Yeti 58

Page 1

r de knoppen

zen, n,, ler leren, leren erren reen en n,, la llachen, achen, ac ccheen en n, lezen, eze zeeen, en n leren, n, ler ere er re lachen, lezen, leren, lachen, lezen, leren, er lachen, lezen, leren, lachen,, llezen, leren, lachen, lezen, leren, lachen, h leze

8

’t Is

de je nooit durf

te: all

Verschrikkelijk bloeiboek april 2008 - 58

dat klopt!

GRATIS : LIEFDESTIPS

het Bang van

r? middelbaa

e Meet je or p ivé-factor pr

Tel de groe mieren en wne het mierenhotinel

Ik ben je vader!

Prijzen voor meisjes én jongens ZO MAAK JE HET AAN! Is dit je vader? Doe de test!!

YETI KLOPT


sommeer dan anderen, en ig m m So . nt le ta jn telt Iedereen heeft zo zi ze maand uit Kortrijk de n va s la tik Ye De bokmige heel bijzonder. talenten. Welke twee de en ill ch rs ve n aagt: tien tieners en nege wat ze doen? Yeti vr ze en do m ro aa W ? je ze? sen tegen elkaar op 3 Waarom beoefen y? bb ho je is at W 2 1 Wat is jouw talent?

Yeti 58 -

2

T N E L A T W JOU Kijk ? en ch la e t er lt va t a W je hett snel op p.20, dan weet “Bokse

Muhamet:

“Ik spreek nauw elijks Nederland s, maar ik werk eraa n! Ik klop het er we l in, haha. De taal va n de sport, daar zij n gelukkig geen wo orden voor nodig. ”

teken hie r jjo ouw talen t

Arbi

n trainin is hard werk g. Maa en: lop r ik be leden n er do en, touwtje naar B sprin l op elg “Nede rla ands le ië en zit nu .” Arbi kwam gen, krachtAli is m al een er je n twee ja ja ie ij a steken n grote voo t alleen op s ar bij de bo r gerbeeld k c alss een s h clu ool,l hé : be bij. Da . Moha b. t wil ik wegen als m ed e later o ok kun en vlinder e n nen.”

Stijn:

machine, podium “Gitaarheld, rock ik r aa m , nog niet beest? Voorlopig lopig studeer ik or Vo heb ambitie. mijn rockband richt klassieke muziek, l op.” ik volgend jaar we

Ouliana:

“In ballet kan ikk streven naar perfectie. Elke bewegi eging ng moet tot in de puntjes afgewerkt zijn zijn. Bewegen op muziek vind ik een droom. Pas-dechat, hopla!”

p5: wat d oen tieners? p18: zo m aak je he t aan p23: klaa het midder voor lbaar? minitest p21: yeti privé

Y

Keita:

“Ee Een n droge dag is een ve verloren dag ag.. Zwemmers ontwik ikkelen al h hun spie i ren. In de zwemclub peppen we elkaar op.“ Jouw foto op deze pagina? Mail naar talent@yeti.be of schrijf naar: Yeti - talent van - Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel en vertel alles over je kunnen. Vergeet je naam, school en klas niet te vermelden.

tn hou e e s i nt it de trume mooi! U ij. s n i t elrie pm linkt dubb ikkeld? K t wacht o d f e i l ge ew kes “Mijn Klinkt ing mfonieor . y r s e blaz eti. Het me!” Y o weg, t, here I c e n i r Kla

Tim:


3 - Yeti 58

WIE WIL OVERLEVEN IN EEN DE KLAS KAN NIET ZONDER PAPIEREN VLIEGTUIG EN AFWEERGESCHUT. WELK VLIEGTUIG HOORT BIJ WELK OPENGEVOUWEN BLAD?

Milan:

Minh Tam:

-liefde ver“Ik heb een haat viool. Het houding met deze ig instrument, httig ch is een prac de kriebels maar ik krijg er t me om te van. Wie overtuig blijven spelen?”

elheid. En een team“Hockey is tactiek. En sn y. En ... gewoonweg sport. En een zweethobb ploeg? Die wacht tot keiplezant. De nationale iew ;-).” ik klaar ben met dit interv

n het internet Q De verschrikke lijke rode knop Q De antwoorden van Jos Beulaerts Q Het geheim van Kleine Brogel Q De schokkende Yeti-dvd Q Tien manieren om koeien te aaien Q Kinky en Cosy-fi lmpjes Q Het geheim van Dash Mega Perls

Yasmine:

GA NAAR kruis aan WWW.YETI.BE : EN ONTDEK ER Q De achterkant va

“Ik ben o nder de in druk van bewonde k r de man ier waaro oningin Fabiolla. Ik gaat. Ikk v p ze met ind haar mensen o een voorb Later ope mee n ik een F abiola-mu ld van een mens . seum.”

Amber:

s Daarom hou ik s’. “Piano betekent ‘zachtje n er mijn gevoevan dit instrument. Ik ka heb? Wie weet. Ik ijt. Of ik talent h nss in kwijt llen en. Plink ploink.” wil eerst nog veel oefen


Yeti 58 -

M M M

4

%

. *9 3& # * ,. 0 )* 5& * $4 )*? 45

$% % K ! % % % MM M $ % $

.*

8

3 2*

*

) .3

.* 3 ) * 8 *3 ?./3 2 29* . 7:

2 .* 9 ) *3 && *7 841) ) .3 3) Â? 018 0. Â? Â? Â? & -9*3 ( ;*

9 2* 8 '* * . 3 ) )8 7* 9 &. * * .3) 2

07)*3 <4

) *3

*3 1/4 3 . Â? 2 2* )74 , )&

*3 38 * 2 9 *3 *73* 4 9 .1/ 2 45 .3 K ., ? '*

.*

) *3

8

*3

) 2

7 1/& . 25*3 81&

*3 ; 7 *7 89 <&9* * . ) 3 *3 0 && 8 *3 * 2 ,*'7 Â? 7 4 )4 3 8* *3 3 * 2 3 2 0&2 * 4 .1/ -&&7 2 -:3 ).*

*3

9 4*

* ). 3 3 * * 38 *3) * 2 7? *3 * ;* 4 / .1 8›/ | 2 82 3 **

.*

) *3 8 *3 2 &:94 3 4* .1/ **3 2 3 *3 . ) 7./


5 - Yeti 58

*3 38 3 * 2 9* *3 ( ?.9 4 .1/ < 2 )* || 45 ).*

* ). *3 3 7* &1 )* :.93 . ) 0 *3 <&& 4 0 1/ 2. *3 || 0&99 3:

