Page 1

Case Study

Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II te Tilburg

omgeving

flexibel

Logistiek efficiĂŤnt duurzaam

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Projectomschrijving De nieuwbouw distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II te Tilburg bestaat uit 4 aan elkaar geschakelde distributiehallen met een entresolvloer geschikt voor opslag en kantooruitbreiding. Op de kop van het gebouw bevindt zich tevens een inpandig kantoorgedeelte. Het complete gebouw wordt voorzien van een sprinklersysteem als brandbestreidingssysteem. Het project wordt ontwikkeld door Dok Vast en verhuurt. BREEAM- rating en score Start van de ontwerpfase = ... mei 2013 Start van de bouwvoorbereiding = juni 2013 Start bouw = 1 juli 2013 In gebruikname = gefaseerde ingebruikname vanaf half oktober 2013 t/m 6 december 2013 Toegepaste richtlijn = BRL 2011 v 1.0 Ontwerpcertificaat = outstanding Oplevercertificaat = outstanding Score = 91,86 % De BREEAM score is conform de volgende verdeling gerealiseerd:

De aanpak om het distributiecentrum zo duurzaam mogelijk te maken. De complete aanpak is vanuit de Trias Energetica bekeken. Vanuit deze filosofie kijken we eerst naar de mogelijkheid in basis zoveel mogelijk te besparen op de energiebehoefte. Als 2e kijken we naar de duurzame opwekking van energie en als derde naar het efficient omgaan met fossiele energie. Stap 1 betekent in basis de oplossingen zoeken in de gebouwschil. Hoe minder warmte er uit een gebouw “lekt�, hoe minder energie er nodig is om het gebouw weer op te warmen of te koelen. Normaliter zijn voor een distributiecentrum minimale eisen aan de isolatieschil van het gebouw: er werken immers weinig mensen, de mensen die er werken hebben geen hoge temperatuurbehoefte, 15 graden is voldoende, aangezien zij geen zittend kantoorwerk verrichten en er staan voornamelijk spullen, die enkel vorstvrij worden opgeslagen. Voor dit DC maken we een isolatieschil van het gebouwe met een Rc-waarde van 5,0 rondom en kiezen we voor een duurzaam energiesysteem voor de klimatisering van de kantoorruimten. Het complete gebouw wordt volledig uitgerust met LED verlichting zowel binnen als terrein; hoge daglichttoetreding in het magazijn, expeditie en Vas-ruimten, door het gebruik van translucente gevelbekleding; hoogwaardige gebouwafwerkingen; stralingspanelen ivm geluidsreductie in het magazijn, de expeditie en de VAS vloer tbv verwarming; er wordt een VAV systeem in kantoor toegepast, welke meer lucht inblaast wanneer een ruimte door meer mensen wordt bezet of de ruimtetemp oploopt, verder is het systeem zodanig ontworpen dat er directe buitenlucht ingeblazen kan worden, wanneer de buitentemperatuur hiervoor geschikt is; tripple glas als beglazing in de raamkozijnen. Belangrijke oppervlakten gebouw en terrein Het gebouw behelst in totaal een vloeroppervlakte van 46.481 m2 BVO bedrijshallen (incl. de VAS ruimten t.p.v. de verdiepingsvloer) en 1.326 m2 BVO kantoorruimte, onderverdeeld in verschillende functies en afzonderlijke ruimten. Dit totaal wordt gesitueerd op ca. 69.410 m2 BVO terreinoppervlakte en is gelegen op een nieuw industrieterrein, genaamd Vossenberg West II te Tilburg.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


0 16

I 0 50 16

J

Vr ac htv inr erk it/ ee uit r rit

0 50 16

1

18 30 0

2

18

00

0

3

18

00

0

4

1

83 0

0

18

0

56

18

30

0

7

8

9

18

30

0

t 12

aa

ias tr

ter 40

101

As

09 0

29 18

0

at

0

H

18

00

0 00

0

13

18

18

0

30

156

18

0

17

18

00

30

19

18

0

20

eli n g : 0

K a ve l i nd 14

30

0

tra

G

00 0 18 0

1

83 0

18

00 18

18

00 0

18

Pe rso n inr env it/ er uit ke rit er

ias

0 50 16

F

z o ne re te nt ies loo t

m ax im ale

da kh oo gt e:

13 ,7

vg

m et er

W a 10 reh .7 ou 80 se m B 2

W a 10 reh .7 ou 80 se m A 2

ter E

m et er

W a 10 reh .7 ou 80 se m C 2

da kh o og te VA S: 12 ,5

rin k.

Sp

vle k ke n p lan

As 0 50 16

Le

tsc he

ka sa ntoo nit r air

50

ter

0 50 16

D

W a 10 reh .7 ou 80 se m E 2

es

C

co nta ine r

me

B 0 50 16

50 ME ZZ 6.0 ANIN 00 E MM VLO +P ER

do ck

rge

A

do ck s

1

do ck

ME ZZ 6.0 ANIN 00 E MM VLO +P ER

do ck s

l ina rm r-te ine

0 00 40

16

16 14 500 85 00 10

do ck s+

1

co nta ine r

10

http://www.bing.com/maps/print.aspx?mkt=en-us&z=11&s=r&cp=51.588947,5.041368... 5-3-2013

nta

do ck s+

Vo

T

ma a

pa

Z

10

Po m pk .

