Page 1

KLARA FESTIVAL

Sat 23.3 Sun 24.3

HOMO DEUS FRANKENSTEIN Johan De Smet & Sara Ostertag concept and creation Frederik Neyrinck composer

MAIN PARTNERS

ARTISTIC PARTNERS

FUNDING PARTNERS


Helse partner van

Check more classical content on proximus.be/music


index

Voorwoord / Préface / Preface Programme Toelichting Clé d’écoute Programme notes Biografieën / Biographies / Biographies

4 7 8 12 16 20

“I ought to be thy Adam; but I am rather the fallen angel, whom thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good; misery made me a fiend. Make me happy, and I shall again be virtuous.” Mary Shelley

this production & Klarafestival

Klarafestival

are supported by

is supported by

this production is supported by

Share your festival experiences now on social media! #klarafestival19 3


Autograph Homo Deus Frankenstein by Frederik Neyrinck


voorwoord

N

Homo Deus Frankenstein is een muzikaal-filmische beleving voor kinderen en families 8+ rond de ‘maakbaarheid’ van onze wereld/het leven, geïnspireerd op de thematieken in Frankenstein en Faust. Onze samenleving verandert aan een ongelooflijke snelheid. Alles lijkt plots te worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Tot soms onze emoties toe. Een heftige maar ook spannende wereld om nu jong te zijn! Vertrekkende vanuit thema’s in het werk Frankenstein (Mary Shelly) en Faust (Goethe) wordt een hedendaags verhaal gecreëerd, waarbij mens en robot proberen een betere versie van zichzelf te worden. The war of robots, een GPS-route naar ons hart, Frankenstein, op theevisite bij een cyborg. Homo Deus Frankenstein is een voorstelling die leest en luistert als één spannend groot muzikaal beeldverhaal rond de vele inhoudelijke vragen die we ons vandaag stellen: Wat is maakbaar in een jong leven? Waarom creëren we zo graag ‘betere versies’ van onszelf, bv. op sociale media? Zijn we wie we zijn, of hoe wij ons tonen? Waar zit die moeilijke grens tussen kwetsbaarheid en perfectie? In opdracht van Klarafestival creëerde de componist Frederik Neyrinck met veelkleurige klanktapijten, opzwepende ritmes en dansante melodieën een afwisselende compositie voor (bas)klarinet, fagot, trompet, trombone en percussie die de live actie en video ondersteunt. Vijf topmuzikanten van het ensemble I SOLISTI voeren het muziekwerk live uit. Filmmaker Kenneth Michiels zorgt voor de filmische beeldscore doorheen de voorstelling. Op scène, naast de muzikanten, zien we actrice Marjan De Schutter en danseres Martina Rösler. Regisseurs zijn Johan De Smet (KOPERGIETERY) en Sara Ostertag (makemake produktionen).

5


préface

F

Homo Deus Frankenstein est une expérience musicale-cinématographique, inspirée par thèmes de Frankenstein et Faust Faust, qui s’adresse aux familles et aux enfants de plus de 8 ans sur la « façonnabilité » de notre monde et de notre vie. Notre société évolue à une vitesse inouïe. Soudain, c’est comme si tout était automatisé et numérisé. Jusqu’à nos émotions. C’est un monde intense et passionnant qui s’offre au plus jeunes. À partir des thèmes des œuvres Frankenstein (Mary Shelley) et Faust (Goethe), une histoire contemporaine naît, dans laquelle l’homme et le robot se cherchent une meilleure version d’eux-mêmes. La guerre des robots, un itinéraire GPS vers notre cœur, Frankenstein, un thé chez les cyborgs. Homo Deus Frankenstein est une performance qui se lit et s’écoute comme une grande bande dessinée musicale, égrenant les nombreuses questions que nous nous posons aujourd’hui : Jusqu’où peut-on façonner notre vie quand on est jeune ? Pourquoi cherchons-nous tant à créer de « meilleures versions » de nous-mêmes, sur les médias sociaux par exemple ? Sommes-nous qui nous sommes, ou ce que nous montrons de nous-mêmes ? Où se situe la frontière fragile entre la vulnérabilité et la perfection ? Sur commande du Klarafestival, le compositeur Frederik Neyrinck a créé à l’aide de tapis sonores foisonnants, de rythmes endiablés et de mélodies dansantes une œuvre haute en couleurs pour clarinette (basse), basson, trompette, trombone et percussions, qui soutient la performance live et la vidéo. Cinq musiciens impressionnants de l’ensemble I SOLISTI interpréteront l’œuvre musicale en direct. Le cinéaste Kenneth Michiels fournit la trame cinématographique qui sous-tend la représentation. Sur scène, aux côtés des musiciens, se produisent l’actrice Marjan De Schutter et la danseuse Martina Rösler. À la mise en scène, nous retrouvons Johan De Smet (KOPERGIETERY) et Sara Ostertag (makemake produktionen).

6


preface

E

Homo Deus Frankenstein is a musical and cinematic experience for children (aged 8 and over) and families on the ‘manufacturability’ of our world/life, inspired by themes of Frankenstein and Faust. Our society is changing at an incredible pace. Suddenly everything seems to be automated or digitised. Sometimes even our emotions. An intense but also exciting world to be young in! Homo Deus Frankenstein is a contemporary story woven from themes of Frankenstein (Mary Shelly) and Faust (Goethe) in which humans and robots try to become a better version of themselves. The war of robots, a GPS route to our heart, Frankenstein, taking tea with a cyborg. This is a performance that presents itself as a great musical graphic novel which deals with many of the questions we ask ourselves today: what is manufacturable in a young life? Why are we so eager to create ‘better versions’ of ourselves, on social media for instance? Are we who we are or who we show ourselves to be? Where does that tricky boundary between vulnerability and perfection lie? Commissioned by Klarafestival, composer Frederik Neyrinck created a varied composition of colourful soundscapes, rousing rhythms and dancing melodies for (bass) clarinet, bassoon, trumpet, trombone and percussion to support the live action and video. Five top musicians of the I SOLISTI ensemble perform the music live. Film maker Kenneth Michiels provides the cinematographic score throughout the performance. On stage next to the musicians, we find actor Marjan De Schutter and dancer Martina Rösler. The directors are Johan De Smet (KOPERGIETERY) and Sara Ostertag (makemake produktionen).

7


programme

HOMO DEUS FRANKENSTEIN Johan De Smet & Sara Ostertag concept and creation Frederik Neyrinck composer I SOLISTI ensemble Tomonori Takeda clarinet Francis Pollet bassoon and conducting Simon Van Hoecke trumpet Bram Fournier trombone Carlo Willems percussion Marjan De Schutter & Martina Rösler performer Kenneth Michiels video Jens Burez scenography Leentje Kerremans & Valerie Le Roy costumes Jeroen Doise light design Korneel Moreaux sound Jan Bekaert, Jeroen Doise & Korneel Moreaux technic Karel Glemminck & Gielke Smet production management KOPERGIETERY, KGbe, I SOLISTI, makemake produktionen Klarafestival, SCHÄXPIR Festival in collaboration with BRONKS school performances on Monday 25.3 (10:30 and 13:30) and Tuesday 26.3 (10:30) flowers by Daniel Ost chocolate gifts by Neuhaus French translations by Géraldine Lonnoy and François Delporte English translations by Isobel Mackie a production by

co-production partners

the Federal Belgian Government’s Tax Shelter, the Flemish Government, the Province East of Flanders, the cities of Ghent and Vienna, Österreichisches Kulturforum Brüssel and the Embassy of Belgium in Austria, delegation Flanders.