*7 3, 4 3 / 3 7* *7;* * .3).* 89 0 ) 3 )&

* *3 ). 47) 3 * 38 3) < * 2 4* *3 ,*? 4 .1/ 4+ 23*3 * ?4

3 7* * 3) 0. ?./3 3 ) 4* .1/ 7;4* 2 * | 43) ).*

.* ) *3 38 30*3 * 2 7. *3 /* ) 4 .1/ &&9 2 (41 3 **

* .& ). &1&7 3 * *7 3 2 ) & 3 0. *3 & | 7; 89*

3 9* * 4 2 0*3 * . & 3 3 ) ,*7 8* * 3 * *3 *7 9* 3) 9*3 3 2 ?.99 . * 0 4 * 3 .1/ )* 9; 4* &&3 2 / 1 . 7 2 3 42 ;44 | 70* ).* <*

.*

.* ) *3 *7 )*3 ) .3 47 0 3 < | 47* ' ,*

) *3

8 *3 3 2 ./ 3 4* -9 ? / 1 . ( 2 1: | )* ; 45

*

* 38 * 3 2 5*1* 1 8 9'& * ;4

. 3 )


Yeti 58 -

6

Mooiste stem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Brussel. Maak kans op 4 filmtickets!! Beste chocomelk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leukste stad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knip uit en stuur vóór 2 mei op naar: Yeti – Vliegtoets Lekkerste snoep: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Koning Albert II-laan 15 –

Doe de Vliegtoets en win.

Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Word Vliegentemmer. . . . . . . . . . .

Deze maand kom Amber uit de Yeten alle tips van een Gelukkige Gek iklas. Amber is cultuurbeest ontdekko. Ze heeft haar test op www.yeti.be t met de cultuur/cultuurtest

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e rter langs d ij o p e r ti e Y b eurt voor d vliegt de Elke maan tijd-tips. Je tijd sch jij volgende beste vrije liegjemee.be - Wil aartje naar: op www.v liegreporter zijjn? K g Albert IIkeer de V egreporter – Koninl waarom. Yeti – Vli 1210 Brussel. Verte laan 15 –

? E E M J E G E I L V 1

UITTIP

HO H OL LDE LD DE ER R DE BO BOL LD DER ER “In Ko “I ort rtri tri rijijk jk kan an jje e ee een Ho Hold der erde de d eBo B ld lde errto och cht ma m ak ke en en. n. Je b be ezoek zo oe ek kt de de sta tad d al also so of he et 13 302 02 is. D is De e midde id dd de ele leeu euwe wen n ko kome me en ev even en tot leen eve v en. n. Op ou oude de per e ka kame me m ent nten en n kri r jg jg jje e op pdrrrac d ac cht hten e zod zod dat at je we weet e waa aarr je e hee een mo oe ett. Met ee Me een bo bold bold ld der errka erka kar ar trrek ek je na n ar a allller lller erle erle ei ou oud de de ge g ebo bouw uwen en.. Op en Op het e ein inde in de d e zijjn we we tot ot rid dd de er ge g es slllag ag a gen en. To on nk k.

2

EETTIP

SN S NOE OEPT PTAA PTAA AART AART RT ““O Oo oiit wi wilil ik ik een ns zzo o’n n taa aartt waa aart aaru rruit it iiem it eman e em an nd te voo te orsch rs sch c ijiijn n spri spri sp ring ngt gt me met ee met een en ca cade cade deau d eau u. N Nu u be b en ik k al he heel eel el geluk eluk el kk kiig m me et ee en sn noe oep oep p-tta aarrt. t. Spi pira raal allv alvo vo orm mig ige e lo ollly’s, y’s, y’ s roo ood en en w wit iitt gekl ge kleur eu urd rde zzu uur u st stokke stok ok kke ken, n sma n, mart art rtie ies s in n alllle le klleu k ure r n, n zoe oete tte e sliier errte ten in ten te in ro oo od en b bla lauw la uw w, ffe e e kauw elle ka auwgo uw wgomb gomb go mba allle en… n… er mo moet vee e l op p de taa de a rtt. Ik I wili een ta aa artt m met ver es er sc chillen e de e ve v erd die iepi iepi ping ngen en. N Nu u!”” u!”


7 - Yeti 58

e il jij volgend r: Yeti W er rt o p re De vlieg rter zijn? Kaartje naa repo an 15 – d keer e Vlieg er – Koning Albert II-la – VliegreportBrussel. Vertel waarom. 1210

6

IP MUSEUMT

IEUZZZ IO CURIE STUDIO p- en nip kn ge met k ig ijjn eigen heili ktt k

M ““M en, lijijk ke stek k ar st n elka rk iin plakwerk cht.. Het muach ke opdra kt me een leuke el maakt usse in Brru n eum Bozar e se s re r e d n i je voor ki kje oekj n e een bezo s se d i id g saaiie een sa pannend. G p sp s o n e ingen ei doedin lerrlle ” . maar alllle s e j k kj iale boe ciia spec in sp drachten in

5

FILMTIP

BU B U UDA DASC DA COO OO P ““IIk b be en dol do ol op p lekk ek kke kere ere re ch ho oco ome mellk k en e n fi filllms ms me ms ett een en n goe oed ve oed erh rhaal aal in aa in. D De e Buda Buda Bu d sc scoo o p is een en fi fillmza mzaa mz aal in in h het et c cul ulul tuur tu urce cent cent ntru ru um van Kortrijk waar je j die e 2 di d ngen ng n gen e viin ndt dt. Mi Mijn jn oud uder der ers ne neme eme men miijij v m va aak ak m me ee. Za Zalililig! g” g!

