Page 1


INNEHÅLL

03 ÖSTERLEN KOMMUN

15 GRAFISKT MATERIAL KORRESPONDENTMATERIAL HEMSIDA AFFISCHKAMPANJ

04 VÄRDEORD 05 GRAFISK PROFIL LOGOTYP UTFÖRANDEN OTILLÅTEN ANVÄNDNING GRAFISKA ELEMENT FÄRGER TYPOGRAFI

20 FYSISK APPLICERING 23

KONTAKTUPPGIFTER


ÖSTERLEN KOMMUN Österlen kommun är en sammanslagning av de två tidigare kommunerna Tomelilla och Simrishamn. Målet med en sammanslagning är att stärka Österlen i förhållande till de större städer som finns på västra sidan Skåne och på andra sidan Öresund. För detta krävs en relativt stor förändring från idag, något som måste ske successivt. Som ett första steg har en ny visuell identitet skapats, i syfte att kommunicera det som nya Österlen Kommun står för och som ska tilltala sin nya målgrupp.

VISION Österlen ska bli ett självklart alternativ på boendekartan för unga, en kommun dit man vill flytta för att bo, leva och utvecklas.

MISSION Missionen för Österlen kommun är att på ett övergripande plan fungera som ansiktet utåt, ett varumärke för boende, besökare och olika verksamheter.

03


VÄRDEORD EKOLOGI KREATIVITET TRYGGHET MÖJLIGHETER

TRADITIONELLT, FRIHET, HAV, LUGN

EKO

KREATIVITET, KONST, KULTUR

Kärnan i den nya kommunen bygger på fyra värdeord; ekologi, kreativitet, trygghet och möjligheter. Dessa ska genomsyra såväl det österlenska samhället som den grafiska identiteten.

För att tydligare integrera värdeorden i det visuella, har en färgkod etablerats, baserad på färgpsykologi och konnotationer.

04


GRAFISK PROFIL


LOGOTYP För att täcka kommunens värden i så stor utsträckning som möjligt finns logotypen i tre versioner, enligt den färgkodning som presenterades på föregående sida. Tanken är att på så sätt visa kommunens kärnvärden och bredd, och samtidigt öka logotypens användning. Utöver värdeorden har stort fokus lagts på att göra en modern logotyp, den ska kommunicera ett nytt Österlen, och på så sätt bidra till att stämpeln som enbart semesterparadis tvättas bort.

06


UTFÖRANDEN GRUNDFORMEN Logotypen är i sin grundform vriden 45° åt vänster, en vinkel som inte får justeras i något sammanhang som den används i. I de fall den inte gör sig bra, kommer istället enbart Ö:et att användas som symbol, vilket jag visar senare. Den blå versionen är logotypens primära variant och är den som kommer att användas vanligtvis.

45°

GRÅSKALA

SVARTVIT

INVERTERAD


De två alternativa logotyperna är utformade för att fungera i sammanhang då man vill framhäva en viss egenskap hos kommunen. Eftersom ekologi och kultur är två egenskaper som, enligt genomförda undersökningar, har stor tendens att tilltala potentiella inflyttare till kommunen, är tanken att genom användning av dessa dra till sig mer uppmärksamhet. Vad gäller eko-logotypen finns det också en förening som heter Sveriges ekokommuner, där Österlen kommun kommer att vara medlemmar. Det är ett exempel på ett sammanhang i vilket logotypen skulle kunna användas.

08


För att även kunna representera kommunen som organisation är logotypen utformad för att passa tillsammans med olika förvaltningsnamn i ansluting. För det användningsområdet ska förvaltningens namn matcha teckenstorleken i ordet kommun, och sättas så att begynnelsebokstaven linjerar med N:et i Österlen. Höjden ska vara i enlighet med Ö:ets inre cirkel.

09


OTILLÅTEN ANVÄNDNING

25mm


GRAFISKA ELEMENT Som grafiskt element används främst Ö:et från logotypen, men i en ej snedställd version. Det fungerar även som symbol och kan stå ensamt i de fall då logotypen i sin helhet inte gör sig bra, exempelvis på visitkort eller i andra fall då det behövs en logotyp mindre än minimimåtten för originallogon. Samtliga tre huvudfärger kan användas, beroende på kontext.

