Yeti 42

Page 1

Verschrikkelijk tijdschrift september 2006 - 42


Verschrikkelijk bijtschrift - september

2006

De Rode Ridder EXCLUSIEF! Hoeveel ‘slechte’ Rode Ridder-figuren tel je in deze Yeti? Stuur vóór 15 oktober een kaartje naar: Yeti - Rode Ridder - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Zo maak je kans op een nieuw Rode Ridder-album ‘Het vuur en de maagd’.

hele brave kie is een s. Onze Fran r hij verslond Yeti’ aa M er... nd zo jongen! g geen da Hij kon er erg! e echt heel Het spijt m t middelbaar krijg Maar in he meer. Snif snif... ti ik geen Ye

DIEFSTAL YETICOVER OPGELOST! DIEF BLIJKT TWAALFJARIGE YETI-FAN

ÉN IK BEN MIJN BOWLINGBAL KWIJT!

n ik er nog. Gelukkig be ajongen! kw e ls se Dek Warner Bros

RUSTIG KYLIE, WE VINDEN HEM WEL

HET GEHEIM VAN HET KINDERSLOT

Voel jij je op school som s als de kinderen op de voorpagina van deze Yeti? Lijkt je school soms op een duf kinderslot? Net als de Rode Ridder kom t Yeti als je hem nodig hebt. Speciaal voor Yeti maakt de tekenaar van de Rode Ridder deze cover.

ONTEVREDEN LEZER VAN DE MAAND

DIRECTEUR VAN DE MAAND Kylie Makena van basisschool De Zweethut uit Kibbelgem krijgt geen Yeti in haar klas. Ze is niet gelukkig. En terecht!

Welkom vijfdeklassers!

«Ik ben een echte fan van Yeti», zegt directeur Frans VanHamel. «Die straffe verhalen, dat stevige papier en vooral de prijs. Die is zo laag dat-ie waarschijnlijk aan de andere kant van de aarde in Australië uit de grond steekt! Ik heb mijn paard zelfs naar jullie blad genoemd. Maandblad, heet-ie.»

SPEELPLAATS POLL

Ben jij ontevreden over je speelplaats? Waar lijkt jouw speelplaats het meest op? Doe de speelplaatspoll op www.yetiworld.be en ontdek wat de anderen ervan denken.

Dit blad is er speciaal voor jou. Lekker gratis en 100 % smulbaar voor alle leerlingen van de vijfde en zesde klas. Jij speelt de hoofdrol in dit verschrikkelijk bijtschrift. Wil jij met je klas meewerken aan de volgende Yeti? Stuur een kaartje naar: Yeti - Yetiklas - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en misschien staat jouw klas binnenkort met huid en haar in Yeti. 2 Yeti 42

YETI-INGREDIËN TEN:

Er is verder geen bal te zien in deze Yeti, zo als op… P. 14 De fluist er files P. 8 Test jezelf «Hoe wild ben P. 4 De gevaar jij?» lijkste spelletje s TOP 20 P. 10 Yeti’s hond enshow P. 13 Win een ka P. 6 Wat doe je steel als je slaag krijg t? 11 tips


HET TALENT VAN

STIJN

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 6 nr. 42 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578

nik pa

eren! C he c

bijlage! e/ .b

et

YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yetiworld.be, abonnementen: tel. 02 553 95 07 Papa - fax 02 553 95 05 - e-mail: secretariaat@yetiworld.be, website: www.yetiworld.be ,n Bij Yeti hoort i Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het Hoofdredacteur: Leo Bormans / Eindredactie: Dirk Neyens, Wouter Kersbergen een bijlage voor is een uitgave van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeen- / Redacteur: Bavo Wouters / Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op volwassenen. De schap. De school kan het blad aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde www.klasse.be / Vormgeving: Artefact, Leuven / Cartoons: Bart Schoofs, Nix, Ief / reportages met en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 7 euro. Yeti is het stoute Fotografie: Photospin, Getty Images, Wayzata Technologies, Preferred Stock / Ver- logo krijgen tips broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!. antwoordelijke uitgever: Ludy Van Buyten, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel in de bijlage. k

w.yetiwo rld ww

:

Sven Obijn: kapitein. Sven volgt een maritieme opleiding aan het KTA te Zwijndrecht.«Maar niet op een zeeschip hé Yeti! Doe mij maar een binnenschip. Veel gezelliger.» Waarom hij zijn leven absoluut op een schip wil doorbrengen? «Varen geeft je een gevoel van vrijheid. Ik hou van schepen en water. Het is hard werken en tegelijk rustgevend. Geen files op het Albertkanaal!» Sven gaat volgend jaar écht het water op. « In het eerste jaar secundair krijg je theorie, vanaf het tweede vaar je uit, super!» Matroos, schipper of kapitein? Je kan in Zwijndrecht drie aangeboden maritieme opleidingen volgen: Rijnen binnenvaart; Beperkte Kustvaart en Kleine Handelsvaart (Dek of Motoren). www.cenflumarin.be Waar ben jij goed in? Yeti maakt werk van talent. Stuur een kaartje met jouw talent naar: Yeti - Talent - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en win een MP3-speler. Misschien sta jij wel in de volgende Yeti.


