Yeti 23

Page 1

strapatsen - vakantionees - rabarbaren - pagina 17 - bibberati Verschrikkelijk tijdschrift mei - juni 2004 - 23

XTRZOATT!E

IPS T R E M ZO IP ©U

1

7

WEEK EXTRA VAKANTIE

© SONY

PLAYSTATION

GEHEIMEN

DOE DE CIRCUSTEST

PRETPARKERS


n V la an de re n st e w eb si te va de nt eh ui s be t to en oz ja ar Ve rk on er s va n be do or de be w ud er ge m . O in r” te in “L ev en sw Verschrikkelijk bijtschrift mei - juni 2004

Officieel: www.yetiworld.be b W!N DE VOGELPEN

ONS MIST ONS «Wij missen Yeti nu al», zeggen de Yetiklassers van De Step. «Wat moet er volgend jaar van ons worden zonder Yeti?» Aan alle zesdeklassers: Yeti zal jullie missen. Grrr. Snfff.

Wat heb jij gemeen met de tijger, de bonobo en de olifant? Juist! Jullie spelen allemaal de hoofdrol op de nieuwe juniorsite van het WWF. Ben je op zoek naar dierenspelletjes, een grommende quiz of poezelige e-cards? Of wil je lid worden van de CyberPanda Club en rondlopen in de Dierenbib? Vang je muis en surf naar www.wwf.be/nl/juniors. Lekker het beest uithangen!

BLOODY MARY

De totale lengte van je bloedvaten is 100.000 kilometer. waar niet waar

Vakantiaans voor beginners: 1 Zeg eens waar je moeder is. 2 Ik ben moe, ik ga slapen. 3 Onze Jos heeft een vijs los. 4 Is dit de laatste Yeti? De redactie en de vormgevers van Yeti wensen je een garvis* van een zomervakantie.

Win absoluut geen Miet + Griet

! *garvis: Yetitaal voor “kanjer” Oplossing Bloody Mary: waar!

Hoeveel vogelpennen verstoppen zich in deze Yeti? Stuur een kaartje naar: Yeti - Vogelpen - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.

2 Yeti 23

Pak de panda

VAKANTIAANS VOOR BEGINNERS

Gbemmoe chomma beddin.

Je bent de weg kwijt in Turkije? Wil je een brood bestellen in Duitsland? Leer nu al een woordje Vakantiaans voor op reis. De vertaling staat onderaan.

Dra Yetski gdanski?

Sechtis worra maïsch. Ozzechos hetta veslos!


YE TIM ET RO

2

6

Lere n of liefj es?

Leut eme teut

1 Begi nstat ion Cov er

Dit ben ik

4

8

Pret park

W!N Play stat ion

!¢ King awo rld

!™

Eind statio n Shre k

beste website van Vlaanderen! Circ uste st

Yeti 23 3


DE NIEUWSTE NOKIA, ZWARTE ALL STARS, EEN UITGEZAKTE VENOM, VETTE VAN’S… WIL JIJ “IN” ZIJN OF DOE JE JE EIGEN DING? VIND JIJ HET GEMAKKELIJK OM TE KIEZEN? EN HOE GOED KEN JIJ JEZELF? NEEM SCHAAR EN PLAKSTIFT. LAAT ZIEN WIE JE BENT. JIJ BENT UNIEK. KNIP EN PLAK JE EIGEN IK AAN ELKAAR.

4 Yeti 23

O & IK C


mijn favoriete kinga

{100% mezelluf}

kleef hier je foto

kleef hier je foto

mijn favoriete kinga

Behang jezelf met wat je leuk vindt: je boekentas, je lievelingsboek, je favoriete pennenzak...


top secret

DE 7 BESTBEWAARDE GEHEIMEN VAN DE GROTE SCHOOL … is iedereen welkom.

AAR... IN HET MIDDELB

1

… moet je minder leren. ● Waar ● Niet waar «Je hebt natuurlijk meer vakken: T.O., P.O., latijn, mechanica, leersleutels, elektriciteit, biologie. In het begin is het wel even wennen. Ik leer elke dag minstens een uur.» (Sydney) «Je moet veel meer vakken tegelijkertijd leren. Bij de grote toetsen krijg je ‘s namiddags vrij om te studeren.» (Laura)

4

… heb je voor elk vak een leerkracht. ● Waar ● Niet waar «Je hebt fijne leerkrachten en minder fijne. Voor elk vak heb je wel een andere leerkracht.» (Jente) «Tussen twee lesuren heb je soms nog wat tijd om wat te herhalen. Je noemt de juf mevrouw en tegen de meester zeg je meneer. En als een leerkracht ziek is, krijg je meestal studie.» (Annemie)

2

… kost naar school gaan veel geld. ● Waar ● Niet waar «Je moet je eigen boeken en schriften kopen. Ook studiereizen en kopieën moet je zelf betalen.» (Ushi)

3

… krijg je meer liefjes. ● Waar ● Niet waar «Ja, heeeel veel liefjes. Bijvoorbeeld op studiereis.» (Amina) «Je mag wel niet met je liefje kussen op de speelplaats. Dat doen we dan achter de struiken, hé.» (Katrijn)

… krijgt iedereen z’n eigen computer. … is knuffelen strafbaar.

