Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Zasiedmiogórogród, dn. 23.06.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 25.03.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Klaudia Pniak

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Tłumaczenie pisemne ENG->POL, 175319 słów 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4382,98 EUR 2. Kwota uzysku: 2191,49 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2191,49 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 394,47 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3988,51 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem euro i pięćdziesiąt jeden centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Przykładowy rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu dla Klienta, ze stawką brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Advertisement