co

10

DC

II,

/

/

4v an

N

gin a

W O

10

ro

tuu

uc

Str

erp

ntw

erg

nb

ss e

rg

ilb u

rt 2 01 3

Bu

rtw eg

My Notes

Situatie: locatie

Gebouw in situatie

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouw in situatie De omgeving van het gebouw De nieuwbouw van dit distributiecentrum voor DokVast wordt gerealiseerd op industrieterrein Vossenberg West II te Tilburg. De locatie van dit distributiecentrum is direct gelegen naast de containerterminal. De locatiekeuze naast de containerterminal op dit nieuwe industrieterrein is gezien het logistieke karakter van een distributiecentrum een goede en logische inpassing in de omgeving. De geringe afstand van de containerterminal en dit distributiecentrum zorgt voor een CO2 verlaging gezien de geringe transportafstanden. De verkaveling van Vossenberg West II is door de gemeente Tilburg ook beoogd als grootschalige industrie. Hiermee past dit distributiecentrum volledig binnen de plannen van de gemeente en zijn omgeving. Het gebouw heeft ook zijn gezicht gekregen naar de nieuw aangelegde Burgemeerster Letschertweg, de aanrijdroute vanaf de verschillende snelwegen naar dit nieuwe industrieterrein. Vanaf het water (via de containerterminal) en vanaf de weg is hiermee dit nieuwe distributiecentrum prima bereikbaar. De uitvalswegen naar het zuiden van Nederland zitten op korte afstand, waarmee de logische keuze voor de locatie versterkt wordt.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwconcept thema’s

-Functionaliteit -Duurzaam -Flexibliteit -Comfort Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens

Oppervlakte bedrijfshal

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens De te verwachtte energieverbruiken, zowel fossiele energie (aardgas) als elektraverbruik en de verwachtte opbrengst van de PV panelen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 10 okt 2013

Opgave door: Epos E.P. Advies BV, Ir RenÊ de Bakker tel. 015 2146931 Verwacht casco energieverbruik DC Vossenberg II cf epc berekening op basis van: - standaard klimaatjaar - het verbruik is incl verlichting en een verplicht verondersteld verbruik voor koeling (al is er geen aktieve koeling) - het verbruik is excl. consumptieve verbruiken (computers en huishoudelijke apparatuur e.d.) Hallen (incl expedities en mezzanine’s) excl kantoor/kantine-gedeelte Epc berek. 13-9-2013 afronding ontwerpfase met epc (relatief) op 0,428 ---- Berekening Karakteristiek Energiegebruik [EP.Tot] van het hele gebouw --energiedrager (per categorie) EP.del;ci x f.P.del;ci = bijdrage EP.Tot Hulpverbruik Verwarming 209552.60 x 2.560 = 536454.7 Warm tapwater 464812.00 x 2.560 = 1189918.7 Zomercomfort 13682.00 x 2.560 = 35025.9 Ventilatoren 15137.28 x 2.560 = 38751.4 Verlichting 1808436.96 x 2.560 = 4629598.6 - Totaal electriciteit 2511620.84 x 2.560 => 6429749.3 Verwarming 2672847.96 x 1.000 = 2672848.0 - Totaal aardgas 2672847.96 x 1.000 => 2672848.0 ----------------------------------------- Totaal: EP.Tot 9102597.3 ------- Energieverbruik resp. -winst van het hele gebouw per categorie ------Categorie Verbruik in MJ Verbruik in CO2 Overige info CO2 Verwarming 2672848.0 MJ 135246.1 kg Hulpverbruik Verwarming 536454.7 MJ 32884.7 kg Warm tapwater 1189918.7 MJ 72942.0 kg Zomercomfort 35025.9 MJ 2147.1 kg Ventilatoren 38751.4 MJ 2375.5 kg Verlichting 4629598.6 MJ 283794.4 kg Tot. Karakt. Energiegebruik 9102597.3 MJ 529389.7 kg ----------------------------------------------------------------------------------- Specifiek Energieverbruik van het hele gebouw per hoofdcategorie -----Hoofdcategorie Verbruik in MJ Specifiek verbruik Electriciteitsgebruik 6429749 MJ 1786041 kWh Gebruik overige energiedragers 2672848 MJ 75998 m3 aeq Spec. electriciteitsgebruik 138 MJ/m2 38 kWh/m2 Spec. gebruik overige energiedragers 58 MJ/m2 2 m3 aeq/m2

z.o.z.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gebouwgegevens 10 okt 2013

Kantoor/kantine-deel Epc berek d.d. 3-09-2013 met epc (relatief) op 0,449 ---- Berekening Karakteristiek Energiegebruik [EP.Tot] van het hele gebouw --energiedrager (per categorie) EP.del;ci x f.P.del;ci = bijdrage EP.Tot Hulpverbruik Verwarming 8120.11 x 2.560 = 20787.5 Warm tapwater 11497.68 x 2.560 = 29434.1 Koeling 20427.67 x 2.560 = 52294.8 Hulpverbruik Koeling 9576.83 x 2.560 = 24516.7 Ventilatoren 5821.34 x 2.560 = 14902.6 Verlichting 45320.88 x 2.560 = 116021.5 Elec. tbv. eigen gebr. (EPN) -13245.89 x 2.560 = -33909.5 Elec. tbv. eigen gebr.(cons) -15700.21 x 2.560 = -40192.5 Geproduceerde electriciteit -28946.10 x 2.560 = -74102.0 - Totaal electriciteit 71818.41 x 2.560 => 183855.1 Verwarming 125834.36 x 1.000 = 125834.4 Bevochtiging 5027.69 x 1.000 = 5027.7 - Totaal aardgas 130862.05 x 1.000 => 130862.0 ----------------------------------------- Totaal: EP.Tot 314717.2 ------- Energieverbruik resp. -winst van het hele gebouw per categorie ------Categorie Verbruik in MJ Verbruik in CO2 Overige info CO2 Verwarming 125834.4 MJ 6367.2 kg Hulpverbruik Verwarming 20787.5 MJ 1274.3 kg Warm tapwater 29434.1 MJ 1804.3 kg Bevochtiging 5027.7 MJ 254.4 kg Koeling 52294.8 MJ 3205.7 kg Hulpverbruik Koeling 24516.7 MJ 1502.9 kg Ventilatoren 14902.6 MJ 913.5 kg Verlichting 116021.5 MJ 7112.1 kg Elec. tbv. eigen gebr. (EPN) -33909.5 MJ -2078.7 kg Elec. tbv. eigen gebr.(cons) -40192.5 MJ -2463.8 kg Geproduceerde electriciteit -74102.0 MJ -4542.5 kg Tot. Karakt. Energiegebruik 314717.2 MJ 17891.9 kg ----------------------------------------------------------------------------------- Specifiek Energieverbruik van het hele gebouw per hoofdcategorie -----Hoofdcategorie Verbruik in MJ Specifiek verbruik Electriciteitsgebruik (ex aftrek PV) 257957 MJ 71655 kWh Gebruik overige energiedragers 130862 MJ 3721 m3 aeq Spec. electriciteitsgebruik 199 MJ/m2 55 kWh/m2 Spec. gebruik overige energiedragers 101 MJ/m2 3 m3 aeq/m2 Geproduceerde electriciteit PV

