Page 1

1

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) KLAIPĖDOS

UNIVERSITETO LAIKRAŠTIS

Išeina vieną kartą per mėnesį. Leidžiamas nuo 1994 m. kovo mėn. www.ku.lt

Šiame numeryje:

Nr. 7 (169) 2012 m. rugsėjis

ISSN 2029-5545

Klaipėdos universitetas sutiko naujus akademinius metus Rūta JUOZAPAITYTĖ

Šiemet Klaipėdos universitetas, pradėdamas naujus akademinius mokslo metus, džiaugiasi ne tik pirmakursių antplūdžiu, bet ir tarptautinių ekspertų įvertinimu – yra pirmas Lietuvoje valstybinis universitetas, akredituotas maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Rektorius prof. V. Laurėnas didžiuojasi universitetu ir žada daugybę naujovių.

TRADICIJA. Naujus akademinius mokslo metus Klaipėdos universitetas pradėjo tradicine eisena. Jurgitos Kykalienės nuotr.

Naujus akademinius mokslo metu pradėjo tradicinis susibūrimas prie Kristijono Donelaičio paminklo. Čia prasidėjusi šventė sulaukė ir Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko sveikinimo. Pasak jo, akademine jaunyste pasižymintis Klaipėdos universitetas visų mokymosi įstaigų būryje yra vienas pačių veržliausių. Susirinkusius studentus sveikino ir gausi akademinė bendruomenė: Senato ir Tarybos atstovai, fakultetų dekanai, dėstytojai, miesto svečiai, Studentų sąjungos prezidentė. Bene įsimintiniausias buvo Klaipėdos universiteto Literatūros katedros dėstytojo lekt. Romu-

aldo Skunčiko sveikinimas – jis paskaitė „Vasaros darbų“ ištrauką iš K. Donelaičio epinės poemos „Metai“ ir atkreipė visų dėmesį į tai, kad metai turi visų spalvų paletę, taigi studentai turėtų pasistengti išnaudoti visas jiems suteikiamas progas.

Tikisi įdomių studijų Studentai viliasi, kad naujieji mokslo metai bus labai įdomūs. Pasak rekreacijos ir turizmo specialybę pasirinkusio pirmakursio Nedo, tokį jo apsisprendimą lėmė keli faktai: noras likti gimtajame mieste ir draugo komentaras, kad rekreacijos ir turizmo specialybė yra įdomesnė nei

visos kitos likusios. O hidrologijos ir okeanografijos studijų pirmakursę Vitą kamuoja prieštaringi jausmai – ji džiaugiasi įstojusi į perspektyvią studijų kryptį ir tikina, kad ne sunkūs mokslai, o mokestis už studijas dabar yra pagrindinis trukdys džiaugtis gražia švente. Pilną studijų kainą turės mokėti ir būsima viešojo administravimo pirmakursė Ilona. Mergina tikisi, kad studijos bus to vertos ir šypsodamasi sako: „Manau, kad bus įdomu. Esu tik pirmakursė, nelabai ką žinau, tačiau specialybė šiandien atrodo aktuali.“ Nukelta į 3 psl.


2

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

UNIVERSITETO PLĖTRA

Klaipėdos universitete prasideda statybos darbai Edita VALINČIENĖ

10,5 milijonų litų bus investuota į naujų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybą Klaipėdos universiteto miestelyje.

SUTARTIS. KU rektorius prof. Vaidutis Laurėnas ir UAB „Irdaiva“ direktorius Irmantas Kubilius pasirašė rangos sutartį.

BENDRADARBIAVIMAS

įrengta aikštė ir nauji keliai – šie darbai bus padaryti per 21 mėnesį. Iki šių metų pabaigos planuojama įrengti dalį inžinerinių tinklų. Po inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos Klaipėdos universiteto miestelyje bus tvarkoma aplinka: tiesiami nauji keliai, klojamos trinkelės, sodinami medžiai, statomi šviestuvai ir kelio ženklai. I.  Kubilius teigia, kad „Klaipėdos universitetas – labai gerbiamas ir žinomas užsakovas, o ši sutartis mums tikrai svarbi.“

Jurgitos Kykalienės nuotr.

KU bendradarbiaus su Madrido atviruoju universitetu Edita VALINČIENĖ

Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Vaidutis Laurėnas ir Madrido atvirojo universiteto (Ispanija) rektorius prof. dr. D. José Andrés Sánchez Pedroche oficialiai įteisino bendradarbiavimo sutartį akademinėje, mokslo ir kultūros srityse. Klaipėdos universitetas ir Madrido atvirasis universitetas nuo šiol aktyviai bendradarbiaus mokslinių tyrimų ir kultūros srityse, vyks akademiniai mokslininkų, studentų ir personalo mainai. Taip pat numatoma vykdyti bendrus Klaipėdos ir Madrido atvirojo universitetų mokslinių tyrimų, antrosios pakopos (magistrantūros) studijų projektus, kurti įvairias bendras metines programas. Universitetai įsipareigojo keistis mokslo ir kultūros naujienomis, vykdyti akademinius ir kultūrinius mainus, rengti bendrus simpoziumus, kursus ir semi-

Rugsėjo 6 dieną Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vaidutis Laurėnas ir UAB „Irdaiva“ direktorius Irmantas Kubilius pasirašė rangos sutartį, kuria UAB „Irdaiva“ įsipareigojo iki 2014  metų liepos Klaipėdos universiteto miestelyje (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) nutiesti naujas ir rekonstruoti esamas šilumines trasas, nutiesti naujas vandens tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų trasas, įrengti aikštės drenažo tinklus, nutiesti elektros ir ryšių tinklus. Pasak UAB „Irdaiva“ direktoriaus I. Kubiliaus, bus sutvarkyti visi inžineriniai tinklai,

narus, keistis bibliografine medžiaga. Madrido atvirasis universitetas yra tarptautinio lygio universitetas, kuris vykdo studijas ne tik įprastu, bet ir nuotoliniu būdu. Pasak Klaipėdos universiteto Nuotolinio mokymo centro direktorės doc. dr. Dalios Baziukės, bendradarbiaudami universitetai vienas iš kito sieks perimti gerąją patirtį, ateityje bus svarstoma galimybė studentams įgyti dvigubą diplomą. Bendradarbiavimo sutartis tarp Klaipėdos universiteto ir Madrido atvirojo universiteto galios trejus metus.

Lankėsi garsus prancūzų profesorius Klaipėdos universitete viešėjo ir seminarą vedė žymus Prancūzijos ir kitų šalių organizacijų, įmonių, valstybinių įstaigų ir universitetų konsultantas profesorius Guy Le Boterf, padedantis užsakovams įdiegti arba vystyti kompetencijų valdymo ir profesionalizacijos procesą bei priemones. Klaipėdos universitete jis vedė seminarą tema „Universiteto dėstytojas: koks jis profesionalas? Kokia jo profesionalizacija?“

Bendradarbiaus KU ir AB „DnB“ Klaipėdos universitetas pasirašė bendradarbiavimo ir paramos sutartis su AB „DnB“. Pagrindinis bendradarbiavimo sutarties tikslas – užmegzti ryšius tarp mokslo ir verslo. AB „DnB“ valdybos pirmininkas ir prezidentas Bjornar Lund teigė, kad iš bendradarbiavimo sutarties su universitetu tikisi daug ir turi gražią ateities viziją: „Tikiuosi, kad daugiau bendradarbiausime su studentais, taip pat tikiuosi vykdyti bendrus projektus su studentais, suteikti galimybę laimėti stipendijas, bendradarbiauti su kai kuriais lektoriais universitete, kad jie pradėtų mokyti to, ką galbūt mes išmanome geriau už juos.“

KU rektorius prof. Vaidutis Laurėnas akcentavo, kad ši sutartis apims ne tik finansinius reikalus. Pasak Rektoriaus, tai veikiau bendradarbiavimo sutartis, susaistanti mokslą ir verslą, kurioje kalbama apie bendradarbiavimą mokslo, verslo srityse, studentų praktiką, ateities perspektyvas. Sutartyje taip pat numatyta, kad universiteto mokslininkai ir ekspertai bus kviečiami dalyvauti generuojant naujas mokslo idėjas, įgyvendinant naujausius vadybos mokslo atradimus. AB „DnB“ specialistai konsultuos Klaipėdos universitetą, kokios specializacijos studijų programų Lietuvos darbo rinkoje reikės ateityje, dalysis savo patirtimi.


3

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

VIETA. Šventinis mokslo metų pradžios renginys pirmą kartą vyko šalia auditorijų ir konferencijų salės komplekso „Aula Magna“.

Klaipėdos universitetas sutiko naujus akademinius metus

Atkelta iš 1 psl.

