Page 1

1

2015


2

3

2015

PROGRAMOVÝ BULLETIN


Mgr. MIROSLAV NOVÁK

44

HEJTMAN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vážení a milí diváci a posluchači,

ZÁŠTITU NAD FESTIVALEM PŘEVZALI MGR. MIROSLAV NOVÁK, hejtman Moravskoslezského kraje

ING. LUMÍR PALYZA

PO PRAVIDELNÉ PODPOŘE FESTIVALŮ JANÁČKŮV MÁJ A SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL JSEM SE ROZHODL PODOBNĚ PODPOŘIT TAKÉ FESTIVAL MUSICA PURA A JSEM RÁD, ŽE TOTO MÉ ROZHODNUTÍ PODPOŘILA RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

první náměstek primátora Ostravy A pokud chcete vědět, co mne k tomu vedlo, rád vysvětlím, že to byl právě motiv lidových prvků v hudbě, o které se festival opírá, jimiž chce oslovit posluchače našeho kraje. Jsem přesvědčen, že to je správný předpoklad. Kdokoliv totiž chce nalézt cestu k širšímu světu a jeho uznání, nesmí zapomínat na vlastní kořeny, na charakter a duši regionu, z něhož pochází. Rodí se z toho nejen síla opřená o dovednosti našich předchůdců, ale také sebevědomí tolik potřebné pro dnešek, z něhož má vyrůst dobrá budoucnost, tedy zítřek, o nějž se budou moci opřít ti, kteří budou pokračovat po nás. Dovolte mi tedy popřát divákům a posluchačům ty nejlepší zážitky.

5


6

Ing. LUMÍR PALYZA

JAN ROKYTA

PRVNÍ NÁMĚSTEK PRIMÁTORA OSTRAVY

UMĚLECKÝ ŘEDITEL FESTIVALU MUSICA PURA

Vážení přátelé, ctitelé dobré hudby a folkloru,

VELMI SI VÁŽÍM ÚROVNĚ A KVALITY OSTRAVSKÉ KULTURY A VŽDY MĚ NAPADNE, JAK JE PESTRÁ A JAK VELKÉ MÁ TRADICE NAVZDORY PRŮMYSLOVÉ HISTORII A MNOHA SPOLEČENSKY PŘEKOTNÝM ZMĚNÁM V DĚJINÁCH MĚSTA.

Vážení a milí!

SKLÁNÍTE SE NAD PROGRAMOVÝM BULLETINEM MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU MUSICA PURA, JEHOŽ PRVNÍ EDICE SE USKUTEČNÍ 26. – 29. LISTOPADU 2015. Měsíc padajícího listí je dobou prvních vín, ale přináší také dny svatého

Přiznávám, že mám dobrý pocit, když lidé z jiných měst či ze zahraničí

Martina, Kateřiny a Ondřeje, tedy trojici svátků spojených s lidovými zvyky

vyjadřují údiv nad širokou nabídkou divadel, klubů, galerií, ale i velkých

a tradicemi. Listopad býval po dlouhá desetiletí také měsícem výročních

akcí, jakými jsou festivaly a přehlídky. Laik by řekl – co ještě nového může

koncertů Cimbálové muziky TECHNIK Ostrava (1958–2013), která své

tato oblast přinést? O to více oceňuji, že se zrodila další nová tradice, další

příznivce v moravskoslezské metropoli těšila dlouhých 55 let. Slovní spojení

hudební svátek. Letošní první ročník mezinárodního festivalu vokálního

MUSICA PURA zaznělo poprvé z úst uměleckého vedoucího legendární

a instrumentálního folkloru MUSICA PURA je pro milovníky tohoto

ostravské kapely, Jana Rokyty seniora. Obsahovým poselstvím latinského

žánru určitě příjemným překvapením a pro kulturní scénu města vítaným

sousloví je přesvědčivost a čistota uměleckého projevu, ryzí hudba bez nánosů

obohacením. Potěšující je rovněž skutečnost, že tento festival je v České

líbivosti či tendenčnosti, poctivá a nezištná prezentace hudebního žánru,

republice prvním počinem tohoto typu a významu.

prostě „HUDBA PRAVDY“…

Ostravská folklorní nabídka je už dlouhodobě kvalitní a rozmanitá, a tak

Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA přináší ostravskému publiku

nový festival, který představí to nejlepší z ní, určitě Ostravany nadchne.

