Page 1

Toplotna črpalka zeolit-plin Toplotna črpalka zeolit-plin

Zakaj Zakaj Vaillant? Vaillant? Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje.

zeoTHERM zeoTHERM

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30 F: 01 565 86 35 E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroTHERM auroTHERM

auroSTOR auroSTOR


Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem?

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši od prejšnjih sistemov Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot ponudnik učinkovitih sistemskih rešitev, Vaillant zadovoljuje vse potrebe in želje ljudi, ki si želijo iti v korak s časom in ga včasih celo prehitevati. Ljudi, ki verjamejo, da ohranjanje okolja in visoka kakovost življenja nista dve izključujoči stvari. Ljudi, kot ste vi. Več kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inovativne energetsko varčne sisteme ter poleg tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov svojih naprav. Posledično ne podpira le uporabe obnovljivih virov energije, ampak ponuja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudijo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih virov energije – tak primer je zeoTHERM, toplotna črpalka zeolit - plin, z uporabo fuzijske energije sistema. Ta okolju prijazen in varen sistem, prvi na tržišču je primeren za eno ali dvodružinsko hišo, omogoča vam izkoriščanje naravne toplotne energije, ki se sprošča pri uporabi zeolita in vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, varno in zelo gospodarno. Obljuba, ki jo daje Vaillant je, da bo ostal blagovna znamka, ki daje že sedaj odgovore na vprašanja zastavljena v prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej. Okolju prijazno ogrevanje Vaillant predstavlja edinstven sistem vse v enem za trajnostno rabo energije: združuje tehnologijo plinske kondenzacijske naprave, solarne tehnologije in sorpcije zeolita - to je fizična reakcija vode z zeolitom. Plin je najčistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in zeolita so vsi 100% okolju prijazni in adsorpcija je proces brez zgorevanj – torej ni nobenih škodljivih emisij.

zeoTHERM

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

auroTHERM

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroSTOR


Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM

zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem?

Neskončno varčevanja z energijo Z združitvijo treh energetskih virov, je sistem “all in one” zmožen doseči neverjetne prihranke za stroške ogrevanja: v primerjavi z moderno plinsko kondenzacijsko tehnologijo v kombinaciji s sončnim ogrevanjem vode, se lahko doseže energetski prihranek in zmanjšanje CO2 do 20%.

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši od prejšnjih sistemov Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot ponudnik učinkovitih sistemskih rešitev, Vaillant zadovoljuje vse potrebe in želje ljudi, ki si želijo iti v korak s časom in ga včasih celo prehitevati. Ljudi, ki verjamejo, da ohranjanje okolja in visoka kakovost življenja nista dve izključujoči stvari. Ljudi, kot ste vi.

Neprimerljivo napreden Ta vrhunski all-in-one sistem se sestoji iz kompaktne plinske zeolit toplotne črpalke z integriranim sistemskim krmilnikom, auroTHERM ploščati sončnimi kolektorji, solarnim vsebnikom auroSTOR ali geoSTOR in vso potrebno opremo. Naprava zagotavlja zanesljivo ogrevanje in toplo vodo v trenutku, za katero koli novo zgrajeno eno ali dvodružinsko hišo oziroma star objekt, ki je bil energetsko dodatno izoliran.

Več kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inovativne energetsko varčne sisteme ter poleg tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov svojih naprav. Posledično ne podpira le uporabe obnovljivih virov energije, ampak ponuja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudijo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih virov energije – tak primer je zeoTHERM, toplotna črpalka zeolit - plin, z uporabo fuzijske energije sistema. Ta okolju prijazen in varen sistem, prvi na tržišču je primeren za eno ali dvodružinsko hišo, omogoča vam izkoriščanje naravne toplotne energije, ki se sprošča pri uporabi zeolita in vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, varno in zelo gospodarno. Obljuba, ki jo daje Vaillant je, da bo ostal blagovna znamka, ki daje že sedaj odgovore na vprašanja zastavljena v prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej. Okolju prijazno ogrevanje Vaillant predstavlja edinstven sistem vse v enem za trajnostno rabo energije: združuje tehnologijo plinske kondenzacijske naprave, solarne tehnologije in sorpcije zeolita - to je fizična reakcija vode z zeolitom. Plin je najčistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in zeolita so vsi 100% okolju prijazni in adsorpcija je proces brez zgorevanj – torej ni nobenih škodljivih emisij.

