Yeti 37

Page 1

Busbuddy - knuffelknaap - grappengabber - kuskompaan Ultrageheim tijdschrift januari 2006 - 37

: t s a p e g p O D L I W D N E LEZ VLAAMS BLAD VOOR FLINKE KINDEREN Proeven van wetensap

Win de slang

Doe de gaaptest

Top 30

MEKKERMEIDEN


Verschrikkelijk bijtschrift - januari

2006

Zoek de button Hoeveel buttons tel je in deze Yeti? Stuur voor kaartje een 2 februari naar: Yeti - Pin - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en zet even de vorige zin in de juiste volgorde, a.u.b. Win daarna een hele set buttons!

© sire.nl

Mwik hwarf huf morf weibbevzz mwaf wif grrrr grrmgbl mor worf wof wof woaaag wafffe yeti!!!!

YETILEZER VAN DE MAAND KAMERPLANT VAN DE MAAND

WISKUNDEKNOBBEL VAN DE MAAND

TV-TIP De olympische winterspelen: de heeeeeeeele dag op alle zenders

SLAAPVERWEKKENDE TEST

DIRECTEUR VAN DE MAAND «Ik ben zot op Yeti. En euh… op panty’s», zegt directeur Gerry Veulekens uit Nieuwklotsen. «Na school speel ik altijd bankovervallertje met mevrouw Schepers van het secretariaat. Ik trek een oude panty over mijn hoofd en roep dan: ‘De Yeti’s of uw leven.’ Spannend, hé. Die rake titels, die schone prenten en vooral die stoute Yetilezers. Bandieten zijn het.»

«BANDIETEN ZIJN HET!»

10 JAAR EN VERSLAAFD EN DAN IS ER OOK NOG: P. 4 Maak indruk op je vrienden met deze maffe trucs P. 7 Win een jaar lang Yeti P. 16 Lisa: “Ik ben verslaafd!” P. 8 Slaapverwekkende test P. 14 Speel het Kingaspel

DIT IS DE MEIDENYETIKLAS UIT SINTAGATHABERCHEM. ZOEK DE FOUT!


HET TALENT VAN

MARGUERITE

ÂŤIk ben een lenig beest en ik dans klassiek en modern ballet. Vijf jaar geleden ben ik ermee begonnen. Thuis dans ik graag voor de spiegel op muziek van JLo. Ik oefen extra met mijn pointes. Dat zijn balletschoentjes waarmee je op je tenen kan staan. Dat is moeilijk en ook wel pijnlijk, maar je moet er wat voor over hebben, niet?Âť Welk talent heb jij? Word jij ook balletlerares, rockjournalist of podiumbouwer? Yeti maakt werk van talent. Stuur een kaartje met jouw talent naar: Yeti - Talent - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en win een MP3-speler. Misschien sta jij wel in de volgende Yeti.

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 5 nr. 37 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yetiworld.be, abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 95 05 - e-mail: secretariaat@yetiworld.be, website: www.yetiworld.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 7 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!.

Hoofdredacteur: Leo Bormans / Eindredactie: Dirk Neyens, Wouter Kersbergen / Redacteur: Bavo Wouters / Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be / Vormgeving: Artefact, Leuven / Cartoons: Bart Schoofs, Nix / Fotografie: Photospin, Getty Images, Hulton Deutsch / Verantwoordelijke uitgever: Ludy Van Buyten, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel


PROEVEN VAN WETENSAP*! Onder het toeziend linkeroog van DrS. Prof. Em. Slimm. Brainiac. E. Van Jetje.

«Set je tanden in de pwoeven. Achtewaf je mond spoelen is aangewaden, maaw niet vewplicht.»

1 FAKIR FACT

ers Door wetensapp dine an Am & r ife nn Je

C

A B Jennifer: «Leg de spijkers volgens dit patroon .»

spijkers, langer Amandine: « Tien platte kop.» n dan 5 cm, mét ee

DE

Jennifer: «Til de on derste spijker op, de bovenste mee vasth ouden mag ook ho or.»

spijker 10 Amandine «Plaats orzichtig de vo at La . an ra de rechtop on los!» ers ijk wiebelende sp

BC

Laetitia: «De opwa artse wind drukt ha volle kracht, dan lucht op er rder og dr de et «Z buiten de stroom. Zo Cindy: !» om tro overwint het hts luc de in de zwaartekracht. leg het balletje Wat gebeurt er als je de haardroger schuin houdt?»