74102 MJ

20584 kWh

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Duurzaamheidsmaatregelen Duurzaamheidsmaatregelen voor Distributiecentrum DokVast. - Bouwplaats en bouwproces De bouw is uitgevoerd door hoofdaannemer Heembouw. Heembouw heeft gedurende het bouwproces haar ISO 14001 certificering behaald. Voor zowel Heembouw als DokVast is de nieuwbouw van DC Vossenberg het eerste BREEAM project geweest. Dit betekend dat er weinig bekend was over de verschillende verbruiken (energie/ water/ CO2 uitstoot van transport). Er is voornamelijk gekozen om hier een nul-meting te verrichten en om tijdens de volgende projecten elke keer te verbeteren. Uiteraard zijn de verbruiken wekelijks gemonitord. Om het waterverbruik in de keten (toilet- en schafruimten) te minimaliseren is ervoor gekozen om de keten uit te voeren met volumebegrenzers. Zo kan nooit in de haast de kraan blijven lopen. In verband met de enorme hoge bouwsnelheid is hier voor een wekelijkse monitoring gekozen. De volgende resultaten hebben we in dit project gehaald: - energieverbruik tijdens de bouw: 150,55 kWh - energieverbruik tijdens de bouw, d.m.v. aggregaat: 43.016,28 kg CO2 - waterverbruik tijdens de bouw: 1433 m3 Energieverbruik gebouw: De ambitie van de opdrachtgever is: een zo duurzaam mogelijk gebouw, binnen het reeel haalbare. De hoogste kosten in een distributiecentrum qua verbruik is voornamelijk de verlichting. Hier is dan ook voor het DC en het kantoor gekozen voor de meest energiezuinige verlichting: LED. Voor het kantoor is verder gezocht naar een optimale installatie op het gebied van verwarming en koeling. De kantoren zijn voorzien van een VAV systeem (verwarming en koeling) de bedrijfshal is voor verwarming volledig voorzien van watergevoede stralingspanelen. Er is geen koeling voorzien in de bedrijfshal. Om verder zoveel mogelijk op verwarming en koeling te kunnen besparen is er gekozen voor een hoge Rc- waarde in wanden, vloer en dak. - alle dichte geveldelen: Rc-waarde = 5,0 m2K/W - gehele dak: Rc-waarde = 5,0 m2K/W - beglazing (overal) U- kozijn = 1,0 W/ (m2*K) U- glas = 0,7 W/ (m2*K) In zowel het kantoor als in de bedrijfshal wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van natuurlijk daglicht. Langs de verdiepingsvloer is in de voorgevel een volledige kozijnstrook gemaakt, die ook in het magazijn voor natuurlijk daglicht zorgt. Daarnaast zijn de gevels van het distributiecentrum voorzien van translucente gevelpanelen, deze panelen zorgen voor een diffuus daglicht in de hal. Gezien veiligheid (inbraak) is het in een distributiecentrum niet wenselijk hier kozijnen met blanke beglazing aan te brengen. Deze vorm van daglicht zorgt ervoor dat de kunstverlichting minder vaak aan staat.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Duurzaamheidsmaatregelen Flexibel bouwen Om volledig gebruik te kunnen maken van de flexibiliteit van het gebouw is ervoor gekozen om de installaties volledig los aan te brengen. Er zijn enkele basisdoorvoeren door de kanaalplaatvloer (verdiepingsvloer) gemaakt. De overige installatie hangt los, boven het systeemplafond, aan de staalconstructie of aan de verdiepingsvloer. Op deze manier kan de installatie eenvoudig aangepast worden en ook de indeling van het kantoor kan eenvoudig aangepast en uitgebreid worden. Door de keuze van de doorgaande kozijnstrook op de verdieping is het vergroten van het kantooroppervlak eenvoudig invulbaar binnen hetzelfde concept. FSC - Hout Al het hout wat in het gebouw gebruikt is, is voorzien van het FSC keurmerk. Ook het hout wat tijdens de bouw gebruikt is, is FSC hout geweest. De houten gevelpanelen zijn van thermisch verduurzaamd essen. Oplaadpunten elektrische auto’s. Bij de personenparkeerplaatsen zijn 8 oplaadpunten voor elektrische auto’s voorzien. Deze oplaadpunten worden volledig gevoed met duurzame energie. De oplaadpunten zijn bereikbaar voor zowel personeel als voor bezoekers. De Constructie De basisconstructie van het gebouw bestaat uit een staalskelet met optimale dimensioneringen. De maatvoering is volledig afgestemd op het gebruik en het stellingplan. Zo min mogelijk kolommen staan nog zichtbaar. Daar waar de kolommen zichtbaar en eventueel aanrijdbaar zijn, worden ze voorzien van kolomomschermingen, zodat het gebouw (de constructie) voldoende beschermd is tijdens het gebruik en derhalve langer meegaat. De begane grondvloer is een gestorte betonvloer, welke direct op puingranulaat gestort wordt. De fundering is een zogenaamde vloer op staal constructie. Dit betekend dat er voldoende draagkracht in de grond aanwezig is