Planuose – modernus laivas Po akademinių mokslo metų pradžios šventės vykusioje spaudos konferencijoje Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Vaidutis Laurėnas šmaikštavo, kad nors ši Rugsėjo pirmoji jam, kaip rektoriui, pirmo-

ji, ypatingų vargų nebuvo. Šiuo metu Rektorius sakėsi esantis pernelyg susirūpinęs visomis universitetui suteiktomis galimybėmis ir jų tinkamu panaudojimu. Rektorius tikina didžiausias viltis siejantis su jūriniais moksliniais tyrimais ir studijomis. Artimiausiuose planuose – įrengti mokslinių tyrimų laivą-kilnojamą

KLASCO stipendijos Už meninę veiklą: už svarų ir ilgametį indėlį į renginių organizavimą, režisavimą Universitete ir mieste premija skirta Menų fakulteto docentei dr. Irenai Bierontaitei. Už mokslinę veiklą fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityje: už aukšto tarptautinio lygio mokslines publikacijas, reikšmingas šalies ir Klaipėdos krašto aplinkotyrai, premija skirta Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto profesoriui habil. dr. Sergej Olenin. Už mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityje: už mokslinę veiklą, pasižyminčią solidžiu ir nuosekliu moksliniu įdirbiu ekonomikos mokslų srityje, premija skirta Socialinių mokslų fakulteto profesoriui dr. Vytautui Juščiui. Laisvosios ekonominės zonos stipendija skirta Socialinių mokslų fakulteto ekonomikos ketvirto kurso studentei Renatai Šereikytei. Prof. Stepono Kolupailos premija įteikta Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto jūrų hidrologijos magistrantūros antro kurso studentei Jovitai Gasiūnaitei.

laboratoriją, kuriam įrengti lėšos jau yra skirtos, betrūksta tik viską sutvarkyti juridiškai. Sveikindamas studentus Rektorius pasidžiaugė, kad šiemet Klaipėdos universitete besimokantiems 6500 studentų gali pasiūlyti modernias mokslines bazes: „Universitetas laimingas, kad turi beveik 1000 die-

Jurgitos Kykalienės nuotr.

ninių studijų pirmakursių. Jaudina studentų akademinis išprusimas, todėl dabar ir pirmo, ir kitų kursų studentai gaus galimybę dirbti keliose naujose laboratorijose: chemijos, fizikos, psichologijos, užsienio kalbų. Tikiuosi, kad jie noriai įsisavins gaunamas žinias ir linkiu geriausios kloties šiais akademiniais metais.“

Klaipėdos universiteto studentams skirtos vardinės Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijos 2012–2013 studijų metams Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos skirtos: Prezidento Antano Smetonos (humanitarinių mokslų ir meno studijų sritys) stipendija skirta Adelei Daunoravičiūtei, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto atlikimo meno (fortepijono) bakalauro studijų programos 3 kurso studentei; Jono Žemaičio (technologijos mokslų studijų sritis) stipendija skirta Olegui Lyanui (Oleg Lyan), Klaipėdos universiteto Jūrų technikos fakulteto elektros inžinerijos bakalauro studijų programos 3 kurso studentui. LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija


4

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

NAUJI STUDENTAI

KU – beveik du tūkstančiai pirmakursių

Edita VALINČIENĖ

Studijas Klaipėdos universitete (KU) šiemet pirmu numeriu pasirinko 1682 stojantieji, o nuo rugsėjo uostamiesčio universiteto duris varsto beveik du tūkstančiai pirmakursių. populiariausios vis dar išlieka (404), anglų filologija (341) ir socialinių mokslų studijos. Di- statybos inžinerija (333). džiausias konkursas šiemet, kaip Populiarios ir jūrinių ir pernai, buvo į viešojo admi- mokslų studijų nistravimo nuolatinių bakalauro programos studijų programą: studijuoti paStudentų priėmimo skyriaus gal šią studijų programą iš viso vedėjos B.  Kajutytės teigimu, pateikta 912 pageidavimų, iš jų per šių metų priėmimą pastebė636 pageidavo studijuoti valsty- ta, kad stojantieji ėmė aktyviau PIRMAKURSIAI. Šiemet pastebimi populiariausių studijų programų bės finansuojamoje vietoje. An- domėtis biomedicinos ir techpasikeitimai: pirmakursiai rinkosi ne tik socialinių, bet ir biomedicitroji pagal populiarumą studijų nologijos mokslų srities studinos bei technologijos mokslų srities studijas. programa – rekreacija ir turiz- jomis. Pasak KU mokslo ir studijų Šiemet Klaipėdos univer- mas (iš viso 743 pageidavimai, Valstybės lėšomis nuo šių metų rugsėjo Klaipėdos univer- sitetas apsisprendė nebepriimti 109 pageidavo studijuoti vals- prorektorės prof. Ingos Dailisitete studijuoja daugiau nei trys studentų su žemais konkursi- tybės finansuojamoje vietoje). dienės, Klaipėdos universitešimtai pirmakursių. Klaipėdos niais balais ir taikė žemiausio Populiariausių studijų programų tas sulaukė stiprių studentų su universitetas tarp dvidešimt balo (ne mažesnis kaip 6 balai) trejetuke – ir kineziterapija (iš motyvacija, kurie Klaipėdos vieno bendrajame priėmime kriterijų. Mokslo ir studijų pro- viso 680  pageidavimų, 70 – į universitete valstybės lėšomis nuo rugsėjo mėnesio pradžios dalyvavusio universiteto šiemet, rektorės Ingos Dailidienės nuo- valstybės finansuojamą vietą). Taip pat daug stojančiųjų dė- studijuoja specifines ir tik Klaikaip ir praeitais metais, išliko mone, tai galėjo lemti nežymų mesio šiemet sulaukė psicholo- pėdos universitetui būdingas septintoje vietoje. KU mokslo studentų skaičiaus sumažėjimą. gija (iš viso 675 pageidavimai), išskirtines specialybes – jūrų ir studijų prorektorės profesorės Populiariausi – ekonomika (563), vadyba (519), uostų inžineriją (18 valstybės fiIngos Dailidienės nuomone, re- socialiniai mokslai zultatai, lyginant su praėjusiais Klaipėdos universiteto Stu- politikos mokslai (491), žurna- nansuojamų vietų) ir jūrų transmetais, išlieka stabilūs, o tai dentų priėmimo skyriaus vedėja listika (461), socialinis darbas porto energetikos inžineriją (12 džiugina. Beata Kajutytė informavo, kad (417), visuomenės sveikata valstybės finansuojamų vietų).

Pirmakursio

Ieva AUGYTĖ

Rugsėjis – metas, kai universitetus užplūsta pirmakursiai. Tad sveikindami Tave, JAUNASIS KOLEGA, prisijungusį prie Klaipėdos universiteto akademinės bendruomenės, siūlome pasinaudoti keletu patarimų.

Atsakymų į akademinius klausimus visuomet gali ieškoti Klaipėdos universiteto (www.ku.lt) ar KU studentų sąjungos puslapyje (www. kuss.lt). Taip pat Tau padės fakultetų studentų atstovybių nariai, dėstytojai, o vyresni studentai visuomet pasiruošę Tau padėti ir atsakyti į visus Tave jaudinančius klausimus. Reikia nesidrovėti ir drąsiai klausti. Be draugų – nė žingsnio! Socialiniame tinkle „Facebook“ yra sukurta Klaipėdos universiteto pirmakursių grupė, kurioje taip pat gali susipažinti su skirtingų specialybių kolegomis. Fakultetuose veikia atskirų specialybių studentų klubai, kuriuose, be abejo, susirasi gausybę bendraminčių.

Be to, kiekvienas KU fakultetas turi studentų atstovybes, kur renkasi patys aktyviausi, visuomeniškiausi to fakulteto studentai. Cirko universitete būti NEGALI. Tad prie raidės C pateiksime trumpus patarimus, kad Tavo paskaitos neevoliucionuotų į kažką panašaus. Paskaita trunka 2 akademines valandas, t. y. vieną valandą ir 30 minučių, bet tik tam, kad Tu, mielas studente, spėtum viską išsiaiškinti ir šio to išmokti. Ką veiksi konkrečios paskaitos metu, dėstytojas Tau jau turėjo papasakoti per pirmąją paskaitą. Savo paskaitų tvarkaraščius gali rasti fakulteto skelbimų lentoje ar internetinėje Klaipėdos universiteto svetai-

nėje www.ku.lt . Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo yra matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metu 1600 valandų atitinka net 60 studijų kreditų. Mokestį už studijas studentas privalo susimokėti banke (rekvizitus galima rasti svetainėje www.ku.lt), o susimokėjus kvitą būtina pristatyti į dekanatą. Taip pat egzistuoja įvairios kompensacijos: informacija apie jas pateikiama internete. Jei netyčia neišlaikei egzamino – privalai kreiptis į savo fakulteto dekaną ir parašyti prašymą dėl perlaikymo. Už neišlaikytus egzaminus taip pat yra mokamos baudos, ku-

rių dydis priklauso nuo dalyko kreditų skaičiaus. Egzaminų sesija vyksta du kartus per metus: žiemą ir pavasarį. Egzaminų laikas derinamas su dėstytojais. Yra galima ir išankstinė egzaminų sesija, kurią būtina derinti su dekanu. KU per mokslo metus būna dvi savarankiško darbo savaitės: rudens ir pavasario, kurių metu studentai savarankiškai mokosi namuose arba džiaugiasi papildomomis atostogomis. Apie šių savaičių datas sužinosi savo katedroje. Mielas pirmakursi, svarbiausia – sekti informaciją ir šiek tiek atsipalaiduoti. Linkime Tau naudingų studijų ir įsimintino studentavimo!


5

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

Klaipėdos universitetas akredituotas 6 metams!

2012 m. rugpjūčio 14 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktorius Artūras Grebliauskas pasirašė įsakymą Nr. SV6-37 „DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO AKREDITAVIMO“ (Žin., 2012, Nr. 96-4954), kuriame nurodoma, jog vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760), 3, 5 ir 7.1 punktais bei remiantis Klaipėdos universiteto išorinio vertinimo išvadomis ir Klaipėdos universiteto pateiktu prašymu akredituoti Klaipėdos universitetą, Klaipėdos universitetas akredituojamas 6 metams.

PIRMASIS. Klaipėdos universitetas – pirmasis Lietuvoje valstybinis universitetas, akredituotas maksimaliam šešerių metų laikotarpiui. Andriaus Pelakausko nuotraukos

Studijų kokybės vertinimo centras, atlikęs pirmųjų aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą, paskelbė vertinimo išvadas ir priėmė sprendimus dėl šių aukštųjų mokyklų akreditavimo. Nuo 2011 m., kai Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) atlikti aukštųjų mokyklų vertinimą įgaliojo Švietimo ir mokslo ministerija, SKVC atliko 8 aukštųjų

mokyklų: Lietuvos kūno kultūros akademijos (dab. Lietuvos sporto universitetas), ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Alytaus kolegijos, Verslo ir vadybos akademijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Utenos kolegijos, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimą.

