Page 15

Klasse Magazine

Wie is Karen Van de Cruys? (@karenvdc) • blog: www.delenderwijs.net • leraar Engels, Nederlands in het Groenendaalcollege in Merksem • hecht veel waarde aan feedback en de rol van formatieve evaluatie

Wie is Saskia Vandeputte? (@schoolmakers) • onderwijskundige • medeoprichter vzw Mysterie van Onderwijs • begeleider schoolteams bij veranderingsprocessen, o.a. naar brede evaluatie (zie tool p. 24/25)

“Een leerling moet in eigen woorden kunnen uitleggen waaraan hij werkt, waarop hij zal vooruitgaan” Saskia Vandeputte

zodat een leerling zijn sterktes of interesses kan uitspelen. Ik geloof dat veel leraren hun leerlingen goed kennen en bij het evalueren al op hun talenten inspelen. Kan het bewuster? Ja. Gerichter? Ja. Vaker? Ja.” “Evalueren wil zeker niet iedereen identiek maken of op elkaar doen lijken, maar wil ervoor zorgen dat leerlingen samen ergens geraken. Zowel op microniveau – samen aan een taak werken – als op macroniveau – samen de leerplandoelen van een studierichting halen. Hoe je leerlingen die doelen bereiken, met extra hulp of tussenstappen en aan welk tempo of tegen welk tijdstip, dat mag variëren.” Hoe probeer je leerlingen tussentijds te evalueren of gericht bij te sturen? Karen: “Ik zet technologie in. Op schrijfopdrachten bekijk ik de revisiegeschiedenis, die de wijzigingen in een document bijhoudt. Zo zie ik hoe een tekst tot stand komt. Voor sommige leerlingen is dat confronterend: een leraar

15

die de black box van hun schrijfopdracht opent, die letterlijk ziet hoeveel minuten ze gewerkt hebben en niet gewoon het eindresultaat beoordeelt. Maar een tekst schrijven is altijd puzzelen en schrappen. Ook bij mij vloeit een tekst niet in een beweging uit mijn computer. Dat is een mythe waar ze vanaf moeten.” “Die tussentijdse feedback levert resultaat op. Ik zie de tekst beter worden en de leerlingen zien dat ook. Ze houden rekening met mijn commentaren en maken extra oefeningen op hardnekkige fouten of zoeken naar synoniemen als een woord negentien keer opduikt. Zodra een leerling de opmerkingen verwerkt, verdwijnen ze. Dat voelt anders dan de rode strepen op papier, die lossen niet op.” Mag je in je evaluatie ook rekening houden met motivatie en inspanning? Saskia: “Motivatie en inspanning meenemen mag. Een L.O.-leraar doet dat meestal heel goed. In zijn les is het

Klasse Magazine 005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you