 24. maj til søndag den 21. de-

bat ved fremvisning af studiekort

VED

SOGNEPRÆST

ke Sonnerup. ÅBENT BRYGGERI OG GALLERI LØRDAG D 14 JUNI KL 11-16

GUDSTJENESTE VED MARIANNE NICO-

GUDSTJENESTE VED MARLENE SIGH

Ny miniudstilling på Lejre Museum marke-

SØGES: UNG PIGE, GOD I LERET

Lørdag den 14. juni kl. 11-16

LAISEN KRISTENSEN

Onsdag den 18. juni kl. 09.30

re 200 år for skoleloven i 1814. Skoleloven

Tirsdag den 17. juni til søndag den 22. juni

Besøg bryggeriet Hornbeer. Jørgen brygger øl

Søndag den 15. juni kl. 10.30

Sted: Gevninge Kirke, Gevninge Bygade.

der for første gang indførte 7 års pligt til un-

kl. 10-16

og Gunhild´s galleri og gårdsalget vil være

Trinitatis.

dervisning i Danmark.

Lerkundskaber var i knap 400 år en af de

åbent. Tag evt madkurven og et tæppe med

Sted: Glim Kirke, Glimvej, Glim.

Sted: Lejre Museum - Center for kulturmil-

vigtigste egenskaber hos jyske piger i den gif-

og nyd udsigten fra bryggeriets have. Alle er

jø og historie, Hestebjerggård, Orehøjvej 4

teklare alder. Hvordan det hang sammen

velkomne.

BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE VED

B. (G)

kan besøgende i Sagnlandet Lejre finde ud af

Sted: Hornbeer og Gunhilds galleri, Horns-

MARLENE SIGH

når pottemagerne sætter fokus på de traditi-

herredvej 463, Sæby. (G)

Søndag den 15. juni kl. 10.30

cember i museets åbningstid

LEJRE KOMMUNE

på de steder i verden, hvor krig, mangel på veje, gør at sprøjtemidler og kunstgødning aldrig kommer frem. Derfor skal den lokale bonde lære at få det højeste udbytte med forhåndenværende og naturlige metoder. Økologi er ikke dyrt eller dyrere. Vi, som skatteborgere betaler blot for den konventionelle produktions problemer: MRSA infektioner, forurening af grundvand og så videre over vores skattebillet. Så det er dyrt for Lejres grundvand, som du er med til at brande overfor verden igen og igen, at du ikke vil bevare det rent og godt ved at spise og drikke din egen strategi. Kære Ole, jeg læser dit indlæg således, at du hverken går ind for at Lejre har en fremadskuende miljø-, erhvervs- eller fødevarestrategi eller i øvrigt under kommunens borgere det bedste. Hvad er det så, du gerne vil?

bat ved fremvisning af studiekort.

Der er mulighed for at opleve en af Londons

der fra Lejre Fotomaraton 2014.

oplevelseskalender

tion i Lejre, men kun vil tale og skrive om den – du vil ikke spise den. Det skuffer mig og gør mig virkelig bekymret for Lejres brandingprojekt og erhvervspolitik. Dertil udtaler du dig om økologi på et yderst fagligt spinkelt grundlag, og du har tydeligvis ikke researchet på dine påstande. Jeg kan fortælle dig, at FN rapporter gang på gang slår fast, at hele verden sagtens kan fødes af økologisk fødevareproduktion. For vores problem i verden er ikke, at der ikke er mad nok. Vores problem er at der er krige, usikkerhed, dårlige logistikforhold, som gør at bønder rundt om i verden ikke har fred til at dyrke deres marker, ikke kan få den mad de producerer hen til dem, som mangler – og det med endda kort afstand, simpelthen fordi, der ikke er en vej eller en lastbil. Så FN anbefaler netop en økologisk fødevarestrategi, fordi det system er det mest robuste

NYD FORÅRSSOLEN I SAGNLANDET LEJ-

kl. 13-17

Lejre Kommunes

hvis vi i en kommune med hele to fantastiske mikrobryggerier, hentede de billigste øl ned over grænsen, fordi det skal være billigt. Du er lokalpolitiker, og du skal sende signaler ud til hele kommunen om, at vi alle skal gøre vores bedste og gøre os umage – og så vil du ikke drikke vores lokale øl. Lokalpolitikere taler hele tiden om, at vi skal brande Lejre. Branding handler i høj grad om at gøre det, man skriver i sine flotte politikker og i reklamer for kommunen – ellers er branding bare flødeskum og tom snak. Når Lejre Kommune bryster sig af i hele verden af at være en fødevarevugge, og sender brochurer ud i verden, hvor vi fremhæver vores lokale fødevareproducenter, så er det tomme tønder, der buldrer, hvis ikke den mad, som vi laver i Lejre også bliver spist ved de kommunale spiseborde. Jeg forstår dig således, at du ikke vil understøtte vores lokale fødevareproduk-

NEW YORK & KAMPEN FOR BYEN

onsrige jydepotter.

Trinitatis.

Mandag den 2. juni til mandag den 30.