5

… mag je tijdens de pauze niet meer spelen ● Waar ● Niet waar «De eerste keer op die grote speelplaats voelde ik me echt de kleinste van de school.» (Sander) «Met je leerlingenpasje kan je spelmateriaal en ballen afhalen. Met dat pasje kan je over de middag ook blijven eten. En dan de speelweide op!» (Greet)

6

… krijg je bijna nooit straf ● Waar ● Niet waar «Als je de les stoort, krijg je een opmerking in je agenda. En als je het echt bont maakt, krijg je strafstudie. Dan moet je een uur nablijven om te studeren. Als ze je betrappen met een kauwgom in je mond, moet je als straf de kauwgomplekken op de speelplaats afkrabben.»

7

… pesten ze veel meer. ● Waar ● Niet waar «In de les leef- en leersleutels leer je met elkaar omgaan. We praten er over problemen zoals pesten.» (Barbaros) «Mijn vriendin werd zo hard gepest dat ze zelfmoord wou plegen. Gelukkig hebben we er met de zorgleerkracht over gepraat en het is goed gekomen. (Sydney)

… moet je je huisdier opereren. 6 Yeti 23

klas Zit je in de zesde ar na t nie g no en weet je ol» je ho sc te ro «g lke we Bestel volgend jaar gaat? hure oc br de s ati gr dan are elb dd waarin alle mi an. sta urt bu je in scholen op jn oli Bel naar de inf ar na rf su of 01 0800 3 02 ren.be/ de an vla d. on w. ww onderwijsaanbod *poepie = Yetiwoord voor ‘spannend’

DE D JAAR NAAR «IK GA VOLGEN U N T ZI EN HOOL SECUNDAIRE SC M. KI T G ZE , S» EPER AL MET DE PO JIJ GOED.» WORD «IK DURF NIET UIE N N EE K O TIE O E NA DE VAKAN UW IE N OP EEN WE LEERLING AT W R AA M EPIE*. SCHOOL? PO R? HET MIDDELBAA R VE O JIJ T EE W R AA M RT DE VERAN JE LICHAAM KLAS TI YE DE S. TA OOK JE BOEKEN IRE EEN SECUNDA TREKT NAAR EERDE N AA T G AA SCHOOL EN VR EN R DE GEHEIM STEJAARS NAA L… O HO SC VAN DE GROTE


BANG VOOR DE AFGANG!

ÉÉN TIENER OP TIEN HEEFT LAST VAN FAALANGST BIBBERA

Wat heb jij op je boterham?

Ik durf niet te kijken!

IJN KREEG IK M «VANMORGEN », G RU TE CIJFEREN TOETS VAN ND O ST AD BL ET ZEGT TIM. «H UTE PEN. PFFFT. FO RE ST DE RO L VO EN LE AL ZE EN S WILL BOEL. EN THUI EN.» ZI EN EN TI EN S MAAR NEGEN ENIEGEN JE BINN DE TOETSEN VL TIM . N RE O DE M KORT WEER O N DA N «E ERATIE*. HEEFT DE BIBB ATLA DE P O STER LEEST DE MEE LE OOK NOG AL STE SCHOOLDAG JIJ N BE » R. O VO OP PUNTEN HARD EN? UTEN TE MAK BANG OM FO TEST HET.

••

❉ Op een verbeterde toets kan ik duidelijk zien wat ik fout heb. rood groen

••

❉ In mijn klas mogen we zelf of in groepjes taken verbeteren. rood groen

••

••

••

❉ Mijn leerkracht duidt bij een taak ook aan wat ik goed heb gedaan. rood groen

❉ Een goed of slecht rapport? Als ik me maar goed voel op school. ja nee

een complimentje. ja

❉ Mijn leerkracht beloont me als ik mijn doe.. best doe. rood groen

❉ Naast cijfers staat op mijn rapport ook wat ik goed kan. rood groen

❉ Van een slechte toets lig ik niet wakker. Volgende keer beter. ja nee

• • ❉ Ik ben niet bang voor een spreekbeurt. ja • • nee ❉ Ik ben tevreden met mezelf. • ja • nee ❉ Ik geniet van een schouderklopje of

TEST JE LEERKRACHT

❉ Mijn leerkracht weet goed wat ik kan en niet kan. rood groen

TEST JE BIBBERATIEFACTOR

••

❉ Tijdens de les geeft mijn leerkracht complimentjes en schouderklopjes.