Homo Deus Frankenstein is supported by


toelichting

N

“EEN HEDENDAAGSE, DRIEDIMENSIONELE STOMME FILM” Homo Deus Frankenstein. Een op thema’s uit Faust (Goethe), Frankenstein (Shelley) en Homo Deus (Harari) gebaseerde voorstelling voor kinderen zowel als volwassenen met muziek van de Belgische componist Frederik Neyrinck. Fragmenten van een gesprek met Johan De Smet, Sara Ostertag en Frederik Neyrinck tijdens een van hun repetities in de KOPERGIETERY te Gent. Net als Homo Deus Frankenstein work in progress, een organisch patchwork, een collage, een gewoven tapijt. Johan De Smet Wat ons gefascineerd heeft, is dat we in onze snel veranderende samenleving erg veel zoeken zonder daarbij te oordelen wat goed of slecht is. Goed of slecht is irrelevant, vertraging en versnelling daarentegen is wel alomtegenwoordig. Er is een reusachtige digitalisering aan de gang: robots en artificiële intelligentie komen ons leven binnenwandelen en geen van allen kunnen we hiervan de finaliteit inschatten. Ondertussen stellen we zelf onze eindigheid in vraag. We spuiten ons vol met Botox en weigeren te accepteren dat we sterfelijk zijn. Dat is gelinkt aan zowel Faust als Frankenstein.

Frederik Neyrinck Een van de twee performers van Homo Deus Frankenstein staat voor het humane, voor het sterfelijke, terwijl de andere voor de aldoor in leven blijvende cyborg belichaamt die geen sterfelijkheid kent. Sara Ostertag Een begrip dat de laatste tijd in die context veel valt, is het ‘Antropoceen’, een voorgestelde naam van het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Dat woord is ook erg aanwezig in Yuval Noah Harari’s boek Homo Deus. Natuurlijkheid bestaat niet meer. De bodem zit zo vol met menselijke artefacten dat het een ander soort bodem wordt. Dat geldt ook voor onze lichamen. Zovele zaken – informatie, technologie – hebben hun sporen op ons lichaam nagelaten. Faust en Frankenstein zijn twee totaal verschillende verhalen en toch gaan ze beide over het idee van de mens als schepper, iemand die de leefwereld rondom hem en uiteindelijk ook zichzelf vormgeeft. Een idee dat ook in Harari’s Homo Deus aanwezig is. JDS Het niet oordelen is voor ons zeer belangrijk. Vroeger, ten tijde van Faust en Frankenstein, is dat wel altijd gebeurd, 9


toelichting

door politiek, door religie, maar wij proberen te depolitiseren. Op het podium staan er twee wezens die helemaal anders omgaan met sterfelijkheid. Het ene stelt zich de vraag of iemand haar gaat missen, terwijl het andere, de cyborg, daar niet mee bezig is. Mensen vragen zich vanaf hun geboorte af of ze gewild zijn of niet, of anderen hun graag gaan zien en of ze schoon genoeg zijn. De cyborg daarentegen poneert eenvoudigweg: hier ben ik, zo zit het leven in elkaar. I’m visible, I’m very funny, I tell jokes.

N

interpreteren. Andere machten zijn er aan het werk en er gelden andere regels. Je voelt je tot die mysterieuze wereld aangetrokken. Maar hoeveel kan je van die wereld verdragen? Hoe kunnen we die wereld beteugelen? Je smartphone zou je kunnen beschouwen als een soort van Mephistopheles, met wie je een duivels pact hebt gesloten.

JDS De scenografie van Jens Burez en het feit dat hij expliciet voor een blue key heeft gekozen refereert naar die hele beeldcultuur. Daarnaast spelen er in Homo FN Mijn compositie is onderverdeeld Deus Frankenstein ook videobeelden van in verschillende nummers. Een paar zaken Kenneth Michiels. De menselijke sterfelijkzijn heel herkenbaar, bijvoorbeeld het heid wordt in die beelden belichaamd door gebruik van de hartslag in de basdrum. Dat een 94-jarige vrouw. Zij bouwt een relatie op komt een aantal keer terug en vormt een met een klein robotje. Dat schetst het beeld soort onderliggende laag waarop dan de van een samenleving waarbij een robotje tekst wordt gebouwd. Er zitten ook vrij veel de enige troost is van iemand die voor de dansante stukjes in. Maten in 10/8 bijvoorrest niemand meer heeft. Maar dat hoeft beeld, die voor iets hoekigs zorgen. Een misschien niet noodzakelijks iets triest te zijn: wiegenliedje, een paar walsen, daarnaast het heeft ook iets schoons. Misschien is die echter ook heel erg hedendaagse muziek … robot ook menselijker dan we denken, wie weet zelf menselijker dan de mens waarmee JDS De versnelling en vertragingen in die robot omgaat. En hoe moeten die twee Frederiks muziek zijn heel fijn en sluiten met elkaar omgaan? Moeten ze elkaar aan bij wat een jong brein meemaakt in kussen? Elkaar vermoorden? Of gewoon deze tijden van digitalisering: zappend, flit- met elkaar leren omgaan? De videobeelden send, swipend. Dat wilden we in de muziek van Kenneth Michiels vormen een tweede vertaald zien. Ofschoon er een dramaturdramaturgische lijn die naast de muziek gische lijn is, mogen met elkaar botsende pregnant aanwezig is. dingen gewoon naast elkaar bestaan in onze voorstelling. Ouderwetse spreektaal FN Muziek voor theatrale scènes versus hedendaagse muziek bijvoorbeeld. wisselt daarbij af met muziek die ik voor de filmbeelden heb geschreven. SO Een extreem interessante laag in Goethes Faust is de geesteswereld, die JDS Ik zie de voorstelling als een men als een soort van second life kan patchwork, een geweven tapijt waarbij de 10


toelichting

N

hartslag de muzikale dramaturgie is. Dat dit alles kan en mag op de composities van Frederik is fantastisch. Het coloriet dat hij aanbiedt is zo groot, zo breed. We vinden er de ruimte in voor een confrontatie van romantiek en nieuwe muziek.

