Page 1

ACO Nordic Noteksistēma

Cenrâdis 2009 Visas cenas ir bez PVN Spēkā no 01. 03. 2009


Cenu saraksts 2009 Plastmo piederumi noteksistçmâm 2 Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Nosaukums

Kods

* Cena, LVL

Izmç

Leòí

Skaits iepakojumâ

Plastmo lîme 150 ml 5291150 3,40

20

Cinkota

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163040 7163041 7163052

2,00 2,00 2,00

25 25 25

Pelçka

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163140 7163141 7163152

2,25 2,35 2,75

25 25 25

Grafîta

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163240 7163241 7163252

2,25 2,35 2,75

25 25 25

Balta

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163340 7163341 7163352

2,25 2,35 2,75

25 25 25

Brûna

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163440 7163441 7163452

2,25 2,35 2,75

25 25 25

Melna

10 11 Renes kronšteins 188 mm 12

7163540 7163541 7163552

2,25 2,35 2,75

25 25 25

*Visas cenas ir bez PVN


Cenu saraksts 2009 Plastmo piederumi noteksistçmâm 3 Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Nosaukums

Kods

* Cena, LVL

Izmç

Leòí

Skaits iepakojumâ

Cinkota

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164040 7164041 7164052

2,00 2,00 2,00

25 25 25

Pelçka

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164140 7164141 7164152

2,60 2,75 2,75

25 25 25

Grafîta

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164240 7164241 7164252

2,60 2,75 2,75

25 25 25

Balta

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164340 7164341 7164352

2,60 2,75 2,75

25 25 25

Brûna

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164440 7164441 7164442

2,60 2,75 2,75

25 25 25

Melna

10 11 Renes kronšteins 315 mm 12

7164540 7164541 7164552

2,60 2,75 2,75

25 25 25

Pelçka

10 11 Renes kronšteins no PVC 12

7167140 7167141 7167152

0,80 0,85 0,90

25 25 25

Grafîta

10 11 Renes kronšteins no PVC 12

7167240 7167241 7167252

0,85 0,90 0,90

25 25 25

Balta

10 11 Renes kronšteins no PVC 12

7167340 7167341 7167352

0,80 0,85 0,90

25 25 25

Brûna

10 11 Renes kronšteins no PVC 12

7167440 7167441 7167452

0,85 0,90 0,95

25 25 25

Melna

10 11 Renes kronšteins no PVC 12

7167540 7167541 7167552

0,85 0,90 0,95

25 25 25

Pelçka

Kronšteina leòía regulçtâjs

7171100

0,65

18/27

25

Grafîta

Kronšteina leòía regulçtâjs

7171200

0,65

18/27

25

Balta

Kronšteina leòía regulçtâjs

7171300

0,65

18/27

25

Brûna

Kronšteina leòía regulçtâjs

7171400

0,65

18/27

25

Melna

Kronšteina leòía regulçtâjs

7171500

0,65

18/27

25

*Visas cenas ir bez PVN


Cenu saraksts 2009 Plastmo piederumi noteksistçmâm 4 Zîmçjums Krâsa Nr. Nosaukums Kods

* Cena, LVL

Izmç

Leòí

Skaits iepakojumâ

Pelçka

Plastmasas skava (2 gab.)

7827140 7827150 7827170

2,55 2,75 2,95

75 90 110

10 10 10

Grafîta

Plastmasas skava (2 gab.)

7827240 7827250 7827270

2,55 2,75 2,95

75 90 110

10 10 10

Balta

Plastmasas skava (2 gab.)

7827340 7827350 7827370

2,55 2,75 2,95

75 90 110

10 10 10

Brûna

Plastmasas skava (2 gab.)

7827440 7827450 7827470

2,60 2,85 3,05

75 90 110

10 10 10

Melna

Plastmasas skava (2 gab.)

