Page 1

Ogrevanje z lesno biomaso

VITOLIGNO 100-S VITOLIGNO 200-S

climate of innovation

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30 F: 01 565 86 35 E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

Loren Line - pravi naslov za prave rešitve!


VITOLIGNO 100-S

Lesno uplinjevalni kotli

VITOLIGNO 200-S

Kotli za kurjenje z lesnimi poleni Vitoligno 100-S in 200-S sta dobra alternativa ogrevanju na olje ali plin. Les je cenovno ugoden in zgoreva CO2 nevtralno.

1 2 3 4

6

5

7 8

9

Vitoligno 100-S 1 Regulacija Vitotronic 2 Cevni sklop prenosnika toplote 3 Velik nalagalni prostor za polena do dol`ine 0,5 m 4 Stranski {amotni blok z izstopom primarnega zraka 5 Izstop sekundarbega zraka v gorilni komori 6 Drsnik za sekundarni zrak 7 Gorilna komora iz silicijevega karbida 8 Odgorevalni kanal iz {amotne opeke 9 ^istilni kanal za odstranjevanje pepela

1 2 3 6 4

5

10 7 10 8 9

Vitoligno 200-S 1 Menijsko vodena regulacija Ecotronic 2 Zvezno reguliran sesalni ventilator za modulirano obratovanje 3 100 mm debela toplotna izolacija 4 Ogrevalne povr{ine 5 Velika vrata nalagalnega prostora 6 Udobno ~i{~enje ogrevalnih povr{in 7 Velik nalagalni prostor 8 Zgorevalna komora iz odpornega {amota 9 Avtomatski v`ig (opcijsko) 10 Zvezno regulirane odprtine za primarni in sekundarni zrak

Vitoligno 100-S je zmogljiv lesno uplinjevalni kotel z nazivno toplotno mo~jo od 25 do 80 kW s posebno privla~no ceno. Velik nalagalni prostor za polena do dolžine 50 cm zagotavlja dolge ~ase gorenja. Prednost dolgega gorilnega ~asa je, da goriva ni potrebno pogosto nalagati. Velika vrata omogo~ajo udobno nalaganje s sprednje strani. V nalagalnem prostoru se lesna polena najprej posu{ijo, z odvzemom kisika prežarijo, pretvorijo v oglje in popolnoma uplinijo. Uplinjevalna tehnika omogo~a visok izkoristek in nizke emisijske vrednosti. Velike sledilne ogrevalne povr{ine, v katerih je voda, in sesalni ventilator znižujejo temperaturo dimnih plinov ter skrbijo za dober izkoristek goriva. Pregled prednosti: Jeklen ogrevalni kotel za kurjenje s poleni do dolžine 50 cm Odporna nalagalna komora iz 8 mm debele plo~evine in velika koli~ina kotlovne vode za optimalno hidravli~no razmerje zagotavljata dolgo življensko dobo Dolg ~as gorenja zaradi velike prostornine nalagalne komore Visoka izkori{~enost goriva zaradi ~istega zgorevanja in nizkih temperatur dimnih plinov Uplinjevalna tehnika z mo~nim sesalnim ventilatorjem in gorilno komoro iz silicijevega karbida Ro~no nastavljive lopute primarnega in sekundarnega zraka Preprosto upravljanje z elektronsko regulacijo Vitotronic 100 FC1 Udobno nalaganje skozi velika vrata nalagalnega prostora Preprosto mehansko ~i{~enje ogrevalnih povr{in skozi ~isitilno odprtino Posebno prednost nudi Paket Vitoligno 100-S, ki ga sestavljata kotel in hranilnik ogrevalne vode z integriranim ogrevanjem sanitarne vode Vitocell 340-M, ki nudi naslednje prednosti: Možnost vgradnje pri omejenih prostorskih razmerah, ker ni potreben lo~en ogrevalnik sanitarne vode Možnost priklju~itve ve~ proizvajalcev toplote, vklju~no s solarnim sistemom Velike odvzemne koli~ine brez omejitve trdote vode zaradi samo~istilnega efekta Higiensko ogrevanje sanitarne vode v pretoku