De allergevaarlijkste spelletjes van 2007 TEEN NINA NOEDELS

© FOP

- reporter eciale F.O.P. ) Van Yeti’s sp en Producties ev dr er Ov (Fel

Zet de juiste nummers bij deze uiterst gevaarlijke en streng verboden kinderspelen. * Chocomelk Bowling (Of speel je liever met flesjes fruitsap?) * Dobbelen (Voor de toetsvragen van wiskunde) * Fietsen Mikado (Kan jij je fiets nemen zonder dat de andere bewegen?) * Weg-schommelen (Schommel zo hard tot je jezelf naar huis zwiert. Gratis vlucht.) * Schuif-oppen (Veel moeilijker, maar leuker dan schuif-affen.) * Kleutervliegeren (Kleuters met te grote jasjes blijven het langst in de lucht.) * Raceriddertje (Nodig: één vriend met sterke rug, één houten lat van 40 cm.) * Biologische oorlog (Je mag het natuurlijk ook spelen met bespoten fruit.) * Wereldbolvoetbal (Dribbelen met de wereld!) * Vogelbadminton (Weg met die plastieken veertjes. Nu met echte pluimpjes!) * Zaklopen (Wie geraakt het verste met een Aldi-zak over het hoofd?) * Wolkenbioscoop (Welke leerkracht herken jij in de wolken?) * Ruilkaarten (Hoeveel bankkaarten van je ouders kan jij ruilen?) * Passerwerpen (Enkel mogelijk na jarenlange training.) * Eeuwig zakdoek leggen (Jij in het midden en je vriendje maar lopen.) * Boekentas slingeren (Opletten voor duizeligheid.) * Vleesberg (Hoe hoog kan je gaan?) 4 Yeti 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 *gemafkeesd = Mafkezen, Yetiwoord voor Onzin verkopen / *Loerkoer = Yetiwoord voor Speelplaats


«ME AMUSEREN TIJDENS DE SPEELTIJD?» LACHT NINA. «DA’S TOCH KINDERSPEL.» HEB JIJ EEN FAVORIET SPEELTIJDSPEL? OF IS VERVELING JE BESTE VRIENDJE OP DE LOERKOER*. YETI ONTHULT ACHTTIEN LEVENSGEVAARLIJKE SPEELTIJDSPELLETJES. SPELEN IS GEEN KINDERSPEL. ZIN IN EEN SPELLETJE? BEN ’EM NIE!

En jij? Genoeg gemafkeesD*! Nina draait een beetje door. Te veel zon gehad! Jij hebt betere ideeën. De volgende spelletjes kan je écht wel op je speelplaats spelen. Wat doe jij het meest tijdens de speeltijd? Geef een cijfer van 1 (doe ik weinig) tot 10 (doe ik veel).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Voetbal Hinkelen Touwtje springen Verstoppertje Vangertje Ruilen Netbal Zandbak Basket Dansen

Test jezelf Wil je weten of jij een speelvogel bent? Surf naar www.yetiworld.be/k-test en klik bij Tieners op Sport en spel. Je kan er ook je school testen.

EEN RAADSEL (IS OOK EEN SPEL) De koning van Egypte die had een ding dat hipte tussen zijn benen en onder zijn gat. Ra, ra, wat is dat?

zijn nat paard , uur lijk !

Yeti 42 5


Jij BeNt

oNKLopBAaR 11 TRUCS OM JE TE WEREN

T», ZEGT LEEN. LAAN ALS IEMAND ME PIJN DOE «MAMA ZEGT DAT IK MOET TERUGS «MAKKELIJK GEZEGD, HOOR.» VERDER. HANDELING KAN DOEN? LEES DAN MIS EN TEG JE T WA EN WET JE WIL 26 MISHANDELDE KINDEREN IN VLAANDEREN BELLEN ELKE DAG NSCENTRUM. UWE NAAR EEN VERTRO . NIEMAND MAG JOU SLAAN. EEN ALL T NIE T BEN JIJ ER EEN VAN? JE BEN JE LIJF TE KOMEN. NIEMAND HEEFT HET RECHT OM AAN NIEMAND!

