Yeti 28

Page 1

blubbertuf - giecheltenen - korstborsten -

Love lokkers - kusbusters

Verschrikkelijk tijdschrift januari 2003+2 - 28

BLAD VAN HET JAAR NOG VOOR HET JAAR OM IS. 4 tips voor pips

Croque au dille

2 :3 eu w

EXCLUSIEVE PRIJZEN GEMAAKT DOOR ECHTE CHINESE KINDEREN

ha lv

e

pa

gi

na

’s

vo

lle di

g

vo

l!

Test jezelf

Ni

GRATIS NAAR DE MOEFIE* MOEFIE*

Sex is met een k

*moefie: Yetiwoord voor «film»

HEMD VAN JE LIJF


Verschrikkelijk bijtschrift januari 2005

Mister Bean, Snelle Eddy of Sam Gooris? Kim Clijsters, Britney of Miss Crabappel? Wie is jouw ideale juf of meester? Ga naar www.yetiworld.be en kies uit 20 BV’s jouw ideale leerkracht. De winnaar komt misschien een dag in je klas lesgeven.

© VRT

De ideale leerkracht EXCLUSIEF!

YETI-POES VANGT KROKO TE L.

ONDERTUSSEN IN DIT BLAD: 6 Sex is met een k 8 Test. Ben jij een doorzetter? 4 Kiezen zonder kop 14 Rad van fortuin: speel en win 12 Strip 10 Draai zot

6 14

2,5 keer wèèèèè 3 CIJFERS OM TE JANKEN 1 De Italiaanse man is met 2,5 keer per maand de grootste huilebalk ter wereld. 2 De gemiddelde Amerikaanse tiener heeft al meer dan een half miljoen reclamefilmpjes gezien in zijn/haar leven. 3 Slechts 4 op 10 Vlaamse tieners weet waar de zon onder gaat.

Hoeveel croque-au-dillen tel je in deze Yeti? Stuur het aantal vóór 30 januari naar: Yeti - Krokodil - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en win zo’n aardige loeder.

TROMPET OF BALLET? Ik ........ van ■ tekenen ■ muziek ■ dansen. Eén van de drie aangeduid? Dan ben je net als 150 000 jongeren en volwassenen rijp voor de muziek- of tekenacademie. Op 29 januari organiseren meer dan 100 academies van het Kunstonderwijs de Dag van het DKO. Ga kennis maken. Het hele programma vind je op www. dagvanhetdko.be

VRAAG VAN DE MAAND Test je leerkracht en stel elke maand een vraag waar niemand het antwoord op weet. Deze maand: «Hoe raak je een oude boemerang kwijt?» 2 Yeti 28

/ 6 - / * Quiz-spelletjes waar je niets - absoluut niets - voor hoeft te weten. Alle zenders de hele dag door


Yeti 28 3

i said a hip hop - the hippie the hippie to the hip hip hop, a you dont stop the rock it to the bang bang boogie, say up jumped the boogie to the rhythm of the boogie, the beat - i said a hip hop hip hoplossing: in de vierde regel staat het streepje van wc-papier iets hoger.


KIEKEN «Kies maal wat je lekkel vindt!»

BEN JE EEN EEU EEN SNELBESLISWIGDENKER OF DUWER OF EEN SER? EEN DOORGEWOONWEG MEEPRATER? OF KEUZENMAKER EEN KIEREWIETE ? DE YETIKLAS VINDT KIEZEN M SOMS MOET HE OEILIJK. MAAR T. LEES JIJ VERD ER? ■ JA ■ NEEN ■ MISSCHIEN LATE R

BUURMANS’ SNEL KEUZELIJST

Jij leest voor en Buurm ans moet meteen kie zen. Buurmans krijgt kan ook. Dan ben jij Buurmans! Bespree geen bedenktijd. An dersom k achteraf je keuze. 4… 2… 1…START! 1. ❏ broek of ❏ ro k 17. ❏ hond of ❏ 2. ❏ Scapa of ❏ W kat ibra 18 . ❏ tongdraaien 3. ❏ topje of ❏ T of ❏ neuzeneuze - shirt 19. ❏ DVD of ❏ vi 4. ❏ lang of ❏ ko deo rt 20. ❏ vis of ❏ vlee 5. ❏ pepsi of ❏ co s ca 21 . ❏ Fancy of ❏ Jo 6. ❏ meester of ❏ epie juf 22. ❏ JimTV of ❏ 7. ❏ Mcdonalds MTV of ❏ Quick 23. ❏ SpongeBo 8. ❏ beugel of ❏ b of ❏ Rocket Po brokkelbek wer 24 . ❏ Jennifer Lope 9. ❏ blond of ❏ br z of unette ❏ Christina Agui 10. ❏ school of ❏ lera vakantie 25 . ❏ bril of ❏ lenzen 11. ❏ Bellewaerd e of ❏ Bobbejaa nland 26. ❏ Jackass of 12. ❏ skeeleren ❏ Hopla of ❏ skaten 27 . ❏ musical of ❏ 13. ❏ Samson of toneel ❏ Gert 28. ❏ lentefeest 14. ❏ zwembad of ❏ vormsel of ❏ vijver 29. ❏ schaken of 15. ❏ mama of ❏ ❏ dammen papa 30. ❏ lelijk of ❏ 16. ❏ toilet of ❏ do m boom 4 Yeti 28