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

Vitoligno 200-S: je kakovosten lesno uplinjevalni kotel z nazivno toplotno mo~jo od 20 do 50 kW. Obratuje modulirano in se zvezno prilagaja trenutni potrebi po toploti. Velik nalagalni prostor iz plemenitega jekla omogo~a polnjene s poleni do dolžine 50 cm. ^as gorenja brez dolaganja lahko zna{a do 12 ur. Zakuritev v le treh minutah Že po treh minutah je postopek zakurjenja zaklju~en. V nalagalnem prostoru se polena pri pomanjkanju kisika samo prežarijo. Plamen ne nastane, ker lesni plin za tvorbo plamena nima potrebnega kisika. Vnetljiv lesni plin v gorilni komori iz posebne keramike zgoreva ~isto in z visokimi temperaturami tako v delnem bremenu, kot tudi pri polni obremenitvi. Veliko udobje z avtomatskim vžigom Za zakuritev goriva je opcijsko dobavljiv avtomatski vžig. Preko regulacije Ecotronic se lahko ~as vžiga tudi programira. Posebno udobno, ker se lahko po potovanju vrnete v že toplo stanovanje. Digitalna regulacija Ecotronic Menijsko vodena regulacija kotlovnega krogotoka Ecotronic zelo olaj{a upravljanje kotla Vitoligno 200-S. Krmili lahko do tri ogrevalne krogotoke. Razen tega se lahko z integriranim upravljanjem vmesnega hranilnika ogrevalne vode udobno regulira ogrevanje sanitarne vode. Preprosto ~i{~enje Z mehanskim ro~i~nim mehanizmom se prenosnik toplote v kotlu Vitoligno 200-S preprosto in hitro o~isti. Zaradi visokega gorilnega izkoristka les zgoreva ~isto z majhno koli~ino ostankov. Zato je praznjenje pepela v kurilni sezoni potrebno le vsaka dva tedna. Za ~ist prenos do posode za odpadke je dobavljiv zaboj za pepel s pokrovom. Pregled prednosti: Kakovosten lesno uplinjevalni kotel, 20 do 40 kW: za lesna polena dolžine do 50 cm Kratek postopek zakuritve za koristno toploto že po nekaj minutah Zmogljiv zvezno reguliran sesalni ventilator - modulirano obatovanje pri vsakem bremenu, zato optimalna prilagoditev trenutni potrebi po toploti Procesno optimirano zgorevanje in avtomatska prilagoditev mo~i: gorilni izkoristek do 92 % in nizke emisijske vrednosti Efektivno odsesavanje tlilnega plina prepre~uje izstopanje slednjega Menijsko vodena regulacija kotlovnega krogotoka Ecotronic Velik nalagalni prostor iz jeklene plo~evine (plemenito jeklo) za dolg gorilni ~as Preprosto, mehansko ~i{~enje ogrevalnih povr{in z ro~i~nim mehanizmom.

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si


Vitoligno100-S, 100-S, lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni od 25 do 80 kW Vitoligno lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni od 25 do 80 kW Vitoligno 100-S

Dobavni obseg:

Nazivna toplotna moč (kW)

KOTEL Vitoligno 100-S n Telo kotla s toplotno izolacijo n Elektronska regulacija Vitotronic 100, tip FC1 – Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature – Funkcija zakurjenja – Krmiljenje ventilatorja z regulacijo števila vrtljajev – Regulacija odgorevanja n Kontaktno stikalo vrat n Varnostni prenosnik toplote za termično varovanje n Sesalni ventilator Primer izvedbe naprave-ID 4605403

PAKET Vitoligno 100-S vsebuje: n kotel Vitoligno 100-S ■ kombiniran hranilnik vode Vitocell 340-M, tip SVKA ■ dvig temperature povratka z obtočno črpalko ■ malo razdelilno skupino ■ termično varovalo ■ čistilne pripomočke

25

30

40

60

80

VL1A024 2665,–

VL1A025 3004,–

VL1A026 3455,–

VL1A027 4665,–

VL1A028 5797,–

Naroč. štev. EUR

Vitoligno 200-S, Vitoligno 200-S, lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni od 2 lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni od 20 do 50 kW Ogrevalna naprava

Dobavni obseg:

VL1A042 5447,–

VL1A043 6097,–

VL1A044 6693,–

750 l

950 l

950 l

Vitoligno 200-S n Telo kotla s toplotno izolacijo n Elektronska regulacija Ecotronic za vremensko vodeno obratovanje z reguliranjem treh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom ali dveh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom in ogrevanjem sanitarne vode Naroč. štev. – vremensko vodena, digitalna regulacija kotEUR lovnega in ogrevalnih krogotokov prostornina – z ločeno nastavljivimi časovnimi fazami, hranilnika ogrevalnimi krivuljami, željinimi vrednostmi temperature in časovnimi programi – z reguliranjem temperature ogrevalnika sanitarne vode – z integriranim sistemom diagnoze in nadaljnjimi funkcijami n Sesalni ventilator z reguliranim številom vrtljajev n Grebljica in čistilni pripomočki Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom in za ogrevanje sanitarne vode je potreben razširitveni komplet

■ 3 ogrevalni krogotoki z mešalnim ventilom ali ■ 2 ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom in ogrevanje sanitarne vode

Vitoligno 200-S, lesno uplinjevalni kotel za kurjenje s poleni od 20 do 50 kW Ogrevalna naprava

Dobavni obseg:

Nazivna toplotna moč (kW) 20

30

40

50

Vitoligno 200-S Naroč. štev. VL2A001 VL2A002 VL2A003 VL2A004 n Telo kotla s toplotno izolacijo EUR 7799,– 8356,– 9191,– za vas 9748,–z najsodobnejšo Pustite našim strokovnjakom, da poskrbijo n Elektronska regulacija Ecotronic za vremensko tehnologijo za vrhunsko udobje. Ogrevanje in priprava tople sanivodeno obratovanje z reguliranjem treh ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom ali dveh ogrevaltarne vode nista bila še nikoli tako preprosta, za vas pa poskrbimo nih krogotokov z mešalnim ventilom in ogrevanjem tudi z odličnimi solarnimi sistemi, subvencijami, montažo, menjavo sanitarne vode – vremensko vodena, digitalna regulacija “staro kotza novo”, ... lovnega in ogrevalnih krogotokov – z ločeno nastavljivimi časovnimi fazami, ogrevalnimi krivuljami, željinimi vrednostmi Za vas bomo za vas poskrbeli še z: temperature in časovnimi programi – z reguliranjem temperature ogrevalnika • odličnimi cenami, saj za svoj denar dobite kar največjo kvaliteto, sanitarne vode • in nadaljbrezplačnim ogledom ter strokovnim svetovanjem, – z integriranim sistemom diagnoze njimi funkcijami • ter sodobno tehnologijo za vrhunsko udobje. n Sesalni ventilator z reguliranim številom vrtljajev n Grebljica in čistilni pripomočki

Ugodni pogoji financiranja:

Za vsak ogrevalni krogotok z mešalnim venti- vam možnost zelo ugodnega financiranja za opremo ViessNudimo lom in za ogrevanje sanitarne vode je potreben mann, odplačilno dobo do 1 leta brez obresti, lahko tudi za daljše razširitveni komplet

obdobje z ugodno subvencionirano obrestno mero.

■ 3 ogrevalni krogotoki z mešalnim ventilom ali ■ 2 ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom in ogrevanje sanitarne vode

Loren Line - pravi naslov za prave rešitve!

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

Naz

V


2000 Maribor Telefon 02 480 55 50 Teleaks 02 480 55 60 www.viessmann.si

Tehni~ni podatki Vitoligno 100-S Vitoligno 200-S

Vitoligno 100-S Nazivna toplotna mo~ Dimenzije (skupne) dolžina {irina vi{ina Teža (telo kotla s toplotno izolacijo in sesalno/vle~nim ventilatorjem)

kW

25

30

40

60

80

mm mm mm

1289 618 1190

1289 678 1390

1366 678 1490

1389 751 1885

1389 841 1885

461

551

629

822

846

kg

Koli~ina kotlovne vode

°C

100

120

150

270

300

Prostornina nalagalnega prostora

%

100

160

190

290

350

Vitoligno 200-S Nazivna toplotna mo~

kW

20

30

40

50

Dimenzije (skupne) dolžina {irina vi{ina

mm mm mm

1200 720 1562

1200 720 1562

1200 720 1780

1200 720 1780

Teža

kg

780

780

865

865

Temperatura dimnih plinov

°C

120

130

130

140

Vsebnost CO2

%

14

14

14

14

Masni tok dimnih plinov

kg/h

47

70

94

118

Va{e strokovno podjetje ogrevalne tehnike:

9440 180 SI 03/2013 Vsebina podlega avtorski za{~iti. Kopiranje ali drugotna uporaba je dovoljena samo s predhodnim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30 F: 01 565 86 35 E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si


TopInfo VITOLIGNO 300-P Nova generacija kotlov na lesne pelete

Viessmann definira u~inkovitost na novo – s popolnoma avtomatskim kotlom na lesne pelete Vitoligno 300-P z obmo~jem toplotne mo~i od 4 do 48 kW, ki z inovativno tehniko dosega izkoristek do 95 % in tako skrbi za najve~ji možni izkoristek. Ker daje neodvisnost od olja in plina je tudi za prihodnost varna izbira, ker je les, kot rasto~ doma~ energent, vedno na voljo. Vitoligno 300-P pa vas bo {e dodatno prepri~al z izvrstno izvedbo in zanesljivim obratovanjem – kot je prepri~al v testu fundacije Warentest.

E

Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad

Zmagovalec testa DOBRO (2,1) Kotel na lesne pelete VITOLIGNO 300-P Testirano: 10 kotlov

Izkoristite subvencijo

1 zmagovalec testa

Eko sklada

Poseben test: Energija 2009

Izvrstna kakovost, na katero se lahko zanesete: fundacija Warentest je v posebni izdaji Energija 2009 ocenila kotel Vitoligno 300-P kot najbolj{i kotel

Loren Line - pravi naslov za prave rešitve! Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si


Vitoligno 300-P Ogrevalni kotel na lesne pelete

Viessmann d.o.o. C. XIV.divizije 116a, 2000 Maribor tel: 02 480 55 50; faks: 02 480 55 60 brezpla~. {tev.: 080 10 11 viessmann@viessmann.si www.viessmann.si Pregled prednosti:

Vitoligno 300-P, 4 do 48 kW

Avtomatsko ~i{~enje ogrevalnih povr{in za trajno visok izkoristek

1

1 2

3

2 3

4

4

5

5 6

7

6

7

8 9

8

9

Regulacija Vitotronic Avtomatsko ~i{~enje ogrevalnih povr{in Variopass: avtomatsko prilagajanje ogrevalne povr{ine potrebi po toploti Interni dvig temperature povratka Toplotna izolacija Priklju~na prirobnica dozirne enote Gorilna komora iz keramike odporne na visoke temperature Lamelna re{etka iz plemenitega jekla Integriran predal za pepel

Izkoristek: do 95 %

Širok spekter uporabe od nizkoenergijskih hi{ do objektov z veliko potrebo po toploti

Avtomatsko ~i{~enje ogrevalnih povr{in za trajno visok izkoristek

Avtomatsko odstranjevanje pepela iz gorilnega prostora z lamelno re{etko iz plemenitega jekla

Dozirna enota z rotacijsko celi~no zapornico za natan~no, var~no doziranje in popolno varnost pred povratnim ognjem

Najbolj{i izkoristek s samodejnim prilagajanjem trivle~ne ogrevalne povr{ine potrebi po toploti s patentiranim principom Variopass

Avtomatski vžig s kerami~nim grelnim elementom

Digitalna regulacija z menijsko vodenim besedilnim prikazom in avtomatskim nadzorom funkcij ter regulacijo solarnega sistema

Regulacija Vitotronic – preprosto upravljanje

in polnjenja zalogovnika

z intuitivnim menijskim vodenjem

Paket Vitoligno 300-P s tedenskim zalogovnikom pelet z ro~nim polnjenjem Varianta dovodnega

Obmo~je nazivne toplotne

sistema peletov

mo~i* (kW) 4-12

Dovod do ogrevalnega kotla z gibljivim transportnim polžem

6-18

Mo`nost povezave kotla Vitoligno 300-P z mese~nim zalogovnikom pelet Geobox Geobox 600 Naro~. {t.: 7510951 Cena 1922,–

8-24

Volumen 0,40 m3

Te`a 260 kg

Dimenzija 60x60 cm

VL3B103 VL3B104 VL3B105 9622,– 9838,– 10.069,– Dobavni obseg: Vitoligno 300-P z regulacijo Tedenski zalogovnik pelet za ro~no polnjenje ■ Dozirni sistem ■ Gotovo o`i~en Volumen zalogovnika pelet 285 l ■

Dobavni obseg: ■

Zalogovnik pelet s 3 m gibljivo cevjo in odvzemno enoto z gibljivim dovodnom pol`em

* Posamezni ogrevalni kotli s toplotno mo~jo od 12 - 48 kW so na voljo po povpra{evanju. Navedene cene so informativne, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tehni~nih in cenovnih sprememb! Prodaja opreme se vr{i izklju~no preko podjetij ogrevalne tehnike.

Loren Line d.o.o. Brezovce 7, IOC Trzin 1236 T: 01 565 86 30

E: info@loren-line.si W: www.loren-line.si

9443 063 Sl 4/2012

Vitoligno 100 200 300 za splet  
Vitoligno 100 200 300 za splet  
Advertisement