zichtbaar voor de scène, maar ze krijgen geen theatrale invulling. Het is een beetje zoals de live muziek bij een stomme film. Een hedendaagse, driedimensionele stomme film. De performers zijn uitgepuurd tot de symmetrie van twee mensen op scène en twee mensen in de film: op FN Ik heb geprobeerd om een heel scène een vrouw die langzaam ouder afwisselende partituur te schrijven voor de wordt en een cyborg, in de film een oude muzikanten van I SOLISTI: een klarinet, een mevrouw en een robotje. fagot, een trompet, een trombone en slagwerk. Het fijne aan de twee koperblazers is SO De muziek vertelt daarbij geen dat zij op vlak van klankkleuren met behulp verhaal, maar is eerder een choreografivan sourdines ongelofelijk veel mogesche partituur voor het geheel. Veel van lijkheden hebben. De trombone en de wat onuitgesproken blijft, vertelt de muziek. trompet spelen bijna altijd met sourdines. Onze voorstelling heeft de bedoeling Steeds andere, zodat de meest diverse alle zintuigen aan te spreken, zodat je als kleuren ontstaan. De klank van de koperpubliek afwisselt tussen indrukken laten blazers mengt zich vervolgens met die van binnenkomen via muziek, via taal, via de houtblazers en het slagwerk. beelden. Dat spreekt kinderen heel erg aan. JDS De muzikanten zijn voor ons echt muzikanten. Weliswaar zitten ze erg

Mien Bogaert

Johann Wolfgang von Goethe, Faust Faust is zijn leven als geleerde grondig beu. Na een zelfmoordpoging roept hij de duivel aan. Mephistopheles verschijnt en sluit met Faust een deal: met zijn magische krachten zal hij Faust een aantal jaar dienen. Is hij tevreden met zijn diensten, dan krijgt Mephistopheles zijn ziel. Zo beleeft Faust een reeks avonturen, waarvan zijn slecht aflopende romance met Gretchen de bekendste episode is. In het tweede boek van Goethes Faust weet Fausts voormalige assistent Wagner onder andere een kleine mens of een zogenaamde homunculus tot leven te weken. Faust wordt echter nooit oprecht gelukkig en daardoor krijgt Mephistopheles Fausts ziel finaal niet te pakken.

11


toelichting

N

Mary Shelley, Frankenstein Als briljant wetenschapper wil Dokter Frankenstein controle krijgen over leven en dood. In zijn laboratorium voert hij zonder hulp van anderen onderzoek totdat hij er uiteindelijk in slaagt om een monster, samengesteld uit de organen van dode mensen, tot leven te wekken. Bij de aanblik van zijn creatie slaat Dokter Frankenstein de angst echter om het hart. Het monster ontsnapt en wordt enige tijd later in de Zwitserse Alpen gezien. De mensen die hij ontmoet, tonen voor hem geen begrip, waardoor het monster boos wordt op zijn schepper en de mensheid in het algemeen. Dit culmineert in het doden van Dokter Frankensteins beste vriend, kleine broer en vrouw. Daarna vlucht hij naar de Noordpool. Dokter Frankenstein achtervolgt zijn creatie met het doel het te vermoorden, maar wordt in een gevecht zelf dodelijk verwond. Het monster beschuldigt Dokter Frankenstein en de mensheid ervan geen medelijden te hebben en drijft uiteindelijk weg op een ijsschots in de Poolzee.

Yuval Noah Harari, Homo Deus God is dood, de mens beheerst de aarde. Maar wat gebeurt er als de mens zélf maakbaar wordt? Als we onszelf niet alleen steeds beter kunnen genezen, maar ook ‘verbeteren’? Als homo sapiens verandert in homo deus, hoe zal onze toekomst er dan uitzien? Met Homo Deus richt Harari zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt hij de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw – van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen. Waar gaan we naar toe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang onze lichaam en geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst.

12


clé d’écoute

F

« UN FILM MUET TRIDIMENSIONNEL CONTEMPORAIN » Homo Deus Frankenstein. Un spectacle sur les thèmes de Faust (Goethe), Frankenstein (Shelley) et Homo Deus (Harari) pour enfants et adultes, sur la musique du compositeur belge Frederik Neyrinck. Fragments d’une conversation avec Johan De Smet, Sara Ostertag et Frederik Neyrinck lors d’une de leurs répétitions au KOPERGIETERY à Gand. À l’image de l’œuvre en mouvement Homo Deus Frankenstein : un patchwork organique, un collage, un tapis patiemment tissé.

Frederik Neyrinck L’un des deux interprètes de Homo Deus Frankenstein défend l’humain, le mortel, tandis que l’autre incarne un cyborg, cet être toujours vivant qui ne connaît aucune mortalité.

Sara Ostertag Un concept qui a récemment fait l’objet de nombreuses discussions dans ce contexte est l’« Anthropocène », ce terme proposé pour désigner l’ère où le climat et l’atmosphère de la Terre subissent les conséquences des activités humaines. Ce mot est également très présent dans le livre de Yuval Noah Harari Homo Deus. Le Johan De Smet Ce qui nous a naturel n’existe plus. Le sol est tellement fascinés, c’est que dans notre société rempli d’artefacts humains qu’il change. Il en qui évolue rapidement, nous sommes va de même de notre corps. Tant d’autres constamment en quête, sans juger de ce choses – information, technologie – ont qui est bien ou mal. Bien ou mal, ce ne laissé leur empreinte sur notre corps. Faust serait pas pertinent. La décélération et et Frankenstein sont deux histoires complèl’accélération, en revanche, sont omnipré- tement différentes, mais elles parlent toutes sentes. Une gigantesque numérisation est deux de l’idée de l’homme en tant que en cours : les robots et l’intelligence artifi- créateur, quelqu’un qui façonne le monde cielle entrent dans nos vies sans qu’aucun autour de lui et, en fin de compte, lui-même. d’entre nous ne puisse en évaluer la fina- Cette idée est notamment présente dans lité. Pendant ce temps, nous nous interl’Homo Deus de Harari. rogeons nous-mêmes sur notre finitude. Nous nous injectons du Botox et refusons JDS Nous tenons beaucoup à ne pas d’accepter que nous sommes mortels. juger. Dans le passé, à l’époque de Faust Aussi bien Faust que Frankenstein traitent et Frankenstein, le jugement a toujours de ces questions. prévalu, sur des bases politiques ou religieuses. Mais nous nous efforçons de rester en marge du jugement politique. Sur 13


clé d’écoute

F

scène, deux créatures font l’expérience de la mortalité d’une manière complètement différente. L’une se demande si elle manquera à quelqu’un, tandis que l’autre, le cyborg, ne s’en préoccupe pas. Dès la naissance, nous nous demandons si nous avons été désirés ou non, si les autres apprécient notre compagnie et si nous sommes assez beaux. Le cyborg, par contre, se contente de ce postulat : me voici, la vie est ainsi faite. I’m visible, I’m very funny, I tell jokes [Je suis visible, je suis très drôle, je raconte des blagues].

SO Un aspect extrêmement intéressant du Faust de Goethe est le monde des esprits, que l’on peut interpréter comme une sorte de seconde vie. Une seconde vie où d’autres pouvoirs sont à l’œuvre et des règles différentes s’appliquent. Vous vous sentez attiré par ce monde mystérieux. Mais jusqu’à quel point pourrez-vous le supporter ? Jusqu’à quel point, surtout, pourrez-vous le contrôler ? Votre smartphone pourrait être considéré comme une sorte de Méphistophélès, avec qui vous avez conclu un pacte diabolique.

