Page 1

Kerkgroet zondag 11 november 2018 Protestantse gemeente Surhuizum Erediensten: 9.30 uur: Da. Guda Borger-Koetsier, Heilig Avondmaal Kinderkerk: Anita v/d Vaart & Ellis Veenhuizen Kinderoppas: Bettie Ytsma en Joanna Bosklopper Collecte: 1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

3e collecte: Orgelfonds

Diensten volgende week: 9.30 uur: Ds. Huitema, Drachten mmv begeleidingsband Foar Jo Mededelingen: Liturgie laatste zondag kerkelijk jaar 25 november 2018 Tijdens deze dienst is er alleen papieren liturgie, dus het staat niet op de beamer. Agenda gemeenteavond 21 november 2018 Inloop vanaf 19.00 uur: koffie en thee Aanvang: 19.30 uur 1. Opening 2. Korte inleiding op het onderwerp Samen kerk zijn is pas fijn! 3. Bijdrage van de jongeren 4. Tops - down - tips 5. Uitkomsten met elkaar delen 6. Pauze 7. Mededelingen en vragen kerkenraad Vragen gemeenteleden 8. Afsluiting Jong en oud van harte welkom!!! Zieken Zr. A. de Jong-Kootstra (Bonhommestrjitte 29) heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege benauwdheid. Ze is woensdag weer thuis gekomen en voelt zich gelukkig wat beter. Zr. E. IJtsma-Hofstede (Doarpsstrjitte 19) is gevallen en heeft haar bovenarm gebroken. De arm kan niet in het gips en het is afwachten of er nog een operatie nodig is. Bijbel-lees-kring Donderdag 15 november is er weer Bijbel-lees-kring. Deze week alleen ’s avonds van 20.00 tot 21.30 uur. We lezen verder over Paulus, zoals beschreven in Handelingen 11:19-30 en verder vanaf hoofdstuk 13. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Agenda

zo 11 nov 19.30 Club Reload 2: voorste zaaltje zo 11 nov 19.45 Oefenen BGB Foar Jo in de kerk di 13 nov 19.30 Club Reload: voorste zaaltje wo 14 nov 19.30 Club Allstars: voorste zaaltje do 15 nov 20.00 Bijbelleeskring: voorste zaaltje Schoenendoosactie Allereerst willen we iedereen bedanken voor de vele spullen die we hebben gekregen voor de schoenendoosactie! Ook zijn er al een flink aantal prachtig ingepakte en goed gevulde schoenendozen gebracht. Onze dank is groot!! Wilt u nog meedoen aan de schoenendoosactie? Dat kan nog tot en met volgende week zondag 18 november. Op 20 november zullen we alle spullen uitzoeken, de dozen vullen en waar nodig aanvullen. Namens het kinderwerk, Grietje Pool


Liturgie Jeugddienst

Voorzang: Lied 280 : 1, 5 en 6 De vreugde voert ons naar dit huis Welkom en afkondigingen Intochtslied: Lied 287 : 1, 4 en 5 Rond het licht dat leven doet Stil gebed, votum en groet Klein Gloria (graag tekst op beamer) Gebed Zingen: Kinderlied (via beamer) Gesprekje met de kinderen Tijdens zingen 2 e couplet: Wij zijn verbonden in Gods werk gaan de kinderen naar de kinderkerk Schriftlezingen: DaniÍl 1 : 3 - 17 (BGT) Johannes 4 : 31 - 38 (NBV) Zingen: Psalm 136 : 1, 12 en 13 Loof de Heer, want Hij is goed Uitleg en verkondiging: Wiens brood men eet ‌ Zingen: Lied 340B Apostolische Geloofsbelijdenis (graag tekst op beamer) Gebeden Collecten De kinderen komen terug Tafel klaarmaken Viering van het Sacrament Inleiding Lied 985 : 1 en 3 Heilig, heilig, heilig LET OP: andere tekst!!! Inzettingswoorden en gebed, gezamenlijk afgesloten met het Onze Vader Hemelhoog 527 : 1, 8, 9 en 11 Neemt en gedenkt (= op melodie Gezang 195/Lied 590) Brood en wijn - tot gedachtenis van onze Heer Jezus Christus Dankzegging Slotlied: Lied 903 : 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen (= Gezang 426 : 1 en 5) Zegen Amen, amen, amen

Gezegende diensten toegewenst

Kerkgroet 11-11-18  

pkn surhuizum

Kerkgroet 11-11-18  

pkn surhuizum

Advertisement