Dokter! Mijn voeten staan in brand!

groen

• • ❉ Ik vind belangrijker wat ik wél kan dan

Meer ja’s dan nee’s aangeduid? Je bent niet bang om af te gaan. Jouw leuze: Van fouten kan je leren. Meer nee’s dan ja’s? Jij hebt af en toe last van faalangst. Probeer vooral de goede kanten van jezelf te zien.

• rood • aang eduid? Je leer-

Meer ja’s dan nee’s kracht bouwt verder op wat jij goed kan. Hij/zij geeft je vertrouwen. Meer nee’s dan ja’s? Je leerkracht kijkt nog te veel naar wat je fout doet. Plak eens een blad met “Hier kloppen!” op je schouder. rKlasse roept alle lee pen de ro n hu op ten krach groene. te ruilen voor een kleur de om t nie at Het ga dere an n maar om ee ». ren ete erb «v n va manier achten Zeshonderd leerkr van zijn al veranderd cht!). kleur (en van geda n leerHeb jij liever dat ee goed je t wa gt ze t ch kra op ar ma n ee kan dan all . ren me ha te ten fou je ht ac rkr lee Wat vindt jouw van dat idee?

*bibberatie = Yetiwoord voor ‘faalangst’

••

rood groen ❉ Mijn leerkracht beloont de klas soms met een uitstap of verrassing.

nee ❉ Fouten maken is niet erg. Als je er maar uit leert. ja nee ❉ Ik beloon mezelf als ik tijdens de toetsen mijn best heb gedaan. ja nee ❉ Ik ben niet bang om aan bord een oefening uit te leggen. ja nee

rood • • Punten halen is niet het enige wat telt groen

❉ in mijn klas.

nee ❉ Ik studeer niet voor de punten maar omdat het later van pas komt. ja nee

wat ik niet kan. ja

TIE

TEST

Yeti 23 7


8 Yeti 23

Ligt je score tussen: 20 - 24: Dierentemmer Dieren voelen zich bij jou op hun gemak. Jij houdt alles onder controle. Op school ben je eerder een groepsdier dan een egotripper. Je bent een persoon met veel begrip en bent niet bang van onverwachte situaties. 13 - 19: Acrobaat De koord is smal maar jij kijkt altijd vooruit. Je bent een durver. Je vrienden kunnen blindelings op je vertrouwen. Jij laat niemand zomaar vallen. Je bent altijd bezig en houdt van spanning en gevaar. 8 - 12: Clown Jij hebt geen stem nodig om iets te vertellen. Jouw gezicht vertelt alles. Jij houdt van lachen en bent niet bang om te stuntelen. In de klas ben je de eerste om iemand beet te nemen. Je staat graag in de belangstelling.

STEL, JE MAG TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE IN HET CIRCUS WERKEN. WAT DOE JIJ HET LIEFST? AAN DE TRAPEZE DOOR DE LUCHT ZWEVEN? MENSEN AAN HET LACHEN BRENGEN ALS ONHANDIGE PIPPO? OF ZIT JE LIEVER MET JE HOOFD IN EEN LEEUWENMUIL? WELK CIRCUSTYPE BEN JIJ? DAMES EN HEREN, JONGENS EN MEISJES‌ DOE DE CIRCUSTEST.

VOOR

S GRSATTELILING

CLOWN, ACROBAAT OF


DIERENTEMMER? 1

Haal h e naar je t circus kla Circus JOJO. s met alle cir Je g c Jongler ustechnieke aat zelf n uitpro en, dia b de eve nwichts bolo, Chinese eren: bal, ee borden bola... n , w Iets voo r jouw ielrijden, rola klas? S Win ee u rf naar nc uitsteke ircuskoffer vo nde dia or je kla bolo vo s. Of e een ka en or je artj - circus e vóór 20 ju zelf. Stuur ni naar - Konin : Ye gA - 1210 Brussel lbert II-laan 1 ti 5 e n v er circusty pe jij b tel welk ent.

• • •

Wat doe jij het liefst na school op een zonnige dag? A Rondhangen met vrienden, moppen tappen en gekke bekken trekken. B Buiten spelen of op het pleintje aan het klimrek bengelen. C Je favoriete huisdier knuffelen en kunstjes leren op het gras.