«Ze maken mijn sch ools pulle n stuk », zeg t .Bra m. «Mij n mam a klein eert me» , zeg t Lien ron ken hee ft», zeg t Joke . «Ik ben ban g als mijn papa wee r te vee l gedmep g? Zoe k je hulp ? Hoe reag eer jij? Ga je gille n? Gee f je een slaa n teru of aan rake n waa r jij niet wil. den die Jij ben t niet het enig e slachtof fer van hanaar Maa k jeze lf onk lopb met deze 11 truc s. je kan vert rouw en 1. Zoe k iem and diet. Een leer kracht, als het fou t loop der- en een luis tere nd oor bij de Kin van Jon ger enTelef oon , iem and een Ver trou wen sce ntru m. 2. Maa k je klein . Val niet op.l stil te zijn , Som s is het bete r eve n hee bijn a onz icht baar. kracht 3. Blijf fier op jeze lf. Ont dek lfdekijk t. jeze r naa gel als je in de spie t. ben echt je wie met n Wee s tevr ede 4. Zen d sign alen uit als je jeofbedr eigd voe lt. Zeg het met woo rden toon het met geb aren . n, 5. Als iem and je pijn wil doe mag je bes t je stekels opzette n. Ver dedig jeze lf. 7. Ga in de aan val. Laat je tand en zien .

iets vrag en 6. Zeg duid elijk nee n als ze jegoe d is. niet het dat waa rvan jij wee t klikken. niet is eren and Erov er praten met te t wee iets je als Je help t and eren stop pen wat niet OK is. 8. Stap naa r volw ass ene n ig voe lt. of vrie nde n waa r je je veilaan Gew oon bij hen zijn voe lt als bes cher min g. 9. Je mag je verd riet tone n. en. Je hoe ft het niet te vers topp mis is. Zo wete n and eren dat er ietsen. Ze kun nen je mis sch ien help 10. Rea gee r! n, Laat zien dat je je niet laat doe uwe n. gkla teru dat je ster k ben t en kan 11. Voe l de kracht in jou. Wee t wat je kan . Zo sta je stev ig op je pote n.and ers kan . Je kan ding en die niem and

OOR? ZOEK JE HULP OF EEN LUISTEREND

* Neem de telefoon en praat erover.

- 08 00 15 111 . De Kin der - en Jon ger ent ele foo n 50 - 2800 Mech elen - briev enbu s@kj t.org Voor schri jvers en maile rs: KJT - Post bus www. kjt.or g Chatten kan ook op woen sdag tuss en 18 en 21 uur via we nsc ent ru m. 216 73 30 Laat iets van je hore n op een Ve rt rou * Limbu rg: 011 27 46 72 - Oost -Vlaa nder en: 09ling.o 60 60 477 rg Antw erpen : 03 230 41 90 - Brus sel: 02 nder en: -050 ande rmish kinde www. info: Meer 57. 34 57 Vlaam s-Br aban t: 016 30 17 30 - West -Vlaa

eren! C he c

k

w.yetiwo rld ww

6 Yeti 42

nik pa

bijlage! e/ .b

et

Papa ,n i


«IK BEN EEN RIDDER. RIDDERS EN HELDEN HEBBEN WAPENS EN HARNASSEN. HUN VIJANDEN ZITTEN SOMS OP STILLE PLEKKEN. DRAKEN EN STRUIKROVERS LOEREN. ZE BEDREIGEN WAT JONG, EERLIJK EN SCHOON IS. IK BEN EEN RIDDER. IK HEB MIJN EIGEN HARNAS.» (LEEN, 11 JAAR)

Yeti 42 7


WELKE

M E Z U E N E Z U E I R U C

STEEK JIJ JE SLURF OVERAL TUSSEN? KAN JIJ JE VINGERS VASTBINDEN MET SUPERLIJM WANNEER JE IETS NIEUWS IN HANDEN KRIJGT? ZIJN JOUW OREN ALS SOEPTALOREN* OM ELK GESPREK TUSSEN JE VRIENDEN TE KUNNEN HOREN? DOE DE ENIGE CURIEUZENEUZEMOSTERDPOTTENTEST EN ONTDEK HET MOEIALGEHALTE, HET BEDWINGNIVEAU EN DE AFLUISTERGRAAD VAN JE EIGEN LIJF.