7827540 7827550

2,55 2,75

75 90

10 10

Instruments kronšteins liekšanai 7198000

25,90

25

0,65 0,70

75 90

10 80

*Visas cenas ir bez PVN

Pretgružu siets

9583040 9583050


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 5 * Cena, LVL

Izmç

5110130 5110131 5110132

5,70 7,20 9,30

3 3 3

10 10 10

Rene

5110230 5110231 5110232

5,70 7,20 9,30

3 3 3

10 10 10

10 11 12

Rene

5110330 5110331 5110332

5,70 7,20 9,30

3 3 3

10 10 10

Brûna

10 11 12

Rene

5110430 5110431 5110432

5,70 7,20 9,30

3 3 3

10 10 10

Melna

10 11 12

Rene

5110530 5110531 5110532

5,70 7,20 9,30

3 3 3

10 10 10

Pelçka Pelçka

10 11

Piltuve

5112140 5112141

2,70 2,90

75 75

10 10

11 12

Piltuve

5112151 5112152

2,95 3,55

90 90

10 10

12

Piltuve

5112172

3,55

110

50

10 11

Piltuve

5112240 5112241

2,85 3,30

75 75

10 10

Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Pelçka

10 11 12

Rene

Grafîta

10 11 12

Balta

Nosaukums

Kods

Skaits iepakojumâ

Leòí

Grafîta 5112251 3,25 90 10 11 Piltuve 12 5112352 3,55 90 10 12 Piltuve 5112272 4,10 110 50 Balta

10 11 11 12 12

Piltuve Piltuve Piltuve

5112340 5112341 5112351 5112352 5112372

2,70 2,90 2,95 3,55 3,55

10 11

Piltuve

5112441 5112442

11 12

Piltuve

12 10 11 11 12 12

Piltuve Piltuve Piltuve Piltuve

Brûna Melna

* Visas cenas ir bez PVN

2,85 3,30

75 75 90 90 110 75 75

10 10 10 10 50 10 10

5112451 5112452

3,25 3,90

90 90

10 10

5112472 5112540 5112541 5112551 5112552 5112572

4,10 2,85 3,30 3,25 3,55 4,10

110 75 75 90 90 110

50 10 10 10 10 50


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 6 Zîmçjums Krâsa Nr. Pelçka