2

Je buren vragen je om op hun kat te letten terwijl ze op vakantie zijn. Jij bent allergisch voor katten. Wat doe je? A Je wil wat graag op de kat letten, desnoods met een lopende neus en gezwollen ogen. B Je maakt je er met een grapje vanaf. C Je doet het maar haalt je broer of zus over om het in je plaats te doen.

• ••

3

Als jij in een rockgroep zou spelen, welke rol zou dan bij jou passen? A drummer B zanger C gitarist

4

Je bent klaar met een toets. Alle anderen zijn nog druk bezig. Wat doe je? A Je geeft je toets af en gaat met een brede glimlach terug zitten. B Je herleest al je antwoorden. Er moest maar eens een fout blijven staan. C Je houdt de anderen in de gaten en wacht met afgeven tot ze klaar zijn.

5

Voor welk tv-programma laat jij je eten staan? A The Simpsons B Disney Festival C Lassie

6 Tel je pun ten op. De uitslag vind je als je zes liter koffie drinkt , hinkelt, da twee maal rond het arna het vo huis lksl Arabisch jo delt en ten ied in het sl hand - op je kop gaa otte - met één t staan. 1-A=1-B=22-A=3-B=1- C=3 3-A=3-B=1- C=2 4-A=1-B=3- C=2 5-A=1-B=3- C=2 6-A=3-B=1- C=2 7-A=2-B=3- C=2 8-A=2-B=1- C=1 C=3

Je kijkt tijdens de les naar een video over bedreigde zeehonden. Wat doe je tijdens de speeltijd? A Je overtuigt je vrienden om lid te worden van een dierenorganisatie. B Je vraagt: «Hey, ken je die mop al van die zeehond die kon blaffen?» C Zoals elke speeltijd hang jij aan het klimrek.

• • • 7

••

Als jij ’s nachts akelig droomt, gaat dat vooral over… A … jezelf op een schommel die maar niet wil stoppen met ronddraaien. B … hongerige leeuwen die je altijd maar achterna blijven lopen. C … een klaslokaal waarin de anderen je uitlachen.

8

••

Welke uitspraak past het best bij jou? A «Wie te veel stil zit, zal ooit vastroesten.» B «Mensen die zich doodlachen, leven langer.» C «Dieren zijn goede vrienden: ze vragen niets en hebben nooit commentaar.»

Yeti 23 9


THEMAPARK

YETIWORLD 14

HÉT ATTRAKTIEPARK VOOR EEN ZOTTE ZOMER

nieuwe attr van gilb akties: an buikkrie en tot belaars

Openingsuren: ja - Toegangsprijs: nul nul nix euro Ouders aan de leiband - Goudvissen niet toegelaten

SLAAT DE VERVELING TOE IN DE VAKANTIE? GEEN NOOD. MET DEZE VAKANTIEGIDS KOM JE DE VAKANTIE AL FLUITEND DOOR.

1 Hinkstapspring naar de sportdienst van je gemeente. Vraag naar de sportkampen tijdens de vakantie. Je kan er je favoriete sport beoefenen of je leert er nieuwe sporten kennen. Meer info op www. bloso.be Yetitip: Mikken op voorbijrijdende wielertoeristen is nièt de ideale training voor boogschieten.

2 Trek er op uit. Trommel enkele soortgenoten op, neem je fiets en maak de fietstocht van je leven. Yetitip: Draai onmiddellijk terug als je een bord met «China 15 km» voorbij rijdt.

3 Bevrijd de speldozen uit de kelder en dek de tafel met Dokter

Bibber, Monopoly of Twister. Speel een gezelschapspel. Game on. Yetitip: Een slijpschijf is niet toegelaten bij het spelen van Dokter Bibber.

4 Verkleed jezelf als clown, circusdirecteur of klappertandende tij-

ger. Maak een geweldige circusvoorstelling met je huisdieren of een lenige bomma. Geef een gratis voorstelling voor de hele buurt. Yetitip: De buurjongen als levende kanonsbal gebruiken is misschien toch geen goed idee. Tenzij je hem terug over de haag schiet natuurlijk. A DR 5 Speel en W!N een cd-, film- of boekenbon. Los het kruisOR O W woordraadsel op. Stuur het gevonden woord vóór 5 juli naar: UIS KR Yeti - Kruiswoord - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Brussel Verticaal:: 1A: eerste letter van het alfabet Horizontaal 1B: idem Yetitip: «oplossen» betekent niet «een week mee in bad gaan liggen».

6 Sluip naar een natuurreservaat en adem diep in en uit. Nog groen achter je oren? Natuurreservaten vzw organiseert over heel het land wandelingen. Het volledige programma op www.natuurreservaten.be Yetitip: Zeldzame kevers plat trappen is geen goed idee, tenzij ze er zelf om vragen.