IN HET PASHOK

Wij, tieners, staan gemiddeld 6 uur per we ek voor de spiegel te kieze n. En de Yetiklassers? Giel: «Ik kies kleren die net iets te groot zijn. Da t vind ik cool. Als ik ga ska ten dan zien ze het lintje va n mijn onderbroek. Dat is sto er.» Sophie: «Ik kies me rkmode. Ik vind merkkledij he t mooist. Mijn mama zegt ook dat merkkleren beter zijn. Ik spreek haar natuu rlijk niet tegen.» Mathieu: «I do n’t care, man. Mijn moeder kiest mijn kleren. Ik vind all es oké, als ze maar lekker zitten. Ik maak me er niet dik in. Anders passen mijn kle ren niet meer, woeha!» Fabrice: «Als he t aan mij lag, koos ik wel vo or duurdere T-shirts. Pas op, ik wil geen snob zijn. Maa r sommige merk-T- shirts zij n gewoon veel cooler dan an dere.» Heleen: «Ik vind dat mijn mama en papa geen stijl hebben. Te ouderwets bedoel ik. En daarom kies ik mi jn kleren zelf uit in de wink el. Ik ben zelfs al eens helem aal alleen gaan shoppen. Toen kocht ik een broek en schoe nen!»


ZONDER KOP

KIESPIJN

TOPJOP*!

Nils:«Ik hou va n zagen.»

HOUT OF LATIJN?

FLOPJOP*!

Nummer van één tot tien. Op nummer 1 zet je de grootste FLOPJO P. (Dit wil ik later niet worden.)

■ Gevangenisbewaker ■ vuilnisman ■ kapper ■ bankdirecteur ■ poetsvrouw ■ Sam Gooris ■ postbode ■ minister ■ buschauffeur ■ schooldirecteur

*Topjop = Yetiwoo rd voor droomberoe p

*Flopjop = Yetiwoo rd voor saai beroe p

«Ik hou van hout. Zo simpel is het.» Nils heeft niet lang moete n nadenken. Hij kie st volgend jaar voor een technische stu dierichting. Als je het vogelkastje in de tuin en het kruidenrekje in de keuken bekij kt, weet je waarom. «Ik vind mezelf niet on handig. Ik denk tro uwens dat mijn pa pa er ook zo over de nkt. Ik vind hém all eszins een handige Ha rry. Als je ziet wat hij allemaal hier in hu is en in de tuin do et, amai.» Aan de we rkbank voelt Nils zic h oké. «Ik hou ook van het gereedsch ap en heb al veel met de boormachine en de zaag gewerkt. Niet alleen natuurlijk, mi jn vader houdt een oo gje in het zeil.» Ni ls houdt van actie. Zij n grootste nachtm errie? Een bureaujob! «Een ganse dag aa n de pc werken, bah!» . Chatten en game n doet hij wel. «En met Google informa tie opzoeken over me ubelfabrikanten oo k.» Nils heeft een droo m. Later wil hij zijn eigen huis bouwen. «E en Zwitserse chalet of zo! Zelfgemaakt! Co ol…»

Nummer van één tot tien. Op nummer 1 zet je jouw favoriet e TOPJOP. (Dit wil ik later worden.) dierenarts ■ pro-skater ■ leerkracht ■ dokter ■ acteur ■ metser ■ landbouwer ■ agent ■ kok ■ Yeti-redacteur ■

«Ik vertrouw mijn vriendinnen», zegt Tiffany. «Ik kan met hen over alles praten. Dat helpt als ik tw ijfel over iets.» «Als ik moet kiezen doe ik dat snel», ze gt Giel. «Ik zou niet weten welk beroep ik later kies.» «Kiezen moet je leren», zegt Sarah. «Als je ouders alt ijd alles voor je regelen leer je nooit kiezen. Ik ontdekte dat je beter eerst nadenk t voor je een knoop doorha kt. Minder kans op kiespijn .»