BC

Caroline: «Blaas de ballon op, maar hij mag niet groter wo rden dan de spies. Leg een knoop» 4 Yeti 37

ichtig in het donkere Nolie: «Prik voorz aaaaah!» plekje bovenaan. W

spijker 9 Amandine: «Leg derste.» on de omgekeerd op

2 HOTBALL BOOST

A

Door wetensapp ers Laetitia & Ci ndy Laetitia: «Een haar droger, een stopcon tact, een ping-pongballetj e!«

3 BALLON KEBAB

A

line ers Nolie & Caro Door wetensapp en een satéspies. Nolie: «Een ballon n hout zijn!» De spies mag ook va

D Caroline: «En prik onderaan door de knoop. Spannend! De lucht in de ballo n drukt zo hard tegen de ballonwand dat de gaatjes worden afg esloten. Trek de spies er voorzichtig terug uit . Wat gebeurt er?» »


VOEL JIJ ELEKTRICITEIT IN JE ADERS EN BEN JE GEK VAN TECHNIEK? JE HANDEN JEUKEN OM ZELF DE BOEL OP TE BLAZEN? AANVAARD DAN DAT JE EEN GOBELIJNTJE BENT, GEBOREN MET WETENSCHAPSKNOBBELS ONDER JE HERSENPAN. ONGENEESLIJK ONVERANTWOORD MAAR ONTPLOFBAAR INTERESSANT.

DO

try this at home!

BC

4 H2O ELECTRO

A Door wetensapp ers Yasmina & M arijke Yasmina: «Een ba llon, een mond, gezo nde longen. (Mondappar aatje is een optie.)»

D

Yasmina: «Wrijf de rtig seconden met de rd opblazen en ballon over je mouw en ho Marijke: «Lekker ha !» rfje slu ud de ballon vlak t he in p een stevige knoo bij een fijne waterstr aal. »

5 OPHOKSLOK

A Door wetensapp ers Manon & Birg it Manon: «Lucifers, ee n hardgekookt ei en een fruitsapfles met grote op ening. Het hardgekoo kt ei moet op de fles kunnen sta an maar er niet in va llen.»

iciteit wrijven wek je elektr Marijke: «Door te kan Je t. ch kra gs kin ek ntr op. Die zorgt voor aa of , en ud je kapsel ho de ballon ook boven n?» da er urt be ge . Wat boven papiersnippers

C

Manon: «Zet vlug he t ei op

B

le lucifers aan Birgit:« Strijk enke vallen, oppases fl de en laat ze in rbrahahahahasen dat je je niet ve aa haaaaa nd…»

WEET JIJ HET AL? Weet jij al wat je wilt worden? Bakker, verpleger of juf? Speel het beroepenspel en ontdek het op www.watwiljeworden.nl Welk ‘technisch’ beroep voor zowel man als vrouw past bij jou? Geef telkens een cijfer van 1 (niet) tot 10 (wel). de flesopening!»

■ bakker ■ heftruckbediener ■ verpleger ■ schoenmaker ■ kinderverzorger ■ matroos ■ tuinier ■ schrijnwerker ■ kapper ■ tekenaar

D

© Saturnia

Wetensap* =Yetiwoord voor sappige experimenten in het laboratorium van het TSO en het BSO

in de fles raakt op, Birgit: «De zuurstof ar binnen!» de fles zuigt je ei na

Waarheen na het zesde leerjaar? Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding helpt je op www.ond.vlaanderen.be/clb/