„Ekspertai ne tik įvertino ir išskyrė aukštųjų mokyklų stiprybes bei tobulintinas sritis, bet ir pateikė rekomendacijas, kaip universitetai ir kolegijos galėtų tobulinti savo veiklą,“ – teigia Nora Skaburskienė, SKVC Institucinio vertinimo skyriaus vedėja. SKVC aukštosios mokyklos veiklą vertino pagal keturias vertinamąsias sritis:

strateginį valdymą, studijas ir mokymąsi visą gyvenimą, mokslo ir meno veiklą bei poveikį regiono ir šalies raidai. SKVC aukštosios mokyklos vertinimui pasitelkia tarptautines nepriklausomų ekspertų grupes, o vertinimo sprendimui reikalingą aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimą SKVC gauna iš Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA). Vertinimas rėmėsi aukštosios mokyklos realiųjų išteklių vertinimo rezultatais, aukštosios mokyklos savianalizės suvestine, kitais aukštosios mokyklos dokumentais, ekspertų grupės vizito į aukštąją mokyklą metu gautais duomenimis, ankstesnio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis ir duomenimis apie rekomendacijų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, taip pat kita informacija apie aukštosios mokyklos veiklą. Šių vertinimų tikslas – kurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, teikti rekomendacijas dėl plėtros. Studijų kokybės vertinimo centro informacija


6

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Klaipėdos universitetas studentus pakvies į atnaujintas auditorijas Dalia Grikšaitė

„Naujais mokslo metais į auditorijas sugrįšiantys studentai čia išvys malonių permainų. Net kelių fakultetų studentai ir dėstytojai atvers suremontuotų, pačia moderniausia mokymo įranga aprūpintų auditorijų duris. Neabejoju, kad tai bus gera paskata jaunimui gilinti žinias, lavinti profesinius gebėjimus“, – sveikindamas bendruomenę rugsėjo 1-osios proga gerosiomis naujienomis pasidžiaugė Klaipėdos Alma Mater rektorius prof. Vaidutis Laurėnas. riausių Klaipėdos universite- cijos į mokymo aplinką įvaite – psichologijos bakalauro raus profilio psichologijos ir magistro studijų programų specialistus rengiančiam KU studentai (beveik pustrečio Pedagogikos fakultetui atvešimto studentų). Suremon- ria galimybes planuoti naują tuotos auditorijos aprūpintos magistrų studijų programą naujais baldais, kompiuterine „Konsultavimo psichologija“. technika, šio profilio specialistams rengti reikalinga pro- Planuose – kitų gramine įranga. Auditorijos fakultetų atnaujinimas perplanuotos ir įrengtos taip, kad būsimieji psichologai čia Dar šiemet teigiamus įgytų teorinių žinių ir galėtų pokyčius pajus ir būsimieji jas pasitikrinti praktiškai. kūno kultūros pedagogai. PePsichologijos katedros ve- dagogikos fakultete pradėtas dėjas prof. dr. Mindaugas Ru- Žmogaus motorikos tyrimų ATNAUJINTOS. Šiais mokslo metais studentams suteiktos dar gevičius ypač akcentuoja nau- laboratorijos atnaujinimas. geresnės sąlygos studijuoti – atnaujintos ir modernia įranga aprūjosios Grupinio konsultavimo Šiais metais rekonstrukcijos pintos auditorijos. Dalios Grikšaitės nuotr. laboratorijos galimybes. „Stu- darbai prasidės Menų fakulKU bei LR Švietimo ir auditorijų estetinis vaizdas, dentams dirbant su konsul- tete. Statybininkų ir naujos mokslo ministerijai įgyven- kiekvienam studentui prieina- tuojamais žmonėmis, jų darbą įrangos sulauks menų ir mudinant projektą „Klaipėdos ma šiuolaikinė kompiuterinė per vienpusio matymo stiklą zikos studijų auditorijos. Atuniversiteto humanitarinių įranga mums leis žymiai pa- ar TV ekraną galės stebėti jų naujinimo darbai planuojami ir socialinių mokslų ir menų gerinti studijų kokybę. Šiose kolegos. Laboratoriją nuo au- ir Kraštovaizdžio architektūstudijų, IT infrastruktūros ba- auditorijose dirbs net kelių ditorijos skirianti stiklinė per- ros bei aplinkos planavimo zinės įrangos atnaujinimas“, studijų programų studentai, tvara nepraleidžia garso, tad katedroje. finansuojamą iš ES regioninės čia mokysis ir KU organizuo- konsultuojamųjų bei būsimų Įgyvendinant projektą bus plėtros fondo lėšų, neatpažįs- jamų užsienio kalbų kursų psichologų dėmesio netrikdys atnaujinta bendroms univertamai pasikeis net kelių fakul- lankytojai. Jau dabar aišku, pašaliniai garsai ar vaizdai. siteto reikmėms naudojamų kad jos bus pilnos nuo ryto Savo darbą jie galės įvertinti informacinių tetų studijų aplinka. technologijų iki vėlyvo vakaro“, – iš esmės peržiūrėję praktinių užsiėmi- infrastruktūra – tarnybinės pasikeitusiu patalpų vaizdu ir mų vaizdo įrašus“, – pasakoja stotys, duomenų saugykla, Modernios auditorijos naujomis galimybėmis džiau- katedros vedėjas. HMF – tarsi dovana tinklų įranga. Visa tai suteiks giasi fakulteto vadovas. Į Individualaus darbo su galimybę studentams naudoHumanitarinių moks- Multimedijos ir kalbų studijų konsultuojamais žmonėmis tis centralizuotais informacilų fakultete užsienio kalbas laboratorijos modernizavimą įgūdžius studentai turės gali- niais resursais. Universiteto studijuojantis jaunimas turės investuota beveik 700  tūkst. mybę ugdyti trijuose autono- mokslinių duomenų bazė bus galimybę mokytis suremon- litų. miškuose mokymo kabine- pasiekiama tiek iš įstaigos tuotose, naujais baldais bei tuose. Jų interviu praktikos kompiuterių klasių, tiek iš asmodernia technologine įran- Naujos galimybės taip pat bus filmuojamos, meninių kompiuterių. ga aprūpintose auditorijose. būsimiesiems kad vėliau, išanalizavus me*** Šią vasarą čia baigti dviejų psichologams džiagą, būtų galima tobuProjektas „Klaipėdos unilaboratorijų įrengimo darbai. linti bendravimą. Prof. dr. versiteto humanitarinių ir soStudentams ir dėstytojams suMokymo aplinka atsi- M.  Rugevičius pasidžiaugė cialinių mokslų ir menų studikurta 51 kompiuterizuota dar- naujino ir KU Pedagogikos ir nauja Psichofiziologijos jų, IT infrastruktūros bazinės bo vieta, įsigytos naujausios fakultete. Čia baigiamos laboratorija. Joje vienu metu įrangos atnaujinimas“ prasikalbų mokymo programos. įrengti Psichofiziologijos, praktinius tyrimus galės at- deda 2011 m. gegužės mėnesį, Fakulteto dekanas prof. Grupinio konsultavimo ir likti 16  studentų. Naujausia o baigiasi 2013  m. balandį. dr. Rimantas Balsys sako, kad Konsultavimo proceso stebė- įranga leis fiksuoti žmogaus Per šį laikotarpį į KU mokytokio atsinaujinimo fakulte- jimo, Individualaus konsulta- organizmo fizinių rodiklių mo aplinkos modernizavimą te nebūta jau dešimtmetį ir vimo mokymo laboratorijos pokyčius veikiant stresui ar bus investuota apie 7  mln. tai dovana tiek studentams, ir laborantų kabinetai. Jomis kitiems dirgikliams. 400 tūkst. Lt. tiek dėstytojams. „Pagerėjęs naudosis vienos iš populiaŠimtatūkstantinės investi-


Studenčiokas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

7

2012 m. rugsėjis (Nr. 34)

Laikraščio Klaipėdos universitetas priedas

KU studentams – geresnės gyvenimo bendrabučiuose sąlygos Eglė Jurevičiūtė Edita Valinčienė

Šiais mokslo metais Klaipėdos universiteto studentai gali džiaugtis geresnėmis gyvenimo bendrabučiuose sąlygomis: bendrabutis, esantis Taikos pr. 30, buvo uždarytas, o jame gyvenusiems studentams pasiūlyta persikelti į Karklų g. 5 esantį bendrabutį. Naujame Klaipėdos universiteto studentų bendrabutyje – erdvūs kambariai, suremontuoti ir jaukūs koridoriai, sandarūs langai ir tvarkinga aplinka. Šiuo metu Karklų g. 5 esančiame bendrabutyje gyvena apie 250 jaunuolių. Iš viso čia yra 62 kambariai (256 vietos).