7 Eet eens buiten. Picknicken is fun. Iedereen brengt mee: een lekkere

verrassing, een speelgoedje (frisbee, boemerang, pijl en boog) en een belegen mop. Smakelijk! Yetitip: Zeg niet: «Hey, waar gaat die pot choco naar toe?» Maar zeg: «Whaaarggh, een mierennest!!!»

8 Lach eens naar het vogeltje! Maak de zotste vakantiefoto! Stuur die vóór 1 september naar: Yeti - Vakantiefoto - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. De beste foto’s zie je vanaf 1 september op www. yetiworld.be en in Yeti. Schrijf er ook wat uitleg bij. Yetitip: Zeg niet «Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees!» maar «Smeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerkaas!»

AD

SEL

!º Sla je

ouders… ...met verstomming: maai het gazon, stofzuig je kamer, ruim de garage op, was de auto. Daarna kan je ze alles vragen. Zelfs die motorboot met straalaandrijving die je al zo lang wou hebben. Yetitip: «Verstomming» is niet hetzelfde als «honkbalknuppel».

!¡ Wip de bibliotheek binnen. Ga op zoek naar boeken vol

humor, spanning, avontuur en platte muggen. Je vindt alle info op www.bib.vlaanderen.be Yetitip: Dikke boeken zijn ideaal voor het pletten en drogen van bladeren, vlinders, muizen en eksters.

9 Kook over! Verzamel kookboeken, potten en pannen. Maak je ei- !™ Zoek vanavond een zacht plekje in het donker op. Ga op je rug gen minirestaurant (kaarsen, bloemen, menukaart). Bedenk een naam. Serveer voor je vrienden een ❍ heerlijke ❍ aangebrande ❍ dodelijke (kruis aan) maaltijd. Yetitip: Grote honger? Snij een pizza in acht stukken in plaats van vier. Dan heb je meer! 10 Yeti 23

liggen en kijk omhoog naar de open hemel. Doe een wens als je een vallende ster ziet. Maar niet luidop. Yetitip: Dat op en neer gaand flikkerend lichtje is geen vallende ster maar een vliegtuig vol zingende Duitsers dat naar Benidorm vliegt.


ONDER SPANNING De spannendste zomer ooit is in aantocht. Met dit boek leer je gruwen, boeven opsporen en geheimtaal ontcijferen. Onder Spanning is een doe-boek voor de vakantie. Boordevol tips, weetjes en raadgevingen. Win het boek. Kaartje met jouw zelfverzonnen vakantietip naar: Yeti - Spanning - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.

U BEV ZICHINDT HIER

!£ Ontwerp je eigen T-shirt: zelf tekenen, schilderen of op computer. !¢ Draai dol op de schommel. Ga met je vrienden naar de speeltuin Vraag thuis naar textielstiften of -verf. Teken jezelf, je huisdier of bedenk een grappige slogan. Yetitip: Ook aan tafel kan je met ketchup of choco prachtige tekeningen maken op je zondagse shirt.

en zoef - hey hup - op de familieschommel. Yetitip: Stop met draaien als je plots honderd meter verder in de container voor klein gevaarlijk afval ligt. Yeti 23 11


K-test Echo «Om geld in te zamelen voor bosklassen hebben we met zes een carwash gedaan», zegt Jonas. «We hebben ons kapot gelachen. Het was ons idee!» «Tijdens groepswerk zijn er altijd wel die meer lawaai maken dan werken», zegt Lennart «Ik zeg dan dat ze moeten meewerken. Als we samen werken is het fijner in de klas.» Inspraak gaat over je mening zeggen en rekening houden met je klasgenoten. Samen plannen maken is best spannend.

«IK KOM OP VOOR MEZELF.» «Tijdens de zwemles probeerde iemand mij te pesten. Ik heb eens goed gebruld. De pestkop droop snel af.» «Ik laat me wel eens in de hoek drummen. Dat komt omdat ik bang ben van die andere. Bang om ruzie te krijgen.» «Je kan met je zus altijd ruzie maken. Om dat te voorkomen geef ik wel eens toe.» «Terugmeppen geeft extra problemen. Als je te fel voor jezelf opkomt krijg je gemakkelijk ruzie.»

«ANDEREN BESLISSEN NIET ZOMAAR IN MIJN PLAATS.» «Ik wil niet dat ze de baas over me spelen in een spel. Ik speel dan maar half mee.» «Mijn vriendinnen gingen naar de scouts. Ik koos voor de chiro. In het begin plaagden ze me. Nu begrijpen ze dat ik me er goed voel. Het pesten is nu afgelopen.» «Ik voel me soms een slaaf.» «Als een groepje iets stouts doet schelden ze iedereen die niet meedoet uit voor bangerik. Ik vind het juist sterk als je neen durft zeggen. Zij zijn de meelopers. Ik niet!»

