Issuu on Google+

11

Pr oj ek tpr omena dypr z yoc ea ni e Pr a i adeMi r a , Por t uga l i a

Wi z ua l i z a c j e

Powi er z c hni apr oj ek t owa negot er enu2. 2ha Opi spr oj ek t u

Wi z ua l i z a c j e

Wi z ua l i z a c j epr z eds t a wi a j ąpr oj ek tz a gos poda r owni aa l ej i s pa c er owej pr z yoc ea ni e . Cel em pr oj ek t uby ł os t wor z eni emi ej s c az a r ównodos pa c er owa ni aj a ki upr a wi a ni a s por t ów. Pr omena depodz i el ononadwi es t r ef y . Pi er ws z azni c ht os t r ef adl ar uc hu pi es z ego, gdz i ez na j dz i emygeomet r y c z ns i edz i s k a, as a mana wi er z c hni amaw s obi epodś wi et l onepa s yc opowoduj ewi ęk s z ąt r a k c y j noś ćna wi er z c hni . Pi er ws z ą s t r onęoddr ugi ejoddz i el amur ekzk a mi eni a , k t ór ywgór nej c z eś ć i pr z y pomi na f a l ena wi ą z uj ą cdomi ej s c a . Podr ugi ej s t r oni ez a pr oj ek t owa nyz os t a ł pa sdl ar uc hu r ower owego, gdz i er ówni eżdz i ec i ma j ąmoż l i woś ćj a z dynahul a j noga c hc z yt eż r ol k a c h. J es tt ur ówni eżmi ej s c edl aos óbbi ega j ą c y c h. Ca ł oś ćpr oj ek t uz os t a ł a z a pr oj ek t owa nawpr os t yk s z t a ł t a c hor a zf or ma c h.

11


11_