Page 1


• • • •

Status: stalnica Velikost: 23 – 24 cm Posebnost: naš najpogostelši detel Značilna barva: črno bela z rdečim podrepnim perjem. Samec ima rdeč tilnik, samica črnega, mladiči imajo rdečo kapo. Značilna oblika: močna čokata postava tipična za detle


Razširjenost: splošna, v Sloveniji gnezdi do 20.000 parov Habitat: parki, visokodebelni sadovnjaki in gozdovi do drevesne meje Gnezdišče: gnezdilno duplo izdolbe v bolna in suha drevesna debla listavcev in iglavcev Gnezdo: jajca ležijo na lesnem drobirju Jajca: bela, velikost 26/19 mm Leglo: eno leglo, v leglu je 4 do 8 jajc


Prehrana: žuželke in njihove ličinke, v zimskem času semena in loj.


Ogroženost: zaenkrat ni videti, da bi bil ogrožen, ker je zelo prilagodljiv. Ja pa nujno potrebno v gozdno gospodarstvo vpeljati parakso, da se pušča več debelih suhih in bolnih dreves, ki ne bi prišla prav samo vsem primarnim duplarjem ampak tudi sekundarnim duplarjem, žuželkam in gljivam.


PLENILCI: • Velika podlasica • Kuna belica • Črna in siva podgana


velik detel  

opis velikiga detela

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you