čtyři koncerty, které skládají pestrobarevnou mozaiku pravdivých inspirací

O to více, když k nám zavítají i zahraniční umělci daného žánru

lidovou písní a lidovou hudbou. Čtyřdenní pouť za folklorním bohatstvím

a nabídnou nám nové zážitky a poznání lidové kultury jiných národů. Přeji

z různých koutů Evropy zahájíme společným muzicírováním ostravských

organizátorům i účastníkům úspěch a dobrý pocit z obohacení ostravské

folklorních muzikantů a sólistů, sdružených v ambiciózní těleso OSTRAVA

kulturní scény.

CIMBALOM ORCHESTRA. Hudební odkaz folklorních regionů Lašska, Slezska a Valašska, ale i ohlasový temperament Moravského Slovácka, Slovenska, Maďarska a Rumunska bude overturou festivalu. Vřele vám mohu doporučit špičkové flamenco v podání kytaristy Artura Ramóna a charismatického zpěváka Carlese Dénii, jakož i večer rumunského folkloru s virtuózními výkony na Panovu flétnu, housle, akordeon či trumpetu v interpretaci zkušených muzikantů z Bukurešti. Skutečným bonbónkem však bude závěrečný galakoncert, kterému bude ve víru letošní první adventní neděle dominovat fenomenální cimbalista rumunského původu MARIUS PREDA. Za doprovodu zkušených jazzových muzikantů zazní skutečný hudební ohňostroj, kterým vyvrcholí první ročník festivalu.

7


8

9

Pevně věřím, že MUSICA PURA bude nejen hudební ozdobou měsíce mladých vín, ale i stálým obohacením ostravské kulturní scény. Za možnost realizace jeho 1. ročníku bych rád poděkoval všem sponzorům, partnerům, organizátorům i duchovním příznivcům. V duchu neutuchající propagace hudebních žánrů inspirovaných lidovou písní připojuji na závěr moudrá slova mistra Leoše Janáčka o lidovém umění: „NEPŘECEŇOVAT – NEPODCEŇOVAT – POZNAT!“ Ve víře, že si mnozí z vás na konci listopadu najdou cestu do Domu kultury města Ostravy, končím tyto řádky a přeji vám spoustu bohulibé a navýsost pravdivé muziky!


10

26. 11.

11

/ 19.00 hod.

OSTRAVA CIMBALOM ORCHESTRA NL CZ

FOLKLORNÍ OSTRAVA!!! V RÁMCI HUDEBNÍHO CYKLU „ZPĚVEM K SRDCI“ Koncert folklorního tělesa OSTRAVA CIMBALOM ORCHESTRA se svými instrumentálními a pěveckými sólisty. Nadšení ze společného muzicírování bez rozdílu původu a vyznání napříč generacemi i folklorními styly… První setkání ostravských folklorních muzikantů se povine karpatskými regiony: od lašských a slezských rovin téměř za ostravskými humny přes kotáry Moravského Valašska na ovíněné Moravské Slovácko, dále temperamentním Slovenskem až do vzdálených krajů na pobřeží Černého moře… Vzácné motto významného ostravského folklorního happeningu zní: „Výkonem profesionál, srdcem amatér!“

SPOLEČENSKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY


12 12

27. 11.

13

/ 19.00 hod.

ENSEMBLE PRIMOS FLAMENCOS ESP NL

NL

NL D

ESENCIAS Arturo RAMÓN / kytara Erminia Fernández CÓRDOBA / zpěv Carles DÉNIA / zpěv, kytara Udo DEMANDT / perkuse, bicí Málokterý folklorní styl si v sobě nese takový náboj a dynamiku, jako právě flamenco… Svými hlasy i hudebními nástroji přinášejí PRIMOS FLAMENCOS jedinečný hudební odkaz vyprahlé Andalusie, ve kterém se mísí vzácné elementy maurské, arabské, romské a španělské. Intenzita flamencového zpívání a muzicírování proniká až do morku folklorního bytí Iberského poloostrova… Flamenco v archaickém i moderním hávu!

DIVADELNÍ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY


14

28. 11.

15

/ 19.00 hod.

VASILE R DUCU & LISELOTTE ROKYTA & ENSEMBLE MARIAN ALEXANDRU RO NL

NL

BOŽSKÁ FLÉTNA & RUMUNSKÝ TEMPERAMENT Vasile RĂDUCU / Panova flétna Liselotte ROKYTA / Panova flétna Marian ALEXANDRU / housle, umělecký vedoucí Pancîrel COSTANDACHE / trumpeta Virgiliu IANCU / akordeon Cristinel TURTURICĂ / cimbál Constantin NECHITA / kontrabas Z jižních svahů Karpat přilétá rumunská hudecká rutina „par excellence“, která je skvělým komunikativním protipólem umění Panovy flétny z Nizozemí… S doprovody i skvělými sóly špičkových rumunských muzikantů z Bukurešti je zde „načatý hudební večer“, o jehož kvalitě nemůže pochybovat ani jeden milovník lidové hudby!

