Page 1

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

www.ku.lt

STUDIJOS 2013


Hidrologijos ir okeanografijos studentė Jovita Gasiūnaitė: „Katedra vis pakviečia naujų dėstytojų užsieniečių, kurie dėsto įdomiai ir patraukliai. Studijų metu daug praktikų. Būsimojo pirmakursio šioje srityje laukia įdomios paskaitos gamtoje, kadangi visos praktikos vyksta lauke, būna įdomių ekspedicijų į jūrą. Pirmakursiams, norintiems šioje srityje pasijusti it savame kailyje, reikia būti atsakingiems, darbštiems, kruopštiems, bendraujantiems, turėti noro nuolat tobulėti. Įdomiausios paskaitos su tais dėstytojais, kurie turi daug patirties, nes daugiausia galima papasakoti dirbant šioje srityje.“ Biologijos studentė Laima Urbonaitė: „Studijuojant biologiją Klaipėdos universitete įgijau daug žinių, taip pat praplėčiau savo mąstymą. Dėstomi dalykai verti aukštojo mokslo vardo. Ypač didžiuojuosi jaunais dėstytojais, kurie gilinasi į dabartines naujoves ir stengiasi studentams padėti studijuoti gan sunkius dalykus. Linkiu šiai studijų programai kuo labiau tobulėti tyrimų srityje ir pritraukti kuo daugiau studentų. O dėstytojams linkiu kuo daugiau laiko skirti praktikai ir įkvėpti studentus ieškant darbo.“ Ekologijos ir aplinkotyros absolventė Samanta Trumpytė: „Šios studijos labai įdomios, buvo gana daug praktinių užsiėmimų. Būsimo pirmakursio čia laukia daug išbandymų, nes yra bendrųjų dalykų, kurie iš pirmo žvilgsnio gali išgąsdinti: tai aukštoji matematika ir bendroji fizika. Svarbiausia – neišsigąsti, susikaupti ir studijuoti. Reikia būti užsispyrusiam, labai veikliam, mylėti gamtą ir suprasti, kad Klaipėdos universitetas yra jūrinis universitetas ir kad paskaitos čia daugiausia vyksta jūrine tematika. Labiausiai įsiminė tie dėstytojai, kurie buvo draugiški, o draugiškumas atsiskleidė per dėstytojų ir studentų lygybę, galimybę konsultuotis su dėstytoju aktualiausiais klausimais, etiškumą ir teisingą studento žinių vertinimą.“ Matematikos studijų absolventė Birutė Bistrubytė: „Labiausiai patiko tai, kad dėstytojai leidžia daug mąstyti patiems, sugalvoti, ką galima pakeisti, kad gautume vienas ar kitas matematines išraiškas. Taip pat vėlesniuose kursuose mokėmės dirbti su programinėmis įrangomis, o jų buvo įvairiausių. Dėstytojai tikrai labai įvairūs – vieni griežtesni, kiti jaunatviškesni, tačiau su visais puikiai galima sutarti. Visi 4 metai man pralėkė labai greitai, nes buvo įdomu studijuoti, kurti, bandyti nauja, viskas pamažu tapo suprantama ir aišku. Kas mokykloje tikrai draugiškai bendravo su matematikos mokslu, tiems bus įdomu studijuoti matematiką Klaipėdos universitete.“

2

Studijos Gamtos ir matematikos mokslų fakultete – vienos perspektyviausių Hidrologija ir okeanografija Baigę hidrologijos ir okeanografijos bakalauro studijas absolventai dirba valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos ir hidrografijos padaliniuose.

Biologija Baigę biologijos studijų programą absolventai sėkmingai dirba valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, medicinos įstaigose ir gamyboje tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje. Fakultete biologiją studijuojantys studentai atlieka praktiką Klaipėdos universiteto botanikos sode, o mokslininkai čia vykdo svarbius tyrimus. KU botanikos sodas puikiai tvarkomas ir garsus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Ekologija ir aplinkotyra Ekologija ir aplinkotyra – tai studijos ir mokslas apie atsinaujinančiąsias technologijas. Baigę studijas absolventai dirba įvairiose mokslo, valstybinėse aplinkos apsaugos ir valdymo institucijose, visuomenės sveikatos centruose, biologinės ir ekologinės pakraipos laboratorijose. Gamtos ir matematikos mokslų fakultete išaugo ir šiuo metu pavyzdinio europinio mokslo centro statusą turi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas (BPATPI), kuriame sėkmingai darbuojasi biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, hidrologijos ir okeanografijos studentai ir absolventai.

Matematika Matematikos studijų programos absolventai dirba bankuose, draudimo kompanijose, vertybinių popierių biržose sistemų analitikais, rinkos tyrėjais, statistikais. Matematikos studijų programa sudaryta taip, kad atsiskleistų individualūs studentų gebėjimai bei savybės, skatinančios pritaikyti ir intelektualinę, ir dvasinę, ir kūrybinę patirtį būsimame darbe, kad būtų išugdytas kūrybiškai, naujai mąstantis ir puikiai bendraujantis specialistas, gebantis dirbti ir komandoje, ir savarankiškai, galintis savarankiškai priimti reikiamus sprendimus ir būti pasiruošęs atsakyti už savo veiklos rezultatus.


Informatika Informatikos studijos yra labai svarbi sfera kuriant žinių visuomenę. Vienas iš pagrindinių studijų tikslų – ugdyti veiklią, kvalifikuotą ir savarankiškai mąstančią asmenybę. Šiam tikslui pasiekti suburtas kūrybingas mokslininkų ir dėstytojų kolektyvas, įrengta moderni infrastruktūra, vykdomi tarptautiniai studijų mainai. Fakulteto absolventai dirba Lietuvos ir užsienio privataus ir valstybinio sektoriaus įstaigose ir įmonėse, sėkmingai plėtoja savo verslą. Informatikos bakalauro studijų programos absolventai gali dirbti informacinių ir komunikacinių technologijų specialistais, inžinieriais ir IT konsultantais.

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas (nauja studijų programa) 2013 metais pradedamas priėmimas į kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino bakalauro studijų programą. Tai inžinerinio pobūdžio programa, kurios tikslas – parengti specialistus dirbti srityse, susijusiose su aplinkos planavimu, dizainu, miestų kraštovaizdžiu, viešųjų erdvių inžineriniu ir meniniu tvarkymu. Specialistai įgis teorinių žinių ir praktinių inžinerinių gebėjimų, reikalingų planuojant urbanistinius kompleksus, išmoks parengti kraštovaizdžio dizaino projektus, gebės dirbti kompleksinėse projektavimo specialistų komandose.

Informatikos studentas Šarūnas Knabikas: „Informatikos studijos yra įdomios, bet nelengvos, tad pasirinkus šią sritį nereikėtų išsigąsti. Stojantieji turėtų mėgti kompiuterius, nes, jei jų nemėgsta, nieko neišeis – netiks tas darbas, rankos nekils mokytis. Kaip ir visur, taip ir čia dėl nepažangumo iškrenta nemažai studentų. Studijų metu dėstytojai pateikia naujausią informaciją, studentas gali nebijoti klausti – jam visada bus atsakyta, dauguma dėstytojų yra dirbančių ir gerai išmanančių savo sritį.“ Kraštovaizdžio architektūros studentas Rokas Ambrazaitis: „Atėjęs studijuoti kraštovaizdžio architektūros į Klaipėdos universitetą apie būsimas studijas žinojau nedaug. Turėjau tik lūkesčių, susijusių su patirtimi, maloniais dėstytojais, gausiomis žiniomis ir galimybe įsidarbinti. Po ketverių metų galiu drąsiai teigti, kad visa tai išsipildė šimtu procentų. Esu įsitikinęs, kad šios studijos sulauks pasisekimo, nes Lietuvoje trūksta tokių specialistų. Kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedroje dirba geriausi ir profesionaliausi dėstytojai.“ Statinių ir parkų restauravimo studentas Zigmantas Šiaulytis: „Dar mokykloje pradėjau domėtis Lietuvos parkais, deja, kai kurių jų likimas gana liūdnas – dauguma senų parkų merdėja. Stojau kryptingai pasirinkęs parkų restauravimo specialybę, nes tikiu, kad šioje srityje Lietuvoje dar yra ką veikti. Šiuo metu esu pirmame kurse, tačiau jau dabar matau, kad studijos man duos daug žinių: kiekvienoje paskaitoje sužinau ką nors nauja ir nekantrauju tai išbandyti praktiškai.“

Kraštovaizdžio architektūra Tai architektūros krypties meninio pobūdžio programa. Ji skirta asmenims, turintiems meninių gebėjimų ir siekiantiems įgyti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Šiose studijose gauti įgūdžiai reikalingi norintiesiems dirbti kraštovaizdžio architektais ir rengti kraštovaizdžio architektūros, architektūros, urbanistikos projektus, teritorijų planavimo bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus bei kitus projektus.

Statinių ir parkų restauravimas Darbo rinkoje labai perspektyvi statinių ir parkų restauravimo bakalauro studijų programa. Tai inžinerinio pobūdžio programa, savo turiniu labai artima statybos inžinerijai, tačiau pagrindinis dėmesys čia skiriamas profesionaliems darbo su kultūros paveldo vertę turinčiais pastatais, istoriniais parkais ir dvarais gebėjimams. Tai specialistai, turėsiantys iš esmės pagerinti labai gausaus Lietuvos nekilnojamojo kultūros paveldo (pastatų, įrenginių, parkų) restauravimo ir konservavimo darbų kokybę, užtikrinti miestų ir miestelių istoriškumo ir kultūrinio identiteto apsaugą, kokybišką kultūros paveldo objektų eksploataciją.