Nosaukums

Kods

* Cena, LVL

10 11

Piltuve - kompensators

5122140 5122141

4,00 4,50

11 12

Piltuve - kompensators

5122151 5122152

4,80 5,20

12

Piltuve - kompensators

5122172

10 11

Piltuve - kompensators

Izmç

Skaits iepakojumâ

Leòí

5,70

75 75 90 90 110

10 10 10 10 30

5122240 5122241

4,00 4,50

75 75

10 10

5122251 5122252

4,80 5,20

90 90

10 10

Grafîta

11 12

Piltuve - kompensators

12

Piltuve - kompensators

5122272

5,20

110

30

10 11

Piltuve - kompensators

5122340 5122341

4,00 4,50

75 75

10 10

Balta

11 12

Piltuve - kompensators

5122351 5122352

4,80 5,20

90 90

10 10

12 Piltuve - kompensators

5122372

5,70

110

30

10 11

Piltuve - kompensators

5122440 5122441

4,50 4,80

75 75

10 10

11 12

Piltuve - kompensators

5122451 5122452

4,70 5,20

90 90

10 10

12

Piltuve - kompensators

5122472

5,30

110

30

10 11

Piltuve - kompensators

5122540 5122541

4,00 4,50

75 75

10 10

Brūna

Melna

11 12

Piltuve - kompensators

5122551 5122552

4,80 5,20

90 90

10 10

12

Piltuve - kompensators

5122572

5,70

110

30

* Visas cenas ir bez PVN


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 7 * Cena, LVL

Izmç

5140100 5140101 5140102

0,60 0,60 0,60

20 20 20

Savienotâjs

5140200 5140201 5140202

0,65 0,65 0,65

20 20 20

10 11 12

Savienotâjs

5140300 5140301 5140302

0,60 0,60 0,60

20 20 20

Brûna

10 11 12

Savienotâjs

5140400 5140401 5140402

0,65 0,65 0,65

20 20 20

Melna

10 11 12

Savienotâjs

5140500 5140501 5140502

0,65 0,65 0,65

20 20 20

Pelçka

10 11 12

Gala noslçgs

5144100 5144101 5144102

0,95 1,05 1,30

20 20 20

Grafîta

10 11 12

Gala noslçgs

5144200 5144201 5144202

1,05 1,15 1,30

20 20 20

Balta

10 11 12

Gala noslçgs

5144300 5144301 5144302

0,95 1,05 1,30

20 20 20

Brûna

10 11 12

Gala noslçgs

5144400 5144401 5144402

1,05 1,15 1,35

20 20 20

Melna Pelçka

10 11 10 11 12

Gala noslçgs Ârçjais stûris

5144500 5144501 5159100 5159101 5159102

1,05 1,15 4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

20 20 10 10 40

Grafîta

10 11 12

Ârçjais stûris

5159200 5159201 5159202

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 40

Balta

10 11 12

Ârçjais stûris

5159300 5159301 5159302

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 40

Brûna

10 11 12

Ârçjais stûris

5159400 5159401 5159402

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 40

Melna

10 11 12

Ârçjais stûris

5159500 5159501 5159502

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 40

Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Pelçka

10 11 12

Savienotâjs

Grafîta

10 11 12

Balta

* Visas cenas ir bez PVN

Nosaukums

Kods

Skaits iepakojumâ

Leòí


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 8 * Cena,

Zîmçjums Krâsa Nr. Nosaukums Kods LVL

Izmç

Skaits iepakojumâ

Leòí

Pelçka

10 11 12

Iekšçjais stūris

5169100 5169101 5169102

4,55 4,95 5,50

Grafîti

10 11 12

Iekšçjais stūris

5659200 5659201 5659202

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 10

Balta

10 11 12

Iekšçjais stūris

5659300 5659301 5659302

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 10

Brûna

10 11 12

Iekšçjais stūris

5659400 5659401 5659402

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 10

Melna

10 11 12

Iekšçjais stūris

5659500 5659501 5659502

4,55 4,95 5,50

90° 90° 90°

10 10 10

Pelçka

10 11 12

Temperatūras kompensators

5185100 5185101 5185102

6,35 6,80 9,50

56 48 30

Grafîti

10 11 12

Temperatūras kompensators

5185200 5185201 5185202

6,35 6,80 9,50

56 48 30

Balta

10 11 12

Temperatūras kompensators

5185300 5185301 5185302

6,35 6,80 9,50

56 48 30

Brûna

10 11 12

Temperatūras kompensators

5185400 5185401 5185402

6,35 6,80 9,50

56 48 30

Melna

10 11 12

Temperatūras kompensators

5185500 5185501 5185502

6,35 6,80 9,50

56 48 30

Sarkans

10 11

Temperatūras kompensators

5185700 5185701

7,60 8,20

1 1

* Visas cenas ir bez PVN

90° 10 90° 10 90° 10


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 9 * Cena, LVL

Izmç

5210143

6,30

3

7

Notekcaurule

5210153

8,25

3

7

110

Notekcaurule

5210173

11,20

3

5

75

Notekcaurule

5210243

6,30

3

7

Grafîta

90

Notekcaurule

5210253

9,50

3

7

110

Notekcaurule

5210273

11,20

3

5

75

Notekcaurule

5210343

6,30

3

7

Balta

90

Notekcaurule

5210353

8,25

3

7

110

Notekcaurule

5210373

11,20

3

5

75

Notekcaurule

5210443

7,20

3

7

Brûna

90

Notekcaurule

5210453

9,50

3

7

110

Notekcaurule

5210473

12,70

3

5

75

Notekcaurule

5210543

6,30

3

7

Melna

90

Notekcaurule

5210553

9,50

3

7

110

Notekcaurule

5210573

12,70

3

5

Pelçka

75 90 110

Caurules lîkums

5224140 5224150 5224170

1,30 1,85 2,50

45° 45° 45°

20 20 20

Grafîta

75 90 110

Caurules lîkums

5224240 5224250 5224270

1,30 1,85 2,50

45° 45° 45°

20 20 20

Balta

75 90 110

Caurules lîkums

5224340 5224350 5224370

1,30 1,85 2,50

45° 45° 45°

20 20 20

Brûna

75 90 110

Caurules lîkums

5224440 5224450 5224470

1,40 1,90 2,60

45° 45° 45°

20 20 20

Melna

75 90 110

Caurules lîkums

5224540 5224550 5224570

1,30 1,85 2,50

45° 45° 45°

20 20 20

Krâsa

Nr.