EXEMPEL: VISITKORT

Anders Andersson Bygglovsarkitekt

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Stortorget 1, 272 80 Simrishamn Tel +46 414 00 000 Mobil +46 702 00 00 00 anders.andersson@osterlen.se www.osterlen.se

Även ö:ets två beståndsdelar, ringen och pricken, kan användas som grafiska element, exempelvis som skiljetecken eller bara som dekorativ detalj i tryck och på web.

11


FÄRGER PRIMÄRFÄRGER För att avspegla den nya kommunen har tre primära färger arbetats fram. Den blå, som används som standardfärg, symboliserar frihet, lugn och en viss traditionalitet som kommunen står står för. Den gröna färgen speglar natur och ekologi, vilket också är två viktiga faktorer som Österlen kommum ska förknippas med. Den orange färgen står för aktivitet och förknippas till stor del med kreativitet, vilket är anledningen till att den får representera kommunen i de sammanhang där den starka kultursidan framhävs.

SEKUNDÄRFÄRGER Som sekundära färger används främst ljusare nyanser av de tre primära färgerna, för att skapa dynamik på webb och i tryck.

60% 25%

60% 25%

60% 25%

C: 75 M: 21 Y: 19 0 K:

R: 69 G: 155 B: 185 #459BB9

C: 40 M: 12 Y: 34 0 K:

R: 157 G: 192 B: 175

C: 13 M: 64 Y: 83 2 K:

R: 213 G: 117 B: 66

#9DC0AF

#D57542

12


TYPOGRAFI GOTHAM MEDIUM

LOGOTYPEN

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

I logotypen används sans serifen Gotham till namnet Österlen. Begynnelsebokstaven är något justerad, genom utbytta prickar ovanför, för att matcha hålrummets form.

GOTHAM EXTRALIGHT

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

Namnet kompletteras av ordet kommun, satt i Futura. I de fall då eko- eller kulturkommun används, ska även dessa ord sättas i Futura. När förvaltningsnamn används i anslutning till logotypen, sätts de i Gotham Extralight.

FUTURA MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

13


I TRYCK & PÅ WEB I trycksaker används Gotham Medium som rubriksnitt (se föregående sida), och vad gäller kortare texter används PT Sans. I andrahand kan Arial användas i båda fallen, då ska rubriker sättas i versaler och i vikten Bold. Längre brödtext sätts i Baskerville. På webben används PT Sans både i rubriker och brödtext. Vid sättning av rubriker används versaler i vikten Bold.

PT SANS REGULAR

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

PT SANS BOLD

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789 BASKERVILLE REGULAR

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 0123456789

14


GRAFISKT MATERIAL


Anders Andersson Bygglovsarkitekt

Österlen, 10 mars 2012

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN Stortorget 1, 272 80 Simrishamn Tel +46 414 00 000 Mobil +46 702 00 00 00 anders.andersson@osterlen.se www.osterlen.se

Hej, Inom trycksaksframställning och grafisk design används lorem ipsum som exempeltext för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi samspelar, utan att texten, undermedvetet genom ordens betydelse, ska påverka betraktaren. Den mest använda lorem ipsum:et är Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Utdraget, om än något förändrat, kommer från Ciceros bok om etik, De finibus bonorum et malorum, där den ursprungliga texten börjar "Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit" ("Det finns ingen som älskar smärtan i sig, som söker den och vill ha den, just eftersom det är smärta"). Det är oklart när texten började användas i sin nuvarande form: Kanske redan så tidigt som på 1500-talet, eller så sent som på 1960-talet. Det finns många olika sorters lorem ipsum för att täcka olika sorters och kompletta alfabet samt för att få ordbilder som bättre stämmer överens med det aktuella språket. Den svenske typografen Arne Heine har tagit fram en svensk exempeltext som börjar med orden "Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda..." Han anser att latinsk exempeltext ger ett missvisande intryck: ordlängden är annorlunda. Med vänlig hälsning