3


Lietuvių filologijos ir kalbos tvarkybos studentės Ieva Meižytė ir Ieva Meškytė: „Šis mokslas ne tik padeda geriau išmanyti lietuvių filologijos subtilumus, bet ir įsigilinti į pačią kalbos sistemą: kaip ir kodėl yra būtent viena ar kita žodžio forma, kokios taisyklės tai apibrėžia. Taigi mes sužinome daug naujų dalykų, kurių apie savo kalbą nežinojome. Jeigu reikėtų rinktis iš naujo, tai tikrai būtų būtent ši specialybė.“ Lietuvių filologijos ir etnologijos absolventas Žydrūnas: „Studijų programą vertinu puikiai, kadangi joje radau visko, kas galėtų dominti laisvą ir kūrybingą jaunuolį. Susipažinau su savo krašto ir pasaulio kultūra, o pritaikęs naujųjų medijų priemones šią patirtį galėjau įtvirtinti. Studijų programą rinkausi žinodamas, kad laukia puikūs studijų metai tarp geranoriškai nusiteikusių dėstytojų ir aktyvaus jaunimo.“ Lietuvių filologijos ir režisūros studentė Julija: „Kadangi esu linkusi į menus, režisūros kryptis iš karto sužavėjo. Pirmame semestre mokėmės tautosakos, kalbotyros, filosofijos, antikinės literatūros, taip pat susipažinome su literatūros teorijos įvadu, fonetika. Beje, visus metus turėjome režisūros ir scenos kalbos paskaitas. Labai džiaugiuosi šių paskaitų dėstytojais: jų patirtis ir geranoriškumas padeda labiau įsigilinti į dėstomus dalykus ir, žinoma, yra įdomu studijuoti. Beje, nemaža dalis mano dėstytojų taip pat baigė šią studijų programą, tarp jų ir HMF dekanas prof. dr. R. Balsys. Tikiuosi, kad ir aš dirbsiu pagal savo specialybę.“

Humanitarinių mokslų fakultete – studijų įvairovė Lietuvių filologija ir kalbos tvarkyba Baigę studijas studentai gali dirbti savivaldybių kalbos tvarkytojais, įmonių ir įstaigų kalbos tvarkytojais bei kalbos konsultantais; redaktoriais, stilistais, korektoriais leidyklose ir laikraščių redakcijose; kalbos konsultantais radijuje ir televizijoje; įvairių įstaigų atstovais spaudai, viešųjų ryšių darbuotojais; Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos darbuotojais; vertėjų kalbos redaktoriais ir konsultantais Europos Sąjungos institucijose.

Lietuvių filologija ir kultūrinė antropologija (atnaujinta programa) Studijos skirtos kūrybingiems, laisviems žmonėms, ieškantiems savosios tapatybės supratimo ir raiškos pasauliniame kontekste. Absolventai gali dirbti įvairiose švietimo, kultūros, rekreacijos įstaigose kalbos tvarkytojais ar redaktoriais, administratoriais, referentais, kultūrinės antropologijos ir medijų specialistais, renginių organizatoriais, žurnalistais, atstovais spaudai ir ryšiams su visuomene arba toliau studijuoti magistrantūroje ar pedagoginėse studijose, atveriančiose naujas karjeros perspektyvas.

Lietuvių filologija ir režisūra Specialieji dalykai skirti praktiniams režisūros ir vaidybos gebėjimams ugdyti. Mokoma raiškios kalbos, pastabumo, savidrausmės, savistabos. Atliekamos dvi lietuvių filologijos ir viena specializacijos praktika. Absolventai galės dirbti ne tik įvairų filologinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą švietimo, kultūros, rekreacijos įstaigose kalbos tvarkytojais ar redaktoriais, administratoriais, referentais, žurnalistais, atstovais spaudai ir ryšiams su visuomene, bet ir įvairių mokymo institucijų, papildomojo meninio ugdymo įstaigų, vaikų ir jaunimo teatrų režisieriais, vadovais, savivaldybių kultūros skyrių ar centrų teatro specialistais.

Lietuvių filologijos ir švedų kalbos studentė Auksė: „Visada norėjau studijuoti lietuvių kalbą, nes tai man gerai sekėsi – dažnai dalyvaudavau įvairiose lietuvių kalbos olimpiadose ir gaudavau nemažai pagyrimų iš savo lietuvių kalbos mokytojų. Tai mane pastūmėjo reikiama kryptimi: esu patenkinta tuo, kad pasirinkau studijuoti ne tik lietuvių filologiją, bet ir švedų kalbą. Tai suteikia studijoms gaivumo, padeda išvengti monotonijos. Studijų metu turėjau puikią galimybę išvykti studijuoti ir atlikti praktiką Švedijoje. Tai padėjo praplėsti akiratį, susipažinti su naujais žmonėmis, pažinti kitos šalies kultūrą. Esu tikrai patenkinta savo studijomis, nes studijuodama susipažinau su puikiais dėstytojais, kurių padedama supratau, ko iš tiesų noriu.“

4

Lietuvių filologija ir švedų kalba Baigę studijas, studentai gali dirbti Švedijos, taip pat įstaigų ir įmonių, kuriose reikalinga švedų kalba, darbuotojais, konsultantais, administratoriais; švedų kalbos vertėjais; lietuvių kalbos redaktoriais, kalbos tvarkytojais; atstovais spaudai, viešųjų ryšių darbuotojais; gidais, kelionių vadovais (įgiję papildomą kvalifikaciją); lietuvių kalbos ir literatūros bei švedų kalbos mokytojais (papildomai baigę vienerių metų ar kitokios formos didaktikos studijas); kolegijų, universitetų dėstytojais (baigę magistrantūros, doktorantūros studijas).


Anglų filologija Anglų kalba – viena populiariausių kalbų pasaulyje. Anglų filologijos studentas geba analizuoti ir versti anglų kalbos faktus ir tekstus, turi šnekamosios ir rašomosios anglų kalbos įgūdžių. Anglų filologijos absolventai gali dirbti vertėjais, teksto redaktoriais; gidais; sekretoriais-referentais; biuro administratoriais; užsienio ryšių darbuotojais; anglų kalbos konsultantais įmonėse.

Istorija

Baigę istorijos bakalauro studijas absolventai įgyja plataus spektro humanitarinį išsilavinimą ir kompetenciją, teikiančią galimybę dirbti turizmo, kultūros vadybos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės, paveldosaugos, pedagogikos, komunikacijų srityse, taip pat daugelyje kitų sričių, kuriose yra reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai, analitinis mąstymas, užsienio kalbų mokėjimas. Be to, istorijos bakalauro studijų absolventai įgyja kvalifikaciją, suteikiančią galimybę tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje (magistrantūroje) Klaipėdos universitete arba kituose Lietuvos ir užsienio universitetuose. Baigę istorijos su archeologijos specializacija programą absolventai įgyja kvalifikaciją, suteikiančią galimybę savarankiškai vykdyti intervencinius archeologijos tyrimus.

Anglų filologijos studentė Goda: „Pirmame semestre mokiausi lotynų kalbos, filosofijos, anglų literatūros teorijos, kalbotyros, informacinių technologijų ir specialybės dalykų, paslėptų po vienu bendru dalyku – šiuolaikine anglų kalba, susidedančia iš rašymo, fonetikos, morfologijos ir leksikos. Antrame semestre mokėmės jau ir Didžiosios Britanijos istorijos ir kultūros, antikinės literatūros, germanų kalbotyros įvado, šiuolaikinės lingvistikos krypties ir anglų kalbos leksikologijos.“ Istorijos studentas Arnas: „Šias studijas pasirinkau, nes patinka istoriko darbas, „knisimasis“ po įvairius dokumentus, istorinės tiesos ieškojimas. Atlikęs archeologinę praktiką, susidomėjau būtent šia veikla. Įdomiausi dėstomi dalykai man – nestandartinės subkultūrų studijų paskaitos, vedamos Roko Kraniausko, bei Romos ir Graikijos istorijos dėstytojo dr. R. Kazlausko įžvalgos. Medžiagą jis pateikia netradiciškai ir nenuobodžiai. Džiaugiuosi, kad iki šiol bendrauju su archeologinės praktikos Vokietijoje metu sutiktais bendraminčiais.“

Kultūros ir medijų filosofija Vakarų Lietuvoje dar niekada nebuvo filosofijos studijų, todėl tai tikras atradimas. Nuo filosofinio žmonijos išminties pagrindo pereinama prie šiuolaikinių technologijų, kurios naudojantis medijomis padėtų sukurti ir realizuoti intelektualinius produktus. Absolventai galės dirbti valstybės ir savivaldybių valdymo struktūrose, kultūros įstaigose bei verslo įmonėse medijų komunikacijos organizavimo ir vadybos srityje viešųjų ryšių specialistais; spaudos, internetinės žiniasklaidos ir muzikos leidybos, kompiuterinio dizaino, informacinių technologijų bei kitų kūrybinių industrijų įmonių, rinkodaros ir reklamos agentūrų vadybininkais bei vadovais; televizijos, kino ir videoprodiuseriais. Gebės atlikti konsultantų, analitikų darbą įvairiose sociokultūrinėse programose ir projektuose, mokslo ir tiriamųjų institucijų tyrimuose bei dalyvauti kultūros ir švietimo institucijų medijinio ugdymo ir medijų filosofijos didaktinėje veikloje.

Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

Šios studijos skirtos parengti anglų ir vokiečių / prancūzų kalbų specialistams, kurie gebės orientuotis daugiakalbėje visuomenėje ir mokės taikyti lingvistikos mokslo žinias bei įgūdžius turizmo, pramonės, administravimo, švietimo, kultūros įstaigose. Studijuojami šie kalbų dalykai: kalbotyra, literatūra ir kultūra, retorika, vertimas, kultūrų komunikacija, filosofija ir kt. Praktika atliekama turizmo, uosto, švietimo ir kultūros įstaigose, vertimų biuruose ar redakcijose dviem etapais po 5 savaites. Baigusiajam suteikiamas lingvistikos bakalauro laipsnis. Sėkmingai baigę studijas absolventai galės dirbti kalbų konsultantais, užsienio ryšių darbuotojais turizmo, pramonės, administravimo, švietimo, kultūros įstaigose, vertėjais ir redaktoriais, gidais, kelionių vadovais, anglų kalbos mokytojais (papildomai įgiję mokytojo pedagoginę kvalifikaciją), taip pat bus pasirengę magistrantūros studijoms bet kuriame Lietuvos ar užsienio universitete.

Kultūros ir medijų filosofijos studentė Aistė: „Šioje studijų programoje sujungiama daug sričių – nuo technologijų iki meno. Tai, mano manymu, yra gan perspektyvu, juk kuo tu universalesnis, tuo daugiau galimybių sulaukti pasisekimo. Praėjus keliems mėnesiams po įstojimo esu visiškai patenkinta savo pasirinkimu, nes studijos labai įdomios. Jos atitiko mano lūkesčius, manau, ateityje juos net pranoks. Mokausi su malonumu, o tai daug reiškia, nes nuo to mokymosi kokybė tampa daug geresnė. Ateityje matau daug perspektyvų.“ Anglų ir vokiečių kalbos pirmo kurso studentai: „Studijos nėra lengvos, bet įdomios. Dėstytojai visada sugalvoja, kaip palengvinti darbus ir supaprastinti dėstomą medžiagą. Per paskaitas dirbdami nedidelėmis grupėmis mes dainuojame dainas, sakome skaičiuotes, mokomės eilėraščių, skaitome noveles ir visaip kitaip laviname anglų ir vokiečių kalbų įgūdžius. Puiku, kad yra sudaryta galimybė mokytis antrosios užsienio kalbos (šiuo atveju vokiečių) jos anksčiau nesimokius. Pasirinkus šią studijų programą galima išmokti ne tik dviejų užsienio kalbų, bet ir susipažinti su įdomiais žmonėmis.“

5


Aplinkos inžinerijos absolventė Martina: „Ši studijų programa turi perspektyvų, kadangi aplinkosaugos problemos tampa vis aktualesnės. Tai buvo vienas iš kriterijų renkantis, ką studijuoti. Studijomis likau patenkinta. Turėjome daug įvairių ir įdomių dėstomų dalykų. Auginome ir skaičiavome bakterijas ir jų kolonijas per mikrobiologijos paskaitas. Šiemet fakultetas gavo daug naujų įrenginių ir iš esmės atnaujino laboratorijas, todėl studentai, kurie dar tik studijuos ir tebestudijuoja dabar, turės puikią progą pasinaudoti šia aparatūra ne tik laboratorinių darbų metu, bet ir savo baigiamiesiems darbams.“ Chemijos inžinerijos studentė Ingrida: „Mokykloje puikiai sekėsi chemija, tad net nedvejojau, ką studijuosiu baigusi vidurinę. Neįsivaizdavau savęs niekur kitur, kaip tik chemijos inžinerijoje. Studijomis likau tikrai patenkinta. Paskaitų buvo įvairių, laikas jose neprailgdavo. Daug naudos man duoda mokslinės konferencijos. Čia galima pasisemti naudingų žinių, idėjų, realizuoti save.“ Elektros inžinerijos studentas Imantas: „Šią studijų programą pasirinkau, nes, manau, ji gana perspektyvi, nors ir labai sunki. Studijų kokybė gera, į programą įtraukiami vis nauji dalykai. Keičiasi dėstytojai, jų metodai skirtingi ir savaip naudingi. Vyksta tiek teorinės, tiek praktinės paskaitos. Studijuoti sunku, tačiau įdomu ir malonu.“

Jūrų technikos fakultetas – vienintelis ir išskirtinis Lietuvoje! Aplinkos inžinerija Aplinkos inžinerija yra siejama su jūros ir kranto zonos bei gyvenamosios aplinkos apsaugos problemomis. Būsimieji aplinkos inžinieriai studijuoja taikomąją ekologiją, aplinkos informatiką, sanitariją, taršos prevencijos principus, įvairias bendrąsias inžinerines disciplinas. Įgyta aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacija suteikia galimybę dirbti perspektyvų darbą aplinkosaugos sistemų projektavimo ir eksploatavimo tarnybose, uosto ir kranto įmonėse, įvairiose mokslinių tyrimų institucijose.

Chemijos inžinerija Chemijos inžinerijos studijų programa yra sudaryta siekiant parengti plataus profilio universalius chemijos inžinerijos specialistus, gerai išmanančius šiuolaikinius chemijos procesus ir jų valdymą, naujausias medžiagas ir įrenginius. Tai leidžia absolventams rasti įdomų kūrybinį inžinerinį darbą šiuolaikinėse chemijos ir maisto pramonės įmonėse, naftos verslovėse, naftos perdirbimo gamyklose, mokslinio tyrimo organizacijose ir įvairių pramonės šakų chemijos laboratorijose.

Elektros inžinerija

Elektros inžinerijos studijų programa kiekvienais metais sulaukia didelio stojančiųjų dėmesio. Per ketverius studijų metus būsimieji inžinieriai elektrikai įgyja daug žinių iš automatinio valdymo teorijos, elektronikos, metrologijos, elektros energetikos ir kitų dalykų. Turėdami platų ir visapusį išsilavinimą absolventai nesunkiai randa gerą darbą įvairiose įmonių elektros ūkio ar elektros ir elektronikos sistemų automatizuotos įrangos projektavimo ir aptarnavimo srityse.

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerijos studijų programa labai populiari. Augantį specialistų poreikį skatina spartėjanti šių dienų aukštųjų informacinių technologijų ir kompiuterinių sistemų plėtra. Būsimiesiems informatikos inžinieriams yra suteikiama daug teorinių ir praktinių žinių iš įvairių kompiuterinės įrangos, telekomunikacinių tinklų, duomenų apsaugos, programų inžinerijos sričių, formuojama loginių valdiklių programavimo ir jų praktinio pritaikymo patirtis, ugdomi kompiuterizuotų automatinio valdymo sistemų ir informacinių technologijų objektų projektavimo ir aptarnavimo įgūdžiai.

Jūrų uostų inžinerija

Informatikos inžinerijos studentas Viktoras: „Pasirinkau šią studijų programą, nes šiais technologijų laikais ji labai perspektyvi, be to, ir įdomi. Visos paskaitos įdomios ir naudingos, tačiau labiausiai man patiko analoginė ir skaitmeninė elektronika, matematiniai paketai. Paskaitų metu gauname tikrai daug naudingų žinių ir galime tobulėti. Įdomiausios – lektorių Ž. Lukošiaus, M. Kurmio ir K. Gerasimov paskaitos. Jie aiškiai išdėsto medžiagą ir moka bendrauti su studentais. Nejaučiame spaudimo, todėl darbus atliekame su malonumu, o ne iš reikalo.“

6

Tai originali ir populiari bakalauro studijų programa, pagal kurią yra rengiami universalūs transporto inžinerijos ir jūrinio sektoriaus aukščiausiosios kvalifikacijos vadybos specialistai įvairioms Lietuvos jūrinio komplekso įmonėms ir organizacijoms: jūrų transporto ir verslo bendrovėms, logistikos ir krovinių aptarnavimo darbų centrams, uostų ir specialiųjų terminalų administracijoms, saugios jūrinės laivybos bei laivų agentavimo ir kontrolės institucijoms.


Laivo inžinerija

Studijų programos aktualumą lemia akivaizdi būtinybė uostamiestyje rengti aukštos kvalifikacijos laivų projektavimo, statybos ir remonto specialistus. Būsimieji laivų inžinieriai studijuoja įvairių tipų laivų konstrukcijas ir mechanizmus, laivų projektavimo ir modeliavimo metodus, taiko šiuolaikinę programinę įrangą, o baigę studijas sėkmingai dirba konstruktoriais ar projektų vykdytojais laivų statybos ir remonto įmonėse, mokslinėse įmonių laboratorijose, gali atlikti įvairų vadybinį darbą.

