Page 1

1

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMSENTER 2011

Utviklingstilskudd Styrets beretning høsten 2010

ÅRSMELDING 2011 “Tisu”, Ablemagic


ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

2

Innholdsfortegnelse Innledning

3

Tildelingene i 2011

4

Organisering og lokalisering

7

Styret

8

Styrets beretning

9

Midtnorsk Filmfond AS P.b. 964 Sentrum N-7410 Trondheim T: +47 416 01 888 E: stig@midtnorskfilm.no www.midtnorskfilm.no

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE


Innledning

3

“Brian Magic”, TMM

Midtnorsk Filmfond har siden 2006 vært en aktiv deltager i utvikling og produksjon av langfilm, TV-serier og dataspill. I tillegg supplerer fondet Midtnorsk filmsenter sin satsing på utdanning og

Midtnorsk Filmfond eies av Sør-trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune med like andeler. Eierne i samarbeid med staten bidrar med midler til drift og prosjektstøtte samt investeringsmidler som forvaltes av fondet via det indre selskapet Filminvest. Hemne Kommune samt fylkeskommunale prosjekter som BliLyst bidro i tillegg med støtte til øremerkede prosjekter. Fondets eiere, i samarbeid med Innovasjon Norge i Sør- og Nord Trøndelag, har utarbeidet en felles strategiplan for kulturnæringene der fokus i perioden 2011-2012 legges på film, teater og musikk.

Planen har tre innsatsområder; • kompetanseheving og økt verdiskapning hos aktører innen film, musikk og teater • gjøre det attraktivt å etablere seg innen film, musikk og teater i regionen • bidra til toleranse for nyskapende kulturnæringer og deres betydning i Trøndelag. Midtnorsk Filmfond ønsker arbeidet velkommen og ser frem til at bransjen løftes frem.

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

støtte til produksjon av kortfilm og dokumentar.


4

Tildelingene 2011 Antall søknader som fondet mottar varierer fra år til år. I 2011 kom det inn 19 søknader om støtte, og 6 om toppfinansiering innenfor fondets satsningsområder langfilm, TV-drama og dataspill. Til sammen blir dette 25 søknader, en liten økning fra året før.

Midtnorsk Filmfonds beslutning om å avvikle søknadsfrister og i stedet behandle søknader fortløpende har blitt godt mottatt i bransjen samtidig som det har forenklet behandlingen og gitt mer tid til hver søknad. Som i 2010 har fondet benyttet Sveinung Golimo (Filmkammeratene) og Aage Aaberget (Neofilm) som filmfaglige konsulenter til å vurdere søknadenes kvalitet og prosjektenes potensiale.

Samlet søknadssum til støtte kom i 2011 opp i 2,6 millioner kroner. Prosjektenes samlede budsjett beløp seg til nærmere 14 millioner kroner fordelt på 25 søknader. Fondet har til sammen gitt 1,540´ millioner kroner i støtte til 13 ulike prosjekter, hvorav 6 er spillefilmer, 6 er TV-produksjoner og 1 er dataspill. Det er i perioden investert i 2 spillefilmprosjekter, ”Hjelp vi er russ”, som gikk opp på kino i forbindelse med filmfestivalen Kosmorama våren 2011, og ”Hviskeren”, en samisk film som er under produksjon med utgivelse i 2013. Til sammen gikk fondet inn med 600 000,- kroner i disse produksjonene. I tillegg er det gitt ”letter of intent” til tre prosjekter. Felles for alle disse prosjektene er at de har sterk regional tilknytning gjennom historie, produsent eller bruk av lokasjoner og filmarbeidere fra regionen.

Aage Aaberge

Sveinung Golimo

En ser positivt på den økte interessen for regionen og forventer at dette i fremtiden tilfører både økt kompetanse, bærekraft til regionens filmarbeidere samt interesse fra private investorer. Det er gjort flere fremstøt overfor private investorer i perioden i forbindelse med finansieringen av de mest aktuelle prosjektene. Det foreligger ved årsskiftet positive tilsagn til ett av prosjektene.