Anders Andersson Bygglovsarkitekt

Österlen Kommun 272 80 Simrishamn

Telefon: 0414-81 90 00

Fax: 0414-81 97 00

osterlenkommun@osterlen.se

ÖSTERLEN KOMMUN Stortorget 1 272 80 Simrishamn Tel +46 414 00 000 www.osterlen.se


www.simrishamn.se

Kulturpedagogiska enheten Kulturskolan

Österlen, 10 mars 2012

www.osterlen.se

läsåret 2011/12 KULTURSKOLAN ANMÄLAN TILL KULTURSKOLAN ÖSTERLEN ANMÄLAN

Elevens namn:

Personnummer:

Hej,

Gatuadress:

Inom trycksaksframställning och grafisk design används lorem ipsum som exempeltext för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi samspelar, utan att texten, undermedvetet genom ordens betydelse, ska påverka betraktaren. Den mest använda lorem ipsum:et är Den svenske typografen Arne Heine har tagit fram en svensk exempeltext som börjar med orden "Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda..." Han anser att latinsk exempeltext ger ett missvisande intryck: ordlängden är annorlunda. Mumford & Sons är ett engelskt folkrockband bildat i London. Bandet bildades vid slutet av 2007 och blev kända i Londons folkmusikvärld tillsammans med andra artister såsom Laura Marling, Johnny Flynn, Jay Jay Pistolet och Noah and the Whale. De slog igenom med sitt debutalbum Sigh No More som släpptes i oktober 2009. Låten "Little Lion Man" slog igenom stort, speciellt i Australien och Belgien, där den hamnade på topplistorna. I Australien nådde den till plats fyra. Även låtarna "The Cave" och "Winter Winds" blev stora. År 2010 spelade de på Way Out West-festivalen i Göteborg. De släppte även fyra låtar tillsammans med Laura Marling och Dharohar Project som var inspirerade av indisk folkmusik blandat med Laura Marlings och Mumfords brittiska musik. Mantalsskrivning var i äldre tider i Sverige en årlig registrering av befolkningen i mantalslängd. Den motsvaras i dag av folkbokföringen som förs av Skatteverket, det lokala skattekontoret. År 1652 bestämdes det att alla vuxna mellan 16 och 63 år skulle betala mantalspenning. Åldern höjdes år 1841 till 17 år och år 1857 till 18 år. Många var befriade från skatt: gamla, fattiga, sjuka, soldater, båtsmän m fl.

Postnummer:

Postadress:

Telefon:

ev. mobiltelefon elev:

Ev. skola och klass läsåret 2011/2012:

Minimusik (1-2 år)

Stjärnkören (6-8 år)

Musiklek (3 -4 år)

Singo, kör (9 -11 år)

Dans (4-5 år) Konst (6-9 år)

(6 -7 år) (10 - 12 år)

Ankom:

Kör (från 12 år) Drama/teater (6 -9 år)

(10-12 år)

Kulturskolan fyller i datum

Får bilder på eleven tagna i samband med Kulturskolans verksamhet webbpubliceras och tryckas för Kulturskolans ändamål? (vi skriver aldrig ut elevens namn)

På webben  Ja  Nej I folder  Ja  Nej

Räkningsmottagare (texta!): Telefon dagtid vårdnadshavare:

mobil:

e-post vårdnadshavare: Räkningsmottagarens namnteckning:

Med vänlig hälsning

Ort och datum

Hösten 2011/12 är avgiften 524 kr för första barnet, halv avgift för andra barnet och kostnadsfritt från och med det tredje barnet. Köravgiften är 153 kr och har inte syskonrabatt. Avgiften är subventionerad. Terminsavgiften betalas även om eleven deltar oregelbundet eller slutar under terminens gång. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning av plats.