Mechanikos inžinerija Tai viena iš universaliausių studijų programų, reikalinga norint dirbti įmonėse, kurių veikla yra susijusi su mechanizmų ir technologinės įrangos gamyba, projektavimu, priežiūra bei remontu. Baigus studijas galima sėkmingai dirbti inžinieriais, projektų konsultantais, ekspertais, konstruktoriais ar padalinių vadovais įvairiose baldų, tekstilės, transporto, projektavimo įmonėse, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

Statybos inžinerija

Statybos inžinerijos studijų programoje daug dėmesio yra skiriama naujosioms statybos darbų technologijoms, šiuolaikinėms statybinėms medžiagoms, įvairių tipų statinių inžinerinio projektavimo bei konstrukcijų skaičiavimo metodams, statybų verslo veiksnių ir principų analizei. Baigę studijas statybos inžinieriai gali rasti gerą darbą statybos darbų ar projektavimo įmonėse, rengti projektų konstrukcinę dalį, atlikti vadybinius ar statybos inžinerijos ekspertų darbus.

Jūreivystės institutas

Laivavedyba

Laivavedžio darbo vieta – laivas. Vykdant dabartines krovinių pervežimo technologijas jo darbas susietas su tobulėjančiomis labai sudėtingomis laivo įrangos navigacinėmis, inžinerinėmis, mechaninėmis, elektroninėmis, automatinėmis sistemomis. Laivavedys yra atsakingas už saugų ir savalaikį krovinių pervežimą, taip pat laivo įgulos ir keleivių saugumą, laivo gyvybingumą esant įvairioms, o ypač – sudėtingoms meteorologinėms ir navigacinėms sąlygoms. Absolventai prisidės prie jūrinio sektoriaus didinimo strategijos ir jūrinio mentaliteto ugdymo visuomenėje, gebės atlikti mokslinius tyrimus laivo saugos ir aplinkos teršimo iš laivų srityse. Laivavedžio kvalifikacija leis įsidarbinti jūrų transporto / technologijos sektoriuje ir jūrinės paskirties administracinėse tarnybose, siekti profesinės karjeros galimybių ir skleisti mokslines ir praktines žinias ateinančioms kartoms mokslo bei studijų institucijose didinant jūrinės laivavedžio profesijos patrauklumą.

Jūrų transporto energetikos inžinerija Naujoje programoje jūriniam sektoriui rengiami inžinerinio parengimo technikos specialistai, gebantys vykdyti ir vadovauti laivų ir uosto energetinių įrenginių, mašinų, mechanizmų ir sistemų projektavimui, išmanantys remonto, modernizacijos technologijas bei aplinkai draugišką ir energijos taupymo eksploataciją. Absolventai galės dirbti uosto ir krovos kompanijų inžinerinėse tarnybose, laivų techninio aptarnavimo ir remonto įmonėse, laivybos kompanijų, uosto inžinerinių ir energetinių įrenginių techninės priežiūros organizacijose, laivų techninio aprūpinimo įmonėse, vidaus vandens transporto sistemoje, kitų transporto šakų įmonėse ir organizacijų transporto padaliniuose.

Jūrų uostų inžinerijos studentas Justas: „Jūrų uostų inžinerija – puiki studijų programa norintiesiems likti Klaipėdoje ir dirbti uoste, kuris yra Klaipėdos širdis. Studentai įgyja puikų uosto funkcijų, valdymo ir techninių specifikacijų išmanymą. Studijuojantieji pagal šią programą sužino viską – nuo uosto statybos iki jo valdymo bei techninių procesų. Studijos yra ir puiki gyvenimo mokykla: čia gaunami praktiniai įgūdžiai, manau, bus naudingi tolimesniame gyvenime, net ir kasdieniame.“ Laivo inžinerijos studentas Lukas: „Laivo inžinerijos studijos buvo mano svajonė. Visuomet domėjausi laivais, tad šioje srityje jaučiuosi lyg žuvis vandenyje. Studijų kokybe esu patenkintas. Gaunu netgi daugiau negu tikėjausi. Labiausiai man patinka braižybos paskaitos: dirbi savarankiškai, kas neaišku – paklausi dėstytojo ir gauni visokeriopą pagalbą. Darbai taip sudomina, kad net nepastebime, kaip praskrieja paskaitos laikas. Todėl vėliau nekyla problemų ruošiantis egzaminams. Medžiaga išdėstyta aiškiai, glaustai ir įdomiai.“ Mechanikos inžinerijos studentas Benas: „Pasirinkau šią studijų programą, nes nuo mažens patiko visokie mechanizmai ir mašinos. Pirmame kurse chemija buvo įdomiausia paskaita, nes valandas, praleistas „Studlende“ konspektuojant teoriją, vainikuodavo laboratorijoje atliekami bandymai, ko iki to laiko nebuvo tekę daryti. Antrais metais tebevargino matematika ir fizika, bet prisidėjo ir kelios naujos įdomios paskaitos: medžiagotyra, medžiagų atsparumas, hidromechanika ir mašinų elementai. Daugiausiai naudos davė medžiagų atsparumo paskaitos. Trečiame kurse prasidėjo rimti darbai: kursinių darbų rašymas, laboratorinių darbų ataskaitos. Pradėjome vaikščioti į galbūt būsimas darbo vietas: staklynus, fabrikus, gamyklas.“

Statybos inžinerijos studentas Aurimas: „Studijų programą rinkausi dar tada, kai mokiausi vidurinėje. Išsirinkau statybos inžineriją, nes ji buvo arčiausiai mano pomėgių. Ir tikrai nepasigailėjau. Įsimintiniausios – aukštosios matematikos paskaitos. Antrame kurse artėjame specialybės link: studijuojame architektūrą, geodeziją, statybines medžiagas ir kita. Skirtingi dėstytojų paskaitų dėstymo būdai teikia įvairesnių žinių ir gebėjimų.“

7


Dainavimo studentė Oksana: „Šią studijų programą pasirinkau dėl to, kad noriu tobulėti dainavimo srityje, noriu save čia realizuoti. Mano mėgstamiausios paskaitos yra dainavimas ir scenos judesys, nes būsimiems atlikėjams tai vieni iš pagrindinių dalykų. Čia dirba puikūs dėstytojai, visada žinantys, kaip pateikti medžiagą, kad mums būtų patrauklu, įdomu ir įsimintina. Tačiau geriausias jausmas kyla tada, kai stovi scenoje ir pristatai klausytojams tai, ką darai. Kasdien po paskaitų neskubu namo ilsėtis. Lieku fakultete. Ten repetuoju ir ruošiuosi kitai dienai. Tačiau visa tai man labai patinka, nes mokausi to, kas man yra malonumas, o ne kančia.“

Menų fakultetas – kultūros židinys Choro dirigavimas Šios studijų programos absolventai išmanys muzikos meno, muzikos istorijos bei teorijos, muzikos atlikimo žinių sistemą, turės reikiamą muzikinės kultūros akiratį. Studentai studijuoja filosofinius, sociologinius, psichologinius ugdymo chorine veikla pagrindus. Baigę šią programą jaunuoliai gali dirbti chorų, kitų vokalinių kolektyvų vadovais (chormeisteriais) įvairiose kultūros įstaigose, bendrojo lavinimo, muzikos, meno mokyklose ir gimnazijose.

Dainavimas

Dainavimo studijų programos studentai įgyja vokalinės muzikos atlikimo žinių, išmano tradicinės, klasikinės ir šiuolaikinės dainavimo technikos ugdymo pagrindus, geba atskleisti vokalinių kūrinių dramaturgiją, meninę idėją. Baigusių studijas jaunuolių laukia muzikinio teatro scena, galima įsilieti į profesionalaus choro gretas. Papildomai įgiję mokytojo kvalifikaciją, baigusieji gali dirbti vokalo pedagogais bendrojo lavinimo, muzikos, meno mokyklose ir gimnazijose.

Džiazo muzika

Džiazo muzikos studentai geba suprasti esminius džiazo muzikos interpretacijos principus nuo klasikinio džiazo iki moderno, išmano pagrindinius aranžavimo principus, klasikinės muzikos kūrinius, kurie formuoja gerą atlikėjo meninį skonį. Studijų metu studijuoja spec. instrumentą ir ritmų pagrindus, orkestro studiją ir ansamblio klasę, fortepijoną, improvizaciją ir kt.

Fortepijonas Džiazo muzikos absolventė Ieva: „Mano studijų programa – džiazo muzika, vokalas. Pasirinkti, ką studijuoti, nebuvo sunku, nes dainavau nuo pat vaikystės, o noras vis augti ir tobulėti atvedė mane į KU Menų fakultetą. Čia patiko viskas. Kiekvienas dalykas skirtingas ir savotiškai žavus bei naudingas. Tikrai galiu pasakyti, kad studijuoti man patiko. Studijų metų susipažinau su nuostabiais žmonėmis, daug naujų muzikos žinių „atkeliavo“ į mano galvą.“ Liaudies muzikos studentas Irmantas Mikalonis: „Mokausi pas prof. Vytautą Tetenską. Šios studijos tikrai yra nuostabios – ne vien tuo, kad galiu muzikuoti ir atlikti muziką, bet ir tuo, kad turiu labai puikią galimybę susipažinti su mūsų tautos ištakomis: sužinoti, kaip žmonės gyveno senovėje, pažinti jų kultūrą, suvokti įvairiausius niuansus, išlikusius iki šių dienų. Studentams suteikiama galimybė pažinti ne tik savos šalies kultūrą, bet ir viso pasaulio, nes keliaujame po įvairius festivalius ir konkursus ir už Lietuvos ribų.“ Pučiamųjų ir styginių muzikos studentas Tomas: „Studijuoju violončelės kurse. Universitetas – mano gyvenimo tąsa, nes groti violončele mokausi jau nuo pirmos klasės. Dėstytojas Mindaugas Bačkus įkvėpė man drąsos ir jėgų, patarė stoti į universitetą ir tęsti solinį grojimą violončele. Dėstytojo padrąsintas nusprendžiau nepasiduoti ir toliau kilti. Taigi man šios studijos – ne tik mokymasis groti, bet ir gyvenimo pamokų šaltinis.“

8

Būsimieji atlikėjai studijuoja fortepijoną, kamerinį, fortepijoninį ansamblį, koncertmeisterio klasę ir kt. Studentai vėliau gali dirbti koncertmeisterio ar pedagogo darbą. Kai kurie kuria savo, kaip solisto ar kamerinio ansamblio dalyvio, ateities planus.