1. Er zit een brief voor je broer in de brievenbus. Wat doe je? A ■ Ik loop er in een grote boog fluitend omheen.

Wie schrijft er nu aan je broer, poeh! B ■ Duikrol. Gris weg. Stoomkoker. Rand losweken. Lezen. Lachen. Iets bijschrijven. Dichtkleven! Mijn naam is haas. Weghuppelen. C ■ Ik hang afwachtend bij de brievenbus en volg mijn broer met de brief. Ik kijk stiekem mee over zijn schouder. D ■ Briefwisseling is privé. Niemand mag mijn brieven lezen, ik doe het bij een ander ook niet.

2. In de kast liggen de cadeautjes voor je verjaardag. Wat doe je? A ■ Niks. Ik heb niks gezien. Ik heb karakter. Ik laat me morgen wel verrassen. B ■ Trippel trippel. Even schudden. Ik houd de pakjes tegen het licht

en bestudeer de vorm van de verpakking. Ik maak een schraplijst: een fiets? Neen. Een paar pantoffels? Verhip, wie weet… C ■ Ik zeg tegen mijn ouders dat het niet correct is om dingen geheim te houden. Dat is niet goed voor onze relatie kind-ouder en een schromelijke vergissing in de opvoeding. D ■ Rits! Wég met die cadeauverpakking. Op de kast ligt nog een rol. Ik pak het eigenhandig terug in. Fijn cadeau trouwens, die ontharingsset. Een ontharingsset?!?

3. Uit het huis van de buren klinken opgewonden stemmen. Wat doe je? A ■ Ik klop driemaal hard op de muur en brul: «Het kan me niet schelen waarover het gaat, maar ik wil slapen!» B ■ Ik stop mijn hoofd onder het hoofdkussen en neurie een nummer van Eddy Wally. C ■ Ik zet een glas uit de badkamer tegen de wand, kleef mijn oor er tegen. Mijn ogen worden groter wanneer ik hoor dat ze … hohohohoho! D ■ Ik loop in mijn pyjama de straat op, bel aan bij de buren en vraag beleefd of ze me geroepen hebben.

4. Een brandweerwagen rijdt loeiend voorbij in je straat, en nog één! Wat doe je? A ■ Ik spring op mijn fiets en sjees* er achteraan. Zo’n lekker vuurtje wil ik voor geen geld ter wereld missen. Hé, ze rijden de Schoolstraat in! B ■ Ik sluit mijn oren, steek mijn wijsvingers in de oren en bid om regen. C ■ Ik bel met een zware stem naar de politiediensten en vraag waar het brandt. Ik zeg ook dat ik een vet waterpistool heb waar ik ooit de barbecue mee doofde. D ■ Ik sta de volgende ochtend om halfzes bij de krantenwinkel om de bladzijden met rampfoto’s en ongevallen te lezen.

8 Yeti 42


D R E T T O P D R E T S O M BEN JIJ? 5. Je hebt je toets net afgegeven aan je leerkracht. Wat doe je? A ■ Ik blijf bij het bureau staan. «En dan

nu de punten graag, juffie!» B ■ Ik wis dit toetsmoment meteen uit mijn hoofd. Buiten schijnt de zon en ik ben verliefd en de wereld is mooi en er is nergens oorlog en ik word vast beroemd en… C ■ Ik noteer in mijn agenda de dag waarop we de toetsen terug krijgen. D ■ Elke ochtend kijk ik smekend naar de leerkracht. Wanneer de toetsen nog niet verbeterd zijn, trek ik keer op keer een pluk haar uit mijn kop.

Tel uit je winst: 1. a = 1 b = 4 c = 2 d = 3 2. a = 1 b = 2 c = 3 d = 4 3. a = 2 b = 1 c = 4 d = 3 4. a = 4 b = 1 c = 2 d = 3 5. a = 4 b = 1 c = 2 d = 3 Mag ik de shampoo even?

De wereld is van jou en je mag alles weten. Je hebt de ogen van een kat en het gehoor van een uil. Je steekt je hoofd graag in een wespennest om te weten waarover ze zoemen. Later word je vast inspecteur, archeoloog of beroepsroddeltante.

15-20 | Moeialmeester Jezelf bedwingen is moeilijk. Soms lukt het, maar meestal niet. Blijf oefenen in het ontwijken van mailboxen van anderen. Je bent eerlijk en geeft toe dat je af en toe door de haag bij de buren gluurt. Er zijn ergere dingen dan dat.

10-15 | Hete koligaard Je bent de ijsprinses, de heerser van het koelvak. Karakter straalt van je af. Je wil zelfs niet weten hoe je aan deze punten komt. Toch meegedaan? Betrapt!