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

Alle de fem regionale filmfondene er på oppdrag fra Kulturdepartementet i løpet av 2011 evaluert av ekstern konsulent. Dette er en oppfølging av vedtak i ”Veiviseren” om 4-årig prøveordning av regionale filmfond. Midtnorsk Filmfond kommer meget godt ut av evalueringen som sier, sitat; ” Analysen viser at det er i Midt-Norge at det er blitt skapt mest vekst for pengene. Midtnorsk Filmfond har hatt betydelig mindre midler til disposisjon enn de andre regionene, men har allikevel hatt en svært positiv utvikling i filmnæringen. For eksempel har det blitt skapt ett nytt foretak i filmbransjen for hver 70.840 kroner filmfondet har hatt til disposisjon. Tilsvarende har det kostet 0,38 krone og skape 1,00 krone i økt verdiskapning i filmnæringen i regionen” Kilde: ideas2evidence Rapport 9/2011 ”For en neve dollar mer” side 76.


Tildelingene 2011 UTVIKLINGSTILSKUDD TV-SERIER:

UTVIKLINGSTILSKUDD SPILLEFILM:

STREET OF DREAMS

GARNESMORDENE/ TOLLEKNIV

Produsent: Gammaglimt v/Christian Falch Regi: Håvard Gosse Bergseth Tilskudd: 40 000,-

TISU – ANIMASJON Basert på spillkarakterene i dataspillene ”Tisu” vil nå produsenten sammen med internasjonale samarbeidspartnere videreutvikle universet til tv-serie og lisensprodukter rettet mot målgruppen barn i alderen 8-12 år. Produsent: Able Magic AS v/Nina Fjelnset Co-produsent: Storm Films AS v/ Fredrick Howard Manus: Nina Fjelnset/Gisle Normann Melhus Tilskudd: 170 000,-

Historisk thrillerdrama basert på en sann historie fra 1806. Handlingen er lagt til Verdal og foregår både på svensk og norsk side av grensen.

SKJEGGET Filmen om Arne som har et flott skjegg. I skjegget ligger stoltheten, ambisjonene og ikke minst verdigheten hans. Arne får kreft og alt settes på prøve. Manus: Gisle Normann Melhus Tilskudd: 30 000,-

HESSDALEN Produsent: TMM Produksjon AS v/ Bjørn Tore Hallem Manus: Thomas Moldestad Tilskudd: 120 000,-

JAG ETTER VIND Et drama inspirert av opplevelser i forbindelse med dødsfall i nær familie og hvordan dette påvirker omgivelsene og familiemedlemmenes videre liv. Kanskje var ikke virkeligheten helt slik en trodde. Produsent: Motlys AS v/Brede Hovland Manus: Rune Denstad Langlo Regi: Rune Denstad Langlo Tilskudd: 100 000,-

KNUTSEN & LUDVIGSEN OG DEN FÆLE RRASPUTIN En helaftens animasjons film for barn, basert på Dolmen og Lorentzen sitt univers med sanger og historier. Produsent: Tordenfilm AS v/Eric Vogel Manus: Øystein Dolmen Regi: Rasmus Sivertsen Tilskudd: 170 000,-

MAYAH Historien om en kurdisk gutt, Regis på 7 år, som bor sammen med sin mor et sted i Norge. På Regis sitt soverom er den ene veggen tapetsert som et bilde fra naturen. En dag legger han hånden på tapetet og den forsvinner igjennom veggen. Regis har nå to verdener å utforske. Manus: Tale Næss Lysestøl Tilskudd: 30 000,-

En film om å utfordre mellommenneskelig troverdighet utledet av fenomener omkring UFO-observasjoner i Hessdalen og hva dette kan føre til når observasjoner ikke helt kan forklares og bevises. Manus: Tobias Barvik Produsent: John Einar Hagen Regi: André Øvredal Tilskudd: 30 000,-

UVIKLINGSTILSKUDD INTERAKTIVE PRODUKSJONER: HEIDI Hexagon Intelligence Identity, et crossplattform si-fi drama der seer/bruker/ spiller puttes inn i en verden full av opplevelser ved hjelp av web-tv og smart-phones. Produsent: Weneedmoredata v/Catherine Kahn Manus/Regi: Trond Morten K. Venaas/ Nina Fjelnset/ Jessica Vargas Tilskudd: 100 000,-

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

Dette er historien om drømmen som ble virkelighet. Jan Erling Holberg, lokal rockestjerne, kulturskolerektor og tidligere elev ved Paul Mc Cartney - skolen får møte og spille med sin store helt Joe Lynn Turner. Kjent som Rainbow og Deep Purple-vokalist.