Liaudies muzika Būsimieji liaudies muzikos atlikėjai siekia lietuvių liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių artistų karjeros, liaudiškų muzikos kolektyvų vadovų pozicijų. Studijų metu mokosi spec. instrumento ir ansamblio, dirigavimo ir fortepijono, orkestro ir instrumentuotės bei kitų dalykų. Baigę studijas jie turi muzikos meno, muzikos teorijos ir istorijos, muzikos atlikimo žinių sistemą, reikiamą muzikinės kultūros akiratį. Išmano darbo su liaudies instrumentų atlikėjais bei jų kolektyvais tikslus, principus, metodus, priemones, formas, organizavimo dėsningumus.

Pučiamųjų ir styginių muzika Šios studijų programos absolventai gali dirbti orkestrų ir ansamblių atlikėjais instrumentininkais, vadovauti ir diriguoti pučiamųjų arba styginių instrumentų orkestrams. Viskas priklauso nuo talento, noro ir kantraus bei atsakingo darbo.

Choreografija Jeigu nori studijuoti choreografiją – būk pasirengęs įvairiausių šokio stilių studijoms. Choreografijos katedros studentai turi galimybę išmokti tiek įvairiausių šokių, tiek šokti senovinius šokius kolektyve „Saltanda“ ir jais žavėti publiką įvairių renginių metu. Choreografijos bakalauro studijų programą baigęs studentas yra plataus profilio specialistas, įgijęs lietuvių liaudies meno, papročių, pasaulinės choreografijos istorijos, šokio kompozicijos, įvairių šokio stilių metodikos bei teorijos žinių ir gebantis jas taikyti praktikoje.


Dailė

Dailininkai įgyja įvairiapusių universitetinių ir specialybės žinių. Geba kūrybiškai dirbti, išmano ir yra įvaldę pagrindinius tapybos technologijos principus bei kūrybos pagrindus, suvokia esminius meno proceso dėsnius. Studijų metu suformuojami pagrindiniai pedagoginiai gebėjimai įgytas žinias perduoti praktiškai.

Muzikos pedagogika Muzikos pedagogikos studijų programą baigęs muzikos bakalauras turi muzikos istorijos ir teorijos žinių, muzikos atlikimo gebėjimų ir meninės koncertinės patirties, suvokia ir išmano muzikinio ugdymo dėsningumus, gali vesti muzikos pamokas įvairių amžiaus tarpsnių ugdytiniams, dirbti su įvairių tipų muzikiniais kolektyvais, taip pat geba dirbti tiriamąjį darbą ir taikyti jo rezultatus muzikinio ugdymo srityje, turi socialinių ir humanitarinių kompetencijų. Baigusieji muzikos pedagogikos studijų programą gali dirbti muzikos mokytojais įvairaus tipo švietimo įstaigose (darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse bei meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose), muzikinių kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose, atlikti mokslinius tyrimus, stoti į magistrantūrą.

Dailės studentė Gabija: „Esu dailininko tapytojo studijų programos atstovė. Čia studijuoju, nes visada to geidžiau. Labai patinka kompozicijos paskaita ir laikas, kada turi tiesiog piešti, kai tai nėra privaloma ir gali piešti dėl to, kad to norisi pačiai. Puiku, kad yra pasirenkamųjų dalykų, nes galima rinktis paskaitas iš visai priešingos studijų krypties. O tai padeda išsilaisvinti iš rutinos. Džiaugiuosi, kad turiu auditoriją, kurioje galiu piešti. Taip geriau ir man pačiai, ir mano kambario draugei, nes jai nereikia kasdien „mėgautis“ dažų kvapais.“ Muzikos pedagogikos studentės. Asta: „Muzikos mokytojas – puiki specialybė muzikantui. Čia studijuodama galiu augti ir tobulėti.“ Rasa: „Šaunūs ir patyrę pedagogai, puiki studijų programa ir nepakartojami muzikiniai įspūdžiai.“ Laima: „Studijos asocijuojasi su nuostabiu pajūriu, žavingu Klaipėdos miestu ir jame tvyrančia romantiška dvasia.“

Režisūra (renginių)

Kurso vadovas doc. Romas Matulis Režisūros studijų programą baigęs teatro bakalauras yra kvalifikuotas specialistas, gebantis režisuoti įvairios paskirties ir apimties renginius, kurti ir įgyvendinti renginių scenarijus, organizuoti ir vesti kamerinius bei masinius renginius, inicijuoti ir vykdyti renginių režisieriaus kompetencijų reikalaujančią veiklą kultūros ir švietimo įstaigose, kritiškai mąstyti, analizuoti, vertinti ir daryti įtaką teatrinės aplinkos reiškiniams. Baigę studijas galėsite dirbti renginių režisieriais ir scenaristais, kamerinių ir masinių renginių organizatoriais, renginių vedėjais, vadybininkais, teatro krypties ekspertais ir konsultantais.

Vaidyba

Kurso vadovas doc. Povilas Gaidys Vaidybos studijų programą baigęs teatro bakalauras yra profesionalus aktorius, turintis dalykinių ir praktinių žinių, gebantis kurti vaidmenis dramos teatre, inicijuoti ir vykdyti aktoriaus kompetencijų reikalaujančią veiklą teatro ir kultūros įstaigose, gebantis kurti vaidmenis įvairiame kūrybiniame kontekste, vykdyti aktoriaus kompetencijų reikalaujančią veiklą kultūros ir švietimo įstaigose, kritiškai analizuoti, vertinti ir daryti įtaką teatrinės aplinkos reiškiniams. Baigę vaidybos studijas galėsite dirbti dramos teatro aktoriumi, rengti vaidybos, scenos kalbos, scenos judesio pratybas, vesti koncertus ir renginius ar dirbti teatro krypties ekspertu ir konsultantu.

Režisūros studentės. Aušra: „Studijuoti čia labai gera ir jauku, nes dėstytojai yra tikri mano draugai ir patarėjai.“ Gintarė: „Čia mokytis labai įdomu, nes nuo ryto iki vakaro (ir naktį) galvoji apie teatrinę kūrybą.“ Monika: „Labai draugiška atmosfera tarp visų studentų, jaučiamės kaip viena šeima.“ Vaidybos studentės. Jūratė: „Motyvaciją turinčiam žmogui – tai puiki erdvė gauti labai daug.“ Evelina: „Studijos padėjo išlavinti valią ir kūną, išugdė manyje žmogų. Jeigu kas galvoja apie profesionalią sceną, be tokių studijų ten nėra ką veikti.“

Sportiniai šokiai Šokio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikia teisę būti įvairių choreografinių žanrų atlikėjais ir dirbti šokių klubų treneriais, masinio šokio srities mokytojais, šokių mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose, baletmeisteriais pramogų industrijos srityje. Tai viena populiariausių KU MF studijų programų. Čia gimė ir iki šiol Lietuvos vardą garsina sportinių šokių ansamblis „Žuvėdra“. Šis kolektyvas 2011 metų gruodį jau septintą kartą tapo pasaulio čempionu, o 2012 metų pavasarį aštuntą kartą pasipuošė Europos čempionų medaliais.

9


Edukologijos studentė Agata Lukošiūtė: „Tai yra tikrai įdomios studijos, nes jų metu, be pagrindinių edukologijos dalykų, studijuojami psichologijos, retorikos, meninio ugdymo dalykai, susipažįstama su subkultūrų tyrimais, vadyba. Šios studijos suteikia gana platų išsilavinimą.“ Socialinės pedagogikos programos absolventė Indrė Rapalytė: „Socialinė pedagogika – viena iš nedaugelio studijų programų, kurias baigęs jaunas žmogus gauna ne tik diplomą, bet ir labai praturtinamas žmogiškųjų vertybių aspektu. Studijos mus ugdo kaip asmenybes, kaip būsimus tėvus: sužinojome daug ugdymo paslapčių, kurias galėsime taikyti tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Prie to, manau, stipriai prisideda įvairūs psichologijos kursai (socialinė, šeimos, pedagoginė psichologija ir kt.), kurie šioje programoje studijuojami beveik kiekvieną semestrą. Kursai studentams padeda ne tik išmokti suprasti kitus, bet ir geriau pažinti save, o tai, mano supratimu, labai svarbu norint kvalifikuotai spręsti būsimų mūsų ugdytinių problemas. Be to, programoje daug laiko skiriama praktikai, kuri atliekama įvairiose ugdymo institucijose. Būtent po praktikos supratau labai svarbų ir reikšmingą dalyką – kai dirbsiu socialinio pedagogo darbą, niekada nesusidursiu su rutina, nes aplinkui visada bus jauni, energingi, maištaujantys ir tobulėti skatinantys žmonės.“

Pedagogikos fakultete rengiami ne tik mokytojai Edukologija

Edukologijos studijų programos absolventai turi plačias profesinės karjeros galimybes. Jie įgyja kompetencijų, reikalingų vykdant praktinę socioedukacinę veiklą tiek valstybinėse institucijose, tiek nevyriausybinėse organizacijose. Didžioji šios programos absolventų dalis dirba suaugusiųjų ugdymo specialistais Lietuvos įmonėse, teisėsaugos bei švietimo įstaigose.