Kiezen kan met je gevoel of met je verstand. Kie s de K-test en ontdek hoe go ed jij bent in kiezen. Ga naar www.yetiworld.be en klik op de K-test. Kies daar voor ‘Ki ezen’. Kies om jezelf of je schoo l te testen.

Yeti 28 5


HEMD VAN SEX IS MET EEN K

NIEUWE OKSELLUCHTJES, BLOTE GILLEN EN HAARSCHAAM. HET ROMMELT IN JE LIJF. JE STRUIKELT OVER JE EIGEN IK. JE BENT NIET ALLEEN. ELKE JAAR VERPOPPEN 500 MILJOEN TIENERS - PLOP! PLOP! PLOP! - VAN KIND NAAR PUBER ALS POPCORN IN EEN HETE PAN. EN DAN KOMEN DE VV’S, VERVELENDE VRAGEN. YETI VRAAGT JE HET HEMD VAN JE LIJF. DURF JIJ EERLIJK ANTWOORDEN?

6 Yeti 28

VV 1 IS JE UITERLIJK BELANGRIJK?

«Als een meisje slim is, kijkt ze eerst naar wat er in je hoofd zit en dan naar je uiterlijk.» (Andrej) «Ik sta keilang voor de spiegel. Een puist of een snorhaartje kan genoeg zijn om mijn dag om zeep te helpen.» (Sarah) «Hoe een jongen is, kan je zien aan de manier waarop-ie loopt en zich beweegt.» (Jana) «Het is vaak zo dat meisjes op de speelplaats kijken van: wat heb jij nu weer aan?» (Lies)

VV 2 ZIJN MEISJES EN JONGENS GELIJK? «Ze zijn zeker verschillend want mijn papa heeft overal haar en mama niet, behalve op haar benen maar die scheert ze.» (Roel) «Ik hoop dat ik later zeker geen lesbo word zoals Yasmine en dinges. Wat doen lesbo’s eigenlijk?» (Frauke) «Ik begin nu al genoeg te krijgen van jongens en ik heb nog niet eens met ze te maken gehad.» (Astrid)


VV 3 WAT IS HET STOMSTE DAT JE OOIT GEDAAN HEBT TOEN JE VERLIEFD WAS? «Toen ik hem een kus wou geven, botste mijn hoofd tegen het zijne en hadden we allebei een bult.» (Gitta) «Ik schreef een briefje in de klas om het aan te maken met Sil. De meester nam het briefje af en las het. Ik kon wel in mijn boekentas kruipen.» (Lindsey) «Mijn mama heeft ooit in de supermarkt hardop gezegd: ‘Kijk, Veerle, daar heb je die jongen waar jij gek van bent.’ Zo stom.» (Veerle)

VV 4 DOOR WIE BEN JE SEKSUEEL VOORGELICHT? «De meester zei dat sex met een k is en toen kregen we een blad met een penis op en een vagina. Dat moesten we dan leren.» (Wouter) «Ik bladerde door de Fancy en er stonden kustechnieken in. Wat ik niet begrijp, is hoe je weet wanneer je het moet doen en welke kant je op moet.» (Alya) «Papa heeft een boek gekocht en daar staat dan in hoe ze dat doen. Kinderen maken en seks en zo. Saai!» (Gil) «Ik vraag me wel af hoe het is om vrouw te worden en ongesteld te zijn. Maar mama wil nog niets zeggen tot op mijn twaalfde verjaardag.» (Lien)

VV 5 BLOOT OF BEDEKT? «Bloot is sexy bij anderen. Niet bij mezelf.» (Isabel) «Ik heb eens in de badkamer mama’s tanga aangetrokken. Ik begrijp er niets van. Wat voor nut heeft zo’n ding tussen je billen?» (Sil) «Op school had Jonas een boekje met allerlei blote vrouwen in rare houdingen. Nog nooit zo hard gelachen.» (Thomas)

VV 6 WANNEER SCHAAM JE JE VOOR JE LICHAAM? «Als ik in de badkamer in mijn blote flikker sta en mijn broer komt binnen met van die grote ogen. Ik haat het!» (Mieke) «Mijn mama heeft op een feestje eens verteld dat ze tijdens het joggen bijna bewusteloos was geslagen door haar eigen borsten. Daar schaam ik me dus voor.» (Kiara) «Bij het medisch onderzoek en als we ons moeten omkleden tijdens de turnles.» (Tiffany)

VV 7 WAT VERANDERT ER AAN JE LICHAAM ALS JE PUBERT? «Je voelt dat je echte ik eraan komt. De echte Tom is er nog niet, die moet nog komen. Die is nu aan ’t groeien.» (Tom) «Ik zag vanmorgen dat er haar onder mijn oksels groeit. Hoe komen die daar? Gisteren zaten ze er nog niet.» (An)

JE LIJF Gitta:«Toen ik hem een kus wou geven, botste mijn hoofd tegen het zijne.»