FN Ma composition est divisée en plusieurs parties. Certaines choses sont très reconnaissables, par exemple l’utilisation de la fréquence cardiaque à l’aide de la grosse caisse. Cela revient plusieurs fois et forme une sorte de couche sous-jacente sur laquelle le texte est construit. Il y a aussi beaucoup de pièces dansantes. Les mesures 10/8 par exemple, qui ont quelque chose d’anguleux. Il y a une berceuse, quelques valses, mais aussi de la musique très contemporaine...

JDS La scénographie de Jens Burez et le fait qu’il ait explicitement choisi un fond bleu renvoie à toute la culture de l’image. Par ailleurs, Homo Deus Frankenstein présente également des séquences vidéo de Kenneth Michiels. Dans ces images, la mortalité de l’espèce humaine est incarnée par une femme de 94 ans. Elle construit une relation avec un petit robot. Se dessine ainsi l’image d’une société dans laquelle quelqu’un qui n’a plus personne vers qui se tourner jette son dévolu sur un robot. Ce qui n’est pas nécessairement triste : ce peut aussi être beau. Peut-être ce robot est-il plus humain qu’on ne le pense, qui sait, peut-être même plus humain que la personne avec laquelle il est en relation. Comment ces deux-là devraient-ils interagir ? Doivent-ils s’embrasser ? S’entre-tuer ? Ou simplement apprendre à vivre ensemble ? Les images vidéo de Kenneth Michiels forment une deuxième ligne dramaturgique intensément présente aux côtés de la musique.

JDS L’accélération et la décélération dans la musique de Frederik sont très subtiles et correspondent à l’expérience que fait un jeune cerveau en ces temps de numérisation : zapping, fulgurance, swiping. Nous voulions que cela se traduise dans la musique. Bien qu’il y ait une ligne dramaturgique, des éléments qui entrent en collision peuvent simplement coexister dans notre performance. Le langage parlé à l’ancienne à côté de la musique contemporaine par exemple.

14


clé d’écoute

F

FN La musique des scènes théâtrales JDS Les musiciens sont pour nous de alterne avec la musique que j’ai écrite pour véritables musiciens. Bien qu’ils soient les images du film. très visibles sur le devant de la scène, ils n’ont pas de rôle théâtral à proprement JDS Je vois le spectacle comme un parler. C’est un peu comme la musique en patchwork, une trame dans laquelle le direct d’un film muet. Un film muet tridibattement de cœur constitue la dramaturgie mensionnel contemporain. Les acteurs musicale. Que tout cela prenne forme sur sont « virtualisés » par la symétrie des deux les compositions de Frederik est fantasinterprètes sur scène et des deux intertique. Sa palette de couleurs est tellement prètes dans le film : sur scène une femme vaste. Nous y trouvons la possibilité de faire vieillissant et un cyborg, dans le film une cohabiter romantisme et musique nouvelle. vieille dame et un robot. FN J’ai essayé d’écrire une partition très variée pour les musiciens de I SOLISTI : une clarinette, un basson, une trompette, un trombone et des percussions. La présence de deux cuivres permet un nombre incroyable de possibilités en termes de sonorités grâce aux sourdines. Le trombone et la trompette jouent en permanence avec les sourdines. Et toujours différemment, de manière à laisser apparaître les couleurs les plus diverses. Le son des cuivres se mêle alors à celui des bois et des percussions.

SO La musique ne raconte pas une histoire, elle est plutôt la partition chorégraphique de l’ensemble. Elle révèle une grande part de ce qui n’est pas exprimé. Notre performance vise à faire appel à tous les sens, afin qu’en tant que public, vous recueilliez les impressions alternativement par la musique, par le langage, par les images. Cela plaît beaucoup aux enfants. Mien Bogaert

Johann Wolfgang von Goethe, Faust Faust est un savant fatigué de sa vie d’érudit. Après une tentative de suicide, il invoque le diable. Méphistophélès apparaît et conclut avec Faust un marché : il mettra ses pouvoirs magiques au service de Faust pendant plusieurs années. S’il est satisfait de ses services, Méphistophélès obtiendra son âme en échange. Faust vit une série d’aventures, dont l’épisode le plus célèbre est sa romance malheureuse avec Marguerite. Dans le second Faust de Goethe, l’ancien assistant de Faust, Wagner, réussit à donner vie à un être artificiel, un homuncule. Faust ne connaîtra cependant pas le bonheur et Méphistophélès ne s’emparera finalement pas de son âme. 15


clé d’écoute

F

Mary Shelley, Frankenstein Brillant scientifique, le docteur Frankenstein nourrit l’ambition de prendre le contrôle de la vie et de la mort. Dans son laboratoire, il mène ses recherches seul, et parvient à donner vie à un monstre qu’il a fabriqué à partir des organes de cadavres. Contemplant sa création, le Dr Frankenstein est cependant pris de terreur. Le monstre s’échappe et est vu quelque temps plus tard dans les Alpes suisses. Les personnes que la créature rencontre ne lui témoignent aucune compréhension. Sa colère contre son créateur et l’humanité en général enfle démesurément. Une colère qui culminera avec les meurtres du meilleur ami, du jeune frère et de la femme de Frankenstein. Le monstre fuit ensuite au pôle nord. Le docteur Frankenstein poursuit sa création dans le but de la tuer, mais c’est lui qui sera mortellement blessé. Le monstre accusera le docteur Frankenstein et l’humanité de n’avoir aucune compassion. Il s’évanouira dans le brouillard de la mer Arctique, à la dérive sur une banquise.

Yuval Noah Harari, Homo Deus Dieu est mort, et l’homme contrôle la terre. Mais que se passe-t-il si l’homme peut lui-même se créer ? Si nous ne nous contentons pas de nous soigner, mais que nous parvenons à façonner des versions améliorées de nous-mêmes ? Si l’homo sapiens se transforme en homo deus, à quoi ressemblera notre avenir ? Avec Homo Deus Harari se penche sur notre avenir. Pétri de science, d’histoire et de philosophie, il explore les rêves et les cauchemars du XXIe siècle, de l’immortalité à la vie artificielle. Il pose des questions fondamentales. Où allons-nous ? Comment protéger notre monde fragile de nos propres forces dévastatrices ? Et si nous sommes capables d’améliorer notre corps et notre esprit grâce aux progrès technologiques, qu’arrive-t-il aux personnes qui refusent toute « upgrade » d’elles-mêmes ? Quelles seront les conséquences sociales de cette nouvelle fracture entre les êtres humains ? Aux yeux d’Harari, il est essentiel de mieux comprendre les révolutions technologiques qui nous entourent, sans quoi nous n’aurons aucune influence sur le cours de notre avenir.

16


programme notes

E

“A CONTEMPORARY, THREE-DIMENSIONAL SILENT FILM” Homo Deus Frankenstein. A performance based on themes from Faust (Goethe), Frankenstein (Shelley) and Homo Deus (Harari) for both children and adults with music by the Belgian composer Frederik Neyrinck. Below are fragments of a conversation with Johan De Smet, Sara Ostertag and Frederik Neyrinck during one of their rehearsals at the KOPERGIETERY in Gent. Just like Homo Deus Frankenstein, it is a work in progress, an organic patchwork, a collage, a woven tapestry.

while the other embodies the perpetually enduring cyborg, a stranger to mortality.