DIVADELNÍ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY


16

29. 11.

17

/ 16.00 hod.

MARIUS PREDA & JAZZ QUARTET NL

RO NL

GALAPROGRAM SPECIÁLNÍ HVĚZDA FESTIVALU MARIUS PREDA Marius PREDA / cimbál Emil BÎZGĂ / trubka Popy BASILY / kytara Uli GLASSMAN / kontrabas Nick DE BRUIN / bicí Jazzová, či spíše etnojazzová smršť! Ne nadarmo se jednomu z největších cimbálových talentů přezdívá mezi muzikanty „Predátor“… Jeho hra má instinkt „hudebního dravce“, odehrává se sice zde na zemi, ale v oněch pověstných muzikantsky vypjatých „moments supréme“ zřejmě tuší jen samotný Marius Preda, odkud přichází jeho famózní invence a virtuózní cimbálová technika… Jeho hudební dialog s předními jazzovými muzikanty z různých koutů Evropy slibuje jedinečnou tečku za naším festivalem!

SPOLEČENSKÝ SÁL DOMU KULTURY MĚSTA OSTRAVY


18

OSTRAVA CIMBALOM ORCHESTRA

CZ

OSTRAVA CIMBALOM ORCHESTRA VZNIKL V ROCE 2015 A JE DVORNÍM SOUBOREM MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU MUSICA PURA. V TOMTO TĚLESE SE POTKÁVAJÍ VYBRANÍ HUDEBNÍCI Z OSTRAVSKÝCH CIMBÁLOVÝCH MUZIK, ABY V TRADICI SPOLEČNÉHO FOLKLORNÍHO MUZICÍROVÁNÍ PŘEDNESLI SKLADBY A HUDEBNÍ ÚPRAVY PEVNĚ SPOJENÉ S OSTRAVSKOU FOLKLORNÍ SCÉNOU.

ENSEMBLE PRIMOS FLAMENCOS

ESP

NL

D

KLASICKÝ I PROGRESIVNÍ SVĚT FLAMENCA V PODÁNÍ ČTYŘ ŠPIČKOVÝCH INTERPRETŮ. CARLES DÉNIA začal svou hudební kariéru v roce 1995, a to studiem hry na jazzovou kytaru na Královské konzervatoři v Haagu (Nizozemí). V tomto období začal také se zpěvem flamenca a tradičního stylu ze španělské Valencie. Carles obdržel následující ocenění: Premi Ovidi

Soubor, který se svým nástrojovým obsazením i počtem hudebníků dá

Montllor 2009, l´Altaveu Frontera 2010, nejlepší album roku 2011 pro

přirovnat k Vojenskému uměleckému souboru Ondráš, nemá profesionální

časopis Sons de la mediterrània (Enderrock), Premi Ovidi Montllor 2011

zázemí a pulzuje především na vlně nadšení svých členů a organizátorů.

za nejlepší album i nejlepší hudební úpravy, Premios Cadena SER Gandia 2014 a dvakrát finálové místo v soutěži skladeb a básní „Terra i cultura“.

Rozmanitá dramaturgie tělesa je podmíněna neméně rozmanitou

Kromě uměleckého vedení svých vlastních formací spolupracuje na četných

sociologickou strukturou moravskoslezské metropole: koncertní program

projektech s mnohými umělci, jako jsou například Maria del Mar Bonet,

orchestru totiž obsahuje písně, tance i virtuózní orchestrální skladby

Paco Ibáñez, Sílvia Pérez Cruz, Antonio Zambujo, Al Tall, Miquel Gil,

z různých folklorních regionů Moravy, Slezska, ale i Slovenska, Maďarska

Ginesa Ortega, Chicharito, Fuensanta La Moneta, Custodio Castelo Pepe

či Rumunska. Pomyslnou líheň orchestru tvoří cimbálové muziky Šmykňa,

Romero, Limburgs Symfonie Orkest, Orquesta Sinfónica Pablo Sarasate,

Friš, Tolar a Hlubina, hrají zde však i bývalí členové legendární cimbálové

Amsterdam Percussion Ensemble, Coro de la Generalitat Valenciana atd.

muziky Technik či profesionální hudebníci z Janáčkovy filharmonie

Kromě zpěvu a kytary se Carles věnuje i skladbě a aranžování. Je autorem

Ostrava. Repertoárem orchestru se prolíná hudební odkaz významných

mnohých skladeb a úprav pro sebe samého, ale i pro mnohé další umělce.