K I N G A ECHO-SPECIAL 12 Yeti 23

«IN DE KLAS OVERLEGT DE LEERKRACHT MET DE LEERLINGEN.» «We hebben in groep gekozen: ofwel naar Pennenzakkenrock ofwel een dag naar zee.» «Op onze vraag heeft de juf de les wiskunde van dinsdagnamiddag verplaatst naar woensdagvoormiddag.» «De juf zegt meestal ja als we vragen of we een taak per twee mogen oplossen.» «Na een slechte toets heb ik eens een herkansing gevraagd aan de juf. Zij vond dat toen goed.»


«IK VOEL ME VERANTWOORDELIJK VOOR WAT IK DOE.» «Ik stap over een boekentas die op de grond ligt. Anderen stappen er gewoon bovenop. Ik begrijp dat niet.» «Tijdens groepswerk wil ik niet onderdoen. Ik verzamel zelfs meer informatie dan voor een eigen werkje.» «Aan een opdracht die me interesseert werk ik hard.» «Vervelend dat je ook verantwoordelijk bent voor wat je verkeerd doet.» «Ik ben iemand die als laatste de deur dicht trekt. Ik voel me verantwoordelijk dat de lichten uit zijn en de ramen toe.» «Niet beginnen roken… dat vind ik nu eens verantwoordelijk zijn voor jezelf en anderen.»

«OP ONZE SCHOOL MOGEN LEERLINGEN TONEN WAT ZE KUNNEN.» «Tijdens een spreekbeurt leren we van elkaar. Als het goed gebracht is luistert iedereen.» «Tijdens het schoolfeest mogen we op het podium zingen, dansen of muziek maken.» «Tijdens een turnles doen we aan elkaar de oefening voor.» «Twee jaar geleden stond er een paard in de gang van de school. De juf had ons aangeraden om tijdens de spreekbeurt over onze hobby niet enkel te praten maar ook dingen te tonen.»

ouooral V . n e er . Ou laand n hebben eerV n i goed Ook l zegge O iet zo weinig te ners 48%. school n H t C k tie l lu un AE t ze KINGraak op schoeon vinden doaor inspraakk, . Ze geven eherlingen aapn v aa ng nl .O Insp leerli school 47% over inspr ouders e rbeteren eter. n e s e , b r v y n e de ven d niet happ erkrachte l kunnen ingen zich uw e g s r o l e jo er de tl ho ijn ten z cho raad en de sc voelen le elijker als test op h c a r E k e am kk ad Doe d enra Kinga e ze s gema 52%. oeken ho n leerling een stuk en jezelf. . z e k l r om te ool met e t het doo , je schoo p Inspraa s h a o c a a l s g r een klas . Test je k klik doo n de Ook i meetellen /k-test en n be ideeë etiworld. y . w ww

Yeti 23 13


-LEVEL 1-

n FANTASY

Legolas de Elf, Aragorn de Strijder, Clank de Avonturier, Thalon de Dief, Trachget de Avonturier en Gio de Barbaar:de vijfdejaars van basisschool Sint-Eduardus in Merksem.

De Yetiklas maakt een verschrikkelijke samenvatting van het voorbije schooljaar. Vul jouw superlijst in en vergelijk die met de rest van de klas.

De Meester: «Er hangt een stinkende mist over het kerkhof en het is donker. Er zit iets in de struiken achter je. Wat doe je?» Gio de Barbaar: «Ik ga in een graf liggen.» Trachget de Avonturier: «Ik steek een fakkel aan en kijk naar de struiken.» De Meester: «Er komt een zombie met een knuppel op je af.» Aragorn de Strijder: «Ik trek mijn zwaard en hak erop los…» De Meester: «Leg dan eerst een krachtproef af…» «Elke veertien dagen spelen we in de klas een Fantasy-rollenspel», vertelt Thalon, de Dief. «De Meester verzint het verhaal, de problemen en véél monsters. Soms moeten we ook rekenen en raadsels oplossen. Vechten doen we met dobbelstenen. Als we goed samenwerken, overleven we. En dan krijgen we bonuspunten voor ons karakter. Kunnen we nog meer hakken.’