Sara Ostertag A notion that often comes up in that context is the ‘Anthropocene’ the proposed name for the era in which the Earth’s climate and atmosphere show the consequences of human activities. This notion is also very present in Yuval Noah Harari’s book Homo Deus. Nothing is natural any longer. The soil is so full of human artefacts that it has become something else entirely. So also for our bodies. So many things – informaJohan De Smet What fascinated us is tion, technology – have left their traces on that we look for a lot in our quickly chanour body. Faust and Frankenstein are two ging society without judging what is good entirely different stories and yet they are or what is bad. Good or bad is irrelevant, both about the idea of humans as creators decelerating and accelerating the pace giving shape to the world around them and however is ubiquitous. There is a massive therefore, ultimately, also to themselves. digitisation going on: robots and artificial An idea that is also present in Harari’s intelligence wander into our lives and none Homo Deus. of us can see where it is going. Meanwhile, we are questioning our own boundedJDS Not judging is very imporness. We get ourselves shot up with Botox tant to us. Before, in the time of Faust and refuse to accept that we are mortal. and Frankenstein, that’s what always This is connected to both Faust and happened, through politics, through reliFrankenstein. gion. We try to depoliticise. On stage, there are two creatures who deal with mortaFrederik Neyrinck One of the two lity entirely differently. The one creature performers of Homo Deus Frankenstein wonders whether anybody is going to miss represents the human, mortal factor her while something like that doesn’t enter 17


programme notes

into the mind of the other, the cyborg. People wonder from the moment they are born whether or not they are wanted, whether other people love them and whether they are beautiful enough. The cyborg on the other hand simply states: here I am, this is how life works. I’m visible, I’m very funny, I tell jokes. FN My composition is subdivided into different songs. A few things are very recognisable, for instance the use of the bass drum as a heart beat. This comes back often and forms a kind of underlying layer the text is built on. There are also quite a few dancing parts. Measures in 10/8, for instance, which make it somewhat angular. A lullaby, a couple of waltzes and apart from that, also very contemporary music… JDS The accelerating and decelerating paces of Frederik’s music are very pleasant and fit with what a young brain goes through in these times of digitisation: zapping, flashing, swiping. We wanted to hear that in the music. Even though there is a dramaturgic line, conflicting things are allowed to exist next to one another in our performance. Antiquated spoken language versus contemporary music for instance. SO An extremely interesting layer in Goethe’s Faust is the spirit world which you can interpret as a kind of second life. There are other powers at play here and they go by different rules. You feel attracted to that mysterious world. But how much of that other world can you abide? How can we put reigns on that world? You 18

E

could consider your smartphone as a sort of Mephistopheles with whom you entered into a diabolic pact. JDS The scenography of Jens Burez and the fact that he explicitly chose a blue key refers to that whole visual culture. Homo Deus Frankenstein also projects video footage by Kenneth Michiels. The human mortality is embodied in this footage by a 94-year-old woman. She establishes a relationship with a small robot. It paints the picture of a society in which a little robot is the only source of comfort for somebody who no longer has anybody. But that doesn’t have to be a sad thing necessarily: there is also something beautiful about it. Maybe that robot is more human than we think. Who knows, maybe it’s even more human than the human the robot is interacting with. And how are these two supposed to interact? Do they kiss each other? Kill each other? Or simply learn how to deal with each other? Kenneth Michiel’s video footage constitutes a second dramaturgic line that is strongly present next to the music. FN Music for the theatrical scenes is alternated with music I wrote for the video footage. JDS I see the performance as a patchwork, a woven tapestry with the musical dramaturgy as its heartbeat. The fact that we can do all this with the compositions of Frederik is fantastic. The colour palette he offers is so great, so broad. We find space in it for a confrontation between romantic and new music.


programme notes

FN I tried to write a very diverse composition for the musicians of I SOLISTI: a clarinet, a bassoon, a trumpet, a trombone and percussion. The nice thing about the two brass instruments is that they have an incredible range of possibilities when you use mutes. The trombone and the trumpet are almost always played with mutes. Different ones every time so that you get a great variety of timbres. The sound of the brasses then mixes with those of the woodwinds and the percussion. JDS The musicians are genuinely musicians for us. The may be very visible in front of the stage, but they are not given a theatrical role. It is a bit like live music in a silent film. A contemporary, three-dimensional film. The casting is reduced to the

E

symmetry of two people on the stage and two people in the film: on stage a woman who gradually grows older and a cyborg, in the film an old woman and a little robot. SO The music doesn’t tell a story in this, it is rather a choreographic score for the whole thing. Much of what remains unsaid is said by the music. The intention of our performance is to appeal to all the senses so that the impressions that come in with the audience vary between music, language and footage. This is very appealing to children. Mien Bogaert

Johann Wolfgang von Goethe, Faust Faust is thoroughly fed up with his life as a scientist. After an attempted suicide, he invokes the devil. Mephistopheles appears and makes a deal with Faust: he will use his magical powers to serve Faust for a number of years. If Faust is happy with his services, Mephistopheles will get his soul as payment. This is how Faust experiences several adventures of which the best-known episode is his failed romance with Gretchen. In the second book of Goethe’s Faust Faust, Faust’s former assistant manages to bring to life a small person known as an homunculus. However, Faust is never happy and so, ultimately, Mephistopheles doesn’t get to claim Faust’s soul.

19


programme notes

E

Mary Shelley, Frankenstein Being a brilliant scientist, Doctor Frankenstein wants to take control of life and death. Alone in his laboratory, he carries out research until finally he succeeds in creating a monster, a monster composed of the organs of dead people. However, at the sight of his creation, fear takes hold of Doctor Frankenstein. The monster escapes and is seen in the Alps some time later. He is not shown any sympathy from the people he encounters and this slowly turns the monster against his creator and humanity in general. It culminates in the deaths of Doctor Frankenstein’s best friend, his little brother and his wife after which he flees to the North Pole. Doctor Frankenstein gives chase to his creation with the intent of killing him but is mortally wounded himself in the battle that ensues. The monster accuses Doctor Frankenstein and humanity of having no compassion and drifts away on a ice floe in the Arctic Sea.

Yuval Noah Harari, Homo Deus God is dead, humankind is in control of Earth. But what happens if humankind itself becomes manufacturable? If we manage not only to learn better healing methods but also to ‘improve’ ourselves? If Homo sapiens becomes Homo deus, what will our future look like then? With Homo Deus, Harari look towards the future. With this characteristic mix of science, history and philosophy, he looks into the dreams and nightmares of the twenty-first century ranging from mortality to artificial life. He asks fundamental questions. Where are we heading? How do we protect our vulnerable world against our own destructive forces? And if we are capable of improving our body and spirit, what happens to the people who weren’t on the receiving end of an upgrade? What will be the social consequences of such a divide? Harari believes it is essential to understand more of the technological revolutions happening around us if we don’t want to lose control of where our future is going.