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2. En-

Sted: Gevninge Kirke, Gevninge Bygade.

juni i bibliotekets åbningstid

tré: Børn: 85 kr., voksne: 130 kr. Studiera-

Se mere om arrangementerne på oplevlejre.dk


LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

19

Gåtur på Hjertestien

Holbæk Kommune dropper banestien

En go gåtur på cirka 5 kilometer i Storskoven ved Hvalsø med eller uden stave og i et passende tempo, så alle kan være med. Hjertestien er afmærket, og der forefindes kort over ruten. Ingen tilmelding nødvendig. Alle er velkomne. Arrangeret af Hjerteforeningen, Lejre Lokalkomité. Søndag den 6. juli, kl. 11.00(Gratis) P-plads i Storskoven, Skovvejen 23, Hvalsø

Projektet med en sti langs jernbanen mellem Lejre og Vipperød blev for nylig droppet af Lejre Kommune. Nu er den sidste luft sivet af projektet, idet også Holbæk Kommune har valgt at droppe ideen. Holbæk Byråds klima- og miljøudvalg har besluttet at indstille til økonomiudvalg og byråd, at der ikke skal arbejdes mere med banestien. Holbæk Kommune har konkluderet at projektet kun kan gennemføres ved hjælp af ekspropriation, og det ønsker man ikke at benytte sig af.

Trailer udlejning

TRAILER UDLEJES Lasteevne på 2.500 kg. • Elektrisk tip Maskinramper • Høje og lave sider. Traileren er en Ifor Williams Professionel og kræver at Du har BE kørekort. Pris pr. dag kr. 500 incl. moms.

Kontakt os for mere info på Tlf. 31 67 08 73

Kontakt den lokale kloakmester

Vagn Nielsen

N E R E MAL lsø fra Hva

Flemming R. Nielsen, Malermester

Telefon: 22 21 97 94 Web: www.malerenfrahvalso.dk maleren@melerenfrahvalso.dk Mail.

40 11 95 99

LAD HELLERE OS MALE! MURERMESTER

Anlægsgartner

Alt i havearbejde udføres

Telefon: 6076 1025

4 Træfældning 4 Beskæring af træer og buske 4 Klipning af hæk inkl. oprydning 4 Pleje og vedligeholdelse af plænen

DV

ÆRK

! SPAR

FR

AG

KM-Haveservice

ER

ADR

4 Renovering af plæne 4 Oprydning i haven 4 Snerydning 4 Glatførebekæmpelse

www.km-haveservice.dk

BRIAN HARDER MURERMESTER Vores speciale er

BADEVÆRELSER www.brianharder.dk

BILSYN

Slamsugning Højtryksspuling: Døgnservice!

Tlf: 21 76 92 47 / 46 40 36 46

www.ostervang.dk

Booking saaBy 46 49 19 10 Kastanievej 1 4060 Kr. Saaby

Landbrugsarbejde, Vinterservice, Grønservice, Jordarbejde, Vejhøvl, Nedrivning

SMEDIE

Elektriker

Per Hollænder

Booking osted 46 49 19 70 Hovedvejen 180, Osted 4320 Lejre

www.saaby-bilsyn.dk

Entreprenør Rasmus & Verner Vincents Fredriksdalsvej 5 · 4070 Kr.Hyllinge

TRÆLLERUP SMEDIE & VVS Aut. VVS installatør

Arne Sørensen

Rorupvej 19 4320 Lejre Tlf. 40 89 52 33

Åbent hus - Lørdag d. 15. februar 11 -14 • Sanitetkl. • Badeværelser

• Centralvarme • Gasinstallationer • Varmepumper • Vandværker

www.perhollaender.dk

Vi sælger4·B, ud afGevninge Borrevejlevej demomodeller af

døre og vinduer fra Mobil 21udstilling. 22 73 11 tidligere

Belysning • Lysleder/fiberlys • IHC • IHC net • Tavler EDB netværk • Nyt og reparationer udføres

Vi har også udstilling af udestuer og tilbygninger.

FODTERAPI

Tømrer / Snedker GW Byg er forhandler af

Vi udstiller de nyeste modeller af energirigtige vinduer og døre i den kendre Outrup kvalitet – kom, se og mærk selv.

FODBEHANDLING BØJLEBEHANDLING INDLÆG

Få en snak med Energivejleder Jesper Olsen om din bolig, og hvilke muligheder du har. Vi laver gerne et uforpligtende tilbud på netop din bolig.

STATSAUT. FODTERAPEUTER

LISE SAUER

Gøderupvej 46 4000 Roskilde

24 60 55 10

TLF: 4648 0525

Klinik for Fodterapi · Hovedvejen 163B · Osted · 4320 Lejre

www.gw-byg.dk Mob. 2226 0098

MALER / RENGØRING Fra kælder til kvist - vi er Deres specialist

MALER & RENGØRING

Lise og Brian Petersen www.lejremaleren.dk

Ny udstilling af kendte Outrup Døre og Vinduer.