MIJN FIJN LIJF Waar ben jij het meest tevreden over bij jezelf? Geef punten van 1 (minder tevreden) tot 10 (zeer tevreden). Vergelijk daarna met je vriend(in).

ogen ■ neus ■ billen ■ lijfgeur ■ benen ■ huid ■ gezicht ■ voeten ■ kapsel ■ gebit ■ Welke drie kenmerken vind je het belangrijkst bij een ander?

humor ■ stoer ■ uiterlijk ■ intelligentie ■ spontaan ■ stem ■ uitstraling ■ lief ■ geld ■ zelfvertrouwen ■ Hoe aantrekkelijk vind jij jezelf op een schaal van 1 tot 10? Kleur de vakjes. Ik vind mezelf ...

1■ 2■ 3■ 4■ 5■ 6■ 7■ 8■ 9■ (...zeer aantrekkelijk) 10 ■ (...onaantrekkelijk)

De SimsTM2 PC-game van EA. Stuur vóór 30 januari een kaartje naar: Yeti - Sims Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en vertel wat jij zou doen als je zélf een Sim was.

Yeti 28 7


1. Hoe goed ga je deze test doen? A ■ Slecht denk ik. B ■ Mwooohh. Ik weet niet... C ■ Keigoed natuurlijk! Wat een belachelijke vraag, zeg. 2. Krijg jij thuis altijd je zin? A ■ Bijna nooit. Ik dring dan ook al lang niet meer aan. B ■ Altijd. Ik blijf proberen tot ik mijn zin krijg. C ■ Alleen als het echt belangrijk voor me is. 3. Je hebt je ingeschreven voor een sportkamp maar mag niet meedoen omdat je formulier in de post is verloren gegaan. Wat doe je? A ■ Ik ontplof. Ik laat het er niet bij en bel naar de organisator. B ■ Ik ga langs bij de post en vraag een bewijs dat het formulier wel verzonden is. C ■ Je bent diep ontgoocheld. Dikke pech gehad. Volgend jaar beter. 4. Je bent verliefd. Hoe maak je dat duidelijk aan de gelukkige? A ■ Slik! Ik durf niets laten merken. B ■ Ik zet de eerste stap tijdens de speeltijd. Wie niet waagt… C ■ Ik laat beetje bij beetje merken dat ik iets voor haar/hem voel. 5. Je kan je slechte punten voor dagelijks werk nog wat opkrikken door keihard te leren voor de grote toetsen. A ■ Ik probeer het wel. En als het nu niet lukt? Er komen nog wel andere toetsen. B ■ Gordijnen dicht. Tv op slot. Ik sluit me op en begin te leren als een speer. C ■ Pfft! Dat lukt toch niet. Waarom zou ik mijn hersens zo martelen? 8 Yeti 28

6. Je krijgt in de eetzaal je brooddoos weer eens niet open. Wat gebeurt er meestal? A ■ Ik rust niet voor ik die broodkluis heb gekraakt. Desnoods haal ik er een sloophamer bij. B ■ Na een mislukte poging en een gebroken vingernagel is mijn zin in brood alweer verdwenen. C ■ Ik probeer wat boterhammen te lenen bij mijn tafelgenoten. 7. Het regent ouwe wijven op bosklassen. Je leerkracht stelt voor om een lange dagtocht te maken. Iets voor jou? A ■ Mmm! Als het samen met mijn vrienden of vriendinnen is misschien. B ■ Nougabollen! Je denkt toch niet dat ik nat wil worden tot op mijn onderbroek. C ■ Yeah baby! Lekker afzien en tot het uiterste gaan. Geen regen houdt mij tegen. 8. In de turnles ligt de lat tijdens het hoogspringen op 1,50 meter. Volgens de turnleerkracht kan niemand van de klas die hoogte aan. Jij… A ■ neemt een aanloop, spant al je spieren, bijt je lippen op elkaar en springt. Wie weet geraak je er wel over! Dat zou pas kicken zijn. B ■ geeft de meester gelijk en bent al blij dat niemand het moet proberen. C ■ oefent die avond thuis op het bed van je ouders of je over die hoogte zou kunnen springen. Je blijft oefenen.