75

Notekcaurule

Pelçka

90

Zîmçjums

* Visas cenas ir bez PVN

Nosaukums

Kods

Leòí

Skaits iepa30 kojumâ


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 10 * Cena, LVL

Izmç

Leòí

5226140 5226150 5226170

1,30 1,85 2,50

60° 60° 60°

20 20 20

Caurules lîkums

5226240 5226250 5226270

1,30 1,85 2,50

60° 60° 60°

20 20 20

75 90 110

Caurules lîkums

5226340 5226350 5226370

1,30 1,85 2,50

60° 60° 60°

20 20 20

Brûna

75 90 110

Caurules lîkums

5226440 5226450 5226470

1,40 1,90 2,60

60° 60° 60°

20 20 20

Melna

75 90 110

Caurules lîkums

5226540 5226550 5226570

1,30 1,85 2,50

60° 60° 60°

20 20 20

Pelçka

75 90 110

Caurules lîkums

5227140 5227150 5227170

1,30 1,85 2,50

75° 75° 75°

20 20 20

Grafîta

75 90 110

Caurules lîkums

5227240 5227250 5227270

1,30 1,85 2,50

75° 75° 75°

20 20 20

Balta

75 90 110

Caurules lîkums

5227340 5227350 5227370

1,30 1,85 2,50

75° 75° 75°

20 20 20

Brûna

75 90 110

Caurules lîkums

5227440 5227450 5227470

1,40 1,90 2,60

75° 75° 75°

20 20 20

Melna

75 90 110

Caurules lîkums

5227540 5227550 5227570

1,30 1,85 2,50

75° 75° 75°

20 20 20

Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Pelçka

75 90 110

Caurules lîkums

Grafîta

75 90 110

Balta

* Visas cenas ir bez PVN

Nosaukums

Kods

Skaits iepakojumâ


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 11 Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Nosaukums

Kods

* Cena, LVL

Izmç

Leòí

Skaits iepakojumâ

75 Pelçka 90 Caurules lîkums 110

5230140 5230150 5230170

5,65 7,05 9,85

90° 90° 90°

72 50 20

Grafîta

75 90 110

Caurules lîkums

5230240 5230250 5230270

5,65 7,05 9,85

90° 90° 90°

72 50 20

Balta

75 90 110

Caurules lîkums

5230340 5230350 5230370

5,65 7,05 9,85

90° 90° 90°

75 50 20

Brûna

75 90 110

Caurules lîkums

5230440 5230450 5230470

5,65 7,05 9,85

90° 90° 90°

72 50 20

75 5230540 5,65 90° 75 Melna 90 Caurules lîkums 5230550 7,05 90° 50 110 5230570 9,85 90° 20

Pelçka

75 90 110

Notekcauruïu savienotâjs

5240140 5240150 5240170

1,00 1,18 1,70

10 10 10

Grafîta

75 90 110

Notekcauruïu savienotâjs

5240240 5240250 5240270

1,00 1,18 1,70

10 10 10

Balta

75 90 110

Notekcauruïu savienotâjs

5240340 5240350 5240370

1,00 1,18 1,70

10 10 10

Brûna

75 90 110

Notekcauruïu savienotâjs

5240440 5240450 5240470

1,00 1,18 1,85

10 10 10

75 5240540 1,00 10 Melna 90 Notekcauruïu savienotâjs 5240550 1,18 10 110 5240570 1,70 10