Socialinė pedagogika Socialinės pedagogikos pagrindinėse studijose rengiami specialistai, galintys teikti socialinę ir pedagoginę pagalbą problemų turintiems nepilnamečiams bei jų šeimoms. Baigusieji šią studijų programą dirba socialiniais pedagogais mokyklose, globos institucijose, dienos bei vaikų krizių centruose, vaiko teisių apsaugos tarnybose.

Vaikystės pedagogika Visus, kuriems patinka darbas su vaikais, kurie turi pedagogo pašaukimą, nori padėti vaikams, yra kūrybingi, mėgsta bendrauti su žmonėmis, nori studijuoti taikydami aktyviuosius mokymo / mokymosi metodus, naujas technologijas, pažinti praktinį darbo pobūdį, sutikti nuoširdžius, jaunatviškus, geranoriškus dėstytojus, kviečiame rinktis vaikystės pedagogikos (auklėtojo) pagrindinių studijų programą.

Vaikystės pedagogikos studentė Samanta Šlykova: „Pirmame pusmetyje išklausėme bendruosius pedagogikos ir psichologijos dalykus. Antrame pusmetyje, klausydami vaiko psichologijos paskaitų, turėjome galimybę plačiau paanalizuoti vaiko raidos ypatumus, bendrauti su vaikais, atlikti laboratorinių darbų užduotis. Per vaikų literatūrinio ugdymo paskaitas taikėme aktyviuosius mokymosi metodus, gilinome supratimą apie lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, skirtus vaikams. Mokėmės, kaip kūrybiškai panaudoti literatūros kūrinius ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Ugdydamiesi tarpkultūrinę kompetenciją klausėme ne tik teorinių paskaitų, bet ir turėjome galimybę dalyvauti susitikimuose su „Erasmus“ studentais ir kitų kultūrų atstovais.“

10


Vaikystės pedagogika ir ankstyvasis užsienio (anglų) kalbos mokymas Gerai mokančiuosius anglų kalbą kviečiame į vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo studijas. Baigusieji galės dirbti ne tik pradinių klasių mokytojais, bet ir mokyti užsienio kalbos pradinėse klasėse.

Psichologija

Pedagogikos fakultete abiturientai gali rinktis ir psichologijos bakalauro studijas. Psichologo profesija darosi vis populiaresnė. Ji suteikia plačių galimybių psichologijos studijų metu įgytas žinias kūrybiškai pritaikyti švietimo, sveikatos apsaugos, pramonės ir verslo, teisėsaugos srityse.

Religijos pedagogika ir psichologija

Abiturientams, kurie siekia giliau pažinti krikščionybės istoriją, katalikų tikėjimo ypatumus, o kartu turi vaikų ir jaunimo dvasinio ugdymo pašaukimą, tinkamiausias pasirinkimas yra religijos pedagogikos ir psichologijos pagrindinių studijų programa. Studijų metu įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti tikybos mokytojais vidurinėse mokyklose, gimnazijose, parapijų centruose. Absolventai taip pat turi teisę mokyklose vesti psichologijos dalykų pamokas.

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Merginos ir vaikinai, turintys sportinių polinkių, kviečiami studijuoti kūno kultūros ir sporto pedagogikos programoje. Ją paprastai renkasi jaunuoliai, siekiantys puoselėti kūno kultūrą ir sportą mokyklose, neformalaus ugdymo institucijose, sporto klubuose. Studijų metu kvalifikuoti dėstytojai moko įvaldyti įvairių sporto šakų metodiką, suteikia teorinių žinių, kurios būtinos efektyvinant fizinį lavinimą įvairiose žmonių grupėse. Realizuoti savo sportinius gebėjimus šios programos studentai turi galimybę KU sporto komandose.

Tęstinių studijų institutas

Institutas, bendradarbiaudamas su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų, Gamtos ir matematikos mokslų, Humanitarinių mokslų, Pedagogikos fakultetais, vykdo sutrumpintas tęstines studijų programas asmenims, turintiems vidurinį, aukštojo mokslo koleginį, aukštesnįjį, universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

Andragogika Studijų programos tikslas – užtikrinti reikiamą bazinį Europos standartus atitinkantį andragoginį išsilavinimą, įgalinantį tęsti antrosios pakopos studijas arba siekti andragogo karjeros įvairiose suaugusiųjų švietimo institucijose ir kitose organizacijose, kuriose gali būti pritaikytos andragogo kompetencijos. Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose, kitose organizacijose, vykdančiose personalo mokymo, karjeros projektavimo, stažuočių, praktikų programas, poilsio, sporto centruose, klubuose, asociacijose, bibliotekose, darbo rinkos mokymo tarnybose, ginkluotosiose pajėgose, religinėse bendruomenėse, profesinėse sąjungose, įkalinimo įstaigose ir kitur, kur vykdomas suaugusiųjų švietimas ir taikoma andragoginė prieiga.

Vaikystės pedagogikos ir ankstyvojo užsienio (anglų) kalbos mokymo studentas Karolis: „Baigęs šią studijų programą, įgysi pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Galėsi dirbti priešmokyklinėse grupėse (klasėse), pradinėje mokykloje ir kitose ugdymo institucijose, jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinius mokyti užsienio kalbos, studijuoti magistrantūroje Lietuvos ar užsienio universitetuose. Jei myli vaikus, širdyje turi siekį gerinti Lietuvos ateitį ugdydamas jaunąją kartą, per daug negalvok – rinkis būtent šią studijų programą. Todėl galiu drąsiai teigti, kad pasirinkęs šią studijų programą nesuklydau.“ Psichologijos studentė Agnė: „Manau, kad svarbiausia studijuojant yra tai, kad studijos taptų malonumu, o ne kančia. Man studijos – tikras malonumas. Nėra nereikalingų paskaitų, nesusijusių su būsima specialybe. Tai dar labiau skatina mano norą mokytis. Pirmame kurse gana daug sužinojau apie sritį, kuri mane domina – neverbalinę kalbą. Studijų metu susipažinau ir su daugeliu psichologijos metodų, įgijau žinių apie įvairius psichikos sutrikimus. Nors studijos tik įpusėtos, aiškiai pajutau, kad man jau dabar pavyksta greičiau perprasti sutiktus žmones, juos išklausyti, o reikalui esant – pabandyti padėti.“ Religijos pedagogikos ir psichologijos absolventas Algirdas: „Studijuojant pagal religijos pedagogikos ir psichologijos programą vienu metu tobulėjama dviejose srityse. Įgyji nemažai psichologijos žinių, taip pat turi galimybę sustiprinti savo tikėjimą, rasti atsakymus į daugybę tau kylančių klausimų. Po studijų galėsiu dirbti tikybos ir psichologijos mokytoju ar katechetu parapijoje. Studijų privalumas – net trys jų metu atliktos praktikos. Jos trunka beveik pusę metų, bet kartu leidžia aiškiai pajausti, ką reiškia būti tikru mokytoju.“ Kūno kultūros ir sporto pedagogikos studentas Karolis: „Kūno kultūros ir sporto pedagogikos programa įdomi tuo, kad, be teorinių žinių, studentai lavina savo fizinį pajėgumą ir praktinius įgūdžius. Malonu bendrauti su dėstytojais, pasižymėjusiais savo sričių specialistais ir kolegomis, tarp kurių yra daug žinomų Lietuvos sportininkų. Tai skatina propaguoti sportą ir pačiam tobulėti.“

11


Ekonomikos studentas Saulius: „Ekonomikos studijos labai plačios ir apima daugybę dalykų, tačiau visų po truputį. Studijuojant yra visos galimybės gilinti žinias individualiai, siekiant geriau išmanyti dalyką ir suprasti, kas dedasi Lietuvoje ir pasaulyje.“

Socialinių mokslų fakultete – populiariausios studijų programos Ekonomika

Ekonomikos universitetinių pagrindinių studijų programa siekiama užtikrinti, kad absolventas būtų sukaupęs pakankamai dalykinių žinių, mokėtų ir būtų įgudęs pastebėti, identifikuoti ir spręsti ekonomikos problemas, taikyti pagrindines ekonomikos teorijas praktinėje bei profesinėje veikloje, inicijuotų nuolatinį tobulinimosi procesą. Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikaciją absolventai gali tęsti studijas ekonomikos arba vadybos krypties magistrantūroje; siekti ekonomisto profesinės karjeros verslo arba pelno nesiekiančiose organizacijose; dirbti ekonomikos ir verslo konsultavimo srityje. Ekonomistas turi gebėti analizuoti rinkoje vykstančius pokyčius, naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, taikyti matematinius metodus ekonomikoje, naudoti kiekybinius sociologinių tyrimų metodus, atlikti įmonės ekonominę analizę, analizuoti statistinius duomenis, analizuoti finansines rinkas, prognozuoti verslo pokyčius, rinkti ir apdoroti statistinius duomenis, dirbti pramonės, paslaugų įmonėse, jūrinėse ir kitose organizacijose.