Yeti 28 9

Wanneer het steenrijke echtpaar Baudelaire om het leven komt, laten zij drie kinderen achter: Violet, Klaus en Sunny. De drie weeskinderen erven een fortuin van de familie Baudelaire. Graaf Olaf, een achterbakse schurk en vermommingsspecialist, is uit op het geld van de weeskinderen. De film, A Series of Unfortunate Events, draait nu in de filmzaal. Win gadgets van de film. Stuur voor 30 januari een kaartje naar: Yeti - Filmactie - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en vertel in ĂŠĂŠn zin wanneer jij een doorzetter bent. Schrijf ook het nummer van het filmgadget dat jij wil winnen op je kaartje: 1 - filmtickets, 2 - rugzak, 3 - T-shirt, 4 - leeslampje, 5 - kompas, 6 - stickerblad

ECHTE DOORZETTERS

TEL JE SCO RE

: 1-A=1-B =2-C=3 2-A=1-B =3-C=2 3-A=3-B =2-C=1 4-A=1-B =3-C=2 5-A=2-B =3-C=1 6-A=3-B =2-C=1 7-A=2-B =1-C=3 8-A=3-B =1-C=2

LIGT JE SCORE TUSSEN: 17 - 24: Dekselse doorbijter Als jij ergens je tanden in zet, laat je niet los voor je je doel hebt bereikt. Bij tegenslag ga jij altijd door. Jij geeft niet op, hoe moeilijk het ook is. Re-spect! 9 - 16: Wijze we-zien-weller Je zet door als je iets wilt bereiken, maar zal ook niet overdrijven. Als het niet belangrijk is maak jij je niet druk. Je weet wanneer je moet doorbijten en wanneer niet. Slimpie! Durf je gaan voor af en toe wat meer lef? 0 - 8: Overdadige opgever Toets te moeilijk? Wachtrij te lang? Bij een beetje tegenslag haak jij al af. Je wordt al moe als je denkt aan doorzetten. Geef niet te snel op. Geef jezelf eens een duw in je rug. Por! Por! Ga eens op stap met een dekselse doorbijter. Jullie houden mekaar misschien in evenwicht.


«IK DENK DAT LASSIE HIER VAN ZOTTIGHEID ZIJN EIGEN STAART ZOU OPETEN», ZEGT MATHIEU. LASSIE ZIT. LASSIE LIG. LASSIE STIL. «IK VIND HET DJ’EN TIJDENS DE MIDDAGSPEELTIJD HET VETST.» «MIJ ZIE JE VOORAL IN DE SPEELWINKEL», ZEGT ANNELIEN. «IK DRAAI ZOT ALS IK ME VERVEEL.» DE YETIKLASSERS ZIJN HONDSDOL. EN JIJ?

«Waar zit jouw Lassiegevoel?»

BEN JIJ HEPPIE? Het Lassiegevoel is hoog in de Yetiklas. Je hoort ze niet klagen. Alhoewel ze geen soep krijgen in de boterhammenrefter, het afdak lekt en te klein is, de toiletten niet fris ruiken en het praatverbod in de refter moordend is. Waar zit jouw Lassiegevoel? Wat loopt er lekker in jouw klas? Laat Yeti weten wat wel en snel is. Stuur je brief naar: Yeti – Lassie – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel. En misschien staat jouw Lassieverhaal in een volgende Yeti.

*pip: Yetiwoord voor «redelijk geschifte leerling» 10 Yeti 28


«Speelkoffers tegen pesters.»

«Onze musical heeft een happy end.»

MUSICAL SPEELKOFFER «Elke week krijgt elke klas een koffer», zegt Jana. «In de ene speelkoffer zitten stelten, in een andere circusspullen. We hebben elf verschillende koffers. Maandagmorgen wisselen we van koffer.» «Het spelmateriaal zit eigenlijk in tonnen, eigenlijk oude reuze chocopotten», zegt Thomas. We hebben die zelf leeggeschept en opgepoetst. De dagen dat we daar mee bezig waren roken we van hier tot ginder naar de chocola.» «De speelkoffers gaan het pesten tegen», zegt Sophie. «Een simpel plan! Wie zich amuseert denkt niet aan pesten. Andere scholen kunnen bij ons speelkoffers kopen. Voor 180 euro zijn ze vertrokken. Met de winst vernieuwen we onze eigen koffers. Simpel.»