5


6

Tildelingene 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD TV-SERIER: JENTER PÅ HJUL Tv-serie med programlederne Charlotte Mohn og Hedda Kise som sykler rundt for å besøke utvalgte norske severdigheter og utforske ulike matkulturer. I dette programmet besøker de Røros. Serien er vist på TV2. Produsent: Parkas Production AS Regi: Per-Yngvar Holm og Dag Vidar Hopøy Tilskudd: 200 000,-

TUVA FRA TARVA Tuva flytter til Tarva sammen med sin mor, en liten øy på Trøndelagskysten. Vi følger dem og lokalbefolkningen gjennom et helt år og blir kjent med menneskene gjennom det de opplever på Tarva. ”Tuva fra Tarva” er produsert for NRK og oppfølgeren til ”Fjellgården” som var en stor suksess i målgruppen barn.

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

Produsent: TMM Produksjon AS v/Bjørn Tore Hallem Regi: Stein Løvø Manus: Stein Løvø Tilskudd: 150 000,-

TRØNDERROCK – FRA A TIL NÅ En dokumentar der vi følger linjene fra Stein Ingebrigtsen til Chand Thorsvik, Askil Holm, og Thomas Brøndbo via Prudence, Terje Tysland, DDE og Åge Aleksandersen. Fra trønderrockens vugge til nykomlingen ”Rock City”. Produsert for visning på TV2. Produsent: TMM Produskjon AS v/ Bjørn Tore Hallem Tilskudd: 200 000,-

20 ÅR – DE E DDE Et av norges mest populære band gjennom de siste 20 år har sitt utspring i trønderrockens vugge, Namsos. Vi følger fra dem ”After Dark” til bedriften DDE i fotsporene til Prudence, Tysland og Aleksandersen. I 2012 feires 20-års jubileum med innspilling av ny CD i Rock City, med mulighet for påsyn for besøkende. Produsert for visning på TV2. Produsent: TMM Produksjon AS v/ Bjørn Tore Hallem Tilskudd: 200 000,-

INVESTERINGER: HVISKEREN – VEASOEJORKSH En 85 minutter lang kinodokumentar som forteller historien om den 13 år gamle sør-samiske jenta Ellen-Sara Sparrok Larsen. Vi tas med inn i en virkelighet der det gjelder å leve med samisk kultur i dagens Norge. Opptakene skjer til stor del i Børgefjell og vil være klar for utgivelse i 2013. Produsent: David Kinsella Productions AS Manus: David Cox og Klaas Bense Regi: David Kinsella Investering: 100 000,-

HJELP VI ER RUSS Markus og Robert er endelig blitt russ. Problemet er bare at de er blakke og befinner seg i «det lille hølet» Ødvåg. Pengene til russeturen er stjålet, og nye oppfinnsomme veier må til for å komme seg på russetreff. Sammen med noen felles russ reiser de mot Kongeparken i Stavanger, men problemene er langt fra over. Kinolansert i april 2011. Produsent: Russefilm AS v/Kjetil Omberg og Terje Strømstad Manus: Kenneth Olaf Hjellum og Stig Frode Henriksen Regi: Kenneth Olaf Hjellum Investering: 500 000,Det er i tillegg gitt 3 stk ”Letter of intent” om finansiering på til sammen 3,5 millioner kroner til kommende spillefilmprosjekter.


Organisering og lokalisering

7

Bransjeutvikling:

Organisasjon og samlokalisering.

INTERREG-prosjektet Mid Nordic Film Commission ble avsluttet 31. Mai 2011. Etter at prosjektet var avsluttet og evaluert, var det fra eiernes side ønske om at Midtnorsk Filmfond i samarbeid med Midtnorsk filmsenter skulle ivareta filmkommisjonens oppgaver inntil ny organisering kom på plass. Midtnorsk Filmfond har på bakgrunn av dette gjennomført locationscout kurs for 4 regionale produsenter i samarbeid med Filmpool Jämtland, håndtert og videreformidlet eksterne scout-oppdrag i regionen samt fått samlet og utarbeidet en ”show-reel” med stillbilder og klipp fra produksjoner gjort i regionen i løpet av INTERREG-perioden. Det er også gjort videreutviklingsarbeid på det nettbaserte bransjeregistret som filmkommisjonen etablerte.