Yeti 37 5


, F AWARDS ONDER TM Z R T A N E JA G W OF. HET RE GEEN NIEU A TOP 50 G E M ERBIJ F T R O O 0 HET HO TOP 10 I. R A U N BIPS ND JA RM BIJ DE A LIJSTJES RO R E D N O RTJES MAAKT DE ZOALS GE YETIKLAS E D . N O S JAAR. DE VAN SAM VOORBIJE T E H N A V 2005. DE PPERS VAN (S)HITPARA LO F N E ) S TOPPER en topper. s je eig lege vakje (Zet in de : e juf apst n K 5 ieve njuf L • Tur

er lund ste b t: e B 4 h gat krac neus leer v t an s i g r • Ve

f: stra fste a r t ij 10 S st - «B de ka s moest p o • rie nop ter K mees straf bove heb ik als t zitten. Ik s de ka vrees. te ia) hoog hé.»(Aric , f a Str

e ukst 9 Le ielid l i e fam dat d - «Om d vallen s u z e o • blond ns do jonge met haar bij r e als z rullen voo k r ) e y p d in su » (C loopt.

e ndst inge ent r D 21 asmom pl oen h - «T e lac h kreeg p p • sla ppe lac roek sla jn b ik de het in mi (Nolie) » . en d dee

6 Yeti 37

by hob nste j i F 17 l lang • hee rijden d paar

te zels nno r: O 6 a 1 a dat ozel «Om onn pa - t. Dat a p h n • mij t alles lac pig e p a m r j i g l h t ik we ik nie vind site vind dine) n eti De Y ig.»(Ama p p a gr

erste ekk 15 L : er p e kan snoe n - «J aan lige k k • spe ker lang ina) m k zo le uren. (Jas gen le

este 11 B t: u tikfo ksen n Se • Va g Gotha r u b Co

eus te n oois M 22 ckson ael Ja h c i •M

te oois 23 M ier d huis , m a •S r a a j 4 1


ier: uisd ste h e B 1 tie, r • Fris e hamste ov d e d

k op e ple t s l i 7 Vu l: o t er scho t stink jk e H « eli C• W is er vre-s t !» e h h h n g r e Aaaa vuil. ) y (Cind

l: tike ti-ar e Y e st 6 Be eti sta Y ) o • C 2, p. 12 3 ti e Y (

rste kke 3 Le ving: la et vers «Ik e ips - s als ik h C • ip heel en ch berg En ik kijk ) . r k tv kij » (Jennife tv. veel

e ukst 2 Le lreis: o scho allen aterv w e • D oo van C

ste 8 Be beleg: d t broo o me choc e tt i w • lnoot haze

: oek te b s m to Ik 13 S ek - « die enbo l k • re ot van a doen z word Waarom el. p s r e cijf oit rekens ekenr o n e d e s w jden e) ti s e letj (Marijk les? »

e ijkst chel a l e 12 B rtrend: t dat tiene - «Omda . e is » jntj • Ni or baby’s o iets v ) y (Cind

rste waa s Z 0 2 ta ken tilt 7 boe g «Je ls je k 0 0 a 0 r • 7 per jaa zware auto’s ag een te heft.» p d elke ntassen o e k e o b

jkste oeili : M k 19 n gstu uro e vraa 12 e af. t b e n h a e v • «J akt er 7 »* ? p Fred eb je dan h ) t n a a a r W e

eur lasg k e t nkt rgs ms sti 18 E - «So e klas t e e • zw hard in d tof rs o het z geen zuu mina) s k a i Y t ( a » d rijg. k r e me

ond ssing (oplo

r ade uisv h e t es n 28 B mpso er Si m o •H

neide em t s e 27 B p e groe - «W klas e school e z n • O n heel d rd op e e hebb nsje gele cteur!» a e d r i een lfs de d e K3. Z ) a n o (M

en iend e vr t s e 29 B .... Ik en

ste root 26 G o’s h toere mac s - «S n e g • Jon jongens o t mach n over he re te e h b c b e le s h aan meisalgemrten dan ) n o rapp prof Anto ( » . jes

rste ube 25 P m a oie licha e mo n - «J dert in te s i u • P t veran ter h gezic jkste ding e) li lin le het !» (Caro ld e r e w

p itsta ste u e B 24 eklas • Ze

stuk: vraag g n i ss *oplo ie!» z u R «

ste euk 14 L les m zwe men zwem j i r •v

aufusch b e t es 30 B r u e f ievel, iel Kn m E • ar 99 ja

Win het verzamelboek van Yeti. Negen vette Yeti’s in één handig bladerboek. Stuur een kaartje naar: Yeti - Jaarboek - Koning Albert IIlaan 15 - 1210 Brussel Yeti 37 7


WELKE GAPERD* BEN JIJ?