20


biographies

Jan Sobrie). Onlangs maakte hij in samenwerking met het Brusselse jeugdgezelschap Les pieds dans le vent de beeldend-muzikale familievoorstelling Veel te veel te veel over onze huidige wereld vol prikkels en indrukken. In 2017 kreeg hij de ASSITEJ Award for Artistic Excellence, een prestigieuze prijs die driejaarlijks wordt uitgereikt aan mensen die opmerkelijke prestaties leveren binnen het kinder- en jeugdtheater. Zijn voorstellingen worden gekenmerkt door een intensief gebruik van live muziek, video en/of dans. Als theatermaker legt hij een belangrijke focus op eigentijdse thema’s gecombineerd met een grote interesse in de leefwereld van kinderen en jongeren. Depuis 2003, Johan De Smet est directeur artistique de la maison de création gantoise pour jeunes publics KOPERGIETERY, pour laquelle il donne régulièrement des représentations. Ces dernières années, en tant que dramaturge, il a notamment créé Broken Dreams (en coproduction avec Mambocito Mio), The history of the world through banalities (avec Titus De Voogdt), PITCHbull et Mémé de Peetmoeder (avec Jan Sobrie). Il a récemment réalisé, en collaboration avec la compagnie bruxelloise Les pieds dans le vent, le spectacle familial visuel-musical Beaucoup trop de trop à propos de notre monde actuel rempli de stimuli et d’impressions. En 2017, il a reçu le prix ASSITEJ d’excellence artistique, un prix prestigieux décerné tous les trois ans aux artistes réalisant des prestations remarquables dans le domaine du théâtre jeune public. F

Johan De Smet © Phile Deprez

Johan De Smet | concept en creatie Johan De Smet is sinds 2003 artistiek leider van het Gentse creatiehuis voor jong publiek KOPERGIETERY, waarvoor hij ook geregeld voorstellingen maakt. Als theatermaker creëerde hij de laatste jaren onder andere Gebroken dromen (in coproductie met Mambocito Mio), De geschiedenis van de wereld aan de hand van banaliteiten (met Titus De Voogdt), PITCHbull en Mémé de Peetmoeder (met N

21


biographies

Ses performances se caractérisent par une utilisation intensive de la musique en direct, de la vidéo et/ou de la danse. En tant que créateur de théâtre, il met l’accent sur des thèmes contemporains et s’intéresse particulièrement au monde de l’enfance et de la jeunesse. Johan De Smet is artistic director of KOPERGIETERY, a Gent-based creative venue for young people, for which he also regularly performs. As theatre producer, over the last few years he has created, amongst other productions, Gebroken dromen (co-produced with Mambocito Mio), De geschiedenis van de wereld aan de hand van banaliteiten (with Titus De Voogdt), PITCHbull and Mémé de Peetmoeder (with Jan Sobrie). Recently, he has worked alongside the Brusselsbased youth theatre company Les pieds dans le vent to create the visual and musical family performance Veel te veel te veel which deals with our current world full of stimuli and impressions. In 2017, he was given the ASSITEJ Award for Artistic Excellence, a prestigious award handed out every three years to people who have delivered outstanding performances in children and youth theatre. His performances are marked by an intensive use of live music, videos and/or dance. As theatre producer, he focuses on contemporary themes combined with considerable interest in the living environment of children and youth. E

22

Sara Ostertag © Benjamin Ostertag

Sara Ostertag | concept en creatie N Sara Ostertag is een Oostenrijkse theatermaakster en mede-oprichtster van het Weense theatercollectief makemake produktionen. Ze werkt voornamelijk in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Ze studeerde literatuurwetenschappen, theaterregie en choreografie in verschillende landen. Sinds 2014-2015 werkt ze als huisregisseur voor het Staatstheater Mainz en sinds 2017 ook als dramaturg voor de


biographies

creaties van Florentina Holzinger. Nog in 2017 nam ze de artistieke leiding over van SCHÄXPIR Festival, het Oostenrijkse kinder- en jeugdtheaterfestival in Linz. In 2015 ontving ze de Theodor Körner-prijs, uitgereikt aan kunstenaars die innovatief en op research gebaseerd artistiek werk afleveren. Haar eigen creaties richten zich voornamelijk op een jong publiek en worden vaak gekenmerkt door een combinatie van muziek, dans en performance. Sara Ostertag est une créatrice de théâtre autrichienne et co-fondatrice du collectif de théâtre viennois makemake produktionen. Elle travaille principalement en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Elle a étudié la littérature, la direction théâtrale et la chorégraphie dans différents pays. Depuis 20142015, elle est metteuse en scène du Staatstheater Mainz et depuis 2017 également dramaturge pour les créations de Florentina Holzinger. En 2017 toujours, elle a repris la direction artistique du Festival SCHÄXPIR, le festival autrichien de théâtre pour enfants et jeune public à Linz. En 2015, elle a reçu le Prix Theodor Körner, décerné aux artistes qui réalisent des œuvres artistiques innovantes et fondées sur la recherche. Ses propres créations s’adressent principalement à un jeune public et se caractérisent souvent par une combinaison de musique, de danse et de performance. F

Sara Ostertag is an Austrian theatre producer and the co-founder of the Vienna theatre collective ‘makemake E

produktionen’, and she works chiefly in Austria, Germany and Switzerland. She studied literary theory, theatre performance and choreography in various countries. Since 2014-2015, she has been working as in-house director for the Staatstheater Mainz and since 2017 has also held the position of dramaturge for creations by Florentina Holzinger. Also in 2017, she became artistic director of SCHÄXPIR Festival, the Austrian children and youth theatre festival in Linz. In 2015, she received the Theodor Körner prize which is awarded to artists who deliver innovative and research-based artistic work. Her own creations focus mainly on a young audience and are often characterised by a combination of music, dance and performance.

Frederik Neyrinck | componist Frederik Neyrinck studeerde piano en compositie in Brussel, Stuttgart en Graz bij Piet Kuijken (piano), Jan Van Landeghem, Marco Stroppa en Clemens Gadenstätter (compositie). Hij werkte reeds samen met diverse Belgische en internationale orkesten, ensembles en kunstenaars. In 2017 componeerde hij in opdracht van het Staatstheater Oldenburg de kindermuziektheatervoorstelling Der Bär der nicht da war met Sara Ostertag en Michela N