zeoTHERM

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

auroTHERM

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroSTOR


Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem? Zeolit

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši prejšnjih sistemov Kamen, ki ustvarjaod toploto Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot ponudnik sistemskih rešitev, Vaillant je že učinkovitih vrsto let vodilni v ogrevalni tehniki in postavlja smernice razvoja plinskih naprav v kombinaciji Vaillant zadovoljuje vse potrebe in želje ljudi, z obnovljivimi viri energije. Sedaj je prihodnost tu: najučinkovitejša plinska naprava na svetu, namenjena kivašem si želijo iti v korak s časom in ga včasih domu. celo prehitevati. Ljudi, ki verjamejo, da ohranjanje okolja in visoka kakovost življenja niVreli kamen, ki se ogreva sam sta dve izključujoči stvari. Ljudi, kot ste vi. Zeolit je odkril leta 1756 švedski mineralogist baron Axel F. CronVeč kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inostedt. Odkril je, da določeni minevativne energetsko varčne sisteme ter poleg rali izločajo vodo, ko se segrevajo tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov in izgleda kot da vrejo. Poimenosvojih naprav. Posledično ne podpira le upoval ga je »vreli kamen« oz. grško: rabe obnovljivih virov energije, ampak ponuzeolites, skovanka iz zeo (vretje) ja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudiin lithos (kamen). jo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih Zeolit je keramiki podoben krivirov energije – tak primer je zeoTHERM, stal, zgrajen iz aluminija in silicitoplotna črpalka zeolit - plin, z uporabo fuzijjevega oksida in je zelo porozen. ske energije sistema. Zeolit je nestrupen, ekološko neoporečen in negorljiv. Ta okolju prijazen in varen sistem, prvi na tržišču je primeren za eno ali dvodružinsko hišo, »Vroča« želja po vodi omogoča vam izkoriščanje naravne toplotne Zeolit »obožuje« vodo: kamen energije, se sprošča pri uporabi izkazuje kiveliko privlačnost vodi zeolita in vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, varin je zmožen »vsrkati« velike kono in zelo gospodarno. ki jo daje Vailličine le-te. Ta proces Obljuba, imenujemo lant je, da bovoda ostal je blagovna znamka, ki daje adsorbcija: potem shraže sedajv odgovore na vprašanja zastavljena v njena zeolitu (adsorbirna). prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej. Njegova kinetična energija povzroči izhajanje toplote, ki se lahOkolju prijazno ogrevanje ko uporabi za ogrevanje. Vaillant predstavlja edinstven sistem vse v Ko nasičen zeolit ogrevamo se enem za trajnostno rabo energije: združuje voda v njem uparja in uhaja iz tehnologijo plinskeimenujemo kondenzacijske por. Ta proces de- naprave, solarne tehnologije in sorpcije zeolita - to je sorbcija. fizična reakcija vode zeolitom. Plin je najPara se ohlaja in zkondenzira, čistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in pri tem pa oddaja kondenzacijzeolita so vsi ki 100% okolju prijazni sko toploto, jo prav tako lahko in adsorpcija je proceszabrez zgorevanj torej ni nobeuporabimo ogrevanje. Po–fazi nih škodljivih emisij. ohlajanja se cikel ponovi.

zeoTHERM

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

auroTHERM

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroSTOR


Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem?

Za vaš dom: inovativna ogrevalna tehnologija Novi “all in one” fuzijski sistem je idealna rešitev za eno in dvodružinske hiše, z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja, še posebej za talno ogrevanje. Posebej učinkovit je v nizko energijskih hišah in pasivnih hišah. Prav tako je uporaben tudi v objektih, kjer je izolacija izboljšana – starejši objekti, ki so bili dodatno izolirani. Samo pri Vaillantu: plinsko gnana zeolit toplotna črpalka.