of er voldoende grondverbetering is uitgevoerd om deze draagkracht te halen. Om deze draagkracht te realiseren hebben we geen duur zandpakket aangebracht, maar een fundering van gebroken puin. Gerecycled bouwafval wat dient als fundering voor deze nieuwbouw. Door op deze manier te funderen hebben we een flinke post betonwerk (paalconstructie) uit kunnen sparen. Hiermee hebben we een positieve invloed op de CO2 uitstoot teweeg gebracht. De Schil. De gevel is opgebouwd uit Kingspan sandwich panelen met een zeer hoge Rc-waarde (5,0 m2.K/W). Er is gekozen voor een verticale verdeling van de panelen bij de industriehal, zodat de translucente panelen (voorzien van dezelfde verbinding) in het ritme mee konden worden gemonteerd.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Duurzaamheidsmaatregelen Als aanrijdbeveiliging en robuustheid van het gebouw is de onderzijde voorzien van een prefab betonnen sandwichelement (Rc = 5,0 m2K/W). Hierboven starten de sandwichgevelpanelen. Ter hoogte van de kantoorstrook/ raamstrook) is er gekozen voor een horizontale verdeling van de sandwichpanelen. Op deze manier zijn de kozijnen gepositioneerd binnen de beschikbare standaard plaatafmetingen en is er zo min mogelijk snijverlies op de bouw. Voor de luchtdichtheid zijn hier extra comprobranden opgenomen, zodat er geen lekkages tussen de verbindingen zijn. Deze verbinden zijn tijdens de bouw door middel van een luchtdichtheidsmeting getest. Voor de hallen 1 en 2 is de luchtdichtheid hoger gebleken, dan in de oorspronkelijke berekeningen bedacht. Een goede score dus. Een deel van de kantoorgevel is aan de buitenzijde bekleed met een houten betimmering. De gehele binnenzijde van het kantoor is afgewerkt met een voorzetwand voorzien van gipsvezelplaten. Gezien de ligging van de kantoorstrook (noord-oost) is er geen buitenzonwering opgenomen. Voor het voorkomen van lichthinder bij beeldschermwerk wordt het kantoor voorzien van binnenzonwering (d.m.v lamellen). Het dak kent een traditionele opbouw met stalen profielplaten, isolatie en een dakbedekking. De isolatielaag is zo samengesteld dat ook hier een Rc van 5,0 m2.K/W gehaald werd. Als dakbedekking is gekozen voor een lichte pvc. In het kantoorgedeelte is HR++ beglazing toegepast. Waterverbruik Het voorterrein is voorzien van 2 grijswater tanks, welke de toiletten voorzien van water. De sanitaire ruimten voor de heren zijn voorzien van waterloze urinoirs. Er zijn meer urinoirs in deze ruimten voorzien, dan toiletten. Alle toiletten hebben een maximum spoeldebiet van 4 liter per spoeling. Daarnaast zijn alle ruimten voorzien van tussenbemetering, zodat eventuele lekkage snel en zorgvuldig gedetecteerd wordt.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL Ambities Ambitie voor dit plan is Outstanding, de planvorming hiervoor is vanuit Dok Vast tot stand gekomen tijdens de bouw van een groot Distributiecentrum op Ekkersrijt te Son. Hier zijn al enkele duurzame maatregelen getroffen, waarbij het idee kwam om door een BREEAM beoordeling de werkelijke duurzaamheid van een distributiecentrum vast te leggen. De ambitie Outstanding is in Nederland voor een dergelijk project (distributiecentrum met kantoor; mixed use) nog niet gerealiseerd. Het besef dat dit een enorme uitdaging is aanwezig en het is aan een ieder gelegen om dit ook waar te maken. Technische oplossingen Voor dit gebouw hebben we gekozen voor een staalconstructie concept, met kanaalplaatvloeren als verdiepingsvloeren. Dit is een belangrijke, technisch/ bouwkundige keuze welke zorgt voor voldoende flexibiliteit voor alle gebruikers. Dit is voor de snelle bouw een ideaal concept. Er kan snel gestapeld worden en het gebouw wordt zo snel wind en waterdicht gemaakt. Daarnaast kun je los van in te storten voorzieningen al je leidingen aanbrengen, exact waar nodig, zonder belemmeringen van constructies. Op deze manier kun je met de gewenste snelle bouwtijd en heel flexibel gebouw ontwerpen. Deze flexibiliteit is dan ook weer gunstig voor de BREEAM score. Verder is er technisch ook goed uitgezocht op welke posities de installatieruimtes gemaakt moeten worden, om ook hier tot een optimaal ontwerp te komen en geen overlengtes aan leidingen te hoeven maken. Hier hebben we dan ook gekozen om de luchtbehandelingsruimte voor het kantoor in de bedrijfshal onder het dak op te hangen. Er is directe aanzuiging van verse lucht van buiten mogelijk en voldoende hoogte tussen het bouwkundig en systeemplafond om de kanalen te verwerken. Ook neemt de technische ruimte op deze manier geen dure vierkante meters in beslag.