SPEELWINKEL «De speelwinkel is zoals een videotheek», zegt Heleen. «Je leent wat uit en brengt het nadien terug. De leerlingen van het zesde - wij dus - houden het winkeltje open tijdens de middagspeeltijd. We noteren wie, wat, wanneer uitleent.» «In de rekken liggen gezelschapspellen, pingpongpaletten en noem maar op», zegt Giel. «Wie iets niet terugbrengt of stuk maakt, krijgt de juf achter zich aan. En echt, dat wil je liever niet meemaken.» «De winkel brengt fun», zegt Vicky. «Momenteel zijn de sjotterkes heel populair. De tafel staat binnen. Buiten is het koud, vandaar. Dankzij de speelwinkel is iedereen bezig. Wij zijn de baas in de winkel. We dragen er zorg voor.»

«Onze speelwinkel is net een videotheek.»

«We hebben vrijdagnamiddag geen tijd voor lessen», zegt Nicolas. «110 kinderen van de 150 uit het vijfde en zesde oefenen en repeteren dan voor de musical. Dinsdagavond is er een extra repetitie voor de hoofdrollen. We oefenen zeven maanden en treden een week lang op voor volle zalen. Zo’n musical brengt ons together.» «Alles aan de musical is eigen werk», zegt Kenneth. «Wie beter danst dan zingt gaat voor dans. In een musical heb je dans-, zang en acteertalent nodig. Om iedereen gelukkig te houden zijn de hoofdrollen dubbel gecast. Dat betekent dat tijdens de optredens in mei de ene avond de ene ploeg op het podium staat en de andere avond de andere.» «De musical heeft een happy end», zegt Isabeau. «Dat hoort zo. Ik weet dat we er jaren later nog over zullen praten: over het happy end en het happy gevoel bij ons.»

DJ «De eerste keer dat ik de muziekinstallatie zag, zei ik ‘Wow, dat is professioneel’», zegt Fabrice. «Dancenummers mixen begint al neig te lukken. Binnenkort gaat de meester me leren pitchen. Dan kan ik de beat van het ene lied laten overvloeien naar het volgende nummer. Tiësto, here I come!» «Tijdens de middagpauze van dinsdag en vrijdag draaien we hier de boxen van 400 watt open», zegt Stefanie. «Met de knoppen brengen we sfeer op het plein. Op de Cha Cha Slide jumpt iedereen mee. Met De Roos van Ann Christie stijgt de romantiek en zie je hier en daar slowen.» «Muziek op de speelplaats is feest», zegt Mieke. «Om helemaal zeker te zijn dat er geen ruzie komt wisselen we regelmatig de muziekstijl. Iedereen tevreden.»

«Tiësto, here I come»

Yeti 28 11


Het geheim van Kalor

12 Yeti 28


Aflevering 05


14 Yeti 28


BLOOTLICHAAMPJE, PIMPELMUIS, BRUUTRUUSTER, KNALSELDER EN FRIETKWEKER. HET ZIJN ALLEMAAL FLATERS UIT HET RAD VAN FORTUIN. ALLE WOORDEN MET EEN ZIJN YETIFLATERS. LEES, STRUIKEL OVER DE LETTERS EN WIN! IK KOOP EEN LUC, KLINKER!

*

1 POSTKIP OF TROTERTROT*

Zijn in jouw klas de pestkoppen altijd de sterkste kinderen? Onderzoekers zeggen van niet. Pestkoppen zijn juist erg kwetsbare kinderen. Ze hebben het thuis vaak moeilijker dan hun slachtoffers. Pesters zijn bijna nooit populair of geliefd. Ze kunnen moeilijk met anderen omgaan en vrienden maken. 1 op 5 Vlaamse tienerjongens is een pestkop. En jij?

4 SPOELGOD UIT CHANI*

Heeft jouw Barbie drie benen? Zitten er tractorbanden aan je step? Heel wat speelgoed is slecht gemaakt. Een Chinese speelgoedfabrikant neemt daarom 20 kinderen in dienst als speelgoed raadgever. De kinderen zullen speelgoed testen en verbeteren. Van al jouw speelgoed komt 70% uit China.

nu:

€ 9,5

Van de winkelprijs van € 9,5 gaat: € 7,5 naar transport, marketing en winst - € 1 naar tussenpersonen - € 0,65 naar aankoop grondstoffen - € 0,32 naar Chinese fabriek - € 0,03 naar arbeider