Tvarkingi ir erdvūs naujojo bendrabučio kambariai Trečio kurso studentė Laura Viršilaitė sužinojusi, kad turės galimybę persikraustyti į kitą bendrabutį, labai apsidžiaugė. Merginos neišgąsdino ir tai, kad iš triviečio kambario, kuriame gyveno Taikos bendrabutyje, teks persikelti į keturvietį. Anot Lauros, vietos naujojo bendrabučio kambariuose išties pakanka. Kiekviena mergina turi po savo rašomąjį stalą, erdvią spintą, yra pakankamai vietos daiktams susidėti. Visi bendrabučio kambariai yra keturviečiai, kiekviename iš jų yra įrengtas atskiras dušas, tualetas ir kriauklė, yra galimybė pasistatyti viryklę. Dėl kokybiškų ir tvar-

ERDVĖ. Kambariai Karklų gatvės bendrabutyje – erdvesni ir jaukesni, studentams – geresnės gyvenimo sąlygos.

kingų Karklų g. bendrabučio langų studentų negąsdina ir artėjantis žiemos sezonas. Studentams sunku priprasti tik prie naujo gyvenamojo rajono. Pasak jų, gyvenant Taikos pr. bendrabutyje susisiekimas buvo žymiai patogesnis, tačiau viską atitaiso pro naujojo bendrabučio kambario langą kasryt regimas laivų vaizdas. Pasak KU Infrastruktūros direkcijos direktoriaus Vidmanto Dolebos, vaizdas pro bendrabučio langus turėtų dar labiau pagerėti išgenėjus medžius: „Kai tik bus gautas savivaldybės leidimas, planuojame genėti medžius, kad bendrabučio kambariuose būtų šviesiau.“ Studentė Erika Paškauskaitė taip pat džiaugiasi pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis. Kadangi kambariai labai erdvūs, juose galima sutalpinti visus būtiniausius daiktus. Merginai patinka tvarkinga virtuvė,

suremontuotas holas, spalvingi koridoriuose kabantys paveikslai. Keblumų Erikai kelia tik kambariuose esančios dviaukštės lovos, nors jos stovi ne visuose šio bendrabučio kambariuose – yra ir įprastų. Erikai sunku priprasti ir prie vietos, kurioje įsikūręs bendrabutis, tačiau į ankstesnį bendrabutį mergina sugrįžti tikrai nenorėtų. Karklų bendrabučio gyventojas Robertas Kidykas džiaugiasi, kad nuo naujojo bendrabučio iki savo fakulteto jis pėsčiomis gali nukeliauti vos per 15 minučių. Robertui patinka virtuvėje vyraujanti švara, kambarių suplanavimas. Asmeninės erdvės studentui taip pat pakanka.

Studentai turi teisę puošti savo kambarius Trečio kurso psichologijos studentė Kamilė Treinauskaitė pasakojo, kad išvydusi naująjį bendrabučio

Jurgitos Kykalienės nuotr.

kambarį nebuvo itin patenkinta, nes kambarys labai erdvus, todėl merginai jame pasirodė labai tuščia. Tačiau nėra to, ko negalėtų pakeisti kūrybingo žmogaus fantazija. Įsikūrus ir atsivežus keletą interjero detalių, jame kaipmat įsiviešpatavo jaukumas. Merginai dabar patinka, kad kambario viduryje pastatyta didžiulė spinta, kuri tarsi dalija kambarį į dvi dalis. Pasak jos, susidaro įspūdis, kad gyveni ne keturviečiame, o dviviečiame kambaryje. KU Infrastruktūros direkcijos direktorius Vidmantas Doleba sako, kad studentai turi teisę pasigerinti savo buitį bendrabučio kambariuose: už savo lėšas galima tapetuoti kambarius, pasikabinti paveikslą ir pan. – reikia tik parašyti prašymą, adresuotą Infrastruktūros direkcijos direktoriui. Nukelta į 9 psl.


8

Studenčiokas

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

KUSS INFORMACIJA

KUSS lankėsi Gruzijoje Elijas Paulius Juozapavičius KUSS ryšių su visuomene koordinatorius

Birželio mėn. 1–6 dienomis Gruzijoje vyko tarptautinis studentų forumas GIFSU (Georgia International Forum of Student Unions). Lietuvai šiame forume prezidentė ir akademinių atstovavo šeši studentai iš bei socialinių reikalų koorskirtingų jaunimo organi- dinatorė Aurima Švedaitė ir zacijų: Lietuvos studentų KUSS ryšių su visuomene sąjungos, Lietuvos studentų koordinatorius Elijas Paulius atstovybių sąjungos, Vytauto Juozapavičius. Tarptautinio Didžiojo universiteto studen- forumo tikslas buvo supatų atstovybės, Kauno techno- žindinti dalyvius su Gruzijos logijos universiteto studentų švietimo ir mokslo politika, atstovybės, „Junior Cham- parodyti, kokia yra akademiber International“ Sostinės nė sistema Gruzijoje, kokie skyriaus ir Klaipėdos uni- pokyčiai vyksta jaunimo poversiteto studentų sąjungos. litikos klausimais. Taip pat Klaipėdos universiteto stu- buvo diskutuojama Bolonidentų sąjungai (KUSS) šia- jos proceso ir jo įgyvendinime forume atstovavo KUSS mo, tarpkultūrinės komuni-

KU „fuksų“ stovykla – rokenrolo ritmu

PIRMAKURSIAI. „Fuksų“ stovykloje naujieji Klaipėdos universiteto studentai ilsėjosi ir pramogavo prie jūros.

Gabija Rakauskaitė Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 dienomis, išlydint paskutines nerūpestingos vasaros dienas, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (KUSS) taryba sukvietė naujai iškeptus „fuksus“ į pirmąjį universiteto renginį jiems – KU „fuksų“ stovyklą „Rock‘n‘Roll“. Pirmąją dieną pirmakur- lobių ieškojimo paplūdimysių stovyklos programa pra- je. Stovykloje pirmakursių sidėjo jau nuo pat ankstaus laukė dekanų, prodekanų ir ryto. Pakeliui į stovyklą da- fakultetų atstovų sveikinimai lyviai turėjo atlikti įvairias ir raginimai didžiuotis savimi užduotis – nuo šūkių ir grupių įstojus į geriausią universitepavadinimų kūrimo iki karei- tą Vakarų Lietuvoje. Smagūs viško šliaužiojimo po smėlį ir žaidimai ir rungtys nepaliko

ATSTOVAI. KUSS Gruzijoje atstovavo KUSS prezidentė Aurima Švedaitė (dešinėje) ir Elijas Paulius Juozapavičius (kairėje).

Nuotr. iš KUSS archyvo

kacijos ir studentų mobilumo klausimais. Šio renginio metu Klaipėdos universiteto studentų sąjunga ir Valstybinio Tbilisio universiteto stu-

dentų savivalda pasirašė memorandumą. Buvo susitarta bendradarbiauti akademiniais, socialiniais ir jaunimo politikos klausimais.

abejingų: „Crazy“ futbolas, abėcėlės žaidimas, o dienos programos pabaigą vainikavo jau tradicija tapusi kone smagiausia rungtis – „rūbų virvė“. Vakarinėje dalyje pirmakursių laukė smagus vadovų šokis, taip pat grojo gyvo garso grupė, vyko šokiai iki paryčių. Antroji stovyklos diena buvo skirta pirmakursiams susipažinti su Klaipėdos universitetu. Kiekvieno fakulteto studentų atstovybių nariai, sukvietę savo jaunuosius kolegas, neformalioje aplinkoje draugiškai dalijosi įspūdžiais ir patarimais. Pirmakursiai susipažino su universiteto struktūra, fakultetų bendradarbiavimu, studijų programomis, dėstytojais ir studentų atstovybėmis. Žinoma, visi pirmakursiai buvo paraginti prisijungti prie draugiškos ir gausios KU studentų sąjungos šeimos. Kalbėdami apie „fuksų“ stovyklą pirmakursiai neslėpė džiaugsmo, kad joje dalyvavo. Elzei iš Socialinių mokslų fakulteto stovykloje patiko vadovų organizuotumas, užduotys, įvairūs žaidimai: „Viskas subalansuota. Likau patenkinta ir dienos,

ir vakaro programomis.“ Andrius iš Jūrų technikos fakulteto: „Stovykloje patiko viskas, o ypač galimybė susipažinti su kitais „fuksais“ ir vyresniais studentais. Tokios stovyklos labai reikalingos – tai puiki galimybė susirasti naujų pažinčių, įsilieti į universitetinį gyvenimą.“ Kalbintų pirmakursių nuomone, „fuksų“ stovyklos reikalingos ne tik tam, kad būtų išsaugota sena tradicija – jos puiki galimybė universiteto struktūrai perprasti ir susipažinti su naujais žmonėmis. „Fuksų“ stovykla naudinga ne tik pirmakursiams, bet ir dekanams, prodekanams, dėstytojams ir studentų atstovybių nariams“, – mano pirmakursė Elzė. Tokios pačios nuomonės laikosi ir viena pagrindinių stovyklos organizatorių – KUSS tarybos narė Giedrė Vaicekauskaitė. Ji pripažino, kad organizuojant tokio masto renginį kyla galybė rūpesčių, tačiau mergina padarė viską, ką galėjo, ir kartu su kolega Gediminu Matoniu suorganizavo stovyklą, kurios nepamirš nė vienas 2012 metų „fuksas“.


Studenčiokas

9

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

KU studentams – geresnės gyvenimo bendrabučiuose sąlygos

Atkelta iš 7 psl.

Fiksuotas mokestis už gyvenimą bendrabutyje Šiais mokslo metais naujovės palietė visus bendrabučiuose gyvenančius studentus – įvestas fiksuotas nuomos mokestis. Nuo šiol Statybininkų pr. bendrabutyje dviviečio kambario nuoma dviem studentams atsieis po 150  Lt, triviečio kambario trims studentams – po 130 Lt. Jeigu triviečiame kambaryje gyvens du studentai, jie kas mėnesį mokės po 180  litų. Brangiausiai mokės studentai, pageidaujantys dviviečiame kambaryje gyventi po vieną. Už šį malonumą jiems teks kas mėnesį mokėti po 200 litų. Kadangi Karklų  g. bendrabutyje įrengti keturviečiai kambariai, ten gyvenantys studentai kas mėnesį mokės po 120  litų. Trise keturviečiame kambaryje apsistoję studentai mokės po 150 Lt, o dviese – po 180 Lt.

Teigiami pokyčiai Malūnininkų gatvės bendrabutyje Malūnininkų gatvės bendrabučio pirmininkė Zita

NAUJAS. Šiais mokslo metais Klaipėdos universiteto studentams suteikta galimybė gyventi bendrabutyje, įsikūrusiame Karklų gatvėje. Jurgitos Kykalienės nuotr.

