Page 1

Analiza koszt贸w eksploatacjiszambo, oczyszczalnia, kanalizacja

Klaudia Augustyniak Aquatechnika


Porównanie kosztów eksploatacyjnych szamba, POŚ i kanalizacji. Celem naszego testu było porównanie kosztów związanych z eksploatacją szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zbiorczej przez 4 osobową rodzinę. Analiza kosztów przeprowadzona była przez okres 10 lat użytkowania. W analizie uwzględniono koszty instalacji, na które składa się zakup zbiornika, a także montaż. Wszystkie ceny są uśrednionymi cenami brutto i nie brano pod uwagę inflacji. Podczas badań przyjęliśmy pewne średnie założenia: - średnio jedna osoba w ciągu doby produkuje 150 l ścieków, - koszt wywozu nieczystości 10m3 to 150zł, - cena prądu to 0,2863zł za jedną kWh, - pobór prądu przez urządzenie jest zgodny z wytycznymi podanymi przez producenta i średnio wynosi 170 kWh, - koszt odprowadzenia ścieków do kanalizacji to 6,53zł, - koszt przyłącza kanalizacyjnego (prosty odcinek z jedną studzienką) to 7380zł, - cena preparatów, które stosujemy przy użytkowaniu oczyszczalni to 21zł za opakowanie, które starcza na rok, - cena preparatu, który musimy zastosować podczas rozruchu oczyszczalni to 30zł.

Analiza kosztów eksploatacji szamba, POŚ, kanalizacji Koszt całkowity

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Szambo

0 1

2

3

4

5

6

7

Lata użytkowania Wykres 1. Analiza kosztów całkowitych w przeciągu 10 lat.

8

9

10

POŚ Kanalizacja


Dzięki uzyskanym danym widzimy rozpiętość cenową pomiędzy szambem, przydomową oczyszczalnią ścieków, a kanalizacją. Po okresie 10 letniego użytkowania najtańszym rozwiązaniem jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Roczne koszty użytkowania POŚ są najniższe, jednak koszt inwestycyjny jest najwyższy. POŚ w stosunku do zaproponowanych rozwiązań alternatywnych jest korzystniejsza niż szambo (już po dwóch latach eksploatacji) czy kanalizacja zbiorcza. Najdroższym rozwiązaniem jest szambo. Koszty instalacyjne są stosunkowo nieduże spośród zaproponowanych rozwiązań, jednak koszty eksploatacyjne są najwyższe! W ciągu 10 lat użytkowania szamba wydamy przeszło 34tys. zł! Odprowadzanie ścieków do kanalizacji zbiorczej kształtuje się nieco korzystniej niż eksploatacja szamba. Koszty inwestycyjne (przyłącze kanalizacyjne) są najniższe spośród zaproponowanych rozwiązań. Cena wyprodukowanych ścieków wg. portalu www.cena-wody.pl w różnych regionach Polski waha się od 2,05zł/m3 do 34,27zł/m3 ścieków. W związku z tym koszty eksploatacyjne kanalizacji w Państwa domach będą niższe lub wyższe w zależności od regionu w którym mieszkamy. Koszty inwestycyjne Betonowe 10m3 4059zł Montaż 6765zł POŚ Zbiornik ZBS4C 10332zł Montaż 4305zł Rozruch 30zł Kanalizacja Przyłącze 7380zł Szambo

Σ

Roczne koszty eksploatacyjne

10824zł Wywóz nieczystości 16∙150zł=2400zł 14667zł Wywóz nieczystości 150zł Profilaktyka 21zł Prąd 50zł 7380zł

Σ

Koszt po 1 roku 2400zł 13224zł

221zł

Koszt po 10 latach 34824zł

14888zł 16877zł

4os∙0,15l∙30dni∙6,53zł=117zł 1404zł 8786zł 117zł∙12m-c=1404zł

21420zł

Tabela 1. Przedstawienie składników kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Coraz częściej spotykam się z pytaniem: „Co z moją POŚ w momencie budowy kanalizacji zbiorczej?” Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli posiadamy sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków, nie mamy obowiązku przyłączenia się. Art.5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Koszty eksploatacji szamba, oczyszczalni, kanalizacji.  

Koszty eksploatacji szamba, POŚ, kanalizacji przez rodzinę 4 osobową.