Proces/ Organisatie Om tot een goede BREEAM- NL score van Outstanding te komen, is de volgende processtructuur in gang gezet. De opdracht tot het ontwerp en de bouw van dit project is door Dok Vast op basis van een Design & Build constructie aan Heembouw gegund. In samenwerking met Habeon architecten is Heembouw verantwoordelijk voor de engineering en uitvoering van het complete project. Heembouw heeft C2N ingehuurd om als Expert het BREEAM traject te begeleiden. Vanuit de opdrachtgever is de uitvraag gedaan en is dhr. R. van der Water, Quadrant 4, benoemt tot commissioningsmanager. Tevens is Esther Ruijgvorm van MAT 25 aangestelt als Assessor. Diverse installateurs en adviesbureaus zijn vanuit deze hoedanigheden aangelijnd om de rapportages aan te leveren welke voor de verschillende credits noodzakelijk zijn.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL Kosten/ baten. Gedurende het ontwerptraject hebben verschillende duurzaamheidsmaatregelen de revue gepasseerd. De overwegingen die gemaakt worden hebben meerdere factoren, het zij kosten/ baten, hetzij levertijd in verband met de bouwsnelheid. Naast de extreme duurzaamheidsambitie van BREEAM-NL Outstanding is er ook een extreem korte bouwtijd om dit project te realiseren, namelijk 25 weken voor het totale project, echter slechts 14 weken voor de eerste 20.000 m2 magazijn. DIt zorgt ervoor dat enkele keuzes in het kader van de bouwsnelheid voorgaan t.o.v. de kosten/ baten of duurzaamheid. Zoals bijvoorbeeld de keuze voor een staalconstructie, in plaats van prefab beton. Prefab beton is een duurzamere materiaalkeuze, echter gezien de lange voorbereidingstijd, levertijd en investeringskosten is hier duidelijk de voorkeur voor een staalconstructie gemaakt. Tips voor een volgend traject Wanneer we bij eenzelfde type gebouw (distributiecentrum incl. kantoor) de vraag krijgen voor een BREEAM Outstanding hebben we geleerd dat een aantal credit keuzes essentieel zijn, om deze in een begin stadium te nemen. De locatie speelt hierbij een belangrijke rol. Met name de bereikbaarheid, ook op het gebied van openbaar vervoer. Voor dit soort gebouwen is er vaak een industrieterrein (soms nog in ontwikkeling) waar (nog) geen goede openbaar vervoersvoorzieningen zijn.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL De afwezigheid van deze voorzieningen zorgt ervoor dat je andere keuzen moet maken, die over het algemeen kostenverhogend zijn. Daarnaast is de openbare toegankelijkheid van een gebouw makkelijker realiseerbaar in een niet 24 uurs bedrijf. De transport en logistieke wereld draait meer dan 10 uur per dag. Het ter beschikking stellen van je gebouw voor publieke voorzieningen voor de omgeving biedt dan minder uitkomst. Wanneer je met BREEAM begint zjin dit wel zaken die vooraf bekend moeten zijn en snel in gang gezet moeten worden. Al bij de eerste ontwerpschetsen moet hiermee rekening worden gehouden. Daarnaast is het verstandig om ook bij de definitieve locatiekeuze direct een bioloog en alle LE credits in gang te zetten. Zeker met de ambitieuze bouwsnelheid welke we bij dit traject hebben nagestreefd. Ecologie en omgeving Er is ook nog overleg geweest met de Ecoloog en tuinarchitect om hun te zorgen dat hun ideeën op elkaar zijn afgestemd. Er is gekozen voor een bosachtige beplanting die een goede inpassing vindt in zijn omgeving. op verzoek van de ecoloog zijn aan de achterzijde van het pand bomen toegevoegd aan het plan zodat hier een ecologische verbindingsroute onstaat met de reeds aanwezige bomen op het industrieterrein. Tijdens de bouw is hiervan het nut al gebleken: “Met regelmaat maken wij een lange wandeling rondom het te bouwen pand, ruim 1.5 km om te inspecteren of alles naar behoren verloopt en volgens de richtlijnen van Breeam. Een onderdeel daarvan is land en ecologie, dus daar moet ook op gelet worden. Voor de start van het werk moest er eerst een ecoloog het te bouwen stuk grond in kaart brengen en verwerken in een natuurrapportage. In deze rapportage staat of er geen vogelnesten, bijzondere plantjes, struiken, bomen of andere dieren op deze locatie aanwezig zijn (dus alles over de flora en fauna van dit perceel en omliggend). Als dit het geval is moeten we hier maatregelen voor treffen, zo mochten we tijdens de paartijd van de rugstreeppad geen plassen op het bouwterrein hebben; hier hebben we dan ook maatregelen voor moeten treffen, zoals drainage aanleggen en grote plassen gelijk weg pompen zodat ze hier geen mogelijk toe krijgen. Zelfs de bouwverlichting mocht niet buiten het bouwterrein schijnen ivm met lichtvervuiling voor de natuur. Dus we kijken hier met meerdere ogen naar het werk, dus ook naar de natuur. En de natuur kijkt ook naar ons; zo werden wij nauwlettend in de gaten gehouden door meneer de uil, het betreft hier een steenuiltje die sinds enkele jaren op de rode lijst van beschermde vogels staat. Hij zat hier lekker rustig op zijn gemak te zonnen en het maisveld te overzien naar voedsel. Meestal houden ze zich schuil, maar soms met mooi weer komen ze toch te voorschijn. Dus met de ecologie zit het hier wel goed; dat houden we nauwlettend in de gaten, even een foto en weer doorlopen.”