23


biographies

Clemens Gadenstätter (composition). Il a travaillé avec divers orchestres, ensembles et artistes belges et internationaux. En 2017, il compose la pièce de théâtre musical pour enfants Der Bär der nicht da war avec Sara Ostertag et Michela Flück, sur commande du Théâtre d’État d’Oldenbourg. Il a été compositeur au Concertgebouw de Bruges lors de la saison 2017-2018, durant laquelle il a notamment élaboré le parcours concertant Take Out Obrecht. Pour le théâtre musical LOD, il a créé en 2018 le spectacle Zolang hij niet zichzelve kent avec Josse De Pauw, Koenraad Tinel, Lieselot De Wilde et SPECTRA. En novembre 2018, il proposait l’opéra i c o n avec Atelier Bildraum, Sabryna Pierre, Asko|Schönberg, Lieselot De Wilde et Tibo Vandenborre. Frederik Neyrinck studied piano and composition in Brussels, Stuttgart and Graz with Piet Kuijken (piano), Jan Van Flück. In 2017-2018 was hij seizoensLandeghem, Marco Stroppa and Clemens componist in het Concertgebouw Brugge Gadenstätter (composition). He’d already waarvoor hij onder andere het concertbeen working with various Belgian and parcours Take Out Obrecht ontwikkelde. international orchestras, ensembles and Voor LOD muziektheater creëerde hij in artists. In 2017, the Staatstheater Oldenburg 2018 de muziektheatervoorstelling Zolang commissioned him to compose the hij niet zichzelve kent met Josse De Pauw, children’s music theatre performance Der Koenraad Tinel, Lieselot De Wilde en Bär der nicht da war with Sara Ostertag SPECTRA. In november volgde de opera and Michela Flück. In 2017-2018, he was i c o n met Atelier Bildraum, Sabryna Pierre, appointed composer of the season at Asko|Schönberg, Lieselot De Wilde en the Concertgebouw Brugge. There he Tibo Vandenborre. developed amongst other pieces the concert track Take Out Obrecht. Prior to F Frederik Neyrinck a étudié le piano LOD muziektheater, he created the music et la composition à Bruxelles, Stuttgart theatre performance Zolang hij niet zichet Graz auprès de Piet Kuijken (piano), zelve kent with Josse De Pauw, Koenraad Jan Van Landeghem, Marco Stroppa et Tinel, Lieselot De Wilde and SPECTRA. E

Frederik Neyrinck © Emily Valcke

24


biographies

The opera i c o n followed in November with Atelier Bildraum, Sabryna Pierre, Asko|Schönberg, Lieselot De Wilde and Tibo Vandenborre.

Kenneth Michiels | video Kenneth Michiels is een Vlaamse regisseur en filmmaker die in 2011 zijn regieopleiding afrondde aan het Gentse KASK. Zijn afstudeerproject Eenentwintig + zeven bezorgde hem meteen een VAF Wildcard waarmee hij zijn volgende film kon maken. In 2016 maakte hij de documentaire L’ Etranger over de Senegalese Moussa die coach wordt van de Brusselse voetbalclub BX, een sociaal-sportief project van Vincent Kompany. Daarnaast werkt hij ook als freelance filmmaker/videographer voor VRT en KVS en verzorgt hij regelmatig de videobeelden voor KOPERGIETERYproducties, waaronder de internationale dansvoorstelling 9 (coproductie Cas Public) en Verdwaald. Recent verzorgde hij het videowerk voor de voorstelling Réverence (KVS) waarin Chris Lomme terugblikt op haar lange acteercarrière. N

Kenneth Michiels est un réalisateur et cinéaste flamand diplômé du KASK à Gand en 2011. Son projet de fin d’études Eenentwintig + zeven lui a d’emblée permis de décrocher la prime VAF Wildcard, grâce à laquelle il a pu F

réaliser son film suivant. En 2016, il réalise le documentaire L’Étranger sur Moussa, un Sénégalais qui devient coach du club de football bruxellois BX, un projet socio-sportif de Vincent Kompany. Il travaille également comme réalisateur/vidéaste indépendant pour la VRT et le KVS, et fournit régulièrement des séquences vidéo pour les productions de KOPERGIETERY, dont le spectacle de danse international 9 (co-production Cas Public) et Verdwaald. Récemment, il a fourni la partition vidéo du spectacle Réverence (KVS) dans lequel Chris Lomme revient sur sa longue carrière d’actrice. Kenneth Michiels is a Flemish producer and film maker who completed his studies in directing at KASK in Gent. His thesis Eenentwintig + zeven immediately secured him a VAF Wildcard with which he was able to produce his next film. In 2016, he made the documentary L’ Etranger about the Senegalese Moussa, coach of the Brussels football club BX, a social sporting project established by Vincent Kompany. In addition, he also works as freelance film maker/ videographer for VRT and KVS and he regularly films the video footage for KOPERGIETERY productions, including the international dance performance 9 (coproduction Cas Public) and Verdwaald. Recently, he filmed the video for the performance Réverence (KVS) in which Chris Lomme looks back on her long career as an actress. E

25


biographies

Marjan De Schutter | spel Marjan De Schutter is een Vlaamse actrice die drama studeerde aan het RITCS en eveneens Klassieke Zang aan het Conservatorium Antwerpen. Als actrice was ze in theater o.a. te zien in Wijven (Ontroerend Goed), De Kafka’s (Theater Antigone), Memento Park (Steigeisen en KVS), Vanish Beach (Hof van Eede & Klara Festival) en Slapend rijk (SKaGeN). In 2012 speelde ze in de film Little Black Spiders (regie: Patrice Toye) waarvoor ze genomineerd werd voor een Ensor voor ‘Beste actrice in een bijrol’ op het filmfestival van Oostende. Daarnaast acteerde ze de laatste jaren nog in enkele Vlaamse TV-series waaronder de absurde Canvasreeks Generatie B (regie: Pieter van Hees), Vriendinnen (Eén, regie: Cecilia Verheyden) en Professor T. (Eén, regie: Indra Siera). N

Marjan De Schutter est une actrice flamande. Elle a étudié le théâtre au RITCS et le chant classique au Conservatoire d’Anvers. En tant qu’actrice, elle a joué dans Wijven (Ontroerend Goed), De Kafka’s (Théâtre Antigone), Memento Park (Steigeisen et KVS), Vanish Beach (Hof van Eede & Klarafestival) et Slapend rijk (SKaGeN). En 2012, elle a joué dans le film Little Black Spiders (réalisé par Patrice Toye) pour lequel elle a été nominée pour l’Ensor dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle » au festival d’Ostende. Ces dernières F

26

années, elle a également joué dans plusieurs séries télévisées flamandes, dont la série absurde Generatie B sur Canvas (mise en scène de Pieter van Hees), Vriendinnen (Eén, mise en scène de Cecilia Verheyden) et Professor T. (Eén, mise en scène d’Indra Siera). Marjan De Schutter is a Flemish actress who studied drama at the RITCS and at the same time classical singing at the Conservatorium Antwerpen. As an actress, she appeared in, amongst other theatre productions, Wijven (Ontroerend Goed), De Kafka’s (Theater Antigone), Memento Park (Steigeisen and KVS), Vanish Beach (Hof van Eede & Klara Festival) and Slapend rijk (SKaGeN). In 2012, she acted in the film Little Black Spiders (director: Patrice Toye) for which she was nominated for an Ensor for ‘Best supporting actress’ at the Oostende film festival. Over the last few years, she has also acted in a number of Flemish television series, including the absurd Canvas series Generation B (director: Pieter van Hees), Vriendinnen (Eén, director: Cecilia Verheyden) and Professor T. (Eén, director Indra Siera). E