5-10 | Zijne koelbloedigheid *sjees = Sjezen, Yetiwoord voor Zeer snel fietsen *soeptaloren = Yetiwoord voor Dumbo-oren met een hoge afluisterradius Yeti 42 9


ier n lekker d u h n e s r 4 Yetileze

4 OKT: WERELD DIEREN DAG!

ERLY B M I K PJE DRO HOEVEEL HUISDIEREN - LUIZEN NIET MEEGETELD - HEB JIJ IN JE LEVEN AL GEHAD? JE HUISDIER ZEGT VEEL OVER JEZELF. YETI GAAT OP ZOEK Hans Hönig, dierenvriend NAAR DE NIEUWSTE en professor in ENDS. algemene aaibaarheid HUISDIERENTR FREEKHOORNS, ZINGENDE VARKENS EN VALLENDE PARKIETEN. ZE KRUIPEN ALLEMAAL GRAAG OP DE SCHOOT VAN HANS HÖNIG, YETI’S MORMELKENNER.

WELK HUISDIER PAST BIJ JOU? 10 Yeti 42

{ KIMBERLY EN DROPJE } «Hij zit in m’n haaaaaaaar! Brrrr, hij gaat er een nest maken.» Er steekt een lange pluimstaart uit Kimberley’s haardos. Dropje de grondeekhoorn is een zenuwpees, een freekhoorn. Hij is getrouwd met Pluimpje en leeft in een kooi in de living. «Als baasje zorg ik elke dag voor eten en ververs ik de kooi. Na school krijgen ze meteen wat nootjes. Ze steken hun wangen dan vol. Ikzelf neem ook altijd iets lekkers als ik na school naast Dropje in de zetel plof. Dropje zit graag in zijn huisje. Hij is wat verlegen. Dat heeft-ie van mij, denk ik.» Graaft Dropje dan geen putten in de living? «Hij heeft beweging genoeg in zijn hok: een wipwap, een schuif-af, trapjes. Ik beweeg ook graag. Turnen is mijn topvak.»

{ LIEN EN HUMFELKE } «Humfelke is een gehandicapte parkiet», zegt Lien. «Ik kweek zelf vogeltjes. Ik leer ze op mijn vinger zitten en praten. Sinds mijn spreekbeurt weet ik echt alles over parkieten. Vraag maar raak.» Of ze ook tv kijken? «Zeker! Humfelkes lievelingsprogramma is ZOOP. Dan zit ze mee te piepen met de cartoongeluiden.» En haar favoriete plek? «De hoogste plaats in de kooi. Daar kan ze lekker kwetteren. Als ik vanuit de keuken een doffe ‘BAF!’ hoor, is Humfelke weer van zijn stokje gedonderd. Hihi.»


E LIND JE EERT

E LIEN FELK HUM RI AN NOR K WOD T MU HEL

APPORTE !

{ LINDE EN EERTJE } «Era is even oud als mij en dat is heel oud voor een schaap.» Linde aait haar liefste dier over de neus. Bléééhééé, roept Era. «Eertje noem ik haar. Ze is een echte leider. Net als ik. Bij het spelen neem ik ook wel graag de leiding.» Heeft ze een favoriete plek? «Je vindt haar meestal op een rustig plekje onder het afdak. Op zo’n plek voel ik me ook wel goed. Elk jaar mag ik helpen met het scheren van de wol. Ik mag ook mee met de herders Henk en Lief om schapen te hoeden. Keileuk is dat! En de lammetjes zijn superlief.» Linde geeft Eertje een homp brood. «Stoten met haar kop mag ze niet. Soms bijt ze per ongeluk in je vingers. Maar vandaag niet. Hé, Eertje… aaaaiiiiiii!»

{ WODAN EN HELMUT KNORRI } «Soms lijkt-ie wel op een tam hondje», zegt Wodan terwijl hij Helmut achterna rent in de tuin. «Dan zit hij op zijn poephesp met zijn pootjes omhoog om een stukje brood te krijgen. Grappig, hoor! Helmut komt uit het asiel. Hij is een luxe luie kerel. Beetje als ik soms.» En zijn bijnaam? «Ik noem hem Stinkerd. Hij kan niet zonder gezelschap. Dan knort hij. Net als ik als ik iets tegen mijn zin moet doen. Knnr, knnrr! Hierrrr, Helmut!»