Den regionale filmbransjen i Midt-Norge har i lengre tid arbeidet under paraplyen FilmKoop med å finne en god samlokaliseringsløsning. I løpet av 2011 åpnet det seg en mulighet til å få oppgradert og utvidet filmsentrets lokaler slik det fra høsten av, ble det plass til alle i Kjøpmannsgaten 35. Midtnorsk filmsenter, Midtnorsk Filmfond, Cinemateket i Trondheim, Kortfilmfestivalen Minimalen, Filmklubben og Barnefilmklubben. Kosmorama sin administrasjon tok sete på samme adresse, men i etasjen under.

Midtnorsk Filmfond har representert filmkommisjonen på filmfestivaler og møter i regi av AFCI og Scandinavian locations ved flere anledninger som, EFM i Berlin, Cannes Internasjonale Filmfestival og Den norske filmfestivalen i Haugesund. Prosjektet er støttet med: 168 100,-

Produsent- bransjemøter. Midtnorsk Filmfond har i løpet av året deltatt på flere bransjesamlinger og rene produsentmøter med den regionale bransjen. Videre har fondet vært representert ved filmfestivalene i Tromsø, Berlin, Cannes, Haugesund samt regionens egne festivaler Minimalen og Kosmorama.

Stig Bech har ledet Midtnorsk Filmfond også i 2011. Daglig leder er også ansvarlig for filmfondets indre selskap Filminvest, som tar hånd om all investering i filmprosjekter og forvalter av selskapets fondskapital. I tillegg har både daglig leder og styrets leder, på vegne av Midtnorsk Filmfond, deltatt som representanter i Mid Nordic Film Commission sin styringsgruppe. Filmproduksjon og en bærekraftig filmbransje er viktig for regionen og gir i tillegg til primæravkastning på investert kapital, høy sekundær avkastning i form av økt regional omsetning, tilfang av arbeidsplasser og ikke minst oppmerksomhet langt utenfor regionens grenser. Midtnorsk Filmfond tilbyr regionens investorer fagkunnskap og prosjektoppfølging innenfor et område som åpner for mange store muligheter.

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

“Tuva fra Tarva”, TMM for NRK


8

Styret

“Hviskeren”, David Kinsella Productions AS

STYRET

VARAREPRESENTANTER

Arild Kalkvik Styreleder Markedsdirektør Bergen Group Fosen

ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

Stig Klomsten Nestleder Daglig leder Folkets Hus Daglig leder i AØF Oppnevnt av Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Geirmund Lykke Vararepresentant for Stig Klomsten Gruppeleder og kommunalråd for Krf Daglig leder i AØF i Trondheim Kommune

Hanne Moe Bjørnbet Styremedlem Fra å være vararepresentant trådte Hanne Moe Bjørnbet inn som fast for Marit Collin, som trakk seg rett etter generalforsamlingen i mai. Leder av KIV-komiteén i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Oppnevnt av Trondheim Kommune Anne Bjørg Evensen Svestad Styremedlem Kultur og museumsleder i Røyrvik Kommune Oppnevnt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Geir Olav Knappe Vararepresentant for Anne Bjørg Evensen Svestad Høgskolelektor ved HINT, Namsos

Dag Hoel Styremedlem Produsent Faction Film AS

Bjørn Tore Hallem Vararepresentant for Dag Hoel Produsent TMM AS

VALGKOMITE´: (Felles for Filmfond og Filmsenter) Leder: Ida Munkeby 1 år Medlem: Annikken Kjær Haraldsen 1 år Medlem: Kjersti Lerseth 1 år


ÅRSMELDING MIDTNORSK FILMFOND 2011

Styrets beretning 9


fra gjengen bak død snø og tomme tønner

Midtnorsk Filmfond - Årsrapport 2011  

Årsrapport fra Midtnorsk Filmfond for 2011

Midtnorsk Filmfond - Årsrapport 2011  

Årsrapport fra Midtnorsk Filmfond for 2011