Page 1

Prosopografie kanovníků Brněnské kapituly ve 14. a 15. století

Broučci představují kanovníky, každý brouček dělá něco jiného stejně, jako každý kanovník má jinou funkci v kostele. Jeden provádí bohoslužby, zpovědi a eucharistii, jeden se stará o věčné světlo a jiný o oltáře. Každý kanovník také přišel z jiného místa a má různé zázemí, stejně jako je každý brouček jiný. Kytky – někdo se musí starat o výzdobu kostela a úklid a taky o svíce. Řeší kanovníci i pohřby a svatby? A co jedí? Kdo se stará o zásoby? A jak se vlastně jmenují jejich funkce. Jsou vázáni na jeden kostel nebo jich mají na starosti víc? Broučci hovoří jinou řečí, kanovníci používají latinu, porozumět latině je jako porozumět broučkům, latina=brouččtina :D postavení broučků podle dýlky tykadel – rozdělení kanovníků podle postavení? Formální úprava oděvu? Kde bydlí? Kolik co stojí, odevzdávají dávky papeži, kupují si místa – jedna jahoda nejlepší oltář? Dostávají zpět peníze z oltářů? Povedlo se mi zjistit základní otázky, na které by bylo dobré v práci odpovědět, taky jsem si uvědomila, že s latinou není třeba bojovat, jen je dobré se na ni podívat z jiného úhlu pohledu. Vybrala jsem si téma práce, které jsem kdysi chtěla zpracovat, ale zasekla jsem se a nikdy ho nedodělala, teď se k němu možná vrátím…

Tvurci psani  

Jak souvisi broucci s kanovnikama brnenske kapituly

Tvurci psani  

Jak souvisi broucci s kanovnikama brnenske kapituly