Page 1

Kerkgroet zondag 15 januari 2017 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Ds. J.B. Hoornenborg, Opende, Heilig Avondmaal Kleine Kinderkerk: Onderbouw: Anneke van Duinen + Anke Hartholt/Joanne Bovenbouw: Vera Atsma Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Dienst volgende week: 9.30 uur: Ds. G. v. Helden, Buitenpost Mededelingen:

Thema: Geloof alleen Toelichting: Midden in de nacht komt er een Farizeeër naar Jezus toe. Hij wil met Jezus spreken over de dingen van God en het geloof in Hem. Jezus heeft zijn interesse gewekt door zijn wondertekenen. Die kunnen Hem alleen door God gegeven zijn. Tegelijk spreekt Jezus anders dan Nikodemus geleerd heeft. Als we goed meeluisteren met het gesprek, gaat het direct over kiezen, opnieuw beginnen, je oude zekerheden achterlaten, over geloven alleen. Want wie gelooft in Jezus Christus, zal het Koninkrijk van God binnengaan. Met andere woorden: wie gelooft in Jezus, is van God! Blijkbaar maken mensen het veel moeilijker en ingewikkelder dan het is. Ook de geleerden waar deze Nikodemus bij hoort. Je moet dit of je moet dat. De joodse wet kende genoeg regels en voorwaarden. Maar het belangrijkste is: geloof in Christus! Agenda Zo 15 jan 19.30 Club Hinke en Froukje voorste zaaltje Ma 16 jan 19.30 Verjaardagsfonds consistorie Ma 16 jan Alphacursus in het gebouw Ds. Hoornenborg afwezig Ds. Hoornenborg heeft vrij van 21 t/m 27 januari a.s. Liturgie ochtenddienst Lied voor de dienst: ELB 218:1,2,3 Samen in de naam van Jezus Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 146:1,4 Stil gebed Onze hulp en groet Klein Gloria Gebed Zingen: NLB 287:1,2,4 Woord van Heil Zingen: NLB 512:1,2,3,4 DIENST VAN HET WOORD Gebed om Gods Geest Lied: Samen in het licht Kinderen gaan naar de nevendienst Bijbellezing: Johannes 2:1-11 Zingen: NLB 525:1,2,3,4,5 Verkondiging Zingen: NLB 526:3,4 Collectes Kinderen komen terug van de nevendienst Zingen: NLB 405:2,3 Zingen: NLB 381; 4,5. We bidden samen het “Onze Vader” GEBEDEN NLB 381:6 Dankgebed Zingen: ELB 79:1,2,3 Zegen

Gezegende diensten toegewenst

Kerkgroet 15 1 2017  

diensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you