3

MUZIEKTIP

JAM JA ME ES BL LUNT UN T UN ““IIk ka kan niet niie ett alllles les e mee eezi zing zi ge en n ma m aar aar ar me ett mmm mm ga gaat he ett ook. oo k Ja am mes e Blu lunt n hee nt eeft ft een en mo m ooi o e en n war a me me ste tem. tem. m Ik fant fa fant ntas asee as eer ro eer roma ma ant ntis isch is sch che be che bee beel ellde d en b en bijij die bi die lilied di edje ed jes. je s.. De De vi vide deo’ os o’ van J va Ja ame mes s Bllun nt be bekijk kiijk k ik ik op p Yo Y ou uT Tu Tu ube ub ee en nd dan a stap ik mee an e in n ‘19 1973 1 973’,, kijjk ui uitt he hett ra raam am m iin n ‘C Ca arr r y Yo You u Ho Home m ’. Zou me u ‘Y Yo ou u’rre B Be eau a ti tifu ful’ fu l ove ver er m miij ga g aa an n?” ? Ma aa ak kan ans ns o op p de cd cd ‘‘A Alll A tth he Lo Lost s S st Sou ou uls’ lss’. ’. Stu tuu urr vó óórr 2 mei een kaa aart rtje rt rtje e naar: Yeti – James na ess Blu unt – Koni niing Alb lber et III-laan 15 1 – 1210 1 B uss Br ussse sel.l

4

MODETIP

TIIP T PP P-E -EX EX Z ZO ONDER ND DER E LOG O O “Ik ve erl r ang niet naar me erk kkl ke ed dijj. Ik wilil er goe er oed d uiitzie tzziie en zo on nd der poe oede ede dert rttje es en n zalf za lfje es. s Lie ieve eve er pu puur urr natuu atu r da at dan n een e n schm sc hminkdoo o s.. V Voo o r de oo e gra ra verff ik rap k een nagel we ee el ee ens met tipp-ex. Vo oor orr ee e en ffe ees estj stjje ma m ak ik me ext x ra a moo ooi. i.”


Yeti 58 -

8


9 - Yeti 58

PUBER BIJT PONY

Ik teken, schilder en knutsel dolgraag. Toen we op een dag voorbij de tekenacademie reden, riep ik: “Stop! Hier wil ik naartoe!” Mama schreef me in. Zo simpel gaat het soms.

Wat doe jij om je talent te ontwikkelen?

Ik ben een ‘Pietje precies’. Alles moet netjes in orde zijn. Dat komt omdat ik het sterrenbeeld ‘maagd’ heb, zegt papa. Ik hou wel van orde. Zeker in mijn knutseldozen.

Vind jij overzicht en orde belangrijk in je kamer? Waarom?

Wat mag bij je grootouders wel en thuis niet?

Na schooltijd vangen mijn grootouders me op. Ik blijf dolgraag bij hen. Ik verzorg de parkiet en de vissen, maak mijn huiswerk en smul van bomma’s kookkunst. Ik ben hun knuffel, haha.

Ik ben thuis enig kind. Mijn ouders moeten vaak met me spelen, haha. Gelukkig heb ik hen verslaafd gekregen aan mijn gezelschapsspelletjes.

Wat doe jij om je ouders mee aan tafel te krijgen? Deze kant van de koelkast is helemaal voor mij. Hier hang ik dingen gezien mogen worden. die op Afhankelijk van waar ik mee bezig ben, verandert het wel. Ik vind het fijn als mensen naar mijn werkjes kijken.

Toon jij graag je werk? Waarom wel/niet? Ik ga graag naar de bibliotheek. Ik vind het een ongelooflijke uitvinding. Het is hier ook best gezellig. Soms vergeet ik de tijd en moet ik achteraf naar huis hollen!

Ben jij een boek - ontlener of een - koper? Allebei? Waarom?

Ik ben een griezelkous. Geef mij maar een boek van Paul van Loon. Ik neem de Griezelbus in mijn griezelbed. Of ik goed in slaap raak? Ja hoor. En leve de nachtmerries.

Ga jij soms anders denken of je anders gedragen na het lezen van een boek? Waarom? Ik kan niet zonder mijn knuffels. Deze hier is mijn lievelingsknuffel, ik heb het ding al heel mijn leven. Ooit laat ik hem misschien links liggen. Ooit

Waarom slaap/sliep jij met een knuffel? Het is toch maar een ding?

Fantasie is heel belangrijk in mijn tekenwerk. Fantasie is nodig om te kunnen spelen. Fantasie is nodig om je in een boek in te leven. Fantasie is fantastisch! Ik zou niet zonder kunnen.

Waar dagdroom jij graag over? Waarom?


Yeti 58 -

10

Vraag het aan Alle beantwoorde vragen en brieven vind je ook op www.yeti.be

Lisa

; PI=BN?H DIHA?H A?> H ? #$E? B?S< P ;H'GCM ? N H ? G H ? A L I PLC?H ?H ;<;CD ?F P;H GCDH <?MN?

MH Q;M ?L ;F IG>;N BCD ?Q?;H @ O D ? ?F >;N

M PI ? A B?N MF;;H HFCDE B?< CE HIA B?N TIO QCFF?H G;;L ?CA? I>L; CE E;H N?LOA >QCHA GI?N CE B?G T FM CE G? H C?N <?N?L <? B?< HIA EFIJJ?H ?H MJ?=C;F? G??MN?L $E CE H;;L ? N?H P;H >? PCD@ # ?FJ PC?L <?OL

tips van lisa

oneerlijk behandeld? 02-552 98 00

kinderrechten@ e vlaamsparlement.be .be ten ech err www.kind onden: Rechten van jongeren worden overal gesch op school, thuis, in je sportclub, in je buurt... Maak je dat ook mee? Contacteer dan het e htennrechte Kinderrec sariaaat.t. miissaria mmis com comm

t! Lisa spreek nden zo verdedigt! Maar er zijn

vrie de jonKnap dat je je doen. Kan je te t a d m o n re Als hij in je andere manie zo boos bent? je m ro a a w n robeer gen vertelle boos wordt, p je t a d t rk e m je buurt komt en ontspannen. te t je dan eers ls de m te praten: a o t n e m o m d oe 1) Kies een g is en alleen. st jongen ru ig precies wilt na over wat je d n a rh o vo p 2) Denk o zeggen. : Ik ben JIJ voelt. Zeg t a w r ve o t a 3) Pra bt mijn vriend he boos omdat je t e en g niet: Jij ben geslagen. Ze ambetanterik. ig doet, ga zie. Als hij last ru n e e g k a a 4) M g. je j gewoon we