HOE IS HET MET JOUW SLAAPGEWOONTEN? DOE DE MAFTEST EN ONTDEK JE EIGENSTE BEDGEHEIM. WIE IN SLAAP VALT VOOR VRAAG 8 MAG NU AL METEEN ONDER DE WOL.

*gaperd = Yetiwoord voor slaper 8 Yeti 37


6. Wat is je favoriete slaapplunje? a. Een warme Winnie de Poeh - pyjama. b. Een sponsen pyjamaatje met voetjes. c. Een lang nachtkleed en een slaapmuts. d. In mijn blootgewoonste geboortekostuum. e. Mijn schooluniform, dat scheelt ’s ochtends vijf minuten!

7. Wat doet je mond ’s ochtends aan de ontbijttafel?

c c c c c c c

= = = = = = =

2 2 2 1 3 3 4

/ / / / / / /

d d d d d d d

= = = = = = =

1 3 3 5 4 4 3

/ / / / / / /

e= e= e= e= e= e= e=

5 1 5 2 5 5 2

TEL UIT JE WINST!

a. Blinken als een vers gepolijst marmeren blad. b. Stinken als natte sokken in een plastic zak op kamp. c. Dicht blijven omdat ’s morgens praten zo’n pijn doet. d. Geeuwen en oppassen voor een kaakverrekking. e. Tateren als de waterval van Coo, want het wordt een zéér leuke dag! / / / / / / /

a. Mijn kop is verfrommeld en mijn ogen kleven toe. b. Ik wip uit bed als een broodje uit de toaster. Poink! c. Mijn voet glijdt langzaam uit bed. De rest van mijn lijf volgt als gekookte spaghetti. d. Ik geeuw zo luid als kan. Ik wakker = iedereen wakker. e. Ik sta niet op. Mijn papa trekt me aan mijn been uit bed.

a. De mijne. b. Mijn schoolbank. c. Die van mijn ouders. d. De hondenmand in de garage. e. De zetel voor de televisie.

4 4 1 3 2 2 5

3. Hoe sta jij ’s ochtends op?

5. WAT IS JE IDEALE SLAAPKAMER?

= = = = = = =

a. Ik word wel eens wakker in de moestuin van de buren. b. Ik rijd op schuimbekkende nachtmerries. c. Ik droom meestal dat ik vlieg. d. Ik droom geregeld dat ik in mijn onderbroek door de schoolpoort wandel. e. Ik droom nooit.

b b b b b b b

2. Welke nachtelijke avonturen maak jij mee?

a. Mijn bed is enkel om in te slapen, en dat doe ik zo weinig mogelijk. Ik vind het tijdverlies. b. Mijn bed is mijn hol. Ik overleef er met chips, games en Playstation. c. Mijn bed is mijn zandstrand op een eiland. Ik blijf er zo lang als ik kan op liggen. d. Mijn bed is mijn trampoline en valmat wanneer ik van de kast duik. e. Mijn bed is privé en dus enkel van mij en mijn knuffels.

/ / / / / / /

a. Aan de perfecte voetbalwedstrijd, waarin ik scoor en beroemd word. b. Aan XXX, op wie ik stiekem verliefd ben. c. Mijn mama. d. Aan niks (of andere zwarte gaten in het heelal). e. Aan chocomousse met curryworst, vanillepudding met hagelslag en speculaasijs.

4. Wat voor bedbewoner ben jij?

1. a = 3 2. a = 5 3. a = 4 4. a = 4 5. a = 1 6. a = 1 7. a = 1

1. Wat is het laatste waar je aan denkt vooraleer je in slaap valt?

7 - 14: Je bent een doornroosje Jij bent een slaaptablet als je je hoofdkussen ruikt. Tijdens de kerstvakantie kom je er enkel voor je cadeautjes uit. ’s Ochtends borstel je met een straatveger het zand uit je ogen. Geeuwen is je hobby.

15 - 21: Je bent een snurkorgel Je knort als een hangbuikzwijn en de vensters trillen zo hard dat voorbijrijdende vrachtwagens van de weg worden geblazen. Je mond is ’s ochtends zo droog als de duinen van Koksijde.