Politikos mokslai Politikos mokslų studentas Tomas: „Politikos mokslus pasirinkau todėl, kad jau nuo pat mokyklos laikų domėjausi viskuo, kas susiję su politika. Sekiau naujienas, gilinausi į politinių partijų agitacijas, domėjausi politinėmis mūsų ir užsienio šalių santvarkomis. KU dėstytojai gerai išmano savo dalyką, turi ne tik teorinių žinių, bet ir nemažai praktikos. Smagu, kad į SMF dažnai kviečiami politikai ir įvairios gyvenimiškos patirties turintys žmonės skaityti mums paskaitų, vesti seminarų, diskusijų. Jų lankyti neprivaloma, tačiau aš atėjau čia pasiimti kiek įmanoma daugiau, o SMF tikrai duoda iš ko ir ką rinktis.“ Vadybos studentė Miglė: „Manau, kad vadyba nėra jau tokia prasta studijų programa, kaip žmonės trimituoja... Man patinka tai, ką pasirinkau. Paskaitos tikrai neblogos, dėstytojai – geri savo srities specialistai ir yra pasiryžę išugdyti tikrus, visapusiškai išsilavinusius vadybininkus. Vadyba nenusivyliau, o ir pats KU SMF tapo man mielas ir savas.“ Viešojo administravimo studentė Agnė: „Viešasis administravimas yra tikrai įdomus, nes suteikia įvairiapusių žinių: mokomės ir politikos pagrindų, ir teisės, ir psichologijos. Po pirmo kurso šią studijų programą galėčiau įvardyti kaip perspektyvią ir, svarbiausia, naudingą, nes mokomasi tokių dalykų, kurie pravers ateityje. Man asmeniškai – tai labai įdomi, tikslinga, plati studijų programa. Jei studentas stengsis, tai tik nuo jo priklausys, ar jis baigęs tam tikras studijas turės darbą. Baigus šias studijas atsiveria nemažai galimybių dirbti valstybės tarnyboje, viešojo sektoriaus paslaugų teikimo įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, savivaldos institucijose.“

12

Politikos mokslų absolventas turi politikos mokslų teorijos, Lietuvos vidaus ir užsienio politikos, tarptautinių santykių ir lyginamosios politikos žinių, išmano valstybės valdymo institucijų, politinių partijų ir socialinių judėjimų veikimą, geopolitinių procesų raidos tendencijas, geba sistemiškai analizuoti, vertinti, lyginti ir prognozuoti politinius įvykius valstybės vidaus ir tarptautinėje politikoje, teikti politinės ekspertizės ir konsultavimo paslaugas, kompleksiškai taikyti socialinių mokslų tyrimų metodus, taip pat taikyti individualaus ir komandinio darbo įgūdžius, būtinus politinėje ir profesinėje veikloje. Įgiję politologo kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybės tarnautojais ir renkamais politikais visų lygių valstybės valdymo institucijose: savivaldybėse, Seime, ministerijose, politinėse partijose, viešosiose įstaigose. Politologai dirba nevyriausybinėse organizacijose viešųjų ryšių konsultantais, politikos apžvalgininkais, komentatoriais žiniasklaidos institucijose: laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos, elektroninės žiniasklaidos redakcijose.

Vadyba

Baigus vadybos bakalauro studijų programą suformuojami profesiniai, mokymosi, savarankiškumo ir atsakomybės, bendravimo ir socialiniai gebėjimai. Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos darbo rinkos ir regiono poreikius atitinkančius vadybos specialistus, gebančius dirbti nuolat kintančioje aplinkoje veikiančiose organizacijose vidutinio ir aukščiausiojo lygio vadovais, kurti savo verslą arba tęsti studijas magistrantūroje.


Viešasis administravimas Asmuo, turintis viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra įgijęs pakankamų viešojo administravimo žinių bei gerai susipažinęs su moksliniais metodais. Absolventas gali kritiškai ir analitiškai mąstyti, spręsti organizacijos valdymo klausimus, nustatyti strategines organizacijos veiklos kryptis, įvertinti efektyvumo didinimo galimybes, pasirinkti optimalius žmonių išteklių valdymo metodus. Absolventai gali dirbti valstybės tarnautojais visų lygių valstybės ir savivaldybių institucijose, nevyriausybinėse organizacijose.

Socialinė ekonominė geografija ir regionistika (atnaujinta studijų programa) Šios studijų programos absolventas turi visuomeninės ir socialinės bei ekonominės geografijos žinių, į kurias įeina daugybė smulkesnių geografijos dalykų. Absolventai gali dirbti institucijose, analizuojančiose ir sprendžiančiose demografines, ekonomines, socialines, kultūrines, teritorinio planavimo ir aplinkosaugos problemas, tokiose kaip savivaldybių ar kitų regioninių institucijų skyriai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, agentūros, regioniniai aplinkosaugos departamentai, darbo biržos, statistikos padaliniai, taip pat gali dirbti mokymo įstaigose ir kt. Socialinių mokslų fakultete studentai įgyja daugybės mokslo sričių pagrindus, išmoksta dirbti su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS), geba visapusiškai vertinti socialinius ekonominius reiškinius, vykstančius tiek artimiausios aplinkos, tiek pasauliniu lygiu. Studijuojantieji socialinę ekonominę geografiją ir regionistiką atlieka net tris praktikas, kurių viena – tolimoji, vykstanti užsienio valstybėje.

Žurnalistika

Baigę žurnalistikos studijas absolventai geba atspindėti įvairius visuomeninio, politinio, kultūrinio ir ekonominio pobūdžio įvykius ir reiškinius. Gali dirbti periodinių leidinių redakcijose, televizijoje ir radijo stotyse, elektroninės (internetinės) žiniasklaidos portaluose, įstaigų, įmonių ir organizacijų ryšių su visuomene tarnybose. Baigusieji žurnalistikos studijas taip pat geba suvokti įvairių reiškinių ir objektų sąsajas, analizuoti jų struktūrą ir savybes, rinkti duomenis ir juos interpretuoti bei pateikti įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Nuo 2012 metų žurnalistikos studentai dirbti televizijoje ir radijuje praktiškai mokosi modernioje Medijų laboratorijoje.

Visuomeninės geografijos studentas Jonas: „Manau, kad pasirinkęs šias studijas neprašoviau. Viskas patinka, dėstytojai malonūs, draugiški, paslaugūs, ypač geografijos dėstytojai. Kodėl pasirinkau geografiją? Teisybę pasakius, norėjau stoti į ekonomiką, bet pagalvojau, kad jau ir taip pilna ekonomistų Lietuvoje, tad reikia ko nors įdomesnio.“

Žurnalistikos studentė Dovilė: „Manau, kad pati studijų programa labai įdomi ir tinka tiems, kurie nenori dirbti užsidarę kabinete ar spręsti vis tas pačias problemas. Dirbdamas tokį darbą kiekvieną dieną susiduri su nedideliais iššūkiais, kuriuos tenka įveikti, bendrauji su labai įdomiais žmonėmis ir patiri ką nors nauja.“

13


Visuomenės sveikatos studentė Greta Labanauskaitė: „Tai buvo gan nauja studijų programa, įdomi. Mokomės visko, ko ir norėjau – nuo biologijos ir fiziologijos pagrindų iki įvairiausių ligų ir jų prevencijos. Šios studijos leis išsipildyti mano svajonei padėti žmonėms ilgiau išlaikyti geresnę gyvenimo kokybę, nes prevencija, kurios mokomės, veikia visą visuomenę. Paskaitos įdomios, dėstytojai naujų pažiūrų, kompetentingi ir geranoriški, tad jie mums – tikras pavyzdys.“

Altruistų buveinė – Sveikatos mokslų fakultetas Visuomenės sveikata Visuomenės sveikatos studijų programos absolventai išmano šiuolaikinės visuomenės sveikatos principus, ES ir Lietuvos sveikatos politiką, geba analizuoti gamtines, darbo aplinkos, demografines, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos charakteristikas, vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kurti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas, vertinti jų efektyvumą. Šios studijų programos absolventus mes kasdien sutinkame visuomenės sveikatos biuruose ir centruose, ligonių kasose ir daugybėje viešųjų sveikatos įstaigų. Parengti specialistai galės įsidarbinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ar sveikatos programų vadybininkais savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia ar priklausomybės centruose), ugdymo įstaigose, valstybinėse sveikatos srities institucijose (valstybinis aplinkos saugos centras, LR sveikatos apsaugos ministerija).