LEGENDE:

«Apporte huiswerk», zegt Hanne. Orca, haar geleidehond, neemt het schrift uit Hannes handen en brengt dat naar juf Lieve. Hanne zit in een rolstoel en Orca is altijd bij haar. Ook in de klas. «Orca raapt alles voor me op», zegt Hanne. «Als mijn pen valt, bijvo orbeeld. Ze staat meteen op en ik kan weer verder. Ze kent 63 bevelen.» Hanne is nooit meer alleen dankzij Orca. Yetivraag: Hoeveel dieren zitten er in jouw klas? (varkens op de laatste rij niet meetellen!)

MINI TEST

BEN JIJ KLAAR VOOR EEN HUISDIER?

Kruis aan en vergelijk daarna met je vrienden. ● ja ● nee 1 Ik laat de hond uit als het regent. nee 2 De kattenbak maak ik zelf schoon. ● ja ● nee 3 Op vakantie mag mijn huisdier mee. ● ja ● awl. rugcr doet ligt 4 Een goudvis die op zijn rug ● ja ● nee ● ja ● nee 5 Huisdieren stinken.

kan vliegen

kan top40-hits fluiten

spreekt vlot drie talen

mag mee in bed

is erg lekker in soep

kan telefoon opnemen

kan op één wiel fietsen

mag bomma’s kussen

komt ook voor op Mars

maakt pokkeherrie

veilig voor postbodes

Yeti 42 11


{PUBER BIJT PONY} Haaa de Yeti! Vijf kogeltjes voor twee Euro! Ik bedoel, welkom op de kermis.

De Yetireporter vuurt deze maand met helm op de kop en Yetifoon in de hand vragen af bij het schietkraam van Angelino Vandevelde. Angelino verblijft tijdens de week met zijn hoofd op internaat, maar zijn hart ligt tussen de luchtkarabijnen en de hot-dogs. Allééz allééz Roouleeeezz! Lees telkens ook de pubervraag en stel die aan je vriend(in) of klasgenoot. Hebben jullie dezelfde gewoonten?

Angelino

JE EIGEN

LIFESTYLE

Dit is mijn grootmoeder. Ze staat met haar schietkraam een eindje verderop. Wij zijn allemaal foorkramers.

Dit er op is de kam apen aat. We sl het intern s saven jongen ze et m ettig, hier ms héél pr so is t Da op stelmen. ak va el de bo we zetten mogen we er genoeg ten. Jamm pimpen*. et ni l aa de slaapz ik me hier Soms voel aam. ook eenz

Dit is de woonwagen van mijn ouders. Ik slaap hier niet zo vaak. Ikzelf heb al twee slaapkamers. Eéntje thuis en een ander op het internaat.

Pubervraag: Komt in jouw familie hetzelfde beroep vaak voor? Hoe komt dat denk je? // Heb jij ook meer dan één slaapkamer? Ken je andere kinderen die ook van bed naar bed verhuizen? Waarom? // Mis jij wel eens iemand wanneer je ’s avonds in je bed ligt?

Hindernissen neem ik, Yeti! Dit is de zetel van de speelzaal van het internaat. We kijken hier televisie, spelen tafelvoetbal en werken aan de treintafel. Speelgoed genoeg dus. We moeten alles delen, niet zo simpel.

Of een schietkraam gewelddadig is? Ik vind van niet. Het gaat om goed mikken en prijzen winnen, dat is alles Yeti. Ik denk nooit aan oorlog of moord wanneer ik een luchtkarabijn vastneem.

Dit is mijn grote broer Lorenzo, hij is 19. Samen met mij zorgt hij voor dit schietkraam. Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar we doen het heel serieus. (lacht) Meestal toch hé Lorenzo!

Pubervraag: Mogen anderen aan jouw spullen komen? Maak je afspraken? // Wat vind jij van speelgoedwapens? Mag jij er van je ouders mee spelen? // Geven je ouders jou verantwoordelijkheid? Moet jij ergens voor zorgen?

Mijn ouders hebben ook een lunapark. Ik controleer de machines, vul beestjes aan, help aan de kassa en houd de boel een beetje in de gaten. Soms gaan mensen slaan op muntmachines om meer jetons te winnen. Dat kan natuurlijk niet.

it rmis draa De hele ke n Yeti. Ik be om ro st op in resseerd echt geïnte n it. Misschie elektricite n dat het ee ook wel om . vaarlijk is beetje ge héél voor Je moet er springen. om e me zichtig ng. die spanni Spannend,

Mijn papa maakte de reclamepanelen op het dak van dit hotdogkraam. Hij heeft écht talent, Yeti. Ik ben fier op hem, hahahaha! Pubervraag: Help jij je ouders? Waarmee? // Weet jij waar thuis de zekeringenkast staat? // Waar zijn jouw ouders goed in? Geef jij hen ook schouderklopjes? *pimpen = Yetiwoord voor ‘inrichten zoals jij het wenst’