Mackevičienė džiaugiasi, kad šiemet visose bendrabučio virtuvėse buvo sudėti nauji plastikiniai langai, išdažytos sienos, lubos, suremontuotos kriauklės, viryklės. Iš viso atnaujinta 15 virtuvių. Pasak KU Infrastruktūros direkcijos direktoriaus Vidmanto Dolebos, ateityje planuojama sutvarkyti grindis visose bendrabučio viešosiose erdvėse: koridoriuose, virtuvėse ir hole, kur vakarais studentai galėtų susirinkti pabendrauti. Malūnininkų gatvės bendrabutyje padarytas ir dušų remontas. Netrukus visuose šio bendrabučio kambarių languose

bus įdėta po papildomą stiklą, kad žiemą studentams būtų šilčiau gyventi. Studentų „namuose“ turėtų atsirasti bent keletas lyginimo lentų ir lygintuvų, skalbimo mašina. Malūnininkų gatvės bendrabutyje pakeistos lovos – atvežtos naujesnės iš Taikos prospekto bendrabučio. O iki spalio 1 dienos visuose Klaipėdos universiteto bendrabučiuose bus įvestas internetas. KU Infrastruktūros direkcijos direktoriaus Vidmanto Dolebos teigimu, daroma viskas, kad studentai gyventų kuo geresnėmis sąlygomis. Malūnininkų g.  4 įsikūrusiame bendrabutyje trys

studentai, gyvenantys triviečiame kambaryje, mokės po 110 Lt, du studentai, gyvenantys triviečiame kambaryje – po 140 Lt. Apsistojusiems dviviečiuose kambariuose teks mokėti po 130  Lt. Jeigu studentas dviviečiame kambaryje norės gyventi vienas, jam tai atsieis 170 Lt per mėnesį. Klaipėdos universitetas kasmet stengiasi sudaryti kuo geresnes sąlygas studijuoti ir siekti žinių. Bendrabučiuose atlikus remonto darbus šiemet studentai po paskaitų jau gali grįžti į jaukesnius ir gražesnius kambarius.

Naujosios Akmenės gimnazistai susipažino su KU

Milda Zokaitė

Rugsėjo 12 dieną (trečiadienį) Klaipėdos universiteto miestelyje lankėsi Naujosios Akmenės „Ramučių“ gimnazijos abiturientai, lydimi chemijos mokytojos Vaidilutės Šepkauskienės. Apie stojimo ir priėmi- tos ir matematikos mokslų lankė Humanitarinių moksSvečiai ekskursijos pradžioje buvo pakviesti į Senato mo į aukštąsias mokyklas fakultete. Biologijos kate- lų fakultetą, kur svečiams salę, kur jiems komunikacijos sąlygas, Klaipėdos uni- dros vedėja doc. dr. Rita auditorijas, rekreacijos zovadybininkė Milda Zokaitė versitete siūlomas studijų Jankauskienė ir biologinių nas, profesoriumą, kalbų ir moksleiviams eksponatų saugotojas Gin- kultūrų centrus parodė ir papasakojo apie Klaipėdos galimybes universiteto istoriją, buvusių papasakojo Klaipėdos uni- tautas Norvilas mokiniams apie patį fakultetą papasakareivinių komplekso re- versiteto Studentų priė- pristatė pajūrio regiono kojo plėtros koordinatorė novaciją ir pritaikymą aka- mimo skyriaus vyresnioji paukščių ir drugelių biolo- Kristina Blockytė. Mokinių teigimu, eksdeminėms reikmėms. Buvo specialistė Deimantė Ka- ginę ekspoziciją. Taip pat mokiniai turėjo galimybę kursija buvo įdomi bei inapžvelgtos visos siūlomos smauskaitė. Svečių iš Naujosios apžiūrėti pagal Jūrinio slė- formatyvi, jie gavo naudinstudijų programos, pristatyta Klaipėdos universitete vei- Akmenės ekskursija tęsėsi nio projektą atnaujintą tyri- gos ir ateityje paversiančios informacijos apie studijas. mų laboratoriją. kiančių klubų, draugijų, stu- Universiteto miestelyje. Vėliau moksleiviai apMokiniai lankėsi Gamdentų sąjungos veikla.


10

Studenčiokas

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

VASAROS ATGARSIAI

„Brabander“ keliautojų įvairovė: nuo moksleivių iki vienuolių Živilė Aleksandravičiūtė

Baigėsi šeštasis Klaipėdos universiteto burlaivio „Brabander“ sezonas. Kapitono Valdemaro Vizbaro vertinimu, šis sezonas buvo pats intensyviausias ir ekonomiškai naudingiausias. Kad sezonas buvo intensyvus, rodo tai, kad burlaivis Klaipėdos uoste ilsėjosi labai mažai dienų. V. Vizbaras juokavo, kad pagaliau pastebėjo, jog minkštasuoliai burlaivyje nusidėvėjo, o ir remonto darbelių po vasaros reikės. Per vasarą laive apsilankė apie 350  žmonių. Kapitonas prasitarė, kad universitetui laivo išlaikymas šiemet kainuos labai nedaug. Nemažai pajamų buvo gauta iš komercinių reisų bei projektinių lėšų. Intensyvi burlaivio vasara Prasidėjus vasaros atostogoms universiteto burlaivis tik pradėjo savo darbus, o apie atostogas neturėjo kada ir pagalvoti. Vasaros pradžioje Geofizinių mokslų katedros hidrologijos ir okeanografijos specialybės studentai turėjo

keliauti į praktiką ir atlikti jūros parametrų matavimus, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų plaukimas buvo atidėtas, o jūriniai matavimai atlikti vasaros pabaigoje. Studentai taip pat dalyvavo ir tarptautiniame projekte „eMaris“, kurio metu atliko įvairius Baltijos jūros matavimus. Atlikę savo darbus Geofizinių mokslų katedros studentai vietą burlaivyje užleido kolegoms istorikams. Šie plaukė į Gdanską, kur vyko praktika, paskaita ir ekskursija vienu metu. Studentai aplankė muziejus, susipažino su Gdansko istorija, buvo papasakota ir bendra Lietuvos ir Lenkijos istorija. Dar vieną praktiką atliko Jūrų technikos fakulteto studentai. Jie susipažino su Lietuvos bei Latvijos uostais.

Pasibaigus studentų praktikoms „Brabander“ leidosi į užsakomuosius reisus. Kaip vieną įdomesnių plaukimų kapitonas V. Vizbaras išskyrė reisą su vienuoliais pranciškonais: „Man, kaip jūreiviui, buvo įdomu tai, kad lankėmės labai mažuose salų uosteliuose.“ Viena iš tokių salų buvo Kokar (Čiokaras). V.  Vizbaras pasakojo, kad ši sala tokia maža, kad įplaukus universiteto burlaiviui kitiems laivams vietos nelabai liko. Pagrindinis vasaros plaukimas buvo skirtas tarptautinio projekto „MAST“ praktinei daliai įvykdyti. Kapitonas su šypsena veide pasigyrė: „Labai džiugu, kad mes vieninteliai iš šio projekto partnerių savo programą įvykdėme pilnai.“ Projekte dalyvavo

MOKĖSI. Burlaivyje „Brabander“ moksleiviai buvo mokomi jūreivystės amato: valdė laivą, kėlė bures. Nuotr. iš „Brabander“ archyvo

28 vaikai iš įvairių Lietuvos mokyklų, 12  instruktorių, kurie tapo vaikų vyresniaisiais vadovais, mokytojais, draugais. Kartu su lietuviais projekte dalyvavo ir jaunuoliai iš Lenkijos, Švedijos ir Danijos. Projekto metu burlaivis tapo ir mokomuoju laivu, nes pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ne tik saugumui ar plaukiojimo greičiui, bet ir mokymui. V. Vizbaras pabrėžė, kad vaikų mokymas vyko įvairiais gyvenimo klausimais ir tai nebuvo tik jūreivystės amato mokymas. Jaunieji keliautojai patys ruošė laivą plaukiojimams, kėlė bures, jį vairavo, taip pat ir mokėsi atlikti buities darbus. „Kai kurie vaikai pirmą kartą pamatė, kaip yra kepama duona“, – prisimena kapitonas. Kapitonas pajuokavo, kad tokie plaukiojimai būtų naudingi psichologijos studentams: „Sudalyvavus tokiame plaukime galima ir disertaciją parašyti.“ V.  Vizbaras sako, kad laive vaikai labai greitai atsiskleidžia ir pokyčius pastebėti galima greičiau nei kasdieniame gyvenime. Baigdamas pokalbį „Brabander“ kapitonas šyptelėjo: „Iš visų buvusių sezonų šis buvo pats stipriausias visomis prasmėmis. O dabar ir mums priklauso šiek tiek atsipūsti.“

Jūrų okeanografijos praktika Liepos 2–18 dienomis Klaipėdos universiteto (KU) Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto (GMMF) Geofizinių mokslų katedroje viešėjo ir praktiką atliko 23 studentai iš įvairių Rusijos universitetų. Tokia jūrų okeanografijos praktika, kai Klaipėdos universitete praktikuojasi studentai iš Rusijos – pirmoji. Pasak KU GMMF Geofizinių mokslų katedros vedėjos doc. dr. Loretos Kelpšaitės, liepos mėnesį dvi savaites

vyko intensyvus darbas: studentai atliko įvairius tyrimus, vyko įvairios ekskursijos, ekspedicijos, studentai buvo mokomi dirbti su specialiais prietaisais. Ši studentų praktika vyko pagal projektą „TEMPUS

eMARIS“. Projekto vadovė – KU mokslo ir studijų prorektorė prof. dr. Inga Dailidienė. Pagal tą patį „TEMPUS eMaris“ projektą rugsėjo 24–28 dienomis į KU GMMF Geofizinių mokslų katedrą atvyks 10 dėstytojų iš

įvairių Rusijos universitetų, atsakingų už jūrinių mokslų plėtojimą. Visą savaitę bus diskutuojama jūrinių mokslų kokybės gerinimo klausimais, dalijamasi naudinga universitetų patirtimi.