22 - 28: Je bent een woelmuis Je bed is een labyrint. Je slaapt onrustig en schrikt wakker van de eerste regendruppel tegen de ruit. Woelmuizen hebben vaak een ochtendhumeur en krijgen zelden ontbijt door de keel.

29 - 35: Je bent een dromendief Je maakt ’s nachts huiswerk dat pas de volgend jaar klaar moet zijn. Je dromen zijn levendig en wakker worden is ook een nachtmerrie. Slaapwandelen is je sport. Yeti 37 9


BUDDY, CHOCOCOMPAGNON, KNUFFELKNAAP, GRAPPENGABBER, GEZELSCHAPSDIER, KROELKA

SOCIALE COMMUNICATIE MET THE JOSBOURNES!

FREDDY ZOEKT

«SAMEN FRIETEN ETEN IS BELANGRIJK», ZEGGEN DE VEERTIEN YETIKLASSERS UIT SINTAGATHA-BERCHEM. «EN NOEM ELKAAR EENS CHAREL.» MAAK OOK OMGEKEERDE VIJANDEN, VERKOOP COMPLIMENTEN EN DOE MET JE FRIENT* Birgit: « Ik zeg het aan DE BUDDYTEST. WANT ALLES HELPT OM DE BINNENBAND VAN DE Caroline wanneer ze iets VRIENDSCHAP goed doet. Ik weet dat ze OP TE POMPEN. Jennifer: «Yasmina vraagt Amandine: «Laetitia weet Marijke: «Ine en ik noe- daar heel blij mee is en

altijd hoe het met me gaat. Yasmina: «Jennifer vrolijkt En ze luistert ook naar wat me op en ik kan met haar ik antwoord. Dat vind ik beover alles praten.» langrijk!»

alles van me. Alles Yeti! En toch blijft ze mijn vriendin. Straf hé! Ze helpt me als ik iets niet begrijp.»

men elkaar Charel en Georgette. Samen lachen of ongelukkig zijn, daarvoor heb ik vrienden.»

daar word ik op mijn beurt goed gezind van! We hebben samen een vriendschapssleutelhanger.»

DOE DE FREDDY ZOEKT BUDDY-TEST! Vink aan wat jij vindt. Leg de lijst naast die van je oppervriend(in). Vergelijk en bespreek! Een echte vriend(in) ...

...mag jou wel eens uitlachen. ■ Ja ■ Nee ...mag komen logeren ...liegt wel eens om jou te helpen ■ Ja ■ Nee ...ruikt altijd lekker ...is niet van plastiek ■ Ja ■ Nee ...zegt altijd wat hij/zij denkt over jou ...is dat voor de rest van je leven ■ Ja ■ Nee ...troost jou wanneer je verdrietig bent ...bewaart jouw geheimen ■ Ja ■ Nee ...deelt al zijn snoep ...ziet er leuk uit ■ Ja ■ Nee ...wisselt met jou van kleren ...verdedigt je op moeilijke momenten ■ Ja ■ Nee ...pakt geen andere vrienden af ...draagt jouw schooltas ■ Ja ■ Nee ...stuurt je slechte moppen met de mail ...…………………........................…........................................................……..(vul zelf in) 10 Yeti 37

■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee ■ Ja ■ Nee

L


OELKAMERAAD, KUSKOMPAAN, KIETELKORNUIT, MOPPENMAAT, MEKKERMEID, FEZELVRIEND

LES 5: VRIENDENSPECIAL

BUDDY (M/V) DE RAAD VAN CAROLINE: VERKOOP COMPLIMENTEN!

frient* = Yetiwoord voor vriend of vriendin

5 IP 1. AN ST de P Ve TI-V RIENDSCHA rod de 2. rzin Lui en vertel de vetste n an ha! e 3. ster n ee aha sp V oo r wat 4. erklap g it naa ! Hahah men rika eheimen No p ko 5. dig iemand uit om te et pa Poe e ts nooit tanden en je

S VA r ls o N NE z eg ver i JOSH JOSBOUR t, ed s. p c len raa ereen in de klalf. h t veel over jeze ip en s a do e l s o ntb niet open ijt. .