* Visas cenas ir bez PVN

Pelçka

75 90

Savienotâjs ar atzaru

5256140 5256150

8,45 11,95

75 90

60° 60°

50 25

Grafîta

75 90

Savienotâjs ar atzaru

5256240 5256250

8,45 11,95

75 90

60° 60°

50 25

Balta

75 90

Savienotâjs ar atzaru

5256340 5256350

8,45 11,95

75 90

60° 60°

50 25

Brûna

75 90

Savienotâjs ar atzaru

5256440 5256450

8,45 11,95

75 90

60° 60°

50 25

Melna

75 90

Savienotâjs ar atzaru

5256540 5256550

8,45 11,95

75 90

60° 60°

50 25


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 12 * Cena, LVL

Izmç

5260140 5260150 5260170

1,45 1,95 2,90

10 10 20

Pârejas elements ûdens savâcçjam

5260240 5260250 5260270

1,45 1,95 2,90

10 10 20

75 90 110

Pârejas elements ûdens savâcçjam

5260340 5260350 5260370

1,45 1,95 2,90

10 10 20

Brûna

75 90 110

Pârejas elements ûdens savâcçjam

5260440 5260450 5260470

1,45 1,95 3,10

10 10 20

Melna

75 90 110

Pârejas elements ûdens savâcçjam

5260540 5260550 5260570

1,45 1,95 2,90

10 10 20

Pelçka

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 150 mm

5270140 5270150 5270170

1,55 2,05 3,00

150 150 150

10 10 10

Grafîta

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 150 mm

5270240 5270250 5270270

1,55 2,05 3,00

150 150 150

10 10 10

Balta

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 150 mm

5270340 5270350 5270370

1,55 2,05 3,00

150 150 150

10 10 10

Brûna

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 150 mm

5270440 5270450 5270470

1,55 2,05 3,00

150 150 150

10 10 10

Melna

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 150 mm

5270540 5270550 5270570

1,55 2,05 3,00

150 150 150

10 10 10

Pelçka

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 130 mm

5272140 5272150 5272170

1,55 2,05 3,00

130 130 130

100 100 50

Grafîta

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 130 mm

5272240 5272250 5272270

1,55 2,05 3,00

130 130 130

100 100 50

Balta

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 130 mm

5272340 5272350 5272370

1,55 2,05 3,00

130 130 130

100 100 50

Brûna

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 130 mm

5272440 5272450 5272470

1,55 2,05 3,00

130 130 130

100 100 100

Melna

75 90 110

Ûdens savâcçja vâciòš 130 mm

5272540 5272550 5272570

1,55 2,05 3,00

130 130 130

100 100 50

Krâsa

Nr.

Pelçka

75 90 110

Pârejas elements ûdens savâcçjam

Grafîta

75 90 110

Balta

Zîmçjums

* Visas cenas ir bez PVN

Nosaukums

Kods

Skaits iepakojumâ

Leòí


Cenu saraksts 2009 Plastmo noteksistçma 13 * Cena, LVL

Izmç

5273140 5273150

1,55 1,55

110 110

125 125

Ûdens savâcçja vâciòš 110 mm

5273240 5273250

1,55 1,55

110 110

125 125

75 90

Ûdens savâcçja vâciòš 110 mm

5273340 5273350

1,55 1,55

110 110

125 125

Brûna

75 90

Ûdens savâcçja vâciòš 110 mm

5273440 5273450

1,55 1,55

110 110

125 125

Melna

75 90

Ûdens savâcçja vâciòš 110 mm

5273540 5273550

1,55 1,55

110 110

125 125

Pelçka

75 90 110

Notekcaurules uzgalis

5275140 5275150 5275170

1,60 2,00 2,85

20 20 20

Grafîta

75 90 110

Notekcaurules uzgalis

5275240 5275250 5275270

1,60 2,00 2,85

20 20 20

Balta

75 90 110

Notekcaurules uzgalis

5275340 5275350 5275370

1,60 2,00 2,85

20 20 20

Brûna

75 90 110

Notekcaurules uzgalis

5275440 5275450 5275470

1,60 2,00 2,85

20 20 40

Melna

75 90 110

Notekcaurules uzgalis

5275540 5275550 5275570

1,60 2,00 2,85

20 20 40

Zîmçjums

Krâsa

Nr.

Nosaukums

Pelçka

75 90

Ûdens savâcçja vâciòš 110 mm

Grafîta

75 90

Balta

* Visas cenas ir bez PVN

Kods

Skaits iepakojumâ

Leòí


ACO produktu grupas

Ēku drenāža Nerûsçjoðâ tçrauda kanâli un gûlijas Balkonu un terašu drenāža Dušas telpu drenāža Nerûsçjoðâ tçrauda caurules Pretvārsti Revīzijas vāki Tauku atdalītāji Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība Virsmas drenāžas kanāli Čuguna vāki kanalizācijas lūkam Naftas produktu atdalītājs Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi Drenāžas sistēmas privātmājām Kājslauķi Gaismas šahtas Zāliena režģi Lietus notekas jumtiem

ACO Nordic SIA Liliju iela 20 Mârupe, LV 2167 Latvija Tel. +371 6737 7927 Fakss.+371 6782 8430 E-mail: info@aco-nordic.lv www.aco.lt

ACO grupa. Stipra ģimene, uz kuru Jūs varat païauties

ACO Plastmo  
ACO Plastmo  

Plastmo lietus notekas sistēma

Advertisement