Yeti 112

Page 16

© Geert De Taeye

“BOKSEN IS NIET VECHTEN”

16

Bilal (10) uit Molenbeek is een doorzetter: “Drie keer per week sta ik in de sportzaal, stipt op tijd. De bokstraining mis ik nooit. Zweten, concentratie én je tegenstander een stap voor zijn. Boksen is dé sport voor slimmeriken.”

Boksen is een sport met heel veel regels. Je mag niet trappen, geen slagen uitdelen onder de gordel, niemand aanvallen die al op de grond ligt … Sommige mensen denken dat we echte vechtersbazen zijn, maar dat is ZOOO niet waar. Ik boks al sinds mijn vijfde en ik heb nog nooit iemand geslagen buiten de boksring.

“Tijdens de training ben ik SUPER geconcentreerd. We oefenen op moeilijke combinaties: links, rechts, links, links en dan in de verdediging, bijvoorbeeld. Die bewegingen moet je allemaal onthouden, in de juiste volgorde. Met boksen train je dus ook je hoofd.

De trainers zijn streng voor ons. Nieuwelingen vinden dat soms moeilijk. Zodra ze ontdekken dat je hier niet komt om te spelen, geven ze op. Soms vind ik het ook zwaar, hoor. Maar na vijf jaar als bokser heb ik geleerd om in mezelf te geloven. Je kan alles zolang je maar sterk bent in je hoofd. Ook op school is dat mijn motto.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.