- LEVEL 4 -

n YETI’S EINDLIJST YETIKLAS

IK

Beste plaats in de klas: achteraan Beste tv-programma: The Simpsons Beste website: www.diddl.nl Stomste straf: afwassen Beste mop: die van Jantje Beste Yeti-artikel: Blauwe plekken -Yeti 21

- LEVEL 3 -

n 100 % POP

Zin om met het hele gezin te gaan shaken op de muziek van Xandee, Xink!, Brahim, Sylver en Spring? Popeiland, het grootste popfestival voor tieners in Oost-Vlaanderen, zet jou aan het dansen. Op woensdag 30 juni is iedereen welkom op het domein Puyenbroeck. Geen zin in muziek? Er is ook animatie: kinderdisco, speleobox, henna-tattoos, kapsalons, gocarts, legodorp, waterpret met surf-bikes, computergames… Je vindt alle informatie op www.popeiland.be Je schooljaar is nog nooit zo leuk geëindigd. Win een set inkomkaarten voor het hele gezin. Kaartje vóór 15 juni naar: Yeti - Popeiland - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel en vertel wie jouw lievelingsgroep is en waarom. 14 Yeti 23

- LEVEL 2 -

n ÉÉN WEEK EXTRA VAKANTIE

«Het leek ons een goed idee om de vakantie met één week te verlengen», zegt Jo De Roman, baas van de afdeling Vakantieplanning en Fijne Zaken van het ministerie van Onderwijs. «Ik kwam op het idee door mijn kleinzoon Benny. Hij vertelde me dat hij te weinig tijd had om al zijn Yeti’s te herlezen tijdens de vakantie. Ik vroeg de minister om Yetilezers een week extra zomervakantie te geven. Ze was meteen akkoord. Jammer voor de andere leerlingen. Voor Yetilezers begint het nieuwe schooljaar dus pas op 6 september.»

S Q waar

niet waar

oplossing: jammer maar niet waar

Leukste schooldag: vrijdag


1 Swim Buddie 2 Power Badge 3 Superman fotovr iend pe 4 nnenzakvis 5 gloeigeraamte 6 James Bond 00 7 7 Final Fantasy X -2 8 SSX 3

3

5 8 6 2

7

Ja, ik w il winne n en kruis ma ● Swim ximum twee pri ● penn Buddie ● Po jzen aa n. ● Playstaenzakvis ● g wer Badge Fantasy tiongame Jam loeigeraamte● Superman fotovri es B X-2 end ● Pl aystatio ond 007 Knip d ng e a m e SSX ● Playstationga Jan Sp ze bon uit e 3 me Fin ij n al naar: s - Koning A stuur hem secre voo lbert ta II ri -l a a at@ye an 15 r 20 juni na Mijn-na tiworl ar: Ye - 1210 a d.be ti Brusse .......... m-en-adres:.... l of ma .. .. .. il .......... .................. .................. .......... .......... .. .......... .......... ................ ........ .. .. .. .... .. .. .. .. .. .......... .................. .................... .................... ................ .......... .. .. .......... .................. .................. .................. .......... .......... ........ .. .. .. .. .. .......... .................. .......... .......... .. .......... ........... .......... .....

1

4 3

W!N ‘N PS2

- LEVEL 6 -

n PLAYSTATION: FUN OF FOUT?

Chirurgen die veel Playstation spelen maken minder fouten dan hun collega’s. Of dat ook voor ons geldt? Volgens onderzoekers hebben gamers sneller inzicht in moeilijke situaties en reageren ze sneller. Onze hersenen zouden ook sneller informatie leren verwerken. Haal je betere punten op school als je veel games speelt? Nee! Yeti haalt 3 resultaten uit het onderzoek. Lees, kruis aan en maak kans op een Playstation2 console.

1. Hoeveel gezinnen hebben een spelconsole in huis? ● 1 op 5 ● 1 op 4 ● 1 op 3

Knip de bon uit en stuur hem voor 20 juni naar: Yeti - Playstation Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel. Misschien w!n jij een Playstation2 console met het game Singstar. Singstar kan je met acht tegelijk spelen. Het is meer dan een karaoke. Singstar is een perfect party game, vol muziek.

2. Hoeveel tieners spelen dagelijks een computerspelletje? 4 ● 1 op 3 ● 1 op 2 op 1 ● 3. Door het spelen van games… ● verbetert je reactievermogen ● leer je Engels ● kan je sneller oplossingen vinden.

Naam en adres: ………………………………………………… …………………………….…………….…………….………… ….…………….…………….…………….…………….…………

- LEVEL 5 -

Examenstress, zweetpollen, het ik-kan-het-niet gevoel. Heb jij er last van? Deze tips helpen je de toetsenperiode door. Yeti wenst je veel succes. 1 Alle kaften en boeken zijn in orde voor ik begin te leren. 2 Op mijn bureau ligt alleen wat ik nodig heb. 3 Ik maak een planning van wanneer en wat ik leer en hoeveel pauzes ik neem. 4 De vervelende vakken doe ik eerst. 5 Ik duid kernwoorden aan met een fluostift, maak schema’s en herhaal. 6 Ik vertel mijn ouders wat ik al ken en wat ik nog moet doen. 7 Ik zorg dat ik genoeg slaap zodat mijn hersenen zich kunnen opladen. 8 Na een examen ontspan ik mij. 9 Ik geloof in mijzelf: ik kan het. Yeah!