Lisa Simpson lijkt jkt sterk op haar ouders. Van haar mama erfde ze gezond verstand, haar wil l om goed te doen voor anderen nderen en werklust. Van haar aar papa erfde ze enkel de familienaam. milienaam.

t


11 - Yeti 58

Dit is de enige echte Ye Yet ti-helprubriek voor tieners in nood . Elke maand beantwoordt Lisa jo uw v vr ragen.

?MN? 'CM; (CDH <LI?L >I?N TCDH <?MN HC?N IJ

Lisa spreekt! Mijn broer Bart doet het ook niet goed op school. Hij haalt kattenkwaad uit en daar draai ik mee voor op. (Het voelt zo oneerlijk!). Jij en ik doen ons best op school, maar onze broers krijgen alle aandacht. Er zit maar 1 ding op: laat jezelf horen!

s tip n va a lis

1) Vertel kalm aan je ouders hoe je je vvoelt en wat jij nodig hebt. 2) Geef je ouders de tijd om te begrijpen grijp wat je wilt. 3) Bereid het gesprek goed voor. Hoe Ber lang per dag wil jij op de computer? Vraag Vraa aan je klasgenoten hoe lang zij mogen.

Lisa spreekt! Vroeger was ik ook niet popu lair. Ik ben een beetje anders dan de anderen. Mijn klasgenootjes den ken alleen maar aan touwtjesp ringen. Ik speel saxofoon en lees bo eken. Vroeger probeerde ik net als hen te zijn om toch maar populair te zijn. Dat luk te niet. Nu ben ik gew oon mezelf en weet je wat? Nu vin den ze me wel leuk. 1) Denk niet teveel na over ‘po pulair zijn’. Blijf vooral jezelf. 2) Zoek een paar vrienden wa ar je je fijn bij voelt. 3) Begin met een nieuw spe lletje op de speelplaats. Wacht nie t op anderen om je te amuseren.

tip vans lisa

“Soms denk ik dat ik geadopteerd ben.�

n JE terech15,t met JE probleem! HEy! HIeR hetka Praten? Bel gratis de Kinderaan Lisa - Yeti - Koning Albert II -laan

brief naar: Vraag Stuur een b Brussel of mail naar help@yeti.be Vermeld je adres en telefoon1210 Bruss J inzending wordt vertrouwelijk behandeld. Lisa zit met nummer. Je sychologe Marjan Gerarts en de Kinderrechtencommissaris kinderpsyc saxo onklas. in de saxofo brieven en mails worden een beetje ingekort om op deze bladzijde te (Sommige brie

passen)

en Jongerentelefoon op nummer 102. Bellen kan elke dag van 16u tot 22u, behalve op zondag.

100% Echte mails – 100% Echte antwoorden

M=BIIF ?H TCN PIILNOL?H> IJ >? J= ;;LIG B?<<?H GCDH IO>?LM ??H IO>?LFCDE NI?TC=BN IJ >? J= A?T?N ?H EOHH?H Q? ?L G;;L ??H B;F@ OOL IJ $E PCH> B?N HC?N ??LFCDE >;N CE >;;L>IIL G?? A?MNL;@N QIL> $E >I? GCDH <?MN PIIL M=BIIF G;;L C?>?L??H CM PIILN OL?H> G?N GCDH <LI?L <?TCA H >;H J?MN BCD GCD IIE HIA 2;N GI?N CE >I?H 'CM;

'C?@MN? 'CM;

$E <?H HC?N JIJOF;CL G;;L CE QCF >;N TI AL;;A Q? F TCD H (CDH BOFJDO@ T?AN >;N PLC?H>?H B?<<?H PIF>I?H>? CM A?FCDE I@ FC?AN T? #??@N T?


Doe de

Yeti 58 Glow in the dark !

12

1 Er stort een ruimteschip neer op de oerwoudplaneet waar je woont. Wat doe je met de sympathieke piloot? a. Je neemt hem in huis, wordt smoorverliefd en vindt alles leuk wat hij leuk vindt. b. Na een leuke babbel help je hem weer op weg zodat hij de wereld kan gaan redden. c. Je nodigt hem uit om te komen eten, maar je beste vriend vindt de piloot niet leuk. Je zet de arme man weer buiten. d. Je roept de thuisbasis op en vraagt eerst om instructies.

Geen Gee en e n zin in duisternis? duiste ternis? Yeti zorgt voor v een rasechte rasecht hte lightsaber! lightsabe ber! Stuur v贸贸r 2 mei me een brief naar Yeti Y - Star Warss Koning Albert ert II-Laan 15 - 1210 Brussel en vertel op welke knotsgekke planeet jij woont!

2 Je moet het ruimteschip van een gevangen genomen smokkelaar bewaken. Wat doe je? a. Je blijft netjes op dezelfde plaats staan zoals je is bevolen. Je droomt van een zonnig strand en blauwe lucht. b. Was de gevangene wel een echte smokkelaar? Je gaat op onderzoek. c. Je voelt aan je kleine teen dat dit fout zit. Die smokkelaar moet bevrijd worden. Je haalt je lightsaber boven en verlaat je post. d. Waarom moet dat schip bewaakt worden? Niemand zal het stelen, de sleutels zitten er niet op! Je wandelt weg.