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši od prejšnjih sistemov Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot ponudnik učinkovitih sistemskih rešitev, Vaillant zadovoljuje vse potrebe in želje ljudi, ki si želijo iti v korak s časom in ga včasih celo prehitevati. Ljudi, ki verjamejo, da ohranjanje okolja in visoka kakovost življenja nista dve izključujoči stvari. Ljudi, kot ste vi.

Več kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inovativne energetsko varčne sisteme ter poleg tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov svojih naprav. Posledično ne podpira le upoOsnova Vaillantovega “all in one” sistema je zeoTHERM , toplotna črpalka zeolit plin, ki omogoča izrabo rabe obnovljivih virov energije, ampak ponunaravnega proizvajanja toplote zeolita in vode, za ogrevanje doma. Zeolit-plin toplotna črpalka zeoTHERM ja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudije kompaktna, zaprta naprava s kondenzacijsko plinsko enoto na vrhu, kot pri znanih Vaillant ecoTEC naprajo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih vah, spodnji del pa vsebuje zeolit modul, ki je zaprt v posodi z vakuumom. Zeolit modul je sistem, ki ne virov energije – tak primer je zeoTHERM, potrebuje vzdrževanja v celotni življenjski dobi naprave. Rezultat takšne kombinacije je enostavna vgradnja toplotna črpalka zeolit - plin, z uporabo fuzijzeoTHERM-a, podobno kot pri plinskih kondenzacijskih kotlih, pri tem pa lahko izkoristite vse prednosti, ki ske energije sistema. vam jih ponuja nova tehnologija.

Solarno ogrevanje STV

Plin-zeolit toplotna črpalka s solarno podporo ogrevanju

Plinska kondenzacijska naprava s solarno podporo ogrevanju

Plinska kondenzacijska naprava s solarno pripravo STV

Kondenzacijska plinska naprava s pripravo STV

Konvencionalna plinska naprava s pripravo STV

Ta okolju prijazen in varen sistem, prvi na tržišču je primeren za eno ali dvodružinsko hišo, omogoča vam izkoriščanje naravne toplotne energije, ki se sprošča pri uporabi zeolita in vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, varno in zelo gospodarno. Obljuba, ki jo daje Vaillant je, da bo ostal blagovna znamka, ki daje že sedaj odgovore na vprašanja zastavljena v prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej.

Primerjava s kondenzacijsko plinsko napravo s solarno podporo ogrevanju

Okolju prijazno ogrevanje Zmanjšanje CO2 za Celotna učinkovitost za ogrevanje Vaillant predstavlja edinstven sistem vse vin STV ogrevanje in pripravo STV enem za trajnostno rabo energije: združuje Podatki zajemajo celoten sistem, ogrevanje in pripravo STV tehnologijo plinske kondenzacijske naprave, zeoTHERM auroTHERM solarne tehnologije in sorpcije zeolita - to je fizična reakcija vode z zeolitom. Plin je najčistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in zeolita so vsi 100% okolju prijazni in adsorpcija je proces brez zgorevanj – torej ni nobenih škodljivih emisij.

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroSTOR


Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem?