DE

Geef de YETIBUTTYkaart! Knip uit, kleef op karton. Op de achterkant schrijf je een compliment als: ‘Jij bent lief’ of ‘Het is fijn dat ik op je kan rekenen’ of ‘Wij zijn bloedbroeders, jij bent mijn held’.

Marguerite: « Ik zie mijn beste vriend niet elke dag, maar dat moet niet. Aricia: «Samen een pak Nolie: «Gladice is blij Cindy: «Manon troost Na drie weken vliegen we friet opeten met je beste wanneer ik blij ben om iets. mij wanneer ik ruzie heb Manon: «Cindy luistert elkaar terug in de armen vriendin. Dat is volgens mij Echte vrienden zijn niet ja- met iemand. Dat doet echt naar me. Altijd. En ze zal alsof het drie minuten geleme nooit uitlachen.» de hemel!» loers op elkaar.» goed.» den was.»


DE YETIREPORTER BELT DEZE MAAND MET VUILE VOETEN EN DE YETIFOON AAN BIJ DE BLOOTGEWONE* DUIZENDPOOT LAURA WAUTERS, EEN MEISJE MET EEN STEM IN DE VLAAMSE JEUGDRAAD. HALLO LAURA, HEB JIJ EVEN TIJD VOOR YETI? Lees telkens ook de pubervraag en stel die aan je vriend(in) of klasgenoot. Hebben jullie dezelfde gewoonten?

JE EIGEN

«Hah, Yeti! Ik heb over alle s een mening en ik zeg altijd mijn gedacht. Wa t wil je weten?»

LIFESTYLE

speel em, ik volg notenleer, «Druk? Nogal… Ik zw k aan oo e do Ik . las tiek dic dwarsfluit én ik zit in de tekenacademie.(lacht)» ballet en ik ga naar de ? ook zo’n drukdoenertje Pubervraag: «Ben jij t?» Wanneer kom jij tot rus ekbeurten. «Ik ben verzot op Spelling, stellen en spre gemaakt, en muiz vleer over stuk werk een Ik heb net toffe beesten!» jouw favoriet schoolvak ook je «Is : aag Pubervr beste vak? Hoe komt dat?»

«Ik weet nog niet welk beroep ik later wil uitoefenen. Vroeger wilde ik zangeres worden. Ik zing vaak onder de douche, en daar klinkt het wreed goed Yeti! » Pubervraag: «Wat is jouw droomberoep?»

«Hier komt mijn bed, Yeti! Ik heb de kleuren voor de kamer al gekozen. Zelf schilderen ga ik niet ik doen. Ik wil ook een plek voor mijn boeken want ben een leesbeest!» jij Pubervraag: «Richt jij je kamer zelf in? Mag posters ophangen?»

blootgewone*=Yetiwoord voor doodgewone 12 Yeti 37

«Ik ben het jongste lid in de Vlaamse Jeugdraad. Binnen kort vergaderen we over jeugdkampen. Er is te weinig plek in Vlaanderen om op kamp te gaan, Yeti! Ik be reid me goed voor, ik lees nu een map van 116 bladzijden. Zwar e kost!» Pubervraag: «B en jij lid van de schoolraad?»

«Ik verzamel de strips van Jommeke. Ik vind dat ik veel op Flip de papegaai lijk. Ik heb ook overal commentaar op.» Pubervraag: «Praat jij veel? Praat jij sneller dan je denkt? »

«Dit is mijn oude kamer. Ik sliep hier samen met mijn jongere broer. Het is hier een rommeltje want binnenkort verhuis ik naar mijn eigen, splinternieuwe kamer. » Pubervraag: «Heb jij een eigen kamer? Wat zijn de voor - en de nadelen daarvan?»

lt? me spee ze met eti, dan f O « : s lt Y iroe Poes M ze zich vervee Louis vaak r e er e ro n b n a lt W spee t Laura ig k k t lu a e d vind mij. » wel… G e Playstation, r o o v d tijd FIFA op . Dan heeft ze ls je je a s jij ook l maar nik a a B « : j dan?» vraag Puber elt? Wat doe ji e rv ve

het ts thuiskomt, helpt l met een slechte toe za je er er ne me t an oi W no t rs: he ze t «Een tip voor Yetile dat je het zelf héél erg vindt. En da » en soms ook (lacht). om meteen te zegg etje wenen helpt s?» uw gebeuren! Een be nie t t – rappor vertel jij thuis slech oe «H : ag ra rv Pube