Lämna anmälan på Kulturskolan eller skicka till: Österlen kommun, Kulturskolan KPE,KPE, 272 80 Simrishamns kommun, Kulturskolan 272Simrishamn 80 Simrishamn

Annika Nilsson Miljöstrateg AD RESS : BESÖK: T ELEFON: F AX : E-POST:

Österlen Kommun 272 80 Simrishamn

Telefon: 0414-81 90 00

Fax: 0414-81 97 00

272 31 Simrishamn Lilla Norregatan 17 0414-81 96 01 0414-41 14 87

kulturskolan@osterlen.se

osterlenkommun@osterlen.se

17


Startsida, Österlens kommun http://www.osterlen.se/

Svenska | English

Lättläst

Teletal

A-Ö

Webbkarta

Kartor

E-tjänster

Fakta om Österlen

Blanketter

Kontakt

Sök på Österlen.se

Barn & ungdom

Bygga & bo

Hamnar

Kultur & Fritid

Marint Centrum

Miljö & Hälsa

VI VÄRNAR OM VÅRT SAMHÄLLE Österlen kommun är numera en av medlemmarna i Sveriges Ekokommuner, vilket innebär att vi tillsammans med ett flertal kommuner i landet lyfter frågor rörande hållbar utveckling och fungerar som påverkande organ för högre beslutsfattare. VI lägger även stor vikt vid sådana frågor även på kommunnivå. Läs mer om projektet genom att klicka på logotypen här intill.

ÖSTERLENSKOLANS ELEVER STÄLLER UT PÅ KONSTHALLEN Den 1 april - 3 maj ställer Österlenskolans elever ut på den nyöppnade konsthallen utanför Simrishamn. Därmed delas utrymmet med Anna Olsson under konstrundan. Inom trycksaksframställning och grafisk design används lorem ipsum som exempeltext för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi samspelar, utan att texten, undermedvetet genom ordens betydelse, ska påverka betraktaren. Inom trycksaksframställning och grafisk design används lorem ipsum som exempeltext för att visa hur till exempel ett dokument kommer att se ut när väl den riktiga texten är på plats. Lorem ipsum visar hur layout, teckensnitt och typografi

Näringsliv

Om kommunen

Politik

Utbildning

Vård & Omsorg

NYHETER

KONTAKT

2012-03-08 Lista över kommunens feriejobb sommaren 2012 kommer 2 april. Läs mer

Österlen Kommun 272 80 Simrishamn

2012-03-08 Ankaret i Skillinge har åter öppet och besöksförbudet är upphävt. Läs mer 2012-03-08 Just nu fogar vi stenbeläggningarna i Simrishamn. Läs mer 2012-03-07 Skolhälsovården erbjuder vaccination för flickor födda 1999 och 2000. Vaccinet ges i tre doser. Läs mer 2012-03-06 Nominera till arkitekturpris 2012. Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Läs mer 2012-03-05 Vi söker semestervikarier. Snart är det sommar och vi söker nu semestervikarier till våra verksamheter inom socialförvaltningens område: - Distriktssköterskor/sjuksköterskor - Behandlingsassistenter - Omsorgsassistenter, ledsagare och personliga assistenter - Vårdbiträden och undersköterskor Läs mer 2012-03-05 Byggklara tomter?

Telefon: 0414-81 90 00 Fax: 0414-81 97 00 osterlenkommun@osterlen.se Besöksadress: Stadshuset, Stortorget i Simrishamn

GENVÄGAR

Blanketter Bloggar Detaljplaner Ekokommun Jämställdhetsarbete Kulturkommun Lediga jobb Pressrum Sök bostad Sök politiker Vikariebank skola Vikariebank vård


FÖR ETT GRÖNARE ÖSTERLEN

FÖR ETT GRÖNARE ÖSTERLEN

19


Exempel på affischer för sopsorteringskampanj, i samarbete med Österlen ekokommun. Uttrycket kan även appliceras på folders och flygblad.

FÖR ETT GRÖNARE ÖSTERLEN


FYSISK APPLICERING


21


22


BRANDBOOK UTFÖRD I KURSEN GRAFISK DESIGN IV, DESIGN OCH VISUELL KOMMUNIKATION MALMÖ HÖGSKOLA VT2012 KONTAKT: KLARA ABRAHAMSSON 0704-325982 abrahamsson.klara@gmail.com

Brandbook Österlen  

Brandbook för Österlen Kommun, fiktivt skolprojekt.

Advertisement