Page 1

DIE WIEDERHOLUNG DER KENNTNISSE – KAPITEL 10 I.

Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze.

1. Der Opa spielt mit ................. Enkelkindern im Garten. 2. Sie arbeitet mit ................ Schwester zusammen. 3. Robert, wie heißen .................... Eltern? 4. In ............. Freizeit spielt Robert Fußball. 5. Marie geht mit ............ Freund ins Kino. II.

Co potrzebują te osoby? Uzupełnij.

Przykład: Rita möchte in einem Orchester spielen.  Sie braucht ihre Klarinette. 1.  Sebastian  möchte fotografieren. 2.  Kasia  möchte zu Marek fahren. 3.  Robert  möchte Fußball spielen. III.

Odpowiedz na pytania używając zaimków osobowych. 1. Siehst du heute Marek in der Schule? Ja, ............................ 2. Gehst du mit Rita aus?  Ja, .................................... 3. Gehört der Ball dir? Ja, .................................... 4. Rufst du mich an? Ja, .................... 5. Wem gehört die Klarinette? Rita? Ja, ..............................

II.

Odpowiedz na pytania używając tylko zaimków osobowych 1. Gibst du deinem Bruder dein Handy? Nein, ................................ 2. Bringst du Donald dein Deutschbuch? Ja, ............. 3. Zeigt er seiner Freundin aus Berlin die Stadt? Ja, ............... 4. Kocht die Mutter ihrem Kind das Mittagessen? Nein, ........................... 5. Repariert Adam der Nachbarin (sąsiadka) das Radio? Ja, ....................

III.

Przetłumacz na język niemiecki. 1. Adam, co robisz w wolnym czasie? W wolnym czasie surfuję w internecie. 2. Do kogo należy ten laptop? Floriana? Nie, to nie jest jego laptop. 3. Co sądzisz o Lenie? Uważam, że jest zarozumiała i nudna. 4. Z kim wychodzisz wieczorem? Wychodzę z moimi przyjaciółmi. Idziemy do kina. 5. Kogo zapraszasz na urodziny? Marka? Tak, zapraszam go. On jest towarzyski i dowcipny.


IV.

Napisz list do koleżanki lub kolegi z Berlina, w którym przedstawisz nowego kolegę/ koleżankę  ze szkoły. (Napisz o zainteresowaniach, cechach osobowości, wyglądzie, planach na przyszłość).

Niemiecki  

Powtórka do sprawdzianu