Martina Rösler | spel Martina Rösler is een Oostenrijkse freelance choreografe, danseres en dansdocente in Wenen. Ze studeerde er hedendaagse danspedagogiek en theater-, filmen mediastudies. Net zoals Sara Ostertag N


biographies

maakt ze deel uit van het theatercollectief makemake produktionen, dat al verschillende prijzen won waaronder de Nestroy Award 2018 voor beste OFF-productie. Als danseres werkte ze samen met heel wat dansers en choreografen waaronder Isabelle Schad en Eva-Maria Schaller. Voor haar danstheatervoorstelling Das ist ja ein Ding won ze in 2015 de STELLA Award voor beste kinderproductie. Naast haar eigen choreografisch werk, zette ze ook dansen kunsteducatieprojecten op voor o.a. SCHÄXPIR Festival, Dschungel Wien, Szene Bunte Wähne Festival en ImPulsTanz.

teacher in Vienna where she studied modern dance and theatre, film and media. Like Sara Ostertag, she is part of the makemake produktionen theatre collective, which had already won a number of prizes including the Nestroy Award 2018 for best OFF production. As dancer, she has worked with many dancers and choreographers, including Isabelle Schad and Eva-Maria Schaller. For her dance theatre performance Das ist ja ein Ding she won the STELLA Award for best children’s performance in 2015. In addition to her own choreographic work, she has also set up dance and art education projects for productions like F Martina Rösler est une chorégraphe SCHÄXPIR Festival, Dschungel Wien, Szene autrichienne indépendante, également Bunte Wähne Festival and ImPulsTanz. danseuse et professeure de danse à Vienne. Elle y a étudié la pédagogie de la danse contemporaine et le théâtre, le cinéma et les médias. Comme Sara Ostertag, elle fait partie du collectif de théâtre makemake produktionen, qui a déjà remporté plusieurs prix dont le N Klassieke muziek met een creaNestroy Award 2018 pour la meilleure tieve twist. Wat 30 jaar geleden begon production OFF. En tant que danseuse, als een traditioneel blazersoctet, groeide elle a collaboré avec de nombreux onder leiding van Francis Pollet uit tot het danseurs et chorégraphes dont Isabelle allround muziekensemble met internatioSchad et Eva-Maria Schaller. En 2015, nale erkenning. Kansen geven aan jonge elle a remporté le prix STELLA de la talentvolle artiesten en avontuurlijke meilleure production pour enfants pour projecten rond opera en muziektheater son spectacle de danse-théâtre Das ist vormen een constante in de werking van ja ein Ding. En plus de son propre travail het ensemble. I SOLISTI verenigt topmuchorégraphique, elle a également mis sur sici die elk afzonderlijk een stevige repupied des projets d’éducation en danse tatie hebben opgebouwd als musicus. et en art pour le Festival SCHÄXPIR, Een vaste kern van 25 musici wordt Dschungel Wien, Szene Bunte Wähne uitgebreid of ingeperkt afhankelijk van het Festival et ImPulsTanz, entre autres. project. Het spectrum van deze projecten E Martina Rösler is an Austrian freelis uniek in zijn veelzijdigheid, gaande van ance choreographer, dancer and dance grote orkestwerken, intieme kamermuziek

I SOLISTI

27


biographies

en verrassend muziektheater voor jong en oud tot het ondersteunen van jong musicerend en componerend talent met I SOLISTI ACADEMY en het publiceren van boeiende opnames met het label I SOLISTI RECORDS. Het ensemble, in residentie aan het Conservatorium Antwerpen en campusbewoner van deSingel Internationale Kunstcampus, wordt structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. La musique classique avec une touche de fantaisie créative. Ce qui a commencé il y a 30 ans comme un octuor à vent traditionnel sous la direction de Francis Pollet s’est transformé en un ensemble musical complet de renommée internationale. I SOLISTI entend entre autres donner des opportunités à de jeunes artistes talentueux et élaborer des projets audacieux ancrés dans l’opéra et le théâtre musical. L’ensemble réunit des musiciens éminents dotés d’une solide réputation en tant qu’interprètes. Un noyau dur de 25 musiciens est élargi ou réduit selon le projet. L’éventail des projets présentés est unique par sa polyvalence : des grandes œuvres orchestrales, à la musique de chambre intime en passant par le théâtre musical surprenant pour jeunes et moins jeunes, sans compter le soutien aux jeunes musiciens et compositeurs avec I SOLISTI ACADEMY et la publication F

28

d’enregistrements passionnants avec le label I SOLISTI RECORDS. L’ensemble, en résidence au Conservatoire d’Anvers et résident du Campus international des arts deSingel, bénéficie d’une subvention structurelle du Gouvernement flamand. Classical music with a creative twist. What 30 years ago began as a traditional wind octet grew, under the direction of Francis Pollet, into an internationally recognised all-round music ensemble. One constant in the ensemble’s activities is offering opportunities to young talented artists and adventurous projects that involve opera and music theatre. I SOLISTI brings together top musicians, all of whom have built up solid reputations as musicians. A permanent core of 25 musicians is expanded or reduced depending on the project. The spectrum of these projects is unique in its diversity and covers everything from large orchestral works, intimate chamber music and surprising music theatre for young and old to supporting young musical and compositional talent with I SOLISTI ACADEMY and releasing exciting recordings with the label I SOLISTI RECORDS. The ensemble, in residence at the Antwerp Conservatoire and campus resident at deSingel international arts campus, receives structural support from the Flemish Government. E


Klarafestival 2019

highlights

Sun 24.3

 SUPERNOVA Duo Vermeulen Verpoest & Urban Piano Quartet  Supernova’s laureate concert. A competition for young, professional and adventurous chamber music ensembles.

Wed 27.3

 NIGHT OF THE UNEXPECTED  Nadar Ensemble & Thomas Moore An evening entirely devoted to creation and creativity at KANAL. Six concert stages and a lot of unexpected surprises.


Klarafestival 2019

highlights

Thu 28.3

LIBERA ME Teodor Currentzis  The rock star of classical music unleashes with MusicAeterna his demons in one of the most impressive funeral masses: Verdi’s Requiem

Fri 29.3

GOODBYE, HELLO Brexit lecture concert A Brexit lecture concert with music performed by Nicolas Altstaedt, the Aurora Orchestra and Ian Bostridge. Jonathan Coe, Ali Smith and Sulaiman Addonia read from their work.


LET’S SHARE SOME VIVID CULTURAL MOMENTS TOGETHER

R.E.: W. Torfs, BNP Paribas Fortis SA/NV, Montagne du Parc/Warandeberg 3 - B 1000 Brussels - VAT BE 0403.199.702 - RPM/RPR Brussels

IN A CHANGING WORLD,

YOUR FINEST EMOTIONS DESERVE ALL OUR SUPPORT.


RELY ON US. ALWAYS AND EVERYWHERE. www.g4s.be

Aut. SPF. de l’Int. - Verg. FOD. Binn. Zaken 16.1066.11

Profile for Klarafestival

Klarafestival 2019 - Homo Deus Frankenstein  

Klarafestival 2019 - Homo Deus Frankenstein  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded