Page 1


1. Mi a véleménye arról, hogy gyermeke egy olyan nemzetközi projektben vehet részt, melynek egy olasz iskola és a Botev iskola felső tagozatos diákjai a résztvevői. (munkanyelv angol és francia) 0 2

a. It seems very interesting Újszerűnek, nagyon érdekesnek tűnik számunkra b. I don’t think it’s necessary - Nem hiszem, hogy ilyen együttműködésre szükség van. c. Other - Egyéb

44


2. Ön szerint a projekt segíthet e abban, hogy gyermeke fejleszthesse nyelvtudását? 1 a. Yes, it will help them to improve reading and writing in a foreign language - Igen, segíti abban, hogy írásbeli, és szóbeli kifejezőképessége is fejlődjön.

b. Yes, it will help them to use the English and French language more confidently. Igen, segíti abban, hogy az angol/francia nyelvtanulás során magabiztosabb legyen. c. Both (mentioned above) - Mindkettő (fent)

d. I don’t know. - Nem tudom megítélni.

33


3. Gyermekét elengedi-e a jövő év tavaszán az olaszországi (Campalto-Velence) találkozóra, ahol a már elkészült színdarabot adjuk majd elő közösen az olasz gyerekekkel. 8 1 a. Yes - Igen b. No - Nem c. I don’t know - Nem tudom

38


4. El tudna-e szállásolni 2012. május elején olasz tanulót?

20 a. Yes - Igen

b. No - Nem

25


5. Ha elszállásolna gyereket, hány napot tartana ideálisnak szállásadás szempontjából?

12

13

a. 6-7 nights - 6-7 éjszaka b. 8-9 nights - 8-9 éjszaka

c. Other - Egyéb

3


6. Ön szerint segíteni fogja e gyermekét abban, hogy a partnerország kultúráját, az ott élő fiatalok életstílusát megismerje? 0 a. Yes, it’s an opportunity to acquire knowledge of other cultures and they will know more about other children’s lives in a different culture. -a. Igen, meg van a lehetőség arra, hogy kulturális ismereteket szerezzen b. I don’t think so - Nem hiszem

c. c. Other - Egyéb

47


7. Mivel egy színdarabot fogunk alkotni és előadni a partnerországgal együttműködve, Ön szerint tud e majd az Ön gyereke valamilyen módon segíteni ebben a munkában? 0

5 a. Yes, s/he could - Igen, tudna …

b. Yes, s/he is very good at - Igen, nagyon jó/ügyes ...

14 30

c. I don’t think s/he could find an activity which - Nem hiszem, hogy találna olyan tevékenységet, amely érdekelné.would be interesting for him/her d. Other - Egyéb


8. Ön szerint milyen tantárgyakban tudna gyermeke fejlődni a projektben való részvétellel? (többet is bekarikázhat) 7

3

a. foreign languages - idegen nyelvek

43

29

b. computer studies - számítástechnika

c. art - rajz

d. music - ének-zene

e. Hungarian/Italian (communication, cultures) - magyar (kommunikáció/kulturális ismeretek)

11

f. dancing - tánc

13

25


9. Ön szerint, szülőként tudna e együttműködni gyermeke iskolájával valamilyen módon a projektben? 2

5

9 a. Participate in activities which can put forward the project - Részt vennék olyan tevékenységben, mely előbbre vihetné a projektet b. Collaborate with my child’s teacher Együttműködnék gyermekem tanárával

c. I don’t have time to follow how the project improves - Nincs arra időm, hogy figyelemmel kísérjem a projekt előremenetelét. d. Other - Egyéb

33

parents questionnaire  

dv sd rmgr jrg gn mg g