Page 1

We maken een storyboard voor onze videoclip Wie zijn de personages?

Waar speelt jouw verhaal zich af?

Wat gebeurt er? Noteer alle acties. Maak van elke actie een tekening.

Welk zijn de camerastandpunten?

Bijlage 03/1 Een vel papier voor het storyboard


Knip de kaartjes uit. Leg telkens een blauw kaartje bij een geel kaartje. Geen harp of gitaar, maar vier mandolines laten het witte ezeltje draven. De lage instrumenten spelen voortdurend hetzelfde terwijl de hoge een liedje spelen. Tussendoor hoor je het geluid van een dier soms hoog, soms laag en soms ook wel sneller na elkaar. Aan het einde komt hetzelfde liedje terug, zeer hoog en fijntjes gespeeld.

Dit is geen walsje voor fijne balletschoentjes, maar voor stevige bottines. De piano speelt een traag en stevig walsritme. De contrabas speelt zo laag hij kan. Ze vallen bijna stil. Met wat vingeroefeningen komt de piano terug op dreef, terwijl de contrabas het liedje herhaalt.

Camille Saint-Saens

Josquin Desprez

Jacques Ibert

:

Je hoort 4 mannen zingen, echt waar. De hoogste stem zingt op een speciale manier om net zo hoog te kunnen zingen als een vrouw. Ze beginnen mooi samen. Soms hoor je ze per twee hoog of laag zingen. Soms zingen ze fijntjes en zacht, dan weer luid. Om snel te zingen, moeten ze goed articuleren.

Bijlage 04/1 Opdrachtenblad Fiche 04-11-13


Correctiefiche. Als je de kaartjes zo legde, deed je het helemaal juist! ht waar. Je hoort 4 mannen zingen, ec speciale manier De hoogste stem zingt op een s een vrouw. al en ng zi en nn ku te og ho zo om net Ze beginnen mooi samen. laag zingen. of og ho ee tw r pe ze je or Soms ho cht, dan weer luid. za en es tj jn fi ze en ng zi ms So Om snel te zingen, moeten ze goed articuleren.

Bijlage 04/2 Verbetersleutel Fiche 04-11-13

Jacques Ibert

Camille Saint-Saens

:

Josquin Desp rez

Geen harp of gitaar, maar vier mandolines laten het witte ezeltje draven. De lage instrumenten spelen voortdur end hetzelfde terwijl de hoge een liedje spelen. Tussendoor hoor je het geluid van een dier soms hoog, soms laag en soms ook we l sneller na elkaar. Aan het einde komt hetzelfde liedje terug, zeer hoog en fijntjes gespeeld.

l etschoentjes, ba e jn fi or vo je s l wa en ge Dit is maar voor stevige bottines. evig walsritme. st en g aa tr n ee lt ee sp o De pian hij kan. De contrabas speelt zo laag Ze vallen bijna stil. rug op dreef, te o an pi de t m ko en ng ni fe Met wat vingeroe e herhaalt. dj lie t he s ba ra nt co de ijl terw


Bijlage 05/1 Grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


Bijlage 05/2 Kaarten bij de grafische partituur bij fiche 5


In het bos daar staat een huisje

In

het

Kw am een

bos daar

haas

Help

mij,

help

Laat

mij

in

staat een huis

je

mij

uw

aan

uit

huis

ge

je,

lo

de nood,

je

klein,

Bijlage 06/1 Liedblad In het bos daar staat een huisje

keek eens door

pen,

of

klop

de

'k zal

te

ja

u

het

aan

ger

dank

ven ster raam.

de

schiet

baar

deur.

mij

zijn.

dood.


De tekst van het Jagerskoor met de vertaling van de eerste strofe. Chor der Jäger. Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen? Wem sprudelt der Becher des Lebens so reich? Beim Klange der Hörner im Grünen zu liegen, Den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich: Ist fürstliche Freude, ist männlich Verlangen, Erstarket die Glieder und würzet das Mahl; Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen, Tönt freier und freud'ger der volle Pokal! Joho, trallala! Jagers zingen over hun liefde voor de jacht. Niets zo zalig op aard’ als jagen met je makkers, Dat is pas leven! Bij de klank van de hoorns in het groen liggen, En herten achterna lopen door bosjes en poelen. Wat een vorstelijke vreugde, een mannelijk verlangen, Goed voor lijf en leden. Wanneer woud en rots ons met echo omringt, Dan klinken we blij de volle bekers! Jo ho! Tralalalala! Diana ist kundig die Nacht zu erhellen, Wie labend am Tage ihr Dunkel uns kühlt. Den blutigen Wolf und den Eber zu fällen, Der gierig die grünenden Saaten durchwühlet. Ist fürstliche Freude u. s. w.

Bijlage 06/2 Tekst Jagerslied met vertaling


Honden en katten Vraag je aan een hond waarom hij niet van katten houdt en bromt en gromt en blaft en raast wanneer hij ook maar iets van een kat merkt in de buurt, dan zegt hij: ”Pardon, het is andersom, een kat houdt niet van honden.”

En vraag je aan een kat waarom die kromme ruggen zet en snuift en proest en krijst en blaast wanneer er in de verste verte een hond aankomt, dan zegt die kat: “Excuseer, het is volslagen omgekeerd, een hond houdt niet van katten.” Zo geeft de een de schuld aan de ander en blijven ze nijdig op elkander.