Het compliment moment Hoeveel complimentjes heb jij vandaag al gegeven? Verras je vriend(in), ouders of leerkracht met een Boodschap-ZonderNaam-sticker. Je vindt het ‘Jij bent een smakkerd van een plakkerd’stickervel bij deze Yeti! 4 TIPS VAN COMPLIMENTENCOACH DANNY DUIMER

Zeg niet… «Juf, Eddy heeft gepoert!», maar zeg: «Juf, Eddy brengt een frisse wind in ons leven.» «Tom is een smurf.», maar zeg: «Hij is een boom van een vent, maar een beetje kort afgezaagd». «Daphnes haar is slecht geknipt», maar zeg: «Zij heeft het Aldi-logo in haar nek laten scheren.» «Laura heeft een snor.», maar zeg: «Laura werkt de verschillen tussen mannen en vrouwen weg.»

ZOEK ZORRO! Yeti 37 13


STARTING UP

Zoek andere gezellige gamers, een dobbelsteen en een schaar. Voel de emoties en spanning van de echte speelplaatsjungle.

MISSION

Geraak jij voor het eerst van de schoolpoort (START) naar je klas (EINDE)? Word meester van je speelplaats!

CONTROLS Knip een Kinga-pion uit en gooi om beurt met een dobbelsteen. Het lot ligt in jouw handen!

FANTOS

CLAXON

MILIM

CORPUS

YANG

DEMOCRATO

OLYMPIC

ECHO

STUDENTINA

IO 14 Yeti 37

GO KINGA

Word Lord of the Board met dit nieuwe


A GO !

el Snelsdper zon le! conso

e YetiStationTM game van 2006

LEVELS

2: Pesters! Sla een beurt over. 4: Je bent verkozen voor de leerlingenraad. Van de directeur mag je je laatste worp verdubbelen. 5: Doe-opdracht: Iedereen verschuift de pion de volgende beurt met een blote teen. 6: Je ex-liefje uit de vierde klas wil aandacht. Sla een beurt over. 8: Je fiets zit vast. Sla twee beurten over. 9: Huiswerk vergeten. Ga terug naar start. 11: Je bent jarig. Je mag je laatste worp nogmaals vooruit. 12: Je doet mee aan een sportwedstrijd. Drie plaatsen vooruit. 13: Schuif een stoel naar links door en speel een beurt met de pion van je buur. 14: Je doet een actie voor een goed doel. Je mag nogmaals gooien. 16: Je bent zo ziek als... Twee beurten wachten. 17: Gooi de volgende ronde de dobbelsteen zo hoog mogelijk. 18: Het toiletpapier is op. Twee beurten wachten. 19: De bel gaat. Snel nog een keer gooien. 20: Zeg de maaltafel van vier foutloos op. Correct? Vier plaatsen vooruit. Fout? Vier plaatsen achteruit. 21: De elastiek van je zwembroek is gesprongen. Zes plaatsen terug. 23: Je pennenzak valt op de grond. Wacht tot iemand langs komt om hem op te rapen. 24: Je helpt een gevallen kleuter recht. Waw! Vier plaatsen vooruit. 25: De bal vliegt over de muur. Wacht tot iemand langs komt om hem terug te gooien. 26: Beschrijf een leerkracht. Wie hem het eerst raadt mag samen met jou twee plaatsen vooruit. 27: Je verrast je juf met iets liefs. Je mag iemand aanduiden die een keer extra mag gooien. 29: Je rent in een veldloopwedstrijd. Je mag je laatste worp verdubbelen. 30: Zing een liedje. Daarna mag je drie plaatsen vooruit. 31: Je zet pesters op hun plaats. Iedereen mag een plaats vooruit. 32: Je zoekt vrienden om te spelen. Iedereen moet vijf namen geven van vrienden buiten de klas. 33: We zijn er bijna maar nog niet helemaal. Tijdens de volgende ronde moet iedereen rechtstaan. 34: Aangekomen! Je bent the Lord of the Speelboard. Welkom in de YetiStationTM- familie. Yeti 37 15


allemaal! i-spaarkaart. Verzamel ze Dit is de vijfde jolige Yet

WIN HET PAPIERDIER Plooi je eigen 3Dknuffels van papier. Kaartje voor 10 februari naar: Yeti - Papierdier - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel

GELEZEN BOVEN DE PISBAKKEN OP SCHOOL: Speel WC-tennis. Op de linkerwand staat er ‘Kijk naar rechts!’ en op de rechterwand ‘Kijk naar links!’ (Kurt) Beter zou zijn: Pas op, je hebt de toekomst van de wereld in je handen.