12 Yeti 42


een kasteel! Zin om een dag in de huid van de Rode Ridder te kruipen? Win een middeleeuwse dag in het kasteel van Horst. Op het programma: een middeleeuwse lunch, een babbel met de tekenaars, een kasteelbezoek met gids en een echte riddershow met zwaarden en bijlen. En voor de ophaalbrug dichtslaat krijg je nog het allernieuwste Rode Ridder-album cadeau. Hoe winnen? Vul de tekstballonnen in op het Rode Ridderblad dat je van je leerkracht krijgt. Stuur vóór 10 oktober per klas één ingevuld en ingekleurd Rode Ridder-blad naar: Yeti - Kasteel van Horst - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. De winnende klas krijgt de sleutel van het kasteel op donderdag 23 november.

Pief

Pfaff Poef

Spellen met Kendjy en Sjanaaia «Moe iek nu al mijn schoolboeken weggooien?» vraagt Sjanaaaia af zich Pfaff. Vanaf dit schooljaar veranderen enkele spellingregels. Hoe hard is jouw talenknobbel? Kruis de juiste schrijfwijze aan. 1 - ■ chetten ■ chatten ■ sjetten 2 - ■ gsm ■ GSM ■ telefoooooon! 3 - ■ paardenbloem ■ piesploem ■ paardebloem 4 - ■ tsunamie ■ tsunami ■ tirramisu

De leukste speelplaats

Heb je op P. 5 de leukste speelplaats ontdekt? Op dit schilderij van Pieter Breughel zie je jezelf op een speelplaats van 500 jaar geleden.

Yeti 42 13


DE FLUISTER FILES

Pssst mama, je hebt een banaan in je oor!

Ik versta je niet Maartje, want er zit een banaan in mijn oor...

M E T

Kruis één prijs aan en stuur voor 15 oktober dit strookje naar: Yeti - Winnen - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Of mail je keuze naar secretariaat@yetiworld.be en maak kans op een… ● Blocnote 500€ (Voel je een miljonair en gebruik eurobiljetten als blocnote.) ● Kikkerpen (Het geeft licht, maakt geluid en kan schrijven.) ● Flowerlight (Je fiets wordt hip met deze lichtgevende bloem.) ● Stickervel (De mafste kreten om overal op te kleven.) 14 Yeti 42

Y E T I

WWW.WOWOW.BE

W I N N E N

MIJN NAAM & ADRES: . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .


SOMMIGE MENSEN GELOVEN ALLES, ALS JE HET MAAR FLUISTERT. WAT DOE JIJ ALS JE HEET NIEUWS HOORT? FLUISTER JE HET VOORT OF DIK JE HET LEKKER AAN? YETI’S FLUISTERFILES ZIJN WAAR OF NIET WAAR. JIJ BESLIST. KRUIS AAN. WAT WORDT HET? KEUVELKLETSEN IN DE RIJ OF LEUTERPEUTEREN OP HET TOILET?

IK HOORDE BIJ DE BAKKER… Dat er op www.zelfmoordlijn.be een speciale chatbox is voor jongeren met zelfmoordgedachten. Ook als je iemand kent die aan zelfmoord denkt kan je er over praten. Je kan ook bellen of mailen naar de Kinder- en Jongerentelefoon op 0800 15 111 - brieven@kjt.org ● niet waar ● wel waar

IK HOORDE ERGENS… Dat een Nederlandse school de namen van pesters op een groot bord in de schoolhal schrijft. Het idee komt van de leerlingen zelf. Wie op het bord komt, moet ook een opstel over pesten schrijven en een videofilm bekijken over pesten op school. ● niet waar ● wel waar

MIJN TRAINER ZEGT… HET SCHIJNT… Dat ze in de Arabische Emiraten elk jaar duizenden jongetjes ontvoeren om als kamelenjockey te dienen. Ze binden de kinderen vast op de rug van een kameel. Het angstgeschreeuw van de jongens jaagt de beesten nog meer op hol. Tijdens de race raken de kinderen vaak gewond. ● niet waar ● wel waar

Dat je bij een Nederlandse voetbalclub een cursus ‘hooligan’ kan volgen. Na acht lessen krijg je een diploma in vakken als meeloperij, middelvingerkunst, scheld - en spuuggedrag. ● niet waar ● wel waar