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši od prejšnjih sistemov Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot Deli ponudnik naprave: učinkovitih sistemskih rešitev, Vaillant zadovoljuje vse potrebe željetoploljudi, • zeoTHERM VAS 106/4 oz. VAS in 156/4 ki tna si želijo iti v korak s časom in ga včasih črpalka zeolit plin. celo prehitevati. Ljudi, kikolektorji verjamejo, da ohra• Ploščati ali vakuumski (odvisno od sistema), in zmožnostim njanje okoljaprilagojeni in visoka željam kakovost življenja niobjekta, vgradnja na streho, na ravno sta dve izključujoči stvari. Ljudi, kot stestreho vi. ali v streho (samo ploščati kolektorji). • Solarni vsebnik sanitarne tople vode auroVeč kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inoSTORenergetsko VIH S 300, 400 ali 500 oz. geoSTOR vativne varčne sisteme ter poleg VIH RW 400 tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov • Celoten pribor hidravličnih povezav,lesolarsvojih naprav. Posledično ne podpira uponihobnovljivih povezav invirov dimniškega pribora rabe energije, ampak ponuja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudijo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih Prednosti sistema virov energije – takzeoTHERM: primer je zeoTHERM, •toplotna Najvarčnejši sistem na plinfuzijčrpalka zeolitogrevanja - plin, z uporabo • Najučinkovitejši in najbolj okolju prijaske energije sistema. zen, zmanjšuje stroške in emisije CO2 za okoliprijazen 20% in varen sistem, prvi na trTa okolju • Popoln sistem za za eno ogrevanje in pripravo žišču je primeren ali dvodružinsko hišo, tople sanitarne vode za eno in dvodruomogoča vam izkoriščanje naravne toplotne žinske hiše nizkotemperaturnim siste- in energije, ki sezsprošča pri uporabi zeolita mom ogrevanja vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, var• “All in one” energetsko fuzijski sistem no in zelo gospodarno. Obljuba, ki jo daje Vail• Za uporabo v novih zgradbah in starejlant je, da bo ostal blagovna znamka, ki daje ših objektih, ki so bili dodatno izolirani. že sedaj odgovore na vprašanja zastavljena v • Temperature dvižnega voda od 20 do prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej. 75°C, priporočena temperatura je 40°C • Maksimalna izhodna moč naprave 10 Okolju prijazno ogrevanje oz. 15 kW, z modulacijskim delovanjem Vaillant predstavlja edinstven sistem vse v • Energetska učinkovitost 121% / 130% enem za trajnostno rabo energije: združuje LHV po standardu DIN 4702-8 tehnologijo plinske kondenzacijske naprave, • Vgrajene visoko učinkovite črpalke solarne tehnologije in sorpcije zeolita - to je (energijski razred A) fizična reakcija vode z zeolitom. Plin je naj• Vgrajena regulacija sistema s prikazočistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in valnikom doprinosa zeolita vsi 100% okolju prijazni in adsorp• Mereso naprave: cija1665 je proces x 772 xbrez 718 zgorevanj mm (V x Š–xtorej G) ni nobenih škodljivih emisij.

zeoTHERM

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

auroTHERM

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

auroSTOR


energetsko dodatno izoliran.

Toplotna črpalka zeolit-plin

zeoTHERM

Zakaj najnovejši plinski sistem?

Zakaj Vaillant? Ker je toliko učinkovitejši od prejšnjih sistemov Ker ni naprednejšega sistema za ogrevanje. Kot ponudnik učinkovitih sistemskih rešitev, Vaillant zadovoljuje vse potrebe in želje ljudi, ki si želijo iti v korak s časom in ga včasih celo prehitevati. Ljudi, ki verjamejo, da ohranjanje okolja in visoka kakovost življenja nista dve izključujoči stvari. Ljudi, kot ste vi. zeoTHERM

Več kot 135 let Vaillant ponuja in razvija inovativne energetsko varčne sisteme ter poleg tega ne pozabi tudi na udobje uporabnikov svojih naprav. Posledično ne podpira le uporabe obnovljivih virov energije, ampak ponuja tudi inovativne ogrevalne sisteme, ki nudijo kombinacijo uporabe več virov obnovljivih virov energije – tak primer je zeoTHERM, toplotna črpalka zeolit - plin, z uporabo fuzijske energije sistema. Plinska toplotna črpalka zeoTHERM