FF ZEGGE

N8WERK

VIOOL

Ik wou nog ff zegge dat ik Yeti supercool vind maar onze juf vergeet het altijd uit te delen. In het begin dacht ik: «Weer zo’n oerstom boekje!». Maar nu begin ik me al te vervelen als ik geen Yeti heb. (Lisa) Je juf heeft een geheugen als een dinges.

Ik knip in bed alle cartoons uit de Yeti en plak die in mijn Yeti-boek. Als mijn vriend komt spelen, wil die alleen maar in mijn plakboek kijken en niet meer met mij oorlogje spelen. Wat moet ik doen? (Maarten) Speel samen huisje. Je vriend is de deur en jij slaat ze dicht.

Wij zijn Alexandra, Hazel en Hanne. We zitten nu stiekem in de vioolles Yeti te lezen. We hopen dat we er ook eens in komen. Wij zijn volop aan ’t oefenen voor het kerstconcert. Yeti klinkt als muziek in je oren. Wel even de nietjes eruit doen, voor je hem in je oren steekt.

LIEFDESGEDICHT

PEST

ZOEKERTJE

Je reed op je fiets, je was te gek. Je keek achterom en ging op je bek. Je was compleet van slag. Waren het mijn ogen of mijn lach? (Ellen) Of waren het de bomen die je niet zag?

In de klas pesten ze je als je anders bent of stomme kleren draagt. Maar als je er zelf ook mee lacht, is voor de pestkoppen de lol er snel af. Ik pest alleen maar om te plagen. (Vicky) Nooit je kleine broertje pesten alsie een honkbalknuppel vastheeft.

Boer zoekt vrouw met tractor. Foto tractor toevoegen a.u.b. (Guy)

VERSLAAFD

Ruiter zoekt paard. Moet goed kunnen mikken. Voor als ik van het dak spring. (Zorro) 6 december is nog maar net voorbij en meneer wil al meteen een nieuw ros. Yeti heeft je door, Sintermans!

Abonneer je op Rambo, de nieuwsbrief van Yeti en win Rambo zelf! Surf snel naar Yetiworld.be, schrijf je in en word baas van je eigenste blafferd. Elke week ontsnapt er ééntje.

Oplossing Speelonk (p.13): Tamara & William!

CONTACTADVERTENTIE

WORD BAAS!

Oplossing Leutemeteut (p.3): De oplossing is het mannetje in het midden en dat heet Brian. Dat is het omgekeerde van “Brain” - hij is eigenlijk hoogbegaafd - maar zijn vader maakte een vergissing toen hij het aangaf op de burgerlijke stand.

Ik ben verslaafd aan Yeti. Mijn zus vindt Yeti saai. Maar ja, iedereen weet dat mijn zus niet normaal is. Mijn droom is om in Yeti te komen. De groeten aan juf Ellen. (Lisa) Juf Ellen, u moet de groeten hebben van Lisa. Ze staat hier, in de Yeti!

BESTE YETI, Wij willen meer moppen en verhaaltjes in Yeti. En meer oplossingen. En tips om meisjes te versieren. Voor de rest vinden we Yeti heel leuk. (Robin en Matthias)

Re:action? Stuur jouw lezersbrief naar: Yeti - Lezersbrief Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en maak kans op een Game Boy Advance met het game Mario Power Tennis. Het game doet je rennen op de tennisbaan. Speel vol power met Donkey Kong en Bowser of start als beginner aan de tennisschool. Leer de special moves en smash alle tegenspelers van de baan. Mario kent de kuren van Kim en Justine. Nu jij? Schrijven naar: Yeti - Lezersbrief - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.