5 KNOLFIETS*

1

2

3

4

5

7 Oplossing: 1 = Pestkop of treitertrut, 2 = Speelgoed uit China, 3 = Sammie Stokvis, 4 = Weg met cola, 5 = Het vliegend krijtje, 6 = Knalfiets, 7 = Meer pesten

Yeti’s vrolijke vragenrubriek. Met deze VRAAG VA maand een vraag N DE MAAND van Arnout, 11 jaar. ! «Verniel ik mijn ogen door te lang naar een televisie- of computerscherm te kijken?» In Singapore, waar kinderen veel computerspelletjes spelen, is zo’n 80 procent van de tieners bijziend. Ook bij ons stijgt het aantal tieners met slechte ogen. De oorzaak? Te veel tv en te weinig sport. Als je meer buiten speelt, heb je minder kans dat je zal moeten brillen. Dat zeggen onderzoekers.

«Ik haat het als de juf me voor de hele klas belachelijk maakt», zegt Erika. 1 op 3 Yetilezers vindt ‘Leerlingen uitlachen’ het rotste wat een leerkracht kan doen. Dat blijkt uit de Yetipoll Rot top10. Ook de Kinderrechtencommissaris besluit na een jaar hetzelfde. Het aantal klachten over leerkrachten die leerlingen uitlachen, vernederen of bedreigen neemt toe. Maar ook steeds meer leerlingen pesten elkaar. Naast klachten over pesten krijgt het Kinderrechtencommissariaat veel klachten van leerlingen die op school hun mening niet mogen zeggen over het schoolreglement of hun rapport. Lees meer over je rechten op www.kinderrechten.be

6

Meer gele dan blauwe woorden aangekruist? De kans is groot dat je dik wordt. Meer blauwe dan gele woorden aangekruist? Je bent een gezonde tiener.

3 HET VLOGEND KRATJE*

Dagdroom jij wel eens dat je een éénpotige piraat bent? Of een matrozenmeisje op captain Iglo’s boot, de Vettige Visstick? Sammie Stokvis krijgt de opdracht om een vloek ongedaan te maken. Hij moet de vijf edelstenen vinden en op de Duivelsstoel plaatsen. Win het boek Sammy Stokvis en de adem van Flatulus. Bedenk een leuke piratennaam voor jezelf en je leerkracht en stuur die vóór 30 januari naar: Yeti - Sammie Stokvis - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Sammy Stokvis en de adem van Flatulus - Karel Verleyen - Davidsfonds/ Infodok

7 MIER POSTEN*

2 WIEG MET COLI*

Hoeveel keer per dag eet jij snoep of drink je frisdrank? Tel eens na. Eén op vijf Belgische kinderen is te dik. Vanaf volgend schooljaar mogen Waalse kinderen op school geen frisdrank, snoep of fastfood meer eten. Frisdrank- en snoepautomaten zijn er binnenkort verboden. De school moet in de plaats fruit en water aanbieden. Kruis aan wat jij op school als tussendoortje of middagmaal eet? ■ chips ■ fruit ■ frisdrank ■ yoghurt ■ snoepreep ■ water ■ koek ■ ontbijtgranen ■ fastfood ■ fruitsap ■ frieten ■ vis ■ melk ■ brood

6 SAMMIE STIKVOS*

WIN TUR BOSPOK E «Ze horen me van ver aankomen», Tzegt Frauke. «Sinds ik die knaller op mijn fiets heb, voel ik me veel veiliger.» Fraukes geheim? Ze heeft op haar fiets een Turbospoke, een knallende knalpijp met superreflector. «Het lijkt wel of ik met een brommer naar school ga. Je moet de jongens zien gapen.» Win je eigen veilige knalpijp en stuur vóór 30 januari een kaartje naar: Yeti - Knalpijp - Koning Albert II-laan 15 -1210 Brussel en vertel hoe jij opvalt in het verkeer.

ONWIJS PRIJS MET JAN SPIJS

Ja, ik wil winnen en kruis maximum twee kraakheldere prijzen aan. ■ 1 - 5 meter springelastiek ■ 2 - Scooby Doo ■ 3 - 3D-Puzzel ■ 4 - Dapper ridderleger ■ 5 - Tik Tak Ballen ■ 6 - Felix The Bladwijzer ■ 7 - Japanse gelukshanger Wip deze bon uit Yeti en stuur hem voor 30 januari naar: Yeti - Jan Spijs - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel of mail naar secretariaat@yetiworld.be Mijn-naam-en-adres:............................................. ........................................................................... .......................................................................... ..................................................................................