zeoTHERM

Tehnični podatki Tehnični podatki Izhodna toplotna moč

Ta okolju prijazen in varen sistem, prvi na trIzkoristek s pomočjo solarnega sistem, režim 40/30°C, skladno s Hi žišču je primeren za eno ali dvodružinsko hišo, Plinska toplotna črpalka zeoTHERM Temperatura ogrevalnega sistema omogoča vam izkoriščanje naravne toplotne Izhodna toplotna moč Temperatura plinov (max.) energije, kidimnih se sprošča pri uporabi zeolita in Izkoristek s pomočjo solarnega sistem, režim 40/30°C, skladno s Hi vode. Ogrevanje z zeoTHERMom je čisto, varMasni pretok dimnih plinov (Qmin) Temperatura ogrevalnega sistema no in zelo Obljuba, ki jo daje VailMasni pretokgospodarno. dimnih plinov (Qmax) lant je, da dimnih bo ostal blagovna znamka, ki daje Temperatura plinov (max.) Emisija CO2 (Qmax) že sedaj odgovore na(Qmin) vprašanja zastavljena v Masni pretok dimnih plinov Preostala črpalna višina črpalke, pri ΔT=10 K prihodnosti. Ker Vaillant misli vnaprej. Masni pretok dimnih plinov (Qmax) Preostala črpalna višina črpalke, pri ΔT=7 K

Emisija CO2 (Qmax)

Pretok priprijazno ogrevanju (ΔT = 10K) Okolju ogrevanje Preostala črpalna višina črpalke, pri ΔT=10 K Pretok pri ogrevanju (ΔT = 5K) Vaillant predstavlja edinstven sistem vse v Preostala črpalna višina črpalke, pri ΔT=7 K enem za trajnostno rabo Poraba plina pri nazivni moči (G20)energije: združuje Pretok pri ogrevanju (ΔT =kondenzacijske 10K) tehnologijo naprave, Poraba plina priplinske nazivni moči (G31) solarne Pretok pri tehnologije ogrevanju (ΔT = in 5K)sorpcije zeolita - to je Dimovodni priključek mm fizična reakcija vode z zeolitom. Plin je najPoraba plina pri nazivni moči (G20) Mere: čistejši od vseh fosilnih goriv, sonce, voda in Poraba plina pri nazivni moči (G31) Višina zeolita so vsi 100% okolju prijazni in adsorpDimovodni priključek mm Širina cija je proces brez zgorevanj – torej ni nobeMere: Globina nih škodljivih emisij.

Enota

VAS 106/4

VAS 156/4

kW

1.5–10

1.5–15

%

135

132

Enota °C

VAS 106/4 20 - 75

VAS 156/4 20 - 75

kW °C

1.5–10 85

1.5–15 85

% g/s

135 2,2

132 2,2

°C g/s

20 - 75 7,1

20 - 75 8,2

°C %

85 9,2

85 9,2

g/s mbar

2,2 500

2,2 367

g/s mbar

7,1 393

8,2 63

% l/h

9,2 865

9,2 1247

mbar l/h

500 1730

367 2494

mbar m3/h

393 1,55

63 1,79

l/h kg/h

zeoTHERM l/h Ø

865 0,97

auroTHERM 1730 60/100

1247 1,13

auroSTOR 2494 60/100

m3/h

1,55

1,79

kg/h mm

0,97 1,665

1,13 1,665

Ø mm

60/100 772

60/100 772

mm

718

718

Višina Teža

mm kg

1,665 160

1,665 160

Širina

mm

772

772

Globina

mm

718

718

kg

160

160

Teža

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si


Toplotna črpalka zeolit-plin

? sistema za ogrevanje.

SERVIS Pustite našim strokovnjakom, da poskrbijo za vas z najsodobnejšo tehnologijo za vrhunsko udobje. Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode nista bila še nikoli tako preprosta, za vas pa poskrbimo tudi z odličnimi solarnimi sistemi, subvencijami, montažo, menjavo “staro za novo”, ... Z REDNIM LETNIM SERVISNIM PREGLEDOM bomo za vas poskrbeli še z: • odličnimi cenami, saj za svoj denar dobite kar največjo kvaliteto, • brezplačnim ogledom ter strokovnim svetovanjem, • zamenjavo “staro za novo”, • brezhibnim delovanjem vašega plinskega grelnika, • ter sodobno tehnologijo za vrhunsko udobje.

Loren Line - pravi naslov za prave rešitve! zeoTHERM

auroTHERM

Privoščite si le najboljše svetovne znamke:

auroSTOR

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30 F: 01 565 86 35 E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

Zeo therm ponudba