Kineziterapija

Kineziterapijos studentė Rosita Katavičiūtė: „Manau, kad kineziterapija yra geriausias įmanomas su žmogaus gydymu susijęs pasirinkimas. Ši studijų programa yra perspektyvi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Studijos patinka todėl, kad kineziterapijos studijų programa yra įvairi ir siūlomos įdomios mokomosios disciplinos. Vien per pirmus studijų metus išmokau naudingų dalykų, praversiančių ne tik būsimame darbe, bet ir kasdieniame gyvenime.“ Rekreacijos ir turizmo studentės Džiuljeta Kirkilaitė ir Kamilė Vaitiekutė džiaugiasi pasirinkusios šias studijas, nes būtent jos leidžia merginoms realizuoti save ir nesėdėti vienoje vietoje. „Buvau girdėjusi, kad tai įdomi studijų programa, yra daug perspektyvų. Rinkausi tokias studijas, kad baigus nereikėtų sėdėti ir žiūrėti į vieną tašką“, – juokauja Džiuljeta. Kamilė priduria: „Nemėgstu kalimo, kai niekur negali išeiti. Labai norėjau vaikščioti, veikti.“ Baigusi studijas Kamilė save įsivaizduoja dirbančią apgyvendinimo arba kelionių organizavimo srityje. Studentės vienbalsiai sutaria, kad šią studijų programą studijuoja komunikabilūs, kūrybingi ir kantrūs žmonės. Vienas svarbiausių rekreacijos ir turizmo studijų akcentų – praktikos, paliekančios neišdildomų įspūdžių.

14

Su kineziterapijos absolventais mes susitinkame sveikatos priežiūros ir socialinės reabilitacijos, ugdymo, globos įstaigose, sveikatingumo ir sporto centruose bei klubuose. Šie specialistai geba įvertinti pacientų funkcinius sutrikimus, išmano jų kompensavimo ar funkcinių galimybių atkūrimo principus, yra susipažinę su įvairiais poveikio ir profilaktikos metodais (judesio, masažo, psichoterapinio poveikio ir kt.). Kineziterapeutai geba ne tik dirbti įvairiose įstaigose ir ten taikyti įgytas žinias, bet ir konsultuoti kolegas medikus įvairiais klausimais. Kineziterapijos studijų programos absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros, globos ir slaugos, ugdymo ir mokymo, socialinės reabilitacijos, sveikatingumo, socialinės rūpybos ir privačiose gydymo įstaigose.

Rekreacija ir turizmas

Rekreacijos ir turizmo absolventai puikiai išmano rekreacijos ir turizmo funkcionavimo bei paslaugų teikimo dėsningumus, problematiką, reikalavimus visuomenės ir įmonės lygiu, dalyvauja rekreacijos ir turizmo procesų analizėje, administravimo, planavimo ir valdymo procesuose. Baigę rekreacijos ir turizmo programos studijas absolventai gali dirbti privačiame ir valstybiniame sektoriuje – turizmo įmonėse ir organizacijose, savivaldybėse, sveikatingumo ir kitose įstaigose.

Socialinis darbas bendruomenėje

Baigę KU socialinio darbo bendruomenėje bakalauro programos studijas, specialistai turės tokias karjeros galimybes: socialinis darbas bendruomenėje, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemose, ugdymo įstaigose, teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose. Studijų tąsa galima šiose magistrantūros programose: socialinio darbo, socialinės pedagogikos, visuomenės sveikatos, viešojo administravimo, rinkodaros vadybos ir penitencinės teisės.


Socialinis darbas sveikatos priežiūroje (nauja studijų programa) Socialinio darbo studijos – jau nenaujas reiškinys šalies socialinio darbo specialistų profesinio rengimo praktikoje, tačiau Lietuvos aukštųjų mokyklų (VU, VDU, MRU, VPU) socialinio darbo programos nėra orientuotos į socialinį darbuotoją sveikatos priežiūroje. KU SvMF programos išskirtinumas – programą stengtasi orientuoti į socialinį darbą sveikatos priežiūros srityje visais lygiais įvertinant bendruomeninį aspektą bei akcentuojant paslaugų tęstinumo užtikrinimą ir klinikinio socialinio darbuotojo įsitvirtinimą medicinos specialistų komandoje. Programa suderinta su EU realizuojamomis programomis, atitinka daugelio Europos universitetų realizuojamas klinikinio socialinio darbo programas. Baigę KU socialinio darbo sveikatos priežiūroje programos studijas, absolventai turės tokias karjeros galimybes: socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje (klinikinis socialinis darbas), darbas socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemose, nevyriausybinėse organizacijose ir bendruomenėse. Studijų tąsa galima šiose magistrantūros programose: socialinio darbo, vadybos sveikatos priežiūros sistemoje, sveikatos psichologijos, socialinės politikos, viešojo administravimo, andragogikos.

Ergoterapija

Ergoterapijos studijų programos absolventai įgyja kompetencijos savarankiškai ar kartu su kolegomis palaikyti ar grąžinti pacientų funkcines galimybes ar kompensuoti sutrikusias funkcijas. Mokomasi padėti pacientams atsižvelgiant į individualius jų norus ir poreikius. Ergoterapeutai gebės dirbti sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas, profesinės reabilitacijos įstaigose, pensionatuose, savarankiško gyvenimo namuose, protezinių, ortopedijos gaminių ir kitų techninių priemonių pritaikymo įstaigose, institucijose, kuriose dirba žmonės su negalia, taip pat savivaldybių padaliniuose.

Biomedicinos inžinerija Biomedicinos inžinerijos absolventai po studijų puikiai geba rinkti ir analizuoti informaciją apie organizmo fiziologinių sistemų būseną, vertinti jų biofizinius procesus, taikyti įvairias fundamentaliųjų mokslų žinias ir šiuolaikines technologijas kuriant ir tobulinant medicininę aparatūrą klinikinei praktikai. Biomedicinos inžinerijos bakalauro studijų programos absolventai galės dirbti mokslo institutuose, įvairiose mokslinėse tiriamosiose biomedicinos laboratorijose, medicinos diagnostikos centruose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, medicinos metrologijos centruose, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmose, gamybinėse įmonėse. Galės prižiūrėti ar kurti medicininę techniką ir informacines medicinos srities technologijas.

Socialinio darbo studentė Sonata Pupalytė: „Man ši specialybė labai patinka, nes pagalba kitiems ir rūpestis kitais mane skatina būti geresnę, ir man tai malonu.“ Ergoterapijos studentė Goda Pečauskaitė: „Jau nuo mažens buvau vaikas, kuris stengiasi padėti aplinkiniams, todėl ši studijų programa man pasirodė labai patraukli. Ergoterapiją studijuoju tik pirmus metus, bet jau per šiuos metus sužinojau daug nauja apie žmonių silpnąsias ir stipriąsias puses.“ Biomedicinos inžinerijos studentė Vaiva Strukčinskaitė: „Rinkausi šią studijų programą, nes ji išties perspektyvi. Taip yra dėl to, kad, vystantis aukštosioms technologijoms, medicinoje technika turi eiti koja kojon su kitais moksliniais laimėjimais. Laikui bėgant patys svarbiausi mokslai bus susiję su tyrimais, kaip technologijos gali padėti žmogui, ir visa tai vyks molekuliniu lygmeniu. Biomedicinos inžinerija yra progresyvi studijų programa medicinos ir inžinerijos mokslų sandūroje, turinti aukštų siekių, su kompetentingais aukštos akademinės kultūros dėstytojais ir geranoriškai nusiteikusia katedra.“ Slaugos studentas Pranas Kvietkus: „Tai mokslas apie rūpinimąsi žmogumi ir jo priežiūrą sunkiais momentais. Studijuojant pagal slaugos studijų programą žinios bei praktika padeda labiau suprasti su sveikata susijusius gyvenimo suduotus kirčius. Ligos, nelaimingi atsitikimai gali užklupti bet ką, nepriklausomai nuo statuso ar finansinių pajėgumų, ir tai gali būti tu, tavo artimieji ar tiesiog nepažįstamieji. Studijuodami slaugą mes sužinome, kaip profilaktiškai mažinti tokių atvejų skaičių ar kuo būtų galima padėti tuo metu. Man slauga – tai gyvenimiškai svarbių gebėjimų lavinimas su perspektyva gauti darbą ir džiaugtis rūpinantis kitais. Niekada negalvojau, kad galėčiau studijuoti medicinos srityje, bet dėl savo pasirinkimo nesigailiu. Įdomu ir naudinga.“

Slauga Studijų programa skirta rengti bendrosios praktikos slaugytojams, žinantiems slaugos principus, teorijas, metodus, gebantiems dirbti savarankiškai, komandoje ar bendradarbiaujant su kitų sričių sveikatos specialistais, įtraukiant pacientą /-us į slaugos procesą, atlikti ir analizuoti atliekamos slaugos veiksmus žmogaus gyvybiniams poreikiams užtikrinti, vykdyti šviečiamąją visuomenės ir bendruomenės sveikatos stiprinimo ir tausojimo veiklą įtraukiant visuomenę. Įgiję slaugos bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrosios praktikos slaugytojais valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygių įstaigose ir institucijose: ligoninėse, poliklinikose, ambulatorijose, globos namuose ir kt.

15


Naujausios informacijos ieškokite: www.lamabpo.lt Studentų priėmimo skyrius Herkaus Manto g. 84 92294 Klaipėda Tel. (8 46) 398994, 398993 El. p. komisija@ku.lt

Studijos Klaipėdos universitete 2013  
Studijos Klaipėdos universitete 2013  

Apie studijas ir studijų programas Klaipėdos universitete

Advertisement