ostravských folklorních osobností-nestorů, jakými jsou Jaromír Dadák,

Skládá také hudbu pro big band či velký orchestr. Je spoluautorem opery

Jan Rokyta nebo Dr. Jaromír Gelnar, ale na programu jsou i upravovatelské

„1714. Món de guerres“, premiérované v roce 2004 na festivalu „de

počiny zástupců střední a mladší generace, mezi které patří Martin

Perelada“ a v „Theatre del Grec“ v Barceloně. Carles se objevil ve filmu

Gelnar, Pavel Rokyta, Petr Kolár, Jiří Machač či Jan Rokyta mladší.

„Luna Reverse“ (italsko-brazilská koprodukce) a skládá hudbu k filmům

Na primášském postu Ostrava Cimbalom Orchestra se střídají Jiří Machač,

i k televizním pořadům jako například pro nizozemskou veřejnoprávní

Petr Kuřil a Adam Machač, zkušenou primášskou ruku však k dílu přiloží

televizi (seriál „Adam a Eva“, film „&ME“). Carles Dénia doposud nahrál pět

i primášský doyen ostravské folklorní scény Miroslav Hlosta. Zřizovatelem

sólových alb a má na svém kontě četné spolupráce na mnoha dalších. Je

tělesa je Mezinárodní hudební festival Musica Pura a jeho dramaturgii

producentem alb jiných umělců.

vytváří grémium orchestru pod vedením uměleckého ředitele festivalu Jana Rokyty. Orchestr působí s laskavou podporou festivalu Musica Pura a Českého rozhlasu Ostrava.

19


20

ERMINIA FERNÁNDEZ CÓRDOBA je jednou z nejžádanějších flamencových

vyšlo v roce 2005, po něm následovalo CD/DVD „Doce Meses“ se

zpěvaček v Nizozemí a svým širokospektrálním hlasem si získala mnoho

souborem „Primos del Norte“, na kterém jsou i jeho hudební souputníci

posluchačů. Narodila se v roce 1980 ve městě La Plata v Argentině jako

Udo Demandt a Erminia Fernández Córdoba.

dcera nizozemské matky a argentinského otce. Rodina se brzy přestěhovala do španělského Alicante, kde Erminia vyrůstala. Ve věku osmnácti let

UDO DEMANDT se narodil a vyrůstal v Německu. Zde začal ve věku osmi

se Erminia přestěhovala do Nizozemí a studovala hudební styl Latin

let hrát na bicí nástroje a spolu se svou sestrou na varhany a bratrem

na rotterdamské konzervatoři, kterou ukončila absolutoriem v roce 2006.

na akordeon vystupoval na kulturních akcích v rodné vesnici. Později začal

Už v roce 2000 začala zpívat flamenco a v téže době se seznámila a začala

hrát v místním brass bandu, který měl v repertoáru vše od polek, valčíků,

umělecky působit se svým současným manželem, flamencovým kytaristou

folk, swingu. V následujících letech hrával v různých kapelách a seznámil

Arturem Ramónem. Erminia vystupovala s četnými soubory a během svých

se s mnohými hudebními styly, jako například rock, New Wave, později pak

uměleckých let natočila jako sólová zpěvačka pět alb, spolupracovala však

jazz nebo Latin.

i na mnoha dalších. Fascinace pro styl Latin jej přivedla ke studiu bicích nástrojů a perkusí ARTURO RAMÓN se narodil v roce 1981 v Haagu jako syn nizozemské

na konzervatoři v nizozemském Rotterdamu, kde zakončil svá studia v létě

matky a španělského otce. Ve věku osmi let začal hrát na kytaru, o sedm

roku 2000. V Nizozemí žije dodnes. Během následujících pěti let po ukon-

let později byl přijat na Královskou konzervatoř v Haagu ke studiu

čení studia se Udo zaměřil na flamenco, brazilskou hudbu a další hudební

klasické kytary. Zanedlouho se seznámil se stylem flamenco a stal

styly typu „cross-over“. Při hledání nových zvuků začal Udo používat

se jeho skutečným průzkumníkem. Po dvou letech studia v Haagu se

kombinované hybridní bicí soupravy a perkuse. V současné době se Udo

Arturo rozhodl k úplné specializaci na flamencovou kytaru a pokračoval

věnuje mnoha různým hudebním stylům. Jeho hlavním cílem je dosažení

ve studiu na konzervatoři v Rotterdamu, kde se stal žákem věhlasného

perfektního zvuku a rytmu v kterékoliv písni či skladbě.