5-8 Stormptrooper TK-421 Je ziet er net hetzelfde uit als alle anderen in dat blinkende witte harnas. Je doet wat je vrienden je zeggen en je stelt geen vragen. Breek uit jezelf!

Bereken je score 1. a=3 b=4 c=2 d=1 2. a=1 b=3 c=4 d=2 3. a=4 b=1 c=3 d=2 4. a=2 b=3 c=1 d=4 5. a=2 b=3 c=1 d=4

9-12 Anakin Skywalker Je bent slim en leergierig, maar mooipraters brengen je het hoofd op hol. Ze zorgen ervoor dat jij toch doet wat zij willen.


13 - Yeti 58

test! 4

3

J doet mee aan een Je podrace. Wat zet je in op je overwinning?

Er is ruzie tussen je vrienden. Één van hen vraagt je om haar kant te kiezen. Wat doe je?

a. Je zet niets in. Je belooft vrede voor het hele heelal als de wedstrijd eerlijk verloopt b. Niets. Je zorgt er ook voor dat je niets overkomt. Je racet veilig. c. Een leuk feestje voor al je vrienden, ijs voor iedereen en een springkasteel. Als je verliest: hetzelfde, maar dan zonder springkasteel. d. De fiets van je beste vriend. Ofwel speel je hem kwijt ofwel krijgt hij een nieuwe met 457 versnellingen. Je gaat voor de eerste plaats!

a. Ze vraagt dat alleen maar omdat ze wil doen alsof jullie beste vrienden zijn, poeh. Je kiest voor de andere kant. b. Je wil geen ruzie. Je zegt dat ze het best zelf uitpraten. c. Je kiest voor haar. Als een week later iemand anders vraagt om samen te spannen, doe je dat ook. d. Je haalt al je vrienden bij elkaar en laat ze even uitrazen. Je legt uit waarom iedereen een beetje gelijk heeft.

13-16 Koningin Amidala Je bent een goede vriendin. Je bent verantwoordelijk en anderen kunnen op je rekenen. Maar je kan niet van iedereen de beste vriend zijn. Kijk uit voor slijmerds!

5 Jij en je drie beste vrienden zijn gevangen genomen. Jullie worden door mensenetende monsters verslonden in een arena vol joelend publiek. Hellluuupppp! a. Je houdt je lightsaber in de aanslag en plant een spectaculaire ontsnapping. Je wordt vast de held van de dag! b. Je spreekt af om samen te werken met je vrienden. Alleen lukt het je nooit. Maar met z’n vieren? Wie weet. c. Je roept om je mama. Twee keer. Dan wordt je opgegeten. d. Er zitten heel wat van je vrienden verstopt tussen het publiek. Ze zaaien verwarring en bevrijden jullie. Feest!

17-20 Yoda Yo! Jij bent een Jedi Master. Je helpt je vrienden en maakt het gezellig. Je voelt je soms wel wat alleen, iedereen rekent altijd op jou. Leun zelf ook eens op je vrienden!


nog kocht ik op e-baai dag een stevige goeden ro. voor maar 3,30 eu ch!� Spotgoedkoop, to Hoe vaak zeg jij goedendag?

ha ai

EN EN

re g de o ne e n de om t ez eg ge n

E MORG LKE t EL oet ro gr os g Jo J

7

14

JOS ZEG

Yeti 58 -

1.

Een goedendag zet pesters buiten spel. Door ‘hoi’ te zeggen zet je je boven elke pester. Als je pestkoppen vriendelijk behandelt, gaat heel hun plan de mist in. Haha!

3.

Een goede schooldag begint e met een goedendag. Een vriendelijk dag de kou Een een “goedemorgen� kan een Na en. is mak dag mer goeden enkele graden war d. goe je reen je l Iede voe gratis. vriendelijke groet doet het op zijn of haar manier. Kies je eigen leuke manier om dag te zeggen: een eskimo-neusneus of een lieve kopstoot.

4.

?H AI?C?>;A

5?A G;;L B;;C DIM

Goedendag zeggen stopt gezeur. Je voelt je beter als je groet en een ‘hoi’ terug krijgt. Geen gezeur of geklaag meer na een stevige ‘jow’.

5.

Goedendag zeggen levert goede punten. Een leerkracht die elke morgen 20 groeten ontvangt, heeft minder stress, is ontspannen en minder streng. Straf, hĂŠ.

6.

.=BH;ONMC? BI? HI?G D? ??H BIH> TIH>?L JIN?H

(;;EN HC?N OCN BCD EIGN NI=B HC?N

2.

Van 5 tot 10 mei loopt de “Week van de G oeiedag�

Je wint altijd ndelijk zijn. vrie met dag doet den goe Een lten. sme ers je oud van den hou ers Oud eren kind efde bele die goedendag zeggen tegen bezoek of in de winkel. En tevreden ouders zeggen sneller ‘ja’.


15 - Yeti 58


8 seks en zo

J staat in je blootje in de badJe kamer en je papa komt bink nen. Een rood hoofd krijg je aln tijd op het verkeerde moment. Je lichaam reageert zo als je je ongemakkelijk voelt. Blozen kan geen kwaad. Bij meisjes staat blozen op nummer 2 in de toptien van gezondheidsklachten. Bij jongens op nummer 8. In de puberteit ben je soms onzeker en je schaamt je. Perfect normaal!!

W WAAR B BLIJVEN MIJN B BORSTEN?

KRIJG IK ZOVEEL PUISTEN ALS MIJN GROTE BROER?

Als A Al s je je n nog og n nooit ooit oo it v verliefd e li er lief efd be b bent e geweest, moeilijk om ge g ewe wees est, t iis s he het et mo m oei eilliijjk k o datt sp d da s speciale ecia ec ale le g gevoel ev vo oe el ui u uit it te t llegeg eg gen. g ge en. n H Het et iis et so oo ook ok vo v voor oo orr b bij bijna iijjna na iiedereen weer anders. een de erre een en w eer ee er a an nd de ers r . D De e e e krijgt kr k rij ijgt k kriebels rieb ri ie eb bel e s iin nz z’n ’n nb buik, uik, ui k, d de ander loopt de hele dag liedjes te zingen. De hele dag loop je met hem of haar in je hoofd. Tijdens alle lessen, tijdens het eten, voor de tv en als je je huiswerk maakt. Concentreren is maar moeilijk als je verliefd bent.

