Page 1

Kerkgroet zondag 11 maart 2018 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 11.00 uur: Ds. J. Droogsma, Drogeham m.m.v. begeleidingsband Kinderkerk: Wiebina Top en Doethyna Vriesema Kinderoppas: Hennie de Vries en Wieteke van Dijk Collecte: 1e collecte: Zending

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Diensten volgende week: Woensdag 14 maart 19.30 uur: Ds. G. Postma, Wâlterswâld, Biddag voor gewas en arbeid Zondag 18 maart: 11.00 uur: Ds. R. de Pee, Feanwâlden Mededelingen: Gemeenteavond Woensdag 14 maart a.s. is het biddag voor gewas en arbeid. Na afloop van deze dienst wordt u, worden jullie, van harte uitgenodigd voor de financiële gemeenteavond in It Gebou. Van 19.00-19.20 uur is er in It Gebou gelegenheid om de financiën te bekijken. De agenda voor deze avond: 1.Opening 2.Financieel verslag 2017 diaconie 3.Begroting 2018 diaconie 4.Financieel verslag kerkrentmeesters 5.Begroting 2018 kerkrentmeesters 6.Stand van zaken da. Borger 7.Rondvraag 8.Sluiting We besluiten de avond met een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom! Tijdelijk adres i.v.m. revalidatie: Dhr. Andries IJtsma Waadwente afd. Aak/Botter Kamer 4 Birdaarderstraatweg 68 9101 DA Dokkum Uitnodiging vrouwenavond Wanneer: Vrijdag 16 maart 2018 Tijd: Inloop vanaf 19.30 begint om 20.00 uur Waar: Gebouw bij de Doarpstsjerke in Surhuizum Spreekster: Marianne Glashouwer van Christenen voor Israël ( boeken-en producttafel aanwezig) Thema: Corrie ten Boom Agenda Zo 11 mrt 19.00 Allstars club Hinke en Froukje: voorste zaaltje Ma 12 mrt 19.45 Moderamen: bovenzaal Wo 14 mrt 19.30 Biddag: in de kerk Wo 14 mrt na de dienst financiële gemeenteavond: in gebouw Vrij 16 mrt 19.45 Vrouwenavond: in het gebouw


liturgie ochtenddienst

Liederen voor de dienst; NR 626 ( Kom nu is de tijd aanbidt Hem) NR 6 ( Iedereen heeft zo zijn dromen) NR 601 ( Onze Vader) Lied voor de dienst; EL 119 ( Liefde was het) Welkom en mededeling; Intochtslied; NLB 33 : 2 en 8 ( Komt nu met zang) Stil gebed; --- EL 39 ( Mijn hulp is van U Heer )--- Groet Gebed om vergeving; Lied; NR 566 ( Wij zijn verbonden in Gods werk) Kinderen gaan naar de kinderkerk Lied; NR 41b ( God vol vergeving) Genadeverkondiging; Lied; NLB 32 : 1 ( Heil hen wien God zijn ontrouw heeft) Leefregel; Lied; NLB 32 : 4 Gebed; Paasproject; Schriftlezing; Lucas 22 : 66 - 71 Lied; NLB 558 : 6 en 7 ( Jezus om uw lijden groot) Verkondiging; Lied; NR 15a ( Geef mij kracht) Onder naspel komen de kinderen terug van de kinderkerk Gebed; Collecte; Band speelt/zingt NR 701a ( Bouw uw koninkrijk) Slotlied; EL 316 : 1 en 4 (Het woord dat U ten leven riep) Zegen; Na de zegen speelt Bgband NR 553 ( Hoor ons loflied) NR 606 ( Vader leidt mij)

Gezegende dienst toegewenst

Kerkgroet 11 3 2018  

pkn

Kerkgroet 11 3 2018  

pkn

Advertisement