OP KETNET ZAG IK…

ZE ZEGGEN…

ONZE DIRECTEUR MEENT…

Dat je vooral na de vakantie luizen krijgt en dat luizen reizen via mutsen en sjaals. ● niet waar ● wel waar

Dat wij, tieners, een stelletje bijna - apen zijn die niet kunnen stil zitten in de eetzaal. Hij zegt dat een Bonobo, een dwergchimpansee, voor 99,4 % gelijk is aan de mens. ● niet waar ● wel waar

OP INTERNET LEES JE… Dat het in sommige Chinese scholen verboden is winden te laten in het openbaar. Wie toch prot, moet 0,25 € boete betalen. Het is er ook verboden om afval te laten vallen of om te hoesten zonder je mond te bedekken. ● niet waar ● wel waar

Dat tieners in drie weken tijd verslaafd raken. Twee sigaretten per week volstaan om verslaafd te worden. Proffen onderzochten 3 jaar lang het rookgedrag van 700 tieners. Meisjes waren na drie weken al verslaafd. De helft van jongens werd verslaafd na zes maanden roken. ● niet waar ● wel waar

VLIEGTIP «Vlieg gaat niet naar school. Geen tijd! Want Vlieg zoekt voor jou leuke dingen uit om na school naartoe te vliegen. Toffe toneelstukken, spannende films, fijne concerten of mooie boeken? Volg Vlieg en je komt er alles over te weten. Meer via www.vliegjemee.be en www.ketnet.be Yeti 42 15


BASTA!/ /

HET EINDE VAN YETI

t Wat is da hier voor ? r? ve ze

( P ro udl y sponsor ed by Rambo)

FOUT Op de toets van taal schreef ik: “Beter een vogel in de hand, dan een hand in de vogel.” Volgens de juf is dit de juiste oplossing: “Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.” Klopt dat, Yeti? Beter is: “Eén vogel in de hand, drupt altijd op je pols…” BASTA IS MET EEN P «Loesten joellie Pasta? Schrijf ene lezersbriefa naar Yeti offa stoera ene ie-mail. Misschien staat jouw lezersbriefa hier volgende maand te proetelen!» Adres: Yeti - Lezersbrief - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel of redactie@yetiworld. be GOOCHELAAR Hoi. Mijn papa is een goochelaar. Hij doet trucs op feestjes en zo. Ik en mijn zusje mogen altijd helpen. Dan laat hij ons verdwijnen of zaagt hij ons in tweeën. (Leen) Dus jullie zijn eigenlijk twee halfzussen.

OPLOSSINGEUH!

HALVE Hoi Yeti. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn Belgische papa woont in Duitsland en mijn Duitse mama woont in België. Wist je dat ze in Duitsland maar een halve dag school hebben? Rare situatie, hé. (Alexandra) Kinderen mogen niet van huis weglopen. Ouders wel. OVER MEISJES Hey Yeti. Ik zit op internaat. Mijn mama is dood en mijn papa heeft nog geen papieren om in België te mogen blijven. Mijn broer zit in een ander internaat. We schrijven elkaar brieven over meisjes. Yeti is super leuk! (Jonathan) TE ZWAAR Hey Yeti. Mijn boekentas kreunt elke morgen opnieuw. Als ik mijn boekentas op mijn rug zwier, zak ik tot aan mijn knieën in de grond. Een mol likt dan aan mijn tenen. (Ruud) 19 September is Vlaamse Rugdag. Vele scholen starten dan met rugoefeningen of halen zitballen in de klas.

www.yetiworld.be/ramb

LIEF KLEIN KONIJNTJE…

...had een vliegje op z’n neus.

POPULAIR Wat maakt je populair in je klas? Uit onderzoek blijkt dat slim en sportief zijn je niet helpt. Wie lef heeft, sociaal is en er goed uitziet is populair in de klas. Wanneer vind jij iemand populair? Geef een cijfer van 1 (niet populair) tot 8 (populair) ● brutaal zijn ● slim zijn ● goed in sport zijn ● lef hebben ● sociaal zijn ● er goed uitzien ● een eigen mening hebben ● verstandig zijn

DE JOB VAN JE LEVEN - SPAARKAART N°1

P.15 - De Fluisterfiles: 1 waar - 2 niet waar - 3 waar - 4 niet waar - 5 waar - 6 niet waar - 7 waar - 8 niet waar P.13 - De leukste speelplaats: Zes miljard spelletjes. P.13 - De vegetarische ridder heet Frans met de Snor. P.13 - Spellen met de Pfaffs: 1 chatten - 2 gsm 3 strontplant - 4 tsunami


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.