11

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

VASAROS ATGARSIAI

Klaipėdos universitetas – pasaulinėje parodoje „Expo 2012“ Salomėja Sovaitė

Birželio 5–8 dienomis Klaipėdos universiteto (KU) delegacija lankėsi Pietų Korėjos Yeosu mieste vykusioje pasaulinėje parodoje „Expo 2012“. Šių metų parodos tema buvo „Gyvieji vandenynai ir pakrantės“, todėl Klaipėdos universitetas, kaip jūrinis universitetas, buvo pakviestas dalyvauti parodoje ir prisistatyti Lietuvos paviljone.

LYGIAVERTIS. Klaipėdos universitetas pasaulinėje parodoje „Expo 2012“ buvo pristatytas kaip jūrinio mokslo Lietuvoje židinys ir lygiavertis partneris plėtojant Lietuvos jūrinį sektorių.

Pasak KU profesoriaus Algirdo Girininko, Klaipėdos universitetui buvo privalu dalyvauti „Expo 2012“ parodoje, nes būtent Klaipėdos universitetas gali plačiau pateikti įvairiapusius tyrimus, susijusius su Baltijos jūra. Vienas iš KU parodoje organizuotų renginių buvo dis-

kusija visam pasauliui svarbia tema – industrijos įtaka kultūros paveldui priekrantėje ir po vandeniu. Diskusijoje dalyvavo atstovai iš Eritrėjos, El Salvadoro, Hondūro, Dramblio Kaulo Kranto ir Dominikos Respublikos. Diskusiją vedė prof. A.  Girininkas ir akademikas V.  Žulkus. Didesnio

dėmesio diskusijos metu buvo sulaukta iš Eritrėjos atstovų, kurie parodoje ieškojo kontaktų su mokslininkais, pakrantėse ir po vandeniu vykdančiais archeologinius tyrimus. Su Eritrėjos universiteto mokslininku Lamemba Tzehaie buvo aptarti šioje šalyje priekrantėse ir po vandeniu vykdomi kultūros paveldo tyrinėjimai. Klaipėdos universitetas kartu su „Lietuvos geležinkelių“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir kitų transporto kompanijų atstovais dalyvavo konferencijoje, kurią organizavo LR Susisiekimo ministerija. Konferencijoje lankėsi LR susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, LR garbės konsulas Seule Kang-Beak Lee bei Pietų Korėjos verslo atstovai. Konferencijoje buvo diskutuojama apie Lietuvos

transporto sektoriaus plėtros galimybes. Klaipėdos universitetas buvo pristatytas kaip jūrinio mokslo Lietuvoje židinys ir lygiavertis partneris plėtojant Lietuvos jūrinį sektorių. Konferencijoje KU atstovai pristatė Integruoto mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį), kuris susilaukė didelio Pietų Korėjos verslo atstovų susidomėjimo. Daug diskusijų sukėlė akademiko Vlado Žulkaus pristatytas pranešimas kultūros paveldui aktualia tema – apie pasaulyje nuskendusių laivų paieškas ir jų finansinę vertę. Trumpo pokalbio su Lietuvos garbės konsulu Seule Kang-Beak Lee metu buvo išreikštas pageidavimas palaikyti glaudesnius mokslo ir kultūrinius ryšius su Klaipėdos miestu ir Klaipėdos universitetu.

Kalbų mokymosi vasara Klaipėdos universitete Edita Valinčienė

Klaipėdos universitetas vasarą vėl tapo Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros mokykla kitakalbiams. Nuo liepos 27 iki rugpjūčio 24 dienos KU Kalbų ir kultūrų centras kartu su KU Tarptautinių studijų skyriumi sukvietė užsieniečius mokytis lietuvių kalbos. Per vienuolika metų vyks- augantis kursantų skaičius. šalių studentai, dėstytojai ir mokytis dėl asmeninių motyvų tančius vasaros kursus norin- Šiemet kursuose dalyvavo mokslininkai) į kursus atvyko (turi lietuviškų šaknų arba sučiųjų mokytis lietuvių kalbos ir 52 kursantai iš 21 šalies. Dau- gavę Švietimo mainų paramos tuoktinius lietuvius). kultūros skaičius išaugo beveik guma buvo iš Europos šalių, fondo stipendijas; 16 studentų Lietuvių kalbos ir kultūros dešimt kartų. Vasaros mokykla dvylika – iš Rusijos, po vieną – pagal „Erasmus“ intensyvių vasaros mokykla kitakalbiams tapo plačiai žinoma ir puikiai iš JAV, Meksikos, Kolumbijos kalbos kursų programą. Kiti – tai itin intensyvus lietuvių vertinama – tai rodo nuolat ir Peru. 29 kursantai (užsienio kursantai lietuvių kalbos norėjo kalbos mokymas kiekvieną dieną (90 akademinių valandų darbo klasėje per 20  dienų), kultūrinė ir pramoginė veikla, glaudžiai siejama su kalbine praktika. Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursuose užsieniečiai pramoko lietuvių kalbos ir susipažino su Lietuvos socialiniais ir kultūriniais ypatumais. Kursuose buvo mokomasi ne tik iš knygų: vyko praktinės pamokos išvykų po Lietuvą metu, vaikštant mieste, viešint lietuvių šeimose.


12

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

VASAROS ATGARSIAI

„Cycling for Libraries 2012“ žygis įveiktas! Raimonda Mockutė KU bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė

Ką veikia bibliotekininkės, kai studentai atostogauja? Ogi dirba! Vasarą šiek tiek keičiasi darbo pobūdis, tačiau jo nesumažėja. Studentų atostogų metu daugiau laiko skiriama fondams ir knygoms tvarkyti, kad naujais mokslo metais būtų galima kuo efektyviau aptarnauti sugužėjusius studentus. Taip pat vasara – idealus metas kompetencijai kelti ir profesinėms žinioms gilinti. Būtent to turininga ir buvo ši vasara. Liepos ir rugpjūčio mė- metais nuspręsta dviračiais bibliotekininkės – Raimonda megzti itin naudingi ryšiai su nesiais teko galimybė daly- apvažiuoti ir artimiau susipa- Mockutė (Klaipėdos univer- kolegomis iš viso pasaulio, suvauti keliose konferencijose, žinti su Baltijos šalimis – Lie- siteto biblioteka), Alma Mase- sipažinta su artimiausių šalių vičienė (Lietuvos nacionalinė kaimynių bibliotekų ir kultūrisusipažinti su daug kolegų iš tuva, Latvija, Estija. Žygis vyko 2012 liepos 28 Martyno Mažvydo biblioteka) niu gyvenimu. Be to, šis žygis įvairių pasaulio šalių. Visa tai vienijo projektas „Cycling for – rugpjūčio 7  dienomis. Dvi- ir Ingrida Bučionytė (Lietu- suteikė neįkainojamos organilibraries  2012“. Tai antrus račius mynė daugiau kaip 100 vos medicinos biblioteka). Iš zacinio darbo patirties. Ir, be metus vykstantis projektas dalyvių iš įvairių pasaulio viso šiais metais numinta net abejonės, tai buvo gera galimybė pasipraktikuoti kalbėti bibliotekininkams ir biblio- šalių – Danijos, Vokietijos, 630 km! Šis žygis – tai daug dau- angliškai ir rusiškai. Drąsiai tekų draugams, kurio tikslas Suomijos, JAV, Prancūzijos, – aktualiais bibliotekoms ir Didžiosios Britanijos, Rusi- giau negu vien konferencija ar sakau, kad fizinis nuovargis bibliotekininkams klausimais jos, Baltarusijos, Ukrainos, pramoginė kelionė. Tai buvo yra menkniekis, palyginus su diskutuoti minant pedalus. Serbijos, Kataro, Rumunijos, puiki galimybė pagilinti pro- teigiama patirtimi, įspūdžiais, 2011  metais žygis nusidriekė Taivano, Indijos ir kt. Lietu- fesines žinias ir ideali proga emocijomis ir pažintimis su iš Berlyno į Kopenhagą. Šiais vai pasiryžo atstovauti trys asmeniškai patobulėti: už- motyvaciją turinčiais žmonėmis.

MENŲ FAKULTETO VASARA

KU pianisčių sėkmė Suomijoje

LAUREATĖS. Iš kairės: Diana Stankevičiūtė, Adelė Daunoravičiūtė, profesorė Tatjana Romaškina, Kristina Budvytytė, Neringa Navakaitė.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Neringa Navakaitė

Birželio 12–23 dienomis Suomijos mieste Mänttä įvykusiame tarptautinio forumo „Muzikos pedagogika ir atlikimas“ konkurse „XXI amžiaus menas“ dalyvavo gausus lietuvių pianisčių būrys: Klaipėdos universiteto (KU) Menų fakulteto Fortepijono katedros studentės Adelė Daunoravičiūtė ir Kristina Budvytytė, magistrantė Neringa Navakaitė ir Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos moksleivė Diana Stankevičiūtė. Visos dalyvės tapo lau- lyviai, 31 iš jų buvo pianistas, reatėmis: solo kategorijoje jie atstovavo įvairioms pasauA.  Daunoravičiūtė pelnė lio šalims. Dalyvius parengė pirmąją, K. Budvytytė – tre- pedagogai ir profesoriai iš čiąją, D. Stankevičiūtė – an- Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, trąją, N. Navakaitė – trečiąją Latvijos, Lietuvos, Kazachvietas. Studentės A.  Dauno- stano, Belgijos, Kinijos ir ravičiūtė ir K. Budvytytė da- Azerbaidžano. Viena iš tarptautinio folyvavo ir kaip fortepijoninis ansamblis: jos sulaukė gau- rumo „Muzikos pedagogisių komplimentų bei pagyri- ka ir atlikimas“ ypatybių mo žodžių ir užėmė pirmąją ta, kad jo metu vyko ne tik vietą, o magistrantė N.  Na- konkursas, bet ir seminavakaitė ir studentė K.  Bu- rai, meistriškumo kursai. dvytytė dar pasirodė solisto Dalyviai mielai savo musu orkestru kategorijoje bei ziką laureatų koncertuose klausytojams, pelnė trečiąją ir pirmąją vie- dovanojo tas. Šias dalyves nuoširdžiu kurių gausus būrys susidarbu, nenuilstama energija rinkdavo kiekvieną vakarą. bei didžiuliu tikėjimu pasiro- Lietuviškos muzikos spindymams tarptautinėje sceno- duliais jaukioje Mänttän je rengė KU Menų fakulteto „Klubi“ salėje publiką profesorė Tatjana Romaški- šildė ir visos dalyvės iš na. Begalinis triūsas nenuėjo Lietuvos: Diana Stankeviveltui – ilgos repeticijų va- čiūtė, Kristina Budvytytė, Adelė Daunoravičiūtė ir landos buvo įvertintos. Konkurse dalyvavo 65 da- Neringa Navakaitė.


KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

13

MENŲ FAKULTETO VASARA

Tarptautiniams smuiko bei kamerinių ansamblių meistriškumo kursams „Klaipėda–Bostonas“ pasibaigus Lina Posėčnaitė tarptautinių meistriškumo kursų dalyvė

Liepos 9–18 dienomis Klaipėdos universiteto Menų fakultete jau antrąkart vyko neeilinis ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai įvykis – tarptautiniai smuiko bei kamerinių ansamblių meistriškumo kursai-konkursas „Klaipėda–Bostonas“. pažinti vieni kitus, lektorius ir, žinoma, nuostabią Lietuvos gamtą per išvyką į Nidą. Nuostabi dr.  Ayke Agus dovana kursų dalyviams buvo jos atvežtas, tik vienąkart Lietuvoje rodytas, neįkainojamos vertės filmas „Jascha Heifetz: God’s Fiddler“. Kursų pabaigą vainikavo dalyvių baigiamasis koncertas, kuriame šiemet grojo beveik visi dalyviai, ir konkurso laureatų koncertas, kuriame su Klaipėdos kameriniu orkestru pasirodė ne tik patys talentingiausi kursų dalyviai, bet ir Martynas Švėgžda von MEISTRIŠKUMAS. Tarptautiniuose smuiko ir kamerinių ansamblių meistriškumo kursuose dalyvavo žymūs Bekker, atlikęs savo kūrypedagogai, perteikę savo žinias moksleiviams ir studentams. Nuotr. iš V. Tetensko asmeninio archyvo bos kūrinį „Luminaris pulMeistriškumo pamo- litvako Jašos Heifetzo kon- dalyviams vyko pamokos sus“, dedikuotą Danai Pokas vedė keturi lektoriai: iš certmeisterė, dirbusi su juo pas skirtingus profesorius, merancaitei-Mazurkevich, Lietuvos kilusi smuikininkė net 17 metų, taip pat jo mo- galima buvo stebėti ir ko- ir kartu su Ayke Agus – keDana Pomerancaitė-Mazur- kinė ir knygos apie jį autorė legų pamokas. Paskui vyko letą J.  Heifetzo transkripcikevich (Bostonas, JAV) ir Ayke Agus (Los Andželas, konkursas, kurio nugalėto- jų iš Dž.  Geršvino operos Yuri Mazurkevich (Bos- JAV), ir, žinoma, šių kursų jai privalomuosius kūrinius „Porgis ir Besė“. Šis duetas tonas, JAV) – legendinio sumanytojas ir siela – smui- kartu su Klaipėdos kameri- kūrybinį bendradarbiavimą smuikininko Davido Oistra- kininkas Martynas Švėgžda niu orkestru atliko viešame pratęsė liepos 21 dieną grafų Tiškevičių rūmuose Pacho mokiniai, iš Indonezijos von Bekker. Kursuose da- koncerte. Kursų dalyviai turėjo ga- langoje ir 24 dieną Vilniaus kilusi smuikininkė ir pianis- lyvavo 16  smuikininkų iš tė, paskutinė vieno žymiau- Lietuvos, Latvijos, Austri- limybę pabendrauti ir nefor- Kristupo vasaros festivalyje sių pasaulio smuikininkų, jos ir JAV. Kiekvieną dieną malioje aplinkoje – labiau vykusiuose koncertuose.

IV tarptautiniam studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursui pasibaigus Jūratė Karosaitė KU Menų fakulteto docentė

Klaipėdos universiteto Menų fakultete birželio 14–16 d. startavo projektas „Vasaros menų akademija 12“. Menų fakulteto koncertų salėje vyko IV tarptautinis studentų ir moksleivių kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas. Konkurso dalyvių pasirody- jose amžiaus grupėse: A grupėje konkurso reikalingumą, aukštą varžęsis fortepijoninis trio Romus vertino tarptautinė komisija, (gimę 1993  m. ir vėliau) ir B konkurso dalyvių profesinį lygį, vena Žiogė, Tomas Mikalauskas, Raimonda Jasinskienė (doc. kurią sudarė plačiai žinomi me- grupėje (gimę 1992 m. ir anks- gerą konkurso organizavimą. G. Osipkovo kl.) pelnė konkurso nininkai. Tarptautinio konkurso čiau). Moksleiviai ir studentai Konkurse sėkmingai diplomus. globėjas buvo Klaipėdos univer- iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir pasirodė KU Menų Tarptautinis studentų ir siteto rektorius prof. dr. Vaidutis Rusijos džiugino klausytojus ir fakulteto studentai Koncertmeisterių B  grupėje moksleivių kamerinių ansamblių komisijos narius aukštu artistiniu Laurėnas. Kameriniai ansambliai ir meistriškumu, puikiu pasirengi- dalyvavusi Viktorija Varanavi- ir koncertmeisterių konkursas į koncertmeisteriai varžėsi viena- mu konkursui. Prof. Z. Ibelhaup- čiūtė (prof. S. Žilevičiaus kl.) ir Klaipėdą sugrįš po 2 metų. me ture. Konkursas vyko dvie- tas pažymėjo šio tarptautinio kamerinių ansamblių B grupėje


14

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

MŪSŲ KATEDROS

Katechetikos katedros dėstytojai dalyvavo tarptautiniame simpoziume Romoje dr. Vaineta Juškienė KU PF Katechetikos katedros docentė

Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros dėstytojai dr. Vaineta Juškienė ir kun. dr. Algis Genutis birželio 21–23 dienomis Romos kurijos vikariato kvietimu dalyvavo tarptautiniame universitetų dėstytojų simpoziume „Jaunimas, ugdymas, universitetas“, kuris vyko Romoje, Popiežiškajame Šv. Antano universitete (Antonianume). Tai buvo jau IX tarptau- Italijos švietimo ministras akcentuota, kad universitetai tinis universitetų dėstytojų Francesco Profumo, Romos turi nuolatos ieškoti būdų, simpoziumas, kurį organiza- miesto meras Gianni Ale- kaip integruoti istorinį pavo Romos kurijos vikariato manno, kiti aukšto rango pa- veldą ir informacinių technologijų atveriamas naujas Akademinės sielovados de- reigūnai. didaktikos Daugiau kaip 100  sim- universitetinės partamentas, bendradarbiaudamas su Italijos Švietimo poziumo pranešėjų renginio galimybes. Dėstytojai iš Klaipėdos ministerija ir Mokslinių tyri- metu analizavo universitetų ir akademinio jaunimo pro- kartu su kitų šalių mokslimų taryba. Simpoziume dalyvavo blemas. KU Katechetikos ninkais dalijosi akademiapie 500  akademinės visuo- katedros dėstytojai dalyva- ne patirtimi, profesinėmis menės atstovų iš Europos, vo dviejose teminėse pra- įžvalgomis, pristatė religinio Pietų ir Šiaurės Amerikos, nešimų ir diskusijų srityse: švietimo situaciją Lietuvotaip pat ir Azijos bei Afri- „Universiteto bendruomenė: je, aptarė tarptautinio bengalimybes kos valstybių. Tarptautinį dėstytojas kaip ugdytojas“ dradarbiavimo simpoziumą atidarė Popie- bei „Jaunimas ir akademi- iš krikščioniškojo ugdymo ROMA. Kun. dr. A. Genutis ir žiaus vikaras Romos miestui niai tyrimai“. Moksliniuose perspektyvos. dr. V. Juškienė prie šv. Antano kardinolas Agostino Vallini, pranešimuose ir diskusijose bazilikos Romoje.

V. Juškienės archyvo nuotr.

Drauge stovyklavo Klaipėdos, Šiaulių ir Kauno universitetų studentai Grėta Babičaitė

Savo penkerių metų gyvavimo sukaktį Reabilitacijos katedra paženklino dar vienu reikšmingu įvykiu. Reabilitacijos studentų mokslinė draugija birželio 29 d. – liepos 1 d. prie jūros sukvietė kolegas iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir surengė antrąją vasaros stovyklą. universiteto Reabilitacijos studentų mokslinės draugijos mokslinis vadovas lekt. dr. Kęstutis Jacikevičius, Klaipėdos universiteto Reabilitacijos katedros lekt. Salomėja Burneikaitė. Praktinis hipoterapijos užsiėmimas vyko Sauliaus Petravičiaus žirgyne, Kretingos rajone. Čia dalyviai praktiškai susipažino su hipoterapijos užsiėmimų metodika ir galėjo išmėginti terapinį jojimą su žirgu Credo. TERAPIJA. Stovyklos dalyviai susipažino su hipoterapijos metodika ir galėjo išmėginti terapinį jojimą su žirgu Credo. Nuostabu tai, kad ši Nuotrauka iš Reabilitacijos katedros archyvo jungtinė stovykla buvo ir „Studentų vasaros stovy- šimus skaitė Lietuvos sveiPalangoje, poilsio nainformatyvi, ir linksma. muose „Politechnika“, ergo- kla – tai galimybė įgyti naujų katos mokslų universiteto Studentai ir dėstytojai benterapijos ir kineziterapijos draugų, pasitobulinti profesi- Reabilitacijos klinikos vadodravo, dalijosi patirtimi bakalauro ir magistro stu- nes žinias, surasti partnerių vas prof. habil. dr. Aleksandijų programų studentai iš bendriems projektams“, – dras Kriščiūnas, prof. habil. neformalioje aplinkoje, daKlaipėdos, Šiaulių, Kauno kalbėjo KU SvMF Reabili- dr. Ingrida Baranauskienė, lyvavo ekskursijoje po Pauniversitetų ilsėjosi ir gilino tacijos katedros vedėja prof. Šiaulių Jaunųjų gamtininkų langos botanikos parką ir profesines žinias įdomiuose dr. Ligija Švedienė. Ji – vie- centro Žirgininkų būrelio linksmai leido laiką bendrakineziterapeutė minčių apsuptyje. teoriniuose ir praktiniuose na iš stovyklos organizatorių. mokytoja užsiėmimuose.