Dok Vast heeft daarnaast zelf ook nog nestkasten voor torenvalken aan het plan laten toevoegen. Er is ook overleg geweest met de direct in de buurt aanwezige gebouw eigenaren om onze plannen te bespreken. hierbij is besloten de inrit voor vrachtverkeer aan te passen zodat bij het arriveren van meerdere vrachtwagens tegelijk er geen obstructie op de openbare weg ontstaat door stilstaand vrachtverkeer. Er is nu een ruime opstelplaats voor meerdere vrachtwagens op het eigen terrein gerealiseerd.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL Voorbeeldfunctie Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II is een voorbeeldproject voor vele trajecten, door verschillende redenen. Twee hele belangrijke kenmerken in dit traject zijn toch wel 2 uitersten, namelijk een totale projecttijd van 25 weken en een ambitieniveau BREEAM-NL Outstanding voor een Mixed Use gebouw. Voor dit type gebouw (distributiecentrum met inpandig kantoor) en deze grootte van het gebouw (46.481 m2 BVO bedrijshallen (incl. de VAS ruimten t.p.v. de verdiepingsvloer) en 1.326 m2 BVO kantoorruimte) is een Outstanding certificaat nog niet gehaald. Twee flinke uitdagingen, welke niet onmogelijk zijn gebleken. In deze tijd waar de bouw en zijn ontwikkelingen enorm onder druk staan, hebben we met dit distributiecentrum aangetoond dat we een concurrend project kunnen ontwikkelen, waar duurzaamheid zeker geen sluitpost is geweest.

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht Credits Creditlijst voor Kantoorfunctie Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

Bewijslast

Management MAN 1

Prestatieborging

3

3

MAN 2

Bouwplaats en Omgeving

2

2

MAN 3

Milieu-impact bouwplaats [innovatiepunten +1%]

4

4

MAN 4

Gebruikershandleiding

1

1

MAN 6

Consultatie (keuze-credit)

0

0

MAN 7

Gedeelde faciliteiten (keuze-credit)

0

0

MAN 8

Veiligheid (keuze-credit)

0

0

MAN 9

Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit)

0

0

MAN 10

Het gebouw en terrein als educatiemiddel (keuze-credit)

0

0

MAN 11

Onderhoudsgemak (keuze-credit)

0

0

MAN 12

Levenscycluskostenanalyse

2

2

MAN 13

Keuze-credits (Man 6 - Man 11) [innovatiepunten +1%]

3

3

Gezondheid HEA 1

Daglichttoetreding

1

1

HEA 2

Uitzicht

1

1

HEA 3

Tegengaan lichthinder

1

1

HEA 4

Hoogfrequente verlichting

1

1

HEA 5

Kunstverlichting binnen en buiten

1

1

HEA 6

Lichtregeling

1

1

HEA 7

Natuurlijke ventilatie

0

1

HEA 8

Interne luchtkwaliteit

2

2

HEA 9

Vluchtige organische verbindingen

1

1

HEA 10

Thermisch comfort

2

2

HEA 11

Temperatuurregeling

1

1

HEA 13

Akoestiek

0

1

HEA 16

Flexibiliteit

2

2

ENE 1

Energie EfficiĂŤntie

12

15

ENE 2

Submetering energieverbruiken

2

2

ENE 4

Energiezuinige buitenverlichting

1

1

ENE 5

Toepassing duurzame energie

1

3

ENE 6

Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms

0

1

Energie

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 13 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

Overzicht Credits Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

ENE 8

Energiezuinige liften

2

2

ENE 26

Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

2

2

TRA 1

Aanbod van Openbaar Vervoer (OV) - Overig

0

2

TRA 2

Afstand tot basisvoorzieningen

0

1

TRA 3

Alternatief vervoer - Kantoren en industriĂŤle gebouwen [innovatiepunten +1%]

2

2

TRA 4

Voetgangers- en fietsersveiligheid

2

2

TRA 5

Vervoerplan en Parkeerbeleid

3

3

TRA 7

Vervoersinformatiepunt

1

1

TRA 8

Toelevering en manoeuvreren - Kantoor

1

1

WAT 1

Waterverbruik - Overige

3

3

WAT 2

Watermeter [innovatiepunten +1%]

1

1

WAT 3

Lekdetectie hoofdwateraansluiting

1

1

WAT 4

Zelfsluitende watertoevoer sanitair

1

1

WAT 5

Recycling van water

2

2

WAT 6

Irrigatiesystemen

1

1

MAT 1

Bouwmaterialen [innovatiepunten +1%]

7

8

MAT 5

Onderbouwde herkomst van materialen [innovatiepunten +1%]

2

4

MAT 7

Robuust ontwerpen

1

1

WST 1

Afvalmanagement op de bouwplaats [innovatiepunten +1%]

3

3

WST 2

Gebruik van secundair materiaal

1

1

WST 3

Opslagruimte voor herbruikbaar afval - Overig

1

1

WST 6

Inrichting

1

1

Bewijslast

Transport

Water

Materialen

Afval

Landgebruik & Ecologie LE 1

Hergebruik van land

3

5

LE 2

Verontreinigde bodem

0

2

LE 3

Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject

1

1

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 14 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

Overzicht Credits Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

LE 4

Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

2

2

LE 6

Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

1

1

POL 1

GWP van koudemiddelen voor klimatisering

0

1

POL 2

Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

2

2

POL 4

Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies

2

3

POL 5

Gebouwbescherming bij overstromingen

3

3

POL 6

Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater

1

1

POL 7

Minimalisering lichtvervuiling

1

1

POL 8

Geluidsoverlast

1

1

Bewijslast

Vervuiling

Innovatiecredits IC01

Innovatiecredit 1

0

0

IC02

Innovatiecredit 2

0

0

IC03

Innovatiecredit 3

0

0

IC04

Innovatiecredit 4

0

0

IC05

Innovatiecredit 5

0

0

IC06

Innovatiecredit 6

0

0

IC07

Innovatiecredit 7

0

0

IC08

Innovatiecredit 8

0

0

IC09

Innovatiecredit 9

0

0

IC10

Innovatiecredit 10

0

0

Behaalde score

Maximale score

Creditlijst voor Industriefunctie Categorie

Credit

Bewijslast

Management MAN 1

Prestatieborging

3

3

MAN 2

Bouwplaats en Omgeving

2

2

MAN 3

Milieu-impact bouwplaats [innovatiepunten +1%]