BEN IK VERLIEFD?

stellen

W WAAROM BLOOS IK ZO VEEL? B

Puistenpaniek, schurend n schaamhaar, bibberende borste jf erli tien Je . en plooibare piemels.. of t nie slaat op hol. Soms weet je alles verloopt zoals het hoort. Hier vind je alle antwoorden.

vragen die jij e t e d f r u d t nooi

kopzorgen, Roodwangen, kalverliefjes, tbessen vlinderbuiken, giechelblikken, bors

Yeti 58 -

16


Tussen je negende en je vijftiende verandert je lichaam. Jongen wordt man. Meisje wordt vrouw. Soms ben je angstig, soms twijfel je. Het is ook zo verwarrend. Eén troost: alles komt in orde. Praat erover.

IIS DE P PUBERTEIT L LEUK?

Verliefd zijn is v voor oo or bi b bijna jn na ie ieedereen anders. D De e een e n krijgt ee kr gt gt kriebels in z’n buik, de ander loopt de hele dag liedjes te zingen. De hele dag loop je met hem of haar in je hoofd. Tijdens alle lessen, tijdens het eten, voor de tv. Concentreren is maar moeilijk als je verliefd bent.

BEN IK VERLIEFD? FD?

Deze pagina kwam tot stand in samenwerking met SENSOA - De beelden komen uit de tentoonstelling ‘k zag twee beren

Hormonen zijn n de e s smsmsms jes van je lichaam. i h Z Ze zijn onzichtbaar en brengen boodschappen over. Bijvoorbeeld: je hersenen sturen een sms-je naar de borsten om te zeggen: BORSTEN GROEI! De haartjes in je oksels krijgen het bericht: HAAR GROEI!

KAN JE EN HORMONEN ZIEN?

H eerste teken van de puHet berteit is bijna altijd een groeib spurt van je lichaam. Er begint schaamhaar te groeien en je borsten veranderen. Bij de meeste tieners beginnen die veranderingen tussen de 11 en 16 jaar, bij meisjes begint de puberteit rond 10 jaar. De een is al wat vroeger dan de ander. Maak je geen zorgen.

Een jongen van zeventien en meisje van dertien zijn verliefd en willen allebei vrijen. Dat mag niet. Volgens de wet mag je pas vrijen als je beiden zestien bent.

MAG JE M V VRIJEN A ALS JE V VEERTIEN BENT?

In de puberteit wordt je huid vetter. Als er bacteriën in je poriën komen, dan gaat dat ontsteken. Puistjes kan je soms ook krijgen van teveel makeup, sigaretten of slechte voeding. Huidklachten – zoals acne – kunnen verergeren door stress. Bijna driekwart van de jongeren heeft er last van.

17 - Yeti 58


MAAK HET AAN

Yeti 58 -

18

“Ik ben stapelzot op Flora van het vijfde”, zegt Jens op de Yeti-chat. “Maar hoe moet ik het aanmaken? En hoe weet ik of zij me ziet zitten?” Soms ben je zo verliefd dat de vlinders uit je oren kruipen. En dan wil je het aanmaken. Maar hoe?

“Als je een meisje ziet zitten, moet je eerst wat aanpappen. En dan mag je het aanmaken. Met een briefje of zo, of op msn. Als een meisje naar me staart, vind ik dat raar. Mijn zus, een knap meisje, maakte het aan met Carlo en dan weer uit. Vreemd.” (Minh Tam)

Een jongen weet dat hij verliefd is wanneer... zijn Playstation hem enkele dagen niet meer interesseert.

“Mijn zus en haar vriendje zitten altijd aan mekaar te prullen. Als je verliefd bent kan je je niet concentreren. Ik vraag het aan met een briefje: ‘Hey, mijn punten zijn verminderd want ik denk de hele dag aan jou.’ En hij mag me rozen en chocolade geven. Ro-man-tisch!” (Ouliana) “Ik ben al zeker tien keer verliefd geweest. Dat kriebelt. Een meisje versieren kan je doen met bloemen, chocolade, knuffels, parfum of een lief sms’je. Mama kocht voor papa met Valentijn een Win For Life-lot. Maar hij had geen geluk, wel in de liefde. (Stijn) “Wie verliefd is, doet zotte dingen en denkt de hele tijd aan zijn lief. Je krijgt geen hap door je keel. Je ziet zo wie verliefd is: ze fietsen samen naar school, zoenen stiekem, eten van hetzelfde ijsje of hangen aan elkaars lippen. Het zelf aanmaken doe ik niet. Ik vraag een vriend om het te doen. Of via msn. (Arbi)

Verliefeden zijn is gspel vlinder

- STAPEL - VERZWANS D AANG EPAPT - VERS LINGE RD - HOTELDE BOTE L - VERKIKKE RD

Jij maakt het aan

met hem/haar omdat hij of zij:

slim is grappig is lief is goed kan praten stoer overkomt toffe kleren draagt mooie ogen heeft leuk lacht een lieve stem heeft prachtig haar heeft .......................

333 22

Spring 30 keer op en neer en denk aan die persoon. Zakt je broek af, dan hangt er liefde in de lucht.

Houd één minuut je adem in. Als er dan een vogel voorbij vliegt, houdt ze/hij van je.

Trek bloemblaadjes af en fluister: “Ze/hij houdt van me, ze/hij houdt niet van me.”

(wat is juist volgens jou?) 1

of iemand op jou is? Hoe kan je weten

VOLG ENDE REEKS? HOE MAA K JIJ HET AAN? WELK PLAATJE HOO RT NIET THUIS IN


19 - Yeti 58

Volgens de Japanse gsm-fabrikant Toshiba is het dĂŠ gsm van de toekomst, de Robo-phone. Het is een mobieltje dat je kan omvormen tot een robot, met armen en benen die bewegen. Op het scherm kan je hem zelfs verschillende gezichtjes geven. Het is een slimme telefoon die je belgedrag onthoudt en waar je zelfs tegen kan praten. Glow in the dark !