učitele a hráče Paca de Peni. Absolvoval v roce 2003 a už během studia navštěvoval mistrovské kurzy kytaristů, jakými jsou Paco Serrano, Moraíto, zpěváci David Pino a José Parrondo a další význační umělci v oblasti flamenca. Už ve studentském věku začal Arturo koncertovat jako sólový kytarista. Jako doprovodný hráč flamencových písní a tanců působil v různých souborech jako například Primos del Norte, NL Mundo, Algo Así, Flamenkika and The Hungry Gods. Koncertní kariéra jej zavedla téměř do všech zemí západní Evropy, ale také do Turecka, Maroka, Etiopie či Argentiny. Arturo vystupuje každý rok v různých divadelních představních s různými soubory. Kromě kariéry kytaristy se také specializuje v oboru „mistr zvuku“ a spolupracoval při produkci mnohých kompatkních disků jako kytarista, mistr zvuku a producent. Jeho první sólové album „Matices“

21


22

VASILE R DUCU & LISELOTTE ROKYTA & ENSEMBLE MARIAN ALEXANDRU

RO

NL

Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na Hoge School der Kunsten v Amsterdamu (Nizozemí). Během studia absolvovala mistrovské kurzy u Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira. Několikrát také navštívila

TEMPERAMENT RUMUNSKÉHO FOLKLORU V RUKÁCH JEHO VÝSOSTNÝCH REPREZENTANTŮ

Rumunsko za účelem osvojení si autentické hry na Panovu flétnu. Liselotte patří v současné době mezi nejvýznamnější „nerumunské“ interprety, kteří ovládají rumunský styl hry na Panovu flétnu. V rámci studia

VASILE RĂDUCU studoval Panovu flétnu na hudebním lyceu „George

rumunského jazyka a literatury na Univerzitě v Amsterdamu (Universiteit

Enescu“ v Bukurešti ve třídě mezinárodně uznávaného pedagoga

van Amsterdam) absolvovala Liselotte v roce 1997 tříměsíční stáž v oblasti

a koncertního hráče Cornela Pany. Studia Panovy flétny zakončil v roce

Maramureş (severní Rumunsko) a zabývala se zde výzkumem dosud

1987 bakalářským diplomem. V letech 2002 – 2004 vyučoval Vasile

neprobádané folklorní vokální formy „Hora cu noduri“. Hudební a spirituální

na střední hudební škole „Dina Lipattiho“ v Bukurešti. V devadesátých

zážitky z tohoto období inspirují Liselotte při muzicírování dodnes. Liselotte

letech se stal sólistou profesionálního folklorního souboru „Ciocârlia“,

spolupracuje pravidelně s předním kanadsko-nizozemským varhaníkem

kde působil s vynikajícími instrumentalisty jako například s houslistou

André Knevelem, se kterým koncertuje v Nizozemí, Kanadě a USA.

Marianem Alexandru či trumpetistou Pancîrelem Costandache. V témže období působil i s dalšími hudebními soubory v Rumunsku i zahraničí,

Dále spolupracuje se známými varhaníky Martinem Mansem (Nizozemí)

se kterými získal celou řadu cen na mezinárodních hudebních soutěžích.

a Jaroslavem Tůmou a koncertuje s nimi v České republice, Slovenské

Koncertní turné jej zavedla do USA, Belgie, Nizozemí, Německa, Švýcarska,

republice, Německu, Švýcarsku a Jihoafrické republice. Se svým manželem

Velké Británie, Bahrainu, Kuvajtu, Řecka a na Kypr. Od roku 2002 tvoří

Janem Rokytou vytvořila Liselotte netradiční nástrojové duo Panovy flétny

Vasile koncertní duo s mezinárodně uznávanou hráčkou na Panovu flétnu

a cimbálu. Koncertní program manželů Rokytových obsahuje jak folklorní

Liselotte Rokyta. Spolu koncertují i s vynikajícím nizozemským varhaníkem

hudbu východní Evropy, tak i transkripce a původní skladby pro tuto

Martinem Mansem. Vasile je velmi žádaným hráčem na svatbách

nástrojovou kombinaci (např. „Syrinx“ en „Clair de lune“ Claude Debussyho

v Bukurešti a okolí a mistrně ovládá náročný styl „Ca la nuntă“. Tento

a transkripce skladeb Bély Bartóka). V čase adventu je Liselotte častým

specifický hudební žánr zahrnuje tradiční rumunskou lidovou hudbu

hostem nizozemských pěveckých sborů, se kterými vystupuje jako sólistka.

z různých folklorních regionů, ale i lehčí klasické skladby typu „A là carte“,

Od roku 2007 vyučuje hru na Panovu flétnu v rámci svých soukromých

virtuózní kompozice ve folklorním stylu zvané „Café concert“ či tureckou

kurzů v Nizozemí, České republice a Kanadě. Kromě instrumentálních

melodikou ovlivněný a v dnešní době velmi populární styl „Manele“.

výkonů je Liselotte také nadaným řečníkem a moderátorem koncertů.

