Page 1

Leerlijn 'Werken met vrije teksten'

Inhoud

Schrijfvaardigheden

Leesvaardigheden

Taalbeschouwing

Spelling

Handschrift

ontluikende geletterdheid

beginnende geletterdheid

1. interesse en plezier hebben in tekenen 2. tekenen en betekenis geven aan de tekening (imiterend) 3. tekenen en betekenis geven aan de tekening (vasthoudend) 4. object tekenen en benoemen (leerkracht schrijft) 5. situatie tekenen en benoemen (leerkracht schrijft) 6. idem en eigen krabbels (leerkracht 'her'schrijft) 7. verhaal (ev. in strip) tekenen en vertellen (leerkracht schrijft)

Vanuit vertellen (in de ronde) over belevenissen + gevoelens

Idem + meningen en argumenten

Verschillende tekstsoorten: verslag, verhaal, brief, gedicht, ...

8. verhaal (ev. in strip) tekenen, vertellen en na'schrijven' (*) 9. idem en sommige woorden zelf 'schrijven' (*) 10. verhaal (ev. in strip) tekenen en tekst zelf 'schrijven' (*) 11. tekst zelf 'schrijven' (*) en nadien illustreren

12. tekst zelfstandig schrijven in handschrift met titel en nadien illustreren 13. ontwerpversie tekst schrijven met driedeling tekst (begin, midden, slot), nadien (na leeshoek en tekstenronde) netversie en illustreren 14. tekstplan met woordspin + idem

15. tekstplan met geordende staakwoorden (gebruik van alinea's)+ idem

Bewust zijn van het feit dat schriftelijke boodschappen kunnen gelezen worden (voorlezen verhalen en bijschriften vrije teksten in tekstenronde).

Idem + kinderen 'lezen' teksten voor (met hulp)

Teksten lezen in de leeshoek (zie leerlijn leeshoek)

idem

Gesprek over de inhoud in de tekstenronde

Idem + voorlezen in de tekstenronde (zie leerlijn tekstenronde)

Bewust zijn van het feit dat we klanken, woorden en zinnen gebruiken.

Idem + er bestaan taalregels voor spelling en zinsbouw

Vanuit de tekstenronde: zie leerlijn tekstenronde

idem

Ontdekking: letters, woorden, tekeningen, pictogrammen hebben (verschillende) betekenissen.

Idem + woorden krijgen echt betekenis in een zin Vanuit de functionaliteit voor de spelling: zie leerlijn spellingscontrolekaart

idem

Oefenen handschrift

Ontwikkeling eigen leesbaar handschrift

Werken met schrijfbladen (zie bijlage)

Tempo verhogen

Onderscheid maken tussen fictie en non-fictie.

We schrijven van links naar rechts en van boven naar naar onder

Van schrijfdans over schrijfmotorische oefeningen naar cursorische lettervormen

Van krabbels naar schrijfdans

Aandacht voor netheid

Lay-out Illustratie ICT

Spelenderwijs computer verkennen

gevorderde geletterdheid

geoefende geletterdheid

Aandacht voor bladspiegel en esthetiek

Integratie tekening en tekst

Tekening of druktechniek bij tekst

Idem + scans en foto's

Idem + typen oefenen

Idem + correcties aanbrengen

Teksten in WORD typen en opmaken

Integratie tekening en digitale tekst

Document openen, knippen, plakken, opslaan in map, sluiten

Idem + scans en foto's opnemen en invoegen

Stefaan D'Hondt (naar 'Dat's andere taal', Freinetbeweging en Jenaplanfederatie Nederland)


Leerlijn 'Werken met vrije teksten'

Stefaan D'Hondt (naar 'Dat's andere taal', Freinetbeweging en Jenaplanfederatie Nederland)

test  

test