PLAAT VAN DE MAAND

Deze Chinese meisjes mogen als eerste een testritje maken in ’s werelds grootste rollercoaster in het Chimelong pretpark. Dit adembenemend stalen monster is even hoog als een flatgebouw van 38 verdiepingen en draait met een snelheid van 33 meter per seconde.


Y E T I PR I V E

Yeti 58 -

20

T VAN CURIEUZENEUZEMOSTERDPIETEN, 8 OP TIEN YETILEZERS HEEFT GEREGELD LAS HERSENPAN. KINDEREN HEBBEN RECHT DE ER OND ERS REK INB EN DS PER LUI URG GLU . WAT DOE JIJ OM JE EIGEN PLEKJE TE OP PRIVACY, GROTE MENSEN VERGETEN DAT N? BEWAKEN? RESPECTEER JIJ DAT VAN ANDERE

GRUWELIJK GEZOEN

stjes vind ik gruTIM: Al dat gekus op fee en ouders staan welijk. Mijn grootouders goeiedag,” snauerop dat ik het doe. “Zeg gekust worden. wen ze dan. Dan moet er nodig is. Ik weet niet waarom dat

NEUS VERRAADT INBREKERS! MINH TAM: Ik ruik het als iemand in mijn kamer is geweest! Da t vind ik verschrikkelijk! Er staat een televisie in mijn kamer en er lig gtt al altijd wel iemand naar te kijjken en..

De tipz von Hanz und Fritz

TIP VON FRITZ GEEF EXTREEM SLOBBERNATTE ZOENEN. VOLGENDE KEER KRIJG JE EEN HANDJE.

TIP VON FRITZ VERPLAATS DIE TELEVISIE OF VERKOOP BIOSCOOPTICKETS.

TIP VON FRITZ

C ? N PRIVACY GEEEEN G !ma TEL!! ERENs enHO N HET MI WI WIN ma je den hou er op indringer

Zij scannen je kam eren in deze Yeti. Stuur het op afstand. Tel de groene mi ti ‘Mieren’ - Koning Albert aantal vóór 2 mei naar: Ye of mail wedstrijd@yeti.be II-laan 15 - 1210 Brussel (vermeld 'Mieren’).

! GEGLUUR OVER DE MUUR

zot als iemand in de AMBER: Ik word steke Ze urtje komt gluren. Z zwemcabines over het mu d vin uis Th ! staren he moeten niet naar mijn lijf s lta oo sch pa in mijn ik het verschrikkelijk dat pa r in zoals hij het me rommelt. Hij richt mijn ka h ook niet?!? wil. Dat doe ik bij hem toc

NEEM EEN FOTOTOESTEL MEE NAAR HET KLEEDHOKJE. FLITS EN VERBLIND DE GLUURDER. TOON HET BEWIJSMATERIAAL AAN JE LEERKRACHT.

TIP VON FRITZ DRAAG OP JE MOEILIJKE MOMENTEN EEN HELM MET PRIKKELDRAAD.

DEUR DICHT! ARBI: Ik doe mijn kame rde op slot. Dan doe ik wat ik ur wi Yeti lezen bijvoorbeeld. Ze l. mogen staan roepen aan de de ur zoveel ze willen, ik doe niet open!


21 - Yeti 58

OULIANA: Mijn broers en zussen hebben altijd iets uit de badkamer nodig als ik onder de douche sta. Ook bij het huiswerk word ik steeds gestoord: ze spelen luide muziek en er wordt gevochten voor een plek aan het bureau. Ik droom van een eigen kamer. Zucht.

GEZOCHT: EIGEN PLEK PLAATS DE GEVARENDRIEHOEK UIT JE PAPA’S AUTO VOOR DE BADKAMERDEUR. OPGEPAST: WEEKDIER.

TIP VON HANZ

SCHRIJF IN JE DAGBOEK: MIJN MAMA STAAT IN YETI 58’.

TIP VON HANZ

HANG JE PRIVÉZAKEN NIET AAN DE GROTE KLOK, DAT DOET JE GROTE ZUS WEL.

MOEDER IS EEN SPION!

a leest soms in YASMINE: Mijn mam ig! Ik k versttop al mijn dagboek! Schand thuiskom ligt ik het steeds, maar als re plek. “Dat is de an n het vaak op ee gt ze dan fijntjes. toch niet zo erg,” ze llen! Het is om dood te va

PRIVACY PRIVE!

MUHAM hier nie MET: Ik sp t r Yeti. Re over. Dat is p eek specteer rivé, asjeblief mijn pri vacy .

TIP VON HANZ TIP VON HANZ LEG JE GSM OP TAFEL. JE VRIEND STUURT OP DAT MOMENT EEN BERICHTJE: 'IK VIND HET NIET FIJN DAT IEMAND ANDERS DAN JIJ DIT BERICHTJE LEEST’

TIP VON HANZ VRAAG JE OUDERS OM ÉÉN KEER PER JAAR NAAKT JE RAPPORT VAN SCHOOL TE HALEN OM DE SLEUR TE BREKEN.

GSM-GEHEIM ONTHULD ijd weKEITA: Mijn papa wil alt staat es htj ten wat er op de beric ar Da . die ik op mijn gsm ontvang krijg ik de kriebels van.

TIP VON HANZ LAAT BRIEFJES ONDER JE DEUR SCHUIVEN. BIJ VOORKEUR MET JE ZAKGELD ERIN.

ALARMEREND NAAKT! STIJN: Ik kan me niet voorstellen dat iemand de badkamer zou inkomen terwijl ik daar in mijn blootje sta. Dat doen ze bij ons thuis nooit. Ik heb mijn mama en papa nog nooooooooit naakt gezien. Ik heb er ook geen zin in. Wij respecteren elkaars privacy.