GRATIS BLOK TIPS

Yeti 23 15


W!N Shrek-filmtickets voor het hele gezin. Schrijf op een kaartje hoe vaak James Bond op deze pagina staat en stuur vóór 20 juni naar: Yeti - Shrek - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel.

TANDEN Yo, Yeti. Ik vind jullie blad keitof en ik verslind mijn Yeti met huid en haar. Jammer dat het zo slecht smaakt. Ik krijg er toch geen verschrikkelijke tanden van, hé? (Jelle) Wees lief voor je tanden... anders worden ze vals! VERLIEFD Ik ben verliefd op iemand maar durf het hem niet zeggen. Ik vind Yeti een likkebaardendlekkerlessendkoeldrinkendfrisdrinkendstemmensmerendrazendflitsend snelvibrerendsissend pubermaandblad. (een fan) De puberteit is als verhuizen. Het is een puinhoop, maar wel een tijdelijke. OERSAAI Ik krijg dit jaar geen Yeti meer. Ik vind dat oersaai. Gelukkig krijgt mijn zusje het nog. Ik lees stiekem mee. Waarom is er geen Yeti in het middelbaar? (Brenda) Tijdens het 1ste en 2e jaar middelbaar ligt Yeti in de sneeuw zijn tenen te tellen. Je kan Yeti altijd lezen op www.yetiworld.be of een abonnement nemen voor 7 euro. Vanaf het derde middelbaar bijt Yeti’s broer, het blad Maks!, in je billen.

SPORTZOT Ik ben een turnfreakk en train vijftien uren per week. Ik zit op de topsportschool in Gent. Vanaf mijn vijfde jaar hang ik al aan de toestellen: de ringen, de brug of het paard. Ik wil alle turners en de trainers een dikke pluim geven voor het keiharde werk. Turners krijgen veel te weinig aandacht. (Arne)

rt de tottescoop bio nen op bin juni! 23

Shrek ® DreamWorks L.L.C. Shrek 2 TM en © 2004 DreamWorks L.L.C.

fiARNE

ROCK ‘N MOLL Heeft je klas zich al ingeschreven voor het grootste muziekfestival voor tieners, Pennenzakkenrock?? Op dinsdag 29 juni dansen meer dan 30 000 leerlingen op de beats in Mol. Ook Yeti en de Kinga-afvalmachine zullen er zijn. Hou je ogen en je rugzak open voor extra Yetigadgets. Alle info op www.pennenzakkenrock.be HA HA HA Wat is rood maar niet helemaal? elemaal? Een aardbijna. (Jenny) Wat is wit en ontploft? ploft? Een boemkool.

{tienerpoll}

TOP 10

Wat maakt meesters goede meesters? Waarom zijn juffen fijne juffen? En wat moeten ze juist niet doen? Ga naar www. yetiworld.be en maak er je top tien van de slechtste eigenschappen van je leerkracht. De resultaten lees je in de volgende Yeti. Yeti, maandblad (verschijnt niet in mei, juli en augustus), jaargang 2 nr. 23 - afgiftekantoor 3200 Aarschot 1 - Erkenningsnummer: P409041 - tijdschriften - toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot - BC 6578 YETI - Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel - redactie: tel. 02 553 96 86 - e-mail: redactie@yetiworld.be, abonnementen: tel. 02 553 95 07 - fax 02 553 95 05 - e-mail: secretariaat@yetiworld.be, website: www.yetiworld.be Yeti is een gratis en verschrikkelijk blad dat maandelijks komt grommen. Het is een uitgave van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De school kan het blad aanvragen voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Een persoonlijk abonnement kost 7 euro. Yeti is het stoute broertje/zusje van Klasse voor Leerkrachten, Klasse voor Ouders en Maks!.

Hoofdredacteur: Leo Bormans / Eindredacteur: Dirk Neyens / Redacteurs: Bavo Wouters, Jan T’Sas / Klasse en Yeti zijn teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be / Vormgeving: Artefact, Leuven / Cartoons: Ief Claessen, Bart Schoofs, Nix / Fotografie: Photospin, Photodisc, Hulton-Deutsch / Verantwoordelijke uitgever: Ludy Van Buyten, Kon. Albert II-laan 15, 1210 Brussel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.