Vzhledem ke svému postavení na bukurešťské hudební scéně patří právem

Liselotte je od roku 2008 diplomovaným vinologem Nizozemské vinné

Vasilemu neoficiální, avšak v hudebních kruzích velmi vzácný, přídomek

akademie (Wijnacademie). Od roku 2009 vlastní Liselotte rovněž takzvaný

„Lăutar“ – profesionální hudebník.

„Advanced Certificate“, mezinárodně uznávaný diplom britské organizace Wine & Spirit Education Trust (WSET). Je vítaným hostem degustační

LISELOTTE ROKYTA po základním dvouletém studiu u Damiana Lucy studovala Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunského virtuóza

komise soutěže vín „Prague Wine Trophy“.

23


24

ENSEMBLE MARIAN ALEXANDRU je špičková rumunská kapela, která

MARIUS PREDA & JAZZ QUARTET

NL

RO

se formovala z řad profesionálních hudebníků státního souboru „Ciocîrlia“. Jejím zakladatelem a uměleckým vedoucím je vynikající rumunský houslista Marian Alexandru. Jeho brilantní technika jde ruku v ruce s věrným pojetím folklorních stylů regionálních (především oblasti Olténie a Munténie), ale i bukurešťského

MARIUS PREDA SE NARODIL V MUZIKANTSKÉ RODINĚ V BUKUREŠTI. VE VĚKU POUHÝCH ČTYŘ LET DOSTAL OD SVÉ BABIČKY CIMBÁL, KTERÝ MALÉMU MARIUSOVI UČAROVAL A ZNAMENAL POČÁTEK JEHO VÝJIMEČNÉ HUDEBNÍ KARIÉRY. MARIUSOVA HUDEBNÍHO TALENTU SI BRZY POVŠIMLI JEHO RODIČE A POSTARALI SE O PRVNÍ HUDEBNÍ LEKCE.

stylu „Lautareşte“ a lehčího klasického žánru. V brilanci technické i stylové za Marianem Alexandrem nezaostávají ani další členové jeho kapely, kteří

Jeho prvním učitelem byl precizní lidový cimbalista zvaný „Baluţa“, velkým

patří ve svých oborech k rumunské špičce. K nejvýraznějším patří zcela

inspirátorem byl Mariusovi i jeho strýc Alecu Illie, vynikající cimbalista

jistě trumpetista Pancîrel Constandache, cimbalista Cristinel Turturică

a dlouholetý člen profesionálního souboru „Ciocîrlia“.

a kontrabasista Costel Nichita. Pravidelným hostem Ensemble Marian Alexandru byl v minulosti violista Ştefan Bucur, v posledních letech hráč

Po důležité praxi v mládežnickém souboru v Bukurešti odchází Marius

na Panovu flétnu Vasile Răducu či světoznámý hudebník Gheorghe Zamfir.

ve věku šestnácti let do Nizozemí, kde se stává cimbalistou v kapele

V plynutí let předvedl Ensemble Marian Alexandru své umění v mnoha

známého rumunského hráče na Panovu flétnu Nicolae Pîrvu. Zde uplatňuje

evropských zemích, jakož i v USA a v Kanadě.

i svůj výrazný multiinstrumentální talent, vedle cimbálu je totiž velmi zdatným hráčem na akordeon. V téže době začíná Marius studovat vibrafon na jazzovém oddělení Conservatoria v Haagu (The Royal Conservatory The Hague) a během studia se stále zdokonaluje i ve hře na cimbál. Po absolutoriu s vyznamenáním v roce 1998 publikuje své první sólové album pod názvem „The Swinging Cimbalom“. Díky talentu a skvělé technice patří Marius mezi nejvýznamnější jazzové cimbalisty na světě. Skvělým způsobem ovládá rovněž folklorní cimbálový styl jižního Rumunska a ve velké konkurenci rumunských cimbalistů patří k těm nejvyhledávanějším. Výjimečný talent přivedl Mariuse i k dalším hudebním nástrojům: kromě cimbálu, akordeonu a vibrafonu je rovněž skvělým klavíristou, hráčem na kontrabas a na housle. Jako sólista vystupoval s mnohými soubory a hudebními osobnostmi, jakými jsou například Combatimento Consort Amsterdam, Nederlands Philharmonisch Orkest, kapela Flairck, Rosenberg Trio, André Rieu, Didier Lockwood, Anne Ducros, Philip Catherine, Roby Lakatos nebo Vladimir Cosma. V současné době je Marius Preda stálým členem sextetu světoznámého kubánského trumpetisty Arturo Sandovala.