VERBODEN HOOFD! MILAN: Ik heb af en toe tijd voor mezelf nodig. Als ik va kom, of wanneer ik m n school oe ben. Dan laten ze me best met ru st. Mijn kamer is geen verboden terrein voor de anderen, mijn hoofd wel.


?

NEE

ZEG JE MENEER M MEVROUW EN MEV MEESTER TEGEN ME EN JU JUF?

GA JE OP R AA SCHOOLREIS N ? ANDERE LANDEN

NEE

HEB JE VOO ELK VAK EENR LEERKRACHT?

JA

NEE

NEE

MAG JE ENKEL NOG MET EEN RUGZAK NA AR SCHOOL KOM EN?

JA

NEE

MAG J DE TOE ROKEN I ILETTE N N?

JA

NEE

JA

JA

KRIJG MAKS!JE ?

NEE E

grote school.

hebben voor je huisdier? Maak je dan

KRIJGT ELKE K LEERLIN NG G EEN LAPTOP?

test en ontdek of je klaar bent voor de

middelbare school zit? Zal je nog tijd

gevaarlijke schoolreizen en heb je in

elke klas een drankautomaat? Doe de

Hoe ziet de wereld eruit als jij in de

JA

JA

MEER HAAR IN HET MIDDELBAAR

Yeti 58 -

22


JA

JA

kijk snel op d achterka e nt!

NEE

NEE

VOOR MOET JE E LES K BIJNA EL OK A AL VAN LESL ZEN? VERHUI

NEE

HEEFT ELKE LEERKRACHT EEN BIJNA AM?

JA

NEE

JA

BEL VADER OP P. 12

kijk snel op d achterka e nt!

ELKE HEB JEEEN DAG S? TOET

JA

KAN JE ELKE MIDDAG HAMBURGERS EN FRIET KOPEN?

IS ER LEERLING EEN ENRA AD ?

NEE

JA

NEE

(DEZE MIERE N OOK!) ??

MAG JE DE TIJDENS ET PAUZE NI MEER SPELEN?

JA

NEE

JA

NEE

JA

KAN JE AL VANAF 15 JA AR DEELTIJDS GA AN WERKEN?

KRIJG JE EEN LEERLINGENK AART MET MASSA’S VOORDELEN?

KIEZEN K O O E J K AN EN SPECIALE VOOR EORTSCHOOL? TOPSP

KRIJG JE AL JE SCHOOLMATERIAAL GRATIS?

NEE

NEE NE

JA

JOS IS DE WEG KWIJT ... 23 - Yeti 58


Krijg jij ook al een Ram

bo?

BANGELIJKE BASISBONK

Jij denkt nog niet aa n het secundair. M isschien zit je in de vijfde klas en is de grote school nog heel ver weg. Heb je al nage dacht over je keuze? Ga jij voor technisch, alge meen, beroepsof kunstonderwijs?

Schrijf je in op www.redrambo.be

TOP TRUM PS

FABIOLA FAB

Hey Yeti. Ik ben versl slaafd aan koningin Fabiola. Ze is een vrouw uit één stuk met haar chique kapsel. Mijn sp spreekbeurten gaan enkel over haar. (Minh-Tan, zie p2)

bent helem Jij bent een kenner. Jij et n ze niets meer wijs. We grote school’. Jou make je gaat na de lagere jij al naar welke school helpen kiezen. school? Het CLB kan je Yeti zal je missen. Snif!

STIEKEM

Ik vind Yeti echt de max. We moeten hem altijd direct wegsteken in onze boekentas. Maarr dan lees ik hem stieekem. Hihi. (Zita)

Over haar of haar haar? ?

IN DE KAST

GITAAR

IIk zou elke dag Yeti willen. Is er gend jaar in middelbaar ook m Yeti? (Veerle) Ye

De Tri-Jumper is de nieuwste telegeleide auto van Nikko. Echt iets voor meisjes en jongens die van techniek houden. De springende wagen zit vol onverwachte acties. Hij is supersnel en razend wendbaar, net als Yetilezers. Briefje vóór 2 mei naar: Yeti – Tri-Jumper – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel of mail wedstrijd@yeti.be (vermeld ‘TriT jumper per’)).

Alle Yeti’s zitten in mijn A kast. Ik spaar ze. Als ik niks te doen heb dan lees ik ze opnieuw. o Heerlijk! Groetjes. G (Louiza, YetiLover)

Ik speel al vijf jaarr gitaar, het mooiste instrument. Af en toe treed ik ook op. In Yeti vind ik Jos os Beulaerts de tofste, e vooral zijn snor. (Stijn)

MAKS! M

RHELD SECUNDAIRE SUPE aal klaar voor ‘de

NIEUWSTE RAGE

Kaartje vóór 2 mei naar: Yeti – Top Trumps – Kon ing Albert II-la an 15 – 1210 Brussel of mail wedstrij d@yeti. be (vermeld ‘T op Trumps’).

een volhet een

Je kan Yeti dan verder lezen op de site of een abonnement nemen. Vanaf het derde secundair krijg je het tijdschrift Maks!, de grote broer van Yeti.

DE KORTSTE MOP TER WERELD De kortste mop ooit it is niet langer dan 5 millimeter. Hij gaat als volgt: Wat is kleiner dan 3 millimeter? (Jana) 2 millimeter! (Voor de wisskundigen: 3 + 2 = 5 millimeter = kortste mop)

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 7 nr. 58 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yeti.be abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 96 85 - e-mail: info@yeti.be, website: www.yeti.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad gratis aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 8 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!

Hoofdredacteur: Leo Bormans Eindredactie: Dirk Neyens, Wouter Kersbergen Redacteur: Bavo Wouters Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be Vormgeving: Peter Mulders en Mieke Keymis Sites en multimedia: Toon Van de Putte en Michel Aerts Video: Hans Vanderspikken Cartoons: Bart Schoofs, Nix Fotografie: Getty Images, iStock Verantwoordelijke uitgever: Jo De Ro, Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussel.

Bij Yeti hoort een bijlage voor volwassenen. Voor hen zit er ook elke maand een spellingsfaut in Yeti.