4

4

MAN 4

Gebruikershandleiding

1

1

MAN 6

Consultatie (keuze-credit)

0

0

MAN 7

Gedeelde faciliteiten (keuze-credit)

0

0

MAN 8

Veiligheid (keuze-credit)

0

0

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 15 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

Overzicht Credits Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

MAN 9

Publiceren van gebouwinformatie (keuze-credit)

0

0

MAN 10

Het gebouw en terrein als educatiemiddel (keuze-credit)

0

0

MAN 11

Onderhoudsgemak (keuze-credit)

0

0

MAN 12

Levenscycluskostenanalyse

2

2

MAN 13

Keuze-credits (Man 6 - Man 11) [innovatiepunten +1%]

3

3

Bewijslast

Gezondheid HEA 2

Uitzicht

0

1

HEA 4

Hoogfrequente verlichting

1

1

HEA 5

Kunstverlichting binnen en buiten

1

1

HEA 6

Lichtregeling

1

1

HEA 8

Interne luchtkwaliteit

2

2

HEA 9

Vluchtige organische verbindingen

1

1

HEA 10

Thermisch comfort

2

2

HEA 16

Flexibiliteit

2

2

ENE 1

Energie EfficiĂŤntie

12

15

ENE 2

Submetering energieverbruiken

2

2

ENE 4

Energiezuinige buitenverlichting

1

1

ENE 5

Toepassing duurzame energie

1

3

ENE 6

Minimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms

0

1

ENE 8

Energiezuinige liften

2

2

ENE 26

Waarborging thermische kwaliteit gebouwschil

2

2

TRA 1

Aanbod van Openbaar Vervoer (OV) - Overig

0

2

TRA 2

Afstand tot basisvoorzieningen

0

1

TRA 3

Alternatief vervoer - Kantoren en industriĂŤle gebouwen [innovatiepunten +1%]

2

2

TRA 4

Voetgangers- en fietsersveiligheid

2

2

TRA 5

Vervoerplan en Parkeerbeleid

3

3

TRA 7

Vervoersinformatiepunt

1

1

TRA 8

Toelevering en manoeuvreren - Overig

1

1

Waterverbruik - Overige

3

3

Energie

Transport

Water WAT 1

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 16 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

Overzicht Credits Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

WAT 2

Watermeter [innovatiepunten +1%]

1

1

WAT 3

Lekdetectie hoofdwateraansluiting

1

1

WAT 4

Zelfsluitende watertoevoer sanitair

1

1

WAT 5

Recycling van water

2

2

WAT 6

Irrigatiesystemen

1

1

MAT 1

Bouwmaterialen [innovatiepunten +1%]

7

8

MAT 5

Onderbouwde herkomst van materialen [innovatiepunten +1%]

2

4

MAT 7

Robuust ontwerpen

1

1

WST 1

Afvalmanagement op de bouwplaats [innovatiepunten +1%]

3

3

WST 2

Gebruik van secundair materiaal

1

1

WST 3

Opslagruimte voor herbruikbaar afval - Overig

1

1

WST 6

Inrichting

1

1

Bewijslast

Materialen

Afval

Landgebruik & Ecologie LE 1

Hergebruik van land

3

5

LE 2

Verontreinigde bodem

0

2

LE 3

Aanwezige planten en dieren op de locatie van het bouwproject

1

1

LE 4

Planten en dieren als medegebruiker van het plangebied

2

2

LE 6

Duurzaam medegebruik van planten en dieren op de lange termijn

1

1

POL 1

GWP van koudemiddelen voor klimatisering

1

1

POL 2

Voorkomen van lekkages van koudemiddelen

2

2

POL 4

Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies

2

3

POL 5

Gebouwbescherming bij overstromingen

3

3

POL 6

Minimalisering van vervuiling van afstromend regenwater

1

1

POL 7

Minimalisering lichtvervuiling

1

1

POL 8

Geluidsoverlast

1

1

Vervuiling

Innovatiecredits IC01

Innovatiecredit 1

0

0

IC02

Innovatiecredit 2

0

0

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 17 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

Overzicht Credits Categorie

Credit

Behaalde score

Maximale score

IC03

Innovatiecredit 3

0

0

IC04

Innovatiecredit 4

0

0

IC05

Innovatiecredit 5

0

0

IC06

Innovatiecredit 6

0

0

IC07

Innovatiecredit 7

0

0

IC08

Innovatiecredit 8

0

0

IC09

Innovatiecredit 9

0

0

IC10

Innovatiecredit 10

0

0

Bewijslast

Uitwerking Assessmentscore CategorieĂŤn

Categoriescore

Weging

Resultaat

MAN

Management

100,00%

x

12,00%

=

12,00%

HEA

Gezondheid

90,80%

x

15,00%

=

13,62%

ENE

Energie

76,92%

x

19,00%

=

14,62%

TRA

Transport

75,00%

x

8,00%

=

6,00%

WAT

Water

100,00%

x

6,00%

=

6,00%

MAT

Materialen

76,92%

x

12,50%

=

9,62%

WST

Afval

100,00%

x

7,50%

=

7,50%

LE

Landgebruik & Ecologie

63,64%

x

10,00%

=

6,36%

POL

Vervuiling

91,41%

x

10,00%

=

9,14%

IC

Innovatiecredits

0,00%

x

0,00%

=

0,00%

Innovatiepunten + Exemplary Performance

7,00%

Assessmentkwalificatie

91,86%

Categoriescores 100% 75% 50% 25% 0% MAN

HEA

ENE

TRA

WAT

MAT

WST

LE

POL

Weging IC

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Pagina 18 van 132 | Assessment Rapport