25


26

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

27

probíhá na následujících místech:

DŮM KULTURY MĚSTA

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ

OSTRAVY, A. S.

SERVIS VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NOVÉ

ul. 28. října 124/2556

RADNICE

709 24 Ostrava

Prokešovo nám. 8

T 597 489 259; 597 489 111

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

E pokladny@dkv.cz, info@dkv.cz

T 599 443 096

PROVOZNÍ DOBA

E vez@ostravainfo.cz

pondělí – pátek 9.00 – 20.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA

sobota – neděle 16.00 – 20.00 hod.

pondělí – neděle 9.00 – 19.00 hod.

a hodinu před každým představením

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS POBOČKA SVINOV

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ

Peterkova 90

SERVIS POBOČKA ELEKTRA

708 00 Ostrava-Svinov

Jurečkova 1935/12

T 597 310 174

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

E svinov@ostravainfo.cz

T 596 123 913 E mic@ostravainfo.cz

PROVOZNÍ DOBA pondělí – neděle 7.00 – 19.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA pondělí – pátek 7.00 – 19.00 hod. sobota 9.00 – 14.00 hod.

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ SERVIS POBOČKA MOŠNOV Mošnov 401, 742 52

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ

T 558 272 419

SERVIS POBOČKA PŘÍVOZ

E letiste@ostravainfo.cz

Nádražní 196 702 00 Ostrava-Přívoz T 596 136 218 E cd@ostravainfo.cz PROVOZNÍ DOBA ponděl – neděle 7.00 – 19.00 hod.

PROVOZNÍ DOBA pondělí – pátek 7.30 – 18.30 hod.


28

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ

PROVOZNÍ DOBA

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ

PROVOZNÍ DOBA:

SERVIS POBOČKA GONG

pondělí – pátek 7.30 – 18.00 hod.

CENTRUM FRÝDLANT NAD

pondělí – pátek 9.00 – 16.30 hod.

Dolní oblast Vítkovice

sobota 8.00 – 12.00 hod.

OSTRAVICÍ

sobota 9.00 – 13.00 hod.

Ruská 2993

neděle 13.00 – 17.00 hod.

Hlavní 308

706 02 Ostrava-Vítkovice T 606 035 559 E gong@ostravainfo.cz

739 11 Frýdlant nad Ostravicí MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ORLOVÁ

T 558 676 909 E info@beskydy-info.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

PROVOZNÍ DOBA

Masarykova třída 1324

PROVOZNÍ DOBA

Náměstí Míru 1

pondělí – pátek 13.00 – 17.00 hod.

735 14 Orlová Lutyně

pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00 hod.

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

sobota – neděle 10.00 – 16.00 hod.

T 596 511 306

pátek 8.00 – 16.30 hod.

T 556 836 916

E mic@knihovna-orlova.cz

E ic@mufrenstat.cz

OSTRAVSKÝ INFORMAČNÍ

PROVOZNÍ DOBA

INFORMAČNÍ CENTRUM

PROVOZNÍ DOBA

SERVIS POBOČKA NOVÁ

pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod.

KOPŘIVNICE

pondělí – pátek 8.00 – 12.00;

KAROLINA

sobota 8.00 – 12.00 hod.

Obránců míru 368

12.30 – 16.30 hod.

Jantarová 3344/4

neděle zavřeno

742 21 Kopřivnice

sobota 8.30 – 11.30 hod.

T 556 821 600

702 00 Ostrava T 727 813 656 E karolina@ostravainfo.cz

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ

E ic@koprivnice.cz

KNIHKUPECTVÍ GLOBUS S. R. O.

CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK

PROVOZNÍ DOBA

Náměstí 712

PROVOZNÍ DOBA

Náměstí Svobody  6

pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod.

739 12 Čeladná

pondělí – neděle 10.00 – 19.00 hod.

738 02 Frýdek-Místek

sobota – neděle 8.00 – 12.00;

T 558 684 730

T 558 646 888

12.30 – 16.00 hod.