Stovykloje teorinius prane-

Jurgita Rutkienė, Klaipėdos


15

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS / 2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169)

INFORMACIJA

Naujausi KU leidyklos leidiniai Monografijos Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu. Sud. Vasilijus Safronovas. 260 psl. ISBN 978-9955-18-646-5 J.  Sučylaitė. Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje. 200 psl. ISBN 978-9955-18-642-7 A. Girdzijauskas. Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla. 216 psl. ISBN 978-9955-18-6618 K. Šerpetis. Europolitikos aproksimacija Lietuvos integracijos diskurse (straipsnių rinktinė). 172 psl. ISBN 978-9955-18-662-5 Studijų knygos G.  Praninskas. Abstrakčiosios algebros pradmenys. 64  psl. ISBN 978-9955-18-628-1 K. Bučys. Diferencialinės lygtys. 220 psl. ISBN 978-9955-18634-2 B.  Jatkauskienė, G.  Tolutienė. Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. 248 psl. ISBN 978-9955-18-635-9 I. Pečiūrienė. Koncertmeisterio klasė. 60 psl. ISBN 978-995518-648-9 V. Mačiulskis. Pasiutusiai gražios Jadvygos polka. 160 psl., ISBN 978-9955-18-641-0 A.  Kilis. Džiazo orkestro instrumentai. 24  psl. ISBN 9789955-18-647-2 J. Sučylaitė, L. Švedienė. Poetikos terapijos metodas reabilitacijoje. 96 psl ISBN 978-9955-18-650-2 S.  Burneikaitė. Lėlių teatro technikų taikymas reabilitacijos procese. 56 psl. ISBN 978-9955-18-653-3 D.  Kujalienė. Neįsisąmoninami psichikos reiškiniai. 84  psl. ISBN 978-9955-18-654-0 A. Salytė. Bestuburių zoologijos laboratoriniai darbai. 56 psl. ISBN 978-9955-18-633-5 J.  Andruškienė. Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika. 152 psl. ISBN 978-9955-18-658-8 R. Vildžiūnienė. Griežtasis polifonijos stilius. Teorija ir praktinės užduotys. 48 psl. ISBN 978-9955-18-656-4 J. Barauskaitė. Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas). 60 psl. ISBN 978-9955-18-673-1

Kviečiame į KU Sporto klubo renginius 2012 m. KU krepšinio turnyras „Trys prieš tris“ 2012 m. rugsėjis–gruodis Sporto klubo sporto salė (Sportininkų g. 13) Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. Komandos sudėtis – 4 žaidėjai. KU stalo teniso varžybos 2012 m. spalio 17–18 d. 18 val. SMF sporto salė (Minijos g. 153) Varžybos asmeninės. Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. KU merginų ir vaikinų tinklinio varžybos 2012 m. spalio–lapkričio mėn. PF sporto salė (S. Nėries g. 5) Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. Komandos sudėtis – 8 žaidėjai. KU rankų lenkimo varžybos 2012 m. lapkričio 8 d. 19 val. Klaipėdos miesto lengvosios atletikos maniežas (S. Daukanto g. 24) Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. Geriausių KU sportininkų pagerbimo vakaras 2012 m. lapkričio 22 d. 17 val. KU Mažoji Aula (Herkaus Manto g. 84) Tradiciniai geriausių KU sportininkų ir jų trenerių apdovanojimai už puikius sportinius laimėjimus. Kalėdinis KU krepšinio turnyras 2012 m. gruodžio 6–20 d. Sporto klubo sporto salė (Sportininkų g. 13) Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. Komandos sudėtis – 10 žaidėjų. KU plaukimo varžybos 2012 m. gruodžio 12 d. 9 val. „Gintaro“ plaukimo baseinas (S. Daukanto g. 31) Varžybos asmeninės. 100 m, 50 m laisvu stiliumi, krūtine, nugara. Linksmoji estafetė 4x50 m. Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys darbuotojai ir studentai. KU Sporto klubo informacija


16

2012 m. rugsėjis Nr. 7 (169) / KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

RENGINIŲ ANONSAS

Renginiai

Kvietimas

Spalio 4–5 dienomis Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „‘Post’-Urbanity: Reflecting on Cultural and Social Change in Urban Spaces“. Konferencijoje bus siekiama aptarti miesto erdvių semantikos, tapatybių ir reprezentacijų kaitą, sukeltą sparčių pastarųjų dešimtmečių socialinių, politinių ir technologinių pokyčių. Daugelyje pasaulio miestų galima aptikti erdvių, kurių įvardijimas pradedamas madingu priešdėliu post-. Raktažodžiai postmodernus, postindustrinis, postsovietinis ir kt. žymi ne tik prarastą vietos tapatybę, bet ir naujos socialinės tvarkos susidūrimą su nykstančių kultūrinių reikšmių erdvine sąranga. Todėl bus svarstoma, kaip miesto gyventojai suvokia mieste vykstančius pokyčius, kurios miesto erdvės imliausios socialiniams pokyčiams ir kiti klausimai. Spalio 19 d. nuo 10 val. rengiama tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Kūrybiški metodai reabilitacijoje“. Klaipėdos universitetas kartu su Lietuvos meno terapijos asociacija ir Šiaulių universitetu kviečia į meno terapeutų, reabilitologų, ergoterapeutų, psichoterapeutų, psichologų, socialinių darbuotojų, slaugytojų, edukologų tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Kūrybiški metodai reabilitacijoje“. Konferencija vyks Klaipėdos universiteto „Aula Magna“ auditorijų korpuse (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda). Lapkričio 15-16 d.  kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tradicijos ir modernumo dermė, priešprieša, raidos perspektyvos“. Kviečiame susitelkti mokslinei diskusijai apie tradiciją kaip apie identifikuotą tradicinį dalyką, procesą ar reiškinį, turintį susiformavimo istoriją, raišką, raidą ir perspektyvas šiuolaikiniame pasaulyje. Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti tradicijos ir modernumo sankirtas • etnologijos ir folkloristikos, • meno ir literatūros, • kultūros istorijos ir religijų srityse.

2012 m. lapkričio 27-28 dienomis Šiaulių universiteto Menų fakulteto Teatro katedra organizuoja 5-ąjį Lietuvos aukštųjų mokyklų Laimono Noreikos skaitovų konkursą. Jis skirtas Šiaulių universiteto Menų fakulteto 45-mečiui pažymėti. Norėdami populiarinti meninio skaitymo žanrą, ugdyti studentų saviraišką interpretuojant grožinį tekstą ir saugoti šios meno rūšies tradicijas, kurias puoselėjo legendinis lietuvių aktorius Laimonas Noreika, skelbiame vienintelį Lietuvoje tokio pobūdžio konkursą. Studentai turės galimybę išgirsti vieni kitus, pabendrauti tarpusavyje, dėstytojai – pasidalyti darbo patirtimi. Konkursas vyks Šiaulių universiteto Menų fakulteto Teatro katedros Estrados meno specialybės Mokomajame teatre (Vytauto 103A, Šiauliai). Dalyviai bus apdovanojami laureatų diplomais, padėkos raštais, specialiais prizais. Prašome apie konkursą informuoti studentus ir jų dėstytojus bei sudaryti sąlygas jų atvykimui ir dalyvavimui konkurse. Dalyvio anketą siųsti iki 2012 m. spalio 15 d.

Ginama daktaro disertacija 2012 m. spalio 26  d. 14  val. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas, Herkaus Manto g. 84, Klaipėda) bus ginama Elenos Pranckėnaitės istorijos mokslo krypties daktaro disertacija „Ežerų gyvenvietės pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“ Mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela (Klaipėdos universitetas). Istorijos mokslo krypties gynimo taryba: Pirmininkas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus (KU); Nariai: dr. Miglė Stančikaitė (Gamtos tyrimų centras); dr. Dalia Kisielienė (Gamtos tyrimų centras); dr. Agnė Čivilytė (Lietuvos istorijos institutas); dr. Ernestas Vasiliauskas (Klaipėdos universitetas). Oficialieji oponentai: prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (Klaipėdos universitetas); doc. dr. Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas). Maloniai kviečiame dalyvauti!

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS ISSN 2029-5545 Tiražas 2000 egz. www.ku.lt/laikrastis

Redakcija: Herkaus Manto g. 84 LT-92294, Klaipėda Tel.: (8-46) 398 985 El. paštas: laikraštis@ku.lt

Leidėjas Klaipėdos universitetas Spausdino UAB „Druka“ Mainų g. 5, Klaipėda Tel.: (8-46) 380 458

Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės nebūtinai sutampa.

Redaktorė: Edita Valinčienė Kalbos korektorė: Aušra Lemberger Korespondentės: Rūta Juozapaitytė, Ieva Augytė, Živilė Aleksandravičiūtė, Ieva Liškevičiūtė, Gabija Rakauskaitė, Eglė Jurevičiūtė Maketuotoja – fotografė: Jurgita Kykalienė

Klaipėdos universitetas (2012 rugsėjis)  

www.ku.lt/laikrastis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you