Hans Andreus Kinderversjes, 1975 De aard van het beestje, Holland, 2000

Bijlage 06/3 Honden en katten


Bijlage 07/1 Opdrachtenblad bij fiche 7 en 8

Knip de kaartjes uit. Leg telkens een groen kaartje bij een paars kaartje. Logge op- en neergaande akkoorden in de bas geven het hobbelen van een boerenkar weer. Een Poolse boer zingt een weemoedig lied.

Francis Poulenc

Drie hoge korte muzikale krullen vragen onze aandacht voor het refrein. De trompet laat daarin horen hoe snel hij zijn toonladders heeft geoefend. Het is springerige muziek waarbij je bijna niet kan stil zitten. Het middendeel van de muziek is trager je kan uitrusten van het springen op langzame melodietjes. Na een korte hoge krul weten we dat het refrein terug in aantocht is.

Modest Moussorgsky


Bijlage 07/2 Verbetersleutel fiche 7 en 8

Correctiefiche. Als je de kaartjes zo legde, deed je het helemaal juist! geven het Logge op- en neergaande akkoorden in de bas hobbelen van een boerenkar weer. Een Poolse boer zingt een weemoedig lied.

Modest Moussorgsky

Drie hoge kort e mu het refrein. D zikale krul en vragen onze a andacht voor e trompet laat d a a rin horen hoe toonladders he snel hij zijn eft geoefend. H e t is springerige mu waarbij je bijn ziek a niet kan stil z Het middende itten. el van de muz ie k is trager je k van het spring an uitrusten en op langzame Na een korte melodietjes. hoge krul wete n we dat het refrein terug aantocht is. in

Francis Poulenc


En de boom staat op de bergen En de boom staat op de bergen,hali,halo. En de boom staat op de bergen,hali, halo. En aan dien boom daar kwam een tak, een reuzetak. Een pracht van een tak; ach, jongens wat een tak was dat! De tak van de boom en de boom staat op de bergen, ha-li-lo. En de boom staat op de bergen, ha-li-ha-lo. Bij iedere strofe het nieuwe woord bijvoegen. En aan die tak daar kwam een blad En aan dat blad daar kwam een nest En in dat nest daar kwam een ei En uit dat ei daar kwam een jong En aan dat jong daar kwam een veer En aan die veer daar kwam een hoed En aan die hoed daar kwam een juf En aan die juf daar kwam een heer En aan die heer daar kwam een huis En aan dat huis daar kwam een stal En aan die stal daar kwam een geit En aan die geit daar kwam een staart En aan die staart daar kwam een eind.

Bijlage 15/1 Liedblad: En de boom stond op de bergen


I bought Me a Cat

I bought me a cat my cat pleased me I fed my cat under yonder tree My cat says fiddle eye fee. I bought me a duck my duck pleased me I fed my duck under yonder tree My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a goose My goose pleased me I fed my goose under yonder tree My goose says "Quaw, quaw" My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a hen My henn pleased me I fed my hen under yonder tree My hen says "Shinny shack, shimmy shack" My goose says "Quaw, quaw" My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a pig My pig pleased me I fed my pig under yonder tree My pig says "Griffey, griffey" My hen says "Shinny shack, shimmy shack" My goose says "Quaw, quaw"


My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a cow My cow pleased me I fed my cow under yonder tree My cow says "Baw, baw" My pig says "Griffey, griffey" My hen says "Shinny shack, shimmy shack" My goose says "Quaw, quaw" My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a horse My horse pleased me I fed my horse under yonder tree My horse says "Neigh, Neigh" My cow says "Baw, baw" My pig says "Griffey, griffey" My hen says "Shinny shack, shimmy shack" My goose says "Quaw, quaw" My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee. I bought me a wife My wife pleased me I fed my wife under yonder tree My wife says "Honey, honey" My horse says "Neigh, Neigh" My cow says "Baw, baw" My pig says "Griffey, griffey" My hen says "Shinny shack, shimmy shack" My goose says "Quaw, quaw" My duck says "Quaa, quaa" My cat says fiddle eye fee.


All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.

Bron: http://www.pawsonline.info/cats%20in%20song/bought%20me%20a%20cat.htm Geraadpleegd op 2010/10/04

Bijlage 15/2 Liedblad: I bought me a cat


–

Bijlage 18/1 Parodie op de French Cancan


Bijlage 18/2 Partituur voor Boomwhackers


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Bijlage 19/1 Kaartjes: foto's van voorwerpen


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Bijlage 19/1 Kaartjes: foto's van voorwerpen


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Bijlage 19/1 Kaartjes: foto's van voorwerpen


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Ik heb zin in een ijsje.

Morgen ga ik naar de kermis.

Mijn hond eet graag een snoepje.

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Ik lees in een boek

Mijn buurman schildert.

Ik luister naar de radio.

Bijlage 19/2 Kaartjes met zinnen


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Ik rijd graag met de fiets.

Er vloog een vliegje in mijn oog.

Je hebt een vlekje op jouw broek.

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Mag ik jouw balpen even gebruiken?

Kan jij hoog springen?

Vandaag heb ik geen zin.

Bijlage 19/2 Kaartjes met zinnen


Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Er is nog heel veel werk te doen.

Morgen begint de vakantie.

Wanneer komen jullie naar hier?

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Zolderdebolder

Om brood te bakken heb je een oven nodig.

Hoeveel instrumenten kan jij bespelen?

Snoepen is niet goed voor de tanden.

Bijlage 19/2 Kaartjes met zinnen

Van Aap tot Zwaan. Beestig Klassiek  

Bijlagen. Deel 1

Van Aap tot Zwaan. Beestig Klassiek  

Bijlagen. Deel 1

Advertisement