E knihkupectviglobus@centrum.cz

KULTURNÍ CENTRUM PORUBA

E info@beskydy-info.cz

PROVOZNÍ DOBA

Hlavní třída 583/105

PROVOZNÍ DOBA

SLUNA OPAVA

pondělí – pátek: 8.00 – 12.00;

708 00 Ostrava-Poruba

pondělí 9.00 – 17.00 hod.

Horní náměstí 27

12.30 – 16.30 hod.

T 596 940 854

úterý – čtvrtek 8.00 – 17.00 hod.

746 01 Opava

sobota 8.30 – 11.30 hod.

E infocentrum@kcporuba.cz

pátek 8.00 – 16.30 hod.

T 553 712 319 E sluna.opava@seznam.cz

PROVOZNÍ DOBA pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HAVÍŘOV

KULTURNÍ CENTRUM BÍLOVEC, P. O.

BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ

PROVOZNÍ DOBA

Zámecká 691/5

CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK

pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.

743 01 Bílovec T 556 412 266; 778 525 504

Zámecké náměstí 1257 738 01 Frýdek-Místek T 558 438 391

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ

E centrum@bilovec.cz

E info@beskydy-info.cz

CENTRUM – IC KLIMKOVICE

PROVOZNÍ DOBA

Lidická 1

pondělí – pátek 8.30 – 12.00;

736 01 Havířov-Město

PROVOZNÍ DOBA

742 83 Klimkovice

13.00 – 17.00 hod.

T 597 317 235; 597 317 236

pondělí – čtvrtek 8.00 – 17.00 hod

T 730 514 850

sobota 9.00 – 12.00;

E info@havirov-info.cz 

pátek 8.00 – 16.30 hod.

E ic-klimkovice@erli.cz

13.00 – 17.00 hod.

Náměstí republiky 7 (kino Centrum)

29


30

CENA VSTUPENEK

ORGANIZÁTOR FESTIVALU

ZA FINANČNÍ PODPORY

1. pásmo

350 Kč

Mezinárodní hudební festival

Statutární město Ostrava

2. pásmo

250 Kč

MUSICA PURA

Moravská Ostrava a Přívoz

3. pásmo

150 Kč

Lhotka 199, 739 47 Kozlovice

Moravskoslezský kraj

E info@musicapura.cz

Nadace Život umělce

Držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP-P poskytujeme slevu ve výši 50%. Jan ROKYTA

MOŽNOSTI REZERVACE, PRODEJE A VRÁCENÍ VSTUPNÉHO

umělecký ředitel festivalu

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

1/ Osobní rezervace na pokladně předprodeje.

Mgr. Halina FRANTIŠÁKOVÁ

Český rozhlas Ostrava

2/ Telefonické rezervace na pokladně předprodeje 597 489 111;

výkonná ředitelka festivalu

Ostravan Program

597 489 259. 3/ Internetové rezervace přes rezervační systém http://vstupenky.dkv.cz.

Mgr. Klára OBRUČOVÁ

TV Polar

4/ Objednávky na fakturu na e-mail: pokladny@dkv.cz nebo 597 489 111,

PR a produkce festivalu

Radio Proglas

popřípadě osobně na pokladně předprodeje DKMO. Objednávku lze přijmout nejpozději 8 pracovních dní před akcí. 5/ Při třetí a další opakované rezervaci vstupenek jedním zákazníkem na totéž představení si DKMO a.s. vyhrazuje právo tuto rezervaci zrušit. 6/ Všechny rezervace je nutné vyzvednout a uhradit na pokladně předprodeje v DKMO. 7/ Rezervace jsou platné 2 dny. Pokud není rezervace vyzvednuta a uhrazena do konce její platnosti, automaticky se uvolňuje k dalšímu prodeji. 8/ Na pokladně předprodeje je možné uhradit vstupenky hotově nebo platební kartou. 9/ Vrácení vstupenek a storno je možné uplatnit pouze při zrušení představení. 10/ Při změně termínu představení je stanoven termín pro vrácení vstupného do 14 dnů. 11/ Při zrušení akce v DKMO je stanoven termín pro vrácení vstupného  do 30 dnů.

MUDr. Tomáš NYTRA člen festivalového výboru

PARTNEŘI

Ing. Pavel LÖFFELMANN

ČSOB Pojišťovna

člen festivalového výboru

Dům kultury města Ostravy a. s. Epona Graphic House Harmony Ostrava Stay in Harmony Tonstudio Rajchman Ivan Korč

31


32

www.musicapura.cz Z A FIN A NČNÍ PODPORY

MEDI Á LNÍ PA R T NEŘI

PA R T NEŘI

MHF MUSICA PURA 2015  
MHF MUSICA PURA 2015  

Programový bulletin Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA 2015

Advertisement