BREEAM-NL

IC05

Innovatiecredit 5

0

0

IC06

Innovatiecredit 6

0

0

IC07

Innovatiecredit 7

0

0

IC08

Innovatiecredit 8

0

0

IC09

Innovatiecredit 9

0

0

0

0

Overzicht score Innovatiecredit 10

IC10

Uitwerking Assessmentscore CategorieĂŤn

Categoriescore

Weging

Resultaat

MAN

Management

100,00%

x

12,00%

=

12,00%

HEA

Gezondheid

90,80%

x

15,00%

=

13,62%

ENE

Energie

76,92%

x

19,00%

=

14,62%

TRA

Transport

75,00%

x

8,00%

=

6,00%

WAT

Water

100,00%

x

6,00%

=

6,00%

MAT

Materialen

76,92%

x

12,50%

=

9,62%

WST

Afval

100,00%

x

7,50%

=

7,50%

LE

Landgebruik & Ecologie

63,64%

x

10,00%

=

6,36%

POL

Vervuiling

91,41%

x

10,00%

=

9,14%

IC

Innovatiecredits

0,00%

x

0,00%

=

0,00%

Innovatiepunten + Exemplary Performance

7,00%

Assessmentkwalificatie

91,86%

Categoriescores 100% 75% 50% 25% 0% MAN

HEA

ENE

TRA

WAT

MAT

WST

LE

POL

Weging IC

Pagina 18 van 132 | Assessment Rapport

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Bouwwijze & bouwplaats 1. LEAN plannen (alle partijen maken gezamenlijk een planning) 2. Bouwplaats aangepast aan maatregelen, zoals afvoerstromen monitoren

3 2

3. Milieu-impact verminderen door afval / CO2 uitstoot en energieverbruik te verminderen 1

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Installaties & onderhoudsgemak 1.

Koelmachine op dak

a.

Te vervangen dmv kraanwagen

2.

Luchtbehandelings kast en kanalen

a.

Te vervangen dmv hoogwerker

3.

Verwarmingsketels

a.

Te vervangen dmv palletwagen

1

2

4 3

4

4.

Sprinklerpomp

a.

Te vervangen dmv kraanwagen

5.

Overige installaties

a.

Eenvoudig te vervangen

1 2 3

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Milieubesparende maatregelen 1. Materialen a.

Stalen constructie

b.

Isolatie op het dak

c.

Gevels met extra isolatie

d.

Geisoleerde vloer

a

c

2. Installaties a.

Zonnepanelen

b.

Verwarming (warmtepomp)

c.

LED verlichting

a c

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Natuurlijk daglicht 1. Daglicht toetreding tot werkplekken (manier van plaatsing werkplekken)

2

1

3

2. Uitzicht door aangepaste vensterbank hoogte 3. Tegengaan van lichthinder (zonwering)

1

2

3

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Verlichting 1. LED verlichting op bewegingsmelders 2. Schakelt uit na 15 minuten geen beweging

4 1

2

3. Per 4 werkplekken te overbruggen door afstandsbediening 4. Daglichtregeling op de LED verlichting in de magazijnen 5. Besparing van 50% t.o.v. standaard verlichting

4

1

2

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Buiten verlichting 1. 100% LED verlichting 2. Schakelt uit om 23.00u i.v.m. tegen gaan lichthinder voor dieren en directe omgeving

1

3. Besparing van 50% t.o.v. standaard verlichting 1

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Klimaatinstallatie 1.

Warmtepomp levert warmte, waardoor energie wordt bespaard

2.

Aanbod lucht o.b.v. CO2 meting bijeenkomst ruimten

3.

Variabel systeem waardoor altijd verse lucht beschikbaar is

4.

Verwarming en koeling in 1 systeem

5.

Vrije koeling door gebruik van verse buitenlucht (in voor- en najaar) waardoor energie wordt bespaard

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Zelf klimaat regelen 1. Zone zelf regelbaar (+/- 3 graden t.o.v. 21 graden) 2. Per 4 werkplekken 1 zone

3

3. Eenvoudige bediening 4. In de bijeenkomst ruimten (kantine, vergaderzalen e.d.) gestuurd op CO2

3

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Energie efĂžcientie 1. Besparing op uitstoot CO2 gerealiseerd 2. Uit EPC berekening blijkt 55% besparing op huidige regelgeving 3. Tevens efĂžcient gebruik van energie

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Energieverbruik 1. Daadwerkelijk verbruik van gas, water en elektra te zien op scherm 2. Inzicht in werkelijk verbruikte energie

1 2

3. Zowel van het pand als van het terrein 1

2

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Energiebesparende maatregelen 1. Materialen a.

Extra dikke gevel isolatie

b.

Extra dikke dak isolatie

c.

Extra dikke vloer isolatie

a

2a

c

2. Installaties a.

Zonnepanelen

b.

Verwarming middels warmtepomp (kantoor)

c.

LED verlichting

d.

Verwarming middels stralingspanelen (magazijn)

e.

VAV systeem met vrije koeling

b c

2a

a

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


BREEAM-NL

Overzicht presentatie MAN 10

Lift 1. Energiezuinige aandrijving 2. Opgenomen vermogen in standby stand < 200W

1

3. Rendementsafname van de aandrijving gedurende levensduur maximaal 5% 4. Lift is uitgevoerd met spaarstandfunctie 5. Alleen liften op plaatsen waar ze echt nodig zijn

1

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gevelconcept Asteriastraat

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Gevelconcept docking-zone

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


Artist impressie kantoor

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l


DC Dokvast Vossenberg

Architectonisch concept

houten delen, horizontaal sandwich, horizontaal kleur RAL 9007 besdrijfsnaam + logo, kleur klant kader, houten delen

terugliggend vlak, kleur zwart

beplating grijs Bedrijfsnaam + logo

Case Study l Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II -Tilburg l

Case Study Opleveringsfase Nieuwbouw Distributiecentrum Dok Vast  
Advertisement