VVS

Den lokale autoriserede VVS & Gas Installatør

Tlf. 46 48 02 74 • Mobil 40 53 18 69 • Badeværelser • Centralvarme

• Blikkenslagerarbejde • Sanitet • Gasinstallation

Brian: .............. 40 81 56 56 Lise: ................. 26 18 92 95 Kongebrovej 21 · 4320 Lejre brian@lejremaleren.dk lises@pc.dk

Nørregårdsvej 26 · 4320 Lejre · Mail: vvs@nifa.dk · www.nifa.dk

www.gw-byg.dk

Klinik for Fodterapi

40 68 03 81

TRY HARD ER

Regndalsvej 1 Øm · 4000 Roskilde · Fax 46 48 26 02 · brianharder@mail.dk

Entreprenør

ANETTE THORST

46 48 25 02 21 23 44 93

Gøderupvej 46 · 4000 Roskilde

I læserbrev her i avisen spørger Lars Jakobsen, Ejby, hvad vi skal med en nationalpark. ”Hvad den skal lave, har ingen hørt noget om”. Læseren har fået den tanke, at parken blot skal være ”en klub for mere eller mindre afdankede politikere, en forening med total mangel på demokrati” og et sted, hvor bestyrelsesmedlemmer kan gnave ben. Hvad en nationalpark er, og hvad den skal lave, har vi efter bedste evne oplyst om siden 2005, hvor det første nationalparkforslag blev fremlagt. I 2011 blev det 68 siders nationalpark-magasin husstandsomdelt i 61.000 eksemplarer. Og der var en yderligere offentlig debatfase i 2013, ligeledes med borgermøder og så videre. Miljøministeren forventes efter sommerferien at udsende det endelige forslag til nationalpark til endnu en høringsrunde, hvor alle igen kan læse om nationalparken. En nationalpark er en fond, hvis midler kan bruges til formål indenfor natur, kulturhistorie, friluftsliv, formidling med videre. Alt skal ske efter frivillige aftaler med lodsejere og andre lokale aktører indenfor den gældende lovgivnings rammer. Nationalparkbestyrelsen og det store nationalparkråd vil bestå af lokale

-i det åbne landskab...

HÅN

Af Flemming Jensen Ulønnet formand for styregruppen, tidl. borgmester (V)

MALER

Kloakering

AUT. EL-INSTALLATØR

LÆSERBREV

repræsentanter for grønne organisationer, lodsejere, landbrug, museer, foreninger, erhvervsliv og så videre. Der vil være blot én politiker fra hver af de tre kommuner. En nationalpark arbejder for at skabe bredt lokalt medejerskab og folkeligt engagement. Jeg synes, det er meget svært at opfatte dette som en lukket og udemokratisk klub. Læseren spørger også til økonomien. Det har været en klar økonomisk gevinst for kommunerne under ét at deltage i forberedelserne af nationalparken. Selvfølgelig er der medgået en del administrativ tid og der har været udgifter til projektets enmandssekretariat og aktiviteter. Samlet er der fra de tre kommuner investeret cirka 2 millioner kroner over 10 år. Samtidigt har projektet modtaget donationer fra eksterne fonde på cirka 9 millioner kroner, især til de mange Skjoldungeland-projekter. Enhver forretningsmand vil være misundelig på et sådant afkast. Største gevinst kommer dog når nationalparkfonden etableres. Her indbetaler staten til en start 6 millioner kroner og efterfølgende 7 millioner kroner pr år. Der er ikke krav om kommunal medfinansiering. Nationalparken vil betyde lokaløkonomisk aktivitet og muligheder for vækst og arbejdspladser. Nationalparken bliver til gavn for natur og landskab og til glæde for befolkning og erhvervsliv. Den vil gøre vore dejlige kommuner endnu mere attraktive at bo i og at besøge. Derfor yder vi i styregruppen et stort og frivilligt arbejde for sagen.

Aut. Kloakmester

Tlf.: 46 48 05 25 · Mobil 22 26 00 98

Nationalparken


20

t l e h å s g o Er du ? e r j e L d e m vild LEJRELOKALAVIS 10. JUNI / 11. JUNI 2014

Egholm Slot Kyndeløse Nordmark Nørre Hyllinge

Krabbesholm Gods Biltris Gershøj

Kyndeløse Kyndeløse Sydmark Kirke Hyllinge Åhuse Fiskerhuse

Sæby

Store Karleby

Ejby

Lille Karleby Jenslev Rye

Herslev

Lyndby

Kattinge

Uglestrup Engelerup

Torkilstrup

Kirke Sonnerup Ordrup

Lindenborg Gevninge

Såby Huse

Kornerup Kirke Saaby

Abbetved

Vester Saaby Lejre

Helvigmagle Glim

Åvang

Nørre Hvalsø Kisserup

Allerslev

Højby

Øm

Hvalsø Skov-Hastrup

Rorup

Særløse

Osted Ny Tolstrup

Skal du have en annonce med i avisens der læses i hele Lejre? -så kontakt os og hør mere om hvordan vi samarbejder!

46 48 07 70 · 20 75 08 08 · info@lejrelokalavis.dk · www.lejrelokalavis.dk

Lejre lokalavis uge 24 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you