Yeti 28 15


WAT GEBEURT ER IN JE HOOFD ALS JE YETI LEEST? Ogen weten niet waar eerst kijken. Wel opletten voor uitdroging. Af en toe knipperen. Yeti maakt de jachthond in je wakker. Ruik je de winst? Waar zitten de prijzen? Waf! Kwijl! Slijm! Blabber! Een kwak speeksel vormt zich in je mond. Opletten voor het overlopen. Slikken is de boodschap.

Stuur een lezersbrief naar Yeti en maak kans op filmtickets voor je hele gezin. Kaartje of mail naar: Yeti - Lezersbrief - Koning Albert II-laan 15 -1210 Brussel redactie@yetiworld.be (vermeld je adres!)

ciaal Een muziekfestival spe 13 Op at. sta be t He ? voor jou ide we de augustus kan je op een fesvan Pukkelpop naar ng je tival voor kinderen. Bre zelfde op nt ouders mee wa ck. lro pe Rim k oo er is de dag g no eft he Het kinderfestival jij g ma Die . geen naam naar nu zelf kiezen. Ga en be ld. www.yetiwor ete ori fav w jou op stem er naam.

BENNY DE BOEF,

Dankzij onze gloednieuwe leerlingenraad kunnen we dit jaar naar Pennenzakkenrock gaan. We hebben eerst verkiezingen gehouden en van elke klas zijn er nu 3 leerlingen verkozen. Nu is onze school al een stuk gezelliger en leuker. Joepie! (Marie)

JE EIGEN FESTIVAL

SNOODAARD EN SMIECHT VAN BEROEP. HOUDT NIET VAN HONDEN EN KINDEREN.

LEERLINGENRAAD

Yeti doet fronsen. Gelooft je juf alles wat in Yeti staat? Strijkijzer meebrengen als de rimpels bij je juf niet meer wegtrekken.

VERVELEND Ik vind Yeti supertof. Vooral met de spelletjes en de grapjes. Ik bewaar alle Yeti’s voor als ik mij verveel. Ik weet niets meer om te vertellen. (Esther) Tieners die niets weten en weten dat ze niets weten weten meer dan tieners die niets weten en niet weten dat ze niets weten.

Spaar de hele familie Lassie. Knip uit, plak op karton en plooi. Volgende maand: Het Hippe Hondenhok van Lassie!

Hete artikels en gloeiende vragen doen je oren gloeien. Bijwerking: doofheid van voorbijgaande aard.

VETTE DINGES Van onze meester mogen we Yeti niet lezen in de klas. Hij hoort zichzelf graag spreken. Stom! Er staan zoveel vette dinges in Yeti om in de klas te doen. Daahaag! Licht is sneller dan geluid. Daarom zien sommige mensen er intelligent uit, tot je hen hoort spreken.

Deze lezersbrief verdient filmtickets voor het hele gezin. VLIEG Hoe noem je een vlieg zonder vleugels? Een wandel? Een vloog? GEHEIM Ik zit nu in het zesde en mijn zus in het tweede middelbaar. Ze neemt mijn Yeti altijd af. Maar nu heb ik een goede verstopplaats en die verklap ik lekker niet. (Meryam) Bedankt voor de foto van die geheime plank achter de kast in de garage. SpiegElGeHeIm: EDNEGLOV ED ITEY TEH ROOD TRETTOT R A A M O P 4 !IRAURBEF

YETICLUPKAART RULES «Met de Yeticlupkaart krijgen we in onze refter een extra schep frieten.» (Erika) «In de turnles mogen we gratis een spel kiezen op vertoon van de Yeticlupkaart.» (Tom) «Met mijn Yeticlupkaart mag ik tien minuten later opblijven.» (Steve) Welke voordelen krijg jij thuis of in je klas met je Yeticlupkaart? Stuur een kaartje naar: Yeti - clupkaart - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en win een Yetishirt.

Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 3 nr. 28 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yetiworld.be, abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 95 05 - e-mail: secretariaat@yetiworld.be, website: www.yetiworld.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 7 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!.

Hoofdredacteur: Leo Bormans / Eindredacteur: Dirk Neyens / Redacteurs: Bavo Wouters, Wouter Kersbergen / Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be / Vormgeving: Artefact, Leuven / Cartoons: Ief Claessen, Bart Schoofs, Nix / Fotografie: Photodisc, Wayzata, Powerphotos, Gazelle, Hulton-Deutsch, Ingram / Verantwoordelijke uitgever: Ludy Van Buyten, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.